Slik blir du i 7 skritt til herre over tiden din (22)

_______

Utnytte kraften i målene (E)

4.Trinn: Formuler årsmål (2)


Man profiterer lenge på oppnådde mål

En av mine venner sluttet å røke for fem år siden. Hvis en ser bort ifra de helsemessige og finansielle konsekvensene (by the way: Å ikke å røke en pakke sigaretter hver dag, gir en fordel på langt over 50.0000kr), sier han:

”Selv i dag – nesten hver dag, etter fem år, fylles jeg med glede når jeg tenker over, at jeg har befridd meg fra denne avhengigheten.” Han nyter hver dag! Dette i mer enn fem år.

En seier, som synes å være lengst forbi, virker langsiktig, når man når et mål, som man innordner som viktig for sin egen utvikling.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Slik blir du i 7 skritt til herre over tiden din (21)

_________

Utnytte kraften i målene (E)

Hvordan ville det være, hvis du straks utnyttet et forsprang, som du hadde vunnet med dine nøkkeloppgaver – og avtalte konkrete mål med deg selv?

Ulempe: Du måtte sette deg ned igjen og reflektere og skrive.

Fordelen: Hvis du definerte dine mål for det neste året, beholder du i hverdagens virvar overblikket, beslutter også under belastning deg for det som er viktig for deg – og kommer til slutt dit hvor du vil. Med det  …

4.Trinn:Formuler årsmål (1)

Tilbakeblikk og konsekvenser

Den som ikke sløser bort tiden, men setter klare definerte mål og retter seg fullt og helt
etter disse, går veien til suksess – fordi den fører over målet.

Ta et stykke papir, og sett opp stikkord til følgende spørsmål:

Hva har jeg lykkes med i de siste tre årene – yrkesmessig og privat?

Hva har jeg mislykkes med i disse tre årene – yrkesmessig og privat?

Hva har jeg lært av dette, hvilke konsekvenser har jeg trukket?

Hvilke mål ønsker jeg å nå i kommende år?

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Slik blir du i 7 skritt til herre over tiden din (20)

________

Hjelp frem styrkene, aksepter svakhetene(C)

3.Trinn: Definer nøkkeloppgaver (5)

Mine yrkesmessige og personlige nøkkeloppgaver

Formuler setninger med innledningen: ”Jeg sørger for, at …”:

Hva må jeg yrkesmessig og privat gjøre for i den neste tiden å ha suksess?

Hva er ut ifra dagens situasjon den viktigste oppgaven? Hva ville hjelpe meg raskest til å nærme meg mitt ideal?

Hva vil jeg konsentrere meg om i de neste 12, 24, 36 månedene?

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Slik blir du i 7 skritt til herre over tiden din (19)

______

Hjelp frem styrkene, aksepter svakhetene(C)

3.Trinn:Definer nøkkeloppgaver (4)

Utvikl vektstangprinsippet

Nå utnytter du loven om vektstangprinsippet:

Du reflekterer for hver enkelt rolle, hva som foreligger objektivt for ett til tre år eller hva du vil oppnå – det er punktene, hvor du setter inn vektstangen. Og her kommer dine ferdigheter inn:

Hvilke bidrag kan du til enhver tid yte, til å oppnå størst mulig virkning?

Det er din vektstang – dine nøkkeloppgaver, som har prioritet i livet ditt.

Et personlig ideal, maksimalt syv roller, Et oversiktlig antall kjerneoppgaver:

Nå kan du med det du gjør bli riktig god – på ditt spesielle vis. Jo bedre og med mer lykke desto mer konkret fastlegger du hva som særskilt må gjøres.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som KUN koster 170 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Slik blir du i 7 skritt til herre over tiden din (18)

_______

Hjelp frem styrkene, aksepter svakhetene(C)

3.Trinn: Definer nøkkeloppgaver (3)

… til ettertanke

Sjøfarende folk viste, hva klare mål var verdt.
”Vet man ikke, hvilken havn man vil anløpe, er ingen vind gunstig ”

sa romeren Seneca.

Et engelsk visdomsord sier kort og godt:

Skipet som ikke lyder roret, vil adlyde klippene.”

Og hvis du husker, at du en gang var en god danser, kan dette være nøkkelen til en lykkelig fritid. Jeg er overbevist, at snart ligger en overraskende bred og fargerik palett av kompetanse foran deg. Er det i samsvar med det du gjør i dag?

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Slik blir du i 7 skritt til herre over tiden din (17)

______

Hjelp frem styrkene, aksepter svakhetene(C)

3.Trinn: Definer nøkkeloppgaver (2)

Saml styrker

Skriv ned alt det som du behersker bra. Spør også din livspartner, søsken, barn, venner, kollegaer hvordan de betrakter deg.

Skriv ned alt sammen, som du en eller annen gang har gjort bra.

Naturligvis bør ikke noe mangle, som du har lært i utdannelsen eller på kurs.

Men til dette tilhører også ”soft skills”:

Jeg er en god lytter, god til å trøste, …

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Slik blir du i 7 skritt til herre over tiden din (16)

________

Hjelp frem styrkene, aksepter svakhetene(C)

Livet ditt ligger nå mye klarere foran deg enn for kort tid siden. Gir synet deg glede? Eller føler du deg usikker? Ikke vær engstelig. Du skal ikke forlange av deg selv, hva du ikke kan. Tvert imot: Gjør akkurat det som du er best til! For styrkene dine er nøkkelen din til et oppfylt liv. Nå til …

3.Trinn: Definer nøkkeloppgaver (1)

Anta, at du skal sette sammen et godt olympiateam, Ville du da sende en hekkeløper til å crawle og bokseren til hockey? Naturligvis vil du la hver idrettsmann/-kvinne yte sitt bidrag, der de er best.

Jeg er, hva jeg kan

Men mange mennesker tar på seg oppgaver, som om de vil straffe seg selv: Da anstrenger en far seg, som ikke kan skjelne en ampère fra en watt med å få sin datter opp fra en toer til en femmer i fysikk – istedenfor å betale for privatundervisning. Og i engelsk, slik at hun kan snakke og skrive forhandlingsvant, for å beholde sekseren.

Har du en gang forsøkt, å bli god på en sak, som faller deg vanskelig? Jeg antar: Du bet deg igjennom, men er fremdeles middelmådig og du hadde ikke noe glede av det.

Sette mye i bevegelse med liten energi –
Hvis du gjør det du kan best,
har du de største suksessene.

Men legger du den samme energien i noe som,

du i alle fall kan bedre enn andre,

du gleder deg over og som faller deg lett,

du kan oppnå den største virkningen på med henblikk på din livsvisjon,

da utvikler du med dette fremragende ferdigheter. Din individuelle kombinasjon av erfaringer og know how, ferdigheter og svakheter utgjør din personlighet. Hva gjør du med disse kunnskapene? Vi lager igjen en liste:

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share