Balance your life – Kunsten å lede seg selv (57)

IMG_2358

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (57)

Balance Your Life: Life-Leadership (18)

Syv basiser for din  personlige balanse (4)

 

Regel 3: Svaret på spørsmålet »Hva er virkelig viktig for meg?« må omfatte alle fire livsområdene.

Svaret på spørsmålet »Hva er virkelig viktig for meg?« er derfor så vanskelig, fordi svaret må omfatte alle fire livsom-rådene. Dette forutsetter nemlig, at vi betrakter vårt liv som en enhet og ikke de enkelte livsområdene isolert. Men denne ensidige betraktningen av tingene besitter svært mange mennesker. De kan riktignok formulere et svar for seg på et område – som regel dimensjonen »yrke/prestasjon« eller »familie/sosialt«, men ikke for andre områder. Derfor havner livet deres i en blindgate.

Tydligst vises dette blandt mange idrettsutøvere. De har alltid klare mål for området »arbeid/prestasjon«. »Jeg vil bli europa-mester, jeg vil bli verdensmester«; »Jeg vil bli fast spiller hos Rosenborg.« For å nå disse målene ofrer de ofte på lang sikt sin helse og lar de andre livsområdene skrumpe inn. Mange faller derfor ned i et dypt hull, når deres profesjonelle karriere tar slutt. Mange ganger trenger de år på å finne seg selv, fordi de utelukkende har definert sitt liv og seg selv på området »arbeid/prestasjon«. Likedan forholder det seg med mange ledere. Mange av de føler en eller annen gang:

116 copy

Nå står jeg riktignok på toppen, men lykkelig og tilfreds er jeg ikke. Men også mange husmødre kjenner det hvis de i løpet av mange år har definert sitt liv gjennom sine barn og så fastslår med forskrekkelse: Mine barn er voksne, de trenger ikke min hjelp mer. Ofte trenger de mange år på igjen å finne balansen i livet sitt.

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Reklame

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (56)

IMG_2385

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (56)

Balance Your Life: Life-Leadership (17)

Syv basiser for din  personlige balanse (3)

 

Regel 2: Når vi oppretter den ønskede balansen i livet vårt eller ønsker å opprettholde den, må vi vite, hva som virkelig er viktig for oss.

Dette spørsmålet kan mange mennesker vanskelig svare på. Mange kan riktignok si, hva han/hun ønsker seg, f.eks. et flott hus, en stor bil eller en flott jobb. Men her befinner vi oss på et nivå av overfladiske ønsker. Spørsmålet, hva som virkelig er viktig, retter seg mot et dypere nivå. Det spør etter hvorfor vi vil ha bestemte ting og hvilke behov som styrer våre handlinger. Det går altså om verdiene i livet vårt. Et flott hus vil f.eks. mange mennesker ha, fordi de søker et tilholdssted og sikkerhet. Vi streber etter en god jobb, fordi vi ønsker oss (finansiell) sikkerhet eller vi vil teste ut våre evner.

114 copy

Motivene for hvorfor vi ønsker oss bestemte ting, kan være svært forskjellig. Relativt lett kommer vi på svaret: Jeg vil ha et flott hus, fordi jeg ønsker meg et tilholdssted og sikkerhet. Men hva betyr det for deg å ha et tillholdssted og føle sikkerhet? Hvis du ønsker å svare på dette spørsmålet vil du raskt merke: Her spiller mine relasjoner til andre mennesker en viktig rolle. Likeledes er det hvis du søker et svar på: Hva betyr sikkerhet for meg? Da konstaterer du raskt: For å svare på dette spørsmålet, må jeg analysere mitt liv og mine behov. Du spør deg selv om: Når føler jeg meg trygg? Når jeg har 800.000 NOK eller åtte millioner NOK på kontoen? Når jeg har en partner. Som jeg vet støtter opp om meg? Når min leder daglig sier til meg: Uten deg måtte jeg ha stengt butikken? Du ser:

Svaret på spørsmålet »hva betyr sikkerhet for meg?« og »når føler jeg meg sikker?« er ikke lett.

Fire frie ønsker

Skriv ned for hvert livsområde ditt høyeste ønske og hvordan ser du, at det er nådd.

