Balance your life – Kunsten å lede seg selv (46)

IMG_0895

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (46)

Balance Your Life: Life-Leadership (7)

Ønsket om balanse i livet (1)

Livet vårt lar seg riktignok inndele i fire livsområder, men disse står imidlertid i en uutslokkelig vekslende relasjon til hverandre. Life-leadership-konseptet representerer et helhetlig forsøk og oppfordrer oss til å betrakte livet vårt som en enhet.

Vi må lære å finne balansen mellom de fire livsområdene:

  • Kropp/helse,
  • Arbeid/prestasjon,
  • Familie/kontakt,
  • Hensikt/kultur.

97

Vår moderne livsførsel lider under, at vi ofte reagerer på kravene utenifra og forsømmer over tid et eller flere av de fire livsområdene. Dette har konsekvenser.

Den som ensidig legger vekt på området »arbeid /prestasjon«, vil en eller annen gang ikke bare ha problemer med området »familie/kontakt«, men kroppen hans/hennes vil en eller annen gang streike. Dette innvirker igjen på hans/hennes prestasjonsevne og -beredskap. Denne erfaringen har antaglig enhver allerede samlet: Hvis vi akkurat har bråk med vår livspartner eller attpåtil et brudd bak oss, kan vi ikke konsentrere oss fullt ut om arbeidet vårt. Da står de private pro-blemene i forgrunnen. Eller når vi lider av ensomhet. Da kan vi riktignok en tid drukne våre sorger i arbeid (eller vin). Men en eller annen gang bryter dette bygget sammen. På lignende hvis er det, hvis vi er syke eller ikke føler oss vell. Da kan vi heller ikke bringe toppytelse.

Den som ensidig legger fokuset på området »familie/kontakt« forsømmer arbeidet sitt, vil en eller annen gang (så fremt han/hun ikke teller blandt de rike arvingene) ha finansielle problemer. Dessuten vil personens følelse av egenverdi lide, da han/hun hverken kan videreutvikle sine kvalifikasjoner og ferdigheter eller kan bruke disse i en konkret nyttesammenheng. Også denne erfaringen har du antagelig allerede gjort. Det er flott og sitte sammen med venner og de kjære og snakke om »gud og alt og ingenting«. Det er moro og spasere med venner i skauen og drive samme hobby som de. Imidlertid blir dette til det eneste livsinnholdet, så innstiller det seg også her med tiden en følelse av tomhet. Dette er en grunn til, at arbeidsløse og pensjonister sterkere lider under en følelse av ensomhet, selv om de har all mulig tid i verden til å pleie kontakter.

Den som ensidig setter fokuset på området »kropp/helse«, våger seg en eller annen gang ikke mer ut av døren, fordi han/hun frykter infeksjon. Også gleden ved å spise blir ødelagt. Og senest når tidens tann, det vil si aldrings-prosessen merkbart gnager på kroppen hans/hennes havner personen i en krise. Ofte ytrer en for sterk fremhevelse av området »kropp/helse« seg i en manglende evne til å akseptere sin egen alder. Konsekvensen er en overdrevet sportslig aktivitet for å gjøre aldringsprosessen langsomm-ere og å bevise for seg selv: »Jeg er ennå ung«. En indre utilfredshet og ubalanserthet er prisen, fordi vi til syvende og sist vet, at vi ikke evig vil være ung.

Den som ensidig fokuserer på området »hensikt/kultur«, den … Ja, hva er det med han/hun? Et vanskelig spørsmål. Han/hun har i det minste funnet en sentral nøkkel til et fullverdig liv, hvis han/hun finner et svar på spørsmålet etter hensikten, da spørsmålet om hensikten gjennomsyrer alle de andre tre livsområdene. Imidlertid er det påfallende, at det ofte er de som mest intensivt befatter seg med spørsmålet om hensikt, som mislykkes i besvarelsen av den. Som for eksempel de som går fra en terapeut til den neste for å undersøke selvets røtter. Mange finner knapt nok svar, fordi spørsmålet etter hensikten kobbles vekk fra de andre livsområdene. Life-leadership konseptet på den annen side går utifra:

Hensikten er bare å erfare i sammenheng med de tre andre livsområdene.

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

 Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

 ____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO