Slow Down Your Life (30E)

Tidligere Tine prestegård

I løpet av tiden  juni 2015 og til begynnelsen av februar 2016 vil vi i bloggen vår

gå over til å ha samme innhold på bloggen fra mandag til fredag.

Dette for at flere skal få mer tid til å sette seg inn i stoffet som presenteres og praktisere øvelsene.

Slow down your life

Stadig flere mennesker lever på forbikjøringssporet. Stress og rådløshet gjør dem anpustne, utilfredse og tomme. Kai Romhardt  innbyr deg til å slå inn på et liv i oppmerksomhet ved hjelp av praktiske øvelser, for å komme til ro, slappe av og få fred. ”Slow down your life” er kunsten å gå våken gjennom livet og finne et fornuftig og selvbestemt tempo med konsentrasjon og bevissthet.

If you want to live life free
take your time go slowly
do few things but do them well
heartfelt work goes purely.

If you want your dreams come true
take your time go slowly
Small beginning, greater end
simple work is holy.

Day by day –  stone by stone
build your secret slowly
day by day – you’ll grow true
you’ll know heaven’s glory.

Sangen til Franz av Assisi

 

 

Slow down your life- en øvelsesbok

Jeg vil nå på de følgende sider vise deg konkrete slowing-down-øvelser. I kapitel 1 lærer vi å kjenne fem nøkler til slowing down. Konsepter, som radikalt kan forandre vår tidserfaring i hverdagen. I kapitel 2 til 5 utforsker vi tilstanden til vår kropp, vårt sinn, våre aktiviteter og omverdenen vår. Hvert kapitel består av fem avsnitt, der jeg tilbyr konkrete ankringspunkter for slowing down, som for eksempel ”vår pust” (se oppstillingen nedenfor).

 Fem nøkler

 • Oppmerksomhet
 • Forandring
 •  Ingen begynnelse/ingen slutt
 • Utvikling
 • Rytme

Vår kropp

 • Vår pust
 •  Våre skritt
 • Våre hender
 • Vår ernæring
 • Vår søvn

Vår sjel

 • Vår tenkning
 • Våre følelser
 • Vår kunnskap
 • Våre verdier
 • Vår åndelige næring

 Våre aktiviteter

 • Vår motivasjon
 • Vårt tempo
 • Vår aktivitets-kvalitet
 • Våre vane-energier
 • Vår ro og god tid

 

Vår omverden

 • Vår raske omverden
 • Vårt arbeid
 • Vårt privatliv
 • Våre røtter
 • Våre relasjoner
 • Våre gaver

 

Vår omverden

 • Vår raske omverden
 • Vårt arbeid
 • Vårt privatliv
 • Våre røtter
 • Våre relasjoner
 • Våre gaver

Slow down your environment

Våre relasjoner

Forståelse, intimitet, berøring, medfølelse, kjærlighet og vennskap er det dypeste menneskelige behov. De manifesterer seg i relasjonene til omverdenen vår.

Livet vårt er summen av våre relasjoner. Ikke noe eksisterer utenfor relasjonen. Vi er relasjon. Slowing down hjelper oss til dypere å forstå vesenet av våre relasjoner. Vi er ikke isolerte subjekter som betrakter atskilte objekter av seg selv og vurderer de. Vi står i dyp vekselvirkning til objektene som vi fornemmer. Og vi er i enhver relasjon personlig involvert. Det eksisterer ingen objektive objekter av vår fornemmelse.

La oss ta et eksempel: Vi har ofte i fortiden vært i konflikt med naboen vår og finner ham derfor aggressiv. Vi (subjekt) tildeler naboen (objekt) egenskapen ”aggressiv”. Denne tildelingen er util-børlig, fordi naboen er ikke aggressiv, men han er i relasjonen til oss aggressiv. Vi er del av aggresjonen, som viser seg i vår relasjon, selv om vi gjerne ønsker å gjøre naboen ansvarlig alene. Dette fordi i en relasjon til andre mennesker kan det være, at vår nabo overhodet ikke tenderer til aggresjon.

Gjør vi andre mennesker til objekter som det gjelder å bedømme, fratar vi oss sjansen til å lære av de mangeartede relasjonene i livet vårt og forstå de dypere. Slowing down hjelper til med oppbygningen og fordypningen av våre relasjoner.

 Våre relasjoner er mangeartede. Vi står i relasjon til:

 • Mennesker, dyr, planter og mineraler.
 • Idéer, følelser, fornemmelser, sanseformasjoner og kroppslige tilstander.
 • Temaer som penger, sex, suksess og berømmelse.
 • Elementer som vann, jord, ild, luft og rom.
 • Lærere, organisasjoner og bedrifter
 • .Våre venner og kollegaer.
 • Vår familie og våre barn.
 • Fortid, nåtid, fremtid og mye mer.

Et nett av relasjoner utformer i hvert øyeblikk livet vårt på nytt. Hvorfor betoner jeg disse sammen-hengene så mye? Fordi slowing down alltid kun kan finne sted i relasjon til noe. Årsakene til vår uro er lagret i våre relasjoner til omverdenen og manifesterer seg stadig vekk på nytt. Denne vekselvirkningen gjelder det trinnvis å forstå bedre. Her hjelper følgende utsagn til relasjoner oss:

Falske iaktagelser produserer misforståelser og stress i våre relasjoner.  Så snart vi i det indre sier: ” Han er slik eller det er slikt!”, begynner en relasjon å stivne. Har førsteinntrykket eller en vurdering først festnet seg, begynner det å prege og forvrenge vår fornemmelse. En begivenhet som ligger langt tilbake i tid, kan over lang tid prege meningene om hverandre til alle aktører og overskygge alt annet. Pass på førsteinntrykket. Ikke fordi det vil være spesielt eksakt, men fordi det langsiktig kan prege fornemmelsen og også ofte bli bekreftet gjennom tilsvarende atferd fra din side.

Jo klarere og mer fullstendig vi fornemmer omverdenen vår, desto tidligere vil vi oppleve harmoni og gjensidige svingninger i våre relasjoner. I vekselspillet i parrelasjonen kan dette spesielt erfares. Den kjente parterapeuten Michael Lukas Moeller utrykker dette gjensidige spillet som følger: ”Vi er to ansikter i en relasjon og ser det ikke.” Han anbefaler par å føre regelmessige to-veis – samtaler, der de lærer å uttrykke sine fornemmelser og følelser. To-veis-samtaler er slowing down for to. Par lærer bedre å forstå sitt ubeviste sammenspill og ikke alene å lete etter feilen hos den ene eller andre siden av relasjonen. Hver samtale blir til en ny begynnelse, der det som er stivnet igjen kan bli brakt til å flyte.

Spenninger ødelegger en relasjon.  Avslappethet åpner den. Det er ingen tilfeldighet, at spenninger og ryggproblemer er blitt til en folkesykdom. Spenninger er utrykk for et kontakt-tap til oss selv og omverdenen vår. Vi tetter til: Psykisk som fysisk. Hele vårt vesen går inn i en delvis subtil, delvis åpenbar forsvarsholdning.

I spenningen innkapsles hendelser og relasjoner som ikke blir forstått. Kroppsterapeuter snakker om et angstpanser. Avslapping er prosessen som på nytt forbinder oss med omverdenen vår. Her blir samlet energi frigitt. Avslapping  må derfor ikke alltid være behagelig: Dyp avslapping berører dype relasjoner – og de gjør oss ofte redde. Dyp slowing down hjelper oss mild med å berøre og skritt for skritt bearbeide disse uløste relasjonene.  Våre relasjoner blir mer avbalansert. I Tajii heter det: Den som er fullstendig avslappet, hos de finner ikke nesehornet noe sted der den kan angripe. Kampen slutter der og da.

Våre relasjoner til oss selv gjenspeiler seg igjen i alle våre ytre relasjoner. I forståelsen av oss selv ligger nøkkelen til forandringen av alle våre relasjoner. Er vi tålmodig med oss selv setter vi som regel også omverdenen vår under press. Vårt indre viser seg alltid i det ytre. Istedenfor å endre omverden, kan vi endre innstillingen vår til omverdenen. Vi tvinger ikke endringer gjennom ytre kamp, men gir isteden opp vår indre kamp. Dette virker inn på våre omgivelser. Omgivelsene blir fredeligere. Derfor innrømmer slowing down vårt inneliv så mye plass. Når vi selv kan tilgi oss, er vi også i stand til en vanskelig, ytre forsoning. Alt det som vi i omverdenen vår fordømmer, viser tilbake til oss selv. Benytter vi dette speilet, kan vi daglig lære videre. Søker vi skylden ikke først og fremst hos andre, tas brodden av mange konflikter.

