Balance your life – Kunsten å lede seg selv (72)

IMG_1830

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (67)

Balance Your Life: Life-Leadership (28)

Forskjellig vektlegging, avhengig av livsfase (2)

Sette tyngdepunkter med tidsfrister (1)

Fullstendig galt ville det være hvis vi ville forsøke å oppnå balansen i livet vårt med formelen: Daglig tre timer for området »hensikt/kultur«, tre timer for området »familie/kontakt«, tre timer for området »arbeid/prestasjon« og tre timer for området »kropp/helse« Så automatisk kan vi programmere en maskin, men slik bør vi ikke utforme livet vårt. Bortsett fra, at de fleste av oss daglig må arbeide mer enn tre timer, avviser vi, hvis vi går frem så mekanisk, at vårt liv er en dynamisk prosess.

136 copy

Livsbalanse er ikke noe kvanti-tativt, men noe kvalitativt. Vi tenderer dessuten til å være flettet inn i et sosialt nettverk av relasjoner, og disse stiller krav til oss som vi må reagere spontant på.

I arbeidshverdagen oppstår stadig vekk situasjoner der vi må være litt lenger, eller må ta med arbeid hjem. Likeledes kan det uventet forekomme, at en venn ringer, som akkurat befinner seg i en krise og trenger trøst. Hvis du så sier til ham: »Jeg er lei for det, men tidsbudsjettet som jeg i dag har forutsatt for livsområdet ›familie/kontakt‹, er dessverre allerede oppbrukt. Kom tilbake igjen i morgen«.

137 copy

Da mister du med sikkerhet noe som virkelig er viktig for deg, nemmelig en venn. Med en slik mekanisk tankegang vinner vi ikke den ønskede balansen i livet. Tvert imot, med et slikt atferdsmønster feiler vi med sikkerhet vårt mål, med å leve et fullverdig liv i denne verden.

 

______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (71)

IMG_1819

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (66)

Balance Your Life: Life-Leadership (27)

Forskjellig vektlegging, avhengig av livsfase (1)

Balansen i livet vårt må stadig vekk opprettes på nytt – blandt annet fordi våre forestillinger om et fullverdig liv endrer seg i løpet av livet vårt. Til tross for dette gjelder det å være oppmerksom på:

I mange livsfaser kreves det med hensyn til de krav som blir stilt oss, at vi må konsentrere oss om et bestemt livsområde.
Vi må vie dette området mer oppmerksomhet enn de andre.

 

Dette gjelder for eksempel for startfasen i yrkeslivet.

134 copy

Her må vi forskyve fokuset i retning av »arbeid/prestasjon, i det minste hvis vi vil starte yrkeskarrieren med suksess. Likeledes er det hvis vi er truet av arbeidsløshet eller må skifte stilling.

Et eksempel: Forutsatt at vi vil gjøre karriere, da er det lite strategisk lurt, i en tid hvor bedriften regelmessig har flaskehalser, å si:

»I dag har jeg dessverre ikke tid. Jeg må på tenniskurs« eller:
»I kveld ville jeg egentlig gå ut å spise med en venn.«

Da kan vi sannsynligvis se langt etter det ønskede avansementet, fordi til syvende og sist signaliserer vi med vår atferd: Egentlig er noe annet viktigere for meg. Hvis vi arbeider mot et avansement må vi dermed rydde mer plass til området »arbeid/prestasjon« i forhold til området »familie/ kontakt«.

Likedan er det når vi er far eller mor. Da forskyves fokuset vårt nesten automatisk i retning av livsområdet »familie/ kontakt« – i det minste når vi har gledet oss til å få barn og vi ønsker å få med mer av det enn kun barnets søvn.

135 copy

Og det er akseptabelt.

Ofte må vi tidsbegrenset sette fokuset sterkere på et livsområde enn på de andre.
Ikke bare, slik at vi kan mestre utfordringer i øyeblikket, men også for å kunne opprettholde den nødvendige balansen i livet vårt på sikt.

 Det lyder paradoksalt, at vi av og til må fremheve et livsområde mer, slik at vi på sikt kan ivareta balansen i livet. Dette er imidlertid i mange livssituasjoner tilfelle.

Eksempel 1: Hvis en for oss viktig person ligger for døden og vi ikke tar oss den nødvendige tiden til omsorg eller ikke tar oss tid til å sørge etter dennes død, trenger vi etterpå desto mer tid til å bearbeide det vi forsømte og opprette balansen i livet vårt igjen.

