Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (63)

n713000209_184971_2945

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

Fire skritt til personlig tidssuverenitet og effektivitet (27)

Din personlige suksesspyramide til effektivitet (27)

 

»Selv den lengste reisen begynner med det første skrittet.«

Gammel kinesisk livsvisdom

 

Fire trinn til ditt suksessrike life-leadership® (24)

I fire trinn til tidssuverenitet og effektivitet – life-leadership®-suksessprogrammet viser deg, hvordan det skjer:

 Suksesspyramide til effektivitet

 

85

 

Andre skritt: Fastlegg livshatter og livsroller (5)

 »Fremtiden kan man best forutsi,

hvis man utformer den selv.«

Alan Kay, amerikansk suksesslærer

Suksesspyramide til effektivitet

 

126

 Forfatte et mini ideal (3)

Livshatt Person  Ros

137a_61

Mønster-
venn
Han/hun var alltid strakstil stede hvis det var behovfor hjelp og understøttelse.

 

 137c_137
Mønster-
partner
Min kone/min mann er for meg i sannhet min beste hjelp – vårt partnerskap baserer på gjensidig respekt og tillit.

 

Oppgave

Vær så vennlig og fyll ut de neste rubrikkene for livshattene dine med innhold, i tråd med eksemplene. Formuler for hver hatt en ros som et lite ideal for hver av dine livsroller

Livshatt Person  Ros
 137c_137

 

 

……….. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………

 

Livshatt Person  Ros
137c_137

 

 

……….. ………………………………………………………………………………………………

………………………………..

 

 137c_137

 

……….. ………………………………………………………………………………………………

………………………………..

 

 137c_137

 

……….. ………………………………………………………………………………………………

………………………………..

 

 137c_137

 

……….. ………………………………………………………………………………………………

………………………………..

 

 137c_137

 

……….. ………………………………………………………………………………………………

………………………………..

 

 137c_137

 

……….. ………………………………………………………………………………………………

………………………………..

 

 

Denne øvelsen gjør betydningen av dine livshatter bevisst for deg og hjelper deg, til å finne konkrete formuleringer. Slik kan du ennå mer konsekvent konsentrere deg om de viktige sakene i livet ditt.

139_63

_______

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (62)

IMG_0044

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

 

Fire skritt til personlig tidssuverenitet og effektivitet (26)

Din personlige suksesspyramide til effektivitet (26)

 

»Selv den lengste reisen begynner med det første skrittet.«

Gammel kinesisk livsvisdom

 

Fire trinn til ditt suksessrike life-leadership® (23)

I fire trinn til tidssuverenitet og effektivitet – life-leadership®-suksessprogrammet viser deg, hvordan det skjer:

 Suksesspyramide til effektivitet

 

85

 

Andre skritt: Fastlegg livshatter og livsroller (4)

 »Fremtiden kan man best forutsi,

hvis man utformer den selv.«

Alan Kay, amerikansk suksesslærer

Suksesspyramide til effektivitet

 

126

 Forfatte et mini ideal (2)

»Din 88. fødselsdag«

Forestill deg, at det i dag er din 88. fødselsdag. Se for deg i ditt indre forskjellige mennesker som gratulanter. Disse menneskene symboliserer livshattene, som du i øyeblikket bærer med deg.

 • Din leder eller din viktigste kunde står for dine yrkesmessige hovedoppgaver,
 • En medarbeider står for din lederhatt,
 • Din ekteskaps- eller livspartner står for din partnerhatt,
 • Din sønn eller datter står for din foreldrerolle.

Antar vi, at du har fylt disse hattene og rollene engasjert, positivt og inntil din prestasjonsgrense– hva ville da disse personene si om deg?

