Balance your life – Kunsten å lede seg selv (47)

IMG_3570

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (47)

Balance Your Life: Life-Leadership (8)

Ønsket om balanse i livet (2)

Livet vårt lar seg riktignok inndele i fire livsområder, men disse står imidlertid i en uutslokkelig vekslende relasjon til hverandre. Life-leadership-konseptet representerer et helhetlig forsøk og oppfordrer oss til å betrakte livet vårt som en enhet.

Vi må lære å finne balansen mellom de fire livsområdene:

 • Kropp/helse,
 • Arbeid/prestasjon,
 • Familie/kontakt,
 • Hensikt/kultur.

97

Hensikten er bare å erfare i sammenheng med de tre andre livsområdene.

Si »ja« til avhengigheten. Bare da er vi frie(1)

Life-leadership forutsetter et annet punkt. Vi må på nytt lære å akseptere, at vi er sosiale vesener, og det gjelder også på nytt å definere vår forståelse av »frihet«.

99a

Vårt moderne samfunn setter – uriktig – frihet likt med uavhengighet.

Nesten uten å reflektere aksepterer vi parolen: Den som er avhengig er svak, den som er uavhengig er sterk. Denne tankegangen gjennomsyrer hele livet vårt. Delvis er dette forstålig. I yrkeslivet erfarer vi, hvordan samfunnet streber etter og gjøre seg mer uavhengig av arbeidstakerene. Mennesker blir erstattet av maskiner, faste ansatte av freelancere og (tilsynslatende-)selvstendige. Følgelig streber også vi etter å bli uavhengig av våre arbeids- og oppdragsgivere.

Likeledes er det på privat område. Også her blir uavhengig-het til øverste livsmaksime. Tilsvarende mange enslige befolker om kvelden, spesielt i storbyer, kneiper eller forsøker å formidle hjemme foran fjernsynet når de betrakter et talkshow en følelse av: »Jeg er med.« Eller de tilbringer tiden sin i chat-rooms. Anonym og uforpliktende – med et klikk er det ute igjen. De fleste av dem – spesielt menn – innrømmer ikke sin ensomhet.

Isteden forsøker de – i det minste i kontakten med andre –, og skjule sin relasjonsudugelighet og ensomhet med begrep som »frihet«, »uavhengighet« og »selvrealisering«.

99b copy

»Etter den nye regelen er avhengighet en synd.« Mange mennesker skammer seg i mellomtiden, hvis de må innrømme avhengigheter. Hvor galt dette er, merker vi når vi gjør det klart for oss:

 • Den som elsker, er alltid emosjonell avhengig.
 • Den som står i vennskaplig relasjon til en person, er avhengig av denne. Ellers er det ikke noe sant vennskap.
 • Den som grunnlegger en familie, begir seg frivillig i avhengighet.

 

Generelt gjelder:

Uten avhengighet er det ikke mulig med et felles liv og et fullverdig liv.

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (46)

IMG_0895

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (46)

Balance Your Life: Life-Leadership (7)

Ønsket om balanse i livet (1)

Livet vårt lar seg riktignok inndele i fire livsområder, men disse står imidlertid i en uutslokkelig vekslende relasjon til hverandre. Life-leadership-konseptet representerer et helhetlig forsøk og oppfordrer oss til å betrakte livet vårt som en enhet.

Vi må lære å finne balansen mellom de fire livsområdene:

 • Kropp/helse,
 • Arbeid/prestasjon,
 • Familie/kontakt,
 • Hensikt/kultur.

97

Vår moderne livsførsel lider under, at vi ofte reagerer på kravene utenifra og forsømmer over tid et eller flere av de fire livsområdene. Dette har konsekvenser.

Den som ensidig legger vekt på området »arbeid /prestasjon«, vil en eller annen gang ikke bare ha problemer med området »familie/kontakt«, men kroppen hans/hennes vil en eller annen gang streike. Dette innvirker igjen på hans/hennes prestasjonsevne og -beredskap. Denne erfaringen har antaglig enhver allerede samlet: Hvis vi akkurat har bråk med vår livspartner eller attpåtil et brudd bak oss, kan vi ikke konsentrere oss fullt ut om arbeidet vårt. Da står de private pro-blemene i forgrunnen. Eller når vi lider av ensomhet. Da kan vi riktignok en tid drukne våre sorger i arbeid (eller vin). Men en eller annen gang bryter dette bygget sammen. På lignende hvis er det, hvis vi er syke eller ikke føler oss vell. Da kan vi heller ikke bringe toppytelse.

Den som ensidig legger fokuset på området »familie/kontakt« forsømmer arbeidet sitt, vil en eller annen gang (så fremt han/hun ikke teller blandt de rike arvingene) ha finansielle problemer. Dessuten vil personens følelse av egenverdi lide, da han/hun hverken kan videreutvikle sine kvalifikasjoner og ferdigheter eller kan bruke disse i en konkret nyttesammenheng. Også denne erfaringen har du antagelig allerede gjort. Det er flott og sitte sammen med venner og de kjære og snakke om »gud og alt og ingenting«. Det er moro og spasere med venner i skauen og drive samme hobby som de. Imidlertid blir dette til det eneste livsinnholdet, så innstiller det seg også her med tiden en følelse av tomhet. Dette er en grunn til, at arbeidsløse og pensjonister sterkere lider under en følelse av ensomhet, selv om de har all mulig tid i verden til å pleie kontakter.

Den som ensidig setter fokuset på området »kropp/helse«, våger seg en eller annen gang ikke mer ut av døren, fordi han/hun frykter infeksjon. Også gleden ved å spise blir ødelagt. Og senest når tidens tann, det vil si aldrings-prosessen merkbart gnager på kroppen hans/hennes havner personen i en krise. Ofte ytrer en for sterk fremhevelse av området »kropp/helse« seg i en manglende evne til å akseptere sin egen alder. Konsekvensen er en overdrevet sportslig aktivitet for å gjøre aldringsprosessen langsomm-ere og å bevise for seg selv: »Jeg er ennå ung«. En indre utilfredshet og ubalanserthet er prisen, fordi vi til syvende og sist vet, at vi ikke evig vil være ung.

Den som ensidig fokuserer på området »hensikt/kultur«, den … Ja, hva er det med han/hun? Et vanskelig spørsmål. Han/hun har i det minste funnet en sentral nøkkel til et fullverdig liv, hvis han/hun finner et svar på spørsmålet etter hensikten, da spørsmålet om hensikten gjennomsyrer alle de andre tre livsområdene. Imidlertid er det påfallende, at det ofte er de som mest intensivt befatter seg med spørsmålet om hensikt, som mislykkes i besvarelsen av den. Som for eksempel de som går fra en terapeut til den neste for å undersøke selvets røtter. Mange finner knapt nok svar, fordi spørsmålet etter hensikten kobbles vekk fra de andre livsområdene. Life-leadership konseptet på den annen side går utifra:

Hensikten er bare å erfare i sammenheng med de tre andre livsområdene.

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

 Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

 ____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (45)

SAMSUNG

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (45)

Balance Your Life: Life-Leadership (6)

På leting etter sitt eget jeg (6)

Bære masker og livshatter (3)

Livshatter

Hvilke »livshatter« bærer du på hodet? Hvilke har du bestemt deg selv for, hvilke har blitt tredd på deg? Hvilke er virkelig nødvendige og hvilke ikke?

Livshatter valgt selv nødvendig
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei
  ž ja     ž nei ž ja     ž nei

Testresultat

Legg sammen de fire mulige kombinasjonene av de du selv har valgt og som er nødvendige, og skriv ned antallet nedenfor

Valgt selv og nødvendig livshatt:

Ikke valgt selv, men nødvendig livshatt:

Valgt selv, men ikke nødvendig livshatt:

Ikke valgt selv og ikke nødvendig livshatt:

 

Tenk til slutt etter hvilke hatter du vil legge fra deg.

Svaret på spørsmålet »vil jeg, henholdsvis vil jeg ikke« forut-setter, at vi vet, hva som virkelig er viktig for oss. Dette spørsmålet kan vi kun svare på, hvis vi har en visjon for livet vårt

 Fordi en slik visjon lar seg ikke utvikle i forbifarten, så og si mellom kveldsmåltidet og begynnelsen på nyhetene. Dette krever mer tid og indre ro. Hvis vi i det indre står under spenning, er vi fanget av tankene i hverdagen. Da innfinner det seg ikke hos oss nye fremtidsorienterte tanker. Våre fornemmelser er fiksert på kortsiktige nødvendigheter, og det mangler et helhetsperspektiv for oss.

95a copy

Derfor er det absolutt nødvendig å trekke oss tilbake på et rolig sted, vekk fra hverdagen, når vi må treffe viktige beslutninger. En slik tidsmessig pausetid vil vi trenge oftere i fremtiden.

Jo flere (nye) krav som strømmer på oss, desto raskere vi blir tvunget til å reagere,
desto nødvendigere er det, at vi lener oss tilbake og spør oss selv, før problemene blir brennende:
Hva vil jeg virkelig? Hva er virkelig viktig for meg? Hvordan ser min livsvisjon ut?

95b

Bare hvis vi tar oss tid til pause, kan vi utvikle verdinormer og dermed beslutningskriterier for våre handlinger, som forhindrer, at vi blir kastet frem og tilbake som en kork i brenningene

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (44)

SAMSUNG

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (44)

Balance Your Life: Life-Leadership (5)

På leting etter sitt eget jeg (5)

Bære masker og livshatter (2)

Masker

Skriv ned hvilke masker du bærer i yrket ditt, henholdvis privat. Tenk over hvorfor du bærer disse, og noter grunnene i listen nedenfor på grunnlag av kategoriene a til e. Selvsagt kan du også bruke egne kategorier.

 1. Overbelastning – f.eks. for mange oppgaver.
 2. Angst – f.eks. for å bli avslått, ikke akseptert.
 3. Vane – f.eks. oppdragelse/ innlært atferd.
 4. Nødvendighet – f.eks. nødvendig i yrket, for å unngå overflødige konflikter.
 5. Vern om seg selv – f.eks mitt »indre« angår kun utvalgte mennesker.
Maske Hvorfor bærer du denne masken?
Yrkesmessig  
   
   
   
   
   
Privat

På yrkesmessig område har du samtidig flere hatter på, for eksempel som leder, prosjektleder, medarbeider eller salgs-leder. Likeledes i ditt privatliv. Du er ektefelle, klubbmedlem, leietaker, nabo osv.. Det kan raskt bli for mange, for med hver livshatt stilles det flere krav til oss.

Men ikke bare for mange livshatter og ureflekterte masker truer oss. Faren for at vi mister oss selv blir også større, fordi søyler brytes vekk, som i fortiden hjalp oss med våre beslutninger. En vesentlig søyle var religionen. Den satte med sine etiske maksimer klare grenser for vårt beslutningsspillerom »vil jeg eller vil jeg ikke«. Denne søylen brytes ned i den moderne verden.

Også vår relasjon i et kommunalt, regionalt og nasjonalt felleskap gjorde det i fortiden lettere for oss å treffe beslutninger. For etthvert felleskap ligger et verdisystem til grunne, som begrenser vårt beslutningsspillerom. I globaliseringens tidsalder blir denne støtten i økt grad stilt spørsmålstegn ved.

En annen støttepilar er å være flettet inn i familiære relasjoner og naturlige vennskap. Også disse nettverkene ut-merker seg med felles normer og verdier som vi kan orientere våre beslutninger etter. Men også denne søylen blir skjør. Ikke bare på grunn av tendensen til stadig mindre familier, men også for eksempel fordi yrkesmessig flytting stadig oftere tvinger en til å gi opp naturlige vennekretser.

Beslutninger i fortiden ble også lettet gjennom yrkesmessig identitet. Men da de klassiske yrkesbildene oppløses og vi i økende grad står ovenfor utfordringen med å utøve flere yrker i løpet av et liv, blir også denne hjørnesøylen skjør. I tillegg kommer:

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (43)

SAMSUNG

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (43)

Balance Your Life: Life-Leadership (4)

På leting etter sitt eget jeg (4)

Bære masker og livshatter (1)

Vi prater litt med naboen, fordi man gjør det som »god nabo«. Vi spiller »ludo« med barna, selv om vi er kjempetrøtte, fordi vi forventer det av oss som en god far eller god mor. Vi sier oss villige til å grille pølser på basaren på foreldremøtet på skolen, fordi de andre foreldrene også gjør dette. Vi ber inn fjernt kjente til kveldmat, fordi de også har bedt oss inn.Problematisk blir dette, fordi vi på grunn av alle maskene vi bærer, utvikler en ironisk betraktning av vårt eget jeg og betrakter våre handlinger distansert med et tilsynelatende smil, lik fjersynseerne som betrakter en spillefilm. Man opplever seg selv i økt grad som fremmedbestemt.

Vi viser oss interessert, mens vår livsledsager skildrer dagens opplevelser, skjønt vi helst vil ha ro. Vi går på visning i et galleri og viser oss begeistret foran akvarellene til borgemesterens kone, skjønt vi helst vil hjem. Og så videre og videre.

Sannsynligvis kjenner du utallige situasjoner der du også privat bærer en maske. Situasjoner der du heller re-agerer enn agerer. Dette er heller ikke ille. Fatal blir situasjonen først, hvis vi over tid bare bærer masker og ikke bevisst setter de på og tar de av, og når vi i tillegg bare re-agerer istedenfor å agere, fordi vi har mistet bevisstheten for hva som virkelig er viktig for oss.

91 copy

Faren for at denne skjebnen innhenter oss, blir stadig større i informasjonssamfunnet.

 • Jo raskere verden rundt oss forandrer seg, desto oftere blir vi konfrontert med nye krav.
 • Jo kortere tiden er til å reagere på kravene, desto mindre tid har vi til å beslutte: Vil jeg imøtekomme disse kravene eller ikke?
 • Jo mer krav vi ureflektert overtar, desto større er sannsynligheten for at vi mister vårt sanne jeg.

Med hvert krav, som vi ureflektert overtar, og med hver livshatt, som vi setter på hodet, kommer vi nærmere en situasjon der vi bare kan re-agere istedenfor å agere. Det finnes så mange forskjellige livsroller, henholdsvis livshatter, at vi må treffe et valg.

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (42)

SAMSUNG

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (42)

Balance Your Life: Life-Leadership (3)

På leting etter sitt eget jeg (3)

Mange krav som blir stilt til oss, er ikke forenlige med hverandre(3)

At vi på arbeidsplassen bærer masker som en skuespiller, er ikke ubetinget negativt. Til syvende og sist er det et tegn på, at vi anerkjenner visse livsnødvendigheter. Ofte er det å bære en maske til og med et tegn på profesjonalitet.Åpenbar blir denne konflikten mellom krav og realitet på arbeidsplassen. Her fungerer vi bare, og blir eksternt påvirket. Her blir det bestemt utenifra, hva vi skal gjøre og hvordan vi skal forholde oss, og i denne rollen føyer vi oss. Dette er stedet der vi bærer masker.

89b copy

Vårt »sanne jeg« kommer dermed frem i vår fritid. Her er stedet hvor vi viser våre ekte følelser og behov og åpenbarer våre sanne handlingsmotiver. Her virkliggjør vi oss selv.

 • En lege kan ikke ha medlidenhet med enhver som er alvorlig syk. Da ville han/hun i løpet av kort tid være en hylende nervebundt.
 • En lærer kan ikke like alle elever like godt. Mange er nemlig noen som går en stadig på nervene. Tross dette må han/ hun forsøke og være rettferdig ovenfor alle.
 • En selger kan ikke ovenfor enhver kunde til enhver tid opptre med samme høflighet. Mange ganger har hun/han også en dårlig dag. Tross dette må han/hun i det minste forsøke å vise en like stor interesse for alle.

Men virkelige problemer får vi, hvis vår maske avviker for mye fra vårt »sanne jeg«. Denne rollekonflikten gjør deg på sikt syk.

Enten –  eller II

Gå tilbake til enten – eller – listen . Overfør de behov/krav som du der skrev ned, som var vanskelig å forene til listen nedenfor. Kommer du på nye eksempler? Tilordn så behovene/kravene til et av de fire livsområdene (arbeid/prestasjon, familie/kontakt, kropp/helse og hensikt/kult-ur. Reflekter over hvorfor behovene/kravene er vanskelige å forene. Hvilke livsområder kolliderer oftest med hverandre?

Behov/
krav
Livsområde Vanskelig å forene, fordi …
I

II

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

 

 

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (41)

SAMSUNG

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (41)

Balance Your Life: Life-Leadership (3)

På leting etter sitt eget jeg (3)

Mange krav som blir stilt til oss, er ikke forenlige med hverandre(2)

Ved hjelp av rigorøs tidsstyring alene lar ikke slike konflikter seg løse. Forsøker vi på tross av dette, er en krise programmert på forhånd. Det være seg, idet vi plutselig får et hjerteinnfark, fordi vi har neglisjert kroppen over lengre tid. Eller det være seg, fordi vi stiller spørsmålstegn ved det hele: »Hvorfor dette stresset? Stadig oftere ytres ønsket om å pensjonere seg med 50, henholdvis hoppe av karusellen. Bak dette ønsket ligger »erkjennelsen«: I mitt nåværende liv dominert av arbeid, kan jeg ikke realisere mine ønsker, mine lengsler og meg selv. Derfor vil jeg gjøre det om 10 eller 20 år. Men dette håpet vil aldri bli oppfyllt. Fordi hvis vi skal være ærlige mot oss selv, må vi innrømme:

89 copy

Hvorfor skal vi lykkes å finne en balanse i livet vårt om 10 til 20 år, når vi ikke har klart det i dag?

 

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Følg

Få nye innlegg levert til din innboks.