Balance your life – Kunsten å lede seg selv (99)

IMG_2355

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (94)

Balance Your Life: Life-Leadership (55)

Det nødvendige »CLICK« i hodet vårt (3)

2. Letting go = Slippe løs

De fleste mennesker har et bestemt bilde av seg selv, som de vil formidle til sine omgivelser. Vi ønsker, at andre skal se oss slik vi ser oss selv. Dermed reagerer vi på krav og forventninger, som stilles til oss. Men dette selvbildet kan hindre oss i å å bli aktive. Vi tør for eksempel ikke å gå til andre personer og vise de våre følelser og behov, fordi vi tror at de oppfatter oss som svake. Isteden holder vi på fasaden, som vi har bygget opp med møye. Men suksess kan vi bare ha, hvis vi har mot til å slippe løs. Så lenge det å holde fast på selvbildet vårt hindrer oss i å bli aktive, kan vi ikke komme nærmere lykken til livet vårt. Her et eksempel:

En av mine bekjente er overlege på en klinikk. Yrkesmessig har han stor suksess. Til tross for dette har han i mange år vært utilfreds og fra tid til annen til og med depressiv. Han fortalte meg følgende:

»Jeg har hele livet mitt bare fungert og reagert. På skolen var jeg alltid den beste i klassen, fordi mine foreldre forventet det.
Isteden ville jeg heller tilhørt de ville elevene, som ofte ergret læreren. Jeg studerte bare medisin, fordi min far også var lege og forventet, at jeg skulle være en elev med bare de beste karakterene. Og i dag er jeg lege, fordi min kone er stolt av å være gift med en overlege. Men egentlig ville jeg heller blitt musiker.«

I ti år har jeg kjent overlegen. Og selv om han kan artikulere sitt problem, lykkes han ikke med å løse seg fra kravene som stilles til ham fra omverdenen. Det å fastholde selvbildet sitt tillater ham ikke, å ikke tilfredsstille for-ventningene fra andre. Men slik vil han ikke lykkes med tilfredshet og et liv i balanse.

190 copy

Selvbildet som hindring

 

Hvilket selvbilde bærer du, som hindrer deg?

Selvbilde Mitt selvbilde hindrer meg i å …
Eksempel: Jeg trenger aldri hjelp. … vise svakheter og be om hjelp.
Eksempel: Jeg må alltid være hyggelig. … vise berettiget sinne og forsvare mine interesser.

Dette målet når vi bare, hvis vi løser oss fra de negative tankene, som vi har gjort til våre egne. Setninger som:

  • Det kan jeg ikke.
  • Det gjør man ikke.
  • I fortiden har jeg gjort det slik. Derfor vil dette også i fremtiden være riktig.
  • Til dette er jeg for gammel/for tykk.

 191 copy

Setninger som disse, som vi har gjort til våre egne er delvis et resultat av vår oppdragelse, delvis et resultat av vår erfaring. Sålenge vi lar oss lede av de, finner vi alltid en unnskyldning, til hvorfor vi ikke har motet til å ta livet vårt i hånden. Først når vi slipper løs slike negative tanker kan vi utvikle nye tanke- og styringssetninger, som forstørrer vårt handlingsspillerom.

 

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (95)

012

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (90)

Balance Your Life: Life-Leadership (51)

Finn vår egen livsrytme (7)

I letingen etter vår livsrytme bør vi være oppmerksom på syv grundregler. (fortsettelse)

7. Vi må finne den riktige rytmen mellom anstrengelse og avslapping. Ved alle anstrengelser for å utforme livet vårt aktivt, må vi ikke glemme: På sikt vil ikke å ta pause og high-speed  gjøre oss syke. Bare hvis vi ikke kun lærer å anstrenge oss målrettet, men også å slappe av, kan vi finne nødvendig ro og god tid, der vi bevisst kan trekke oss tilbake fra hverdagens stress.

Vi trenger tidsreservater, der vi ikke tar oss tid til noe, men der vi helt enkelt har tid.

Vi trenger i livet vårt oaser, der vi kan somle og regenerere oss. Reservater der vi enten ikke eller kun er tilsnakkendes for utvalgte personer. Reservater, der vi tilsynelatende kan dagdrømme helt uten mål og mening.

181b copy

Fra en mammutoppgave til delmål

Eksempler på en mammutoppgave, og hvordan vi kan dele denne inn i delmål.

Oppgave: Absolvere en videreutdannelse Planlagt tidsbehov
Delmål 1 ð ·         informere seg om leverandører 2 uker
Delmål 2 ð ·         besørge reklameunderlag 1 uke
Delmål 3 ð ·         bestemme seg for en leverandør 2 uker
Delmål 4 ð ·         innmelding 3 dager
Delmål 5 ð ·         besørge læremedia/-midler 2 uker
Delmål 6 ð ·         gjennomarbeide 1. leksjon 4 uker
Delmål 7 ð ·         øve læringsinnhold 2 uker
Delmål 8 ð ·         gjennomarbeide 2. leksjon 4 uker
Delmål 9 ð ·         … 2 uker

Bestem deg for en oppgave, som du ønsker å gjøre neste år, og del denne på bakgrunn av skjemaet ovenfor i deloppgaver, som du kan klare å gjøre og hake av på en oversiktlig tid.

Oppgave: Planlagt tidsbehov
Delmål 1 ð ·
Delmål 2 ð ·
Delmål 3 ð ·
Delmål 4 ð ·
Delmål 5 ð ·
Delmål 6 ð ·
Delmål 7 ð ·
Delmål 8 ð ·
Delmål 9 ð ·

Vi må ta avskjed med selvbildet, om at vi alltid skal være aktive og fulle av energi.

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (93)


002

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (88)

Balance Your Life: Life-Leadership (49)

Finn vår egen livsrytme (5)

I letingen etter vår livsrytme bør vi være oppmerksom på syv grundregler. (fortsettelse)

5. Vi må ivareta balansen mellom kontiniutet og diskontinuitet. Ved å gå ut ifra erkjennelsen, at enhver utvikling trenger sin tid, kan vi ivareta balansen mellom kontinuitet og diskontinuitet. Hvis vi stiller spørsmålstegn ved alt samtidig og vil ha forandringer, overbelaster vi ikke bare oss selv og vår egen forandringsevne, men også omverdenen vår. Her et godt eksempel:

Eksempel: Mennesker, som akkurat har et brudd med partneren sin bak seg, havner mange ganger først så riktig i en livskrise, når de på arbeidsplassen blir konfrontert med nye krav og/eller må lete etter en ny bolig. Når flere støttepillarer vakler samtidig, kan ofte raskt det nødvendige holdepunktet mangle. Da får vi panikk eller er uskikket til å gjenskape balansen med aktiv handling.

Liten tid – lite »kvalitet«

Hvilke ting lider i livet ditt av mangel på »kvalitet«, fordi du ikke tar deg tilstrekkelig tid til de? I hva viser manglende seg for deg?

Ting som lider av »kvalitetsmangel« Mangelen viser seg i, at….
Eksempel: Samtaler med min livsledsager … samtalene begrenser seg som regel til hverdagsarbeidet
Eksempel: Slanking … spising er ingen nytelse, men begrenser seg til rent næringsopptak.

 

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (92)

049

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (87)

Balance Your Life: Life-Leadership (48)

Finn vår egen livsrytme (4)

I letingen etter vår livsrytme bør vi være oppmerksom på syv grundregler. (fortsettelse)

4. Tiden som vi investerer i en sak, bestemmer ofte over dennes kvalitet. Ofte bestemmer tiden som vi investerer i en sak, henholdvis en aktivitet også over deres kvalitet. Slik er det for eksempel ved spising. Hvis vi raskt hiver i oss et måltid mellom to terminer i kantinen eller i en fast-food-restaurant, så tjener det kun til næringsopptaket. Dette med å ta opp kalorier er kun funksjonelt.

Annerledes er det hvis vi avtaler å treffes på en restaurant med venner. Da vet vi, at det å gå å spise i felleskap krever sin tid – i det minste hvis vi ønsker å nyte måltidet.

178 copy

På samme måte er det når vi beveger oss. Hvis vi i løpet av uken kjører eller går til arbeidet, vil vi så raskt det er mulig overvinne distansen og nå vårt mål. Veien er så og si en hind-ring, som det gjelder å overvinne. Annerledes er det når vi vandrer i helgen eller spaserer. Da er veien målet. Tilsvarende god tid tar vi oss til dette. Og først gjennom dette blir det å gå til en spasering eller en vandring. Det innholder en ny kvalitet.

Eller tenker du på innkjøp. Hvis vi haster inn i en forretning mellom to terminer, for å kjøpe oss et skjørt eller en skjorte, så går det først og fremst om å få tak i det nødvendige klesstykke. Annerledes er det hvis vi tar oss tid til å slentre gjennom byen og gå på en shopping-runde. Da er runden selv en opplevelse. Hvis vi finner noe flott, desto bedre, hvis ikke, da var selve shoppingrunden en nytelse.

179 copy

Vi må igjen utvikle en følelse for, at alt trenger sin tid.
Mange av våre aktiviteter vinner derigjennom en ny kvalitet, slik at vi tar oss tid til de.
Når vi ønsker å nyte livet vårt, må vi lære målrettet å akslerere eller å sette ned tempoet i det vi gjør.

Akselerere etter behag?

Hvilke prosesser kan du ikke uten videre akselerere i livet ditt? Under hvilke forutsetninger ville en akselerering være mulig?

Prosessser som ikke
uten videre kan akselereres
Akselerering ville være mulig, hvis …
Eksempel: Videreutdannelse … jeg skaffer meg nok spillerom og sørger for optimale læringsmedia.
Eksempel: Slanking … jeg driver regelmessig sport og omstiller konsekvent ernæringen min.

___

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (91)

162

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (86)

Balance Your Life: Life-Leadership (47)

Finn vår egen livsrytme (3)

I letingen etter vår livsrytme bør vi være oppmerksom på syv grundregler. (fortsettelse)

3. Alt trenger sin tid. For denne setningen finnes det et klassisk bilde: Det er nytteløst hvis en gartner napper i et gresstrå, for at det skal vokse raskere. Veksten vil ikke akselereres av dette. Likeledes er det på mange andre områder. Også her må vi akseptere, at de har sin egen rytme.

175

 

Her noen eksempler.

Eksempel 1: Når vi ønsker å lære et fremmed språk, kan vi anstrenge oss så mye vi vil, men vi vil ikke lykkes med å lære oss språket over natta. Det vil si: Vi må tidsnok begynne med å lære språket, når vi i ferien for eksempel ønsker å snakke språket godt. Fordi det å lære et språk, trenger sin tid.

Eksempel 2: Når vi ønsker og oppdra våre barn til selvbevisste mennesker, kan vi ikke trykke på en knapp og så strutter de av selvsikkerhet. Tvertimot må selvbevissthet vokse litt etter litt hos dem.

Eksempel 3: Når vi ønsker å utvikle en visjon for livet vårt, trenger også dette sin tid. Det er en prosess med bevistgjøring og konkretisering – til vi en dag nøyaktig vet hva vi vil.

Ved alle tre eksemplene dreier det seg om prosesser som trenger sin tid. Riktignok kan vi skape forutsetningene ved mange, slik at de løper raskere, men også her kan vi ikke uten videre høyne hastigheten. Naturligvis kan vi f.eks. gjødsle gresset eller bestråle det med kunstig lys, slik at det vokser raskere. Gjennom dette akselererer vi riktignok veksten, men til tross for dette trenger veksten stadig vekk sin tid. Likeledes er det ved alle læringsprosesser. Også  her kan vi skape forutsetninger for at vi lærer raskere. For eksempel idet vi med konsekvent tidstyring sørger for, at vi oftere kan arbeide uforstyrret. Eller idet vi skaffer oss bedre læringsmateriell eller ikke lærer alene, men i team. Til tross for dette, trenger læringen sin tid.

177 copy

Forandringer?

Skriv ned hvilke punkter i livet ditt som er modne for en beslutning/for en forandring og hva du vil gjøre.

»Punkter modne for forandring« Hva vil jeg gjøre?

 

Skriv ned hvilke ting, du gjerne vil angripe, eller hvilke beslutninger som du gjerne vil treffe, som ikke er modne enda. Hvorfor er de ikke modne enda?

»Punkter ikke modne for forandring« Hvorfor er ikke en forandring mulig ennå?

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (86)

IMG_3809

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (81)

Balance Your Life: Life-Leadership (42)

Lær å strukturere hverdagen (3)

Vi kan verken etter behag akselerere eller redusere tempoet i livet vårt. Det vi kan gjøre er å utvikle en adekvat (livs-)rytme i livet vårt, som forener akselerasjon og slowing-down. I så måte gjelder:

Antagelsen, om at vi ved hjelp av en redusering i tempoet av våre aktiviteter kan flykte fra akselereringen, er en illusjon.
Den går ut i fra den gale forutsetningen, at vi lever som en aleneboer på en øy.

Hvilken tids-type er du?

Kryss av for hvert spørsmål. Summér så poengene fra de enkelte spørsmålene etter følgende skjema:

  1. a) = 1 poeng, b) = 3 poeng, c) = 5 poeng, d) = 7 poeng.

 

Yrkesmessig
Når begynner du arbeidsdagen din?
a) Hver morgen nøyaktig på samme tid ž
b) Innenfor en fastlagt (fleksi-)tid ž
c) Av og til tidligere, av og til senere ž
d) Alltid i siste liten ž
Hvordan planlegger du din arbeidsdag?
a) Hver kveld lager jeg en nøyaktig plan for neste dag ž
b) Om morgenen på kontoret inndeler jeg dagen min ž
c) Jeg planlegger alltid bare for de neste timene ž
d) Jeg planlegger overhodet ikke ž
Hvor strengt holder du deg til en tidsplan?
a) Jeg overholder strengt tidsplanen min ž
b) Jeg kontrollerer min tidsplan og tilpasser den eventuelt ž
c) Jeg holder meg bare omtrent til tidsplanen min ž
d) Jeg kontrollererer ikke tidsplanen min ž

 

 

Privat

Hvor ofte vasker du bilen din?a)Regelmessig, likegyldig hvor skitten den eržb)Alltid når den er skittenžc)Når den er skitten og jeg har tid til detžd)Når jeg har lyst til detžHvor ofte handler du inn dagligvarer?a)Hver uke på en fast ukedagžb)Når kjøleskapet er tomtžc)Når jeg har tid og lyst til detžd)Når jeg er sultenžNår går du til lege?a)Regelmessigžb)Straks når jeg føler smertežc)Bare hvis jeg over lengre tid har smerteržd)Først når det er ikke går på annen måtež

Testresultat

0-6 poeng: Du er en kontrollør. Du planlegger helst på lengre sikt og alt i minste detalj. Du overholder dine planer strengt. Pass på, at din (tids-)kortsett ikke blir for stram.

7-18 poeng: Du tilhører de disiplinerte. Du synes det er hensiktmessig å planlegge tiden din, og anstrenger deg for i stor grad og overholde dine planer. Men du gjør deg heller ikke til slave av din plan. Videre slikt!

19-30 punkter: Som jonglør er du en sann livskunstner. Du planlegger riktignok, men bare det nødvendigste. Resten lar du heller komme som det kommer. Din planlegging kan man absolutt betrakte som fleksibel. Hvis du ikke snurrer rundt og rundt , er du å misunne.

31-42 punkter. Du tilhører de ansvarsbevisste. Uten tvil har du en nådegave. Såfremt livet ditt ikke hver dag har fem overraskelser parat for deg, kan du unne deg denne bemerkelsesverdige luksusen. Ellers ville litt mer planlegging ikke skade deg.

 

_____


bal150
_____

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (63)

n713000209_184971_2945

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

Fire skritt til personlig tidssuverenitet og effektivitet (27)

Din personlige suksesspyramide til effektivitet (27)

 

»Selv den lengste reisen begynner med det første skrittet.«

Gammel kinesisk livsvisdom

 

Fire trinn til ditt suksessrike life-leadership® (24)

I fire trinn til tidssuverenitet og effektivitet – life-leadership®-suksessprogrammet viser deg, hvordan det skjer:

 Suksesspyramide til effektivitet

 

85

 

Andre skritt: Fastlegg livshatter og livsroller (5)

 »Fremtiden kan man best forutsi,

hvis man utformer den selv.«

Alan Kay, amerikansk suksesslærer

Suksesspyramide til effektivitet

 

126

 Forfatte et mini ideal (3)

Livshatt Person  Ros

137a_61

Mønster-
venn
Han/hun var alltid strakstil stede hvis det var behovfor hjelp og understøttelse.

 

 137c_137
Mønster-
partner
Min kone/min mann er for meg i sannhet min beste hjelp – vårt partnerskap baserer på gjensidig respekt og tillit.

 

Oppgave

Vær så vennlig og fyll ut de neste rubrikkene for livshattene dine med innhold, i tråd med eksemplene. Formuler for hver hatt en ros som et lite ideal for hver av dine livsroller

Livshatt Person  Ros
 137c_137

 

 

……….. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………

 

Livshatt Person  Ros
137c_137

 

 

……….. ………………………………………………………………………………………………

………………………………..

 

 137c_137

 

……….. ………………………………………………………………………………………………

………………………………..

 

 137c_137

 

……….. ………………………………………………………………………………………………

………………………………..

 

 137c_137

 

……….. ………………………………………………………………………………………………

………………………………..

 

 137c_137

 

……….. ………………………………………………………………………………………………

………………………………..

 

 137c_137

 

……….. ………………………………………………………………………………………………

………………………………..

 

 

Denne øvelsen gjør betydningen av dine livshatter bevisst for deg og hjelper deg, til å finne konkrete formuleringer. Slik kan du ennå mer konsekvent konsentrere deg om de viktige sakene i livet ditt.

139_63

_______

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Følg

Få nye innlegg levert til din innboks.