Livsfilosofi

IMG_4801

_____

«Når forandringens vind blåser, bygger enkelte murer,

mens andre bygger vindmøller.«

Østlig visdom

________

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.
MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Reklame

Livsfilosofi

IMG_3570

_____

«Gjør hva du vil – men ikke det du må.»

Buddha

________

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.
MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (100)

IMG_2395

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (95)

Balance Your Life: Life-Leadership (56)

Det nødvendige »CLICK« i hodet vårt (4)

3. Insight = Intuisjon

Med forsøket på å handle pro-aktivt, må vi ikke henfalle til blind aksjonisme. Ellers er faren stor, for at vi uten ende dreier oss rundt og rundt som en gylden hamster i sitt løpehjul. Føler vi nemmelig, at vi ikke kommer nærmere målet, er det stor sannsynlighet for, at vi kontinuerlig høyner tempoet vårt og forsøker å gjøre mer på stadig kortere tid. Slik mister vi ut av syne akkurat det som vi hadde som livsmål: Istedenfor å føre et full-verdig liv fører vi et liv som er fyllt opp. Derfor er intuisjonen så viktig.

Men hva sier begrepet intuisjon egentlig? Når oppfatter vi en situasjon intuitiv? Akkurat når vi umiddelbart oppfatter en rekke av enkeltresultater og erkjennelser – det vil si uten en refleksjonsprosess, som er vesentlig og virkelig viktig. Ut ifra dette kan vi avlede, hva de riktige tingene er, som det gjelder å gjøre.

Sannsynligvis lyder disse setningene kjent for deg. Det er kjernesetningene i klassisk selvstyring:

 • Vi må lære å skille mellom det viktige og det uviktige.
 • Det er bedre å gjøre de riktige tingene(effektivitet), enn å gjøre tingene riktig(effisiens).

Dette er ingen tilfeldighet. Til syvende og sist er den klassiske tids- og selvstyringen de sentrale verktøyene for å realisere life-leadership.

Men å forstå en situasjon intuitivt, betyr mer. Intuisjon forutsetter en helhetsforståelse. Det vil si vi må ha en visjon for livet vårt; en visjon som omfatter alle fire livsområdene. Bare hvis vi har i syne et mest mulig konkret bilde av livet vårt i fremtiden, kan vi intuitivt forstå sammenhenger og ut av dette avlede hvilke handlinger som er nødvendige, slik at vi når vårt mål.

193

Ofte kan vi ikke begrunne vår teft ovenfor en tredje person, hva som virkelig er viktig eller hva som er de riktige tingene. Men vi vet umiddelbart: Dette er viktig for meg! Dette er riktig for meg! Men vi kan bare utvikle denne sikkerheten, hvis vi regel-messig lytter inne i oss selv og spør: Hva er viktig for meg? Da lærer vi litt etter litt bedre å skille mellom det viktige og det uviktige.

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (99)

IMG_2355

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (94)

Balance Your Life: Life-Leadership (55)

Det nødvendige »CLICK« i hodet vårt (3)

2. Letting go = Slippe løs

De fleste mennesker har et bestemt bilde av seg selv, som de vil formidle til sine omgivelser. Vi ønsker, at andre skal se oss slik vi ser oss selv. Dermed reagerer vi på krav og forventninger, som stilles til oss. Men dette selvbildet kan hindre oss i å å bli aktive. Vi tør for eksempel ikke å gå til andre personer og vise de våre følelser og behov, fordi vi tror at de oppfatter oss som svake. Isteden holder vi på fasaden, som vi har bygget opp med møye. Men suksess kan vi bare ha, hvis vi har mot til å slippe løs. Så lenge det å holde fast på selvbildet vårt hindrer oss i å bli aktive, kan vi ikke komme nærmere lykken til livet vårt. Her et eksempel:

En av mine bekjente er overlege på en klinikk. Yrkesmessig har han stor suksess. Til tross for dette har han i mange år vært utilfreds og fra tid til annen til og med depressiv. Han fortalte meg følgende:

»Jeg har hele livet mitt bare fungert og reagert. På skolen var jeg alltid den beste i klassen, fordi mine foreldre forventet det.
Isteden ville jeg heller tilhørt de ville elevene, som ofte ergret læreren. Jeg studerte bare medisin, fordi min far også var lege og forventet, at jeg skulle være en elev med bare de beste karakterene. Og i dag er jeg lege, fordi min kone er stolt av å være gift med en overlege. Men egentlig ville jeg heller blitt musiker.«

I ti år har jeg kjent overlegen. Og selv om han kan artikulere sitt problem, lykkes han ikke med å løse seg fra kravene som stilles til ham fra omverdenen. Det å fastholde selvbildet sitt tillater ham ikke, å ikke tilfredsstille for-ventningene fra andre. Men slik vil han ikke lykkes med tilfredshet og et liv i balanse.

