Refleksjoner

Den som vil
finne seg selv, bør
ikke spørre andre
etter veien

Paul Watzlawick

Hver mandag vil vi ta for oss workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

Workshopt 4: «Min livsutvikling» kommer i morgen mandag 1.februar. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. 

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mailPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY  

  

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame

En sydhavshistorie

 

 

En fullstendig overarbeidet, totalt stresset leder ble sent til en sydhavsøy for rekreasjon av sin lege. Etter å ha sovet ut gikk det lederen igjen ganske bra, og det ble kjedelig for ham fordi oppgavene og utfordringene manglet. Dessverre var alle kommunikasjonsforbindelsene til fastlandet brutt på grunn av en storm, slik at han verken kunne telefonere, fakse eller lese igjennom sine e-mail fra kontoret, og heller ikke mobiltelefonen fungerte. 

Altså gikk lederen urolig omkring på øya for å finne et nytt virkefelt. Han fant en fisker som sov, og lå uten å gjøre noe i sanden, vekket ham og sa: “Mann du kan da ikke ligge så lat omkring,.Jeg er en leder med suksess og vil hjelpe deg!”

Den overraskede fiskeren klarte slett ikke å svare.

Hvem er du? Hva kan du?, spurte lederen. – “En enkel fisker med en båt”, var svaret.

“Da må du da se til å dra ut for å fiske”, fordret lederen. – Det har jeg allerede gjort i morges og mitt dagsbehov er fanget”, svarte fiskeren.

“Da er du ingen ekte gründer, irettesatte lederen: “du må dra ut en andre gang, tredje, fjerde gang, for å fange mer fisk, og bringe disse til markedet for å selge dem.” – “Ja og så?”, spurte fiskeren.
“Når du har gjort dette en tid, har du spart nok penger til å få lån til å kjøpe en båt til”, sa lederen med motiverende stemme. – “Ja og så, spurte fiskeren.

“Da kjøper du med dette lånet en båt nummer to, lar svogeren din dra ut med den, som sannsynligvis også ligger lat omkring, og med de fiskende du da fanger ekstra, gir du ham litt – men ikke for mye!”, advarte lederen.
-“Ja og så?”, spurte fiskeren.
“Da kan du ta opp et annet, tredje, fjerde lån og anskaffe flere båter og få høyere omsetning”, lokket lederen- “Ja og så?”, spurte fiskeren og slik gikk dialogen stadig videre.
Lederen begeistret seg stadig mer for sin forretningsplan, slik at han laget sin visjon av et internasjonalt konsern, med fiskefabrikk, flåte og franchise. Og fiskeren spurte stadig vekk bare: “Ja og hva så?”

“Og når du har gjort alt dette, garanterer jeg deg, at du kan kapitalisere på dette, nemlig å gå på børs og selge aksjer – og så har du klart det! Men først må du jobbe hardt! Så kan du trekke deg tilbake, dra til en sydhavsøy, ligge i sanden og trenger ikke å gjøre noe mer…” sa lederen.

“Ja det er jo akkurat det også gjør nå ….”, svarte fiskeren og la seg tilfreds på siden.

Fra boken «Kursbuch Lebens-Zeit fra  Seiwert-Institut GmbH

 

Hver mandag vil vi ta for oss workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

 

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

 

2. Å gi retning (visjon og mål)

 

3. Å være offensiv (det vil si handling)

 

Workshopt 4: «Min livsutvikling» kommer mandag 1.februar. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover.

 

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hosSimplifyeller viae-mail. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.

 

Gi150

 


Les mer om boken «Gi livet retning«

 

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY 

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Utsettelser –Intet problem!

Hver mandag vil vi ta for oss workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

Workshopt 4: «Min livsutvikling» kommer mandag 1.februar. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. 

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mailPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY  

Når du ønsker å omsette gode forsetter i gjerning, krever dette nye, uvante holdninger. Du blir tvunget til å forlate din “komfortsone”. I den er du kjent, føler deg siker – selv når du vet nøyaktig, at dine gamle vaner verken er gunstig eller fordelaktige for deg.

Forlater du denne sonen føler du deg ofte uvel: Ny atferd utløser engstelser for det ukjente. Derfor tenderer du til å opprettholde status quo eller raskest mulig igjen å opprette den. Først når du har mot til å trekke grensene for din komfortsone på nytt, er det mulig med personlig vekst og videreutvikling.

Skyldfølelse, engstelser og uro over terminpress er ofte resultatet av oppgaver som du skyver foran deg.

