Livsfilosofi

IMG_2546


_____

«Vi tenker i helheter,

men lever i detaljene.»

Alfred North Whitehead

___

Copyright © 2009-2015 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.
MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Reklame

Livsfilosofi

IMG_2550


_____

«Den virkelige oppdagelsesreise går ikke ut på å lete etter nye land,

men å se med nye øyne.»

Ukjent

___

Copyright © 2009-2015 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.
MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Gi Livet retning (95)

IMG_2546

 

I tiden fremover vil vi ta for oss denne boken som innholder en rekke workshoper ved hjelp av tre skritt:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjoner og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling)

 

Tredje skritt: Være offensiv (23)

165trans copy

Den som gjør en ting, har mer suksess enn den,
som vet om tusen ting,
 som må gjøres.

Ordtak

Din masterplan (2)

 Workshop 22: Min masterplan

Hvordan går du så frem for å lage masterplanen din?

 • Den letteste oppgaven først: Sett straks inn årstallet til venstre (1). Hvis du allerede befinner deg i siste kvartalet i et år da setter du straks inn mål for det året som kommer.
 • Vårt andre skritt på reisen til en selvbestemt fremtid var å oppdage ditt eget potensial. Du har startet på letingen etter dine kompetanser, dine motivasjonsfaktorer, dine personlig-hetsstyrker, dine verdier og dine ønsker. På side 83 f. finner du dine resultater På side 108–110 den for personlighetsstyrker. Dine motivasjonsfaktorer kan du overføre fra side 101 f… Dine verdier finner du på side 115–117. Dine ønsker på side 131–135. Sky ikke anstrengelsene med straks å overføre dine resultater fra boken til din masterplan: Du har da godt overblikk over alt sammen. (2)
 • Hva er stikkordene ut ifra din livsvisjon? Hva vil du ut ifra dagen i dag ha oppnådd på slutten av ditt liv? Skriv nå under (3) ditt utarbeidede livsmotto. Livsmottoet for Jörg W. Knobloch er for eksempel: »Work hard, pray hard, give people vision«. Hva kan ditt (i det minste foreløpige) livsmotto være?

208transvertikal copy

 

 • Som det neste har vi latt det være plass til dine erkjennelser fra de andre workshopene. (4) Kanskje vil du skrive opp noe fra området »familiær arv« (side 71–73) eller nye vaner, som du vil utarbeide dette året (side 205) eller saker som du selv vil gi deg belønning for i dette året (side 246).
 • Overfør nå livsperiodene i masterplanen.(5) Du husker: Du har delt inn livet i syv-års-rytmer og gitt et navn på hvert syv-års-skritt. På side 82 finner du navnene på de tilbakelagte livsperiodene. Fremtidige
 • Hvilke er dine personlige livshatter? Hva er dine hoved-oppgaver, hva er dine sentrale livsområder? Hva kan slike personlige livshatter være? Er du gift? Da har du en livshatt som ektemann, eller kone. Har du barn? Da har du en livshatt som far eller mor. Har du en arbeidsplass? Da er dette også en livshatt. Har du en hobby? Hver hobby som du aktivt utøver er en livshatt. Kanskje har du en stor frukthave bak huset som holder deg travelt opptatt? Kanskje har du foreldre som har et pleiebehov? Kanskje har du finansielle vanskeligheter? Kanskje bor du i et falleferdig hus der du hver helg står ovenfor store utfordringer? Alt dette er livshatter. Fastlegg nå dine hovedoppgaver for dine sentrale livsroller og overfør disse til din masterplan. (6) Et eksempel nedenfor viser hvordan dette kan se ut.

De personlige livshatter
(hovedoppgaver/
livsområder)
Hva vil jeg på slutten av mitt liv ha opp-nådd?(målfoto) Hva vil jeg på slutten av denne perioden ha oppnådd?
1. Livshatt:
Ektemann.
Min kone er min beste venn. Støtte min kone i å ta opp sin yrkesmessige karriere.
2.Livhatt
Far
Overdra firmaet til min sønn. Gjøre det mulig for Frederik å ta en optimal utdannelse.
3. Livshatt:
Leder
Gjøre firmaet med dens filoso-fi til bransjens beste på det norskemarkedet. –     Redusere produksjonskostnad-ene om 10 prosent.-     Innførere en slank-ere organisasjon.