190 copy

Selvbildet som hindring

 

Hvilket selvbilde bærer du, som hindrer deg?

Selvbilde Mitt selvbilde hindrer meg i å …
Eksempel: Jeg trenger aldri hjelp. … vise svakheter og be om hjelp.
Eksempel: Jeg må alltid være hyggelig. … vise berettiget sinne og forsvare mine interesser.

Dette målet når vi bare, hvis vi løser oss fra de negative tankene, som vi har gjort til våre egne. Setninger som:

 • Det kan jeg ikke.
 • Det gjør man ikke.
 • I fortiden har jeg gjort det slik. Derfor vil dette også i fremtiden være riktig.
 • Til dette er jeg for gammel/for tykk.

 191 copy

Setninger som disse, som vi har gjort til våre egne er delvis et resultat av vår oppdragelse, delvis et resultat av vår erfaring. Sålenge vi lar oss lede av de, finner vi alltid en unnskyldning, til hvorfor vi ikke har motet til å ta livet vårt i hånden. Først når vi slipper løs slike negative tanker kan vi utvikle nye tanke- og styringssetninger, som forstørrer vårt handlingsspillerom.

 

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (98)

IMG_2372

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (93)

Balance Your Life: Life-Leadership (54)

Det nødvendige »CLICK« i hodet vårt (2)

1. Courage = Mot

Dette ordet står med rette helt øverst. Mange mennesker mangler helt enkelt motet til å ta skjebnen sin i hånden. Istedenfor å handle, tier de i selvmedlidenhet over urettferdigheten i verden. Hvorfor har min nabo en kjær livsledsager og ikke jeg? Hvorfor tjener en bekjent 40.000 NOK og ikke jeg? Hvorfor kommer min kollega høyere opp på karrierestigen og ikke jeg? De overser imidlertid, at »suksessrike« mennesker adskiller seg fra dem på grunn av følgende: De er aktive og risikerer mulighen av å mislykkes.

188 copy

Hvis jeg for eksempel ønsker meg en ny stilling, som gir meg et mer fullverdig liv og/eller lover høyere lønn, må jeg ta det første skrittet. Bare få mennesker blir ringt opp av headhuntere, som tilbyr de nye stillinger på sølvfat. Først forsøker jeg å dele den store utfordringen »søknad« opp i flere delmål. Det vil si: Jeg må analysere stillingsannonser. Jeg må beslutte for meg selv, om jeg er villig til å flytte til en annen by. Jeg må eventuelt videreutdanne meg, før jeg søker stillinger, fordi jeg bare da får en bedre jobb. Og så videre. Dermed skaper jeg forutsetningene for å lykkes. Men jeg kan til tross for alle anstrengelsene bare få avslag, og dermed (foreløpig) mislykkes med mine anstrengelser.

På mange områder er mot det første skrittet til suksess. Hvis jeg aldri sier til min leder, at jeg interesserer meg for en annen oppgave, må jeg ikke undre meg over, at han ikke tilbyr meg denne oppgaven. Hvis jeg i et selskap rygger tilbake for å gå bort til personer som interesserer meg for å snakke til de, kommer jeg kanskje aldri i kontakt med dem.

Motløs?

I hvilke situasjoner mangler du regelmessig mot til å være aktiv? Hvorfor ?

Situasjon

Jeg mangler
motet… 

Hvorfor?
Eksempel: Strid med partneren … å innrømme feil redd for å bli angrepet
Eksempel: Be om høyere lønn … å snakke med lederen redd for at min leder skal si “nei”

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (97)

122

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (92)

Balance Your Life: Life-Leadership (53)

Det nødvendige »CLICK« i hodet vårt (1)

Ingen kan med sikkerhet si, hvordan omverdenen i livet vårt vil se ut om ti, tyve år. Bare et er sikkert: Vi vil i fremtiden, både yrkesmessig som privat hyppigere orientere oss på nytt og omorientere oss. Dessuten vil vi med vår kunnskap, som vi i dag har suksess med, ikke nødvendigvis også ha suksess med den i fremtiden.

186 copy

Omverdenen til vårt liv vil bli så kompleks, at vi ikke vil ha til rådighet all den kunnskap som er nødvendig for å kunne treffe en rasjonell fundert beslutning.

Og samle inn alle relevante fakta vil antagelig vare så lenge, at situasjonen i mellomtiden full-stendig har forandret seg. Som et resultat må vi, så snart alle fakta foreligger, begynne på nytt med undersøkelsene. Med rasjonalitet og faktakunnskap alene kommer vi dermed ikke videre.

Trendforskeren Faith Popcorn antar derfor, at vi for eksempel ved ansettelsesamtaler i fremtiden, ved siden av den klassiske intelligenstesten også må bearbeide »tester for emosjonell intelligens«. Også på skolene vil ved siden av klassisk læringsinnhold »aspekter som mental likeverdighet, talentrikdom og innsats for samfunnet få en ny, betydningsfull rolle«.

Med denne antagelsen ligger Popcorn sannsynligvis meget riktig. Med logikk kommer vi ikke langt. For å foregripe frem-tidige situasjoner eller komplekse sammenhenger, trenger vi også intuisjon. Men så snart det går om å trekke konsekvenser ut ifra våre handlinger, er igjen analytisk tenkning etterspurt. Derfor bør ikke formelen lyde: Emosjonell istedenfor klassisk intelligens eller intuisjon istedenfor logikk, men tvert imot emosjonell og klassisk intelligens, intuisjon og logikk.

187 copy

Men intuisjon og logikk alene betyr ikke, at vi også er aktive og suksessrike. Det som skiller mennesker med suksess fra mindre suksessrike mennesker sammenfatter Faith Popcorn i et ord: »CLICK«. Bokstavene står for følgende kjennetegn:

 • C   = Courage = Mot
 • L   = Letting Go = La gå
 • I    = Insight = Intuisjon
 •   = Commitment = Karaktérstyrke
 • K   = Know-how = Kunnskap

 

»Alt for mange av oss går gjennom livet og føler seg som om de er kommet ute av takt, som om de stadig løper etter sine forventninger. Et eller annet klikker helt enkelt ikke: Jobben, en idé, et produkt, et sted, summen av disse, hva vi gjør og hvor vi går. Vi famler om oss og forsøker å finne den rette kombinasjonen, for å kunne begynne et nytt liv. Og så helt plutselig sier det click.«

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (96)

092

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (91)

Balance Your Life: Life-Leadership (52)

Finn vår egen livsrytme (8)


Vi må ta avskjed med selvbildet, om at vi alltid skal være aktive og fulle av energi.

Dette selvbildet pleier vi gjerne, men det tilsvarer ikke realiteten. Ikke bare hos oss, men hos alle mennesker. Derfor blir aldri fiksjonene til mange mediavitenskapsfolk om aktive fjernsyns-tilskuere en realitet. I vår fritid vil vi nemlig ikke alltid lytte til krevende diskusjoner og se på viktige informasjonssendinger. Ofte vil vi bare la oss overøses med noe. Vi ser på såpeoperaer, tilfredsstiller oss med comedy-TV og ser filmer, der rollene god og slem er klart fordelt og det gode alltid seirer. Eller vi leser et eller annet tidsskrift, synker ned i en kriminalroman eller gjør ikke noe.

Men dette å henge rundt, late seg, tilsynelatende ikke gjøre noe er viktig, fordi begynnelsen på nye tanker trenger sin tid. De oppstår ikke idet vi trykker ned et håndtak og fra et øyeblikk til et annet sjalter om fra aktivitet til ikke å gjøre noe. Det ser du for eksempel i feriesituasjoner. I de første feridagene er vi ofte beskjeftiget med å bearbeide det som har hendt og med å koble av. Etter litt tid, når vi har vunnet en hvis grad av avslapping og indre distanse, stiger litt etter litt nye tanker og idéer opp i oss. Likeledes er det når vi spaserer. Også her stamper vi ofte lenge fremfor oss, og plutselig, uten at vi egentlig har tenkt på det, stiger løsningen på problemet opp, som vi har beskjeftiget oss med i flere uker.