 

 

Selvtest: Hvor stor er din “Utsettelseskvote”?

 
 
  
  Nesten
alltid
oftere Nesten
aldri
  • Jeg finner grunner og søker etter UNNSKYLDNINGER for å utsette atferdsendringer. 

 

  • Jeg trenger PRESS for realisere ny atferd i praksis. 

 

  • Jeg har helt enkelt IKKE TID til å bruke på alle livsområdene. 

 

  •  Jeg unngår klare svar, når jeg blir bedt om UBEHAGELIGE BESLUTNINGER. 

 

  • Jeg tar ARBEID MED HJEM for å gjøre de ferdig om kvelden eller i helgen. 

 

  • Etter arbeidets slutt er jeg så TRØTT eller for STRESSET til å bruke tid på andre livsområder. 

 

  • For helse, mellommenneskelige kontakter eller beskjeftigelse med spørsmålet etter hensikten har jeg INGEN målbare MÅL. 

 

  • Jeg har allerede gjort FLERE FORSØK med atferdsendringer. 

 

  • Jeg må først få vekk ALT FRA BORDET, for å starte med en viktig oppgave. 

 

  • Jeg unngår å sette SLUTTDATO for meg selv. 
¨    

Delsum:                                                                           x 3=            x 2=          x 1= 

Min helhetsverdi:________________ Punkter

  

 

1. Tell sammen alle kryssene i de enkelte spaltene.

2. Multipliser spalteresultatene med “3” ved “nesten alltid”, med “2” ved “Oftere” og med “1” ved “nesten aldri”.

3. Tell sammen resultatene av din personlige utsettelseskvote “U.K.”.

 

Slutt på utsettelser! Ta først alt det ubehagelige”. Selvdisiplin og konsekvens er nøkkelen til suksess. Belønn deg selv etter hvert oppnådd delskritt – ha det gøy!

 

Testresultat:

Er din “U.K.”(Utsettelseskvote):

10 – 15: har du generelt ingen problemer med utsettelse,

16 – 22: har du gjennomsnittlig utsettelsesproblemer,

23 – 30: har du sannsynligvis alvorlige utsettelsesproblemer.

Fra boken «Kursbuch Lebens-Zeit fra  Seiwert-Institut GmbH

 

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Selvtest – Hensikten din

Hver mandag vil vi ta for oss workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

Workshopt 4: «Min livsutvikling» kommer mandag 1.februar. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. 

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mailPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning«

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY  

“Hvis ikke livet har noen visjon,
som man streber etter,
som man lengter etter,
som man ønsker å virkeliggjøre,
så finnes det heller ikke noe motiv
for å anstrenge seg.”

Erik Fromm

Selvtest: Livsområdet “Hensikt”

  

1. Har du verdiforestillinger som du orienterer LIVET ditt etter?

    A  nesten alltid                    B  ofte                C  nesten aldri

 

2. Vurder du regelmessig din ATFERD på basis av dine verdiforestillinger?

    A nesten alltid                    B  ofte                C nesten aldri

  

3. Tar du deg daglig tid til å “VÆRE STILLE” (fred, harmoni med menneskene, omverdenen, tro)?

    A  nesten alltid                    B  ofte                C  nesten aldri

 

4. Har du tillit til FREMTIDEN?

    A  nesten alltid                    B  ofte                C  nesten aldri

  

5. Engasjerer du deg i  SPØRSMÅLET etter HENSIKT (fred, harmoni med menneskene, omverdenen, tro)?

    A ¨ nesten alltid                    B ¨ ofte                C ¨ nesten aldri

 

6. Er du lykkelig og tilfreds med din LIVSSITUASJON i øyeblikket?

    A  nesten alltid                    B  ofte                C  nesten aldri

 

7. Har du langsiktige mål for alle fire LIVSOMRÅDENE (Kropp/helse, Familie/relasjoner, Yrke/prestasjon, Hensikt/kultur)?

    A  nesten alltid                    B  ofte                C  nesten aldri

 

8. Er disse målene SKRIFTLIG fiksert?

    A  nesten alltid                    B  ofte                C  nesten aldri

 

9. VURDERER du regelmessig dine langsiktige mål?

    A  nesten alltid                    B  ofte                C  nesten aldri

 

10. Snakker du med din familie, dine venner og/eller andre MENNESKER om spørsmålet etter hensikt?

    A  nesten alltid                    B  ofte                C  nesten aldri

 

   Min samlet verdi:________________poeng

  

Du gir deg selv for hvert A svar: 1 poeng, B svar 0,5 poeng, C svar 0 poeng

 

Testresultat

8 – 10 poeng:

Du har generelt ingen problemer med hensikten og er på god vei til et liv med hensikt og innhold.

4 – 7 poeng

Du har gjennomsnittlig problemer med hensikten og bør regelmessig vurdere dine personlige verdier og rette dine dagsaktiviteter mot dem.

0 – 3 poeng

Du har formodelig grunnleggende problemer med hensikten. Du bør alvorlig vurdere ditt liv, dine verdiforestillinger og din fremtid og fastlegge konkrete forestillinger om mål. Gjør ubetinget dette “skriftlig”

Fra boken «Kursbuch Lebens-Zeit fra  Seiwert-Institut GmbH

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Tips til forenkling J

Hver mandag vil vi ta for oss workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

Workshopt 4: «Min livsutvikling» kommer mandag 1. februar. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. 

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mailPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY  

Til tross for at vi i dag må jobbe mindre enn tidligere, er vårt liv mer fullstappet med ting vi føler vi må gjøre enn det det var før. Vårt liv blir stadig mer komplisert. Det er så mange ting vi må gjøre. Det er for mange ting som vi må ta hensyn til. Det er for mange ting som krever energi av oss. Hvis vi ønsker å unnslippe det daglige stresset i hamsterhjulet finnes det en enkel oppskrift: Forenkl livet ditt. Her finner du råd.

 

Forenkl oppgavene du gjør i livet

 Å forenkle livet betyr også forenkle det daglige arbeidet og aktivitetene, slik at du får tid til viktigere ting. Det er mange måter å forenkle våre daglige rutinemessige oppgaver på. Reflekter selv over hva du kan spare tid og arbeid på.

Hvis du f.eks. ikke kan fordra en  bestemt husholdningsaktivitetet, kan du vurdere følgende:

Kan jeg bytte denne aktiviteten med en annen person og isteden gjøre en oppgave for vedkommende som han/hun ikke liker å gjøre?
 
Vær pragmatisk. Redusere rengjøringen der dette går, idet du ikke forsøker å vinne første premie i rengjøring. Reflekter over hva du kan gjøre med den tiden du vinner til å gjøre viktigere saker. Hvis det er noe som jevnlig fører til mye arbeid, så reflekter over om du ikke kan fjerne tingene ved enten å kaste dem eller gi dem bort. Det viktige er at du  du får mer tid og vinner livskvalitet.

Konsentrer innkjøpene til bestemte dager, til tider der det er færre kunder. Planlegg på forhånd og skriv ned en liste, slik at du ikke glemmer noe og må dra en ekstra tur for å kjøpe det du glemte. Igjen er en systematisk tilnærming virkelig tidsbesparende. Når du handler kjøper du varene i større forpakninger. Da må du ikke bare handle færre ganger, men sparer også penger.

Bøker om forenkling:

Andrews, Cecile: The circle of Simplicity – Return to the Good Life
Davidson, Jeff: The Joy of Simple Living
Elkin, Bruce: Simplicity and Success¨
Küstenmacher, Werner mot Seiwert, Lothar: Simplify your life
Luhrs, Janet: The Simple Living Guide
Marco von Münchenhausen. Entrümpeln mit dem inneren Schweinehund
Roth, Susanne: Einfach aufgeräumt!
Pierce, Linda Breen: Simplicity Lessons
Simperl, Michael: Lessness – Weniger ist mehr – geniesse es
St. James, Elaine: Simplicity – Easy Ways to Simplify and Enrich your Life
St. James, Elaine: Simplify your Work Life
St. James, Elaine: Inner Simplicity
St. James, Elaine: Living the Simple Life

Kjøp vår bok – 20% på ordinær pris – nå 210 kr:

 simpl150

Boken «Simplify your life« av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert kan du kjøpe hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort 🙂

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Tips til forenkling I

Hver mandag vil vi ta for oss workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

Workshopt 4: «Min livsutvikling» kommer mandag 1. februar. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. 

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mailPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning«

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY  

Til tross for at vi i dag må jobbe mindre enn tidligere, er vårt liv mer fullstappet med ting vi føler vi må gjøre enn det det var før. Vårt liv blir stadig mer komplisert. Det er så mange ting vi må gjøre. Det er for mange ting som vi må ta hensyn til. Det er for mange ting som krever energi av oss. Hvis vi ønsker å unnslippe det daglige stresset i hamsterhjulet finnes det en enkel oppskrift: Forenkl livet ditt. Her finner du råd. 

Begrens fjernsynstittingen

For mange mennesker er TVen  en av de tingene som tar svært mye tid og oppmerksomhet. Den gjennomsnittlige nordmann bruker ca. 4 timer per dag til å se på  fjernsyn og mange av dem egentlig kun fordi de ikke har noe bedre å gjøre, eller fordi det er så fantastisk lett å sitte ned foran fjernsynet og la seg underholde.

Vi har i mellomtiden hørt om mange mennesker som har avskaffet fjernsynsapparatene sine, og  ikke har angret et sekund på det.  Når en har avskaffet fjernsynet blir det mer tid til aktiviteter som å lese, tid til forskjellige spill i familien eller i vennekretsen, til vennetreff etc. Og sist, men ikke minst mister du en unnskyldning for hvorfor du nå ikke kan arbeider med det som er viktig (for eksempel dine mål), da du slipper å se den spennende filmen på TVen  i kveld. Hvis du ikke vil avskaffe fjernsynet totalt , så setter du foreløpig fjernsynet i kjelleren eller i et rom der det ikke er så bekvemt å titte på TV, for eksempel fordi du må sitte på gulvet. Slik reflekter du hvorvidt sendingen er så viktig for deg at du slår på fjernsynet.

Bøker om forenkling:

Andrews, Cecile: The circle of Simplicity – Return to the Good Life
Davidson, Jeff: The Joy of Simple Living
Elkin, Bruce: Simplicity and Success¨
Küstenmacher, Werner mot Seiwert, Lothar: Simplify your life
Luhrs, Janet: The Simple Living Guide
Marco von Münchenhausen. Entrümpeln mit dem inneren Schweinehund
Roth, Susanne: Einfach aufgeräumt!
Pierce, Linda Breen: Simplicity Lessons
Simperl, Michael: Lessness – Weniger ist mehr – geniesse es
St. James, Elaine: Simplicity – Easy Ways to Simplify and Enrich your Life
St. James, Elaine: Simplify your Work Life
St. James, Elaine: Inner Simplicity
St. James, Elaine: Living the Simple Life

Kjøp vår bok – 20% på ordinær pris – nå 210 kr:

 simpl150

Boken «Simplify your life« av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert kan du kjøpe hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort 🙂

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Workshop 3: Vareopptelling

I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

Workshop 4: Min livsutvikling kommer mandag 1. februar. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mailPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort 🙂

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

 

Workshop 3: Vareopptelling

Mens det i den forutgående familieanalysen mer kom an på objektive omstendigheter, som disse stammer ifra, stiller vi nå i større grad subjektive spørsmål. For eksempel hvordan du bedømmer foreldrene, eller i hvilket selskap du føler deg vel i. Lær å kjenne deg selv bedre; kanskje opplever du et par overraskelser!

1.       Hva var min første suksess i barndommen som jeg konkret kan huske?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.       Hvordan betrakter jeg og bedømmer jeg mine foreldre og min oppdragelse? _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3.       Hvilke nummer i rekken av søsken var jeg, og hvilken virkning hadde det på meg?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4.       Hvem av mine to foreldre dominerte og hvilken innflytelse hadde dette på livet mitt?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Hva husker jeg spesielt?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5.       Hvordan var min familie i det store og hele? Harmonisk, disharmonisk, fantes det et visst samhold?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6.       Hvilken innflytelse hadde mitt hjemsted og mitt distrikt på livet mitt?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Hva likte jeg ved det? Hva forstyrret meg?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Hvilke grunner fantes det til å forlate hjemstedet mitt?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7.       I hvilken trosretning ble jeg oppdratt og hva betyr dette for meg i dag?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8.       Hvilke kulturelle faktorer har hittil spilt en rolle i livet mitt? Hvor stor er min interesse for musikk og kunst?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9.       Hvilke personligheter fra økonomi, politikk, kultur, sport og andre områder verdsetter jeg spesielt og hvorfor?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Hvilken innflytelse hadde eller har disse personlighetene på min utvikling og beslutninger?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Du kan og bør ikke ignorere hvordan din egen historie har preget deg. Det gikk opp og ned, oppbyggende og ting som du i dag ennå må kjempe med. I løpet av livet ditt har du skaffet deg mye viktig kompetanse og samlet en rekke erfaringer. Dette kommer til uttrykk i ditt livsløp(CVen). Har du allerede en gang gjort betraktninger ut ifra ditt potensial?  Det er forbausende, alt det du har lært i livet – fra det engelske språket til konfirmasjonssitater og skoleavslutning til å binde blomster eller arbeide med en sirkelsag. Noen har lært regnskap, andre har i et weekendseminar blitt kjent med grunnlaget for emosjonell intelligens. Også din læringsliste er antageligvis lenger enn du selv aner.

Gi150

Les mer om boken «Gi livet retning« . Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mailPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Et smil

Hver mandag vil vi ta for oss workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

Workshopt 3: «Vareopptelling» kommer i morgen. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. 

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning«

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY  

Små ting har ofte
den største virkningen.
Du bør aldri
undervurdere
makten av et smil.
🙂

Leo Buscaglia

Del på bloggen

Bookmark and Share

Historie om sjelens langsomhet

Hver mandag vil vi ta for oss workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

Workshopt 3: «Vareopptelling» kommer 25.januar. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. 

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort 🙂

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY  

sjelens langsomhet

Den gang som ingen veier gikk gjennom landet, og det ikke fantes biler som fraktet mennesker raskt som vinden fra havet opp i fjellene, kjempet en misjonær seg gjennom den afrikanske bushen med en flokk bærere. Han hadde det travelt og drev sine førere i et stadig høyere tempo da han innen tre dager ville nå målet sitt.

Den tredje morgenen klarnet opp, strålende sto solen på himmelen, luften flimret, det høye gresset beveget seg sakte og fuglene sang. Misjonæren presset på for å bryte opp, men bærerne slo fortsatt leir og ville ikke stå opp. Ingen overtalelse gjalp, ingen befalning, ingen trusler. Endelig spurte han om grunnen til at de nølte og fikk som svar: »Våre kropper er riktignok her, men vi må ennå vente til våre sjeler er kommet etter oss.«

Kilde: Nossrat Peseschkian, Den nakne keiseren. © 1997 Pattloch Verlag GmbH & Co KG, München

nar150

Fra boken «Når du har det travelt, gå langsomt« av Lothar J.Seiwert . Boken kan kjøpes til redusert pris 160kr hos Simplify eller ved å sende en e-mail. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort 🙂

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Tips til forenkling (H)

 

Hver mandag vil vi ta for oss workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

Workshopt 3: «Vareopptelling» kommer mandag 25. januar. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. 

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY  

Til tross for at vi i dag må jobbe mindre enn tidligere, er vårt liv mer fullstappet med ting vi føler vi må gjøre enn det det var før. Vårt liv blir stadig mer komplisert. Det er så mange ting vi må gjøre. Det er for mange ting som vi må ta hensyn til. Det er for mange ting som krever energi av oss. Hvis vi ønsker å unnslippe det daglige stresset i hamsterhjulet finnes det en enkel oppskrift: Forenkl livet ditt. Her finner du råd.

Lær å håndtere penger 

Å forenkle livet vil si å konsentrere seg om de tingene i livet som er viktigst for en selv. Ofte betyr dette også å redusere den  tiden som du bruker på yrket og ”til å tjene penger”, for å ha mer tid det som personlig virkelig betyr noe for deg. Dessverre tjener du på disse for deg personlig viktige og verdifulle sakene ingen ekstra penger, så du må i dette tilfellet klare deg med mindre penger. Men du kan lære å omgås penger og leve mer sparsomt. Heldigvis er et enklere liv også knyttet til det faktum at dui bruker mindre penger. Fordi den som lever et enkelt liv, trenger mindre ting.

Bøker om forenkling:

Andrews, Cecile: The circle of Simplicity – Return to the Good Life
Davidson, Jeff: The Joy of Simple Living
Elkin, Bruce: Simplicity and Success¨
Küstenmacher, Werner mot Seiwert, Lothar: Simplify your life
Luhrs, Janet: The Simple Living Guide
Marco von Münchenhausen. Entrümpeln mit dem inneren Schweinehund
Roth, Susanne: Einfach aufgeräumt!
Pierce, Linda Breen: Simplicity Lessons
Simperl, Michael: Lessness – Weniger ist mehr – geniesse es
St. James, Elaine: Simplicity – Easy Ways to Simplify and Enrich your Life
St. James, Elaine: Simplify your Work Life
St. James, Elaine: Inner Simplicity
St. James, Elaine: Living the Simple Life

Kjøp vår bok – 20% på ordinær pris – nå 210 kr:

 simpl150

Boken «Simplify your life« av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert kan du kjøpe hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort 🙂

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

 

Del på bloggen

Bookmark and Share