Det er hjelpsomt å formulere et inspirerende ideal for kvaliteten på våre relasjoner, selv om vi i hverdagen stadig vekk forfeiler dette idealet. Vi er øvende på veien. Jeg ønsker i livet mitt relasjoner som er preget av respekt, som ikke beror på avhengighet og der begge sider streber etter gjensidig forståelse. Jeg ønsker meg relasjoner der alle oppmerksomt omgås sine tanker, ord og handlinger. En omverden som fremmer dyrkningen og fordypelsen av slike relasjoner er en stor lykke for slowing down.

Stoppesteder

!… før jeg kaster noe skjødesløst vekk

… når jeg tenker eller sier: ”Med dette har jeg ikke noe å gjøre!”

… når du alene føler deg skyldig

 

1. Forsøk å bygg opp en positiv relasjon til tannbørsten din. Å fornemme den nøyaktig ved enhver kontakt. Vær god mot den. Benytt møtet med din tannbørste som errindring til en oppmerksom omgang med andre gjenstander i hverdagen din.

 

2. Forsøk å se en gammel venn med nye øyne;

som om du vil lære å se ham eller henne på nytt. Still ham eller henne spørsmål som: ”Hva er virkelig viktig i livet ditt?” – ”Hvem eller hva inspirerer deg?” – Hva er viktig for deg i venn-skapet vårt?” – ”Hva drømmer du om?” – ”Hva gjør deg redd?” Forsøk ikke å komme inn i gammelt farvann, men opplev din relasjon våken og åpen.

 

Neste uke fra og med mandag 18. januar til og med fredag 22.januar 2016 starter vi med Slow Down your enviroment – Våre gaver

 

Les mer om boken her

Slowdown_Forside_600_1311

 

 

 

 

 

 

 

_______

Copyright © 2009-2016 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

 

Reklame

Trinn 7 i din livspyramide: Simplify – deg selv (19)

Photo-0210

_____

Simplify-idèer

Hver simplify-idè som vi introduserer til deg, baserer på et enkelt prinsipp: Mindre er mer.

Du oppnår mer når du reverserer spiralen til det kompliserte. Det er derfor vi sier: Halve ting istedet for å fordoble dem, rydd vekk heller enn å stable opp en haug med skrap, avslapping i stedet for stress, sette tempoet ned istedenfor akselerasjon. Integrerer du disse prinsippene bevisst i ditt daglige liv vil du merke at du befinner deg i midten på din simplify-vei.

Trinn 7 i din livspyramide: Simplify – deg selv

pyramide7a

 • Simplify-idè 30: Oppdag målet i livet ditt
 • Simplify-idè 31: Utvikl dine styrker
 • Simplify-idè 32: Lett din samvittighet
 • Simplify-idè 33: Forstå deg selv

Simplify-målet for trinn 7

Lær å forstå deg selv bedre og kom nærmere hensikten med livet ditt.

Tårnet på toppen av livspyramiden din er ditt “jeg”. Din personlighet, den som har vært bygd opp, og forandret, formet, og utviklet hvert år og hver dag av ditt liv. Hva du så i det indre av ditt ”jeg”, er det som går langt utenfor ditt individuelle ”jeg.” Det er din dypeste kjerne, der du er forbundet med alle andre mennesker og hele skapelsen på en enestående måte. Psykologer kaller det ”selvet”.

Det leverer energien til livet ditt. Denne kilde til energi (bare beskrevet med ligninger og symboler) forsyner ditt individuelle livsmål, som vi her har beskrevet som en krystall.

Simplify-idè 32 Lett din samvittighet (D)

Skyld og samvittighet er viktige produkter av menneskelig utvikling. De kan ikke gis avkall på for et fredelig samliv. Det er fryktelig når vi møter folk som ikke har noen samvittighet, som ikke tar hensyn til andre. Men det finnes også den andre ekstreme ytterlighet, og det handler det om her: Mennesker som permanent føler seg skyldig og der deres samvittighet plager dem hvis de bruker et par kroner på noe morsomt, hvis de ikke arbeider nok, når andre folk omkring dem blir syke eller om de avslår et ønske.

