Balance your life – Kunsten å lede seg selv (15)

020

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (15)

Livet i morgendagens samfunn (12)

Non-stop-samfunnet (5)

Fraværende og samtidig til stede

Også kravene til vår kommunikasjonsatferd har forandret seg radikalt. Selv når vi ikke sitter foran skrivebordett vårt, kan vi stadig vanskeligere undra oss ekstern tilgang via e-mail, mobiltelefon og SMS.

 

Med mobiltelefon er vi gjennom hele døgnet overalt å nå. Derfor blir vi i økt grad – privat som yrkesmessig – konfrontert med kravet om overalt og alltid å være tilgjengelig.

 

Men kanskje imøtegår du nå dette: »Men jeg kan jo skru av mobiltelefonen.« Sikkert! Men i mange yrker er dette vanskelig. For eksempel hvis du arbeider ut i markedet. Er du ikke da stadig tilgengelig eller lytter regelmessig til telefonsvareren, blir du raskt konfrontert med utsagn som: »Men jeg la jo igjen en melding for mer enn en time siden på telefonsvareren din?«

36 copy

Dette ville vært i orden, hvis forventningen med stadig å være tilgjengelig kun hadde vært begrenset til vår ar-beidstid, men vi blir mer og mer også privat konfrontert med forventningen. Til slutt har vi mobiltelefonen i lomma. Og raskt dannes kravet om, at en »i det minste i nødstilfeller« skal være tilgjengelig.

Dermed havner du i den påfølgende paradokse situasjon:

Fordi vi alltid skal være tilgjengelig, er vi ofte fraværende og til stede samtidig.

Uten tvil har mobiltelefonen mange fordeler – på yrkesmessig og privat område. Så betyr det å eie en mobiltelefon for mange unge par med barn et stykke frihet. De kan nå gå vekk om kvelden og dra fra kneipe til kneipe. Til syvende og sist kan barnevakten når som helst nå foreldrene, hvis barnet deres skriker. På samme måte er det hvis en eller annen i slekta er syk. Også da betyr mobiltelefonen et stykke sikkerhet og frihet, da vi hele tiden er til å å få tak i via mobiltelefonen.

____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (14)

011

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (14)

Livet i morgendagens samfunn (11)

Non-stop-samfunnet (4)

3. Akselerering – nonstop blir til ideal

Tanken »forært tid er forærte penger« preger  arbeidsverdenen vår. I mellomtiden utvikler derfor ikke bare softwarefirmaer, men også klassiske industrifirmaer, som bilprodusenter sine produkter 24 timer i døgnet. Det vil si: Når utviklerne i Tyskland slår av PCene sine, så arbeider utviklerne i USA videre på utkastene. Går IT spesialistene i USA hjem, bøyer deres kollegaer i India seg over planene deres, før solen endelig går opp igjen i Tyskland, og utviklerne der slår på PCene sine. Med rette betoner derfor flere vitenskapsfolk:

33

Vi beveger oss mot et »nonstop samfunn«, der nonstop er det idealet vi streber etter.

Denne non-stop-tenkningen omfatter alle forretningsområder. Ikke uten grunn har det i Tyskland i en årrekke blitt diskutert en fleksibilisering i arbeidslivet. Ikke uten grunn kaster stadig vekk arbeidsgiverorganisasjoner stikkordet »forlengelse av maskinløpetiden« inn i diskusjonen. Også diskusjonen om stengetid er å se i denne konteksten. Parolen lyder: Nonstop.

Akselerering er den viktigste grunntendensen på veien til det digitale samfunn. Den forandrer vårt (relasjons-) liv umiddelbart.

Symptomer på non-stop-samfunnet

Tidligere… Idag…
… kunne vi kun kjøpe varer til klokken 18.00. …kan vi få varer via internett eller på bensinstasjonen hele døgnet.

 

… begynte fjernsynsprogram-met på ettermiddagen og slutt-et ved midnatt. … kan vi se se på TV hele døgnet.
… kunne vi bare se filmer på bestemte tider. … kan vi se filmer på video/DVD når vi ønsker.
… var virksomheter som yrke og sport begrenset til en bestemt livsalder. … finnes det takket være moderne medisin knapt noen begrensninger for noen aktiviteter når en blir eldre.
… rettet ernæringen seg etter årstider og regionalt tilbud. … kan vi nesten til enhver årstid få nesten etthvert næringsmiddel i verden.
… rettet feriene seg først og fremst etter årstidene. … kan vi om vinteren ta sommerferie og om sommer-en vinterferie.
… var arbeidsdagen vår slutt, da vi gikk ut av fabrikkdøra. … er vi, når det “brenner”, hele døgnet tilgjengelig via mobiltelefon eller e-mail.
… var det nok å besøke et seminar etter utdannelsen for yrkesmessig å være fit. … blir det forlangt av oss, at vi hele livet skal videreut-danne oss i fritiden.

 

Tydeligst kan vi føle dette på arbeidsområdet. Her har kravene som blir stilt til oss de siste årene radikalt forandret seg på grunn av fremmarsjen av ny informasjon- og kommunika-sjonsteknologi. Når vi i arbeidslivets hverdag ikke kan imøtekomme kravene til hurtighet og vilje til forandring, kan vi langsiktig knapt beholde jobben. Permanent om- og nytenkning har utviklet seg til et grunnlegende basiskrav for alle arbeidstakere

__

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (13)

012

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (13)

Livet i morgendagens samfunn (10)

Non-stop-samfunnet (3)

2. Desentralisering – bindingen til et sted løser seg

Like sterk var også medarbeidernes identifisering med sin bedrift, da større computere dominerte informasjonsbe-arbeidingen. Også her dannet bedriften og stedet en enhet, og bindingen mellom medarbeider og bedrift hadde som oftest et livslangt perspektiv.Trenden til desentralisering henger nært sammen med utviklingen i informasjons- og kommunikasjonsteknologien. I den klassiske fabrikken i industritidsalderen var den samlede verdiskapningen konsentrert på et område. I dens ummidelbare omgivelse bodde arbeidere og ansatte; men likeledes identifikasjonen til firmaet med stedet. Begge sider så på seg selv som en del av en familie.
Forbindelsen mellom bedrift – sted – medarbeider ble først brutt opp gjennom PCenes seiersrekke, og mulighetene til å forbinde de enkelte PCene med hverandre gjennom nettverk. Vi kan i dag sitte hvor vi vil, da vi hele tiden har tilgang over nettet til sentralt lagrede informasjoner. Arbeidsskrittene kan dermed struktureres på nytt. I dag blir for eksempel såkalte »virtuelle bedrifter« grunnlagt, der hele forretningsdriften avvikles over nettet. Dessuten kan bedriften bli delt inn i en rekke mindre, (tilsynelatende) relativt selvstendige enheter, som er forbundet med hverandre over nettet.

______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (12)

002

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (12)

Livet i morgendagens samfunn (9)

Non-stop-samfunnet (2)

1. Dematerialisering –  kunnskap er det mest verdifulle råstoffet 

I fremtiden vil ikke land, konserner og personer som eier de fleste naturrikdommer eller som kan bearbeide disse være rikest. Fjernsynsserien »Dallas« ville i dag ikke bli spilt mer i Dallas, men i Silicon Valley. Med oljen som utvinnes ville Erwing-klanen i dag bare tjene »peanøtter« Det ser en hvis en kaster et blikk på listen over de rikeste personlighetene. På toppen troner ikke oljebaroner og tankkonger som Ari Onassis mer, men innhavere av software- und internettfirmaer.

De »virkelige« formuene blir idag tjent med kunnskap, henholdsvis med evnen til å utvikle markedsorienterte produkter og ytelser ut ifra kunnskap. Derfor blir for eksempel gene-, nano- og informasjonsteknologien sett på som nøkkelteknologi er for fremtiden. Riktignok trenger man også her f.eks silikon og co, for å fremstille markedsorienterte produkter, men i siste instans er dog kunnskapen om new economy det viktigste råstoffet.