Eksempel 2: Hvis vi etter et stykt uhell ikke unner oss til-strekkelig tid til å bli frisk igjen og for eksempel avstår fra rehabiliteringstiltak, fordi vi ønsker så raskt som mulig å arbeide for fullt igjen, kjemper vi etterpå sannsynligvis over år med påfølgende skader.

______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (70)

IMG_1934

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (65)

Balance Your Life: Life-Leadership (26)

Si ja vil også bety å si nei (3)

Vårt moderne samfunn tilbyr oss mange valgmuligheter og gjør beslutningene vanskelige for oss. Vi er alltid redde for å gå glipp av noe. Ofte forsøker vi å holde så mange opsjoner som mulige åpne for oss. Vi overser gjerne, at det å ikke treffe en beslutning til syvende og sist også utgjør en beslutning for aktivt ikke å utforme livet vårt.

Nødvendigheten av å måtte ta en beslutning, gjennomsyrer hele livet vårt.

127 copy

Hver av oss har bare tid til et begrenset antall ting.
Følgelig må vi treffe et fornuftig valg, hva vi vil gjøre med tiden vår.

For at vi ikke skal forfalle i en slik tilsynelatende automatikk, må vi tidsnok spørre »Hva er virkelig viktig for meg?«, og deretter på bakgrunn av svarene avlede de nødvendige beslutninger og skritt. Dette er ofte ikke lett, fordi enhver beslut-ning for en sak, er forbundet med en beslutning mot minst en annen.

Altså vil det si: Gi gass. Hva som mangler livet i lengde, skal oppveies gjennom intensitet, lidenskap og hurtighet. Stadig befinner de som er sultne på livet seg på turer i høyden og på forbikjøringssporet. Gjennom alle mulige tidsbesparelsesteknikker forsøker de å vinne tid, for å få mer ut av livet og av verdenen.

132a copy

Den som ikke bestemmer seg, den som ikke vet hva han/hun vil, den som ikke setter prioriteter, mister nødvendigvis balansen i livet. Til tross for dette er det ikke så vanskelig å bestemme seg, fordi:

Jo oftere vi reflekterer over, hva som virkelig er viktig for oss, og jo oftere vi bestemmer oss, desto lettere er det å treffe alle fremtidige beslutninger

Med tiden blir nemlig vår livsvisjon mer konkret. Også verdiene, som vi lar oss lede av, blir oss mer bevisst. Et stykke ledertråd, henholdvis et indre kompass utvikles i oss, som fører oss gjennom livet. Dessuten vokser vårt mot med enhver beslutning som treffes, til å treffe nye beslutninger og dermed møte utfordringene. Det vil si:

Med enhver virkelig viktig beslutning, som vi treffer og omsetter, vokser vår evne til beslutninger og vår evne til å handle pro-aktivt.
Desto større blir sannsynligheten, for at vi kan bevare den rette balansen i livet vårt.

Hovedårsaker

Kryss av på listen, hva som er hovedårsakene til, at det faller deg vanskelig, henholdsvis lett med beslutninger. Suppler listen.

 

Hvorfor faller det vanskelig for deg å treffe beslutninger?

ž Jeg kan ikke si «nei«.
ž Jeg kan ikke gi avkall.
ž Jeg vet ikke hva jeg vil.
ž Jeg mangler informasjoner.
ž Jeg er for bekvem.
ž Jeg er redd for konflikter.
ž Jeg kan ikke vurdere konsekvensene.
ž
ž
ž
ž

Hvorfor faller det lett for deg å treffe beslutninger?

ž Jeg kan lett si «nei«.
ž Jeg kan gi avkall.
ž Jeg vet hva jeg vil.
ž Jeg har nok informasjoner.
ž Jeg er ikke redd for å ta på meg ansvar.
ž Jeg er ikke redd for konflikter.
ž Jeg kan lett vurdere konsekvensene.
ž
ž
ž
ž

 

______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (69)

IMG_1926

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (64)

Balance Your Life: Life-Leadership (25)

Si ja vil også bety å si nei (2)

Vårt moderne samfunn tilbyr oss mange valgmuligheter og gjør beslutningene vanskelige for oss. Vi er alltid redde for å gå glipp av noe. Ofte forsøker vi å holde så mange opsjoner som mulige åpne for oss. Vi overser gjerne, at det å ikke treffe en beslutning til syvende og sist også utgjør en beslutning for aktivt ikke å utforme livet vårt.

Nødvendigheten av å måtte ta en beslutning, gjennomsyrer hele livet vårt.

127 copy

Hver av oss har bare tid til et begrenset antall ting.
Følgelig må vi treffe et fornuftig valg, hva vi vil gjøre med tiden vår.

For at vi ikke skal forfalle i en slik tilsynelatende automatikk, må vi tidsnok spørre »Hva er virkelig viktig for meg?«, og deretter på bakgrunn av svarene avlede de nødvendige beslutninger og skritt. Dette er ofte ikke lett, fordi enhver beslut-ning for en sak, er forbundet med en beslutning mot minst en annen.

 

Med enhver beslutning følger det å gi avkall på noe. Dette å gi avkall på noe, kan se ut som følger:

 

  • Jeg gir avkall på flere karriereskritt for å ha mer tid tiI min familie og mine venner.
  • Jeg gir avkall på regelmessige besøk på treningssenteret, for å videreutdanne meg.
  • Jeg gir avkall på kjøp av en bolig, for å holde mine finansielle belastninger lave og ha mer fritid.

Hver og en av disse beslutningene er verken riktige eller gale. Hvilke beslutninger som er riktige eller gale for oss, er avhengig av, hva som er viktig for oss og hvilke prioriteter vi har satt i livet vårt. Men ingen vei fører forbi det å si ja og nei, og dermed bevisst gi avkall, ,i det minste hvis vi ønsker å utforme livet vårt pro-aktivt.

130 copy

 

Og akseptere dette faller vanskelig for mange. De er redde for å gå glipp av det meste, det viktigste, det flotteste eller det beste. Redselen for å gå glipp av noe, blir nesten til en plagsom basisfølelse i livet deres. Tilfredsstillelse lover i denne konteksten bare et tidsbudsjett, der vi kan benytte alle mulig-hetene som verden tilbyr oss i et liv. »Men verden er ikke mulig å klare i et liv. Slik har den verdenssultne og livsgrådige kun muligheten til å forbedre sin livsbalanse. De benyttede anledningene burde stille de ødelagte anledningene i skyggen. «

Enkle beslutninger – vanskelige beslutninger

Hvilke beslutninger i livet ditt faller enklere for deg?

Hvilke volder deg vanskeligheter?

 

Enkle beslutninger
Kropp/helse
Arbeid/prestasjon
Familie/kontakt
Hensikt/kultur

 

Vanskelige beslutninger
Kropp/helse
Arbeid/prestasjon
Familie/kontakt
Hensikt/kultur

 

På hvilket/ hvilke område/r har du spesielt vanskeligheter med å treffe beslutninger, på hvilket/hvilke spesielt lett?

___

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (68)

IMG_1902

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (63)

Balance Your Life: Life-Leadership (24)

Si ja vil også bety å si nei (1)

Vårt moderne samfunn tilbyr oss mange valgmuligheter og gjør beslutningene vanskelige for oss. Vi er alltid redde for å gå glipp av noe. Ofte forsøker vi å holde så mange opsjoner som mulige åpne for oss. Vi overser gjerne, at det å ikke treffe en beslutning til syvende og sist også utgjør en beslutning for aktivt ikke å utforme livet vårt.

Nødvendigheten av å måtte ta en beslutning, gjennomsyrer hele livet vårt.

127 copy

Hver av oss har bare tid til et begrenset antall ting.
Følgelig må vi treffe et fornuftig valg, hva vi vil gjøre med tiden vår.

Det vil si: Vi kan ikke (samtidig) tilfredsstille alle våre ønsker og spontane behov. Fordi disse ofte er vanskelige å forene.

128 copy

Tilsvarende gjelder for kravene som de fire livsområdene stiller til oss. Også de lar seg ofte vanskelig forenes. Slik mislykkes nesten automatisk en-hver hvis han/hun samtidig vil føre et fullverdig familieliv og gjøre toppkarriere, som krever en 70-, 80-timers uke. Ikke tilfeldig befatter manager magazin seg hvert år med temaet»Hvorfor ekteskap for ledere mislykkes«. I en av disse artiklene heter det for eksempel:

»Blant ledere blir gruppen som virkelig har inngått en avtale for livet, stadig mindre. Og det er ikke bare sosiologer og psyko-loger som på grunn av utviklingen snakker om automatiske og logiske konsekvenser. Også de samme historiene som blir fortalt av de som går personlig bankrott, gir et bilde av en bedriftsverden, der privat og yrkesmessig lykke på sikt ikke kan forenes. Er altså den familiære tragedien prisen for karrieren? Kan den ærgjerrige karrierekvinne/-mann først nyte en harmonisk relasjon når hun/han er komme opp på toppen av hierarkiet, og har de beste årene bak seg og forlater sin mangeårige partner for en yngre?

Antallet skilte lederekteskap stiger kontinuerlig. En vurdering er, at hver annen tyske leder i dag har erfaringer med temaet skillsmisse. Til tross for dette står i begynnelsen av den mislykkede relasjonen som oftest gode intensjoner. Men så begynner hverdagen.

Og alltid lyder valgspråket: »Jobben først.« Først arbeidet og så familien. Selvsagt skal valgspråket ikke gjelde på sikt, men bare for begrenset tid: Til neste karrieresprang er nådd, til det i stuen står mahognimøbler istedenfor IKEA møbler, til huset har blitt betalt osv. »Slik lever de ti, mange ganger tjue år ved siden av hverandre. Hver i sin verden, som de har tatt med seg på hvert sted firmaet sender de. Barna blir trassige og voksne, tittelen på visittkortet er viktigere, men hjemme forandrer intet seg.«

129

Livspartnerne lever ved siden av hverandre, til lederen som i mellomtiden har fått grått hår treffer en tjue år yngre assistent eller kvinnen i huset treffer en ungdommelig golflærer. Manager magazin skriver om dette: »En leder som vet å sette prioriteter og som er gjennomorganisert på kontoret burde også innse, at det må finnes en balanse mellom begge verdener, og at dette kun kan gjøres med bevisst planlegging.« Noen linjer senere fastslår tidsskriftet resignert: »Personalledere kan henvise til så mange familievennlige karrieremodeller og entusiastisk sverme for deltidsarbeid, telearbeid eller friår, men den som vil gjøre karriere i et konsern, må ta beslutningen: Suksess eller familie.

___

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (67)

IMG_2019

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (62)

Balance Your Life: Life-Leadership (23)

Syv basiser for din  personlige balanse (9)

Regel 7: Vi må finne den »røde tråden« i livet vårt. Bare da kan vi bevare vår identitet.(2)

Ved hjelp av vårt verdisystem erkjenner vi mer og mer den råde tråden i livet vårt. Dermed skaffer vi for oss selv forutsetningene, til å overvinne tilbakeslag og kriser, henholdsvis unngå de ved pro-aktiv handling. Bare slik kan vi bevare vår identitet og vår integritet.

Eksempel 2: For noen år siden kjente jeg en protestantisk prest, som etter egne utsagn primært studerte teologi, fordi han kom fra et religiøst hjem. I løpet av studiet sitt konstaterte han, at han ikke kunne tro mer på den kristlige Gud, selv om han fremdeles var overbevisst om, at noe slikt som en Gud eksisterte. Etter at han hadde eksamenen i lomma, sto han ovenfor beslutningen: Gjør jeg noe helt annet, eller blir jeg prest? Han besluttet seg for det siste. Ut ifra bekvemligheter, som han selv sa. I begynnelsen hadde han følelsen av å bli rød i ansiktet, når han om søndagen i kirken ba for »vår far«.

125b

Han oppfattet seg selv som en dårlig skuespiller. Men denne følelsen la seg med tiden. Presten arrangerte seg med jobben sin. Han ble imidlertid stadig mer kynisk og ytret seg bare full av bitende selvironi over seg selv og sin atferd. Dette fordi han innså, at det eneste konstante som han kunne erkjenne i sitt liv, var at han alltid hadde løpt fra vanskelige beslutninger. Resten er raskt fortalt. En eller annen gang begynte han å drikke.

Hans kone skilte seg fra ham, fordi hun ikke orket hans kyniske livsholdning mer. Han selv forteller fremdeles sin kjære menighet om den kjære Gud og om himmelriket. Og om kvelden drukner han sin selvmedlidenhet i flere flasker rødvin.

