Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (14)

IMG_4094

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

På leting etter en ny tidkultur (14)

»Den som lar tiden gli ut av hånden,
lar livet sitt gli ut av hånden;
den som holder tiden sin i hånden,
holder livet sitt i hånden.«

Alan Lakein

Det er viktig, at vi gjør noe for vår lykke,

men minst like viktig er det

ikke å stå i veien for vår egen lykke.

TimeShift – forandringer i tidsstyringen (7)

 Teksten stammer fra Ann McGee-Cooper, Dallas/Texas og har blitt bearbeidet av Lothar J. Seiwert.

Venstre og høyre hjernedominans (2)

31

Egenskaper som disiplin, logikk og konsentrert arbeid rykker i sentrum, og vi blir hovedsaklig belønnet for egenskaper som er sentrert i den venstre hemisfæren.

I voksen alder foretrekker ca. halvparten av befolkningen den venstre hemisfæren, mens den andre halvdelen foretrekker den høyre hemisfæren mht. tanke og atferdsstil – akkurat som det finnes venstre og høyrehente. Venstre- og høyrehjernen utfyller gjensidig hverandre og fører som regel også begge til et godt resultat, men bare med andre midler.

Forskerne er imidlertid fremdeles av forskjellig mening om hemisfæredominans er betinget av omverdenen eller anlegg. Det synes imidlertid som om de fleste mennesker har utviklet sin foretrukne hjernedominans XE «Hjernedominans»
 allerede som tenåring.

Det interessant er, at mennesker som i alminnelighet blir sett på som et geni og en spesialist på mange områder, i høy grad skiller seg fra resten av befolkningen, idet de arbeider med hele hjernen: De er i stand til, ikke bare å bruke en, men begge hjernehalvdelene samtidig.

32

Dessverre er vi ikke alle genier.  De fleste av oss bruker som oftest bare en side av hjernen, og jo hyppigere vi gjør dette, desto mer dominant blir den hemisfæren vi foretrekker. Vi utelukker i vårt indre mer og mer et bytte til den andre mindre prefererte hemisfæren. Til slutt blir vi til et eller halvhjerne individ

_____

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Reklame

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (13)

IMG_4094

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

På leting etter en ny tidkultur (13)

 

»Den som lar tiden gli ut av hånden,
lar livet sitt gli ut av hånden;
den som holder tiden sin i hånden,
holder livet sitt i hånden.«

Alan Lakein

Det er viktig, at vi gjør noe for vår lykke,

men minst like viktig er det

ikke å stå i veien for vår egen lykke.

TimeShift – forandringer i tidsstyringen (6)

 Teksten stammer fra Ann McGee-Cooper, Dallas/Texas og har blitt bearbeidet av Lothar J. Seiwert.

Venstre og høyre hjernedominans (1)

I de siste 30 årene har forskere vunnet fasinerende informasjoner om hvordan hjernen utvikler seg, og hvordan vi kan bli mer pro-duktiv og kreativ. Deres oppmerksomhet har rettet seg mot storehjernen vår, som – i likhet med det indre i en valnøtt – er delt i to halvdeler. Begge storehjernehalvdelene, også kalt hemisfæren, er forbundet med en tykk nervetråd, corpus callosum. Da begge halvdelene i det ytre ligner på hverandre, trodde man lenge, at den høyre hemisfæren helt enkelt var et slags reservedelslager for den venstre hjernehalvdelen.

30

Men i mellomtiden vet man, at begge hemisfærene mestrer de oppgavene som de stilles ovenfor på helt forskjellig vis.

Den venstre hjernehalvdelen er sentrum for vårt språksentrum. Den elsker å gå systematisk løs på oppgaver og analysere disse i minste detalj. Den er spesialisert på rasjonell tenkning og logikk. Den venstre hjernehalvdelen er simpelthen bestemt til å løse kompliserte matematiske ligninger eller også å spille sjakk.

Helt annerledes er derimot den høyre hemisfæren: Den tenker først og fremst i bilder, farger og former. Oppgaver blir løst spontan og intuitiv, der detaljene ikke er så viktige. Den høyre hemisfæren arbeider ikke lineært, men helhetlig.

