Dagsplanlegging

Hver mandag vil vi ta for oss workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

Workshopt 5: «Min utdannelsesvei» kommer  mandag 8. februar. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. 

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY  

Jo bedre vi inndeler og planlegger dagen vår, desto bedre kan vi nytte den for våre egne forestillinger om mål.

De syv grunnreglene for dagsplanleggingen lyder:

1. Øverste planleggingsprinsipp er skriftlighet. Skriv straks ned alle aktiviteter og terminer. Bare slik beholder du ved hver anledning overblikket og kan konsentrere deg om det vesentlige.

2. Planlegg kvelden i forveien den nye arbeidsdagen. La underbevisstheten jobbe for deg og la de skapende kreftene virke over natten.

3. Vurder tidsbehov og sett tidsfrister. Også ethvert finansbudsjett må en eller annen gang bli kalkulert. Vær klar over: Tid er mer verdifullt enn penger! En unøyaktig vurdering er bedre enn slett ingen vurdering. Derfor:

4. Planlegg ikke hele dagen (50:50-regelen). En realistisk dagsplan bør grunnleggende bare innholde det som du vil gjøre på denne dagen – og også kan. Mindre er mer! La det være en buffertid på ca. 40 til 50 % til overs. Erfaringen vil vise deg, hva som er mulig og kan planlegges – og hva som ikke kan planlegges.

5. Sammenfatt like aktiviteter til arbeids- og tidsblokker og gi din dag en grov struktur, men vær fleksibel! Eksempel: Klokken 08.30-10.00: Arbeid med en A-oppgave (konsentrert arbeid uten avbrytelser og telefoner) Klokken 10.00-11.00: Kommunikasjonspause (konsultasjon med medarbeidere, telefoner) Klokken 11.00-12.00: Arbeid med en A-oppgave eller konferanse/ møte (ikke lengre enn en time!)

 

6. Fokuser konsekvent på dine prioriteter. Spør stadig igjen: Hva er virkelig vesentlig? Hva bringer meg nærmere mine mål? Hva ville hende hvis jeg slapp løs og ikke ville gjøre denne «to do» oppgaven?

7. Begynn, mestr og avslutt dagen positivt. Din indre innstilling bestemmer atferden din og den til omgivelsene. Tenk, handl og lev positivt. Ha det også gøyo med suksessen din.

Fra boken «Kursbuch Lebens-Zeit fra  Seiwert-Institut GmbH

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

 

 

 

 

 

 

 

 

10 hemmeligheter for hvordan du styrker sinnet, kroppen og karaktéren(L)

 

 •  Les «The Art of the Leader» av William A. Cohen. Den er både inspirerende og praktisk.

 

 • Utvikl den udefinerbare kvaliteten som kalles karisma. Nedenfor er ti kvaliteter til en karismatisk leder nevnt:
  1. Være forpliktet til hva du gjør
  2. Se ut som en vinner, og fungere som en
  3. Ha store drømmer, en visjon og strekk deg etter himmelen
  4. Skrid målrettet i retning av målene dine
  5. Vær forbered og jobb hardt for hver oppgave du gjør
  6. Bygg en mystikk rundt deg selv
  7. Vær interessert i andre og vis godhet
  8. Ha en sterk sans for humor
  9. Bli kjent for styrken i din karakter
  10. Vær elskverdig under press. (John F. Kennedy sa at «det udefinerbare halv-trinnet  mellom mellomledere og ekte lederskap var elskverdighet under press.»)

 

 • I arbeid, kjærlighet og i livet, spill hardt, men spill fair.

  

 • Ikke snakk når du lytter. En av de vanligste uvanene er å avbryte. Lytt ”aggressivt” med full konsentrasjon og oppmerksomhet. Du vil bli overrasket over hva du lærer og hvordan ditt råd snart vil bli søkt av mange.

 

 • «Alle kan bli sinte – det er lett, men å være sint på rett person, og til rett nivå, og til rett tid og til riktig formål, og på den rette måten – det er ikke innenfor enhver sin makt og er ikke lett. » – Aristoteles

 

 • Kunnskap er makt. Personer som har oppnådd stor suksess er ikke nødvendigvis dyktige eller mer intelligente enn andre. Det som skiller dem er deres brennende ønske og kunnskapstørst. Jo mer man vet, desto mer oppnår man. Store ledere har teknikker for å tillate dem å komme på toppen av fjellet. Les biografier av verdens ledere og lær av deres vaner, inspirasjoner og filosofier. Dyrk den viktige praktiseringen av aktiv rollemodellering.

 

 • Alle svar på alle spørsmål er mer eller mindre tilgjengelige. Hvordan bli en bedre offentlig taler, hvordan du kan forbedre dine relasjoner med andre, hvordan du blir i bedre form eller utvikler en bedre hukommelse – alle aspekter av personlig utvikling er behandlet en eller annen gang i bøker. Derfor, for å oppnå ditt maksimale potensiale, må du lese hver dag. Men i denne informasjonstidsalderen, må du være hensynsløs i hva du konsumerer. Fokuser på målene dine, og les kun det materialet som vil bli et aktivum for deg. Ikke forsøk å lese alt, da  du er opptatt av og har andre oppgaver å gjøre. Velg hva som er viktig og filtrer ut det som er av liten verdi. Begynn med en solid avis hver morgen for en utmerket oppsummering av de viktigste hendelsene i dag. Sørg også for at det du leser er bredt basert. For eksempel, kanskje det kan være lurt å lese historie, næringsliv, østlig filosofi, helsebøker osv. Deretter gå til biblioteket og utvikl en vane med å dra regelmessige innom. Les klassikere fra Hemingway til Bram Stoker. Les historie,les biologi for å få et nytt perspektiv. Se under overskriften «suksess» på biblioteket og du vil bli overrasket over litteraturen du finner: inspirerende historier om folk som utviklet storhet i møte med motgang, strategier for å forbedre deg selv fysisk, mentalt og åndelig og tekster for hvorda folk lykkes. Fordyp deg i slike bøker. Omgi deg med dem og les dem om og om igjen, på bussen hver dag, eller før du går til sengs. La dem inspirere og motivere deg.

 

 • Gjør det til en vane å få til frokostmøter. Et tidlig måltid for å møtes med en venn eller en forretningsforbindelse er en svært hyggelig måte å starte dagen på og lar deg møte dine kontakter ansikt til ansikt i en travel hverdag.

 

 • Hvis du bor i en leilighet, må du alltid sørge for at den er veldig lys og at lelighetkomplekset har et svømmebasseng. Et basseng er spesielt viktig fordi det vil tillate deg å trene uansett hvor travel tidsplanen din er. Det er ingenting som et forfriskende bad etter en lang og produktiv dag. Du vil føle deg utmerket og sove som et barn.

 

 • «Utmerkethet er en kunst vunnet av trening og vaner. Vi handler ikke riktig fordi vi har en dyd eller er fortreffelig, men vi har dem fordi vi har handlet riktig. Vi er hva vi gjentatte ganger gjør. Utmerkethet er ikke en handling, men en vane. » – Aristoteles

Les mer i følgende bøker:

Sharma, Robin, Megaliving
Sharma, Robin, The Greatness Guide
Sharma, Robin, The Greatness Guide 2
Sharma, Robin, Munken som solgte sin ferrari
Sharma, Robin, Den som søker sin skjebne
Sharma, Robin, The saint, the surfer and the ceo

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Gjennomføring av møter

65

Ditt firmas suksess er avhengig av hvor gode og hurtige beslutninger  den tar og ikke hvilke store tanker den lager

Til å reflektere over:

       Møter er nødvendige, men ikke alltid

       Møter kan løse problemer, men gjør det ikke alltid

       Møter kan informere, men gjør det ikke godt nok, alltid.

       Det er resultatet som teller også når det gjelder møter.

Ha i tankene punktene nedenfor før, under og etter møtet

Før møtet

49ny

”De beste møtene er de, som slett ikke må finne sted”

Møteinnkaller: 

1.       Dette utsagnet som bygger på erfaring bør du ha i minne når du vurderer om et møte er nødvendig eller ikke. Møter er under følgende aspekter fornuftig.

       Utveksling av informasjoner

       Innsamling av ideer og meninger

       Analyse av vansklige situasjoner og problemer

       Beslutninger i komplekse saksforhold.

2.       Er møtet verdt prisen? Pass på at ikke 200-kroners ideer blir behandlet i møter som koster 2000kr.

3.       Tenk etter hvilke alternativer du har til møtet:

       Beslutning av ansvarlig leder

       Snakke med flere over telefon eller via telefonkonferanse

       Slå sammen møter.

4.       Vurder sted og tid for møtet

5.       Vurder grundig hvem som bør delta i møtet. Hold deltakerantallet så lavt som mulig og be inn kun de som trengs:

       vedkommende er direkte berørt av beslutninger som tas på møtet

       vedkommende besitter fagkompetanse som er nødvendig

       vedkommende utfører de som er besluttet

       vedkommende har samlet erfaring fra lignende problemer

6.       Send skriftlig innkalling med forslag til møteprogram. Sett prioritering og tidsangivelse til hvert punkt.

7.       Klarlegg i innkallingen hensikten med møtet og målsettingen med hvert punkt:

       Beslutning (B)

       Beslutningsforbredelse (BF)

       Problemløsning (PL)

       Informasjon (I)

       Etc.

8.       Gi enkeltpersoner ansvaret for forskjellige punkter

9.       Sørg for valg av møteleder og referent

10.     Sørg for at møterom og hjelpemidler er i orden

11.     Møteforbredelser

       Hva er målet med møtet?

       Hvem bør delta?

       Når og hvor passer det å holde det?

       Hva slags «stil» bør det holdes i?

       Bør dagsorden og andre opplysninger deles ut på forhånd?

       Vil det være nødvendig å bruke annet utstyr?

       Er det nødvendig å avsette tilmålt tid for de forskjellige emnene?

       Finnes det noen interessekonflikt?

       Er det nødvendig å diskutere saken på forhånd med noen av deltakerne?

       Hva slags møtereferat/handlingsplan vil være passende?

       Hvem skal være referent?

       Skal noen nye være med, og vil det i så fall være nødvendig å gi dem en forhåndsorientering?

       Vil det være behov for forfriskninger?

Møtedeltaker: 

1.  Hva er hensikten med møtet.

2.  Er din deltagelse nødvendig/nyttig?

       Kan du enkelt gi avbud , uten å gå glipp av noe?

       Kan du sende en stedfortreder, som dermed kan samle nye erfaringer?

3.  Studer møteinnkallingen og saksdokumentene nøye.

4.  Forbred deg til møtet.

5.  Frigjør tid og møt presis.

 

Under møtet

71

Møteinnkaller: 

1.  Start møtet presist. Den som begynner å vente på folk som kommer for sent , vil alltid vente.

2.  Gi klart utrykk for hva hvert minutt av møtet koster(samlet lønn/pr. minutt + 40% tilleggskostnader)

3.  Klargjør hensikten med møtet

 

Møteleder:

1.  Forslå fremdriftsplan med tidsramme og aksept

2.  Led diskusjonen. Diskuter et punkt på agendaen av gangen.

3.  Vær mer opptatt av selve prosessen enn av innholdet. Sørg for at møtet beveger seg mot en konklusjon, og ikke delta i debatten

4.  Få aktivisert de som snakker mindre, og demp de som snakker for mye

5.  Følg med på deltagernes reaksjoner.

6.  Klarlegg hvor det hersker enighet, henholdsvis uenighet.

7.  Sørg for at møtet fører til resultater. Kartlegg spørsmålene og sørg for at det hersker enighet om hvordan de skal løses.

8.  Husk å oppsummere og trekk klare konklusjoner og forklar:

 hva

 av hvem

 til hvilket tidspunkt

som skal gjennomføres.

9.  Sørg for å sette  tidsfrist og ansvarlig person(er) på de konklusjonene som fattes.

10. Bestem tid og sted for neste møte, hvis det skulle være nødvendig.

 

Møtedeltager: 

1.  Rett dine meninger/kommentarer til alle, ikke bare sidemann

2.  Hold dine innlegg til rett tid mens punktet er opp til debatt.

3.  Hold deg til saken, selv om interessante  assosiasjoner melder seg.

4.  Vær aktiv og noter for å følge med.

5.  Søk å bidra til løsninger.

6.  Vær med på å skap en god arbeidsatmosfære slik at kreativitet og objektivitet fører til positive resultater for alle parter.