1.    Hvilke karakteregenskaper vil de gjerne spesielt huske?

………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………

 

2.    Hvilke impulser kom fra deg?

………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………

 

3.    Hvilken av dine prestasjoner vil de andre huske lenge?

………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………

 

4.    Hva har du bidratt med, for å gjøre livet til andre litt »bedre«?

………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………

_______

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (59)

IMG_2134

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

 

Fire skritt til personlig tidssuverenitet og effektivitet (23)

Din personlige suksesspyramide til effektivitet (23)

 

»Selv den lengste reisen begynner med det første skrittet.«

Gammel kinesisk livsvisdom

 

Fire trinn til ditt suksessrike life-leadership® (20)

I fire trinn til tidssuverenitet og effektivitet – life-leadership®-suksessprogrammet viser deg, hvordan det skjer:

 Suksesspyramide til effektivitet

 

85

 

Andre skritt: Fastlegg livshatter og livsroller (2)

 »Fremtiden kan man best forutsi,

hvis man utformer den selv.«

Alan Kay, amerikansk suksesslærer

Suksesspyramide til effektivitet

 

126

 

Konseptet livshatter (2)

 

132

 

 

De virkelige tidsproblemer i livet oppstår,
når vi samtidig vil fylle for mange hatter eller roller.

Definer egne livshatte (1)

Som Hans Hansen bærer vi samtidig flere hatter på hodet vårt og overtar forskjellige roller – ikke som i teateret, men helt konkret i yrket, i familien eller i samfunnet. Mange av disse rollene har vi søkt ut selv, mange ble tvunget på oss og noen roller må vi helt enkelt fylle.

 •   Men kan vi oppfylle alle disse rollene på rett vis? For å oppnå mer tidskvalitet, er det nødvendig å redusere vårt engasjement på bestemte områder og helt bevisst legge til side den ene eller den andre rollen. Kunsten ligger også her i å begrense seg til det vesentlige: Mindre er helt enkelt mer!
 •     For å gi nok plass til de virkelige viktige sakene i livet, er det absolutt nødvendig, at du drastisk reduserer dine (bi-)roller. Det er helt sikkert ikke enkelt for deg, men det finnes ingen alternativer: Du kan ikke ta deg av alt, og særlig ikke når du likevel har for liten tid!
Dine livshatter og livsroller

 1. Tenk etter, hvor mange livshatter du bærer, hvor mange roller du virkelig fyller. Hvilke av disse rollene og hattene er virkelig viktige for deg?

Overvei i denne sammenhengen også:

 • Hvem er avhengig av meg?
 • Av hvem er jeg avhengig?

Skriv ned alle dine livshatter og roller i rubrikkene nedenfor. Reserver for hver rolle en egen rubrikk:

 

 

 1. Vurder hattene og rollene dine med »Smileys«. Er hattene snarere forbundet
 • med behaglige følelser = J,
 • likegyldige følelser = K,
 • eller med ubehaglige følelser = L?

for deg? Rett oppmerksomheten først og fremst på ubehaglige og uviktige roller, som koster deg mye tid og ikke bringer deg det minste fremover. Spør deg selv om det ikke er bedre å legge vekk disse »gamle hattene«.

 

 1. Stabler det seg også på ditt hode hatter? Det hjelper ikke, du må redusere dine livshatter – til maksimalt syv. Flere er helt enkelt ikke mulig. I tvilstilfeller bør du spørre deg selv:

 

 • Vil jeg virkelig denne rollen, denne livshatten?
 • Har jeg bevisst besluttet å ta på meg denne rollen eller ble denne hatten helt enkelt satt på meg av andre?
 • Hva ville hende hvis jeg ga avkall på denne rollen og helt enkelt løste meg fra den?

Naturligvis kan du også forsøke å sammenfatte flere roller, f.eks. familiære forpliktelser som sønn eller datter, barnebarn, kusine, onkel, tante til en rolle »slekt«. Men ikke lyv for deg selv, men sammenfatt kun saker, som du virkelig kan bringe under en hatt.

 

Far

Partner

Kormedlem

 Redaktør

 Kaptein

 Seminerleder

 Sports-klubb

 Foreldrerepr.

Styreleder

 Kasserer

 1. Har du virkelig klart å begrense deg til syv hatter? Da skriver du dine livshatter inn i følgende grafikk:

 

132

 

_______

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (57)

IMG_0001

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

Fire skritt til personlig tidssuverenitet og effektivitet (22)

Din personlige suksesspyramide til effektivitet (22)

 

»Selv den lengste reisen begynner med det første skrittet.«

Gammel kinesisk livsvisdom

 

Fire trinn til ditt suksessrike life-leadership® (19)

I fire trinn til tidssuverenitet og effektivitet – life-leadership®-suksessprogrammet viser deg, hvordan det skjer:

 Suksesspyramide til effektivitet

 

85

 

Første skritt: Utvikl visjon, ideal og livsmål (18)

»Kunne du være så vennlig å si, hvor jeg skal gå videre
fra her jeg står?«

»Det er først og fremst avhengig av, hvor du vil«, sa katten.

»Hvor hen det er meg egentlig likegyldig …«, sa Alice.

»Da er det også likegyldig hvor du går videre«, sa katten.

Lewis Carroll, Alice i undringslandet

Suksesspyramide til effektivitet

 

87

 

Visjon, ideal, livsmål (18)

 

Veier til visjon, ideal og livsmål (16)

 

»Hvis du vil bygge et skip, da kall ikke sammen mennesker for å legge planer, fordele arbeid, hente verktøy eller hugge trær, men lær dem savnet etter det vide, endeløse havet.
Da bygger de skipet selv.«

Antoine de Saint-Exupéry

 

Personlig livsplanlegging(4)

 

»Jeg spurte meg om meningen med livet var 
å stå opp klokken fem om morgenen og komme hjem
klokken syv om kvelden,
når arbeidet ikke var noe gøy lenger.«

     Horst Tappert, skuespiller og
›overinspektør a.D.‹,
Focus om sin avskjed fra Derrick

Min livsplanlegging til livsår__ (tidsrom 15–20 år)

 

 1. Hva vil jeg ha oppnådd i en bestemt alder, med ca. _____ år?

………………………………………………………………

………………………………………………………………

 

 1. Hvilke ønsker ville jeg ha oppfylt?
  a) Inntekt, eiendom, velstand?

………………………………………………………………

………………………………………………………………

 

b) Anerkjennelse, selvrealisering?

………………………………………………………………

………………………………………………………………

 

c) Erfaring, opplevelser?

………………………………………………………………

………………………………………………………………

 

d) Familie, hobbyer, privat?

………………………………………………………………

..……………………………………………………………..

3. Hvilke image ønsker jeg helst:

a)  i løpet av denne tiden?

………………………………………………………………
………………………………………………………………

 

b) etter denne tiden?

 

………………………………………………………………
………………………………………………………………

 

c)  sammenlignet med bekjente?

………………………………………………………………
………………………………………………………………

 

d) Hva skal folk si om meg, når jeg en gang ikke lever mer?

………………………………………………………………
………………………………………………………………

 

4. Hvilke prestasjoner må jeg bringe for å virkeliggjøre mine mål og ønsker?

………………………………………………………………
………………………………………………………………

 

5. Hvilken nytte har andre av mine prestasjoner?

………………………………………………………………
………………………………………………………………

 

6. Hvilken betydning oppnår jeg med dette:

a)  for meg personlig?

………………………………………………………………
………………………………………………………………

b) for min arbeidsgiver eller mitt firma?

………………………………………………………………
………………………………………………………………

 

c)  for mine kollegaer?

………………………………………………………………
………………………………………………………………

 

d) for mine kunder?

………………………………………………………………
………………………………………………………………

 

7. Hvilke innvirkninger har det som er beskrevet ovenfor på livet mitt:

………………………………………………………………
………………………………………………………………

 

a)  om syv år?

………………………………………………………………
………………………………………………………………

 

b) om 20 år?

 

………………………………………………………………
………………………………………………………………

 

c)  om 50 år?

………………………………………………………………
………………………………………………………………

For at du ikke skal gå deg bort i det du setter din livsvisjon ut i livet, er det et krav, at du konsentrerer deg om de virkelig viktige sakene. Konseptet med livshatter og livsroller i neste kapitel vil hjelpe deg til å kaste overbord unyttig ballast, bare slik kan din livsvisjon også bli sann.

_______

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (29)

IMG_4083

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

På leting etter en ny tidkultur (29)

»Den som lar tiden gli ut av hånden,
lar livet sitt gli ut av hånden;
den som holder tiden sin i hånden,
holder livet sitt i hånden.«

Alan Lakein

Det er viktig, at vi gjør noe for vår lykke,

men minst like viktig er det

ikke å stå i veien for vår egen lykke.

 

 TimeShift – forandringer i tidsstyringen (22)

Teksten stammer fra Ann McGee-Cooper, Dallas/Texas og har blitt bearbeidet av Lothar J. Seiwert.