I de første seks årene i vårt liv blir vi hovedsaklig styrt av vår høyre hemisfære. Vi lar vår leketrang og fri fantasi få fritt utløp, er i høy grad nysgjerrig og konsentrerer oss en gang på det, en annen gang på noe annet.

Når vi begynner på skolen må vi av tvang gripe tilbake til den venstre hemisfæren av hjernen vår.

31

_____

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (12)

IMG_4094

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

På leting etter en ny tidkultur (12)

 

»Den som lar tiden gli ut av hånden,
lar livet sitt gli ut av hånden;
den som holder tiden sin i hånden,
holder livet sitt i hånden.«

Alan Lakein

Det er viktig, at vi gjør noe for vår lykke,

men minst like viktig er det

ikke å stå i veien for vår egen lykke.

TimeShift – forandringer i tidsstyringen (5)

 Teksten stammer fra Ann McGee-Cooper, Dallas/Texas og har blitt bearbeidet av Lothar J. Seiwert.

Ekstrinsisk versus intrinsisk motivasjon 

Hvis du vil bekjempe din stress-sykdom, må du først komme på sporet av dine mål, ønsker og drømmer. Bare slik er du i stand til å konsentrere deg, om det virkelig viktige og ikke gå deg vill i uvesentligheter. Her er et spesielt spørsmål av avgjørende betydning: Er du ekstrinsisk eller intrinsisk motivert?

Ekstrinsisk motivasjon er »middel-mål-motivasjonen«. Ekstrinsisk motiverte mennesker arbeider for å tjene penger, ha sikkerhet og få anerkjennelse. De gjør som regel det som omverdenen forlanger av dem, mens de tar mindre hensyn til sin indre stemme.

Ekstrinsisk motiverte mennesker står i fare for rett og slett å bli spist opp av kravene fra andre. De har knapt tid mer for seg selv, til moro og livsglede.

Intrinsisk motivasjon kan man derimot betegne som »ønske-og-behovs-motivasjonen«. Intrinsisk motiverte mennesker arbeider ut ifra egen indre drivkraft – her spiller faktorer som personlig interesse for å ha det gøy en viktig rolle. De avveier mellom sine egne behov og kravene fra omverdenen. I tvilstilfeller lytter de først og fremst til sin indre stemme, trekker grenser og konsentrerer seg om sine egne behov.

Hvis du forsømmer dine egne behov og arbeider til du bryter sammen, gir avkall på ferie og å ha det gøy og ikke tar hensyn til helsen din, da er du på et eller annet tidspunkt fullstendig stresset, overarbeidet, utbrent og sprer bare dårlig humør rundt deg. Du kaster bort tiden din på gale saker, gjør slurvefeil, blokkerer sta for innovasjoner og skaper et klima med irritasjon, som gjør et samarbeid med andre nesten helt umulig.

Kjenner du til alt dette? Da er på høy tid med en pause. Ta deg tid til i all ro å tenke over hva du ubetinget burde endre på og hvordan livet ditt fremover bør se ut. Kanskje kan det følgende avsnittet med de nyeste erkjennelsene innen hjerneforskningen være til hjelp?

______

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (11)

IMG_4094

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

På leting etter en ny tidkultur (11)

 

»Den som lar tiden gli ut av hånden,
lar livet sitt gli ut av hånden;
den som holder tiden sin i hånden,
holder livet sitt i hånden.«

Alan Lakein

Det er viktig, at vi gjør noe for vår lykke,

men minst like viktig er det

ikke å stå i veien for vår egen lykke.

TimeShift – forandringer i tidsstyringen (4)

 Teksten stammer fra Ann McGee-Cooper, Dallas/Texas og har blitt bearbeidet av Lothar J. Seiwert.

27

Men hva taler imot high speed – yrkesmessig som privat? Er det ikke ettertraktelsesverdig å være helt foran? Den som i olympiaden kommer først til mål får jo til syvende og sist medalje!