 

Eksempelet viser oss: Hvis vi ikke står for våre indre verdier og hvis vi ikke har utviklet noen visjon for vårt liv, består faren i, at vi mister vår identitet, integritet og troverdighet. Da lar vi en beslutningssituasjon etter den annen gå fra oss, uten at vi slår inn på den nødvendige retningen for et fullverdig liv. Og alltid har vi »viktige« grunner for dette. »Først må jeg ta min studenteksamen.« »Først må jeg klare å starte på yrket.« »Først må jeg betale ned på huset.« »Først må barna være ute av huset.« »Først må jeg ha spart 1 Million NOK.«

Jo oftere og jo lengre vi vegrer oss mot livets spørsmål »hva er virkelig viktig for meg?« og konsekvensene av dette, desto mindre blir vår troverdighet i våre egne øyne, og desto mer kynisk blir vår holdning til oss selv.

126

Men hvis vi stiller spørsmålet »hva er virkelig viktig for meg?« og er beredt til å bære konsekvensene som gir seg fra svar-ene, da bevarer vi vår integritet. Da vokser vår selvsikkerhet, vår følelse av egenverdi og vår beslutningskraft, og vi lykkes lettere med å mestre vanskelige situasjoner.

Hvis vi vil bevare vår identitet og integritet må vi kjenne vår verdi/våre verdier, og ta de virkelige viktige beslutningene og lære, å si ”ja” og ”nei”.
Dessuten må vi være rede til å bære konsekvensene av våre beslutninger.

______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (66)

IMG_2040

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (61)

Balance Your Life: Life-Leadership (22)

Syv basiser for din  personlige balanse (8)

Regel 7: Vi må finne den »røde tråden« i livet vårt. Bare da kan vi bevare vår identitet.

Ved hjelp av vårt verdisystem erkjenner vi mer og mer den råde tråden i livet vårt. Dermed skaffer vi for oss selv forutsetningene, til å overvinne tilbakeslag og kriser, henholdsvis unngå de ved pro-aktiv handling. Bare slik kan vi bevare vår identitet og vår integritet.

Eksempel 1: En av mine bekjente studerte på slutten av 80 årene elektronikk. Etter studiet fant han lenge ikke noe arbeid til tross for en god eksamen, fordi elektroingeniører var lite etterspurt i industrien. Tilslutt ble han tilbudt en stilling i atomindustrien. Han aksepterte stillingen, til tross for at han var atommotstander. Han gjennomgikk et trainee program i bedriften, der han alltid ble positivt vurdert av sine foresatte for sine ytelser. Alt så ut som en billedbok karriere. Etter mer enn et år forkynte min bekjent overraskende for alle sine venner og slektninger: Jeg sier opp. Og det, skjønt han ikke hadde noen ny stilling. De fleste av hans venner og slektninger forsøkte å få ham på andre tanker. »En slik sjanse kan du ikke kaste vekk«, sa de. De erklærte ham for fullstendig gal da de hørte hans begrunnelse. Den lød: For meg er atomkraft en trussel for mennskeenheten. Derfor kan jeg ikke bruke min livsenergi til å understøtte det. Hvis jeg jobber videre der, mister jeg respekten for meg selv. Til tross for alt som ble sagt om å vente et, to til tre år, og så veksle over til en annen bransje, sa den unge mannen opp. Og det, skjønt denne beslutningen betød for ham, som 31 åring uten hjelp, at han måtte bygge opp et nytt yrkesmessig perspektiv.

Dette skal ikke være en tale imot atomenergi. Om dette kan man være av forskjellig oppfatning. Til tross for det kan min bekjent gjelde som et eksempel. Han innså instinktivt: Hvis jeg ikke treffer denne beslutningen, vil jeg ha problemer med  hensikten med livet mitt hele livet. Dette vil på sikt virke inn på min ytelse, mine sosiale kontakter og til slutt på helsen min. Derfor traff han beslutningen og ga avkall på en god stilling og dermed på bestemmte karrieresprang.

125a copy

For ham var det viktigere og kunne se seg selv i øynene. Min bekjent har aldri angret på beslutningen, skjønt han hadde noen harde år etter dette. Tvertimot er han i dag ennå stolt over, at han tok denne beslutningen og var klar, til å bære konsekvens-ene som var et resultat av den.

 

Hvor viktig dette er, vil jeg illustrere i et annet eksempel i morgen

______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Følg

Få nye innlegg levert til din innboks.