High speed og high joy i balanse (1)

Så motsatt som divergente og konvergente typer er, er også hastighet og fornøyelse, high speed og high joy. Også her gjelder: Bare sammen er begge virkelig suksessrike. Ofres en part til fordel for den andre, betyr det langsiktig et betydelig tap.

Dessverre blir vi som voksne tvunget til å oppgi nødvendig bevegelse, moro og lek til fordel for utdannelse og arbeid. Oppfinnelsen av montasjebånd og REFA-studier lot oss lenge tro, at optimerte og normerte arbeidsløp førte til høyeste hastighet, produktivitet og rentabilitet. I dag vet vi: Hvis vi undertrykker vårt kreative potensial og konsentrerer alle våre anstrengelser på å arbeide effektivt og raskere, mister vi våre enestående muligheter som kreativt individ.

Underkast ikke ditt kreative potensial effektivitet og hurtighet.

Studier om lang levetid og sunnhet viser: Den som forstår å integrere arbeid og glede på samme vis i hverdagen og holde de i likevekt, lever ikke bare lengre, men er lykkeligere på lengre sikt og kan nyte livet bedre.

61

Likegyldig om en er venstrehjerne- eller høyrehjerneorientert XE «Høyrehjerne
orienterte mennesker» , monokronisk eller polykronisk, konvergent eller divergent
: Hemmeligheten med suksess ligger i det å stadig søke nye veier for å holde arbeid og fornøyelse i balanse. Forsøk å stille opp imot kravene etter hastighet så mye fornøyelser og moro som mulig – slik får du igjen ny energi til oppgavene dine. Sett inn glede og rekreasjon som de viktigste faktorene for suksessen din.

_______

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (15)

IMG_3975

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

På leting etter en ny tidkultur (15)

»Den som lar tiden gli ut av hånden,
lar livet sitt gli ut av hånden;
den som holder tiden sin i hånden,
holder livet sitt i hånden.«

Alan Lakein

Det er viktig, at vi gjør noe for vår lykke,

men minst like viktig er det

ikke å stå i veien for vår egen lykke.

TimeShift – forandringer i tidsstyringen (8)

 Teksten stammer fra Ann McGee-Cooper, Dallas/Texas og har blitt bearbeidet av Lothar J. Seiwert.

Venstre eller høyre? Hjernedominans og personlig tidsstyring (1)

 Hvilke hjernehalvdel foretrekker du? Det påfølgende spørreskjema skal hjelpe deg til å finne ut av hvilken hjernehalvdel som er nummer en hos deg.Les igjennom følgende utsagn i fred og ro. Beslutt deretter hva som først og fremst er treffende for deg, og kryss av tilsvarende tall: V5 betyr ekstremt godt organisert, og følger alltid en planlagt,detaljert systematikk. H5 står for ekstrem tilfeldighetsbetinget, fleksibel, spontan, ikke gjentagende, uberegnelig.Hvis du tror, at du mange ganger er metodisk, men mange ganger ikke, ligger du et eller annet sted i mellom V3 og H3. Er du av den mening, at du er ekstremt organisert når du arbeider, alt er godt planlagt og, at du er bevisst på terminer, men imidlertid hjemme er det motsatte, da kan du krysse av to tall på samme linje: Et tall står for arbeidet ditt, det andre for privatlivet ditt.La deg lede av intuisjonen din mht. din selvvurdering. Følg den første impulsen din!

Spørreskjema: Din personlige hjernedominansprofil
1. Hvordan begynner du dagen din? Setter du først opp en liste med prioriteter, som du også følger?

V 5 4 3 2 1
0 Eller setter du ganske enkelt i gang og gjør flere ting samtidig?

1 2 3 4 5 H
2. Gjennomgår du hver morgen, når du gjør deg klar, det samme ritualet?

V 5 4 3 2 1
0 Eller forandrer du dine rutiner ettersom hvordan du føler deg, og finner deg selv temmelig uberegnelig?

1 2 3 4 5 H
3. Tror du, at du arbeider best når du først har avsluttet en oppgave, før du angriper den neste?

V 5 4 3 2 1
0  Eller tror du, at du arbeider best, når du arbeider spontant og sjonglerer med flere oppgaver samtidig?