 

4. Livshatt:
Medlem av kommunestyret
Løsninger på problemer mellom ung og gammel i kommunen. –     Danne en arbeidsgruppe-     Bygge opp tilgangen til tre ungdomsgrupper.
5. Livshatt:
Medarbeider i tennisforeningen
Hjelpe til med å skape en attraktiv forrening, der medlemmene kommer langveis fra. –     Gruppen har en felles visjon.
6. Livshatt:Hobbykokk Sette sammen en kokebok med resepter fra alle kontinentene og publisere denne. –     Erfare og lære det franske kjøkken å kjenne lokalt.
7. Livshatt:Helse/fitness Kunne si: Jeg har alltid gjort det beste for min helse og kropp. –     Løpe 30 minutter uten å miste pusten.
 • Som det neste, det viktige spørsmålet: Hva vil du ha oppnådd på disse sentrale områdene på slutten av ditt liv? (7)
 • Tenk på neste livsperiode, for eksempel tidsrommet mellom 42 og 49 år. Hva vil du ha oppnådd på slutten av den perioden som du nå akkurat står oppe i? Hvilket navn har du gitt denne perioden? (8)
 • Nå til det aktuelle året eller året som umiddelbart ligger foran deg: Hva må bli realisert i dette året slik at du er på vei til beste målet som du vil nå på dette området? (9)
 • Hva er det nødvendige skrittet som du må ta neste år? Hvis du vil bygge til neste år er det nødvendig allerede nå å innrette økonomien deretter. (10)
 • Til slutt bryter du planleggingen ned i konkrete kvartalsskritt. Hva må du spare i første kvartal for å finansiere den nye vinterhaven, hvor mye i andre?(11)

Synes du dette ser meget omfattende ut, som et omfangsrikt prosjekt? Benytt din regelmessige drømmedag til å arbeide med masterplanen! Nye masterplanformularer kan du selv lage eller bestille.

 

______

Gi150
Les mer om boken «Gi livet retning»

Copyright © 2009-2015  Simplify your life

 

 

_______

Copyright © 2009-2015 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Gi Livet retning (94)

IMG_2545

 

I tiden fremover vil vi ta for oss denne boken som innholder en rekke workshoper ved hjelp av tre skritt:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjoner og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling)

 

Tredje skritt: Være offensiv (22)

165trans copy

Den som gjør en ting, har mer suksess enn den,
som vet om tusen ting,
 som må gjøres.

Ordtak

Din masterplan (1)

 

Du har fylt ut mange workshop-papirer og erfart en mengde om deg selv. Hvor flott ville det ikke være å ha alt oversiktlig!

Vi tilbyr deg et verktøy: Masterplanen. Dens oppgave er å fremstille oversiktlig på en side, minst en gang i året, alle sentrale punkter som er bearbeidet på nytt. Dessuten skal den hjelpe deg til å erkjenne nøkkelområder i livet ditt, formulere mål for disse nøkkelområdene og bryte disse ned i konkrete tiltak. Vi anbefaler å kopiere ditt personlige eksemplar av masterplanen på side 208 i denne boken, og følge skritt for skritt veien som blir foreslått. Du vil lære å sette pris på oversiktligheten.

Skriv helt enkelt inn det du allerede er blitt bevisst på. Mange nøler, fordi resultatet synes ikke perfekt nok, men det kommer ikke an på det. Du kan forbedre dette senere. Skriv ned det du har!

Dette fordi en skriftlig plan har mange fordeler:

Skriftlig planlegging …

 • avlaster hjernen, hodet frigis til andre ting.
 • har en psykologisk effekt på selvmotiveringen.
 • leder til disiplin og konsentrasjon, mindre avledning.
 • lar seg kontrollere regelmessig og raskt, muliggjør langsiktig kontroll av suksess.
 • sørger for at planleggingen, det en har satt seg fore og det som ikke er gjort ikke går tapt. (Overføring til neste dag).
 • tjener til dokumentering og protokoll av dine aktiviteter.
 • tvinger til tankemessig klarhet.
 • Gir deg et godt overblikk.

______

Gi150
Les mer om boken «Gi livet retning»

Copyright © 2009-2015  Simplify your life

 

 

_______

Copyright © 2009-2015 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Gi Livet retning (93)

IMG_2540

 

I tiden fremover vil vi ta for oss denne boken som innholder en rekke workshoper ved hjelp av tre skritt:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjoner og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling)

 

Tredje skritt: Være offensiv (21)

165trans copy

Den som gjør en ting, har mer suksess enn den,
som vet om tusen ting,
 som må gjøres.

Ordtak

Vanens makt (5) 

 

Årsplan for nye »gode vaner« (2)

Workshop 21: Min treningsplan for nye gode vaner

Fastslå – helst straks –, hvilke nye gode vaner du vil forankre i livet ditt.

Velg overskrifter etter et inndelingsskjema, som er klart for deg. I egeninteressen av din helhetlige helse bør du passe på, at henholdsvis områdene selvet, yrke, hensikt, kontakt dukker opp på en eller annen måte.

Det går ikke om å fylle ut arket fullstendig, men i mye større grad å erkjenne noen nøkkelvaner og å integrere disse.

Livsområde Vane Rytme
f.eks. yrke Rydde på skrivebordet Daglig 15 minutter før jeg forlater kontoret

Profiter på den positive kraften av vanen og uskadeliggjør dermed dårlige og ødeleggende vaner for livskvaliteten. Det er ditt liv, utform det!

 

______

Gi150
Les mer om boken «Gi livet retning»

Copyright © 2009-2015  Simplify your life

 

 

_______

Copyright © 2009-2015 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Gi Livet retning (92)

IMG_2526

 

I tiden fremover vil vi ta for oss denne boken som innholder en rekke workshoper ved hjelp av tre skritt:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjoner og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling)

 

Tredje skritt: Være offensiv (20)

165trans copy

Den som gjør en ting, har mer suksess enn den,
som vet om tusen ting,
 som må gjøres.

Ordtak

Vanens makt (4) 

 

Årsplan for nye »gode vaner« (1)

Vi gir deg i hånden to verktøy for din videre langsiktige utvikling: Treningsplanen og masterplanen for året.

 

Treningsplanen for året

Årstreningsplanen er en liste over vaner som du i den neste tiden vil integrere i ditt repertoar. Jeg er glad over (og du formodelig også), at det å regelmessig pusse tennene i mellomtiden er blitt til en god vane. Tidlig om morgenen finnes det et helt sortiment av vaner som gjør det lett, selv på en søvnig morgen å flette viktige ting inn i dagen.

En familiekultur fungerer likedan. Men den bør bygges og utformes bevisst. Hvordan ser det ut med en rettferdig for-deling av plikter i hjemmet? Er det fryktelig anstrengende hver gang å tilordne alle tjenestene? Lar du ubehagelige arbeid rotere slik at alle kan bidra på en passende måte? Eller foretrekker du hver gang en ny kraftkrevende diskusjon med bråk og uvilje?

En kommunikasjons-, firma- og medarbeiderkultur bør utvikles bevisst. Husk at utformingen av samtlige kulturer trenger regelmessig trening. Hvordan feirer du fødselsdager? Hvordan utformer du søndagen? Hvordan ser det ut med din bevegelseskultur? Å gå hver tirsdag på et treningssenter, kan også være en del av det. Et vennepar av oss spaserer rundt bostedet sitt et kvarter hver kveld sommer som vinter, før de legger seg til å sove. Hvis du vil venne deg av med å røyke, anbefaler vi deg å erstatte dette med et annet ritual. Hvorfor ikke en fruktpause på balkongen, en fruktcocktail, det å nyte godterier på et sølvfat?

I morgen finner du et skjema(workshop 21) for din »treningsplan for året, for gode vaner«. Her går det fremfor alt om dine vanemål. Denne planen bør ikke være større en en DIN-A4-side. Oppbevar den på en plass som du oftere har i sikte. Overfør ting som du daglig, ukentlig, månedlig, årlig vil gjøre til dine dags-, ukentlige-, månedlige- eller årlige-sjekklister.

 

Hver gang du planlegger tilsvarende tidsavsnitt, bør sjekklisten ligge ved siden av deg. Du kan da sette tidsfrister for dine mål.

Nedenfor gir vi deg noen idéer og impulser

Gjør det til en vane i yrket …

 • å gjennomføre medarbeidersamtaler fire ganger per år,
 • å sjekke den 10ende i en måned tallene fra forrige måned,
 • å reservere hver siste fredag i måneden til å planlegge,
 • å reservere hver fredag 30 minutter til å planlegge kommende uke,
 • å planlegge dagen som det første du gjør om morgenen (10 minutter),
 • å gå en liten runde gjennom bedriften etter å ha spist og pratet litt med medarbeiderne.

 

Gjør det til en vane regelmessig å dra på leting etter hensikten med livet, i det du:

 • trekker deg tilbake mellom jul og nyttår og rundt fødselsdagen din for å reflektere over livet ditt, balansen på livsområdene dine (drømmedagen),
 • trekke deg tilbake en halv dag for å finne roen, for å reflektere over måneden som har gått og dine mål for året,
 • tar deg tid, minst 30 minutter på en søndag ettermiddag til en inspirerende, god bok (for eksempel Stephen Covey, De 7 veiene til effektivitet eller Anselm Grün, Ro i hjertet).

______

Gi150
Les mer om boken «Gi livet retning»

Copyright © 2009-2015  Simplify your life

 

 

_______

Copyright © 2009-2015 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Gi Livet retning (91)

IMG_2513

 

I tiden fremover vil vi ta for oss denne boken som innholder en rekke workshoper ved hjelp av tre skritt:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjoner og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling)

 

Tredje skritt: Være offensiv (19)

165trans copy

Den som gjør en ting, har mer suksess enn den,
som vet om tusen ting,
 som må gjøres.

Ordtak

Vanens makt (3) 

 

Hvorfor vanemål er så viktig (2)

Workshop 20: Vanemål

Finn vanene dine og oppdag de geniale virkningene på de vanemål som du med omhu har satt.

 1. Hvilke livsområder kommer til kort hos deg?
  ________________________________________________
  ________________________________________________

 

 

 1. Hvor produserer du regelmessig mest kaos / størst skader?
  ________________________________________________
  ________________________________________________
 2. Hva kan du regelmessig gjøre for å erstatte denne atferden med noe positivt?
  ________________________________________________
  ________________________________________________
 3. Saml helt enkelt idéer: Hva kan du gjøre, for å oppnå mer livs-, arbeids- og relasjonskvalitet? (formuler løsningsidéene som mål.
  ________________________________________________
  ________________________________________________

 

Overprøv kritisk: Er målene som er beskrevet ovenfor virkelige mål eller heller ønsker, hensiktserklæringer? Hvordan kan de lyde formulert som mål?

______

Gi150
Les mer om boken «Gi livet retning»

Copyright © 2009-2015  Simplify your life

 

 

_______

Copyright © 2009-2015 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Livsfilosofi

IMG_4338

_____

«Det er livets kunst å få det som fyller ens tid,

til også å fylle ens liv.»

Frithjof Brandt

___

Copyright © 2009-2015 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.
MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Livsfilosofi

IMG_4342

_____

«Å gjøre det eneste riktige er ofte noe man griper til som siste utvei.»

Nicken Malmstrøm

___

Copyright © 2009-2015 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.
MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Gi Livet retning (90)

image18

 

I tiden fremover vil vi ta for oss denne boken som innholder en rekke workshoper ved hjelp av tre skritt:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjoner og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling)

 

Tredje skritt: Være offensiv (18)

165trans copy

Den som gjør en ting, har mer suksess enn den,
som vet om tusen ting,
 som må gjøres.