 

Etter møtet

Priorita

Referent:

1.  Sender ut møterapport snarest, dvs. innen 48 timer.

Møteinnkaller:

1.       Godkjenner rapporten og fordeler den.

2.       Følger opp tiltakene som er besluttet.

3.       Ber om tilbakemelding fra de som er ansvarlig

4.       Få beslutninger på de forslag det ikke kunne tas beslutninger på under møtet.

5.       Underett møtedeltakerne om resultatene.

Møtedeltaker:

1.       Les møterapporten nøye.

2.       Løs de punktene du er ansvarlig for innen de angitte frister.

Del på bloggen

Bookmark and Share

Få bukt med tidstyvene

 

Bildet tatt av PK Ubøe

Bildet tatt av PK Ubøe

1.        La ikke tiden bli stjålet fra deg

2.        Formuler målsettinger

3.        Planlegg helhetlig og skriftlig

4.        Sett prioriteringer

5.        Ta hensyn til din prestasjonskurve

6.        Del inn dagen. Dagsplaner

7.        Trekk konsekvenser

 

”Vår tid blir delevis stjålet fra oss,
delvis lurt fra oss,
og det som blir til overs, mistes ubemerket”

Seneca

Bruk denne listen som inspirasjon ved siden av listen lenger nede over dine tidstyver.

Dårlige møter

Tidstyv  Gjelder dette meg Mulige løsninger
Møtets formål er ikke klart    Lag en aktiv dagsordenSe møter
Ingen konklusjoner   Avslutt aldri et møte uten at deltakerne er blitt enige om HVA, HVEM og HVORDAN
Møtet starter for sent   Start presis.Hvis ikke straffer du den som kommer presis.

 

Telefon-tidstyver

Tidstyv  Gjelder dette meg Mulige løsninger
Alle samtaler slipper igjennom   Drøft problemet med kollegaer/ sekretærerInnfør «stille» timeInnfør «avdelings-kvarter» 
Har ingen sekretær   Be en kollega ta din telefon i et avtalt tidsrom.Gjør det samme for din kollega.

 

For mye rutinearbeid

Tidstyv  Gjelder dette meg Mulige løsninger
Manglende prioritering   Avklar hva som er viktigst
Frykt for å miste innflytelse   Skaff deg oversikt over det som virkelig betyr noe for deg.

 

For dårlig orden i mitt arbeid

Tidstyv Gjelder dette meg Mulige løsninger
Leter mye etter ting i «arkivet»   Ta deg tid til å opprette et skikkelig arkiv
Jeg er redd for å glemme ting   Bruk en planleggingskalender. Den er en viktig del av din hukkommelse.
Ubesluttsomhet   80% av alt du har på ditt bord kan ordnes innen 2 dager.

Nå har du tatt det første skrittet for å fjerne tidstyvene.

 

Hvilke tidstyver kjenner du?

Her er det andre skrittet i prosessen.Når og hva stjeler av tid?  De påfølgende spørsmål kan identifisere de faktorene som forstyrer deg, slik at du kan få gjort noe med de:

Mine tidstyver

Stemmer

  Nesten alltid Ofte Av og til Nesten aldri
Telefonen forstyrer meg løpende og samtalene er som regel for lange.        
På grunn av for mange besøkende utenifra eller i firmaet får jeg ofte ikke gjennomført mitt egentlig arbeid.         
Samtalene varer hyppig alt for lenge og ofte er resultatene av samtalen utilfredsstillende for meg.        
Store, dvs. tidsintensive ig dermed ubehagligeoppgaver utsetter jeg ofte  til senere, eller jeg har vanskligheter for å fullføre de, da jeg aldri får ro på meg.         
Ofte mangler klare prioriteringer, og jeg forsøker og løse for mange oppgaver på en gang. Jeg gjør for mange småsaker og konsentr        
Mine planer og terminer klarer jeg ofte kunn på grunn av skippertak, da det alltid kommer noe i veien eller jeg har tatt meg på meg for mange oppgaver.        
Jeg har for mye papir på skrivebordet mitt. Korspondanse og lesing tar for mye tid. Oversikten og orden på skrivebordet mitt er ikke akkurat et forbilde for andre.        
Kommunikasjonen med andre er ofte mangelfull. Forsinket utveksling av informasjon, misforståelser eller konflikter er stadig på dagsorden hos oss.        
Delegering av oppgaver klaffer sjelden godt, og ofte må jeg utføre ting som andre kunne ha gjort.         
Å si nei er vanskelig for meg når andre ønsker noe av meg og jeg egentlig må gjøre mine egne oppgaver.         
En klar målsetting, både yrkesmessig og privat mangler i mitt livskonsept, dvs. ofte ser jeg ikke hensikten i det jeg gjør.        
Ofte mangler jeg selvdisiplin for å gjennomføre det jeg har satt meg fore.        
Tell sammen kryssene pr. spalte og få samlet        poengsum        
  X 0 X 1 X 2 X 3
  = 0 + + +

                                                                                                              =…………………. Poeng

0-17 poeng:

Du har ingen tidsplanlegging og lar andre styre tiden din. Du kan verken lede deg selv eller andre.

18-24 poeng:

Du forsøker å få grep om tiden din, men er ikke konsekvent nok for å lykkes.

25-30 poeng:

Din tidsplanlegging er god, men kan bli bedre.

31-36 poeng

Gratulerer (hvis du svart ærlig på testen). Du er et forbilde for andre. La andre profitere på dine erfaringer.

Hva vil du gjøre fra og med i dag, for å få kontroll over 3 ”tidstyver”? Din handlingsplan:

 

Tidstyv Årsak, grunner Tiltak, løsninger
         
         
         

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Bruk nettverk for å gjøre slutt på isolasjon

Ved å lese sladrespaltene i livsstiltidsskrifter, vil du legge merke til hvor ofte fremstående mennesker treffer andre fremstående mennesker. Det er hemmeligheten for å bygge opp et sosialt nettverk. Det er gjennom disse møtene fremstående mennesker overhodet blir fremstående! Du kan skrive en bestseller, ha et flott opptrinn på seminarer eller ha utrolig suksess i forretningslivet, men om du isolerer deg etterpå i privatlivet, blir suksessen din en kort bråtebrann.  
Ingen, som yrkesmessig har steget i gradene har klart dette uten nettverk. Tidligere kalte man det nedlatende ”forbindelser”.
onkel skrue
I mellomtiden er det blitt en samfunnsmessig anerkjennt teknikk, som hjelper alle deltakerne videre. Betrakt ikke nettverksbygging som leting etter kunder eller beskyttere, men som en vinn-vinn situasjon, som alle kan profitere på.

Nettverksbygging må ikke bli til innbitt å spørre: “Vil denne personen være til nytte?” Stol på din medfødte følelse av antipati og sympati.


Hvis du liker noen, investerer du tid i forholdet ditt med dem, uansett om det er en kollega eller et flyktig bekjentskap. Gjør kunder og kollegaer som du verdsetter til venner. Tenk samtidig i begge retninger. Ikke bare: Hvor kan han/hun bringe meg videre? Men også: Hvordan kan jeg hjelpe andre personer, slik at de gjerne danner nettverk med meg?”

Grunnregel 1:Vær aktiv i begynnelsen. Hvis du nesten aldri snakker med din nye kollega i tre måneder, er det vanskelig å gjøre ham/henne til en venn i fjerde måned.

Grunnregel 2:Ikke press. Gi den andre personen anledning til å nnærme seg deg. Flytt deg nærmere, skritt for skritt.

Grunnregel 3: Ikke overlat alt til tilfeldighetene. Det er verd å planlegge sosiale kontakter, selv om vennskapelige forhold til syvende og sist er en presang.

Her er noen utprøvde hjelpemidler:

Arrangér en ”jour fixe”

storfamilien

Forenkl de tiltagende plagsomme avtalene med kollegaer, venner, og bekjente, som aldri har tid. Bestem deg for en spesiell dag hver måned, der huset ditt er åpent, (f.eks. første fredagskveld i måneden). Ikke sett for høy standard når det gjelder maten. I og med at du aldri kan være helt sikker på hvor mangehjertelig velkommen gjester som kommer, må du stadig improvisere (noe som gir begivenheten en viss sjarm). Hvis du synes dette blir for kostbart eller om kontaktene virker for tilfeldige, kan en enklere løsning brukes: Bestem deg for en spesifikk dag i måneden, der du målrettet ber inn gjester.

En dag for storfamilien

storfamilien

En lignende teknikk som “jour fixe” kan en bruke når det gjelder foreldre, besteforeldre, svigerforeldre,
søsken, onkler og tanter. Foreslå et familietreff en gang per år. På den måten ser folk hverandre og fornyer forbindelsene, selv med
fjerne slektninger. Et slik treff reduserer antallet enkeltvisitter hos slektninger drastisk, og letter situasjonen med å finne kontakt for de kontaktfattige i familien.