1 2 3 4 5 H
4. Du har planlagt helgen om-hyggelig, men plutselig fore-slår din partner en alternativ plan – vil den uventede forandringen irritere deg?

V 5 4 3 2 1
0 Eller vil du heller utvikle nye ideer og planer for prosjekter og heller overlate oppfølging-en og detaljene til noen andre?

1 2 3 4 5 H
5. Hvordan begynner du dagen din? Setter du først opp en liste med prioriteter, som du også følger?

V 5 4 3 2 1
0 Eller setter du ganske enkelt i gang og gjør flere ting sam-tidig?

1 2 3 4 5 H
6. Hvis man ba deg om hjelp til prosjekter og du vet, at dette tar tid for deg, vil det da være lett for deg å si „nei“?

V 5 4 3 2 1
0 Eller sier du først „ja“ og har deretter nesten ikke tid til hjelpen du har lovet?

1 2 3 4 5 H
7, Hvor mange spontane aktiviteter har du initiert i de to siste ukene? Kun få?

V 5 4 3 2 1
0 Eller flere?

1 2 3 4 5 H
8. Planlegger du dine avtaler lang tid i forveien?

V 5 4 3 2 1
0 Eller liker du spontane planer som å invitere gjester til mid-dag eller å gå ut om kvelden?

1 2 3 4 5 H
9, Tenker du ved spontan-innkjøp, om du overhodet kan unne deg det, eller har du finansielle reserver i alle tilfeller?

V 5 4 3 2 1
0 Eller foretar du spontan-
innkjøp og tenker først etterpå om du kan betale for det?

1 2 3 4 5 H
10. Hvis du må utføre en utakk-nemlig oppgave, utfører du den straks som den første, slik at du har den bak deg?

V 5 4 3 2 1
0 Eller forsøker du å utføre ubehaglige oppgaver så av-vekslende som mulig, eller forskyver du oppgaven sågar så lenge foran deg, at det langsomt lukter svidd?

1 2 3 4 5 H
11. Hvis jeg kommer uanmeldt forbi arbeidsplassen din, vil jeg da kunne fastslå, at de fleste tingene befinner seg på plass, og at det finnes en fast plass for de fleste tingene?

V 5 4 3 2 1
0 Eller vil jeg kunne fastslå, at arbeidet har stablet seg opp og dusinvis av telefonmeddelel-ser er klebet opp på alle mul-ige gjenstander – kaoset til en meget beskjeftiget person? Sier du ofte: „En dag organi-serer jeg meg, så snart jeg har mer tid“?

1 2 3 4 5 H
12. Arkiverer du vanligvis rutinemessig underlag ved avslutningen av et prosjekt og holder skrivebordet fritt for det prosjektet du akkurat arbeider med?

V 5 4 3 2 1
0 Eller har du som oftest mange underlag og dokumenter ligg-ende rundt omkring på bordet, slik at du ikke glemmer noe? Synes du det er lettere, hvis underlag og dokumenter er synlige, istedenfor at de er arkivert „i mapper“?

1 2 3 4 5 H
13. Er du stolt av å overholde tidsfrister, og kommer nor-malt punktlig til avtaler og møter?

V 5 4 3 2 1
0 Eller stresser du normalt fra en termin til en annen og kommer dermed ofte for sent?

1 2 3 4 5 H
14. Hvis du planlegger terminene dine, bygger du da normalt inn tid til planlegging og arbeid „bak kulissene“?

V 5 4 3 2 1
0 Eller skriver du kun inn møter, terminer og forsøker så for-tvilet å finne tid, til å utføre alt forberedelsesarbeid?

1 2 3 4 5 H
15. Overholder du uten problemer terminer og har du ofte allerede din del tidligere ferdig?

V 5 4 3 2 1
0 Eller har du ofte følelsen av å „ta livet av deg“ for å klare neste termin …, men det beky-mrer deg ikke alt for mye, da du vet, at du arbeider best under press?

1 2 3 4 5 H
16. Samler du hovedsaklig alle fakta, analyserer dataene og treffer deretter en målrettet beslutning, som du vanligvis følger?

V 5 4 3 2 1
0 Eller spiller dine anelser og intuitive følelser en rolle i beslutningene dine? Er du av den oppfatning, at din „mave-følelse“ som oftest viser seg å være riktig, og at du kan stole på den?

1 2 3 4 5 H
17. Arbeider du bedre alene og skriver gjerne ned tankene dine på papir? Liker du bedre, at andre skriver ned sine ideer først på papir og deretter legger det fremfor deg?

V 5 4 3 2 1
0 Eller tenker du som regel helst høyt, stående eller sammen med andre stimulerende tenk-ere og synes det er vanskelig å presisere ting?

1 2 3 4 5 H
18. Er du et beslutningsdyktig menneske, som selvsikkert treffer beslutninger og der-etter sjeldent endrer stand-punkt?

V 5 4 3 2 1
0 Eller endrer du ofte din mening, beslutter deg en dag for å si „ja“ til temaet, mens du neste dag sier „nei“ og tilslutt „kanskje“?

1 2 3 4 5 H
19. Forblir du heller i samme stilling, for å utføre arbeidet med stadig bedre kompe-tanse?

V 5 4 3 2 1
0 Eller foretrekker du å skifte posisjoner, ansvarsområder og fokus alle tre til fem år (eller til og med hyppigere), for å forbli frisk og videreutvikle deg?

1 2 3 4 5 H
20. Hvis du tilbyr en forretnings-middag, går du da heller et eller annet sted, der du tid-ligere allerede har vært og hvor du får ditt yndlings-måltid?

V 5 4 3 2 1
0 Eller prøver du gjerne en ny restaurant – fordi det er moro og spennende å prøve ut noe nytt?

1 2 3 4 5 H
21. Skiller du mellom arbeid og fritid og reserverer privat for kaffepauser og middagstid? Setter du pris på med-arbeidere som ikke forstyrrer arbeidstiden med privat plap-ring?

V 5 4 3 2 1
0 Eller peprer du hele dagen din med moro og humor – her et ordspill, der en vits på telefon? Er humor og lek ditt andre jeg?

1 2 3 4 5 H
22. Tenk på tidsskrifter som du gjerne leser. Foretrekker du helst ordorienterte trykksaker som Aftenposten eller Dagens Næringsliv?

V 5 4 3 2 1
0 Eller liker du gode fotoer, mye farge og aksjon (f.eks. VGVi Menn)?

1 2 3 4 5 H
23. Hvordan leser du ditt favoritt- tidsskrift? Leser du en artikk-el etter den andre helt til slutt, før du begynner med neste?

V 5 4 3 2 1
0 Eller leser du ofte deler av flere artikler og går så tilbake, for kun å lese den artikkelen ferdig som virkelig interesser-er deg?

1 2 3 4 5 H
24. Hvis du søker ut en ny bok, ser du da på baksiden og i innholdsfortegnelsen, for å se om hva det handler? Starter du generelt på begynnelsen av boken og leser kontinuerlig videre mot slutten?

V 5 4 3 2 1
0 Eller foretrekker du bøker med bilder, god optisk design og et stort antall av forskjellig skrift og skriftstørrelse? Blar du ofte bakfra og fremover og leser stedvis her og der utdrag for å se om du ønsker å lese videre?

1 2 3 4 5 H
25. Når du kjører i en by, for-søker du da generelt å finne den raskeste ruten, den du også følger?

V 5 4 3 2 1
0 Eller oppdager du ofte nye veier, for å kjøre til kjente steder i byen – idet du mulig-ens utforsker nye veier litt utenfor allfarvei?

1 2 3 4 5 H
26. Hvis du har et problem med bilen din, forsøker du syste-matisk å finne årsaken, kan-skje idet du konsulterer en fagperson eller et bilverksted?

V 5 4 3 2 1
0 Eller diagnostiserer du problemet på vanlig måte, idet du lytter til billyder eller tester kjøreegenskapene?

1 2 3 4 5 H
27, Skiller du deg lett fra saker som du ikke trenger, og er du stolt av og ikke samle på unyttig krimskrams?

V 5 4 3 2 1
0 Eller er det vanskelig for deg å rydde opp på et loft, eller i kjelleren, fordi du tror at det du i dag kaster kan brukes neste uke?