Hvis du er en av disse menneskene, her er et par simplify-tips mot overdreven, usunn skyldfølelse.

Akseptér skyggesidene

275

Mennesker med skyldfølelse har ofte følelsen av å måtte beseire alt som er dårlig i deres omgivelser. På denne måte setter du deg selv under enorm belastning. Forestill deg at alle dine gode tiltak uunngåelig kaster en skygge, og at du er ute av stand til å forhindre det. Du har ingen innflytelse på denne skyggen.

______

simpl150

Fra boken: “Simplify Your Life” av W.T. Küstenmacher og L.J. Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Livsfilosofi

september ved havet

_____

«Ta deg tid til å planlegge,

men når tiden kommer for handling –

slutt å tenk

og kast deg ut i det.»

Napoleon Bonaparte

_______

Copyright © 2009-2012 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort 

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg,

Gi livet retningBoken Gi livet retning. I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken Slow down your life av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

Simplify your lifeSimplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

________

Balance your lifeBalance Your life – Kunsten å¨lede seg selv. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

Når du har det travelt, gå langsomtNår du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

ImageSimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-Balance. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_______

Bumerang prinsippet - Mer tid til lykkeBumerang prinsippet mer tid til lykke. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Bumerang – STRATEGIEN – Arbeidsplass i best mulig form (2)

______

Skritt for skritt til tomt-bord (1)

Fjern kaoset

Du finner ut, at ditt kreative, kaotiske skrivebord er et uttrykk for din personlighet som grønnsaksbonde. Et ryddig skrivebord er usympatisk, fordi det i dine øyne utgjør et mentalt bilde av konservativ pertentlighet.

Organiser ditt kreative kaos på et sidebord eller bak arbeidsoverflaten. Organiser veggene kreativt, men spar skrivebordet. Det forblir tomt – til dine tanker, din kreativitet.

Og sidebordet eller et tilleggsbord utformer du som ”livsbord” – for arbeidslivet ditt.

Slik beholder du oversikten:

Foran i midten legger du «to- do».

Til venstre alt som skal gjøres etterpå.

Til høyre alt som må gjøres og som skal arkiveres.

Bak finnes en plass til ting, som du trives med, og som gir arbeidslivet glede og mening.

Og en haug for langsiktige prosjekter.
Dermed gir livsbordet ditt deg et godt overblikk over arbeidsdagen din, og er mellomstasjonen til endelig arkivering.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 170 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2012 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Slik blir du i 7 skritt til herre over tiden din (24)

____________

Utnytte kraften i målene (E)

4.Trinn: Formuler årsmål (4)

Veien til konkrete  mål er  ”SMART”


Så presist som du kaster en bumerang, slik at den kommer tilbake, så presist formulerer du dine mål – og så er du på vei.

Gode hensikter har vi mer enn nok av. Men som oftest blir det bare med de gode hensiktene.

Jeg vil mer penger! Veien til lederen er full av hindringer: ”Jeg tør ikke”, ”jeg spør heller i morgen”, ”jeg er kanskje ikke noe verdt”. Jeg vil gjøre noe for helsa! Men det indre dovendyret gjesper!: ”Se heller på sportsendingen.” Jeg må igjen på ferie med partneren min: ”Vi får jo ikke fri samtidig!” plaprer inneimellom den dårlige arbeids-samvittigheten. Hvis du fra og med nyttårsaften bestemmer deg for å drive med mer sport, kan du like så godt med dette løftet (som med din ”siste sigarett”) blåse i det – du vil aldri følge det.

Med SMART ser det slik ut:

S  Jeg vil fire dager i uken

M  drive 30 minutter trening,

A  forbruke 350 kalorier,

R  holde vekten min under 75 kg.

T  overskrider jeg denne grensen, legge jeg straks inn en dag bare med frukt.

Med denne formelen kan du for hver livsrolle og hvert livsområde formulere dine mål. Vær nå ærlig: Har du noen gang visst klart, hvordan du navigerer neste år, og kunne oppnå alle målene?

Du trenger ikke bare et lokomotiv, …

… men også en kjøreplan.

