Balance your life – Kunsten å lede seg selv (115)

IMG_2195

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (111)

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Praksis – workshop: »Balance Your Life« – Med 22 skritt til livsbalanse (5)

5. Hva burde du gjøre, slik at du når dine livsmål?

.

211 copy

Livsmål

Hva skal jeg gjøre?

Hensikt/kultur  
Arbeid/ytelse  
Kropp/helse  
Familie/kontakt

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (114)

IMG_2206

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (110)

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Praksis – workshop: »Balance Your Life« – Med 22 skritt til livsbalanse (4)

4. Hva står i veien for at du skal nå dine livsmål? 

.

211 copy

Livsmål

For å nå mitt livsmål står i veien, at …

Hensikt/kultur
Arbeid/ytelse
Kropp/helse
Familie/kontakt

 

211 copy

Hvilke ekstra forandringer kan oppstå i de neste fem årene, som hindrer deg i å nå dine livsmål? Hvilke tegn tyder på dette?

Livsmål

Fremtidige forandringer

Tegn

Hensikt/kultur    
Arbeid/ytelse    
Kropp/helse    
Familie/kontakt  

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (113)

IMG_2245

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (109)

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Praksis – workshop: »Balance Your Life« – Med 22 skritt til livsbalanse (3)

3. Formuler ut ifra resultatene for de fire livsområdene ditt livsmanus.

211 copy

Slik skriver du ditt livsmanus

Skriv ditt livsmanus som allerede realisert ønsketilstand. Unngå konjunktiver, da ordene som »kunne ha vært« eller »kunne være« fratar underbevisstheten din troen på evnen til å sette målene ut i live. Har du ingen idé hvordan du skal starte? Begynn helt enkelt med: »Jeg er en …« og fortsett uten punktum og komma.

Her to eksempler:

Livsområde familie/kontakt

» Jeg har et lykkelig forhold til min kone, som bygger på kjærlighet, tillit og gjensidig respekt. Våre barn oppfatter sine foreldre som beskytter og hjelper, men også som venner og lekekamerater. I vår vennekrets er vi regelmessig involvert i små grupper av mennesker, der vi har en interesse i ekte relasjoner, og ikke bare overfladiske bekjentskaper.«

Livsområde arbeid/prestasjon

» Sammen med min kone driver jeg et firma som går godt, der vi har en klar rollefordeling. Mens jeg jobber med økonomisk rådgivning, arbeider min kone på områdene ledelse og motivasjon. Våre kunder kommer gjerne til oss, da de har en følelse av fortrolighet og kompetanse mht. våre tjenester. Gjennom dette samspillet av yrkesmessig og privat fellesskap fører jeg et harmonisk og uavhengig liv, som oppfyller hensikten med livet mitt.

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (112)

IMG_2582

____

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (108)

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Praksis – workshop: »Balance Your Life« – Med 22 skritt til livsbalanse (2)

2. Med utganspunkt i din livsvisjon definer hva som virkelig er viktig for deg (livsmålene).

211 copy

214b copy

Hvordan vises det, at du har realisert livsmålene dine, og at du har nådd det som virkelig er viktig for deg?

Livsmål

At jeg har realisert mit livsmål, erkjenner jeg, på at …

Hensikt/kultur  
Arbeid/ytelse  
Kropp/helse  
Familie/kontakt

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (111)

IMG_2601

____

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (107)

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Praksis – workshop: »Balance Your Life« – Med 22 skritt til livsbalanse (1)

1. Trekk deg tilbake fra hverdagens stress og utvikl en visjon for livet ditt.

211 copy

Øvelse fødselsdagstale

Forestill deg, du feirer om 30 eller 45 år din 75 årige fødselsdag. Forestill deg billedlig omgivelsene. Tenk over hvilke gratulanter som er kommet. Ingen? Bare din tidligere leder? Eller skal også venner og slektninger omgi deg? Forestill deg nå hvordan du sitter i denne kretsen: Som en jammrende olding eller som spenstig pensjonist, som i fulle drag nyter livet sitt? Hvem holder festtalen for deg? Bare en representant for din tidligere arbeidsgiver? Eller griper også dine barn, din livspartner og venner ordet? Hvilke suksesser og karaktertrekk beskriver talerne om deg? Hva bør de helst tie om? Skriv dette ned på listen på neste side! Da blir det snart klart, hva som virkelig er viktig i livet ditt. Denne »leken« kan du også gjøre med venner eller slektninger – raskt er du da fordypet i en personlig samtale. Dine intimste ønsker må du jo ikke ubetinget avsløre.

Tilstedeværende personer

Hva lovpriser de om deg?

Forestill deg en dag i fortiden, der du var spesielt lykkelig/ tilfreds. La denne dagen passere i revy med alle enkeltheter. Reflekter over hvorfor du var så lykkelig/tilfreds. Skriv ned for hvert livsområde, i hvilken grad denne dagen var forskjellig fra en »normal« dag.

Forskjellen til en »normal« dag 

Hensikt/kultur
Familie/kontakt
Arbeid/prestasjon
Kropp/helse

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (99)

IMG_2355

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (94)

Balance Your Life: Life-Leadership (55)

Det nødvendige »CLICK« i hodet vårt (3)

2. Letting go = Slippe løs

De fleste mennesker har et bestemt bilde av seg selv, som de vil formidle til sine omgivelser. Vi ønsker, at andre skal se oss slik vi ser oss selv. Dermed reagerer vi på krav og forventninger, som stilles til oss. Men dette selvbildet kan hindre oss i å å bli aktive. Vi tør for eksempel ikke å gå til andre personer og vise de våre følelser og behov, fordi vi tror at de oppfatter oss som svake. Isteden holder vi på fasaden, som vi har bygget opp med møye. Men suksess kan vi bare ha, hvis vi har mot til å slippe løs. Så lenge det å holde fast på selvbildet vårt hindrer oss i å bli aktive, kan vi ikke komme nærmere lykken til livet vårt. Her et eksempel:

En av mine bekjente er overlege på en klinikk. Yrkesmessig har han stor suksess. Til tross for dette har han i mange år vært utilfreds og fra tid til annen til og med depressiv. Han fortalte meg følgende:

»Jeg har hele livet mitt bare fungert og reagert. På skolen var jeg alltid den beste i klassen, fordi mine foreldre forventet det.
Isteden ville jeg heller tilhørt de ville elevene, som ofte ergret læreren. Jeg studerte bare medisin, fordi min far også var lege og forventet, at jeg skulle være en elev med bare de beste karakterene. Og i dag er jeg lege, fordi min kone er stolt av å være gift med en overlege. Men egentlig ville jeg heller blitt musiker.«

I ti år har jeg kjent overlegen. Og selv om han kan artikulere sitt problem, lykkes han ikke med å løse seg fra kravene som stilles til ham fra omverdenen. Det å fastholde selvbildet sitt tillater ham ikke, å ikke tilfredsstille for-ventningene fra andre. Men slik vil han ikke lykkes med tilfredshet og et liv i balanse.

190 copy

Selvbildet som hindring

 

Hvilket selvbilde bærer du, som hindrer deg?

Selvbilde Mitt selvbilde hindrer meg i å …
Eksempel: Jeg trenger aldri hjelp. … vise svakheter og be om hjelp.
Eksempel: Jeg må alltid være hyggelig. … vise berettiget sinne og forsvare mine interesser.

Dette målet når vi bare, hvis vi løser oss fra de negative tankene, som vi har gjort til våre egne. Setninger som:

  • Det kan jeg ikke.
  • Det gjør man ikke.
  • I fortiden har jeg gjort det slik. Derfor vil dette også i fremtiden være riktig.
  • Til dette er jeg for gammel/for tykk.

 191 copy

Setninger som disse, som vi har gjort til våre egne er delvis et resultat av vår oppdragelse, delvis et resultat av vår erfaring. Sålenge vi lar oss lede av de, finner vi alltid en unnskyldning, til hvorfor vi ikke har motet til å ta livet vårt i hånden. Først når vi slipper løs slike negative tanker kan vi utvikle nye tanke- og styringssetninger, som forstørrer vårt handlingsspillerom.

 

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (95)

012

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (90)

Balance Your Life: Life-Leadership (51)

Finn vår egen livsrytme (7)

I letingen etter vår livsrytme bør vi være oppmerksom på syv grundregler. (fortsettelse)

7. Vi må finne den riktige rytmen mellom anstrengelse og avslapping. Ved alle anstrengelser for å utforme livet vårt aktivt, må vi ikke glemme: På sikt vil ikke å ta pause og high-speed  gjøre oss syke. Bare hvis vi ikke kun lærer å anstrenge oss målrettet, men også å slappe av, kan vi finne nødvendig ro og god tid, der vi bevisst kan trekke oss tilbake fra hverdagens stress.

Vi trenger tidsreservater, der vi ikke tar oss tid til noe, men der vi helt enkelt har tid.

Vi trenger i livet vårt oaser, der vi kan somle og regenerere oss. Reservater der vi enten ikke eller kun er tilsnakkendes for utvalgte personer. Reservater, der vi tilsynelatende kan dagdrømme helt uten mål og mening.

181b copy

Fra en mammutoppgave til delmål

Eksempler på en mammutoppgave, og hvordan vi kan dele denne inn i delmål.

Oppgave: Absolvere en videreutdannelse Planlagt tidsbehov
Delmål 1 ð ·         informere seg om leverandører 2 uker
Delmål 2 ð ·         besørge reklameunderlag 1 uke
Delmål 3 ð ·         bestemme seg for en leverandør 2 uker
Delmål 4 ð ·         innmelding 3 dager
Delmål 5 ð ·         besørge læremedia/-midler 2 uker
Delmål 6 ð ·         gjennomarbeide 1. leksjon 4 uker
Delmål 7 ð ·         øve læringsinnhold 2 uker
Delmål 8 ð ·         gjennomarbeide 2. leksjon 4 uker
Delmål 9 ð ·         … 2 uker

Bestem deg for en oppgave, som du ønsker å gjøre neste år, og del denne på bakgrunn av skjemaet ovenfor i deloppgaver, som du kan klare å gjøre og hake av på en oversiktlig tid.

Oppgave: Planlagt tidsbehov
Delmål 1 ð ·
Delmål 2 ð ·
Delmål 3 ð ·
Delmål 4 ð ·
Delmål 5 ð ·
Delmål 6 ð ·
Delmål 7 ð ·
Delmål 8 ð ·
Delmål 9 ð ·

Vi må ta avskjed med selvbildet, om at vi alltid skal være aktive og fulle av energi.

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.