Livsvalg

Før du

taler eller handler

skal du ta deg tid

til å finne ditt eget ståsted

Fra boken «Livsvalg» av Stephen C. Paul

_____________

Øvelse 4 : «Simplify ( å forenkle – Din tid » kommer fredag 1. oktober. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover.

________

Boken “Simplify your life“ av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert kan du kjøpe hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

simpl150

Les mer i “Simplify your life” av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert.

__________

De følgende bøkene og andre ressurser vil gi deg en omfattende oversikt over ”simplify your life”:

Andrews, Cecile: The circle of Simplicity – Return to the Good Life
Davidson, Jeff: The Joy of Simple Living
Elkin, Bruce: Simplicity and Success¨
Küstenmacher, Werner mot Seiwert, Lothar: Simplify your life
Luhrs, Janet: The Simple Living Guide
Marco von Münchenhausen. Entrümpeln mit dem inneren Schweinehund
Roth, Susanne: Einfach aufgeräumt!
Pierce, Linda Breen: Simplicity Lessons
Simperl, Michael: Lessness – Weniger ist mehr – geniesse es
St. James, Elaine: Simplicity – Easy Ways to Simplify and Enrich your Life
St. James, Elaine: Simplify your Work Life
St. James, Elaine: Inner Simplicity
St. James, Elaine: Living the Simple Life

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame

Øvelse 3: Simplify ( å forenkle) – Din personlige økonomi

Din personlige økonomi. Penger er potensiell materie. Dette handler om ressurser, gjeld og lån. Og ikke minst vaner og forestillinger, om hva som er trygghet, og hvorvidt du har for lite eller nok penger.

Spørsmål til leksjonen

Fra ditt personlige ståsted …

 • Hvis du arbeider for penger, forbered et arbeidsskjema for kompensasjon.  Hvis du arbeider som frivillig forbered en utgiftsdel i et arbeidsskjema. Hvis du er en student og mottar lån og stipend inkluder denne inntekten som kompensasjon.
 • Fullfør arbeidskjemaet kompensasjon. Som diskutert  ovenfor, før du vet hva pengene går til, kan du ikke forta et bevist valg hvordan de skal bli brukt.
 • Hvor mye skylder du og din familie , ut over lån på huset/leiligheten som du lever i? Hvordan føler du deg med dette nivået av lån? Hvis du tror at dette er for høyt kan du redusere det du skylder (se Simplify your life øvelsene nedenfor)?
 • Hvilke leksjoner om penger lærte du da du vokste opp som barn? Som ungdom og ung voksen hvilke trossetninger hadde du(eller har) om penger?
 • Tenk på relasjonen penger og lykke. Ser du på penger som nøkkelen til lykke? Hvor mye mer penger, hvis noe, vil du trenge for virkelig å være lykkelig? Kan det en eller annen gang bli for mye penger i livet ditt?
 • Er du komfortabel med dine finansiell beslutninger? Eller kjemper du med pengespørsmål iI livet ditt, muligens ved å gi ut penger ubevisst eller nekte å se på hva du bruker pengene på, eller føler deg som et offer for utilstrekkelige pengemessige ressurser?
 • Hva sier penger (eller ikke sier) om hvem du er som person?
 • Hvor viktig er finansiell sikkerhet for deg? Hva betyr dette for deg? Vil det si å ha nok for et halvt år eller et for et års utgifter? Eller ha nok slik at du ikke trenger å jobbe igjen?
 • Er det noe i din relasjon til penger som du ønsker å forandre? Noe forandring i mønsteret med bruke penger eller å tjene penger? Hvilke alternativer har du til å gjøre disse forandringene?

Image

Se på det store bildet …

 • Hva har din kultur lært deg om penger? Tror du samfunnet verdsetter folk i henhold til deres inntekt? Er penger primært verdsatt for hva du kan få for dem eller har de en nedarvet verdi fjernt fra dennes funksjon?
 • Hva kan vi gjøre i et samfunn for å oppmuntre folk til å leve med finansiell integritet og anvarlighet? Kan du reflektere over en eller annen sosial eller offentlig retningslinje som vil stimulere til å nå dette målet? Vær så spesifikk som mulig.


Simplify your life oppgaver

 • Hold kontinuerlig oversikt over inntekter og utgifter . Ideelt sett vurderer du inntekter og utgifter en gang i måneden. Mange mennesker bruker softwareprogrammer  til dette. Du kan også skrive ned inntekter og utgifter i en bok hver måned. Øvelsen er verdifull fordi du blir mer bevisst på hva du bruker pengene til. Som med ting i livet, er bevisstheten halve løsningen.
 • Hvis du eller din familie reglmessig bruker mer enn du tjener, identifiser en eller flere måter  som du kan redusere dine utgifter eller øke inntekten på. Sett mål for hvordan du skal klare disse målsettningene. Start i det små og arbeid jevnt og trutt med små skritt.
 • Hvis du har problemer med å betale ned på dine lån, forsøk å utvikl en plan for å redusere dine lån.


Simplify – Din personlige økonomi – årlig sjekkliste

 • En gang i året er det fornuftig å gå mer nøyaktig igjennom  din økonomi. Det er  å håpe at du har iaktatt dine inntekter og utgifter i løpet av året. Hvis ikke, gjør arbeidsskjemaet økonomi ferdig for å få et oppdatert bilde av din økonomiske stilling. Har du notert noen positive eller negative trender i ditt økonomiske bilde?
 • Dette er også en god tid for å vurdere dine investeringersstrategier mht. sparing for alderdommen for å se om du ønsker noen forandringer.
 • Nå når du har et aktuelt bilde av din økonomi, kan det være at du ønsker å lage et utkast til neste års budsjett eller økonomisk plan for året som kommer.

____________

Øvelse 4 : «Simplify ( å forenkle – Din tid » kommer fredag 1. oktober. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover.

________

Boken “Simplify your life“ av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert kan du kjøpe hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

simpl150

Les mer i “Simplify your life” av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert.

__________

De følgende bøkene og andre ressurser vil gi deg en omfattende oversikt over ”simplify your life”:

Andrews, Cecile: The circle of Simplicity – Return to the Good Life
Davidson, Jeff: The Joy of Simple Living
Elkin, Bruce: Simplicity and Success¨
Küstenmacher, Werner mot Seiwert, Lothar: Simplify your life
Luhrs, Janet: The Simple Living Guide
Marco von Münchenhausen. Entrümpeln mit dem inneren Schweinehund
Roth, Susanne: Einfach aufgeräumt!
Pierce, Linda Breen: Simplicity Lessons
Simperl, Michael: Lessness – Weniger ist mehr – geniesse es
St. James, Elaine: Simplicity – Easy Ways to Simplify and Enrich your Life
St. James, Elaine: Simplify your Work Life
St. James, Elaine: Inner Simplicity
St. James, Elaine: Living the Simple Life

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Lade opp energi fra trærne

Selv vikingene omfavnet trærne sine, hos de tibetanske munkene er det fortsatt vanlig. Dermed kommer du i kontakt med energien til et svært stort livsvesen. Det er derfor du føler deg så vel og avslappet når du går gjennom skogen, og barna blir så glade av å klatre i trærne.

Forenklingsøvelse: Stå avslappet med armene tett inntil et tre og føl dets styrke. Forestill deg, at treet er en magnet, føl hvordan du tiltrekkes av det. Det tar en stund før hjertet ditt er innstilt på den langsomme flyten av energien i planten.

__________________

Øvelse 3 : «Simplify ( å forenkle – Din personlige økonomi» kommer onsdag 29. september. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover.

________

Boken “Simplify your life“ av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert kan du kjøpe hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

simpl150

Les mer i “Simplify your life” av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert.

__________

De følgende bøkene og andre ressurser vil gi deg en omfattende oversikt over ”simplify your life”:

Andrews, Cecile: The circle of Simplicity – Return to the Good Life
Davidson, Jeff: The Joy of Simple Living
Elkin, Bruce: Simplicity and Success¨
Küstenmacher, Werner mot Seiwert, Lothar: Simplify your life
Luhrs, Janet: The Simple Living Guide
Marco von Münchenhausen. Entrümpeln mit dem inneren Schweinehund
Roth, Susanne: Einfach aufgeräumt!
Pierce, Linda Breen: Simplicity Lessons
Simperl, Michael: Lessness – Weniger ist mehr – geniesse es
St. James, Elaine: Simplicity – Easy Ways to Simplify and Enrich your Life
St. James, Elaine: Simplify your Work Life
St. James, Elaine: Inner Simplicity
St. James, Elaine: Living the Simple Life

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Øvelse 2: Simplify ( å forenkle) – Dine ting

Dine ting. Dette dekker alle dine eiendeler, papirer, tøy, bøker, bruksgjenstander, verktøy, materialer, kunst, smykker etc. Start med papirene, fortsett med klesskapet, boligen og spisekammeret. Det finnes også et avsnitt om hvordan en kan redusere glemsomheten.

