Kinesisk livsvisdom

______

«Det finnes kun et galt syn på ting:
troen på at mitt perspektiv
er det eneste rette. «

Nagarjuna

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok ! 

____________ 

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-) 

bum150 

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert 

_____________ 

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame

Livsbalanse – tredje element:Relasjoner (R3)

 

________

Lykkenettverket i livet

Det tredje elementet som utgjør livet ditt heter: relasjoner. I grunnen det viktigste du har, fordi de gir deg livstid. Gi bort tiden din, og den kommer dobbelt tilbake.

Suksessresept: Sosialt nettverk

Vennskap yter ennå noe mer: De er sikker-hetsnettet i livet vårt. Venner fanger oss opp, når vi er i dårlig humør. De gir oss følelsen av å være verdifull – en viktig forutsetning for vår personlige lykke.Akkurat i dag, hvor man knapt kan stole på en vedvarende kjærlighetsrelasjon. Mange har allerede gjort erfaringen: Kjærligheten kommer og går, men venner forblir. Den som overlater kontaktene sine til tilfeldighetene, den er snart forlatt.

 Metoden, som forebygger isolasjon, kommer fra USAog kalles networking. Kommunikasjonseksperter anbefaler, å bygge opp et nettverk med venner, akkurat like systematisk som man bygger et hus eller en yrkesmessig karriere.

Slike kontakter forlanger imidlertid tid, emosjonelt engasjement og ytelser på forhånd. Har du først et åpent øre for andre, når du har et pressende behov for hjelp, vil du neppe støte på imøtekommende kjærlighet. Den andre føler seg utnyttet. Men består ditt bekjentskap en stund, når du kommer med en bønn om hjelp, ser saken annerledes ut. Plei derfor stadig ditt sosiale nettverk.

For øvrig drar du ikke bare fordeler ut av prestasjonen som en venn/venninne gjør for deg, men også han/hun selv. Han/hun erfarer, at du setter pris på hans/hennes kompetanse.At du viser aktelse for personens hjelpsomhet.At han/hun erverver din takknemlighet og motytelser.

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Sofarevolusjon

_______

Vekk med lår og pupp på TV, og la oss få n ny opplysningstid gjennom fjernsynet

 

Vi lever i et kunnskapssamfunn. Den nåværende regjering har satt seg som mål å styrke kunnskapsnasjonenen Norge. En naturlig  arena for kunnsapstilegnelse er skolene og universitetene.Men bør ikke fjernsynet brukes mer aktivt i et slikt øyesmed?

 • Her i Norge presenteres vi daglig i hovedsak intetsigende tv-programmer.
 • De stimulerer ikke intellektet og utfordrer ikke seerne.
 • Hvorfor er det så lite formidling av kunnskap i norsk tv?

Les artikkelen – Sofarevolusjon  –  fra Ilham Hassan for viktige refleksjoner

Sagt på en annen måte av de Bono: «Vi har mange intelligente mennesker, mn få som kan tenke»

________e

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Vi drukner i informasjonsstrømmen

_________

Hver tiende måned fordobler informasjonsmengden seg. Du kjenner det. Du kan bare sette i gang din computer og se igjennom innkurven av e-mail. Doppelt så mange e-mail, for mye post og faks … Men det betyr også: Vi må arbeide doppelt så mye – og dobbelt så ofte ta beslutninger, hvilke skritt vi skal ta som det neste.

Ikke bare i yrkeslivet, men også i hverdagen forlanges gjennomtenkte og løpende beslutninger: Hvilke telefon- eller strømleverandør er den gunstigste? Hvilken vaskemaskin arbeider økologisk?

Hvilken forsikring er den riktige for meg? Stadig må du være oppdatert. En software oppdatering etter den andre. Ren stress.

Fordi mange ikke orker dette, tar de stoff – de doper seg, for å kunne kjøre raskt med i tempolandet, med ecstasy eller kokain. Eller beroliger seg med alkohol, for å redusere stressnivået.

_________

 Se forøvrig artikklelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Fra boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Ingen helg uten adrenalin?

 __________

Stresset på jobben har i de siste årene
økt drastisk. Den høye belastningen
fører hos mange til følelsen av
å være overbelastet, økt indre uro og angst
.
Og det gjør på sikt riktig syk.

 

Til og med i fritiden løper en etter stoppeklokken. I adrenalinets takt. Hva skal en gjøre først? Hvor mange aksjoner kan jeg presse inn i min fritidspakke med navnet helgen: Innkjøp, vaske klær, besøke bestemor, kino, helsestudio, elverafting, gå ut, motivasjonsseminar, yogakurs?

 

Virtuelle kontakter (SMS, mail, chatroom) erstatter reell kommunikasjon, samtalen med venner, venninner – fordi det går raskere og mer uforpliktende. I ferien flyr man til verdens ende, for raskt å oppleve så mye som mulig. Sløvet av de stadige pirrende overflod av inntrykk, henter man seg en ekstraporsjon adrenalin i drill-camp eller i  bungeetauet.

 

_________

 

 Se forøvrig artikklelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Fra boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Vær vennlig

______________

Noen få vennlige ord, et ærlig smil koster deg ikke noe, og frembringer en god følelse hos din vis a vis. I alle våre livsroller avgjør måten som vi omgår våre medmennesker på, vår suksess og vår tilfredshet.

_________

Et gammelt kinesisk visdomsord lyder:
”Den som ikke har et vennlig ansikt, bør ikke åpne en butikk.”

__________

Et smil er et budskap om god vilje. Det forskjønner dagen for enhver som ser det – og den som gir det, vinner sympati.  Den som beveger seg med en hær av rynker i panna, på den virker et smil som om solen bryter igjennom skyene. De som er under press fra foresatte, kunder, lærere, foreldre eller barn, gir et smil et håp – viser de, at det også i verden finnes glede.

___________

Vennlige mennesker liker man helt enkelt –
de bringer lys og varme på grå dager,
og gjør livet for alle flottere.

_____________

 • Spor først opp hva omverdenen forstår under vennlig behandling. Spør dine barn, venner, kolleger og din partner etter de små ting  som de ønsker av deg.
 • Husker du situasjoner der du ble behandlet uvennlig av medmennesker. Og tenk ut en strategi, der du i en lignende situasjon bevisst styrer i mot – og ved hjelp av vennlighet tar vinden ut av seglene.
 • Skriv konkret opp hvordan din forestilling  for mer vennlighet ser ut.

____________

Fra boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr.  Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Dette gjør deg sympatisk

Gården

______________

 • Lytte oftere til andre, enn selv å snakke.

 • Respektere følelsene.

 • Heller stille spørsmål enn argumentere.

 • Heller lære av andre, enn å ville belære.

 • Heller diskutere forretningspartnernes suksess enn dennes nederlag.

 • Små gester av imøtekommenhet i hverdagslige samtaler har ofte en vedvarende virkning, enn store, tveeggede tilbud om hjelp. Den som føler seg forpliktet til takknemlighet, uten å kunne revansjere seg med en like stor motytelse, føler ikke ubetinget sympati for velgjøreren.

 • Uselvisk forsøk å tjene andre. Din fordel: Du er praktisk uten konkurranse i en hær med halvgrådige, misunnelige mennesker.  Et menneske, som er i stand til å sette seg inn i situasjonen til en annen og bringer forståelse, trenger ikke å være redd for fremtiden.

 • Heller stopp opp og smil vennlig, enn å dra stresset gjennom livet.

____________

Fra boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwertom koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Forbli i samtalen

Tunevannet og kirken
___________

Den som ønsker å styre samtalen setter partneren i fokus av underholdningen.

Dette er nødvendig:

Still åpne spørsmål: Det er spørsmål, som får den andre til å svare mer enn ja eller nei. Når du spør: ”Har du hatt en god dag?”, lyder svaret ja eller nei. Denne spørsmålstypen kaller man lukkede spørsmål. Spør man derimot: ”Hva har du opplevd?”, føler den andre seg oppfordret til å fortelle utførlig, berette detaljert om følelser, inntrykk. De fleste spørsmål som begynner med spørreordene (hvordan, hva, hvorfor) er åpne spørsmål.

Verbaliser følelser: Sammenfatt det som din samtalepartner har fortalt, med egne ord, og kall følelsen ved navn. For eksempel: Din partner forteller, at lederen hans/hennes har rakket ned på han/henne. Du sier: ”Du følte deg urettferdig behandlet.” Eller: Partneren bebreider deg. Du svarer:”Du ergrer deg over meg.” Det stimulerer partneren til enda klarere å formulere sin kritikk og relativere den. Og du unngår en ufruktbar diskusjon, om hvem som har rett.

Send jeg-budskap: Istedenfor å krangle, sammenfatter du dine følelser med ord. For eksempel: noen bebreider deg for å ha gjort noe galt Du imøtegår: ”Ditt angrep krenker meg: jeg er usikker på hva du nå forventer av meg.”

____________

Fra boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr.Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsvisdom

Alle våre STRIDIGHETER

oppstår ut ifra at

den ene vil TVINGE

SIN MENING

på den ANDRE.

Mathatma Gandhi

 

____________

Boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Tenk på hva du sier

Ord kan være oppbyggende eller nedbrytende,

gi mot eller gjøre motløs,

gi håp eller fortvilelse,

berolige eller opprøre,

lamme eller gjøre mobil,

berolige eller hisse opp,

redde liv eller drepe.

Ord styrer dine følelser.

Vær derfor veldig på vakt hva du sier til deg selv.

Din ord er dine nærmeste allierte

og venner eller dine største finder.

Ukjent

_________

Boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert  koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share