Du disponerer et lokomotiv, full av ytelse – din motivasjon. Men hvor skal du kjøre? Til hvilken jernbanestasjon, hvilken strekning? Når skal du ta av, hvor skal du legge inn mellomstopper, når vil du ankomme? Uten klare svar på disse spørsmålene lander du et eller annet sted i ingenmannsland. Gode intensjoner ligner på kjøreplaner, der det ikke står noe annet enn ”kjør og det så langt som mulig”. Ta intensjonen ”mindre jobbing, mer fritid”. Hva skal det bety: Mindre? Ikke noe arbeid mer med hjem? Eller slutte en halv time tidligere på fredag? Eller tre dagers uke? Mellom vage ønsker og presise mål ligger verdener. De skiller de evige drømmerne fra de tilfredse, som setter sin plan ut i livet. Også din underbevissthet venter bare på, at du skal levere den et bilde, som den kan styre mot. Fyll opp harddisken din med data – og ditt program vil bære deg uvegerlig over mål- linja. Orienter deg med SMART- formelen. Hver bokstav står for en viktig egenskap ved mål:
 

►      S = spesifikkt

Ingen vage ønsker, men så konkret og presist som mulig. Istedenfor ”mindre søtsaker”: ”I løpet av dagen ikke noe sjoko-lade mer, bare om kvelden legger jeg fire biter sjokolade ut, og pakker resten av sjokoladeplaten vekk.” Istedenfor ”om senest fem år vil jeg være avdelingsleder”, formuler nøyaktig hvilke prosjekter og videreutdannelser du vil gripe fatt i. Dette fokuserer ikke bare dine anstrengelser på det som er mulig, men tvinger deg også til å skaffe deg de rele-vante informasjonene, som du trenger for et slikt karrieresprang.

►     M = målbart

Tilordn for hver plan en nøyaktig målestokk. Det gjelder ikke bare antallet
(som i forrige eksempel), men også hvor mange minutter du må planlegge. Isteden-for ”å lese mer”: Lese tidsskrifter i ti minutter, 1 side i en god bok. Istedenfor: ”røke mindre”: En sigarett til frokost, en om formiddagen, en etter middagsmåltidet, to om ettermiddagen, to om kvelden. Istedenfor ”jogge regelmessig”: En halv time onsdag kveld, lørdag og søndag tre kvarter før frokost.

►      A = aksjonsorientert og affirmativt

Affirmativt vil si, du velger positive, bejaende formuleringer. Aksjonsorientert vil si, du beslutter deg til handling, ikke kun ønsker. ”Arbeid mindre” er en typisk negativ formulering. Din underbevissthet kan ikke starte noe med negative setninger. Den hører bare ”arbeide”. Sier du heller, hva du istedenfor vil gjøre: ”Jeg skriver hver dag inn i min terminkalender en time for meg selv.” Når du i fremtiden ønsker å unngå å bli overøst med ubehagelige rutineoppgaver, bestemmer du deg ikke bare for, men sier med fast stemme ”nei”.

Du vet: Hvis lederen din ber deg pent, sier du jo ja igjen. Bestem deg heller for å komme ham i forkjøpet, og for eksempel foreslå, å overta organiseringen av det neste prosjektet. Da må han finne noen andre til å ta på seg de kjedelige rutineoppgavene.

►    R = realistisk

Fra suksesstreneren stammer setningen: ”De fleste overvurderer hva de kan klare i løpet av et år, og undervurderer hva man kan oppnå på ti år.” – ”Jeg blir rik” er ingen realistisk mål for et år. Men i løpet av syv år å oppnå 5 millioner – det kan man klare, hvis man leser riktig fagliteratur, ikke er altfor risikovillig på børsen, og er villig til å spare. Planlegg nok tid og innsats for ærgjerrige mål.

►      T = terminbestemt

Bestem tidspunktet, der du bestemmer mellomtrinnene, og til slutt når du ønsker å nå det endelige målet. Bare slik kan du måle om du virkelig gjør fremskritt og ligger i henhold til plan. Dermed blir målene dine mulig å beregne. Ingen ting fremskyndes så mye som suksesser som kan bevises. Den første kiloen mindre, de første sidene av en bok …. Bestemm, når du starter – og avslutter. ”Om åtte uker vil jeg ha redusert vekten min med seks kilo”, lover suksess. ”Jeg burde igjen tråkke på spisebremsen”, bringer ikke noe.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

50 regler for arbeidet (X)

____

46. Hver visjonær ble opprinnelig kalt gal.
47. Hensikten med arbeidet er å hjelpe folk. De andre belønninger er uunngåelige biprodukter av denne fokuset.
48. Husk at ting som blir planlagt er de tingene som blir gjort.
49. Hold løftene og være uklanderlig med ditt ord. Folk kjøper mer enn bare dine produkter og tjenester. De investerer i din troverdighet.
50. Led uten tittel.