Gjør det lettere å knytte nye kontakter

Når du organiserer et selskap, et seminar, et familieselskap, eller uansett hva du arrangerer, unngå at de som kjenner hverandre fra før sitter sammen. Hvis du ber folk til et måltid, kan du med bordkort sørge for vellykket networking. Organiser spill, slik at deltakerne blandes, hvis de sitter ved et felles bord.
Når du sier, “koldtbordet er åpent”, adressér temaet åpent: “Benytt denne anledningen til å bli kjent med helt nye mennesker.” Dette er for mange en tilstrekkelig effektiv ”isbryter” for å snakke med andre.
Kombinér matlaging og nettverksbygging

 

Ikke vær engstelig for dele ut navneskilt på store møter med mange mennesker som ikke kjenner hverandre. Få hver person til å skrive noe typisk, men lett mystisk på skiltet. Det er en virkelig hyggelig måte for å starte en samtale med folk du ikke kjenner.

matlagning i fellesskap

Tenk på hvilken av dine venner du kunne lage mat sammen med. Gjør en avtale der dere tilrettelegger et måltid som inkluderer å forberede maten sammen. Da står du ikke alene og stresset på kjøkkenet, men
utnytter tiden dobbelt – og lærer dessuten også et par kokketriks. Hvis du lager for mye, beholder du noe av det som du bruker neste dag eller dagen deretter, og dermed er tidsparingseffekten enda større.

Vennlighetskjeden

Oprah Winfrey, den ukronede dronning av amerikansk tv-talkshows, har skapt noe som har hatt en stor påvirkning på det amerikansk samfunn. Det heter ”vennlighetskjeden”. Hver seer skal gjøre noe godt for et menneske – fortrinnsvis noen som ikke forventer det:

gi gaver

Gi blomster, en bok, en CD eller noe annet, foreta et besøk, gjør innkjøp for vedkommende, be dem til middag, eller en annen hyggelig idé. Jo mer fantasi  involvert, desto bedre. Det er bare en betingelse: Mottakeren må ikke revansjere seg hos giveren av vennlighet – men istedenfor skal de gjøre noe for et annet menneske. Og slik fortsetter det. Det har ført til de mest vidunderlige ting: Fra blomsterforreninger som forbauses over helt nye kunder, til fiendelige naboer som plutselig blir gode venner. Det fl otte ved denne idéen er at den kan la seg gjennomføre i alle land. Du trenger ikke engang en fjernsynsmoderator for selv å starte med det.

Hvordan bli bedt til interessante begivenheter

Personen som er ansvarlig for invitasjonslister til fester eller selskaper i store firmaer er vanligvis direktørens sekretær eller en PR-avdeling. Finn ut hvem som er ansvarlig, og si helt åpent: “Jeg ønsker virkelig å komme på festen i løpet av messen.” Som regel gleder organisatoren seg når folk viser seg interessert – pliktdeltakere og folk som ikke vil være til stede er det nok av.

På festen, gå til folkene som har tilrettelagt invitasjonen din, og takk dem. Hvis folk liker deg, står du snart på neste gjesteliste.
Hvordan du kan forholde deg riktig i et selskap
Ikke ha tillit til tilfeldighetene. Men sett deg mål. For eksempel: “Jeg ønsker å snakke med professor Bighead i minst fem minutter, og på slutten skal han huske navnet mitt.” Eller: “Jeg vil bli kjent med Rita utenfor det alltid stressfulle kontormiljøet, slik at vi får bygget ned spenningene oss mellom.”
Men vær åpen for overraskende møter, selv om du har slike mål. Hver gang du møter noen, betrakt det hovedsakelig som et spill og rekreasjon, ikke som en fortsettelse av arbeidet med andre midler.Vær ikke engstelig for å åpne konversasjonen med noe banalt (si noe hyggelig, samtal om været). Hovedsaken er at hele samtale din ikke kun blir dette åpningstemaet
vær oppmerksom
Pass på at det er balanse mellom sender og mottaker. Lytt og bidra til samtalen. Vær interessert i personene du snakker med uten å utspørre dem.
Fortell den andre personen ting om deg selv, som du også er interessert å vite om den andre. Det er nyttig ha noe ”konversasjonsstoff ”: Et uvanlig slips, en original nål.

Hvordan bli en velkommen gjest

De viktigste kontaktene i privat- og yrkeslivet er når du får invitasjoner fra andre mennesker. Det kan lede til verdifulle vennskap, men også til vedvarende fiendskap – og det sistnevnte forårsaket bare av litt uoppmerksomhet. For å unngå dette, sett deg inn i vertens sted og spør deg selv: Hva ville jeg forventet av mine gjester i deres sted.

Bekreft aksepteringen av invitasjonen

Om du får en skriftlig invitasjon, bør du bekrefte at du kommer, selv om det ikke utrykkelig blir bedt om det. RSVP (Répondez s’il vous plait: Vær så vennlig å svar) er den høfligste formen, som i klartekst vil si: “Hei, hjelp meg å planlegge, for jeg må bestille mat og låne stoler!”

Ta med blomster

ta med blomster

En bunt med snitteblomster (ikke planter) er rundt omkring i verdenen den sikreste presangen. Men det betyr ekstra belastning for verten: Bli kvitt papiret, lete etter en vase, kutte blomsten, og tilrettelegge blomstene. Det er derfor klargjorte blomstarrangementer i en bolle med en svamp til å stikke blomstene i
er så populært i USA – en simplify-idé for gjest og vert. Hvis svampen fuktes regelmessig, varer blomstene minst så lenge som konvensjonelle snittblomster. Samtidig unngår du følgende:

·         nelliker som mange ser på som gammeldagse;

·         røde roser, som gjelder som kjærlighetserklæring;

·         liljer og liknende blomster som kan misforstås som ”blomster for fred”.

Kom punktlig

Det betyr under ingen omstendigheter å komme for tidlig, ideelt er 5 minutter senere enn det står på innbydelsen – men ikke mye senere.

kom til rett tid

Vær utadvent

Det er meget utfordrende å ha reserverte gjester som alltid forventer at verten tar initiativet. Vær annerledes. Hvis du i et selskap ikke kjenner noen, snakk til personen rett ved siden av deg. Den enkleste måten å starte konversasjonen på er: ”Hva er din forbindelse med vertene?” Dette fører vanligvis raskt til andre temaer. Men ikke bruk hele kvelden til å snakke med en person.

tid for buffet

Når verten sier det er tid for å spise, ikke vær redd for å være den første til bords. Å være tilbakeholden (som gjalt tidligere) virker i dag mer forstyrrende. Gå inn på og involvér forsiktige gjester i samtalen.

La vertene ha frihet

Prat i hverfall med vertene, men legg ikke beslag på dem. Hjelp til med, at hver gjest får sin andel av deres oppmerksomhet. På større fester kan ikke verten gå til hver av gjestene. Da må du selv gripe initiativet.

Henvend deg målrettet til andre mennesker. Nyttiggjør enhver sammenkomst til fornuftig nettverksbygging. Når du ønsker å bli kjent med en bestemt gjest, ber du verten om å presentere deg. Det gjør verten gjerne, da han er interessert i at gjestene kommer i kontakt med hverandre.

Observér tabuer

I ethvert land finnes det temaer, som du bør unngå for ikke å fornærme gjester og verten. Gjør ikke noen nedsettende bemerkninger om maten som tilbys (”vet du ikke hvor skadelig svinekjøtt er?”), eller om gjestene som er tilstede.

å trå i salaten

Moralske foredrag av vegetarianere ved siden av en buffet med roastbiff er også ganske enkelt uhøflig, selv om du er overbevist om din egen ernæringsmåte. Vær også forsiktig med temaer som politikk, religion, penger og sykdom. Og ikke ”oppdra” fremmede barn.

Ros maten

Men vær ærlig om den. Hvis du fant delikatessene forferdelige, si noe hyggelig om vinen. Test heller koldtbordet med en sparsom belesset tallerken, der tilbudet av retter er i din smaksretning. Ha deg selv under kontroll. Ikke drikk for meget alkohol, slik at du setter verten i forlegenhet. Avtal på forhånd med partneren din, at dere forlater selskapet diskret, hvis en av dere har drukket for mye. Diskret vil fremfor alt si, at du offentlig ikke strider om temaet ”du har drukket altfor mye igjen”.

Gå til rett tid

å ta hintet

Å forsvinne for tidlig er akkurat så uhøflig som å være for lenge. Den enkleste måten er å følge majoriteten. Uansett hva du gjør, ikke forlat selskapet uten å takke vertene. Denne takken bør du gjenta. I noen kretser er skikken å ringer vertene påfølgende dag for å takke dem for aftenen. Det er en god anledning til å følge opp kontakter (“hvem var egentlig den briljante pianisten?”) slik at det ut ifra et enkelt møte kan utvikle seg et vennskapelig forhold.

 

simpl150

Fra boken «Simplify your life» av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert.

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share