 

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (11)

003

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (11)

Livet i morgendagens samfunn (8)

Non-stop-samfunnet (1)

Vi må være bevisst på forandringene som foregår i omgivelsene våre, hvis vi ønsker å bli life-leader. Dette av flere grunner. For det første befrir det oss ifra den gale forestillingen, at bare vi har problemer med å mestre de utfordringene som er et resultat av de samfunnsmessige forandringene. For det andre kan vi bli kjent med de virkelig viktige forandringene i omgivelsene våre, lettere utvikle handlingsstrategier, for å bli en leader-of-our-life.I hverdagen vår legger vi ofte ikke merke til viktige forandringer, da de kommer snikende. Og hvis vi merker de, så tenker vi ofte, at dette kun gjelder oss. Vi iaktar så og si alt igjennom vår personlige brille. Men mange ganger overser vi, at ikke bare livet vårt forandrer seg, men også omverdenen. Ikke bare hverdagen vår, men også våre medmennesker er preget av økende rastløshet. Ikke bare blir vi konfrontert med stadig nye utfordringer, men også våre venner, kollgaer og slektninger.

»Det fantes en gang en bonde der hesten løp vekk. Dette gjaldt en hingst som hadde vunnet mange priser. Straks kom naboen for å uttrykke sin medlidenhet ovenfor bonden for dette bitre tapet. ›Du er sikkert trist ‹, sa hun. Men bonden svarte bare: ›Kanskje.‹ En uke senere kom hingsten tilbake og hadde med seg fem ville hester. Igjen kom naboen – denne gangen for å gratulere. ›Nå er du sikkert meget lykkelig‹, sa hun. Og igjen svarte bonden bare: ›Kanskje.‹ Neste dag forsøkte bondens sønn å ri på en av de ville hestene. Han ble kastet av og brakk et ben. ›For en uflaks‹, sa naboen. ›Kanskje‹, svarte bonden. Tre dager senere kom det offiserer til landsbyen for å rekruttere soldater. De tok alle unge menn med seg – bare ikke sønnen til bonden, fordi han var uegnet for krigstjeneste. (Opaschowski 1999, side 71)

Denne historien viser oss to ting. For det ene: Fremtiden kommer og deres røtter ligger i fortiden. For det andre: Likegyldig om nåtiden lover »godt« eller »dårlig«, kan alt forandre seg helt annet enn forventet. Likeledes forholder det seg med informasjons- og multimedia samfunnet. Ingen kan i dag med sikkerhet forutsi hva det vil bringe.

30 copy

Meningene til fremtidsforskerne om hvilke forandringer vi står ovenfor divergerer. Men de er enige i, at vi står ovenfor voldsomme endringer. Men de er også enige om

Våre livsomstendigheter vil forandre seg i stadig kortere tidsrom, blant annet på grunn av fremskrittene i informasjons-teknologien.

Og det er påfallende: Nesten alle forfattere forutsier følgende trender i utviklingen av samfunnet vårt:

 1. Dematerialisering
 2. Desentralisering
 3. Akselerering

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (10)

IMG_0797

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (10)

Livet i morgendagens samfunn (7)

På leting etter et full-verdig liv (7)

Håndtere relasjoner

26Denne egenskapen trenger vi ikke bare fordi vi blir konfrontert med flere krav i informasjonssamfunnet. Men i tillegg kommer: Omverden vår forvandler seg kontinuerlig. I stadig kortere tidsavstander blir vi møtt av stadig nye krav. Disse kan vi ofte ikke mestre med våre nåværende handlingsmønstre. Vi må utvikle nye løsnings- og mestringsstrategier for disse. Ellers kan vi ikke forene de som oftest motstridende krav, som livet stiller til oss. Her to eksempler:

Eksempel 1:Mange (aleneværende) yrkesaktive mødre merker: På grunn av prosjektarbeidet, som praktiseres i bedriften min, lykkes jeg stadig dårligere i å imøtekomme både ønskene og behovene fra min barn, som kravene i yrket. I bedriften min forventer de fleksibilitet fra meg, og at jeg ikke daglig forlater arbeidsplassen min klokken 16 for å hente barna mine i barnehagen. Hva skal jeg gjøre?

Eksempel 2:Mange unge yrkesutøvere tenker: Gjerne ønsker jeg ha mer tid for min familie og mine hobbyer. Men hvis jeg  yrkesmessig skal komme videre, har jeg ikke noe annet valg enn å arbeide 60, 70 timer i uken. Hva skal jeg gjøre?

27 copy

Vi må nøyaktig kjenne til kravene som stilles til oss. Bare da kan vi også  beslutte, hvilke krav vi ønsker å imøtekomme – og hvilke ikke. Derfor vil jeg i kapitelet som kommer skissere noen utviklingstendenser for deg i morgendagens verden, som vil prege deg – og som allerede har begynt. Hvis vi vet, hvilke forand-ringer og utfordringer vi står oven-for, faller det lettere for oss å utforme og sikre vårt liv pro-aktivt, slik at vi ivaretar balansen mellom de fire livsområdene.

Enten – eller 

Hvilke behov/krav kan du vanskelig forene i livet ditt? Suppler listen med eksempler fra livet ditt.

Behov/krav I Behov/krav II
F.eks. sette av 2000 NOK månedlig for pensjon. F.eks. finansiere daglig livs-opphold.
F.eks. gå regelmessig på treningssenter. F.eks. vise forventet tidsmessig fleksibilitet på arbeidet.
F.eks. engasjere meg sosialt. F.eks. tilbringe tilstrekkelig tid med min familie.
 
 
 
   

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

 

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (9)

IMG_0797

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (9)

Livet i morgendagens samfunn (6)

På leting etter et full-verdig liv (6)

Håndtere relasjoner(1)

I klassisk tidsstyring forsøker vi fremfor alt, og utnytte (arbeids-) tiden effektivt. Ved selvstyring går det i første rekke om å styre seg selv. Men begge tilnærmingene neglisjerer fullstendig, at det ved vårt forsøk på å føre et full-verdig liv først og fremst går om styringen av relasjoner.

24

Nemlig på to nivåer: For det første må vi utforme en forbindelse mellom de fire livsområdene, slik at det oppstår en balanse mellom dem.

Den som kun arbeider, får på sikt automatisk problemer på de tre andre områdene. Og ikke bare der: Den som er fysisk og psykisk utbrent eller er ensomme, vil en eller gang i yrket heller ikke kunne bringe topp prestasjoner

Avgjørende er den rette balansen i livet vårt, og det vil si det rette forholdet mellom de fire livsområdene.mellom de fire livsområdene, slik at det oppstår en balanse mellom dem.

Den som kun arbeider, får på sikt automatisk problemer på de tre andre områdene. Og ikke bare der: Den som er fysisk og psykisk utbrent eller er ensomme, vil en eller gang i yrket heller ikke kunne bringe topp prestasjoner.

25 copy

For det andre må vi styre relasjonene til omverdenen. Også dette er viktig. Hva gavner det deg, hvis du bestemmer deg for: »Jeg jogger hver kveld«, men livsledsageren din sier: »Hvis du kommer sent hjem, kan du da i det minste ta deg tid til barna og meg.« Da har du et problem. Eller hva gavner det deg, hvis du har satt deg som mål om to år å bli avdelingsleder og tjene 7500 kroner mer per måned, men lederen din foretrekker en av kollegaene dine og nekter å gi deg en lønnsøkning? Også da har du et problem

Dt vil si: Vårt virkelige problem er som oftest et resultat av relasjonene til omverdenen som vi er en del av. De oppstår ut ifra det faktum, at våre ønsker og behov ikke harmoniserer med de til våre relasjoner.For det andre må vi styre relasjonene til omverdenen. Også dette er viktig. Hva gavner det deg, hvis du bestemmer deg for: »Jeg jogger hver kveld«, men livsledsageren din sier: »Hvis du kommer sent hjem, kan du da i det minste ta deg tid til barna og meg.« Da har du et problem. Eller hva gavner det deg, hvis du har satt deg som mål om to år å bli avdelingsleder og tjene 7500 kroner mer per måned, men lederen din foretrekker en av kollegaene dine og nekter å gi deg en lønnsøkning? Også da har du et problem.

Dette med »å være innvevd« må vi vurdere nøyere i vår livsplanlegging og – utforming. Life-leadership-konseptet hjelper deg til å utvikle en forståelse av deg selv, som aksepterer vår avhengighet. På samme tid viser det deg veier, hvordan du kan bli en life-leader, det vil si å utforme livet ditt aktivt og ansvarlig og holde det i balanse.

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

 

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (8)

IMG_0797

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (8)

Livet i morgendagens samfunn (5)

På leting etter et full-verdig liv (5)

Balance your life

Mange av oss fører et slikt high-speed-liv, at man allerede i dag kan forutsi: Om ti år har du enten hjerteinnfark eller du er utbrent. Eller du neglisjerer dine private relasjoner så sterkt, at man kan forutsi, at du om fem til ti år kan finne deg en ny livsledsager, og at du vil lide under ensomhet. Eller du tillegger det å tjene penger så dominerende betydning i livet ditt, at man allerede kan forutsi, at om ti år har du en identitetskrise, da penger alene ikke gjør deg lykkelig.

Hvorfor lar dette seg forutsi? De det gjelder har riktignok klare mål for livsområdet »arbeid/prestasjon«. Men de glemmer, at vårt liv omfatter flere dimensjoner. Ved siden av området »arbeid/prestasjon« kan vi inndele disse i områdene »familie/ kontakt«, »hensikt/kultur« og »kropp/helse«. Og bare hvis vi holder disse fire områdene i balanse, kan vi på sikt føre et full-verdig liv. Neglisjerer vi et av disse livsområdene, er det programmert, at vi mislykkes.

Du er ikke bare truet av dette hvis du streber etter en toppkarriere og først og fremst ensidig vektlegger området
»arbeid/prestasjon«. Likeledes går det deg som husmor, hvis du fullt og helt definerer hele livet ditt på området »familie/ kontakt«. Det vil si, hvis du utelukkende sørger for å ta vare på dine barn og mann. Men likeledes går det, hvis du først og fremst prioriterer din vennekrets og fritidsaktiviteter og derfor knapt finner tid til å rettferdiggjøre  kravene som området »arbeid/prestasjon« stiller til deg. Da er også en krise forprogrammert. Det kan være, at barna forlater hjemmet eller at partneren din mister hjertet sitt til en yngre »utgave«. Eller, at det plutselig ligger en oppsigelse på bordet. I begge tilfeller har du ikke lykkes med å ivareta balansen på de fire livsområdene.

22 copy

Å ivareta balansen i samfunnet vårt blir stadig vanskeligere. Kanskje merker du også: Selv om jeg kan omgås tiden min godt, klarer jeg ikke å møte alle kravene. Hvis jeg tillegger jobben min nødvendig betydning, blir det automatisk liten tid til min familie. Hvis jeg omvendt vier mye tid til min familie, mine venner, mine bekjente og slektninger, får jeg automatisk vansk-eligheter i yrket. Og mitt behov for å drive mer sport og av og til å gå på kino? Eller mitt ønske, helt enkelt ikke å gjøre noe eller og engasjere meg sosialt? Alt dette skyves under bordet, hvis jeg må oppfylle alle kravene som stilles til meg på områdene  »arbeid/prestasjon« og »familie/ kontakt«.

23 copy

___


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

 

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (7)

IMG_0797

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (7)

Livet i morgendagens samfunn (4)

På leting etter et full-verdig liv (4)

Gjør de viktige tingene

Hvorfor omgås vi så ubekymret ting, som betyr så mye for oss i hverdagen? Hvorfor gjør vi ikke ofte det som virkelig er viktig for oss? Fordi vi i hverdagen ofte glemmer

 

Ofte e finnes det også konkrete anledninger til ettertanke. For eksempel, hvis vi plutselig har vondt i ryggen eller vi lider under søvnforstyrrelser.

Alle virkelige viktige ting i livet vårt haster ikke.

De haster eventuelt, hvis vi lenge forsømmer de.

At vi jogger, haster aldri. Det kan vi forskyve til i morgen. At vi treffes med venner, haster aldri. Det kan vi også forskyve til neste uke. At vi utdanner oss videre, haster aldri. Det kan vi også begynne med til neste år. Men en eller annen gang er det til slutt for sent.

Faren for at vi stadig oftere forskyver viktige saker foran oss, blir stadig større. Av en enkelt grunn: I vårt moderne samfunn blir det stadig stilt større krav til oss. Men jo større presset på kravene blir, desto større er sannsynligheten, for at vi skyver på de virkelig viktige tingene. Dette fordi ingen tvinger oss til å befatte oss med dem – uten at vi gjør det selv.

Derfor skal vi regelmessig spørre oss selv:

 • Hva er virkelig viktig for meg?
 • Hva må jeg gjøre for å nå mitt livsmål, et full-verdig liv?

21

Det finnes mennesker som regelmessig stiller seg dette spørsmålet. Men dessverre kun mht. arbeidet sitt. De vet hva de vil oppnå i yrket sitt. Om tre år vil jeg være avdelingsleder. Jeg vil tjene 1 million kroner. I arbeidet sitt vet de også hva som er vesentlig for (de selv). Her er de sanne »leader«, som man betegner ledelsespersonligheter i USA. Men med hensyn til andre livsområder er de ingen leader-of-her/his-life, og mange ganger er de regelrette »tapere«.

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

 

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (6)

IMG_0797

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (6)

Livet i morgendagens samfunn (3)

På leting etter et full-verdig liv (3)

Gode hensikter

Ofte e finnes det også konkrete anledninger til ettertanke. For eksempel, hvis vi plutselig har vondt i ryggen eller vi lider under søvnforstyrrelser.

17b

Da spør vi oss: Hvorfor dette endeløse stresset, når jeg ruinerer helsen min?
I slike situasjoner har du antagelig fattet en beslutning: Jeg vil endre noe i livet mitt. Men kanskje blir du også ettertenksom når du endelig sitter hyggelig sammen med venner eller leker med barna dine. Da føler du: Egentlig burde jeg gjøre dette oftere. Men dessverre har jeg for liten tid i hverdagen.

 • Jeg vil fremtidig drive mer sport, slik at jeg blir i bedre form.
 • Jeg vil straks tilbringe mer tid med barna, slik at jeg ikke blir en fremmed for de.
 • Jeg vil regelmessig gå ut å spise med partneren min eller gå i teater, slik at vi ikke bare deler den grå hverdagen med hverandre.
 • Jeg vil fra nå av tilbringe mer tid med mine venner, slik at jeg ikke en eller annen gang blir ensom.
 • Jeg vil i fremtiden regelmessig lese »en god« bok, slik at jeg mentalt ikke mister gnisten.

De gode hensiktene som vi i slike situasjoner fatter er endeløse. Men dessverre har vi glemt dem igjen neste morgen. Da ringer på nytt vekkerklokken. Så begynner kretsløpet på nytt. Stå opp, vaske seg, kle på seg …

Men mange ganger er ikke de gode hensiktene glemt. Vi skyver de foran oss

18

 • Egentlig ville jeg gjerne regelmessig lese bøker , men dessverre …
 • Egentlig ville jeg gjerne oftere leke sammen med barna mine, men dessverre …
 • Egentlig ville jeg gjerne besøke et videreutdannelseskurs, men dessverre …

Gode hensikter

Skriv ned dine gode hensikter i tabellen og hva som hindrer deg å omsette de til handling

Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..

 

Hva er hovedårsaken, til at du ikke realiserer dine hensikter?……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….

 

Egentlig ville jeg gjerne regelmessig gå for å svømme, men desverre …

Slike tanker bærer alle på, og som oftest ender de med ordene: »Men dessverre har jeg ikke tid.« Denne setningen sier vi så lenge til oss selv, til vi ikke må ta oss tid til det – fordi det er for sent

Hvis vi først har kronisk vondt i ryggen, kan vi kun lindre den, men ikke kurere den, Hvis våre barn er voksne, trenger vi ikke å ta oss tid mer til å leke »hjemsel« eller leke playmobil med dem. Er vår ekteskaps- eller livspartner akkurat flyttet ut av fellesboligen, trenger vi ikke å ta oss tid til å gå i teater med han/henne. Da må vi kun avtale en termin hos en skillsmisse-advokat. Ligger vår oppsigelse på skrivebordet vårt, trenger vi ikke å ta oss tid til å tilegne oss kunnskaper, som vi kunne trenge i jobben vår. Da er det fornuftig å skrive en jobbsøknad. Slike tanker bærer alle på, og som oftest ender de med ordene: »Men dessverre har jeg ikke tid.« Denne setningen sier vi så lenge til oss selv, til vi ikke må ta oss tid til det – fordi det er for sent.

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

 

Følg

Få nye innlegg levert til din innboks.