Balance your life – Kunsten å lede seg selv (8)

IMG_0797

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (8)

Livet i morgendagens samfunn (5)

På leting etter et full-verdig liv (5)

Balance your life

Mange av oss fører et slikt high-speed-liv, at man allerede i dag kan forutsi: Om ti år har du enten hjerteinnfark eller du er utbrent. Eller du neglisjerer dine private relasjoner så sterkt, at man kan forutsi, at du om fem til ti år kan finne deg en ny livsledsager, og at du vil lide under ensomhet. Eller du tillegger det å tjene penger så dominerende betydning i livet ditt, at man allerede kan forutsi, at om ti år har du en identitetskrise, da penger alene ikke gjør deg lykkelig.

Hvorfor lar dette seg forutsi? De det gjelder har riktignok klare mål for livsområdet »arbeid/prestasjon«. Men de glemmer, at vårt liv omfatter flere dimensjoner. Ved siden av området »arbeid/prestasjon« kan vi inndele disse i områdene »familie/ kontakt«, »hensikt/kultur« og »kropp/helse«. Og bare hvis vi holder disse fire områdene i balanse, kan vi på sikt føre et full-verdig liv. Neglisjerer vi et av disse livsområdene, er det programmert, at vi mislykkes.

Du er ikke bare truet av dette hvis du streber etter en toppkarriere og først og fremst ensidig vektlegger området
»arbeid/prestasjon«. Likeledes går det deg som husmor, hvis du fullt og helt definerer hele livet ditt på området »familie/ kontakt«. Det vil si, hvis du utelukkende sørger for å ta vare på dine barn og mann. Men likeledes går det, hvis du først og fremst prioriterer din vennekrets og fritidsaktiviteter og derfor knapt finner tid til å rettferdiggjøre  kravene som området »arbeid/prestasjon« stiller til deg. Da er også en krise forprogrammert. Det kan være, at barna forlater hjemmet eller at partneren din mister hjertet sitt til en yngre »utgave«. Eller, at det plutselig ligger en oppsigelse på bordet. I begge tilfeller har du ikke lykkes med å ivareta balansen på de fire livsområdene.

22 copy

Å ivareta balansen i samfunnet vårt blir stadig vanskeligere. Kanskje merker du også: Selv om jeg kan omgås tiden min godt, klarer jeg ikke å møte alle kravene. Hvis jeg tillegger jobben min nødvendig betydning, blir det automatisk liten tid til min familie. Hvis jeg omvendt vier mye tid til min familie, mine venner, mine bekjente og slektninger, får jeg automatisk vansk-eligheter i yrket. Og mitt behov for å drive mer sport og av og til å gå på kino? Eller mitt ønske, helt enkelt ikke å gjøre noe eller og engasjere meg sosialt? Alt dette skyves under bordet, hvis jeg må oppfylle alle kravene som stilles til meg på områdene  »arbeid/prestasjon« og »familie/ kontakt«.

23 copy

___


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

 

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (7)

IMG_0797

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (7)

Livet i morgendagens samfunn (4)

På leting etter et full-verdig liv (4)

Gjør de viktige tingene

Hvorfor omgås vi så ubekymret ting, som betyr så mye for oss i hverdagen? Hvorfor gjør vi ikke ofte det som virkelig er viktig for oss? Fordi vi i hverdagen ofte glemmer

 

Ofte e finnes det også konkrete anledninger til ettertanke. For eksempel, hvis vi plutselig har vondt i ryggen eller vi lider under søvnforstyrrelser.

Alle virkelige viktige ting i livet vårt haster ikke.

De haster eventuelt, hvis vi lenge forsømmer de.

At vi jogger, haster aldri. Det kan vi forskyve til i morgen. At vi treffes med venner, haster aldri. Det kan vi også forskyve til neste uke. At vi utdanner oss videre, haster aldri. Det kan vi også begynne med til neste år. Men en eller annen gang er det til slutt for sent.

Faren for at vi stadig oftere forskyver viktige saker foran oss, blir stadig større. Av en enkelt grunn: I vårt moderne samfunn blir det stadig stilt større krav til oss. Men jo større presset på kravene blir, desto større er sannsynligheten, for at vi skyver på de virkelig viktige tingene. Dette fordi ingen tvinger oss til å befatte oss med dem – uten at vi gjør det selv.

Derfor skal vi regelmessig spørre oss selv:

 • Hva er virkelig viktig for meg?
 • Hva må jeg gjøre for å nå mitt livsmål, et full-verdig liv?

21

Det finnes mennesker som regelmessig stiller seg dette spørsmålet. Men dessverre kun mht. arbeidet sitt. De vet hva de vil oppnå i yrket sitt. Om tre år vil jeg være avdelingsleder. Jeg vil tjene 1 million kroner. I arbeidet sitt vet de også hva som er vesentlig for (de selv). Her er de sanne »leader«, som man betegner ledelsespersonligheter i USA. Men med hensyn til andre livsområder er de ingen leader-of-her/his-life, og mange ganger er de regelrette »tapere«.

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

 

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (6)

IMG_0797

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (6)

Livet i morgendagens samfunn (3)

På leting etter et full-verdig liv (3)

Gode hensikter

Ofte e finnes det også konkrete anledninger til ettertanke. For eksempel, hvis vi plutselig har vondt i ryggen eller vi lider under søvnforstyrrelser.

17b

Da spør vi oss: Hvorfor dette endeløse stresset, når jeg ruinerer helsen min?
I slike situasjoner har du antagelig fattet en beslutning: Jeg vil endre noe i livet mitt. Men kanskje blir du også ettertenksom når du endelig sitter hyggelig sammen med venner eller leker med barna dine. Da føler du: Egentlig burde jeg gjøre dette oftere. Men dessverre har jeg for liten tid i hverdagen.

 • Jeg vil fremtidig drive mer sport, slik at jeg blir i bedre form.
 • Jeg vil straks tilbringe mer tid med barna, slik at jeg ikke blir en fremmed for de.
 • Jeg vil regelmessig gå ut å spise med partneren min eller gå i teater, slik at vi ikke bare deler den grå hverdagen med hverandre.
 • Jeg vil fra nå av tilbringe mer tid med mine venner, slik at jeg ikke en eller annen gang blir ensom.
 • Jeg vil i fremtiden regelmessig lese »en god« bok, slik at jeg mentalt ikke mister gnisten.

De gode hensiktene som vi i slike situasjoner fatter er endeløse. Men dessverre har vi glemt dem igjen neste morgen. Da ringer på nytt vekkerklokken. Så begynner kretsløpet på nytt. Stå opp, vaske seg, kle på seg …

Men mange ganger er ikke de gode hensiktene glemt. Vi skyver de foran oss

18

 • Egentlig ville jeg gjerne regelmessig lese bøker , men dessverre …
 • Egentlig ville jeg gjerne oftere leke sammen med barna mine, men dessverre …
 • Egentlig ville jeg gjerne besøke et videreutdannelseskurs, men dessverre …

Gode hensikter

Skriv ned dine gode hensikter i tabellen og hva som hindrer deg å omsette de til handling

Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..

 

Hva er hovedårsaken, til at du ikke realiserer dine hensikter?……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….

 

Egentlig ville jeg gjerne regelmessig gå for å svømme, men desverre …

Slike tanker bærer alle på, og som oftest ender de med ordene: »Men dessverre har jeg ikke tid.« Denne setningen sier vi så lenge til oss selv, til vi ikke må ta oss tid til det – fordi det er for sent

Hvis vi først har kronisk vondt i ryggen, kan vi kun lindre den, men ikke kurere den, Hvis våre barn er voksne, trenger vi ikke å ta oss tid mer til å leke »hjemsel« eller leke playmobil med dem. Er vår ekteskaps- eller livspartner akkurat flyttet ut av fellesboligen, trenger vi ikke å ta oss tid til å gå i teater med han/henne. Da må vi kun avtale en termin hos en skillsmisse-advokat. Ligger vår oppsigelse på skrivebordet vårt, trenger vi ikke å ta oss tid til å tilegne oss kunnskaper, som vi kunne trenge i jobben vår. Da er det fornuftig å skrive en jobbsøknad. Slike tanker bærer alle på, og som oftest ender de med ordene: »Men dessverre har jeg ikke tid.« Denne setningen sier vi så lenge til oss selv, til vi ikke må ta oss tid til det – fordi det er for sent.

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

 

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (5)

IMG_0797

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (5)

Livet i morgendagens samfunn (2)

På leting etter et full-verdig liv (2)

Tilsvarende ofte er vi stresset i hverdagen. Knapt er vi på et sted, så vil vi være på et annet sted. Knapt har vi begynnt på en aktivitet, gripes vi av indre uro, fordi vi har hundrevis av andre ting  som vi må få gjort

Det synes nesten som om vi har mindre tid, jo mer maskiner vi omgir oss med i hjemmet og på arbeidsplassen, som egentlig skal lette arbeidet og hjelpe oss med å spare tid.

Men stresset begynner allerede tidlig om morgenen. Vi står opp. Vi vasker oss. Vi kaster raskt i oss en kopp te eller kaffe, mens vi tar på oss en genser eller skjorte. Vi sluker rundstykkene, mens vi allerede holder inngangsnøkkelen i hånden og tar på oss jakken. Og hvis vi i tillegg også har et til to barn å forsørge, pusser vi i mellomtiden også nesen deres og knyter igjen skoene.

17 copy

Og på kontoret? Her går stresset videre. En termin jager den andre. Knapt har vi lagt på telefonrøret, står en kollega i døren.

I dette tempoet går det hele dagen videre. Og sitter vi da endelig om kvelden på sofaen foran fjernsynsapparatet, føler vi ofte ved siden av å være utslitt, også en følelse av indre uro og utilfredshet. Det blir klart for oss:

Hvis jeg skal føre et liv i high-speed-tempo, fører jeg riktignok et liv som er fullt,
men ikke et fullverdig liv. Mitt livsmål når jeg ikke slik.

Når vi om kvelden, i helgen eller i løpet av ferien endelig får tid til oss selv og kan tenke over vår hverdag og vårt liv, får du av og til den diffuse anelsen, om at et eller annet er galt. Tidligere var jeg slikt et kreativt menneske, men i dag fungerer jeg bare? 

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (4)

IMG_0794

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (4)

Livet i morgendagens samfunn (1)

På leting etter et full-verdig liv (1)

Hverdag i kjøpesenteret. Foran kassen er det kø. Fem, seks menn og kvinner venter på, at det er deres tur. En mann i grå dress ser raskt på klokken. Åpenbart har han det travelt. En mor drar i et barn som maser. Langsomt beveger køen seg fremover. Men så oppstår en kort kork. Papirrullen i kassa er oppbrukt. Straks lyder en høy stønning fra flere struper. Øynene ruller frem og tilbake som et utrykk for utilfredshet. Mange ser på armbåndsuret. Hver og en er åpenbart stresset av, at han eller hun må vente et til to minutter lenger enn forventet. Tilsvarende nervøs er stemingen.

Hverdag på veien. Vi kjører på motorveien og kjører akkurat forbi en lastebil. Plutselig kommer en annen bil kjørende opp i bakparten på bilen vår. Lysene signaliserer oss: Ut av veien! Jeg vil forbi. Men vi kan ikke kjøre raskere. Foran oss befinner det seg en lastebil. Altså blinker kjøreren med lysene. Ut av veien! Vårt adrenalinnivå øker. Etter at vi har kjørt forbi lastebilen, veksler vi raskt igjen over til høyre spor, mens det koker inne i oss.

Hverdag på kontoret. Samlet går deltakerne igjennom dagsordenen på et møte. Et punkt etter det andre blir haket av. Så forkynner lederen, at arbeidet i fremtiden vil bli strukturert annerledes. En medarbeider har innvendinger. Etter hans mening er det nye forslaget ikke praktikabelt. Men nesten før medarbeideren har begynt å forklare sine argumenter, avbryter lederen ham. »Har du ikke hørt, at vi gjør det slikt og ikke på noen annen måte? Eller skal vi evig debattere om dette?« Dermed er temaet haket av.

Slike situasjoner kjenner du antagelig også. Stadig oftere gjør vi erfaringen:

Tid er for oss og våre medmennesker en kostbar eiendom. Og denne eiendommen blir stadig »knappere» og dermed mer verdifull.

 

 

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

 

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (3)

IMG_0785

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (3)

Det er et faktum, at vårt liv i fremtiden vil være kjennetegnet av broer – samme hva det dreier seg om (tvungen) yrkes-, steds- eller arbeidsgiverveksel eller atskillelse fra en livs-(ekteskaps-)partner. Desto viktigere er det, at vi har klare forestillinger, har utviklet en visjon hvordan vi kan utforme vårt liv aktivt, og utviklet strategier for å styre unna mulige kriser og å føre et fullverdig liv.

Dette kan det fremstilte life-leadership-konseptet i denne boken hjelpe deg med. Konseptet vil hjelpe deg, til å ivareta balansen i livet ditt i en verden preget av forandring. Idet
du stoler på dine ferdigheter og evner, til å utforme livet ditt aktivt og på eget ansvar. Konseptet hjelper deg, til ikke å forveksle frihet med uavhengighet, og lærer deg å akseptere din (emosjonelle) avhengighet av mennesker som du elsker. Bare hvis vi målrettet pleier våre relasjoner, kan vi tilegne oss kraften som vi trenger for å mestre de utfordringer som vi blir stilt ovenfor.

I første del skisserer jeg de utfordringene vi står ovenfor. Hvorfor det alltid blir vanskligere å føre et liv i balanse, og hvorfor vi må bli life-leader. Kapitlene 5 og 6 viser deg hvorfor den klassiske tids-og selvstyringen støter på sine grenser, og at det i dag ikke er nok å utnytte tiden effektivt og styre oss selv for å føre et full-verdig liv. Jeg forklarer deg, hvorfor vi fremfor alt må styre relasjonene mellom de fire livsområdene og omverdenen vår, for på sikt og kunne nyte et full-verdig balansert liv.

10 copy

Naurligvis er tids- og selvstyring fremdeles verdifulle hjelpemidler for å oppnå dette.  Men å formidle disse teknikkene på en rimelig måte, ville ha sprengt rammen på denne boken. Jeg ønsker derfor å gjøre deg oppmerksom på min bok “Hvis du har det travelt, gå langsomt”, som utførlig og praksisorientert beskriver disse teknikkene.

I annen del beskriver jeg så de evner og ferdigheter og livsholdinger, som kjennetegner enlife-leader, som ikke går med faste , men med fjærende skritt gjennom livet. For å utvikle denne lettheten, må vi ha en livsmelodi i hodet vårt og utvikle en ny livsfølelse. Blandt annet bør vi lære oss å akseptere fiasko som en del av den menneskelige eksistensen. Dessuten bør vi lære oss å utnytte energien av våre feil, da hver fiasko betyr, at vi i det minste har forsøkt. Dermed har vi oppnådd mer enn alle som gir avkall på forsøket med å utforme livet sitt aktivt. Jeg vil dessuten vise deg hvordan du kan utvikle indre stabilitet, for avslappet å møte fremtidige utfordringer med holdningen “la oss se”.

Den tredje delen av denne boken er utelukkende viet temaet å gjøre. Du får konkret veiledning til hvordan du skal utvikle en visjon for livet ditt og kunne oppnå og bevare balansen i livet ditt. Her er det viktig for meg, at du vet: Å strebe etter balanse er en permanent prosess, da ikke bare omverdenen vår, men også vi selv permanent forandrer oss. Det er ofte anstrengende, men det gjør livet vårt også mer spennende og interessant.

11

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (2)

IMG_0804

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (2)

Men ofte mangler vi tiden og fred og ro til dette. I vårt non-stop-samfunn blir det stadig stilt krav til oss om alltid å være tilgjengelig. En bevisst tilbaketrekning blir stadig vanskeligere.

8Og naturligvis skal vi være fleksible og mobile – spesielt når det gjelder jobben. Der skal vi ikke bare tilpasse oss arbeidstiden vår til firmaets behov, men dessuten i morgen arbeide i Bergen og over i morgen i Chicago. Denne graden av fleksibilitet og mobilitet blir ikke bare forventet av oss, men også av vår familie.

