Hvordan idenfisere dårlige vaner

IMG_1910

Bli klar over hvilke vaner som ikke virker for deg.

Mange av vanene, mønstrene og trossetningene dine er skjulte. Så la oss ta en nærmere titt på vanene som holder deg tilbake. Du er sannsynligvis bevisst på noen av dem med en gang. Her er noen vanlige.

 • Å ikke ringe tilbake
 • Komme for sent til møter og avtaler.
 • Dårlig kommunikasjon mellom kollegaer og ansatte.
 • En mangel på klarhet om forventet resultat, måndelige mål etc.
 • For lite planlagt reisetid til avtaler utenfor kontoret.
 • Mangel på effektiv og rask behandling av papirarbeid både hjemme og på kontoret.
 • Håndtere e-mail og annen post mer enn en gang.
 • Betale regninger mer enn en gang.
 • Utsette selvangivelsen til siste dag.
 • La være å betale regninger slik at du får purregebyr.
 • Vente med å kreve inn penger.
 • Snakke istedenfor å lytte.
 • Glemme en annens navn et minutt (eller mindre) etter å ha blitt inntrodusert.
 • Trykke på avknappen på vekkerklokka flere ganger uten å stå opp.
 • Arbeide til sent på kveld uten trening eller regelmessige pauser.
 • Tilbringe for liten tid med dine barn.
 • Spise for mye «fast-food».
 • Trene for lite
 • Få for lite frisk luft.
 • Glemme å leve i øyeblikket.
 • Ta  arbeid med hjem om kveldene og i helgene.
 • Kaste bort for mye tid i telefonen med unødvendige samtaler.
 • Bruke for mye tid foran fjernsynet.
 • Reservere biletter til teater, restauranter, flyturer og konserter i siste sekund.
 • Ikke reservere nok tid til familien.
 • Ha på mobilen hele tiden.
 • Svare på telefonen selv om du spiser.
 • Utsette ting som må bli gjort.

Nå sjekk hvordan det står til med deg sel. Lag en liste over  dine uproduktive vaner. Ta deg tid til en time uforstyrret nedskriving av dine dårlige vaner, slik at du virkelig kan tenke igjennom prosessen.Det er en verdifull øvelse og vil gi deg en sterk grunnmur for å forbedre resultatene dine for fremtiden. Det er et faktum, at dårlige vaner er en hindring til at du når dine mål og oppnår suksess. Inntil du forstår dette fullt og helt, er det vanskelig å skape nye og mer produktive vaner.

I morgen vil vi vise deg hvordan du forandre dårlige vaner til nye produktive vaner.

En annen måte å identifisere dine uproduktive vaner er å spørre venner, familie og bekjente. Hvis du f.eks. spør 10 mennesker og 8 av de sier at du aldri ringer tilbake bør du være på tå hev, da dette viser at andre ærgrer seg over di dårlige vane og dette hemmer kommun kommunikasjonen.

Husk dette. Din synlige oppførsel er sannheten, mens din indre antagelse av din oppførsel er som oftest en illusjon.

Fra boken «The power of focus»av Jack Canfield, Mark Victor Hansen og Les Hewitt.

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame

Det er ikke noe galt med å slappe av

IMG_2051

Et av kravene i arbeidsmarkedet er permanent vilje til prestasjoner. Den som følger denne doktrinen er alltid i tjeneste og står kontinuerlig under press. På sikt blir dette meget anstrengende, og belaster kroppens helse og sjel.
Hvis dette stemmer for deg selv hjelper kanskje følgende historie deg med mottiltak. Det er en flott gammel historie for alle som kun kjenner arbeidet, ikke kan legge inn pauser og som kun tillater seg lite avslapping og hvile.

En bueskytter dro gjennom et område som en munk ved navnet Anonius sammen med en rekke brødre hadde slått seg ned i. Da han kom til munkenes område, så han at den hellige Antonius satt i hyggelig lag sammen med sine brødre. «typisk munker» mumlet byeskytteren, » kun å sitte lat omkring uten å gjøre noe!» Antonius hadde hørt dette og vinket ham til seg. Legg en av dine piler på buen din og spenn senene, sa han. Bueskytteren gjorde det meget godt, men  Anonius ba ham om å spenne buen enda sterkere. Buen var allerede spent til det ytterste, da ba  Anonius ham å anstrenge seg enda mer. Nå ble dette for mye for bueskytteren: «Nå hør nå her, hva er dette for tull? Dette er jo idiotisk! Hvis jeg nå spenner buen enda mer går buen min i stykker!»

 Anonius smilte: «Ja akkurat, nøyaktig slik er det i livet også. Hvis vi anstrenger oss mer enn det som er sundt, vil vi lett ødelegges. Det er derfor godt for oss av og til å slappe av.» Deretter vendte han seg avslappet igjen til sine brødre.

Av Werner Tiki Küstenmacher

Del på bloggen

Bookmark and Share

 

Å forskyve ting – Hvordan unngå det?

IMG_1945

1. Aktivitetsliste. Lag en liste med alle utsatte og belastende oppgaver.

2. Sett prioriteter. Spør selvkritisk ved hvert punkt: «Vil jeg noensinne gjennomføre denne oppgaven?»  Hvis svaret er nei, stryker du fullstendig denne aktivite.

3. Balansemetoden. Skriv med for hver oppgave alle «grunnene til at du forskyver oppgaven» og ved siden av «fordelene ved å gjennomføre oppgaven». Hvilken side veier innholdmessig mer enn den andre?
□ Er grunnene til å forskyve mer tungtveiende gjennomfører du strategien i punkt 2.
□ Er fordelene av å gjennomføre tingene, velger du strategiene i nr. 4 til og med 7.

4. Salami-taktikken: Del alle oppgavene som du har utsatt i små, konkrete og gjennomførbare skritt. Start med den første deloppgaven.

5. Tidspunktet for ferdigstillelse:  Sett et konkret tidspunkt for ethvert mellomtrinn. Overfør disse tidspunktene i din dagsplanlegging.

6. Oppfølging. La andre stille deg spørsmål om du virkelig har klart målet du har satt deg. Eventuelt kan du også kontrollere deg selv.

7. Belønning. Etter ethvert trinn du har gjennomført med suksess, gir du deg selv noe fint, f.eks noe så enkelt som en pause. Ved hvert mellomtrinn du når vokser motivasjonen til å mestre neste deloppgave.

Start straks i dag din personlige kampanje mot å forskyve oppgaver!

Gjør fra nå av først de ubehagelige oppgavene som du forskyver!

Start først en ny aktivitet, når du fullstendig har ferdigstilt en forskyvelsesoppgave!

Slutt med å forskyve oppgaver! Start straks med ubehagelige aktiviteter! Ha selvdisiplin og vær konsekvent!

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Å forskyve ting – Hvorfor gjør du det?

IMG_1918

«Folk som forskyver noe til i morgen,
er de samme som allerede har forskjøvet
det samme fra i går til i dag.»
Peter Ustinov

Skyldfølelse, engstelse og ubehageligheter vedrørende tidspress er ofte resultatet av oppgaver som vi forskyver.

Hvor høy er din «forskyvelseskvotient (FK)?

  Nesten alltid Ofte Nesten aldri
1. Jeg finner grunner og søker etter unnskyldninger for å forskyve et vanskelig problem
2. Jeg trenger press for å jobbe med vanskelige oppgaver.
3. Mange avbrytelser hindrer meg i å få gjort viktige saker
4. Jeg unngår klare svarnår jeg blir bedt om å ta vanskelige avgjørelser.
5. Jeg neglisjerer kontroll og etterbearbeidelse i viktige prosjekter.
6. Jeg forsøker å få andre til å gjøre ubehagelige arbeider for meg.
7. jeg tar arbeid med meg hjem, for å gjøre dem om kvelden eller i helgen.
8. Jeg er for trøtt (nervøs) for å starte med viktige oppgaver.
9. Jeg må først få gjort alt arbeidet som ligger på skrivebordet for å starte med en viktig oppgave.
10. Jeg unngår å sette meg frister når noe skal være fullstendig ferdig.

Testresultat:

□  Tell sammen kryssene i de enkelte spaltene.

□  Multipliser summen tre ved «nesten alltid», med to ved «ofte» og med en ved «nesten aldri».

□  Tell sammen resultatene til di personlige FK (forskyvelseskvotient).

10 – 15 punkter: Du har ingen generelle forskyvelsesproblemer.

16 – 22 punkter: Du har gjennomsnittlige forskyvelsesproblemer.

23-30 punkter: Du har alvorlige forskyvelsesproblemer.

Del på bloggen

Bookmark and Share

Om å investere

IMG_2047

«Hvis dine planer gjelder 1 år,
skal du så korn. Hvis de gjelder
10 år, skal du plante et tre.
Hvis de gjelder 100 år, skal du
undervise menneskene.

Sår du korn en gang, høster du
en gang. Planter du et tre,
høster du ti ganger. Underviser
du mennesker, høster du 100 ganger.

Hvis du gir en mann en fisk, har
han mat den ene gangen. Hvis du
lærer ham å fiske, har han mat
hele livet.»

Kuan-tzu. 600 f.Kr.

Del på bloggen

Bookmark and Share

 

Snakk positivt

IMG_1905

Benytt ikke det første møtet til å kritisere din samtalepartner, eller å belære ham/henne. Unngå også den feilen det er å snakke negativt om andre. Det kan av og til være morsomt, men vil i verste fall bli til en negativ vane hos den berørte som får negative konsekvenser.

Del på bloggen

Bookmark and Share

Tenk ikke hva livet ville vært, hvis …

IMG_2052

Hvis du stadig grubler over hva som kunne vært hvis noe  hadde vært  gjort annerledes i livet ditt, oppnår du ikke noe, og gjør deg selv kun ulykkelig. Reflekter heller over hva du kan gjøre bedre i fremtiden.

Det finnes undersøkelser av idrettsfolk som deltok i finaler i de olympiske leker, men som der tapte. De som ikke brukte tid på hva-ville-vært-tanker, som altså ikke tenkte på hvordan tingene kunne ha tatt en bedre vending, var de som var mest tilfredse.

