Balance your life – Kunsten å lede seg selv (37)

IMG_4506

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (37)

Livet i morgendagens samfunn (34)

Tids- og selvstyring er ikke tilstrekkelig (5)

Hastighet alene fører oss ikke til målet

At vi så sjeldent lener oss tilbake og spør: »Hva er virkelig viktig (for meg)?« og »hvilken atferd bringer meg i fremtiden videre?«, har også en annen grunn:

Hurtighet er blitt til en moderne myte. Yrkesmessig og privat

Slik som mange bedrifter tror, at det er nok å styrte løs på kundene for å vinne de, tror mange av oss: Jeg må bare gi mer gass, så kommer jeg nok i mål. Med rette skriver Wolf Lotter

»Den som kjører raskt, kjører en eller annen gang ut av veien. Også den som plutselig bremser.
Den som kjører for langsomt, blir offer for en påkjørsel.
Det går om riktig tempo, ikke om å avskaffe enhver dynamikk.«

Hva som er riktig tempo, er avhengig av oppgaven og situa-sjonen til enhver tid. To eksempler.

Eksempel 1: Forestill deg: Du blir kjent med en mann eller kvinne på en fest, som du med en gang liker. Du flørter heftig med vedkommende og føler, at du støter på resonans. Som et resultat utveksler dere telefonnummer på festen eller tilbringer til og med natten sammen. Flott! Men hvordan ville vedkommende utkårne reagere, hvis du neste morgen lovet han/henne »evig kjærlighet« og sa til han/henne, »vi må flytte sammen«, »vi må få felles barn«? Sannsynligvis vil reaksjonen være: »Nå ta det litt langsomt, vi har jo først blitt kjent med hverandre i går.« Altså vil det si »fot fra gassen«. Omvendt gjelder: Hvis du først melder deg hos han/henne etter fem, seks uker etter at dere traff hverandre, vil du sannsynligvis få følgende reaksjon: »Ja, jeg husker den hyggelige samtalen med deg. Det var virkelig en hyggelig aften. Men desverre er jeg for tiden beskjeftiget med helt andre saker …«

 

Eksempel 2: Over flere år har det blitt forkynt på ledelses- konferanser: »De sterke spiser ikke de svake, men de raskte kjører forbi de langsomme.« Og fordi dette ordtaket allerede har blitt forkynt så ofte, tror de fleste bedriftsledere på det. Dermed erklærer de hurtighet og fleksibilitet til den øverste bedriftsmaksimen.

Tilsvarende ofte blir bedriftene omstrukturert, tiilsvarende ofte endrer strategiene deres seg, mens til slutt ingen medarbeider (og ofte kunden) ikke vet, hva som egentlig gjelder mer. Konsekvensen er, at de det gjelder tenderer til holdningen: »Alt blir ikke spist så varmt, som det blir kokt.« Det vil si, de hører på de nye parolene, men i sitt indre tenker de: Jeg gjør som før. Om et par måneder gjelder allikevel alt ikke mer. Deres ledere forkynner på sin side: Våre medarbeidere er ikke åpne for forandringer; de vegrer seg for enhver forandring. Men lederne overser derved, at de selv er ansvarlige for å produsere denne holdningen hos sine medarbeidere, fordi de ikke erkjenner at enhver forandring trenger sin tid.

At hurtighet alene ikke kan være vår øverste maksime, viser også følgende eksempel: »Ville den vanvittige kjøringen alene bevare oss for å bli måltidet til den neste som er dyktig, da ville ørkenmusene regjere planetene. Å være den første som sprinter ut av startblokken, er ikke tilstrekkelig. Man må også vite, hvor man løper.«

78 copy

Det nytter ikke å løpe vannvittig fort. Man må også vite, hvor man løper.

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (36)

 

IMG_4532

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (36)

Livet i morgendagens samfunn (33)

Tids- og selvstyring er ikke tilstrekkelig (4)

Utvikl nye perspektiver

Bestemte fornemmelser/tanker kommer kun, når vi har god tid og fred og ro. Mange nye krav kan vi bare løse, når vi lener oss tilbake og bevarer en hvis distanse til hverdagens stress.Hvor ofte sitter vi ikke ved skrivebordet og jobber konsentrert. Men så blir vi revet ut av vår konsentrasjon, fordi en kulepenn for eksempel faller ned på gulvet. Og plutselig ser vi at solen skinner.

Derfor trekker ledere seg tilbake til et ensomt hotell eller til og med et kloster for å utvikle nye strategier for bedriften sin. De vet: I hverdagens stress finner vi ingen løsning midt i mellom to terminer. Helt bevisst trapper de målrettet ned på arbeidsrytmen sin, for at nye tanker og ideer skal kunne oppstå. Men også for dine medarbeidere må det være muligheter for en slik bevisst nedtrapping. Også du selv kan ikke utvikle virkelige kreative løsninger på problemer, hvis du haster fra en (slutt-)termin til den neste.

75 copy

Likeledes er det på vårt private område. Hvis vi stadig står under spenning, kan vi ikke utvikle kreative løsninger på nye krav.

Den som stadig agerer under press, kan alltid bare vise til samme atferdsmønster.
Personen kan riktignok eventuell utføre sine oppgaver raskere,
fordi personen har vunnet rutine med tiden, men personen oppnår ikke en ny kvalitet med dette.

Og dermed er vi ved et sentralt punkt, der tids- og selvstyring mislykkes for mange mennesker. Fordi vi i stadig kortere tidsrom blir konfrontert med stadig nye krav, må vi regelmessig eller i det minste av og til målbevisst trappe ned vår livs- og arbeidsrytme. Vi må lene oss tilbake og spørre:

 • Hvilke nye krav blir stilt til meg? Og:
 • Hvordan kan jeg hensiktmessig reagere på disse?

Hvorfor gjør vi ofte ikke dette? Fordi det i bunn og grunn faller vanskelig for oss å styre vår hverdag, og vi lider alltid av følelsen »jeg har ikke tid til å trappe ned«. Av dette følger, at vi heller ikke utvikler de nødvendige handlingsstrategier og dreier oss rundt i ring som en hamster i løpehjulet sitt.

76

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (35)

IMG_4003

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (35)

Livet i morgendagens samfunn (32)

Tids- og selvstyring er ikke tilstrekkelig (3)

Prioritets-matrise

73

For en effektiv prioritetsstyring gir denne matrisen følgene konklusjon:
Prio A

 • Kvadrant A: Viktige og oppgaver som haster må straks angripes og som oftest av en selv. Det dreier seg om kritiske situasjoner, problemer eller til og med kriser, da viktige saker aldri skal bli hastesaker eller gjøres under stort tidspress.

Prio B

 • Kvadrant B: Viktige, men aktiviteter som ikke haster blir som oftest forskjøvet, til de en eller annen gang blir »pressende« og til »skippertaks«-aksjoner, som gjøres i siste liten. De bør planlegges og bli terminfestet

Prio C

 • Kvadrant C: Haster, men uviktige aktiviteter som gjennomgående tar størst andel av yrkesbudsjettet. Her ligger de største tidsreservene til mer effektivitet.
  Uviktige oppgaver som haster bør så godt det er mulig reduseres, elimineres eller delegeres.

Prio P

 • Kvadrant P: Det som verken virker viktig eller som haster, kan man i grunn og bunn la være og med god samvittighet kaste i den reelle eller virtuelle papirkurv. Viser de seg i ettertid som viktig eller pressende, vil en eller annen spørre etter det eller analogt sende en oppfording. Prinsipielt gjelder:

Det viktige haster sjeldent, og det som haster er sjeldent viktig!

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (34)

IMG_4004

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (34)

Livet i morgendagens samfunn (31)

Tids- og selvstyring er ikke tilstrekkelig (2)

Delegere, men til hvem?

Skriv ned i listen oppgaver fra din yrkesmessige/private hverdag, som du kan delegere til andre personer. Hva er grunnen til at delegeringen mislykkes?

 

Oppgave Delegere til … Hvorfor ikke?
Yrkesmessig
 
 
 
 
Privat
 
 
 
 
 • Alle oppgavene som er igjen er så viktige, at vi må gjøre de selv.
 • Personene som vi teoretisk kunne delegere oppgaver til, er selv overbelastet og forsvarer seg mot nye oppgaver.

En annen grunn er, at delegering ofte koster penger. Naturligvis kan vi for eksempel la boligen vår bli rengjort av en rengjøringshjelp. Men bare når vi har de nødvendige pengene til dette. Det samme gjelder for en barnepike til å passe på barna. Likeledes er det i mange bedrifter. Også her kan mange oppgaver delegeres til eksterne tjenesytere, for å avlaste medarbeiderne. Men i mange (små-)bedrifter mangler rett og slett penger til dette.

Oppgave: Reflekter over, henholdvis snakk med din livsledsager, din leder, din kollega
om hvordan forutsetningene for en delegering kan skapes.

Likegyldig hvor årsakene til det å ikke kunne delegere ligger: Stadig flere personer sitter om kvelden foran en stabel med ugjorte oppgaver til tross for en god tid- og selvstyring. Resultatet: Arbeidsdagens slutt forskyver seg til sent på kvelden og mange »viktige« oppgaver, som ikke »haster«, blir liggende til tross for de beste hensikter.

____

 

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (32)

IMG_3638

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (32)

Livet i morgendagens samfunn (29)

Utprøvde hjelpemidler: Tids- og selvstyring (7)

Av tidsstyring ble selvstyring (6)

I dag haster det ikke, men i morgen haster det

63

 

Tiden lar seg ikke styre. Vi kan bare styre oss selv. Vi kan bare utnytte den tiden vi har til rådighet effektivt, idet vi for eksempel strukturerer våre oppgaver anner-ledes og koordinerer bedre våre oppgaver og interesser.

