Balance your life – Kunsten å lede seg selv (116)

IMG_2169

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (112)

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Praksis – workshop: »Balance Your Life« – Med 22 skritt til livsbalanse (6)

6. Hvilke viktige (relasjons-)personer gir deg (emosjonell) styrke og hjelper deg til å nå dine mål?

.

211 copy

Livsmål

Mine hjelpere

Hensikt/kultur  
   
   
   
Arbeid/ytelse  
   
   
   
Kropp/helse  
   
   
   
Familie/kontakt  
   
   
 

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (115)

IMG_2195

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (111)

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Praksis – workshop: »Balance Your Life« – Med 22 skritt til livsbalanse (5)

5. Hva burde du gjøre, slik at du når dine livsmål?

.

211 copy

Livsmål

Hva skal jeg gjøre?

Hensikt/kultur  
Arbeid/ytelse  
Kropp/helse  
Familie/kontakt

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (114)

IMG_2206

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (110)

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Praksis – workshop: »Balance Your Life« – Med 22 skritt til livsbalanse (4)

4. Hva står i veien for at du skal nå dine livsmål? 

.

211 copy

Livsmål

For å nå mitt livsmål står i veien, at …

Hensikt/kultur
Arbeid/ytelse
Kropp/helse
Familie/kontakt

 

211 copy

Hvilke ekstra forandringer kan oppstå i de neste fem årene, som hindrer deg i å nå dine livsmål? Hvilke tegn tyder på dette?

Livsmål

Fremtidige forandringer

Tegn

Hensikt/kultur    
Arbeid/ytelse    
Kropp/helse    
Familie/kontakt  

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (113)

IMG_2245

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (109)

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Praksis – workshop: »Balance Your Life« – Med 22 skritt til livsbalanse (3)

3. Formuler ut ifra resultatene for de fire livsområdene ditt livsmanus.

211 copy

Slik skriver du ditt livsmanus

Skriv ditt livsmanus som allerede realisert ønsketilstand. Unngå konjunktiver, da ordene som »kunne ha vært« eller »kunne være« fratar underbevisstheten din troen på evnen til å sette målene ut i live. Har du ingen idé hvordan du skal starte? Begynn helt enkelt med: »Jeg er en …« og fortsett uten punktum og komma.

Her to eksempler:

Livsområde familie/kontakt

» Jeg har et lykkelig forhold til min kone, som bygger på kjærlighet, tillit og gjensidig respekt. Våre barn oppfatter sine foreldre som beskytter og hjelper, men også som venner og lekekamerater. I vår vennekrets er vi regelmessig involvert i små grupper av mennesker, der vi har en interesse i ekte relasjoner, og ikke bare overfladiske bekjentskaper.«

Livsområde arbeid/prestasjon

» Sammen med min kone driver jeg et firma som går godt, der vi har en klar rollefordeling. Mens jeg jobber med økonomisk rådgivning, arbeider min kone på områdene ledelse og motivasjon. Våre kunder kommer gjerne til oss, da de har en følelse av fortrolighet og kompetanse mht. våre tjenester. Gjennom dette samspillet av yrkesmessig og privat fellesskap fører jeg et harmonisk og uavhengig liv, som oppfyller hensikten med livet mitt.

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (112)

IMG_2582

____

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (108)

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Praksis – workshop: »Balance Your Life« – Med 22 skritt til livsbalanse (2)

2. Med utganspunkt i din livsvisjon definer hva som virkelig er viktig for deg (livsmålene).

211 copy

214b copy

Hvordan vises det, at du har realisert livsmålene dine, og at du har nådd det som virkelig er viktig for deg?

Livsmål

At jeg har realisert mit livsmål, erkjenner jeg, på at …

Hensikt/kultur  
Arbeid/ytelse  
Kropp/helse  
Familie/kontakt

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (111)

IMG_2601

____

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (107)

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Praksis – workshop: »Balance Your Life« – Med 22 skritt til livsbalanse (1)

1. Trekk deg tilbake fra hverdagens stress og utvikl en visjon for livet ditt.

211 copy

Øvelse fødselsdagstale

Forestill deg, du feirer om 30 eller 45 år din 75 årige fødselsdag. Forestill deg billedlig omgivelsene. Tenk over hvilke gratulanter som er kommet. Ingen? Bare din tidligere leder? Eller skal også venner og slektninger omgi deg? Forestill deg nå hvordan du sitter i denne kretsen: Som en jammrende olding eller som spenstig pensjonist, som i fulle drag nyter livet sitt? Hvem holder festtalen for deg? Bare en representant for din tidligere arbeidsgiver? Eller griper også dine barn, din livspartner og venner ordet? Hvilke suksesser og karaktertrekk beskriver talerne om deg? Hva bør de helst tie om? Skriv dette ned på listen på neste side! Da blir det snart klart, hva som virkelig er viktig i livet ditt. Denne »leken« kan du også gjøre med venner eller slektninger – raskt er du da fordypet i en personlig samtale. Dine intimste ønsker må du jo ikke ubetinget avsløre.

Tilstedeværende personer

Hva lovpriser de om deg?

Forestill deg en dag i fortiden, der du var spesielt lykkelig/ tilfreds. La denne dagen passere i revy med alle enkeltheter. Reflekter over hvorfor du var så lykkelig/tilfreds. Skriv ned for hvert livsområde, i hvilken grad denne dagen var forskjellig fra en »normal« dag.

Forskjellen til en »normal« dag 

Hensikt/kultur
Familie/kontakt
Arbeid/prestasjon
Kropp/helse

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (109)

IMG_3570

 Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (105)

Balance Your Life: Life-Leadership (66)

Utvikl ro og sindighet(8)

Vi må beskytte oss mot slike kretsløp som psykologene kaller »selvoppfyllende spådommer«, da vår følelse av egenverdi spiralformet trekker oss nedover.

204b copy

Dette fordi vi med disse negative spådommene kondisjonerer oss slik, at vi må mislykkes. Naturligvis bør vi en eller annen gang spørre etter premissene for våre handlinger, hvis våre forsøk regelmessig mislykkes. Men dette må ikke føre til en vedvarende skadelig påvirkning av følelsen av egenverdi. Derfor er det viktig, at vi bygger opp et nettverk av personer, som vi kan be om hjelp fra, hvis denne faren truer. Her kan det dreie seg både om venner, slektninger og bekjente, som eksperter, som vi etter behov for råd kan trekke inn.

La oss se!

I hvilke situasjoner bør du vise mer sindighet og heller legge for dagen livsholdningen ”la oss se”?

Situasjon Hvorfor kan jeg vise mer sindighet?
Eksempel: Av og til finansielle flaskehalser. Jeg har allerede ofte mestret slike situasjoner.
Eksempel: Mine barns dårlige karakterer. Jeg hadde også ofte dårlige karakterer og har til tross for det oppnådd noe.

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.