(Kilde: Gilovich og Medvec)

Del på bloggen

Bookmark and Share

En mer bevisst TV-titting – norske seervaner

IMG_1938

I følge Aftenposten ser vi nordmenn mer og mer på TV. I 2008 økte den norske gjennomsnittlige seertiden med hele 20 minutter og hele 71 prosent av befolkningen ser på TV i løpet av en dag. I løpet av september, oktober, november og desember så vi i 2008 i snitt på TV i hele 187 minutter pr. dag. I sommermånedene fra april til august ser vi til sammenligning bare 150 minutter daglig. Den daglige seertiden i minttter for hele 2008 var 174 minutter.

Se dette i sammenheng med det du lærte i den første artikkelen Å se bevisst på TV – Slik bruker du fjernsynet riktig! 

Lykke til 🙂

Andre artikler i samme serie:

Å se bevisst på TV – Slik bruker du fjernsynet riktig!

En mer bevisst TV-titting – Tips 1:Gjør deg bevisst hvorfor du ser på TV

En mer bevisst TV-titting – Tips 2:Finn andre måter å slappe av på

En mer bevisst TV-titting – Tips 3: Opprett alternativer for fritiden

En mer bevisst TV-titting – Tips 4: Å gjøre det mindre fordelaktig å se på TV

En mer bevisst TV-titting – Tips 5: Vurder nøye på forhånd hva du vil se

En mer bevisst TV-titting – Tips 6: Vær forsiktig med serier

En mer bevisst TV-titting – Tips 7: Lag en personlig avtale om et ukentlig fjernsynsbudsjett

En mer bevisst TV-titting – norske seervaner

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

En mer bevisst TV-titting – Tips 7: Lag en personlig avtale om et ukentlig fjernsynsbudsjett

IMG_1930

Hvis du ikke ønsker å avskaffe TV-tittingen, så kan du prøve følgende: Reflekter over hvor mange timer du maksimalt ønsker å serpå fjernsyn pr. uke og hold deg til dette målet. I begynnelsen kan du f.eks. starte med 14 timer pr. uke, og deretter minske  fjernsynsbudsjettet sakte, men sikkert til du er fornøyd. 

Svært viktig: Skriv opp reelt hvor mange timer du har tittet på fjernsyn. Ellers er det fare for at du overlister deg selv og ser mer på TV enn du har planlagt. Og selv om du overstiger tidsbudsjettet, så gikke straks opp, men stå bare på videre til du virkelig har realisert det du har planlagt.

Bruk disse tipsene for i fremtiden å se mindre og mer bevisst på TV. For å se for mye på TV er ikke bra for oss og gjør oss absolutt ikke lykkeligere. Å se for mye på TV og se for mange kjedelige og meningsløse sendinger gjør oss mindre fornøyd og gjør oss på sikt utilfredse. Fyll heller tiden din med fornuftige ting. Carpe diem – Grip dagen.

Andre artikler i samme serie:

Å se bevisst på TV – Slik bruker du fjernsynet riktig!

En mer bevisst TV-titting – Tips 1:Gjør deg bevisst hvorfor du ser på TV

En mer bevisst TV-titting – Tips 2:Finn andre måter å slappe av på

En mer bevisst TV-titting – Tips 3: Opprett alternativer for fritiden

En mer bevisst TV-titting – Tips 4: Å gjøre det mindre fordelaktig å se på TV

En mer bevisst TV-titting – Tips 5: Vurder nøye på forhånd hva du vil se

En mer bevisst TV-titting – Tips 6: Vær forsiktig med serier

En mer bevisst TV-titting – Tips 7: Lag en personlig avtale om et ukentlig fjernsynsbudsjett

En mer bevisst TV-titting – norske seervaner

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

En mer bevisst TV-titting – Tips 6: Vær forsiktig med serier

IMG_1925

Serier er spesielt skummelt, fordi når du først har sette en episode, kan du vanskelig løse deg fra og se de neste episodene.

Hvis du også liker å se mange serier, da bør du gjøre det til en regel og kun se en serie om gangen og ikke flere samtidig, da det kun resulterer i ekstra stress for å få med deg alt. Velg den serien som du liker best og nyt den med glede.

Andre artikler i samme serie:

Å se bevisst på TV – Slik bruker du fjernsynet riktig!

En mer bevisst TV-titting – Tips 1:Gjør deg bevisst hvorfor du ser på TV

En mer bevisst TV-titting – Tips 2:Finn andre måter å slappe av på

En mer bevisst TV-titting – Tips 3: Opprett alternativer for fritiden

En mer bevisst TV-titting – Tips 4: Å gjøre det mindre fordelaktig å se på TV

En mer bevisst TV-titting – Tips 5: Vurder nøye på forhånd hva du vil se

En mer bevisst TV-titting – Tips 6: Vær forsiktig med serier

En mer bevisst TV-titting – Tips 7: Lag en personlig avtale om et ukentlig fjernsynsbudsjett

En mer bevisst TV-titting – norske seervaner

 

Del på bloggen

Bookmark and Share