Balance your life – Kunsten å lede seg selv (32)

IMG_3638

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (32)

Livet i morgendagens samfunn (29)

Utprøvde hjelpemidler: Tids- og selvstyring (7)

Av tidsstyring ble selvstyring (6)

I dag haster det ikke, men i morgen haster det

63

 

Tiden lar seg ikke styre. Vi kan bare styre oss selv. Vi kan bare utnytte den tiden vi har til rådighet effektivt, idet vi for eksempel strukturerer våre oppgaver anner-ledes og koordinerer bedre våre oppgaver og interesser.

67 copy

Tid- og selvstyring har dermed utviklet seg til viktige arbeidsteknikker. De blir stadig viktigere, jo mer kompleks vår arbeids- og livshverdag blir, og desto mer forskjellig våre oppgaver blir, som vi må utføre.

Det er derfor ikke mulig å følge det som høyskolelæreren Karlheinz A. Geißler fra München skriver: Tidsstyring er »en modernisert form for helbredelsesforventning«. Det blir riktignok tilbudt »praktikabel hjelp for tidsmessig utforming av arbeids- henholdsvis livshverdagen. Men altfor ofte skjer dette i sammenheng med forventninger som ikke kan innfris, gale anvisning-er for å lykkes og fargerike løfter om lykke.

Kort sagt: Tidsstyring er et attraktivt moderne eventyr.

Det må jeg imøtegå ved å si: Tidsstyring er ingen livsfilosofi. Derfor kan det heller ikke vekke noen forventninger om helbredelse.

Tidsstyring er en arbeidsteknikk, som hjelper oss til å strukturere hverdagen vår
og å konsentrere oss om det som er viktig for oss.

Vår knapphet på tid er et resultat av det stigende antall krav, som blir stilt til oss henholdvis vi stiller oss selv. Den er resultatet av en akslererende prosess som preger vårt samfunn. Tidsstyring er det første skrittet til å bli herre over seg selv og overbelastningen.

68 copy

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (31)

IMG_3679

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (31)

Livet i morgendagens samfunn (28)

Utprøvde hjelpemidler: Tids- og selvstyring (6)

Av tidsstyring ble selvstyring (5)

I dag haster det ikke, men i morgen haster det

63

 

Hvilke oppgaver som ikke haster skyver du så lenge fremfor deg, at de haster? Lar disse oppgavene seg tilordne til bestemte oppgavetyper? For eksempel administrative oppgaver, som å skrive brev, rutineaktiviteter som å stryke, eller økonomiforhold som å betale regninger. Tenk over, om og til hvem du kan delegere “disse oppgavene du ikke liker” i hverdagen, og som stadig vekk forårsaker stress. I tilfelle disse ikke kan delegeres, kan du utføre de som “en må oppgave”, sålenge de “ikke brenner inne” – en selvstyringsteknikk som formidler deg en følelse av å ha befridd deg fra noe som er ubehaglig og nå åpner deg for noe virkelig spennende.

Oppgaver Oppgavetype Delegere til …
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Innordningen av oppgaver blir vanskeliggjort av, at deres karakter forvandler seg. Således synes for eksempel det å reparere en dryppende vannkran mindre pressende, når det bare drypper alle tre til fire minutter. Men strømmer vannet ut av ledningen når kranen er skrudd igjen, og vi lenge har unngått å bestille en håndverker, så blir en lite pressende oppgave plutselig til en oppgave som haster.

Ofte produserer vi selv oppgavens press og dermed stresset i hverdagen.

_______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (30)

DSC_0031

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (30)

Livet i morgendagens samfunn (30)

Utprøvde hjelpemidler: Tids- og selvstyring (5)

Av tidsstyring ble selvstyring (4)

Ved hjelp av forskjellen mellom »viktig« og »haster« blir det i tid- og selvstyring definert fire oppgavetyper

63

 

Får du kanskje til dels motforestillinger ved å lese eksemplene for pressende og viktige oppgaver ovenfor? Som for eksempel til innordningen av oppgaven »undertøy eller stryke kjøkkenhåndkler« som D-oppgave, som  kan bli kastet i «papirkurven«, altså ikke må bli gjort? Kanskje er det viktig for deg, at undertøyet ditt er strøket, og at kjøkkenhåndklærne ligger fint sammenbrettet i en stabel. Da ordner du disse oppgavene inn i en annen kategori. Likedan er det hvis vannkranen i kjøkkenet drypper. Kanskje ergrer du deg så mye over det eller er prinsipielt mot ethver sløseri med vann. At du ikke anser det å bestille en håndverker som en B-oppgave (haster mindre, men viktig), men som en A-oppgave (viktig og haster). Dette viser: Hvilken betydning vi tillegger enkelte oppgaver, er avhengig av vårt personlige verdisystem.

Virkelig viktig – haster virkelig?

Analyser oppgavene som du har skrevet ned på side 61, og tilordn disse til de fire forskjellige oppgavetypene.

A-oppgaver
 • Gjør det straks
B-oppgaver
 • Planlegg og bestem termin   tidsnok
C-oppgaver
 • Reduser, eleminer, deleger
D-oppgaver
 • Rett i papirkurven

____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (29)

DSC_0048

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (29)

Livet i morgendagens samfunn (26)

Utprøvde hjelpemidler: Tids- og selvstyring (4)

Av tidsstyring ble selvstyring (3)

Ved hjelp av forskjellen mellom »viktig« og »haster« blir det i tid- og selvstyring definert fire oppgavetyper

62

 

A-oppgaver:   Disse oppgavene er viktige og haster. De må gjøres straks av deg selv.

Eksempel: 

 • Trøste barn, når de har falt.
 • Forlenge reisepassene, når en skal utenlands og passene er forfalt.
 • Ringe tilbake til kunden som en har mest omsetning med, når han/hun har klaget.

 

B-oppgaver:   Disse oppgavene er viktige, men haster mindre e og kan altså vente. Avhengig av graden av viktighet kan du delegere disse oppgavene til andre personer.

Eksempel: 

 • Skrive selvangivelsen, når det ennå er tid til siste leveringsfrist.
 • Bestille håndverker, når vannkranen i kjøkkenet drypper.
 • Innarbeide den nye medarbeideren/kollegaen.

C-oppgaver:   Disse oppgavene er mindre viktig, men haster. De bør så langt det er mulig delegeres ( i yrket: for eksempel til medarbeidere eller kollegaer, til en stab, til en  eksternt tjenesteyter; privat: for eksempel til livsledsageren, til hushjelpen eller en annen tjenesteyter).

Eksempel: 

 • Legge et utfylt overføringsskjema i banken.
 • Vanne plantene i rommet når de er tørre.
 • Lage et tilbud som er avtalt for en relativ uviktig kunde.

 

D-oppgaver:   De er verken viktige eller haster og kan ubesvart bli lagt i papirkurven.

Eksempel: 

 • Åpne og lese reklame, som ligger i postkassen eller lander på skrivebordet ditt.
 • Stryke undertøy og kjøkkenhåndkler.

63

____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (28)

DSC_0040

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (28)

Livet i morgendagens samfunn (25)

Utprøvde hjelpemidler: Tids- og selvstyring (3)

Av tidsstyring ble selvstyring (2)

Viktig – haster

Skriv ned hvilke yrkesmessige og private oppgaver du betrakter som »viktige«, henholdsvis »haster«.

Viktige oppgaver
Yrkesmessig
Eksempel: Innarbeide ny medarbeider/kollega
Privat
Eksempel: Planlegge pensjonen
Oppgaver som haster
Yrkesmessig
Eksempel: Sende en kunde et avtalt tilbud
Privat
Eksempel: Handle inn manglende dagligvarer

Derimot er en viktig oppgave på yrkesmessig område for eksempel innføringen av en ny medarbeider. Ellers sitter den nye nemlig bare omkring og koster penger, men bringer ingen nytte. En annen viktig oppgave er innføringen av ny software i bedriften, som arbeidet kan utføres raskere og effektiver med. På privat område er de viktigste oppgavene å ta seg tilstrekkelig tid til samtaler med barna og livsledsageren. Også det å sørge for regelmessig legesjekk, for så tidlig som mulig å oppdage mulige sykdommer, er viktig.

Ved hjelp av forskjellen mellom »viktig« og »haster« blir det i tid- og selvstyring definert fire oppgavetyper

62

 

____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (27)

DSC_0186

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (27)

Livet i morgendagens samfunn (24)

Utprøvde hjelpemidler: Tids- og selvstyring (2)

Av tidsstyring ble selvstyring (1)

I ettertid viste det seg raskt, at denne måten å planlegge og strukturere eget arbeid på ikke var tilstrekkelig. Fortsatt klaget de det gjalt: Til tross for dette klarer jeg ikke arbeidspensumet mitt. Hver kveld ligger det oppgaver på skrivebordet mitt som ikke er gjort, som gjør at jeg må være lenger på kontoret. Stadig mindre tid blir det til min familie og mine venner eller for å komme til hektene igjen. Derfor ble tidstyringen utbygget til selvstyring.

60 copy

Selvstyring skiller seg fra klassisk tidsstyring, ved at den enkelte ikke bare spør: Hvilke oppgaver må jeg gjøre i arbeidet mitt? Men også: Hva er privat viktig for meg og hvilke oppgaver må henholdsvis vil jeg gjøre i fritiden min?

Selvstyring legger også mer vekt på analyseringen av oppgaver. Blant annet blir det undersøkt om det dreier seg om »viktige« og/eller oppgaver som »haster«. Bak oppgaver som haster står en termin eller en åpenbar nødvendighet; derimot henviser utsagnet viktig til innholdet i oppgaven.

Har personen svart på dette spørsmålet. Skriver han/hun inn i sin tidsplanlegger foruten »samtale med lederen« også »foreldrekveld« eller »ryggøvelser«.

60b copy

Oppgaver som haster er på yrkesmessig område all korre-spondanse som »ubetinget må ut i dag«, fordi det ble lovet kunden. På privat område teller for eksempel utførelsen av innkjøp, når det ikke er dagligvarer mer hjemme, men barna venter på maten. Likeledes er bankoverføringen av leien i slutten av måneden en oppgave som haster.

____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (26)

DSC_0213

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (26)

Livet i morgendagens samfunn (23)

Utprøvde hjelpemidler: Tids- og selvstyring (1)

Franklins filosofi lød: Tid er penger. Derfor bruk tiden din, da blir du rik. Det varte ikke lenge før denne maksimen ble brukt av bedriftene. I industrialiseringens ånd ble tidsmålingen innført for produksjonsområdet, mens de ansatte i bedriften først ble spart for dette.Vet du fra hvem setningen »tid er penger« stammer fra? Fra Benjamin Franklin! Den berømte amerikanske forsker, politiker og grunnlegger av Pennsylvania universitetet formulerte i 1736 i sin bok Necessary hints for those that would be rich (»nødvendige tips for de som ønsker å bli rik«). En tittel som også i dag kunne stå på forsiden til en økonomi rådgiver. En bok som innholder tallrike tips, som selv i dag ( men med andre ord) kunne stå i økonomi bestsellerne.

For området med ansatte utviklet Peter Drucker på 50 årene ledelsessystemet management by objectives (»lede med basis i mål«) for det tjuende århundre. Der ble det overlatt til den enkelte medarbeider, hvordan han/hun inndelte sitt arbeidsområde, for å nå de angitte eller avtalte mål.

Lenge fungerte dette ledelses-systemet. Men omtrent midt på 80 tallet viste det seg stadig tydeligere internt i bedriftene: Det ble stadig vanskeligere å nå avtalte mål for medarbeiderne innen de gitte tidsfrister på grunn av økte arbeidsmengder. Altså søkte de et instrument som kunne tilby hjelp. De fant det i tidsstyringen. I seminarer fikk medarbeiderne formidlet regler, hvordan de effektivt kunne utnytte tiden sin. Disse lød for eksempel:

59

 • Definer først målene for arbeidet ditt og utled de nødvendige oppgavene av disse.
 • Utled så deloppgaver, som du kan gjennomføre i en måned, i en uke eller på en dag.
 • Lag om kvelden, før du går hjem en plan med oppgaver for neste dag.
 • Sammenfatt lignende oppgaver som å skrive brev, føre telefonsamtaler etc. og gjennomfør de i blokker.

____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Følg

Få nye innlegg levert til din innboks.