Ordtak

Vanens makt (2) 

 

Hvorfor vanemål er så viktig (1)

Hva er etter din mening den hyppigste fella ved innøvingen av nye vaner? Riktig – tilbakefall til gamle vaner. Vi mennesker er vanedyr, den ene mer, den andre mindre. Er du bevisst på, at du ved å ta på deg dine sko setter den samme foten først i tilsvarende sko? Kanskje er det med støvlene alltid den høyre, ved joggeskoene alltid den venstre foten. Legg merke til: Ditt morgenritual skjer nesten automatisk. Våkne opp, strekke seg, sette klokken fem minutter videre, stå opp, gå på badet, så til kaffemaskinen. Og med den trøsterike varme koppen i hånden begynner du din tur gjennom barnerommet: »Stå opp!«

Kanskje er dine vaner annerledes, men du har et ritual for å overleve om morgenen, ved begynnelsen på arbeidsdagen din og ferien din.

Vaner er ikke i seg selv gode eller dårlige. Det er viktig å prøve: Handler det for deg om gode eller dårlige vaner? Du kan venne deg til å spise for langsomt eller raskt. Du kan venne deg til å planlegge dagen din eller utvikle stress om formiddagen fordi du etter en bortkastet morgen ønsker å avslutte dagen din med suksess.

199trans copy

 

Slike gamle vaner er meget seige, og de eneste strategiene for å bli kvitt dårlige vaner er å erstatte dem med nye. Regel: Hvis du praktiserer etter hverandre i 15 dager, er du på god vei til å utvikle en ny vane.

På min drømmedag reflekterer jeg hver dag hvilken ny vane jeg ønsker å øve inn, så og si min »vane-års-treningsplan«. Et par eksempler: For å ha mer tid til barna reflekterer jeg over å gi hver av mine tre barn i begynnelsen av måneden en tilgodelapp for en to- til tretimers aktivitet alene med far. Tenkt og gjennomført: De får lov i rammene av et begrenset budsjett en gang i måneden å søke ut, hva de vil gjøre alene med far. En av mine sønner tok meg for første gang i mitt liv på en stor trampoline, den neste ville spise gresk, den tredje ville helt enkelt slentre gemyttlig gjennom et parfymeri. En gang i måneden synes ikke for mye, men jo flere barn du har, desto mer utfordrende blir denne planen! Så snart den »månedlige tilgodelappen med far« ble påbegynt ble denne til et krav. Barna har hjulpet meg til å gjøre dette til en ny vane, som ingen ønsker å savne noe mer. Du vil bli forbauset hva jeg i de siste årene har gjort sammen med barna mine, som jeg ellers aldri hadde gjort. Selve aktivitetene med barna mine gjorde meg forskrekkelig bevisst på, hvor selektivt jeg fører livet mitt. Jeg frykter at en eller annen gang kommer et dykkerkurs. For noen år siden ville dette være et skrekk senario, nå derimot en ny verden som kan åpne seg: Roen under vannet, fargene …

Du lever i et partnerskap? Det å kurtisere en partner etter at en fast relasjon er etablert, reduseres dramatisk. Til tross for det er dette viktig, som en bankkonto: Alt som gjør den andre godt er en innbetaling, alt annet sannsynligvis en utbetaling. Hvor stor er din relasjonskonto?

 

Gjør det til en vane å gjøre en »innbetaling« på relasjonskontoen til mennesker som er viktige for deg.  Dette kan være en liten hilsen eller en gave til hver medarbeider til dennes fødselsdag, eller på den dagen han/hun startet i firmaet. Men også regelmessige medarbeidersamtaler to- til tre-ganger per år. Jeg har gjort det til en vane å innvitere min kone til en rikholdig frokost på et flott hotell i begynnelsen av hver måned. Hun setter stor pris på dette.

En utfordring for meg er vanen med hver uke å gi henne en liten gave, en oppmerksomhet: En gang blomster, et ukeblad, en konfekteske, en ny CD. Du spør deg kanskje, hvorfor jeg gjør det? Det stiller meg hver uke ovenfor utfordringen hvordan jeg denne uken kan gi henne en liten glede. Det tvinger meg til å sette meg i hennes sted. Som oftest er det ikke bare gaven. Jeg lytter bedre. Jeg iakttar mer. Denne lille øvelsen er en stor seier for meg og min relasjon.

______

Gi150
Les mer om boken «Gi livet retning»

Copyright © 2009-2015  Simplify your life

 

 

_______

Copyright © 2009-2015 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK