Livsvisdom

Jo klarere du er på

hva du ønsker,

desto mer kraft vil du ha.

Ukjent

_____________

Øvelse W: «Vår aktivitetskvalitet» kommer i onsdag  1. september. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150

Les mer om boken Slow down your life” av Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness” og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Les mer om boken Slow down your life” av Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness” og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike
Reklame

Øvelse V: Vårt tempo


Slowing down vil ikke lovprise langsomheten som et prinsipp. Langsomheten har ingen verdi i seg selv. Langsomhet og hurtighet er som brødre og søstre, de utfyller hverandre. Bare hvis vi forstår og mestrer langsomheten kan vi være raske, uten å miste oss selv. Bare hvis vi mestrer hurtigheten kan vi være langsomme, uten å stivne.

Alt som er, har et absolutt og et relativt tempo. Det absolutte tempoet referer til hastigheten på en aktivitet. Det relative tempoet betrakter hastigheten av en aktivitet i forhold til omverdenen. Både absolutt som også relativt tempo er relevant for slowing down.

Når det gjelder absolutt tempo: Ethvert objekt, hver prosess, hvert menneske, hver maskin, hver bevegelse og hver aktivitet beveger seg i et mulig hastighetsintervall. Hver aktivitet har sin egentid. Vi kan ikke skrive hvilken som helst tekst med fyllepennen på et stykke pergament raskt eller langsomt. Skriver vi for langsomt lager vi blekkflekker. Skriver vi for raskt blir skriften vår uleselig. Slowing down spør derfor alltid først etter det hensiktmessige tempoet med hensyn til aktiviteten selv.

Hva er de positive effektene som vi vinner gjennom å senke det for høye absolutte tempoet?

 • Våre feil har mindre konsekvenser.
 • Våre feil blir mer kalkulerbare i sin virkning.
 • Vekselvirkningene til andre prosesser blir lettere å fornemme.
 • Energiforbruket synker eksponensielt.
 • Ressursene som settes inn blir mindre belastet og brukes langsommere opp.
 • Bremseveien forkorter seg, reaksjonstiden forlenger seg og å veksle retning blir lettere.
 • Det blir mer tid til å verdsette og bearbeide aktivitetene.

En skilærer sa en gang til meg: ”Om en kan stå på ski eller ikke, ser jeg lettest, når han/hun kjører langsomt.”  Den som kan være rask, den er ofte også en mester i langsomhet. Langsomhet tvinger en til å være eksakt. Den gjør feil synlig og utvider fornemmelsesområdet. Mange lærere i asiatisk kampsport bruker denne bevisste nedsettelsen av tempo som læringsprinsipp. Deres elever gjennomfører grunnbevegelsene ofte over måneder og år kun i tidslupetempo. Når de har mestret langsomheten får de lov til også å agere raskt. Hvilken bemerkelsesmessig forskjell til vår kollektive utålmodighet. Bevisst nedsettelse av tempoet er de største skattene på vår slowing-down-vei.

Stoppesteder mindfullness

Stopp opp … hvis du tenker: ”Du verden, så langsom han er”

Stopp opp … hvis du overstiger dine hastighetsreserver

Stopp opp … før du melder deg på et crashkurs

 • Lukk øynene og tenk på personer som har kommet i vanskeligheter på grunn av for høyt tempo.
  Tenk på venner, slektninger, kjente, kollegaer og prominente. La ansiktene deres passere i revy. Hvordan lever disse menneskene i dag? Hvilken pris har de betalt for sitt tempo?
 • Søk et uforstyrret sted, der du ikke kan bli iakttatt.
  Mål opp en strekning på fem meter. Ta deg nå fem minutter tid til å gå disse fem meterne. Skritt for skritt, med full konsentrasjon. Gi akt på hvert skritt. Gjenta denne øvelsen to ganger. Forsøk i en hektisk situasjon å huske denne følelsen.

__________

Øvelse W: «Vår aktivitetskvalitet» kommer onsdag  1. september. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken Slow down your life” av Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness” og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Endring av perspektiv

Det er ofte nødvendig med et perspektivveksel

Et ordtak sier «hvis du ikke finner lykken der du stadig oppholder deg, må du veksle sted”. Du trenger ikke straks å forlate byen for å møte nye ansikter, men kun gå én gang rundt i et nytt område. Besøk arrangementer der du møter folk ansikt til ansikt i dialog, for eksempel diskusjonskvelder, lesesirkler etterfulgt av diskusjoner eller videreutdanningsseminarer, i tillegg til loppemarkeder og feiringer i nabolaget.

____________

Øvelse V: «Vårt tempo» kommer i mandag 30. august. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken Slow down your life” av Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness” og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Å være dyktig på noe spesielt

Samler du på noe, eller er du en dyktig gartner? Gjør dette kjent blant dine venner og kolleger. Eksperter blir gjerne bedt om råd eller noen ganger spurt om å hjelpe. På den måten blir du kjent med mennesker med samme interesser som deg selv . Hjelp andre  også med å samle inn. Vanligvis er det nok hvis du samler på noe du tilfeldigvis kom over og informererer samleren om at du har tatt vare på noe som vedkommende kanskje er interessert i.

_______________

Øvelse V: «Vårt tempo» kommer i mandag 30. august. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken Slow down your life” av Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness” og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Øvelse U: Vår motivasjon

Arbeidstilfredsstillelse og motivasjon har etter nyere studier av Wendelin Küpers forskning i ledelse, nådd et historisk lavmål i tyskspråklige land. Stadig flere mennesker stiller spørsmål om hensikten. Hvordan prestasjonspotensial blokkerer og blir reaktivert.  De spør seg selv, hvorfor de gjør det som de daglig gjør. ”hvorfor arbeider jeg så lenge? Hvorfor har jeg ikke noe privatliv mer?”

Spørsmålet etter vår motivasjon er meget personlig. Vår dypeste motivasjon bærer vi i hjertet vårt, derfor kan som oftest bare overfladiske virkninger bli oppnådd gjennom eksterne motivasjonsanstrengelser. Problematisk er, at vi ofte ikke er oss bevisst på våre dypeste ønsker og dog på samme tid styres av denne mektige kraften.

For å kunne erkjenne vår innerste motivasjon, trenger vi ro og konsentrasjon. Vi kan bare ane våre drivkrefter, når vi kjører i høyeste hastighet. Vi må stoppe opp og vente til støvet har lagt seg. Pass på de små stemmene og kommentarene i hodet ditt som lover deg noe eller forulemper deg. Lytt til alt med tålmodighet og bli bedre kjent med dine pådrivere.

Stoppesteder mindfullness

Stopp opp …  når noen vil motivere deg

Stopp opp … før du tar imot en ny stilling eller starter et nytt prosjekt

Stopp opp … når du om kvelden ser i speilet og ser tilbake på dagen.

 • Vær så vennlig å lukk øynene og konsentrer deg om hjertet ditt.
  Pust rolig inn og ut. Ønsk hjertet ditt glede, god helse og fred. Hva har dette hjertet allerede opplevd? Forbli noen minutter med hele din oppmerksomhet i hjerteregionen din. Send nå glede, sunnhet og fred til menneskene som er nærmest deg. Visualiser deres ansikter. Forbli igjen med oppmerksomheten din for noen minutter i hjerteregionen. Med tiden kan du også utvide kretsen av adressater for dine ønsker til mennesker som utløser nøytrale følelser i deg eller som du har vanskeligheter med.
 • Trekk deg tilbake for noen dager for å tie.
  Mange klostre tilbyr stillhet og taushet. Ta deg tid til å komme i berøring med dine dypeste motivasjoner. Hva motiverer deg mest for tiden? Hva driver deg virkelig? For å oppnå en drøm, hva ville du ”gi totalt” for å nå den? Hva ville du ofre for den?

______________

Øvelse V: «Vårt tempo» kommer i mandag 30. august. Ved å gå inn påkategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken Slow down your life” av Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness” og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Viktig partnerskapsstrategi for menn

Fokuser tre til fire dager per uke 20 minutter helt og fullt din oppmerksomh til din partner. Vis henne at du tar del i livet hennes, er interessert i hennes erfaringer og at du er interessert i hennes indre liv. For en kvinne er det viktigere at du lytter intressert og intensivt enn at du kommer med gode råd eller løsninger. Spør ganske enkelt: «Hvordan følte du deg i dag?» Samme hvor stresset og sliten hun er , vil hun oppfatte disse minuttene som om hun får et påfyll av energi.

__________

Øvelse U: «Vår motivasjon» kommer i fredag 27. august. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken Slow down your life” av Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness” og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Øvelse T: Fem nøkler til våre aktiviteter

 

Oppmerksomhet.

Det sentrale spørsmålet her er: ”Hva gjør jeg akkurat nå?” I løpet av en dag kan vi miste oss selv hundrevis av ganger i våre aktiviteter. Når vi sitter, tenker vi allerede på å stå opp, når vi står opp, tenker vi allerede på å gå, når vi går, tenker vi allerede på å komme frem. Blir vi derimot ved en sak, kan tilsynelatende uinteressante aktiviteter som å pusse tenner bli interessante. Det trengs ingen dyre eller spesielt opphissende aktiviteter, for å føle seg levende og våken. I nåværende øyeblikk blir hverdagen til opplevelse. Dyp opplevelse har i første omgang lite med den konkrete aktiviteten å gjøre, men er avhengig av graden av vår bevissthet. Er vi til stede i øyeblikket, utføres aktivitetene våre lett og lekende.  Denne fullstendige sammensmeltingen av bevissthet og handling kaller buddhistiske meditasjonslærere for samadhi. Bevisste handlinger gir livet vårt friskhet og konsentrasjon.  Oppmerksomhet i alle våre aktiviteter er ytterst tilfredsstillende og en livslang øvelse.

Forandring.

Selv om vi tusen ganger har utført en aktivitet, er den dog aldri den samme. Hver situasjon er ny. I oss og om oss har forandringer funnet sted på forskjellige nivåer.  Ser vi på de mange små hverdagssyslene blir vår åpenhet opprettholdt. Vi unngår faren med å stivne i rutiner. Denne indre åpenheten kaller vi begynnersinn.

Ingen begynnelse/ingen slutt.

Vår fortid er alltid til stede i nåværende øyeblikk.  To mennesker kan tilsynelatende gjøre nøyaktig det samme, men det har fullstendig forskjellig konsekvenser.  Den ene blir feiret, den andre blir sagt opp. Handlingene i fortiden kan hjelpe oss og beskytte oss og skade oss. Og hver aktivitet sår nye frø for fremtiden. Alt, som vi gjør er bundet sammen i dette tidsmessige nettverket av årsak og virkning. Derfor er det lite hensiktmessig å betrakte en enkelt aktivitet isolert.

Ingen handling er ubetydelig. I det små vises det store. En mester i kalligrafi fører hvert forberedt håndgrep akkurat like aktsomt som den egentlige tegningen. Rengjøringen av malebordet, utbredelsen av penslene, utrøringen av blekket, tegningen, rengjøringen av penslene, utrullingen av pergamentene, sluttrengjøringen – ingen ting er uviktig. De små ting skaper det store.

Utvikling.

Livet har sine årstider og i hver årstid kan vi utvikle andre evner. Bevistgjør vi dette ovenfor oss, kan vi uten forbitrelse ta avskjed med aktiviteter som vi ikke kan utføre mer på grunn av vår helse, vår alder eller pengepung. Vi må ikke gjøre noe drama av tapene. Livet er evig gevinst og tap av aktivitesspillerom.  Hver gevinst kan beskrive en utviklingshemsko. Hvert tap er en utviklingssjanse.  Der noe går tapt kan noe nytt vise seg. Ser vi slik på livet vårt kan vi selv i tider med tap se nye muligheter for livet vårt.

Rytme.

Hver aktivitet har sin rette målestokk, sin egentid og sin naturlige plass i forhold til alle andre aktiviteter. Blir vi for ensidige, skader vi oss. Vier vi en aktivitet forholdsmessig mye eller lite tid og energi, kan andre områder i livet vårt komme ut av balanse. Slowing down forsøker å unngå ekstremer. Natur og by. Yrke og familie. Sinn og kropp. I livet vårt kan mange rytmer forenes.

_________

Øvelse U: «Vår motivasjon» kommer i fredag 27. august. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken Slow down your life” av Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness” og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Livsvisdom

Du må gi opp slik det er…

for å få det slik du vil.

Ukjent

__________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen øvelser i oppmerksomhet så følg med:

Øvelse T: «Fem nøkler til våre aktiviteter» kommer i onsdag 25.august. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken
Slow down your lifeav Kai Romhardt

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

__________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Øvelse S: Vår åndelige næring

Kvaliteten på vår fysiske næring blir beskyttet gjennom lovmessige bestemmelser. Bevisstheten om verdien av en balansert, sunn og økologisk ernæring vokser. I dag åpnes det ene tyske økologiske kjøpesenter etter det andre.

Men hvordan ser det ut med hensyn til mental næring? Hvem beskytter vårt sinn mot forgiftning, forvirring eller besvær? Hvordan velger vi vår åndelige næring? Ja, hva er forøvrig åndelig næring?

Åndelig næring består av alt som vi med vilje eller motvillig tilfører vår bevissthet. Åndelig næring er alle inntrykk som vi opptar med våre fem sanseorganer. I tillegg kommer indre og ytre følels-er, ideer og tanker som vår bevissthet kommer i kontakt med. I øyeblikket med kontakt blir vi i ett med disse objektene av vår iaktagelse.

Enhver kontakt har dessuten et speed-up og et slow-down-potensial. Det finnes åndelig næring som opprører oss, gjør oss urolig, forstyrrer, anspenner eller vekker grådighet eller voldelighet i oss. Og det finnes åndelig næring som inspirerer oss, får oss til å slappe av, gir glede og fordyper forståelsen vår. Vår bevissthet lar seg lett forvirre, stresse eller til og med forgifte oss, når vi bringes i kontakt med kinofilmer, reklamebudskap, fjernsynsprogrammer, tidskrifter, bøker, samtaler eller foredrag som fremmer negative åndelige tilstander, som angst, vold eller sinne. Test deg selv hvilke stemninger som konsumeringen av forskjellige media og inntrykk utløser i deg.

For tiden produserer vårt samfunn enorme mentale gifstoffer, og bringer disse gjennom massemediene i disposisjonsområdet til voksende og barn. Forherligelse av voldelige videospill, filmer og leketøy er blitt fast bestanddel av ungdoms-kulturen. Spesielt privatfjernsynet øver en ødeleggende virkning på kvaliteten av vår kollektive bevissthet. Sammenhengene mellom ungdommelig amokløpere og voldelige videospill ligger i kortene.

I dag har vi skapt teknologier og produkter som gjennom sin sterke virkning på våre sanseorganer og vår bevissthet har potensialet til å skade vårt sinn, men dessuten også alvorlig vår kollektive bevissthet. Da jeg var fjorten år så jeg en skrekkfilm som i sitt billedspråk og handling var utrolig grusom og menneskeforaktende. Ennå i dag glimter enkelte scener fra denne filmen opp i min bevissthet, pulsen min akselererer og jeg føler en lett trang til å kaste opp. Vårt sinn kan bli forgiftet. Gal åndelig næring kan lenge forstyrre vår indre fred.

Det er skremmende hvor lite i det offentlige rom vårt sinn blir beskyttet. Under henvisning til økonomisk, menings- og kunstnerfrihet blir utbredelsen av destruktiv åndelig næring beskyttet. Samtidig blir i det offentlige rom stadig mer frigitt for reklamen. Den som vil unngå denne utviklingen, må snart gå med skylapper gjennom byen.

En stor del skadelige sanseinntrykk blir i dag visuelt tilbudt oss. Reklameindustrien snakker om ”war for eyeballs”, krigen om våre øyeepler. Man snakker ofte om ”oppmerksomhetsøkonomien”. Vi bør derfor begynne å passe bedre på våre øyne. På hva blir de hvilende på? Når vi går igjennom byen kan vi velge ut et rolig forankringspunkt, og unngå kontakten med reklameplakater og blinkende logoer eller billedskjermer.

Stoppesteder mindfullness

Stopp opp … når du får trykket noe i hånden

Stopp opp … når samtalepartneren din har drukket for mye

Stopp opp … når du tar fjernkontrollen fra fjernsynet ditt i hånden

 • Ta et fastekur fra media. Fast helst i tre uker, men minst en uke.
  Gi avkall på fjernsyn, radio, kino, aviser, tidsskrifter, internett og andre media. Belys dine konsumimpulser i løpet av denne tiden.
  Les per dag kun en halv time i bøkene i ”skattehyllen” din. Kanskje leser du for partneren din og skaper et flott morgen- eller kveldsritual. Iaktta i løpet av fastekuren hvordan sinnet ditt forandrer seg og hvilke virkning som den inspirerende lektyren har på deg.
 • Forsøk i løpet av en dag å unngå kontakten med reklamen.
  Det være seg reklameplakater, internettbannere, løpesedler, annonser eller små reklameinnslag. Se ikke hen eller vend deg vekk. Forsøk og minsk den hverdagslige reklamefloden.
 • Gjør deg bevisst på hvilken åndelig føde som er spesielt bra for deg.
  Gi denne føden – det være seg musikk, lektyre, samtaler eller kontakt med naturen – en fast plass i dagen din.

___________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen øvelser i oppmerksomhet så følg med:

 

Øvelse T: «Fem nøkler til våre aktiviteter» kommer i onsdag 25.august. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken
Slow down your lifeav Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness» og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Lykkelig takket være flow (D)

Den som arbeider i flow, avsondrer seg uvilkårlig  mot kritikk. Når du mestrer en vanskelig oppgave, trenger du imidlertid av og til en tilbakemelding om du er på rett vei. Derfor bruk milepæler i planleggingen  der andre kan kontrollere hvor du står. Men fortell dem, at du kun ønsker konstruktive tilbakemeldinger. Negative tilbakemeldinger («alt er galt!») vil drepe din positive energiflyt.

____________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen øvelser i oppmerksomhet så følg med:

 

Øvelse S: «Vår åndelige næring» kommer i mandag 23.august. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken
Slow down your lifeav Kai Romhardt

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share