Hvem forundrer det, at flere og flere mennesker har problem-er med å ivareta balansen mellom de fire livsområdene »arbeid/ prestasjon«, »kropp/helse«, »familie/kontakt« og »hensikt/ kultur«. Regelmessig tvinger omstendigheter i livet vårt, oss til ensidig å rette fokuset mot et av de fire livsområdene. Blir dette en varig tilstand, da er veien til en krise mht. hensikten med livet, til utbrenthet, til hjerteinfarkt eller til å hoppe av, ikke langt vekk.

Mange krav som blir stilt til oss, og ønsker og behov som vi har, lar seg i dag vanskelig eller overhodet ikke forenes. Så lar det seg f.eks. vanskelig realisere, at begge livsledsagere gjør en topp karriere og samtidig på sikt fører et harmonisk forhold. Også de krav som arbeidslivet og foreldrerollen stiller, er ytterst vanskelige å mestre. Her hjelper selv den beste tids- og selvstyring ikke noe videre i livets hverdag. Dette fordi den neglisjerer, at vi alltid må avstemme vår livsplanlegging med andre mennesker, som er viktige for oss og som vi er avhengige av, da disse på samme måte har sine egne interesser,

9

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (1)

IMG_0796

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (1)

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder. Boken hjelper deg til å finne ut hva som virkelig er viktig og hvordan du konsekvent kan omsette dine prioriteter.

Du kjenner sikkert følgende situasjon: Du har ennå mye å gjøre. Til tross for dette er du sikker på, at du vil klare alt innen tidsfristen. Men så skjer det uventede. Lederen din står i døra og sier, at du må få gjort ferdig prosjekt xy til i morgen. Eller: Barnet ditt blir syk. Og så må du snu om på tidsplanen din. Men ikke bare det. I tillegg er du involvert i en indre konflikt. Hvordan reagerer min livsledsager, når jeg igjen ringer han eller henne og sier: »Jeg er lei for det, men det blir litt senere idag …«? Eller: Hvordan reagerer lederen min og mine kollegaer, når jeg igjen må bli hjemme pga. et sykt barn

Jeg fører ikke et full-verdig liv, men dagene mine er stadig mer fylt-opp. Jeg stresser fra en termin til den andre, men til tross for dette kommer noe til kort. Hvis det ikke er arbeidet Du kjenner sikkert følgende situasjon: Du har ennå mye å gjøre. Til tross for dette er du sikker på, at du vil klare alt innen tidsfristen. Men så skjer det uventede. Lederen din står i døra og sier, at du må få gjort ferdig prosjekt xy til i morgen. Eller: Barnet ditt blir syk. Og så må du snu om på tidsplanen din. Men ikke bare det. I tillegg er du involvert i en indre konflikt. Hvordan reagerer min livsledsager, når jeg igjen ringer han eller henne og sier: »Jeg er lei for det, men det blir litt senere idag …«? Eller: Hvordan reagerer lederen min og mine kollegaer, når jeg igjen må bli hjemme pga. et sykt barn?

Du er bevisst: Selv hvis jeg utnytter tiden min effektivt og planlegger livet mitt intensivt, klarer jeg ikke å møte alle de kravene som blir stilt til meg.

Jeg fører ikke et full-verdig liv, men dagene mine er stadig mer fylt-opp. Jeg stresser fra en termin til den andre, men til tross for dette kommer noe til kort. Hvis det ikke er arbeidet eller venner, da er det muligens behovet for regelmessig å drive sport, for å holde seg i form. Eller mitt behov for å lene meg tilbake og lese en god bok, for å tanke kraft og idéer.

7 copy

Slik føler flere og flere mennesker det. Det er ingen tilfeldig-het og heller ikke et uttrykk for individuell fiasko. Det er mer et fenomen i vår tid. Den er preget av stadige forandringer. Det som gjelder i dag, er foreldet i morgen. Vi blir konfrontert, både privat og yrkesmessig, med tilsvarende mange nye krav og utfordringer. Egentlig burde vi lene oss tilbake og spørre oss selv om:

 • Hva vil jeg?
 • Hva er virkelig viktig for meg?
 • Og hvordan kan jeg i fremtiden nå mine mål?

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (109)

001

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

Tidsstyring som nøkkelen til Work-Life-Balance (24)

Din vei til lykke (10)

For mye stress hindrer suksess, gnager på relasjonsbåndet og gjør oss syke. Det riktige nivået på stress, aktiverer oss imidlertid til maksimal ytelse, skynder på kropp og sjel. Men hvordan finner man det »riktige nivået« på »riktig stress«?

Tidsstyring for et liv i balanse

 

»Lær å slippe løs,

uten å gi opp dine ønsker.

Det er nøkkelen til befrielse.«

Fjernøstlig visdom

 

Balansen i livet ditt faller ikke helt enkelt ned fra himmelen. Du må selv sørge for, at de fire livsområdene arbeid, kropp, sosiale kontakter og hensikt er i likevekt. Still deg stadig igjen spørsmålet:

»Hva er virkelig viktig i livet mitt?«

Forutsetningen for et balansert og lykkelig liv er evnen til å ta beslutninger. Dag for dag å treffe en bevisst utvelgelse og gjøre de tingene, som ligger deg på hjertet. Ta deg tid til deg selv, til de menneskene som betyr noe for deg, for dine ønsker og lengsler!

Misbruk ikke tidsstyring som et instrument til å bringe stadig mer ytelse innen stadig kortere tid. Se det som en sjanse, i å utvikle tidssuverenitet. Utnytt frihetsrommet du har vunnet til din helt personlige balanse. Pass alltid på å harmoniser karriereplan- leggingen med dine personlige interesser og livsmål.

I denne ånden ønsker jeg deg mye tid.

 

Jeg ønsker deg tid

Jeg ønsker deg ikke alle mulige gaver.

Jeg ønsker deg bare det som de fleste ikke har:

Jeg ønsker deg tid, til å glede deg og å le,

og hvis du benytter den kan du gjøre noe ut av den.

 

Jeg ønsker deg tid for det du gjør og dine refleksjoner,

ikke bare for deg selv, men også til å gi bort.

Jeg ønsker deg tid, ikke for å skynde deg å løpe,

Men tid til å kunne være tilfreds.

 

Jeg ønsker deg tid, ikke bare for å fordrive.

Jeg ønsker, den vil bli tilovers for deg,

som tid til undring og tid til drømming,

istedenfor å bare se etter tiden på klokken.

 

Jeg ønsker deg tid, til å gripe etter stjernene,

og tid, til å vokse, det vil si til å modnes.

Jeg ønsker deg tid til å håpe på nytt, til å elske.

Det har ingen hensikt, å forskyve denne tiden.

 

Jeg ønsker deg tid, til å finne deg selv,

hver dag, hver time til å føle lykke.

Jeg ønsker deg også tid, til å tilgi skyld.

Jeg ønsker deg: Ha tid til å leve!

Kilde: Elli Michler: Jeg ønsker deg tid. De beste diktene av Elli Michler. München: Don Bosco, 2003

___

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (108)

001

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

Tidsstyring som nøkkelen til Work-Life-Balance (23)

Din vei til lykke (9)

For mye stress hindrer suksess, gnager på relasjonsbåndet og gjør oss syke. Det riktige nivået på stress, aktiverer oss imidlertid til maksimal ytelse, skynder på kropp og sjel. Men hvordan finner man det »riktige nivået« på »riktig stress«?

Si »JA« til lykke (4)

»Lykke blir tilstrebet for sin egen del, 
mens ethvert annet mål – helse, skjønnhet, penger eller makt – bare blir 
verdsatt fordi man forventer, at de gjør en lykkelig.«

Aristoteles

Gi lykken din en sjanse

Det er ikke slik, at mange mennesker har mer hell enn andre. Lykkelige mennesker omgås helt enkelt livets skyggesider på en annen måte. De spør seg ikke: »Hvorfor måtte dette akkurat hende meg?« Istedenfor er de beredt til å akseptere problemer, som en del av livet sitt. De løper ikke vekk, men griper tak i vanskelighetene med en god porsjon tillit. De vet: Ethvert løst problem bringer oss et stykke nærmere vårt livsmål.

200_34

Ta grep om forandringene i din livsvisjon i dag, som kreverer »helt enkelt å være lykkelig«. Skaff forutsetningene for mange nye øyeblikk med lykke – din lykke ligger helt alene i dine hender.

 

___

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Følg

Få nye innlegg levert til din innboks.