Ditt høyeste ønske Hvordan ser du,
at det er nådd?
Kropp/helse
Arbeid/prestasjon
Familie/kontakt
Hensikt/kultur

I forsøket på å formidle hva som virkelig er viktig for deg, vil du i tillegg raskt fastslå: På en eller annen måte henger alt sammen. Hva hjelper det meg å ha den beste jobben med en kjempe-messig lønn, hvis jeg i morgen har helsemessige problemer? Eller hva hjelper det meg å ha den beste jobben, hvis jeg i morgen havner i en identitskrise, fordi mine sosiale omgivelser ikke stemmer  Da er også sikkerheten min borte. Ut av dette gir den neste regelen seg.

115 copy

___

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Til ettertanke

image6

_____

«Vanskelighetene består ikke å anerkjenne det gode, men å gjøre det.«

Kung-Fu-Tse 

________

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.
MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Til ettertanke

image6

_____

«Forandring er min lyst.«

Henrik Ibsen

________

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.
MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (55)

IMG_3758

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (55)

Balance Your Life: Life-Leadership (16)

Syv basiser for din  personlige balanse (2)

 

Regel 1: Balansen i livet vårt faller ikke ned fra himmelen. Vi må produsere den selv.

Enhver vet av egen erfaring, at vårt liv for et kortere eller lengre tidsrom av og til faller ut av likevekt. Likeledes er det for våre venner, slektninger og bekjente. Til tross for dette kan anledningene være meget forskjellige. Gjelder det åpenbare kriser som sykdom, en nær persons død eller om tap av arbeidsplassen, da kan vi ofte relativt lett utvikle strategier for å overvinne disse.  Til syvende og sist er grunnen kjent. Altså vet vi som oftest også, hvor vi må sette inn innsatsen.

112b copy

Men tapet av livsbalansen er oftere en snikende prosess. En eller annen gang får vi den latente følelsen: Et eller annet stemmer ikke med livet mitt. Og denne følelsen blir stadig sterkere. Litt etter litt sklir vi slik inn i en identitetskrise, som vi ofte vanskelig kan befri oss fra. Av to grunner: For det ene venner vi oss til å leve med ubehaget. Dette fordi balansetapet kommer snikende, og tvinger oss ikke umiddelbart til å reag-ere. Derfor holder vi ofte statistisk fast ved det, og havner der-med dypere inn i en krise.

For det andre kan vi ofte ikke nevne konkrete årsaker til disse krisene. Tilsvarende vanskelig er det å beslutte hvordan vi skal styre imot. Da er det på tide å minske tempoet i livet, og ta oss en pause, for igjen å stille oss det sentrale spørsmålet: Hva er virkelig viktig for meg? Ingen skal være redd for, i en slik situasjon å søke profesjonell hjelp.

Pause

Signaler på , at det er på tide og og ta deg en pause igjen
 • Søvnproblemer
 • Vondt i hjertet
 • Venner trekker seg tilbake
 • Indre uro
 • Ukonsentrerthet
 • Indre tomhet
 • Spør ofte seg selv “Hva skal det hele?”

 

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (54)

IMG_3737

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (54)

Balance Your Life: Life-Leadership (15)

Syv basiser for din  personlige balanse (1)

Balanse er veien og målet. Bare hvis vi lever i balanse, kan vi mestre utfordringene i livet. Vi må bearbeide kraften, den biografiske broen som vi blir konfrontert med. Da har vi også den nødvendige energien og det motet som kreves for å utfor-me livet pro-aktivt, slik at vi unngår mange brudd, henholdsvis kunne segle rundt krisene som er forbundet med disse. Vi kan føre et fullverdig liv.

Dette lyder flott. Men hvordan får jeg en slik balanse i livet? Det finnes ingen patentresept på dette. Til syvende og sist er vi mennesker og ingen maskiner i et byggekompleks, der alt mer eller mindre er likt. Vi er alle unike. Det gjør det menneskelige liv så spennende og så komplisert på samme tid. Hver av oss har forskjellige forestillinger om lykke, suksess og oppfyllelse. Den ene erfarer de mest intensive øyeblikk av lykke, når han/hun leker med barna i hagen. Den andre gjennomstrømm-es av lykkefølelse når han/hun sitter i en konsertsal og lytter til en symfoni. Den ene føler seg mest vell, når han/hun kan gjøre »rutineoppgaver«, som han/hun kjenner på forhånd: For dette er jeg fagmann/-kvinne.

Den andre blir utålmodig av slike oppgaver. Full av begeistring styrter han/hun seg inn i nye oppgaver, som han/hun i begynnelsen ikke vet om han/hun kan mestre i siste innstans. Enhver må stille seg spørsmålet: Hva betyr et liv i balanse for meg? Imidlertid lar noen grunnleggende forutsetn-inger formuleres for hvordan vi finner balanse i livet og dermed lykke og oppfyllelse.

 112 copy

____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (53)

IMG_3740

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (53)

Balance Your Life: Life-Leadership (14)

Ønsket om balanse i livet (7) 

Livet vårt lar seg riktignok inndele i fire livsområder, men disse står imidlertid i en uutslokkelig vekslende relasjon til hverandre. Life-leadership-konseptet representerer et helhetlig forsøk og oppfordrer oss til å betrakte livet vårt som en enhet.

Vi må lære å finne balansen mellom de fire livsområdene:

 • Kropp/helse,
 • Arbeid/prestasjon,
 • Familie/kontakt,
 • Hensikt/kultur.

97

Hensikten er bare å erfare i sammenheng med de tre andre livsområdene.

Erfare hensikten på alle områder (1)

108 copy

Samtidig betoner life-leadership: Hensikten er bare mulig å erfare i de tre livsdimensjonene »arbeid/ ytelse«, »familie/kontakt« og »kropp/helse« og ikke frigitt fra de. Dette stemmer overens med våre erfaringer i hverdagen.

 • Når arbeidet vårt ikke er gøy mer, og vi føler oss uvell på arbeidsplassen vår,overbelastet eller vi kjeder oss, da dukker en eller annen gang spørsmålet etter hensikten med det hele opp.
 • Eller når vi føler oss ensomme og forlatte, også da dukker spørmålet om hensikten opp.
 • Likeledes går det oss når vi er syke og lider av smerter.

Omvendt gjelder: Når vi

109

 • finner mening med arbeidet vårt,
 • har intakte og sosiale relasjoner og
 • føler oss vell,

da dukker som regel ikke spørsmålet om hensikten opp. I det minste havner vi ikke i en identitetskrise, som truer vår evne til å handle. Derfor er det hensiktsløst å søke hensikten uavhengig av de tre livsområdene »familie/kontakt«, »arbeid/prestasjon« og »kropp/helse«.

En jødisk fortelling viser treffende dette. »En gammel rabiner spurte en gang sine elever, hvordan man bestemmer en time, der natten slutter og dagen begynner. ›Er det når man fra langt hold kan skille mellom en hund og en sau?‹, spurte en av elevene. ›Nei‹, sier rabbineren. ›Er det når man fra langt hold kan skille mellom et daddel- eller et fikentre?‹, spurte en annen. ›Nei‹, sa rabineren. ›Men hva er det da?‹, spurte elevene. ›Det er når du kan titte inn i ansiktet på et eller annet menneske og ser din søster eller din bror. Før det er natten hos oss.‹«(Nefiodow 2000, side 188)

Alle forsøk på å finne hensikten, oppfyllelse og lykke ut ifra oss selv og av egen kraft er dømt til å mislykkes, hvis vi ikke samtidig anerkjenner vår sameksistens i det menneskelige fellesskap. Det er galt å tro, at man fullstendig »uavhengig« og »fritt« kan forfølge sine fastlagte mål for å realisere seg selv og føre et fullverdig liv.

Menneskelig liv er et liv i fellskap. Det må vi på nytt lære å akseptere.

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (52)

IMG_3756

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (52)

Balance Your Life: Life-Leadership (13)

Ønsket om balanse i livet (7)

Livet vårt lar seg riktignok inndele i fire livsområder, men disse står imidlertid i en uutslokkelig vekslende relasjon til hverandre. Life-leadership-konseptet representerer et helhetlig forsøk og oppfordrer oss til å betrakte livet vårt som en enhet.

Vi må lære å finne balansen mellom de fire livsområdene:

 • Kropp/helse,
 • Arbeid/prestasjon,
 • Familie/kontakt,
 • Hensikt/kultur.

97

Hensikten er bare å erfare i sammenheng med de tre andre livsområdene.

Si »ja« til avhengigheten. Bare da er vi frie(6)

Life-leadership går ut ifra, at både vår prestasjon som også vår måte å reagere på utfordringer på, er avhengig av hvilken ryggdekning vi erfarer fra for eksempel slektninger, venner og bekjente. Dessuten av hvor sterkt vi er forankret i et verdisystem. Dvs.:

Life-leadership betrakter ikke mennesker som isolerte individer, men som del av et sosialt system.

Derfor tillegger life-leader-ship-konseptet ved siden av livsområdet »arbeid/ prestasjon« og »kropp/ helse« også områdene »hensikt/kultur«og »familie/kontakt« en meg- et stor betydning, og krever pro-aktiv handling av deg.

107 copy

Hvor viktig disse to områdene er, for at vi kan mestre kravene, vet sannsynligvis hver av oss. Jo tryggere vi føler oss i vårt sosiale miljø, desto bedre kan vi prestere i yrket vårt. Jo sikrere vi kan være, at vi blir båret av venner etc., desto modigere og mer selvbevisste kan vi møte nye utfordringer. Jo mer overbevist vi er av hensiktmessigheten med våre handling-er, desto mer besluttsomt kjemper vi mot motstand.

Life-leadership baserer på overbevisningen om, at riktignok forskyver vi våre menneskelige grenser,

men vi kan ikke overvinne de.

Derfor er våre sosiale relasjoner så viktige, slik at vi kan støtte oss til dem, når vi støter på våre grenser.

Life-leadership-konseptet forutsetter, at vår fysiske forfatning innfluerer på hvordan vi opplever og mestrer utfordringer. Og, at det fremmer vår lykkefølelse, når vi føler oss vell i kroppen vår. Selvsagt faller ikke denne følelsen av å føle seg vell ned fra himmelen, men forutsetter en viss fysisk aktivitet, en helsemessig bevisst ernæring og en beskjeftigelse med stoffene, som påvirker vårt liv – for eksempel hormoner, vitaminer, sporelementer. Ubestritt er også, at det å drive sport påvirker nedbyggingen av stress og styrker sterkt vårt immunsystem. Alle vet vi dette, selv om vi ikke lever på den måten.

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (51)

IMG_3736

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (51)

Balance Your Life: Life-Leadership (12)

Ønsket om balanse i livet (6)

Livet vårt lar seg riktignok inndele i fire livsområder, men disse står imidlertid i en uutslokkelig vekslende relasjon til hverandre. Life-leadership-konseptet representerer et helhetlig forsøk og oppfordrer oss til å betrakte livet vårt som en enhet.

Vi må lære å finne balansen mellom de fire livsområdene:

 • Kropp/helse,
 • Arbeid/prestasjon,
 • Familie/kontakt,
 • Hensikt/kultur.

97

Hensikten er bare å erfare i sammenheng med de tre andre livsområdene.

Si »ja« til avhengigheten. Bare da er vi frie(5)

Hvem støtter deg?

Livsområde Profesjonell
hjelp
Emosjonell, „mental“ hjelp
Arbeid/prestasjon  Eksempel:
Yrkesveileder 
Eksempel: Venner
Hensikt/kultur  Eksempel: Sjelesørger Eksempel:
Foreldre
Kropp/helse Eksempel:
Fastlege
Eksempel:
Partner
Familie/kontakt  Eksempel:
Ekteskapsrådgiver
Eksempel:
Søsken

Analyser på bakgrunn av listen, hvilke personer som er de viktigste støttespillerne.

På hvilke områder må du enda bygge opp relasjoner, som kan støtte deg i tilfelle kriser?

______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Til ettertanke

image6

_____

«Eksemplet er ikke bare den vanlige veien til å øve innflytelse på andre.

Det er den eneste veien.»

Albert Schweitzer

________

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.
MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK