Livsbalanse – andre element:Kropp og helse (K2)

___________

Alt trenger sin tid

 

Livet etter det indre ur 

Det var en tid, der sekunder ikke eksisterte. Ingen minutter, ingen timer, intet ur. I denne tiden fant mennesket ene og alene tiden i naturen. I solens opp- og ned-stigning, i plantenes blomstring og avblomstring. I vekslingen av stjernene, i de naturlige syklene. I millioner av år forløp livet i naturens rytme. Naturen hadde ennå sitt ur, og hvert menneske et indre ur, men så påsatte man det med håndjern.

_______________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Øvelse BB: Våre gaver

Relasjonen til omverdenen vår blir preget av hva vi er beredt til å gi og er i stand til å gi. Sjenerøsitet utvider hjertet, gjerrighet gjør det trangere. Mange av oss ønsker ingenting heller enn å gjøre familien sin og venner lykkelige og arbeider lenge og hardt for det. De ønsker å ha noe å tilby. Et flott hus, en eksklusiv ferie, penger eller en tittel. Men er det slike gaver som vi trenger mest?

Å gi tid, kan absolutt være den mest verdifulle gaven. Denne tiden mangler stadig mer hos fedre og mødre.

Men selv når vi tar oss tid må det ikke for mottakeren bli fornemmet som gave. Vi kan fysisk være til stede, men i tankene fraværende. Kanskje er vi i det indre på sprang, lytter ikke riktig eller er distrahert. En typisk situasjon ved ubehagelige plikt-besøk. I disse situasjonene får ikke den som gis gaven det som han/hun trenger. Hva vi derimot alle trenger er bidrag, tilstedeværelse, forståelse og oppmerksomhet. Terapeuter vet, at bare tilstedeværelsen til et menneske som virkelig lytter, har en helbredende virkning. Energien som flyter som en gave innenfor relasjonen gir seg ut ifra varigheten på kontakten og intensiteten på tilstedeværelsen. Vi kan gi et menneske med full oppmerksomhet i et minutt mer glede enn å holde ut lenge på besøkssofaen. Et hektisk besøk kan forsterke ensomheten til et menneske. Vår mentale tilstand i tidspunktet med å gi er altså avgjørende.

Hvis vi gir noen en almisse ut ifra en følelse av hovmod, angst eller ergrelse, forgifter vi vår gave. Statlig sosialhjelp som ytes mistroisk eller med forakt, virker destruktiv. Enhver som ikke har bolig, som strekker ut hånden til oss, føler med hvilken mentale tilstand vi gir ham våre penger.

Sjenerøsitet oppstår ofte i forbindelse med frivillig å slippe løs bestående materielle krav. Vi kan fortreffelig øve de i hverdagssituasjoner. En av mine foretrukne øvelser er å slippe foran. Slippe foran hjelper oss til å stoppe opp og gir samtalen en liten gave. Forsøk det. La andre få fortrinnet. Det gjelder innstigningen på en buss, i en innkjøpskø, i skiheisen eller i en restaurant. Der stadig vekk mennesker presser på for å komme et eller annet sted, kan du trene kunsten med å la folk slippe forbi. Åpne døren for en eller annen som presser seg på deg bakfra eller som nesten står på hælene dine, la han/henne gå først. Forsøk å smil, også når det faller vanskelig og raseriet stiger opp i deg. Min erfaring med dette er vidunderlige. Plutselig begynner den som presser å smile. Krigen er forbi.

Slowing down. Å slippe forbi innholder bered-villigheten, å gi opp noe, å ikke få det siste stykket smør i kjøpesenteret. Vi unngår den daglige småkrigen, om som regel ubetydelige detaljer.

________

Stoppesteder mindfullness

Stopp opp … når du ønsker å komme foran en eller annen

Stopp opp … når du ikke vil dele noe

Stopp opp … når du ønsker å gi en eller annen en gave eller et bidrag

___________

 • Gjør det til en vane å dele med andre ting som har blitt gitt deg.
 • Samle gaveidéer som ikke koster et øre, men som gir stor glede.

__________

Øvelse CC: «Ingen slutt» kommer onsdag 22. september. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken Slow down your life” av Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness” og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Øvelse V: Vårt tempo


Slowing down vil ikke lovprise langsomheten som et prinsipp. Langsomheten har ingen verdi i seg selv. Langsomhet og hurtighet er som brødre og søstre, de utfyller hverandre. Bare hvis vi forstår og mestrer langsomheten kan vi være raske, uten å miste oss selv. Bare hvis vi mestrer hurtigheten kan vi være langsomme, uten å stivne.

Alt som er, har et absolutt og et relativt tempo. Det absolutte tempoet referer til hastigheten på en aktivitet. Det relative tempoet betrakter hastigheten av en aktivitet i forhold til omverdenen. Både absolutt som også relativt tempo er relevant for slowing down.

Når det gjelder absolutt tempo: Ethvert objekt, hver prosess, hvert menneske, hver maskin, hver bevegelse og hver aktivitet beveger seg i et mulig hastighetsintervall. Hver aktivitet har sin egentid. Vi kan ikke skrive hvilken som helst tekst med fyllepennen på et stykke pergament raskt eller langsomt. Skriver vi for langsomt lager vi blekkflekker. Skriver vi for raskt blir skriften vår uleselig. Slowing down spør derfor alltid først etter det hensiktmessige tempoet med hensyn til aktiviteten selv.

Hva er de positive effektene som vi vinner gjennom å senke det for høye absolutte tempoet?

 • Våre feil har mindre konsekvenser.
 • Våre feil blir mer kalkulerbare i sin virkning.
 • Vekselvirkningene til andre prosesser blir lettere å fornemme.
 • Energiforbruket synker eksponensielt.
 • Ressursene som settes inn blir mindre belastet og brukes langsommere opp.
 • Bremseveien forkorter seg, reaksjonstiden forlenger seg og å veksle retning blir lettere.
 • Det blir mer tid til å verdsette og bearbeide aktivitetene.

En skilærer sa en gang til meg: ”Om en kan stå på ski eller ikke, ser jeg lettest, når han/hun kjører langsomt.”  Den som kan være rask, den er ofte også en mester i langsomhet. Langsomhet tvinger en til å være eksakt. Den gjør feil synlig og utvider fornemmelsesområdet. Mange lærere i asiatisk kampsport bruker denne bevisste nedsettelsen av tempo som læringsprinsipp. Deres elever gjennomfører grunnbevegelsene ofte over måneder og år kun i tidslupetempo. Når de har mestret langsomheten får de lov til også å agere raskt. Hvilken bemerkelsesmessig forskjell til vår kollektive utålmodighet. Bevisst nedsettelse av tempoet er de største skattene på vår slowing-down-vei.

Stoppesteder mindfullness

Stopp opp … hvis du tenker: ”Du verden, så langsom han er”

Stopp opp … hvis du overstiger dine hastighetsreserver

Stopp opp … før du melder deg på et crashkurs

 • Lukk øynene og tenk på personer som har kommet i vanskeligheter på grunn av for høyt tempo.
  Tenk på venner, slektninger, kjente, kollegaer og prominente. La ansiktene deres passere i revy. Hvordan lever disse menneskene i dag? Hvilken pris har de betalt for sitt tempo?
 • Søk et uforstyrret sted, der du ikke kan bli iakttatt.
  Mål opp en strekning på fem meter. Ta deg nå fem minutter tid til å gå disse fem meterne. Skritt for skritt, med full konsentrasjon. Gi akt på hvert skritt. Gjenta denne øvelsen to ganger. Forsøk i en hektisk situasjon å huske denne følelsen.

__________

Øvelse W: «Vår aktivitetskvalitet» kommer onsdag  1. september. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken Slow down your life” av Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness” og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Workshop 24: Kjærlighetens fem språk (A)

Hver og en av oss har sitt kjærlighetsspråk, der vi spesielt kommuniserer vår hengivenhet. Chapman skjelner mellom fem språk.

1. Språk: Hjelpsomhet. Kjenner du mennesker, som uttrykker sin sympati ovenfor andre først og fremst gjennom hjelpsomhet? De stryker klær, baker, koker og gjør rent for å gjøre livet til den andre bedre. Den andre ergrer seg mange ganger over for mye aktivitet. Den hengivenheten synes overhodet ikke å bli forstått. »Hva skal jeg gjøre i tillegg for å vise deg, at jeg elsker deg?«, tenker den flittige.

Mange taler hjelpsomhetens språk og reflekterer over hvilke gjøremål han/hun kan gjøre ekstra for å vise hva han/hun betyr.  Det gjelder for øvrig også i organisasjoner og vennskap. Mange arbeider ikke kun for å prestere noe, men også for å uttrykke sin verdsettelse for den andre. Verdsettelse er som olje for sjelens maskineri.

2. Språk: Oppmuntringsord. Partneren i eksempelet ovenfor taler kjærlighetsspråket »oppmuntringensord«. Hun lengter etter uttalte ord, etter et håndskrevet kort, eller at den andre sier til henne, hvor mye han setter pris på henne. Kanskje kommer også du på mennesker som fremfor alt bringer sin hengivenhet til uttrykk gjennom ord. »For en flott kjole du har på deg i dag!« »Jeg verdsetter hvor imøtekommende du omgås kundene våre.« »Jeg liker deg, min sønn.« Dette kan være tegn på sympati fra et menneske med kjærlighetsspråket »oppmuntringensord«.

3. Språk: Eksklusiv kvalitetstid. For mange er ord bare tomt prat. De representerer standpunktet: »Hvis andre verdsetter meg vil han/hun ta seg tid til meg.« Eksklusiv kvalitetstid er et annet kjærlighetsspråk, som mange mennesker snakker. Disse menneskene gir seg tid, tid til felleskap, oppmerksomhet. De elsker å gjøre ting i felleskap, tilbringe tid sammen.

Resten av Workshop 24: Kjærlighetens fem språk (B) kommer i morgen, tirsdag 22.juni

_____________

Workshop 25: » Belønningsliste for deg selv » kommer mandag 28. juni. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.


Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

________________________________

Del på bloggen

Bookmark        and Share

Tids- og livsstyring B – Den nye stress sykdommen

 

NYT ØYEBLIKKET ISTEDENFOR HASTVERKET 

 

“Gode ting tar tid.” 

 Visdomsord 

  

Den stadig raskere teknologien fører oss mot stadig raskere forandringer. Med faks, bredbånd, e-mail, internet og satellitt kommunikasjon står vi stadig med verden og hverandre i kontakt i NÅTID. Men riktignok med stadig mindre tidsforskyvelse mellom idé, aksjon og reaksjon. I vår LIVSTID blir alt ubeskrivelig raskt akselerert. 

Denne innstillingen fører til kroniske stress sykdommer som hjertebesvær, arthritis, magesår eller nervøse spenninger. De fleste mennesker rapporterer om sin FRITID, at de under streken har mindre tid, mindre avslapping og mindre livskvalitet: 

“Jo mer jeg stresser,
desto mer havner jeg på
etterskudd!”
  

Kjenner du denne håpløse følelsen? Du går tidligere til arbeidet, fast besluttet på å hente inn alt, bare for å bli konfrontert med en strøm av kriser, avbrytelser og nye prosjekter. På slutten av dagen har du arbeidet så hardt som det er mulig for et menneske. Men likevel kan du nesten ikke stryke noe av listen din. De fleste mennesker lider under presset av å stadig måtte klare mer på kortere tid, med mindre personal og mindre budsjett. 

Men STRESS SYKDOMMEN er mer enn bare følelsen av å stadig måtte skyndte seg og ville befri seg fra karusellen av daglige forpliktelser. 

Likeledes som Pawlows hunder lærte å produsere spytt til upassende tider, blir vi kondisjonert til upassende å skynde oss. 

Hvordan kan vi fastslå, om vi er infisert av stress sykdommen? 

 

Test: Lider du under stress sykdommen

Hvordan kan vi fastslå, om vi er infisert av stress sykdommen? Se på følgende liste med typiske symptomer.
Kryss av de utsagnene, som gjelder deg selv.

Er livet ditt i balanse, er du i ro med deg selv – eller er det på tide, å tråkke på bremsene, og sette tempoet ned?

 

Gjør testen

 
Hvilke av de følgende utsagn stemmer for deg? Kryss av disse.

O      Jeg kjører raskere enn det er tillatt.

O      Jeg avbryter andre når de snakker, eller avslutter setningene deres.

O     På møter eller i private samtaler blir jeg raskt utålmodig når noen svever vekk fra temaet.

O      På en forsinkelse på fem minutter reagerer jeg med utålmodighet.

O      Når jeg må vente lengre enn tre minutter på kelneren klager jeg.

O      En selger som fører en samtale med en kunde, ergrer meg.

O      Når jeg står i en kø, blir jeg ergerlig. Jeg veksler da ofte til en annen kasse i håp om at det der går raskere.

O      Mennesker som snakker, handler og beslutter langsomt, anser jeg som mindre kompetente. 

O      Og slenge omkring er å kaste bort tiden.

O      Jeg driver min partner, mine barn og venner ofte til å raske på.

Hvor mange kryss har du satt? Skriv inn summen her. SUM: O

Testresultat

 

O–3 PUNKTER:

Du lar deg ikke stresse. Ikke noe bringer deg i ubalanse. Du er roligheten selv, fører det avbalanserte livet til en bumerang type. Hjertelige gratulasjoner!

 

4–6 PUNKTER:

Du tenderer mer til et HB-menneske. Stress sykdommen har allerede satt inn. Du burde anstrenge deg for mer balanse. I denne boken finner du mange praktiske råd.

 

7–1O PUNKTER:

Stress-sykdommen har allerede nådd et farlig nivå! Du burde straks konsekvent redusere turtallet ditt før det er for sent.

Se andre artikler i serien

Tids- og livsstyring A
Tids- og livsstyring B
Tids- og livsstyring C
Tids- og livsstyring D

Fra boken «Kursbuch Lebens-Zeit fra  Seiwert-Institut GmbH 

bum150

Du finner mer i  boken Bumerang prinsippet – mer tid til lykke av Lothar J. Seiwert. Boken koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

 
 I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

Workshop 8: «Hva motiverer meg» kommer mandag 1. mars.  Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail. 

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning«

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

 

Klarlegg dine drømmer, visjoner og hovedmål med livsbalansemodellen (B)

2. Øvelse dine visjoner:

Ditt neste skritt er å omformulere dine drømmer til konkrete fremtidsvisjoner på de fire livsområdene.

På hvert av disse livsområdene er det viktig at du har en klar fremtidsvisjon hvor du befinner deg i fremtiden. Du ser f.eks. 5 år inn i fremtiden.

Dt er viktig at visjonene på de fire livsområdene skrives ned i personlig form, positiv og i presens (nåtid). Skriv det ned som om det allerede er oppnådd. F.eks. ”Jeg har ro og balanse i livet mitt”

Dine fremtidsvisjoner er ikke riktige mål, men mer visjoner for hvordan det ser ut når du har nådd en rekke målsettinger som vi definerer i neste øvelse.

Det er ingen visjoner som er riktige eller gale, men det viktige er det du føler og ser din egen visjon på livsområdet.

 

 

Fremtidsvisjonen på livsområdet kropp/helse

Din kropp og helse har direkte innvirkning på hvordan du opplever livet ditt. Din kropp og helse er fundamentet og byggeklossene for å få et godt liv.

Kropp/helse: Din visjon

___________________________________________________________________________________________
Milepæler:________________________________________________________________________

A________________________________________________________________________________

B________________________________________________________________________________

C________________________________________________________________________________

D________________________________________________________________________________

 

Fremtidsvisjonen på livsområdet arbeid og prestasjon

Å oppnå et arbeid som både arbeidsmessig og økonomisk er tilfredsstillende er et viktig mål for mange mennesker. Det å ha god økonomi gir trygghet og mulighet for å leve det livet du ønsker deg. Din tilfredshet med karrieren din påvirker tilfredsheteten med livet generelt. De lykkligste menneskene er ofte de som har hobbyen sin som jobb.

Arbeid/prestasjon: Din visjon

___________________________________________________________________________________________
Milepæler:________________________________________________________________________

A________________________________________________________________________________

B________________________________________________________________________________

C________________________________________________________________________________

D________________________________________________________________________________

 

Fremtidsvisjonen på livsområdet kontakt og relasjoner

 

En stor del av livet til et godt fungerende voksent menneske er relasjonen til andre mennesker. Det å ha et oppbyggende forhold til partner, venner, familie, kollegaer etc. er essensielt  for å føle at du har et tilfredsstillende liv.

 

Kontakt og relasjoner: Din visjon

___________________________________________________________________________________________
Milepæler:________________________________________________________________________

A________________________________________________________________________________

B________________________________________________________________________________

C________________________________________________________________________________

D________________________________________________________________________________

 

Fremtidsvisjonen på livsområdet hensikt og kultur

 

De mennesker som har tro på en høyere makt i livet sitt, har oft også en stor tro på at de kan leve det livet de ønsker. Det behøver ikke være religion, men bare en tro på livet, og dens mening. En tro på sine egne evner og at vi mennesker har massehvis av ressurser og potensial som vi ikke bruker. Det å stadig videreutvikle seg selv og realiserer seg selv betyr at du stadig vokser som menneske og er i stadig læring.

 

Hensikt og kultur: Din visjon

___________________________________________________________________________________________
Milepæler:________________________________________________________________________

A________________________________________________________________________________

B________________________________________________________________________________

C________________________________________________________________________________

D________________________________________________________________________________

 

Dansken Jeppe Damm har laget en verdifull målsettingsguide på 42 sider der du selv kan finne din misjon, visjoner og mål i livet.

 

Se serien med øvelser:

1. Øvelse: Dine drømmer

2. Øvelse: Dine visjoner = dine livsmål

3. Øvelse: Hovedmål for de enkelte livsmål

4. Øvelse: Kartlegging av delmål

5. Øvelse: Detaljert planlegging

 

 

bum150

Les mer  om boken Bumerang prinsippet – mer tid til lykke av Lothar J. Seiwert. Boken koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

Workshop 7: «Livsblokkeringer» kommer mandag 22. februar.  Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail. 

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning«

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Hva kan du gjøre for andre mennesker?

 

Det beste du kan gjøre
for et annet menneske,
er ikke å dele
din rikdom med det,
men å vise ham/henne
sin egen.

Benjamin Disraeli

 

I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

Workshop 6: «Pregende impulser» kommer mandag 15. februar. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

 Copyright © 2009 SIMPLIFY

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Alt ligger inne i deg selv

 

Visdomsordenene nedenfor er tatt fra boken «Gi livet retning». I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjoner og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

Workshopene vil komme hver mandag, slik at du får tid til å reflektere over svarene dine og få skrevet de ned i løpet av uken. Ved å gå inn på emnet workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail. 

Gi150
Les mer om boken «Gi livet retning»

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY  

 Alt ligger inne i deg.

 Hvis du tror, at du er slått,
da er du slått. 

Hvis du tenker, det tørr jeg ikke
vil du ikke våge det. 

Hvis du ønsker å vinne, men tenker
at det kan du ikke,
er det nesten umulig
at du vil klare det. 

Hvis du tenker, du vil tape,
har du tapt. 

Fordi i verden der ute vil du se
at suksess begynner med viljen til et menneske. 

Alt ligger inne i deg selv.

Ukjent

 

Gi150

Fra boken «Gi livet retning» av Jürgen Knobloch. Kan kjøpes her

 Copyright © 2009 SIMPLIFY  

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Å formulere effektive mål – Uavhengig av andre personer

12apostel400

Ofte gjør vi  vi vår frelse eller vår lykke avhengig av andre mennesker. Det bør du ubetinget unngå ved målformuleringen din, ellers er skuffelser uunngåelig. Det gjelder å finne mål å oppnå som ikke er avhenger av visse andre personer.

Et mål som du ikke har kontroll over  er ikke et mål, men et ønske

Hvis du ikke har kontroll over de faktorene som utgjør målet ditt, er det ikke et mål, men heller om et ønskel. Ditt mål må være oppnåelig gjennom din egen innsats. Hvis målet ditt er avhengig av andre, ligger oppnåelse av målet ikke i dine egne hender

Så hvordan bør du definere dine mål?

Snarere enn å formulere:

 • Jeg vil at lederen er rettferdig eller
 • Jeg vil at det er fint vær i morgen

bør du heller skrive:

 • jeg er stille og rolig når lederen min kommer med urettferdige anklager om meg eller
 • Samme hvordan været er i morgen er jeg i godt humør

Ennå et eksempel

Det er ikke alltid lett å følge denne regelen.

La oss si at du er desperat etter å bli gjenforent med din ekskone. Slik formulerer du målet: ”Innen utgangen av året er jeg igjen sammen med min ekskone. Dette er nøyaktig det målet, som ikke du har kontroll over. Du kan ikke få ekskonen din til elske deg igjen. Riktignok kan du anstrenge deg for det, men om hun igjen bestemmer seg for deg, er utenfor din påvirkning.

Men det du kan formulere, er følgende: «Ved utgangen av året er jeg jeg blitt kjent med en fatastisk kvinne som jeg er lykkelig med.”Dette målet er ikke avhengig av én person. Med et slikt mål åpner du et mer generelt møte med en kvinne. Dette kan teoretisk også være din ekskone, men det er ikke sikkert.

Å nå et mål selv, vil ikke si at du må gi avkall på hjelp

Når det er snakk at målet må være oppnåelig ved hjelp av deg selv betyr ikke det at du ikke kan søke hjelp eller akseptere hjelp. Du kan få hjelp når som helst og be folk om å hjelpe deg. Det er i de fleste tilfellene å anbefale, da vi i betydelig grad kan få hjelp av andre mennesker for å nå et mål.

Det viktigste, er at målet ditt ikke er avhengig av en annen person

Det avgjørende er at det å nå målet ikke må være avhengig av velviljen  eller beslutningen fra andre mennesker. Fordi det kan du ikke påvirke. Hvis du trenger hjelp, kan du aselv sørge for det gjennom aktiv egeninnsats, Og  hvis et menneske ikke vil hjelpe deg kan du gå til noen andre.

 

Artikler i samme serie

Å formulere effektive mål – Å formulere målene dine
Å formulere effektive mål – Riktig størrelse
Å formulere effektive mål – Uavhengig av andre personer
Å formulere effektive mål – Språklig formulering(A)
Å formulere effektive mål – Språklig formulering(B)
Å formulere effektive mål – Å gjøre målene målbare
Å formulere effektive mål – Å visualisere målene dine
Å formulere effektive mål – De første skrittene

Relatert lesning:

Allen, David: Getting things done
Blair, Gary Ryan: What Are Your Goals: Powerful Questions to Discover What You Want Out of Life
Bryant, Theodore: Self-Discipline in 10 Days: How to Go from Thinking to Doing
Burn, Gillian: Personal Development AllInOne For Dummies
Davidson, Jeff: The Complete Idiot’s Guide to Getting Things Done
Knobloch, Jörg: Gi livet retning
Koch, Richard: 80/20 Way
McWilliams, John-Roger: Do It!: A Guide to Living Your Dreams
Mumford, Jeni: Life Coaching for Dummies
O’Connell, Fergus: How to Get More Done: Seven Days to Achieving More
Seiwert, Lothar: Balance your life
Seiwert, Lothar: Mer tid til lykke
Seiwert, Lothar: Når du har det travelt gå langsomt
Sher, Barbara: Wishcraft
Sher, Barbara: Live the life you love
Tracy, Brian: Goals
Tracy, Brian: Thinking Big

Del på bloggen

Bookmark and Share

NLP i hverdagen – øvelser for problemer og uønskede følelser(del B)

Kra14_250jpg

Slik endrer du  kritiske, indre stemmer hos deg selv

Vi har alle indre stemmer som kritiserer oss og noen ganger gjør livet vanskelig for oss. Ofte sier disse indre stemmene ting som:

 • Hva har du gjort det igjen!?
 • Du er virkelig en idiot!
 • Ikke engang det klarer du!

Ofte har vi også stemmene til andre mennesker konstant i tankene. Hvis sjefen din flere ganger om dagen sier til deg: «Du duger ikke.” Så tror du det en eller annen gang selv og hører denne stemmen, selv om sjefen din ikke er til stede. Når du har fått nok av disse stemmene, så bare prøv på nytt å endre stemmene i tankene dine:

 1. Gjør deg bevisst på dine indre stemmer som du vil endre.
 2. Forandr klangen på stemmen. Hvordan ville stemmen lyde hvis Mikke Mus ville snakke eller om du  isteden vil høre stemmen til tegneseriefiguren Skipper’n?
 3. Du kan helt enkelt gjøre stemmen raskere som om du spiller en CD eller en plate raskere. Hvordan høres da den kritiske stemmen ut?
 4. Forandr stemmen din slik at den blir tregere og mer forvrengt. Slik som på en CD-spiller der batteriene er tomme. Stemmen blir stadig dypere og langsommere for til slutt å  forstumme.
 5. Forandr rolig også retningen på stemmen din. La den en gang komme fra toppen, en gang nedenfra, kanskje bakfra eller på siden. Føl på om stemmen er svak og  «mindre effektiv»fra en bestemt retning. Du kan da la stemmen komme fra denne retningen, for etter hvert å redusere den.

Ved alle disse øvelsene vær oppmerksom på hvilke forandringer som foregår i din opplevelse av den kritiske stemmen når du endrer stemmen som foreslått. Velg deretter den metoden der du kan påvirke stemmen mest effektivt.

Håndtere problemer på en annen måte: Smil! 

Hvis du har et problem i livet ditt som følelsesmessig belaster deg, kan du utføre følgende øvelse:

 1. Forestill deg tankemessig en god venn/venninde av deg. Det bør være en person som er veldig positivt innstilt til deg og som også er veldig smart og veldig klok. Da de fleste av oss egentlig ikke kjenner slike mennesker i det virkelig liv kan du i fantasien ønske deg et slikt menneske. Kanskje tenker du på en kjent person som du tror har disse egenskapene.  F.eks.en kjendis, en forsker eller en filmstjerne. Velg en person som du tror  er snill, klok, og som er venneligsinnet mot deg.
 2. Forestill deg nå at du sitter sammen med denne vennen/venninden og beskrive for ham/henne problemet i detalj. Mens du nå forteller mer og mer om problemet ditt, starter din kloke venn/venninde å smile. Fra smilet blir det snart en vennlig latter, og det tar ikke lang tid før vennen/venninden din ikke kan holde opp med å le. Han/hun klasker seg på låret og tårene renne nedover kinnene.
 3. Hva utløser dette i deg? Kanskje kan du se på problemet fra et nytt perspektiv? Kanskje blir du smittet av latteren og ler i felleskap med din kloke og gode venn/venninde? Og når du neste gang blir konfrontert med problemet ditt, da bør du kanskje ha det vennlig smilet til vennen/venninden din i tankene dine.

Å endre følelser gjennom musikk

Hvis du ved en forestilling gjentatte ganger har ubehagelige følelser, kan du forsøke følgende øvelse. Forsiktig: Ikke start umiddelbart med ditt store livsproblem. Start heller med å øve på et litt lettere problem.

 1. Forestill deg den problematiske situasjonen som en film. Vær oppmerksom på dine følelser.
 2. Nå velge du en hvilken som helst filmmusikk som du kjenner og som slett ikke passer sammen med den ubehagelige følelsen i den vanskelige situasjonen. Kanskje benytter du deg av en musikk fra en tegneserie eller vill sirkusmusikk.
 3. Forestill deg på nytt den problematiske situasjonen som en film. Denne gangen støttes scenen fra begynnelse til slutt med filmmusikk. Gjenta gjerne dette trinnet flere ganger.
 4. Forestill deg til slutt enda en gang den problematiske situasjonen som en film, og undersøk om  dine ubehagelige følelser har forandret seg. Hos mange mennesker blir de vonde følelsene mye svakere, eller de forsvinner helt.  

Bøker og CD’er om NLP

Alder, Harry & Heather Beryl, NLP in 21 Days, A complete Introduction and Training Program To Neuro-Linguistic Programming
Andreas, Steve, Praxiskurs NLP
Bandler, Richard, Get the Life You Want: The Secrets to Quick and Lasting Life Change with Neuro-Linguistic Programming
Baviare, Steve,  Teach yourself  NLP
Dilts, Robert, Professionelles Coaching mit NL
Knight, Sue, NLP at Work, Neuro Linguistic Programming, The Difference that Makes a Difference in Business
Lerøy,Eva Løkeland, Du bestemmer!

O’conner, Joseph, Coaching with NLP
O’Connor, Joseph, Seymour, John, Training with NLP(Neuro-Limguistic Programming, Skills for Managers, Trainers and Communicators
Ready, Romilla, Neuro-linguistic Programming for Dummies
Ready, Romilla, Neuro-linguistic Programming (NLP) Workbook for Dummies
Robbins, Anthoney, The Edge: The Power to Change Your Life Now
Robbins, Anthony, Lessons in mastery
Robbins, Anthony, Live with Passion! : Stategies for Creating a Compelling Future
Sawinski, Egon, NLP im Alltag
Stubsjøen, Sigurd, Tenk deg til suksess
Swarz, Aljoscha A., Praxisbuch NLP: Denk dich nach vorn! 
Torbergsen, Turid, Coaching
Åldstedt ,Trine,  Alt sitter i hodet
 

Del på bloggen

Bookmark and Share