Tips for å komme til rett tid (B)

___________

Du kan forenkle tiden din ved å droppe stresset med å komme for sent.

 • Gi opp «kun en siste ting» før du går ut av døra for å komme tidsnok.

 • Tenk på hva du kan gjøre med 5 minutter ekstra på hver plass du ankommer tidligere på. Betrakt det som en bonus med1 time ekstra hver uke.

 • Putt CDer som du ønsker å lytte til i bilen – et incitament for å få deg til å kjøre.

 • Gjennomgå dine planer og «to do» lister for resten av dagen og gjør notater om ting som har endret seg.

 • Kom tidlig og gi deg selv en belønning for å unngå stresset ved å komme for sent og nyt en kopp kaffe eller ring kort en venn.

____________

Boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame

Tips for å komme til rett tid (A)

_____________

Du kan forenkle tiden din ved å droppe stresset med å komme for sent.

 • Ha alltid bilnøkler, pung, sykkelnøkkel på en krok eller hylle ved døren.

 • Ha en klokke lett tilgjengelig slik at du raskt kan se når du må slutte med dine aktiviteter for å nå avtalen din tidsnok.

 • Rydd opp i vesken eller baggen din hver kveld slik at den er klar til neste morgen.

 • Vit hvor mye penger du har i lommeboken din slik at du ikke mangler penger i en vanskelig situasjon.

 • Sjekk og fyll bensin- eller dieseltanken regelmessig. f.eks.hver mandag morgen før prisene går opp.

____________

Boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsvisdom

Noe av det beste

ved å si sannheten

er at du ikke

behøver å huske

hva du sa.

Ukjent

____________

Boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsvisdom

Et vennskap som

ikke tåler at alt

blir sagt, holder

ikke i det

avgjørende

øyeblikk.

C. J. Hambro

____________

Boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Den proaktive handling

_______________

En utfordring kan i prinsippet takles på fire forskjellige måter:

Inaktiv

Vi reagerer ikke på verden omkring oss, ignorerer enhver utfordring og krysser fingrene for at problemene løser seg selv, hvis vi lar være å tenke for mye på dem.

Reaktiv

Vi reagerer kun hvis det er absolutt nødvendig, og løser problemer «etter beste evne» og «med midlene vi har for hånden» i den rekkefølgen de oppstår.

Preaktiv

Med utgangspunkt i fortiden forsøker vi å planlegge realistisk for fremtiden og tar høyde for alle de problemene som kan oppstå underveis. Vi utvikler i beste fall en bedre evne til å klare nye utfordringer ved å bygge videre på tidligere erfaringer. I verste fall gjør vi bare, som vi pleier.

____________

De tre metodene har til felles at de er problemorienterte – de fokuserer mer på trusler enn på muligheter i utfordringen. Her er det også bygget inn en fare for å overdrive problemenes omfang.

______

Proaktiv

Vi beslutter, hvordan vi ønsker, at fremtiden skal se ut og arbeider målbevisst imot den ønskede situasjonen. Vi skaper med andre ord et bilde av «en mulig løsning i en mulig fremtid». Målet skal være så ambisiøst, at det gir et sug i magen, når du tenker på det. Et ambisiøst mål skaper motivasjon, fordi det er verdt å kjempe for. Motto: «»If you can dream it, you can do it».

Fra boken «Stifinderen av Kim Hundevadt»

____________

Boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Seks veier til et godt liv

 

Å høre det positive som blir sagt – fremfor det negative!

Å legge merke til det som blir gjort – istedenfor det som ikke gjøres!

Å huske de gode stunder – ikke lagre det onde!

Å gi omsorg – ikke bare vente å få!

Å le av bagateller – ikke gremme seg over dem!

Å fremelske det beste i hverandre, livet er kort – gleder kan være mange!

Ukjent

 

____________

Boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsvisdom

_____________

Med andres øyne

kan du se dine

egne feil.

Kinesisk ordspråk

____________

Boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsvisdom

__________

Alle tenker på

å forandre

menneskeheten,

men ingen tenker

på å forandre

seg selv.

Leo Tolstoj

____________

Boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Finn ditt eget topp prestasjonsmønster

____________________

 • Tenk tilbake – fem år eller mer – og finn eksempler på prestasjoner som gikk bedre enn forventet, eller hvor tingene lykkes usedvanlig godt. Det kan være situasjoner hentet fra f.eks. jobb, familieliv, ferie, idrett eller fritidsaktiviteter. Suksessen kan være både ekstern (anerkjennelse fra omverdenen) som intern (din egen tilfredshet). Finn så mange eksempler som mulig.

 • Velg de tre beste opplevelsene og beskriv dem i detalj. skriv historien i nåtid og i kronologisk rekkefølge med en begynnelse, en mellomdel og en avslutning. Fortell hva som skjedde, hva du tenkte, og hva du følte. Hvordan forberedte du deg? Hvordan var ditt forhold til andre mennesker? Hvordan takle du eventuell motstand? Hvilken belønning fikk du, sto den i forhold til innsatsen? Hvordan hadde du det etterpå?

 • Sammenlig de tre beskrivelsene for å finne likheter i innledningen, selve handlingen og i avslutningen. Hva er felles for all tre suksess opplevelsene. De likheter som du finner, er brikkene til ditt eget topp presentasjonsmønster. Beskriv hvordan du typisk handler når du har suksess og fortell hvordan du kan bruke det samme mønsteret i andre situasjoner.

Fra boken «Stifinderen»  av Kim Hundevadt

____________

Boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Visdomsord

__________

«Det finnes viktigere ting i livet

enn stadig å øke livets hastighet.»

Mahatma Gandhi

 

____________

Boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share