1 2 3 4 5 H
Copyright © 1998, 2005 Ann McGee-Cooper and Associates,Inc.Dallas, Texas,USA. Tel.214 357-8550. All rights reserved. Used with permission.

 

Resultatet av din personlige dominante hjerneprofil
Har du svart på alle spørsmålene? Ligger du i ytterste venstre eller ytterste høyre område? Eller foretrekker du den gyldenemiddelvei? Begynn med spørsmål 1 og slå sammen alle tall som ligger til høyre for »0«, som du har krysset av. Den summen er ditt H-resultat. Deretter slår du sammen alle tall som du har krysset av på venstre side fra »0«. Dette er summen din for V-resultatet.Nå kan du skrive inn din venstre/høyre-dominante-profil på linjen nedenfor:
135  118  101  84   67,5   51  34    17         V – Venstre preferanse 0 17   34    51    67,5    84   101   118   135   H – Høyre preferanse 
Vær så vennlig å vær klar over at: Det finnes ingen »bedre« hjernehalvdel. Begge hjernehalvdelene er på sitt vis verdifulle og viktige. Men: Vi kan øke vår produktivitet betydelig, hvis vi konsekvent forsøker å nyttiggjøre oss av begge områdene i hjernen.
Foretrekker du helt entydig den venstre eller høyre hjernehalvdelen?
Da bør du søke samarbeid med mennesker som arbeider med den motsatte hjernehalvdelen av det du gjør. I tillegg bør du helt bevisst trene den hjernehalvdelen som er tilsidesatt av deg selv.Ligger svarene dine i mellomområdet bør du forsøke å arbeide intensivt på begge ender av skalaen.Hemmeligheten med genier består ikke hva de har til rådighet av mentalt potensial, men hvordan de bruker hjernen. Slik kan geniale mennesker uten anstrengelser mestre både ekstremt komplekse som også høyst kreative oppgaver. Genier som Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson eller Colette hadde rett og slett mange talenter.

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (10)

IMG_4094

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

På leting etter en ny tidkultur (10)

 

»Den som lar tiden gli ut av hånden,
lar livet sitt gli ut av hånden;
den som holder tiden sin i hånden,
holder livet sitt i hånden.«

Alan Lakein

Det er viktig, at vi gjør noe for vår lykke,

men minst like viktig er det

ikke å stå i veien for vår egen lykke.

TimeShift – forandringer i tidsstyringen (3)

 Teksten stammer fra Ann McGee-Cooper, Dallas/Texas og har blitt bearbeidet av Lothar J. Seiwert.


Test: Lider du av stress-sykdom
?Den lille stress-testen skal hjelpe deg til å erkjenne, om du også allerede er infisert.

Bestem deg for i hvor stor grad følgende utsagn passer på deg:

Prinsipielt ja                    2 Poeng

Av og til                          1 Poeng

Nei                                 0 Poeng

Jeg står stadig under tidspress.Jeg presser ofte andre til å skynde seg.

Jeg avbryter andre og/eller avslutter setningene deres.

Jeg klarer nesten aldri å få bukt med mitt dags-pensum.

Jeg kan ofte ikke en gang ta meg en kort pause på grunn av mye arbeid.

Jeg har stadig noe å gjøre, når andre allerede kan nyte sin fritid.

Etter arbeidsdagens slutt tar jeg regelmessig arbeid med hjem.

Jeg må stadig på fritiden tenke på saker som har blitt liggende.

Hvis jeg må vente for lenge i en butikk eller restau-rant, blir jeg utålmodig, går eller klager.

Jeg er redd for å ikke å kunne klare alt.

Jeg er alltid presis og passer strengt på å gjøre saker ferdig til avtalt tid.

Jeg har hyppig helsemessig besvær.

Har du besvart alle spørsmålene ærlig? Vær så vennlig å telle sammen poengene dine: __________

¨

¨

¨

¨


¨

 

¨

 

¨

 

¨

 

¨


¨


 • Du har mindre enn 10 poeng? Gratulerer! Du vet: »I roen ligger kraften.«
 • Du har mer enn 10 poeng? Pass på! Du er sterkt i fare for å bli truffet av hurry sickness. Slå ned på tempoet i livet ditt, reduser stress og pass på å skap nok rom for hvile og avspenning.

27

____

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Følg

Få nye innlegg levert til din innboks.