Livsvisdom

________

En pessimistisk verdensanskuelse

skader deg alltid i livet.

Alfred Bexell

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame

Livsvisdom

________

For mye hastverk er

verre enn treghet.

Alfred Bexell

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsvisdom

________

Det mennesket

er venneløst som ikke har

en venn som har mot til

å vise ham hans feil

Alfred Bexell

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – fjerde element:Livets hensikt (L11)

______

Det fjerde elementet som utgjør livet ditt heter: Livets hensikt. Når livet ditt har en mening som orienterer seg mot dine verdier trives du og utvikler deg.

Om indre tomhet og oppfyllelse

Den moderne psykologien beskjeftiger seg ofte med livets hensikt. For hvis den mangler, presser det på sjelen. Gjør utilfreds, ulykkelig, ja depressiv.

Spør deg ikke bare, hva du ønsker å oppnå, men fremfor alt hvorfor – hensikten bak. Spørsmålet etter hensikt hjelper nemlig til å oppdage det vesentlige og si ”nei!” til tidstyver og hemmelige boykottørere av livslyst, livsglede, tilfredshet.

Bumerangen roterer for spørsmålet etter meningen med med livet.  Fordi ikke noe synes mer meningsløst enn å kaste vekk noe, slik at det kommer tilbake. Mangler hensikten med livet, belaster det sjelen tungt. Denne ballasten kan man kaste vekk – og hensikten kommer tilbake. Komplisert? Nei.

Metode 2: Vekk med de irrasjonelle overbevisningene forts

 Mot angst hjelper  tiltrekningskonfrontasjon

Avdekking av irrasjonelle overbevisninger hjelper, og forvandler dumheter til hensikt. Mange ganger er det nok til å omstille en atferd fra nederlag til suksess.

Men mange ganger ikke – når angst og hemninger får mennesker til å handle mot sin overbevisning. Mange ønsker for eksempel å være mer kontaktskapende, men tør ikke å tilnærme seg fremmede.

Hvordan lærer man å la handlinger følge overbevisninger?

Metoden med tiltrekningskonfrontasjon beror på en anbefalning av John B. Watson,

En av fedrene av atferdsterapien: Gjem ikke angsten, men tving deg nøyaktig til å gjøre det du er redd for. Snakk med ukjente. Igjen og igjen. Du merker raskt, at det ikke hender noe skrekkelig. Ingen fornærmer deg, ingen løper ifra deg, ingen tilkaller politiet, Muligens et forundret blikk eller en ergerlig risting på hodet, men mye oftere en interessant samtale. Med få positive erfaringer forsvinner redselen.

Den som forvandler ”jeg må” til
” jeg vil og ønsker”, setter uant energi fri.

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – fjerde element:Livets hensikt (L10)

________

Det fjerde elementet som utgjør livet ditt heter: Livets hensikt. Når livet ditt har en mening som orienterer seg mot dine verdier trives du og utvikler deg.

Om indre tomhet og oppfyllelse

Den moderne psykologien beskjeftiger seg ofte med livets hensikt. For hvis den mangler, presser det på sjelen. Gjør util-freds, ulykkelig, ja depressiv.

Spør deg ikke bare, hva du ønsker å oppnå, men fremfor alt hvorfor – hensikten bak. Spørsmålet etter hensikt hjelper nemlig til å oppdage det vesentlige og si ”nei!” til tidstyver og hemmelige boykottørere av livslyst, livsglede, tilfredshet. 

Bumerangen roterer for spørsmålet etter meningen med med livet.  Fordi ikke noe synes mer meningsløst enn å kaste vekk noe, slik at det kommer tilbake. Mangler hensikten med livet, belaster det sjelen tungt. Denne ballasten kan man kaste vekk – og hensikten kommer tilbake. Komplisert? Nei.

Metode 2: Vekk med de irrasjonelle overbevisningene forts

Forvandl dumhet til hensikt

Livskunsten består i å omformulere irrasjonelle trossetninger i rasjonelle.

Et eksempel: En student står foran avsluttningsprøven. Med hvilke tanker forbereder han seg? ”Jeg må ubetinget bestå denne prøven. Hvis jeg faller igjenom er jeg en taper, og da blir det aldri til noe med meg.” En typisk irrasjonell overbevisning. Den tilsvarer mønsteret fra 1: Jeg må være perfekt.

Ut ifra denne kan en rasjonell setning bli formulert, hvis ”må”-formuleringen blir erstattet av en ”jeg vil gjerne”-formulering: ”Jeg ønsker gjerne å bestå denne prøven! Klarer jeg det ikke, kan jeg forsøke en gang til. Skulle jeg aldri bestå den, søker jeg meg et annet yrke, som er i tråd med mine evner. Jeg kan ha suksess i en annen aktivitet og bli lykkelig.” Her går det ikke om en ”alt er meg likegyldig”-holdning, men om ”jeg vil …” Det motivert til optimal innsats og til topp-prestasjon. For stort prestasjonspress virker kontrapoduktivt.

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – fjerde element:Livets hensikt (L9)

_________

Det fjerde elementet som utgjør livet ditt heter: Livets hensikt. Når livet ditt har en mening som orienterer seg mot dine verdier trives du og utvikler deg.

Om indre tomhet og oppfyllelse

Den moderne psykologien beskjeftiger seg ofte med livets hensikt. For hvis den mangler, presser det på sjelen. Gjør util-freds, ulykkelig, ja depressiv.

Spør deg ikke bare, hva du ønsker å oppnå, men fremfor alt hvorfor – hensikten bak. Spørsmålet etter hensikt hjelper nemlig til å oppdage det vesentlige og si ”nei!” til tidstyver og hemmelige boykottørere av livslyst, livsglede, tilfredshet. 

Bumerangen roterer for spørsmålet etter meningen med med livet.  Fordi ikke noe synes mer meningsløst enn å kaste vekk noe, slik at det kommer tilbake. Mangler hensikten med livet, belaster det sjelen tungt. Denne ballasten kan man kaste vekk – og hensikten kommer tilbake. Komplisert? Nei.

Metode 2: Vekk med de irrasjonelle overbevisningene forts

Hvis ikke nå, når da?

Spor opp dine indre dumheter
Albert Ellis sin RET orienterer seg imot den antikke stoismen. ”Ikke tingene selv, men meningen om tingene uroer menneskene”, skrev stoikeren Epiktet (50–138 e. Kr.) i sin ”lille håndbok om moral”.

Hvilke av dine hverdagssituasjoner gjør deg utilfreds? Hvordan forholder du deg da? Ut ifra hvilke oppfatninger? Nevn minst ti sentrale overbevisninger, der du lar deg lede av basis beslutninger. Finn igjennom disse hvilke som ligner på Ellis sine tre irrasjonale trossetninger?

Formuler ”må” setninger om i ”jeg vil gjerne” setninger.

Hvis du tar fra deg selv tvangen til for enhver pris å måtte ha suksess, – hva ville konsekvensene være? Ville livets hensikt gå tapt? Eller kunne du slappe av fordi du ikke trengte å være perfekt mer?

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – fjerde element:Livets hensikt (L8)

_________

Det fjerde elementet som utgjør livet ditt heter: Livets hensikt. Når livet ditt har en mening som orienterer seg mot dine verdier trives du og utvikler deg.

Om indre tomhet og oppfyllelse

Den moderne psykologien beskjeftiger seg ofte med livets hensikt. For hvis den mangler, presser det på sjelen. Gjør util-freds, ulykkelig, ja depressiv.

Spør deg ikke bare, hva du ønsker å oppnå, men fremfor alt hvorfor – hensikten bak. Spørsmålet etter hensikt hjelper nemlig til å oppdage det vesentlige og si ”nei!” til tidstyver og hemmelige boykottørere av livslyst, livsglede, tilfredshet. 

Bumerangen roterer for spørsmålet etter meningen med med livet.  Fordi ikke noe synes mer meningsløst enn å kaste vekk noe, slik at det kommer tilbake. Mangler hensikten med livet, belaster det sjelen tungt. Denne ballasten kan man kaste vekk – og hensikten kommer tilbake. Komplisert? Nei.

Metode 2: Vekk med de irrasjonelle overbevisningene forts

Ulykkesideene
 

De programmerte trossetningene mellom hendelse og konsekvens kan være realistisk eller irrasjonelle. Altså trukket etter hårene, helt enkelt ikke sanne.

I tallrike studier belegger psykologer, at mennesker, som føler seg depressive, engstelige eller stressede, slutter seg til slike irrasjonelle trossetninger. Ellis oppdaget, at disse urealistiske overbevisningene til utilfredshet lot seg føre tilbake til tre irrasjonelle trossetninger.  Oversatt til hverdagsspråk, lyder de:

Jeg må være perfekt. Bare hvis jeg bringer en perfekt ytelse og får an-erkjennelse, kan jeg være tilfreds med meg selv.

Du må være snill mot meg. Den som ikke alltid behandler meg fair og hensynsfullt er en slem person og må bli straffet.

Du må gjøre meg lykkelig. Bare hvis verden oppfyller mine ønsker og bevarer meg for ulykke, kan jeg være lykkelig.

Disse overbevisningene fører rett i ulykke. De urealistiske forventningene må nødtvungen føre til skuffelser. Da ingen alltid er perfekt, behandler andre fair eller blir spesielt begunstiget, åpner disse tre setningene dørene til ergrelser og depressive stemninger. Lykkelig kan kun den være som ikke ser verden svart eller hvitt, men som innretter gråsoner. Den som tolererer, at våre medmennesker er så ufullkommene som en selv.

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – fjerde element:Livets hensikt (L7)

__________

Det fjerde elementet som utgjør livet ditt heter: Livets hensikt. Når livet ditt har en mening som orienterer seg mot dine verdier trives du og utvikler deg.

Om indre tomhet og oppfyllelse

Den moderne psykologien beskjeftiger seg ofte med livets hensikt. For hvis den mangler, presser det på sjelen. Gjør util-freds, ulykkelig, ja depressiv.

Spør deg ikke bare, hva du ønsker å oppnå, men fremfor alt hvorfor – hensikten bak. Spørsmålet etter hensikt hjelper nemlig til å oppdage det vesentlige og si ”nei!” til tidstyver og hemmelige boykottørere av livslyst, livsglede, tilfredshet.

Bumerangen roterer for spørsmålet etter meningen med med livet.  Fordi ikke noe synes mer meningsløst enn å kaste vekk noe, slik at det kommer tilbake. Mangler hensikten med livet, belaster det sjelen tungt. Denne ballasten kan man kaste vekk – og hensikten kommer tilbake. Komplisert? Nei.

Metode 2: Vekk med de irrasjonelle overbevisningene forts

ABC-modellen for å handle

Til det hører først innsikten, om at ytre resultater ikke umiddelbart bestemmer atferden vår – innimellom ligger en trossetning . Altså en programmert lov i hjernen vår.

En fremmed trår en kvinne på foten i bussen. Hvordan vil hun reagere? Skjefter hun på bøllen? Eller aksepterer hun hans unnskyldning og hans invitasjon til en kafé?  I mellom resultat og reaksjon ligger kvinnens vurdering i hodet: ”Han ville jo ikke meg noe vondt” ovenfor ”alltid hender noe slikt meg» til ”denne store tosken!”

Ellis analyserer situasjonen etter ABC modellen:

A Utløsende hendelse(activating events)
B Vurderinger, trossetninger(belief systems)
C Konsekvenser: kropp, følelse,atferd
(consequences)

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – fjerde element:Livets hensikt (L6)

 _________

Det fjerde elementet som utgjør livet ditt heter: Livets hensikt. Når livet ditt har en mening som orienterer seg mot dine verdier trives du og utvikler deg.

Om indre tomhet og oppfyllelse

Den moderne psykologien beskjeftiger seg ofte med livets hensikt. For hvis den mangler, presser det på sjelen. Gjør util-freds, ulykkelig, ja depressiv.

Spør deg ikke bare, hva du ønsker å oppnå, men fremfor alt hvorfor – hensikten bak. Spørsmålet etter hensikt hjelper nemlig til å oppdage det vesentlige og si ”nei!” til tidstyver og hemmelige boykottørere av livslyst, livsglede, tilfredshet. 

Bumerangen roterer for spørsmålet etter meningen med med livet.  Fordi ikke noe synes mer meningsløst enn å kaste vekk noe, slik at det kommer tilbake. Mangler hensikten med livet, belaster det sjelen tungt. Denne ballasten kan man kaste vekk – og hensikten kommer tilbake. Komplisert? Nei.

Metode 2: Vekk med de irrasjonelle overbevisningene

Og vende spørsmålet om hensikt frem og tilbake i tankene hjelper ikke noe videre. Lykkelige mennesker besvarer dem ved å handle. Aktivitet bringer lykke. Lykke kunne vært så enkelt – hvis vi ikke stadig gjennom urealistiske krav ville spenne ben på oss selv.  Hvem av oss tror ikke i det indre, at verden er forpliktet til å gjøre oss glade og tilfredse?  Men hva, hvis våre medmennesker har samme innstilling? Når de ikke bekymrer seg om din lykke, men om sin egen? Da venter jeg forgjeves på deres hjelp.

Amerikaneren Albert Ellis grunnla rationalemotive terapi (RET), en av de terapiformer i dag med mest suksess. Hun har satt seg som mål å rydde opp i den ubevisste, irrasjonale overbevisningen, som hindrer oss i å være lykkelige. Livskunst er å kjenne seg selv.

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Ordspråk

______

En sunn sjel,

i en sunn kropp.

Ordspråk

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share