Hentet fra Robin Sharma, forfatter av nr. 1 bestselgeren «The Leader Who Had No Title”

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

50 regler for arbeidet (IX)

_____

41. Det kan ta deg 30 år å bygge et godt omdømme og 30 sekunder av dårlig dømmekraft å miste det.
42. Kunden følger alltid med.
43. Måten du gjør en ting på definerer den måten du vil gjøre alt på. Enhver handling teller.
44. Å være radikal optimistisk er ikke å være myk. Det er vanskelig.
45. Folk ønsker å bli inspirert for å forfølge en visjon. Det er din jobb å gi det til dem.

Hentet fra Robin Sharma, forfatter av nr. 1 bestselgeren «The Leader Who Had No Title”

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

50 regler for arbeidet (VIII)

36. I den nye verden av forretningsvirksomhet, er alle en del av lederteamet.
37. Ord kan inspirere. Og ord kan ødelegge. Velg dine ord vel.
38. Du blir dine unnskyldninger.
39. Du vil få dineskiftende ideer når du er vekk kontoret versus midt i arbeidet. Ta deg tid til ensomhet. Kreativitet trenger plass forl å presentere seg selv.
40. Menneskene som sladder om andre når de ikke er tilstede, er folk som vil sladre om deg når du ikke tilstede.

Hentet fra Robin Sharma, forfatter av nr. 1 bestselgeren «The Leader Who Had No Title”

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Sofarevolusjon

_______

Vekk med lår og pupp på TV, og la oss få n ny opplysningstid gjennom fjernsynet

 

Vi lever i et kunnskapssamfunn. Den nåværende regjering har satt seg som mål å styrke kunnskapsnasjonenen Norge. En naturlig  arena for kunnsapstilegnelse er skolene og universitetene.Men bør ikke fjernsynet brukes mer aktivt i et slikt øyesmed?

 • Her i Norge presenteres vi daglig i hovedsak intetsigende tv-programmer.
 • De stimulerer ikke intellektet og utfordrer ikke seerne.
 • Hvorfor er det så lite formidling av kunnskap i norsk tv?

Les artikkelen – Sofarevolusjon  –  fra Ilham Hassan for viktige refleksjoner

Sagt på en annen måte av de Bono: «Vi har mange intelligente mennesker, mn få som kan tenke»

________e

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – andre element:Kropp og helse (K40)

 

______

Intervju-spørsmål til vårt indre ur

Mer ytelse med siesta – Føttene på bordet …

Hos oss gjør kun fem prosent av den arbeidende befolkningen dette. Skjønt mange studier viser, hvor effektivt en lur på 10 til 30 minutter kan være: Prestasjonen stiger med 35 prosent. Videre forbedres evnen til å treffe riktige beslutninger seg med 50 prosent. Resultatene lar seg uten videre anvende på mindre spektangulære arbeidsplasser enn den for astronautene.

”Power-luren” kan man ta ved skrive-bordet. Still helt enkelt en vekkerklokke eller din mobiltelefon på 10 til 30 minutter. Prøv ut, hvor mye søvn som gjør deg godt – for mye lokker hormoner, noe som gjør deg meget trøtt.

Trenden i verden: Power-lur
i middagstiden

Legg deg behagelig på en matte eller sett deg bekvemt på kontorstolen din med beina på bordet. Lukk døren, med en lapp med ”forstyrr ikke”. Mark Rosekind, presiden avAlertness Solutions i Cupertino, Kalifornia – et firma, som overfører forskningen av søvn – og dagsrytmer til hverdagen –, forklarte i tidsskriftet ”The Times”: ”Det er en myte å anta, jo mer tid man er våken om dagen, desto mer klarer man også.”

For øvrig: Folk som sover middagslur får 30 prosent sjeldnere hjerteinfarkt enn folk i en sammenlignbar jobb, som ikke slapper av.

_________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share