67 copy

Tid- og selvstyring har dermed utviklet seg til viktige arbeidsteknikker. De blir stadig viktigere, jo mer kompleks vår arbeids- og livshverdag blir, og desto mer forskjellig våre oppgaver blir, som vi må utføre.

Det er derfor ikke mulig å følge det som høyskolelæreren Karlheinz A. Geißler fra München skriver: Tidsstyring er »en modernisert form for helbredelsesforventning«. Det blir riktignok tilbudt »praktikabel hjelp for tidsmessig utforming av arbeids- henholdsvis livshverdagen. Men altfor ofte skjer dette i sammenheng med forventninger som ikke kan innfris, gale anvisning-er for å lykkes og fargerike løfter om lykke.

Kort sagt: Tidsstyring er et attraktivt moderne eventyr.

Det må jeg imøtegå ved å si: Tidsstyring er ingen livsfilosofi. Derfor kan det heller ikke vekke noen forventninger om helbredelse.

Tidsstyring er en arbeidsteknikk, som hjelper oss til å strukturere hverdagen vår
og å konsentrere oss om det som er viktig for oss.

Vår knapphet på tid er et resultat av det stigende antall krav, som blir stilt til oss henholdvis vi stiller oss selv. Den er resultatet av en akslererende prosess som preger vårt samfunn. Tidsstyring er det første skrittet til å bli herre over seg selv og overbelastningen.

68 copy

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (31)

IMG_3679

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (31)

Livet i morgendagens samfunn (28)

Utprøvde hjelpemidler: Tids- og selvstyring (6)

Av tidsstyring ble selvstyring (5)

I dag haster det ikke, men i morgen haster det

63

 

Hvilke oppgaver som ikke haster skyver du så lenge fremfor deg, at de haster? Lar disse oppgavene seg tilordne til bestemte oppgavetyper? For eksempel administrative oppgaver, som å skrive brev, rutineaktiviteter som å stryke, eller økonomiforhold som å betale regninger. Tenk over, om og til hvem du kan delegere “disse oppgavene du ikke liker” i hverdagen, og som stadig vekk forårsaker stress. I tilfelle disse ikke kan delegeres, kan du utføre de som “en må oppgave”, sålenge de “ikke brenner inne” – en selvstyringsteknikk som formidler deg en følelse av å ha befridd deg fra noe som er ubehaglig og nå åpner deg for noe virkelig spennende.

Oppgaver Oppgavetype Delegere til …
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Innordningen av oppgaver blir vanskeliggjort av, at deres karakter forvandler seg. Således synes for eksempel det å reparere en dryppende vannkran mindre pressende, når det bare drypper alle tre til fire minutter. Men strømmer vannet ut av ledningen når kranen er skrudd igjen, og vi lenge har unngått å bestille en håndverker, så blir en lite pressende oppgave plutselig til en oppgave som haster.

Ofte produserer vi selv oppgavens press og dermed stresset i hverdagen.

_______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (30)

DSC_0031

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (30)

Livet i morgendagens samfunn (30)

Utprøvde hjelpemidler: Tids- og selvstyring (5)

Av tidsstyring ble selvstyring (4)

Ved hjelp av forskjellen mellom »viktig« og »haster« blir det i tid- og selvstyring definert fire oppgavetyper

63

 

Får du kanskje til dels motforestillinger ved å lese eksemplene for pressende og viktige oppgaver ovenfor? Som for eksempel til innordningen av oppgaven »undertøy eller stryke kjøkkenhåndkler« som D-oppgave, som  kan bli kastet i «papirkurven«, altså ikke må bli gjort? Kanskje er det viktig for deg, at undertøyet ditt er strøket, og at kjøkkenhåndklærne ligger fint sammenbrettet i en stabel. Da ordner du disse oppgavene inn i en annen kategori. Likedan er det hvis vannkranen i kjøkkenet drypper. Kanskje ergrer du deg så mye over det eller er prinsipielt mot ethver sløseri med vann. At du ikke anser det å bestille en håndverker som en B-oppgave (haster mindre, men viktig), men som en A-oppgave (viktig og haster). Dette viser: Hvilken betydning vi tillegger enkelte oppgaver, er avhengig av vårt personlige verdisystem.

Virkelig viktig – haster virkelig?

Analyser oppgavene som du har skrevet ned på side 61, og tilordn disse til de fire forskjellige oppgavetypene.

A-oppgaver
 • Gjør det straks
B-oppgaver
 • Planlegg og bestem termin   tidsnok
C-oppgaver
 • Reduser, eleminer, deleger
D-oppgaver
 • Rett i papirkurven

____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Følg

Få nye innlegg levert til din innboks.