183

Tidsøyer og – reservater

Hvilke tidsøyer/tidsreservater unner du deg? I hverdagen? I løpet av et år?

I hverdagen I løpet av et år
For eksempel: Om morgenen i all ro drikke en kopp kaffe Eksempel: Korttidsferie om vinteren
Eksempel: Spasertur om kvelden Eksempel: Deltagelse i et meditasjonskurs

 

At vi må finne den riktige rytmen for livet vårt, beviser allerede vår biorytme, den måten som fasene med søvn og våkenhet veksler i livet vårt. Denne vekslingen foregår i en nogenlunde lik rytme: Hver syvende time trenger vi en sove- eller hvilepause. Om natten utgjør den omtrent syv timer, om dagen bør lengen på pauser være minst 20 minutter. Farlig blir det, hvis vi for eksempel på  grunn av soveforstyrrelser eller overbelastninger på jobben bare sover tre til fire timer regelmessig. Da er rytmen vår forstyrret. Virkningene for helsen vår, vår prestasjonsevne og våre relasjoner til andre mennesker er uoverskuelig. På samme måte er det med hensyn til  livet vårt som helhet. Også her går det ikke om å strukturere dette med stive tidsplaner eller livsforetillinger. Tvertimot må vi finne den riktige rytmen, slik at vi akkurat som en danser med fjærende skritt kan skride gjennom livet.

185

 

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Livsfilosofi

IMG_3570

_____

«Det treet du ikke kan favne omkring, vokste opp fra den spedeste spire.

Et tårn på ni etasjer var fra først av bare en håndfull jord.

En reise på tusen mil begynner med et eneste skritt.«

Lao-Tse

________

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.
MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Livsfilosofi

IMG_1902

_____

«Aldri blir det brukt så mye energi som når noe skal hindres.«

Zeth Höglund

________

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.
MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (95)

012

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (90)

Balance Your Life: Life-Leadership (51)

Finn vår egen livsrytme (7)

I letingen etter vår livsrytme bør vi være oppmerksom på syv grundregler. (fortsettelse)

7. Vi må finne den riktige rytmen mellom anstrengelse og avslapping. Ved alle anstrengelser for å utforme livet vårt aktivt, må vi ikke glemme: På sikt vil ikke å ta pause og high-speed  gjøre oss syke. Bare hvis vi ikke kun lærer å anstrenge oss målrettet, men også å slappe av, kan vi finne nødvendig ro og god tid, der vi bevisst kan trekke oss tilbake fra hverdagens stress.

Vi trenger tidsreservater, der vi ikke tar oss tid til noe, men der vi helt enkelt har tid.

Vi trenger i livet vårt oaser, der vi kan somle og regenerere oss. Reservater der vi enten ikke eller kun er tilsnakkendes for utvalgte personer. Reservater, der vi tilsynelatende kan dagdrømme helt uten mål og mening.

181b copy

Fra en mammutoppgave til delmål

Eksempler på en mammutoppgave, og hvordan vi kan dele denne inn i delmål.

Oppgave: Absolvere en videreutdannelse Planlagt tidsbehov
Delmål 1 ð ·         informere seg om leverandører 2 uker
Delmål 2 ð ·         besørge reklameunderlag 1 uke
Delmål 3 ð ·         bestemme seg for en leverandør 2 uker
Delmål 4 ð ·         innmelding 3 dager
Delmål 5 ð ·         besørge læremedia/-midler 2 uker
Delmål 6 ð ·         gjennomarbeide 1. leksjon 4 uker
Delmål 7 ð ·         øve læringsinnhold 2 uker
Delmål 8 ð ·         gjennomarbeide 2. leksjon 4 uker
Delmål 9 ð ·         … 2 uker

Bestem deg for en oppgave, som du ønsker å gjøre neste år, og del denne på bakgrunn av skjemaet ovenfor i deloppgaver, som du kan klare å gjøre og hake av på en oversiktlig tid.

Oppgave: Planlagt tidsbehov
Delmål 1 ð ·
Delmål 2 ð ·
Delmål 3 ð ·
Delmål 4 ð ·
Delmål 5 ð ·
Delmål 6 ð ·
Delmål 7 ð ·
Delmål 8 ð ·
Delmål 9 ð ·

Vi må ta avskjed med selvbildet, om at vi alltid skal være aktive og fulle av energi.

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO