Balance your life – Kunsten å lede seg selv (116)

IMG_2169

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (112)

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Praksis – workshop: »Balance Your Life« – Med 22 skritt til livsbalanse (6)

6. Hvilke viktige (relasjons-)personer gir deg (emosjonell) styrke og hjelper deg til å nå dine mål?

.

211 copy

Livsmål

Mine hjelpere

Hensikt/kultur  
   
   
   
Arbeid/ytelse  
   
   
   
Kropp/helse  
   
   
   
Familie/kontakt  
   
   
 

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (115)

IMG_2195

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (111)

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Praksis – workshop: »Balance Your Life« – Med 22 skritt til livsbalanse (5)

5. Hva burde du gjøre, slik at du når dine livsmål?

.

211 copy

Livsmål

Hva skal jeg gjøre?

Hensikt/kultur  
Arbeid/ytelse  
Kropp/helse  
Familie/kontakt

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (114)

IMG_2206

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (110)

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Praksis – workshop: »Balance Your Life« – Med 22 skritt til livsbalanse (4)

4. Hva står i veien for at du skal nå dine livsmål? 

.

211 copy

Livsmål

For å nå mitt livsmål står i veien, at …

Hensikt/kultur
Arbeid/ytelse
Kropp/helse
Familie/kontakt

 

211 copy

Hvilke ekstra forandringer kan oppstå i de neste fem årene, som hindrer deg i å nå dine livsmål? Hvilke tegn tyder på dette?

Livsmål

Fremtidige forandringer

Tegn

Hensikt/kultur    
Arbeid/ytelse    
Kropp/helse    
Familie/kontakt  

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (113)

IMG_2245

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (109)

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Praksis – workshop: »Balance Your Life« – Med 22 skritt til livsbalanse (3)

3. Formuler ut ifra resultatene for de fire livsområdene ditt livsmanus.

211 copy

Slik skriver du ditt livsmanus

Skriv ditt livsmanus som allerede realisert ønsketilstand. Unngå konjunktiver, da ordene som »kunne ha vært« eller »kunne være« fratar underbevisstheten din troen på evnen til å sette målene ut i live. Har du ingen idé hvordan du skal starte? Begynn helt enkelt med: »Jeg er en …« og fortsett uten punktum og komma.

Her to eksempler:

Livsområde familie/kontakt

» Jeg har et lykkelig forhold til min kone, som bygger på kjærlighet, tillit og gjensidig respekt. Våre barn oppfatter sine foreldre som beskytter og hjelper, men også som venner og lekekamerater. I vår vennekrets er vi regelmessig involvert i små grupper av mennesker, der vi har en interesse i ekte relasjoner, og ikke bare overfladiske bekjentskaper.«

Livsområde arbeid/prestasjon

» Sammen med min kone driver jeg et firma som går godt, der vi har en klar rollefordeling. Mens jeg jobber med økonomisk rådgivning, arbeider min kone på områdene ledelse og motivasjon. Våre kunder kommer gjerne til oss, da de har en følelse av fortrolighet og kompetanse mht. våre tjenester. Gjennom dette samspillet av yrkesmessig og privat fellesskap fører jeg et harmonisk og uavhengig liv, som oppfyller hensikten med livet mitt.

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (112)

IMG_2582

____

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (108)

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Praksis – workshop: »Balance Your Life« – Med 22 skritt til livsbalanse (2)

2. Med utganspunkt i din livsvisjon definer hva som virkelig er viktig for deg (livsmålene).

211 copy

214b copy

Hvordan vises det, at du har realisert livsmålene dine, og at du har nådd det som virkelig er viktig for deg?

Livsmål

At jeg har realisert mit livsmål, erkjenner jeg, på at …

Hensikt/kultur  
Arbeid/ytelse  
Kropp/helse  
Familie/kontakt

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (111)

IMG_2601

____

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (107)

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Praksis – workshop: »Balance Your Life« – Med 22 skritt til livsbalanse (1)

1. Trekk deg tilbake fra hverdagens stress og utvikl en visjon for livet ditt.

211 copy

Øvelse fødselsdagstale

Forestill deg, du feirer om 30 eller 45 år din 75 årige fødselsdag. Forestill deg billedlig omgivelsene. Tenk over hvilke gratulanter som er kommet. Ingen? Bare din tidligere leder? Eller skal også venner og slektninger omgi deg? Forestill deg nå hvordan du sitter i denne kretsen: Som en jammrende olding eller som spenstig pensjonist, som i fulle drag nyter livet sitt? Hvem holder festtalen for deg? Bare en representant for din tidligere arbeidsgiver? Eller griper også dine barn, din livspartner og venner ordet? Hvilke suksesser og karaktertrekk beskriver talerne om deg? Hva bør de helst tie om? Skriv dette ned på listen på neste side! Da blir det snart klart, hva som virkelig er viktig i livet ditt. Denne »leken« kan du også gjøre med venner eller slektninger – raskt er du da fordypet i en personlig samtale. Dine intimste ønsker må du jo ikke ubetinget avsløre.

Tilstedeværende personer

Hva lovpriser de om deg?

Forestill deg en dag i fortiden, der du var spesielt lykkelig/ tilfreds. La denne dagen passere i revy med alle enkeltheter. Reflekter over hvorfor du var så lykkelig/tilfreds. Skriv ned for hvert livsområde, i hvilken grad denne dagen var forskjellig fra en »normal« dag.

Forskjellen til en »normal« dag 

Hensikt/kultur
Familie/kontakt
Arbeid/prestasjon
Kropp/helse

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (110)

IMG_3572

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (106)

Balance Your Life: Life-Leadership (67)

Utvikl ro og sindighet(9)

Til en sunn selvtillit hører også kunnskap om, når vi er henvist til hjelp fra andre i hverdagen, og å akseptere, at vi har grenser, og at ikke alt er mulig for oss.

Her beveger vi oss på en smal kant. På den ene siden bør vi være bevisst på, at vi stadig vekk trenger hjelp. På den andre siden vet vi, at det er vi som må våge forsøket.

205 copy

Denne smale kanten, faller vanskelig for mange mennesker i en verden som raskt forandrer seg. Derfor sammenlig-ner mange forfattere menneskene i informasjonsalderen, som stadig må vise en høyere grad av fleksibilitet og mobilitet, med nomadene. Men dette bildet er ikke treffende.

Nomader lever alltid i grupper og drar omkring. De er bundet inn i et sosialt relasjonsnettverk og vet hvor sterkt avhengig de er av de andre gruppemedlemmene, nettopp fordi de som oftest lever i omgivelser som er preget av knapphet. Gruppen skaffer dem med sitt verdisystem og system av normer deres indre stabilitet.

Annerledes er dette hos mennesker, der bevisstheten mangler, om at de er avhengig av hjelp fra andre, og som ikke føler seg forbundet med noen andre. De er ingen nomader, men landstrykere. Landstrykere, som ikke har noen røtter og dermed heller ikke noe holdepunkt. Tilsvarende lett kan de miste likevekten gjennom å mislykkes.

Men problematisk er det også, hvis vi mister oss selv i det andre ekstremet og glemmer, at til syvende og sist er vi alltid ansvarlige for å våge et forsøk. Vi fører »samtlige misforhold i samfunnet tilbake til deres anonymitet, fremmedgjøring og kulde.« Med tilsvarende forventning konfronterer vi omverdenen, henholdsvis våre livspartnere. Vi belaster våre relasjoner med vårt ønske etter sikkerhet, ro og stabilitet, fordi vi selv ikke finner styrke i oss selv.

206 copy

 

Og hvis våre relasjoner ikke holder stand med denne belastningen? Da ser vi ikke årsakene til dette hos oss selv, at vi gjennom våre (uutalte) forventninger har krevd for mye av vår partner, men fører det å ha mislykkes tilbake til underskuddet hos relasjonspartneren vår. Tilsvarende kritisk tester vi våre medmennesker, før vi inngår en relasjon med dem. Vi forventer, at de bærer oss, fordi vi selv ikke er egnet til å handle.

Richard Sennett betegner en slik atferd som »intimt tyranni«. (Sennett 2000b, side 424). Vi reagerer skuffet, når andre trekker seg tilbake, fordi vi tar fra dem luften til å puste i. Her er det ikke lett å finne balansen mellom på den ene siden nærhet og samhørighet, for å unngå skjebnen til moderne landstrykere og eget ansvar på den andre siden, for ikke å henfalle til intimt tyranni. Men for oss blir det bare å forsøke det. Derfor er det viktig, at vi regelmessig tar en pause, for på nytt å spørre oss: Hva er virkelig viktig for meg i min relasjon til andre mennesker? Ut ifra hvilke motiver lar jeg mine handlinger ledes av.

207 copy

Vi kan regelmessig trekke oss tilbake, hvis vi befrir oss fra den gale forestillingen, at vi alltid må være tilgjengelige. Hvis vi stadig vekk analyserer hva som virkelig er viktig for oss og hvilke krav vi må tilfredsstille og hvilke ikke, vil vi oppnå et liv i balanse.

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.