Spørsmål til øvelser trinn 1: Simplify – Dine ting

Fra ditt personlige ståsted …

 • Nevn tre til fem ting som du eier og genuint setter høyt. Velg en av disse og diskuter disse med gruppen din. Del med de andre hvorfor du verdsetter disse så høyt.
 • Nevn tre til fem ting som du eier og som du føler som en byrde. Velg en av disse og diskuter denne i gruppen din. Del med de andre hvorfo du føler den som en byrde.
 • Tenk på en ting som du har kjøpt og aldri bruker. Fortell de andre i gruppen hvordan og hvorfor du kjøpte gjenstanden. Hvorvidt du er villig til å gi avkall på gjenstanden, og hvordan du vil gjennomføre dette.
 • Tenk på en gjenstand som du eier som krevde en mengde mer tid og energi  å erverve, ta vare på eller disponere enn det du trodde. Beskriv hvor mye tid du brukte på gjenstanden.
 • Hvis du hadde ti minutter på å evakuere hjemmet ditt grunnet brann eller annen ulykke, hva ville du da ta med deg? Hva ville du savne av ting du har latt være tilbake ( forutsatt at du har nok forsikringspenger til å erstatte dine basisbehov)?
 • Føler du at tingene dine er et utrykk for din aktelse for deg selv? Hvis det er slik, hvilke ting øker din aktelse for deg selv? Følr du at andre verdsetter deg mer basert på det du eier? Hvis det er slik, har du noen eksempler?
 • Føler du at tingene dine er et utrykk for hvem du er, dvs. en form for en kreativ egen måte å utrykke seg på?  Hvis det er slik, beskriv hvilke ting som passer inn i denne kategorien for deg personlig?
 • Liker du å handle? Hva gjør dette med deg? Tjener det andre behov som er ikke er relatert til de varene du kjøper?
 • Har du et spesielt konsummønster som du ønsker å redusere? Hvilke mulige tilnærminger kan hjelpe til med dette?

Se på det store bildet …

 • Føler du at samfunnet presser deg til å konsumere mer enn du ønsker eller trenger? Hvor kommer dette presset fra? Hvordan har du følt dette presset i ditt eget liv?
 • Identifiser et tilt tre reklamebudskap i et eller annet trykt mdium som tilbyr uhåndgripelige fordeler,( slik som lykke, sikkerhet, eller sex appeal) fra produktet eller tjenesten som blir solgt. Diskuter sannheten eller usannheten av slike lovnader.
 • Hvilken type press føler barn relatert til konsumering av materielle ting? Hvilke kreative veier finnes for å lette på trykket?
 • Prøv å kom opp med en eller flere offentlige policyer som vil oppmuntre folk til å konsumere mindre. Ikke bekymr deg om dette er gjennomførbart i praksis,. Tenk stort.
 • Er det noe som kan bli gjort (eller bli gjort) i din omgangskrets for å støtte opp om valget med å konsumere mindre?

Image

Simplify your life øvelser

 • Gå igjennom dine eiendeler og sorter ut alt som du ikke har brukt på et år, untatt sentimentale eindeler som f.eks. fotografier. Bli kvitt alt det du ikke trenger eller del det med andre. Hvis du er usikker , pakk det vekk og sett en dato på kartongen – et år senere. Hvis du ikke har pakket ut kartongen i løpet av dtte året, selg det eller gi bort innholdet. Hvis denne oppgaven synes overveldende , ta en skuff eller et skap i uken. Selv om det tar et helt år å fullføre prosessen, vil du allikevel erfare en frihet og letthet som vil innfluere på andre områder i livet ditt.
 • Ta en fysisk fortegnelse over tingene i huset ditt. Start med et område – ditt garderobeskap er et bra valg.
 • Kjøkkenet er et annet. Skriv ned det totale antall gjenstander innen hver kategori. F.eks. hvis due r en kvinne som velger klær, kan du ha f.eks ha en liste som denne.
Langbukser 8 kappe 1
Skjørt 6 Pysjamas 3
Kjoler 5 Belter 5
Kortbukser/shorts 4 Skjerf 7
Topper/bluser 15 Hatter 5
Gensere 10 Hansker(par) 3
BH’er 5 Jakker 10
Truser 10 Sko/sandaler(par) 15
Sokker/nylonstrømper(par) 10 Støvletter(par) 2
Badedrakt 2 Sportssko/spotstøvler(par) 4

Føl deg fri til å kategorisere slik du selv vil. Det viktigste er å få med alt det du besitter og tilordne dette til en eller annen kategori (samme om det er gjemt inne i huset ditt eller i garasjen). Med en gang du har fullført listen, bare la den være. Prøv ikke å døm deg selv.

Ettr at du har levd med inventarlisten i noen uker, ta den frem på nytt igjen å ta en titt på den. Spør deg selv om du trenger eller verdsetter disse høyt, for hver kategori. F.eks. , hvis du har 20 t-skjorter, men kun bruker fire eller fem av disse regelmessig, kanskje det er flere av disse som feiler i behovs-/verdsettelsestesten. Når du er klar til å gi slipp på dem, så gjør det ved enten å gi dem vekk eller selg dem. Verdien av denne øvelsen er baser på det faktum, at bare det å være bevisst på dette leder ofte i seg selv til å gjøre positive forandringer i livet ditt. Ikke tving deg selv. Gjør dette i ditt eget tempo. Husk, forenkling er ikke berøvelse.

Image

 • Vurder å adoptere en kjøps manifestasjon, en sjekkliste med de punktene du ønsker  vurdere før et kjøp v materielle gjenstander eller tjenester. Denne kan du ha med i lommeboken din. F.eks sjekklisten nedenfor:
  -Estetisk/appelerend
  -Funksjonalitet
  -Miljøvennlig
  -Kvalitet/mulig å reparere—Er det garanti?

Verdi—vil en bruktversjon være like god eller bedre enn en ny?

 • Vurder subsitutter/erstatningsprodukter
 • Trenger jeg virkelig dette?
 • Hvis du har barn, snakk med barna om klærne og lekene deres. Spør dem om hvilke gjenstander de trenger eller virkelig elsker. Hvis det er klær og leker som de ikke bruker, foreslå å g i dem til et annet barn som kan trenge dem. Barn føler sg mer vel når de kan gi tingne til et annet barn. En annen potensiell belønnende erfaring for barn er å gi et ferieprogram. Noen non profit organisasjoner organiserer programmer der en familie kan være sponsor for en annen familie for ferien. Ofte vil den familien som sponser, kjøpe/betale for deler av ferien for familier som har mindre penger. Dette vil gi barna et nytt perspektiv på det å eie og hjelpe dem til å utvikle en dypere takknemlighet for de de besitter.
 • Hvis du ønsker å aktivisere deg ytterligere kan du prøve å påvirke dine omgivelser til å konsumere mindre. F.eks. du kan gå til lokalavisen for at de skal skrive en historie hvordan folk  i  nærmiljøet kan leve enklere. Eller du kan starte en ”Simlify work-Life” gruppe. Vær kreativ.

Simplify – Dine ting – årlig sjekkliste

 • En gang i året, går du igjennom tingen dine og sorter ut alt som ikke lenger er verdifullt for deg.
 • Se igjennomSimplify your life oppgavene” for å se om du vil påta deg en eller flere av disse prosjektene.

_______________

Øvelse 3 : «Simplify ( å forenkle – Din personlige økonomi» kommer onsdag 29. september. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover.

________

Boken “Simplify your life“ av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert kan du kjøpe hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

simpl150

Les mer i “Simplify your life” av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert.

__________

De følgende bøkene og andre ressurser vil gi deg en omfattende oversikt over ”simplify your life”:

Andrews, Cecile: The circle of Simplicity – Return to the Good Life
Davidson, Jeff: The Joy of Simple Living
Elkin, Bruce: Simplicity and Success¨
Küstenmacher, Werner mot Seiwert, Lothar: Simplify your life
Luhrs, Janet: The Simple Living Guide
Marco von Münchenhausen. Entrümpeln mit dem inneren Schweinehund
Roth, Susanne: Einfach aufgeräumt!
Pierce, Linda Breen: Simplicity Lessons
Simperl, Michael: Lessness – Weniger ist mehr – geniesse es
St. James, Elaine: Simplicity – Easy Ways to Simplify and Enrich your Life
St. James, Elaine: Simplify your Work Life
St. James, Elaine: Inner Simplicity
St. James, Elaine: Living the Simple Life

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsfilosofi

Å kunne gjøre seg fri,

å kunne vinne distanse.

Mange mennesker sitter for nærme sine problemer

og ser dermed alt fra et for trangt og smått perspektiv.

Deres beslutning er derfor også i overenstemmelse med dette.

___________

Øvelse 2: «simplify ( å forenkle – Dine ting » kommer mandag 27. september. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover.

________

Boken “Simplify your life“ av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert kan du kjøpe hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

simpl150

Les mer i “Simplify your life” av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert.

__________

De følgende bøkene og andre ressurser vil gi deg en omfattende oversikt over ”simplify your life”:

Andrews, Cecile: The circle of Simplicity – Return to the Good Life
Davidson, Jeff: The Joy of Simple Living
Elkin, Bruce: Simplicity and Success¨
Küstenmacher, Werner mot Seiwert, Lothar: Simplify your life
Luhrs, Janet: The Simple Living Guide
Marco von Münchenhausen. Entrümpeln mit dem inneren Schweinehund
Roth, Susanne: Einfach aufgeräumt!
Pierce, Linda Breen: Simplicity Lessons
Simperl, Michael: Lessness – Weniger ist mehr – geniesse es
St. James, Elaine: Simplicity – Easy Ways to Simplify and Enrich your Life
St. James, Elaine: Simplify your Work Life
St. James, Elaine: Inner Simplicity
St. James, Elaine: Living the Simple Life

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsfilosofi

Alt hva du eier,

er kun på utlån.


Alle materielle ting, ja selv din helse og kjærligheten til andre mennesker,

er kun på utlån for en hvis tid.

Senest på slutten av ditt liv, må du du gi alt tilbake.

Du trenger ikke derfor i livet ditt å være redd for tap, men du bør heller ikke ta «utlånet» som selvsagt.

En garanti for det har du ikke.

Nyt og sett pris på tilværelsen.

Behandl livet ditt som en kostbar gave.

Vær varsom og ta vare på livet, så godt du kan 🙂

_______________

Øvelse 2: «simplify ( å forenkle – Dine ting » kommer mandag 27. september. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover.

________

Boken “Simplify your life“ av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert kan du kjøpe hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

simpl150

Les mer i “Simplify your life” av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert.

__________

De følgende bøkene og andre ressurser vil gi deg en omfattende oversikt over ”simplify your life”:

Andrews, Cecile: The circle of Simplicity – Return to the Good Life
Davidson, Jeff: The Joy of Simple Living
Elkin, Bruce: Simplicity and Success¨
Küstenmacher, Werner mot Seiwert, Lothar: Simplify your life
Luhrs, Janet: The Simple Living Guide
Marco von Münchenhausen. Entrümpeln mit dem inneren Schweinehund
Roth, Susanne: Einfach aufgeräumt!
Pierce, Linda Breen: Simplicity Lessons
Simperl, Michael: Lessness – Weniger ist mehr – geniesse es
St. James, Elaine: Simplicity – Easy Ways to Simplify and Enrich your Life
St. James, Elaine: Simplify your Work Life
St. James, Elaine: Inner Simplicity
St. James, Elaine: Living the Simple Life

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Øvelse 1: Simplify (Å forenkle)-Hva betyr det for deg?

Simplify Your Life er en helhetsguide til et friere, mer energisk og lykkeligere liv. Med klarsyn og systematikk blir du loset gjennoem en syvtrinns pyramide med mange konkrete forslag og metoder som kan hjelpe deg til å skape overblikk og prioritere.

Ønsket om å rydde opp og forenkle livet ditt blir ofte utsatt fordi det er et uoversiktlig prosjekt. Hvor ender du opp, og hvor skal du begynne? Det er ikke noe problem, når du har Küstenmachers og Seiwerts bok. Deres pyramide-model omfatter syv trinn.

Trinn 1: Forenkl dine ting

Trinn 2: Forenkl din økonomi

Trinn 3: Forenkl  din tid

Trinn 4: Forenkl  din helse

Trinn 5: Forenkl dine relasjoner

Trinn 6: Forenkl ditt partnerskap

Trinn 7: Forenkl  deg selv

_______

Spørsmål

Sitt sammen i en gruppe på ca. 4 og diskuter følgende spørsmål.

 • Hva betyr “simplify your life» eller det å leve enklere for deg? Hvordan vil du definere det?
 • Hva er det i livet ditt akkurat nå som gjør at du tiltrekkes til “simplify your life” og det å leve enklere?
 • Har du eksperimentert med “Simplify your life” på en eller annen måte? Hva var resultatet?
 • Kan du forestille deg hvordan ditt ideale liv for forenkling vil se ut? Beskriv dette så detaljert du kan.

________

Simplify your life øvelser

Her har vi ingen spesielle livsoppgaver annet enn at du fullfører de andre leksjonene som kommer etter hvert.

__________

Årlig sjekkliste

 • Sammenlign livet ditt nå med livet ditt for et år siden. Føler du deg mer eller mindre lykkelig, mer indre balanse og fullbyrdelse? Beskriv kort enhver hovedforandring i livet ditt. Du vil ha anledning til å reflektere mer spesefikt på disse forandringen i de øvelsesmodulene som kommer etter hvert.
 • Fortsett med å se igjennom de årlige sjekklisteforslagene for hver øvelse.

____________

Øvelse 2: «simplify ( å forenkle – Dine ting » kommer mandag 27. september. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover.

________

Boken “Simplify your life“ av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert kan du kjøpe hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

simpl150

Les mer i Simplify your life” av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert.

__________

De følgende bøkene og andre ressurser vil gi deg en omfattende oversikt over ”simplify your life”:

Andrews, Cecile: The circle of Simplicity – Return to the Good Life
Davidson, Jeff: The Joy of Simple Living
Elkin, Bruce: Simplicity and Success¨
Küstenmacher, Werner mot Seiwert, Lothar: Simplify your life
Luhrs, Janet: The Simple Living Guide
Marco von Münchenhausen. Entrümpeln mit dem inneren Schweinehund
Roth, Susanne: Einfach aufgeräumt!
Pierce, Linda Breen: Simplicity Lessons
Simperl, Michael: Lessness – Weniger ist mehr – geniesse es
St. James, Elaine: Simplicity – Easy Ways to Simplify and Enrich your Life
St. James, Elaine: Simplify your Work Life
St. James, Elaine: Inner Simplicity
St. James, Elaine: Living the Simple Life

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsvisdom

Den som sår et korn

og løper fra det,

før det er modent,

overlater høstingen til andre.

_____________________

Øvelse 1: «simplify ( å forenkle ) » kommer fredag 24. september. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover.

________

Boken “Simplify your life“ av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert kan du kjøpe hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

simpl150

Les mer i “Simplify your life” av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert.

__________

De følgende bøkene og andre ressurser vil gi deg en omfattende oversikt over ”simplify your life”:

Andrews, Cecile: The circle of Simplicity – Return to the Good Life
Davidson, Jeff: The Joy of Simple Living
Elkin, Bruce: Simplicity and Success¨
Küstenmacher, Werner mot Seiwert, Lothar: Simplify your life
Luhrs, Janet: The Simple Living Guide
Marco von Münchenhausen. Entrümpeln mit dem inneren Schweinehund
Roth, Susanne: Einfach aufgeräumt!
Pierce, Linda Breen: Simplicity Lessons
Simperl, Michael: Lessness – Weniger ist mehr – geniesse es
St. James, Elaine: Simplicity – Easy Ways to Simplify and Enrich your Life
St. James, Elaine: Simplify your Work Life
St. James, Elaine: Inner Simplicity
St. James, Elaine: Living the Simple Life

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Øvelse CC: Ingen slutt

I en verden der hurtighet og rask suksess står høyt i kurs kan bevisst nedsettelse av tempoet og stoppe opp, først virke irriterende eller til og med truende.

Gå derfor varsomt frem og ikke overanstreng verken deg selv eller dine kollegaer, venner eller din familie med slowing-down-praksis. Hvis du øver varsomt og diskret, og ikke forsøker å misjonere ovenfor andre, høster du liten motstand. Jo mer virkningen av slowing-down-øvelsen viser seg i livet ditt, desto mer interessert og åpen vil også dine omgivelser vise seg. Kanskje vil man først more seg over atferden din. Men med tiden kan man bli nysgjerrig og spørre, hvorfor man i stressete situasjoner agerer mer besindig og roligere og hvor-for du synlig virker mer harmonisk og avslappet. Dette er tidspunktet for å dele sin egen erfaring.

Slowing down er ingen aktivitet som vi tar fatt på, gjør ferdig og til slutt haker av. Slowing down er en livslang læringsprosess som suksessivt fordyper og gir fred i livet. Thich Nhat Hahn lærer, at vi hvert femtende minutt skal stoppe opp for å berolige kroppen og sinnet vårt, og se hva som akkurat skjer i og omkring oss. Dit er en lang vei, men bare gjennom å stoppe opp mestrer vi våre handlinger og forhindrer, at livet vårt utvikler seg i en retning som vi ikke har valgt.

Det går i omgangen med slowing down ikke om å være perfekt. Vi skal ikke føle oss skyldige når vi faller tilbake til gamle vaner og livet vårt på nytt akselererer. Det avgjørende, er at vår oppmerksomhet øker vedrørende hva speed-up gjør med livet vårt. Jo mer vi erfarer skjønnheten og dybden i livet som slowing down vekker i oss, desto enklere faller forandringene i vår atferd seg på de fire områdene som er nevnt. Og desto mer selvsagt benytter vi de fem nøklene til slowing down og fordyper slik vår forståelse av tid. Tilbakefall er ikke noe beinbrudd, de er normale og ofte meget lærerike. Også jeg opplever de stadig vekk. Daglig øver jeg på nytt og akkurat i går forordnet jeg igjen en mediafastekur.  Mens jeg skrev denne boken overmannet meg mer en gang per dag mine vaneenergier. Stadig vekk når jeg kunne smile til disse kreftene i meg, ble de svakere. Smiling er en stor venn av slowing down.

Min personlige erfaring er, at på vår øvelsesvei er venner og partner meget nyttig og viktig. Når vi øver i fellesskap, faller det å huske lettere og vi har mye mer glede. Vi ser også, at andre blir drevet av sine vaner og opplever, hvordan de omgås. Slik lærer vi av hverandre.  Det være seg på arbeids-plassen eller i familien. I levende utveksling for-dypes våre erfaringer og vår motivasjon blir styrket.

Denne boken gir deg rikelig med øvelser og stoppesteder til å dyrke det å stoppe opp i hverdagen din. Det er bare en begynnelse – ingen slutt. Det er ingen standardresept, men utfolder først sin fulle virkning når du åpner hjertet ditt for de mange øvelsene, og selv tar de fem nøklene til slowing down i hånden din for å åpne lukkede dører, og utforske ukjent terreng.  Ut ifra dette finnes din personlige vei. Slowing down er i sin kjerne en høyst kreativ prosess, der du personlig skritt for skritt identifiserer og videreutvikler dine individuelt passende stoppesteder og øvelser. Du vil glede deg når du deler dine personlige erfaringer og videreutvikling med meg.

Bedriv slowing down med den nødvendige besluttsomhet, men også uten å være krampaktig.

Når du fortsetter og samtidig ikke overbelaster deg selv, kan livet ditt bli avslappet og dypere på mange nivåer. Jeg ønsker deg mye glede på din øvelsesvei.

___________

Dette er den siste øvelse fra boke slowing down your life. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken Slow down your life” av Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness” og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Livsvisdom

Alltid

når det dreier seg om

å ta klare beslutninger,

taper de som ikke

ser skogen for bare trær.

________________

Øvelse CC: «Ingen slutt» kommer onsdag 22. september. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken Slow down your life” av Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness” og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share