Problemet er ikke tempoet i seg selv. Problemet begynner først når tempoet blir det avgjørende kriterium. Er vi først angrepet av stress-sykdommen, skynder vi oss uten mål og mening: Vi haster oss igjennom et møte for å bli ferdig til fastlagt tid. Men vi konstaterer senere at vi har glemt det viktigste. Hadde vi bare tatt oss tid! Eller vi telefonerer med vår partner, mens vi samtidig gjør tre andre saker, men hører ikke bekymringene i stemmen til den andre og mister dermed dennes tillit.

Mangt et menneske hetser slik gjennom hele livet sitt – som perfekt hustru, husmor og mor, som yngste generaldirektør gjennom alle tider, som en som på kortest mulig tid har tjent sin første million – bare for en eller annen gang å fastslå, at han eller hun aldri hadde tid til virkelig å bruke tiden på familien eller venner eller å nyte de flotte øyeblikkene, som gjør livet verdt å leve. Ofte kommer denne erkjennelsen dessverre for sent …

Benytt sjansen til å forandre livet ditt, så lenge det ennå går!

Men hvordan skal man endre seg, hvis man hele livet har blitt bedt om om å skynde seg? Ha mot til og bekjenn deg til stress- sykdommen din. Sett imot en balansert miks av forskjellige hastigheter. Pass på helsen din og ta deg på sikt tid til å øke dine prestasjoner og din livskvalitet. Forsøk konsekvent å kurer din stress-sykdom:

Hva kan gjøres mot hurry sickness

 • Ta av klokken din på fritiden, om det er kveld eller i helgen.
 • Planlegg helt bevisst avspenningstid.
 • Belønn deg selv når du har brakt »å gjøre« og »å være«,
  effisiens og livskvalitet i balanse.
 • Unn deg perioder med ro og stillhet. Lytt til kroppen din, følelsene dine, intuisjonen din. Fordi: Inspirasjon har sitt utspring i taushet. 
 • Stopp opp så ofte som mulig, nyt de små gleder i hverdagen: Kaffeduft, synet av en rose som blomstrer, smilet til et vennlig menneske …
_____

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (10)

IMG_4094

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

På leting etter en ny tidkultur (10)

 

»Den som lar tiden gli ut av hånden,
lar livet sitt gli ut av hånden;
den som holder tiden sin i hånden,
holder livet sitt i hånden.«

Alan Lakein

Det er viktig, at vi gjør noe for vår lykke,

men minst like viktig er det

ikke å stå i veien for vår egen lykke.

TimeShift – forandringer i tidsstyringen (3)

 Teksten stammer fra Ann McGee-Cooper, Dallas/Texas og har blitt bearbeidet av Lothar J. Seiwert.


Test: Lider du av stress-sykdom
?Den lille stress-testen skal hjelpe deg til å erkjenne, om du også allerede er infisert.

Bestem deg for i hvor stor grad følgende utsagn passer på deg:

Prinsipielt ja                    2 Poeng

Av og til                          1 Poeng

Nei                                 0 Poeng

Jeg står stadig under tidspress.Jeg presser ofte andre til å skynde seg.

Jeg avbryter andre og/eller avslutter setningene deres.

Jeg klarer nesten aldri å få bukt med mitt dags-pensum.

Jeg kan ofte ikke en gang ta meg en kort pause på grunn av mye arbeid.

Jeg har stadig noe å gjøre, når andre allerede kan nyte sin fritid.

Etter arbeidsdagens slutt tar jeg regelmessig arbeid med hjem.

Jeg må stadig på fritiden tenke på saker som har blitt liggende.

Hvis jeg må vente for lenge i en butikk eller restau-rant, blir jeg utålmodig, går eller klager.

Jeg er redd for å ikke å kunne klare alt.

Jeg er alltid presis og passer strengt på å gjøre saker ferdig til avtalt tid.

Jeg har hyppig helsemessig besvær.

Har du besvart alle spørsmålene ærlig? Vær så vennlig å telle sammen poengene dine: __________

¨

¨

¨

¨


¨

 

¨

 

¨

 

¨

 

¨


¨


 • Du har mindre enn 10 poeng? Gratulerer! Du vet: »I roen ligger kraften.«
 • Du har mer enn 10 poeng? Pass på! Du er sterkt i fare for å bli truffet av hurry sickness. Slå ned på tempoet i livet ditt, reduser stress og pass på å skap nok rom for hvile og avspenning.

27

____

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Til ettertanke

IMG_2195

_____

«Du kan kun nyte

det du er villig til å miste.»

Ukjent

________

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

 

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Til ettertanke

IMG_4033

_____

«Hvis du løper etter folk

etterlater du ikke et eget inntrykk.»

Ukjent

________

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (9)

IMG_4094

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

På leting etter en ny tidkultur (9)

 

»Den som lar tiden gli ut av hånden,
lar livet sitt gli ut av hånden;
den som holder tiden sin i hånden,
holder livet sitt i hånden.«

Alan Lakein

Det er viktig, at vi gjør noe for vår lykke,

men minst like viktig er det

ikke å stå i veien for vår egen lykke.

TimeShift – forandringer i tidsstyringen (2)

 Teksten stammer fra Ann McGee-Cooper, Dallas/Texas og har blitt bearbeidet av Lothar J. Seiwert.

Hittil sto de generelle forandringene i vårt high-speed-samfunn i fokus. Men nå går det om din helt personlige omgang med tiden. Om ny stress-sykdom, henholdsvis mono- eller polykronisk »tids«-nytelse, divergent og konvergent tenkende – nettopp på det personlige nivå skjer det en grunnleggende forandring mot en ny tidskultur. Og det fine ved det hele er: Også de som ikke kunne eller som i mindre grad kunne identifisere seg med de klassiske tidsstyringsmetodene, kan nå profitere på en ny tidsstyring med fleksible regler

Stress-sykdommen: En epidemi griper om seg(1)

I USA er forlengst den nevnte sykdommen med navnet hurry sickness (stress sykdom) sterkt utbredd; Larry Dossey har beskrevet den først i Space, Time and Medicine.

Hurry sickness blir utløst av den feilaktige tro, at vi kan oppnå alt, hvis vi stadig gjør alt raskere.

Forlengst grasserer hurry sickness også hos oss. Vi tror, at vi stadig må være raskere og mer perfekt. Et blikk på vårt ur eller i vår overfylte terminkalender er nok til å bryte ut i panikk. Stress- sykdommer som hjertetrøbbel, magesår og nervøse spenninger er konsekvensene av denne feilaktige troen. Særlig tragisk er det, at vi til og med i vår fritid lar oss stresse – ikke engang etter arbeidets slutt eller i helgene er det tilstrekkelig tid til avspenning, moro og livskvalitet.

»Jo mer jeg skynder meg, desto mer kommer jeg på etterskudd!« Kjenner også du denne temmelig deprimerende følelsen? Du går tidligere på arbeidet, fordi du er fast bestemt på å innhente alt, bare for å bli overlesset med en ny flom av problemer, kriser og prosjekter. På slutten av dagen er du totalt utslitt, men kan ikke stryke noe fra din to-do-liste. Det motsatte er tilfelle. Listen din er bare blitt lengre!

Du er ikke alene om denne erfaringen: Mange mennesker lider under stadig høyere tempo, som forlanges av de. Presset med stadig å prestere mer på kortere tid med stadig mindre personal og lavere budsjett blir bare større og større.

25

 Men stress-sykdom er mer enn bare følelsen av å stadig måtte skynde seg og ikke kunne befri seg fra karusellen med daglige forpliktelser.

Det som dessuten kommer til kort, er vår helt personlige rytme, som utledes ut ifra vår fysiske, mentale og emosjonelle forfatning og som er av uvurderlig verdi. Hvis vi ikke lytter til kroppen vår og ignorerer vår personlige rytme, kan vi bare utføre våre oppgaver ufullstendig på lengre sikt eller i verste fall ikke i det hele tatt.

_____

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (8)

IMG_4094

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

På leting etter en ny tidkultur (8)

 

»Den som lar tiden gli ut av hånden,
lar livet sitt gli ut av hånden;
den som holder tiden sin i hånden,
holder livet sitt i hånden.«

Alan Lakein

Det er viktig, at vi gjør noe for vår lykke,

men minst like viktig er det

ikke å stå i veien for vår egen lykke.

 

TimeShift – forandringer i tidsstyringen (1)

 Teksten stammer fra Ann McGee-Cooper, Dallas/Texas og har blitt bearbeidet av Lothar J. Seiwert.

Hittil sto de generelle forandringene i vårt high-speed-samfunn i fokus. Men nå går det om din helt personlige omgang med tiden. Om ny stress-sykdom, henholdsvis mono- eller polykronisk »tids«-nytelse, divergent og konvergent tenkende – nettopp på det personlige nivå skjer det en grunnleggende forandring mot en ny tidskultur. Og det fine ved det hele er: Også de som ikke kunne eller som i mindre grad kunne identifisere seg med de klassiske tidsstyringsmetodene, kan nå profitere på en ny tidsstyring med fleksible regler

Tidsbevissthet i en akselererende verden

 • »Til det har jeg helt enkelt ikke tid!«
 • »Tiden er for knapp til å holde terminen!«
 • »Ennå et møte? Glem det! Jeg har ikke tid!«
 • »Jeg klarer ikke å ta meg tid til min familie og mine hobbyer.«
 • »Jeg vet, at jeg burde spise sunnere, men jeg har ikke tid til å bry meg om det.«
 • »Jeg har ikke tid til å planlegge alt på forhånd eller å skrive opp alt.«
 • »Jeg har ikke engang tid til å besøke et tidsstyringsseminar.«
Lyder dette kjent for deg? Vårt liv blir akselerert med uhyre tempo. Den teknologiske utviklingen skrider stadig raskere fremover.  E-mail, internett og smartphone og nettbrett  sørger for, at vi kan kommunisere med hele verden i sann tid. Det er derfor ikke rart, at informasjonsflyten som daglig strømmer på oss fordobler seg hver tjuende måned. For de fleste av oss betyr dette, at:
 • vi dag for dag får uhyre mengder av meldinger, SMSer og e-mail,
 • det forlanges stadig mer av oss i løpet av stadig kortere tid,
 • vi vet ofte ikke hva vi skal gjøre som det neste.

24

_____

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (7)

IMG_4094

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

På leting etter en ny tidkultur (7)

 

»Den som lar tiden gli ut av hånden,
lar livet sitt gli ut av hånden;
den som holder tiden sin i hånden,
holder livet sitt i hånden.«

Alan Lakein

Det er viktig, at vi gjør noe for vår lykke,

men minst like viktig er det

ikke å stå i veien for vår egen lykke.

Slow-down – og vinn tid (2)

Tidsstyring som tidsøkologi(1)

Den »nye« tidsstyringen baserer på en annen, mer passende omgang med tiden. Det gjelder å finne den riktige tidsmålestokken, der en tilbakevending til en naturlig tidsrytme er uunngåelig.

Tidligere levde menneskene i et harmonisk vekselspill mellom aktivitet og ro – naturlige rytmegivere bestemte menneskets »indre ur«. Men så tvang de første mekaniske urene menneskene til en unaturlig lineær tidsordning. Med de mye hyllede tekniske innovasjonene i den industrielle tidsalder var det så definitivt slutt på roen.

I dag er tilbakevendingen til en naturlig livsrytme, der man kan »ta seg tid«, mer påkrevet enn noensinne.

Den som – likegyldig om det er yrkesmessig eller privat – stadig blir påskyndet eller hetset,
trenger som kompensasjon nødvendigvis ro, avspenning og tid til å slappe av.
 

Solroperen

I hønsehuset var hanen så syk, at man ikke kunne regne med at den kunne gale den neste morgenen. Hønene var derfor bekymret og fryktet, at solen ikke ville stå opp denne morgenen, hvis ikke golingen til deres herre og mester ropte på den.

Hønene mente nemlig, at solen bare går opp, fordi hanen goler. Men den neste morgenen ble de helbredet fra sin overtro. Riktignok var hanen fremdeles syk, for hes til å kunne gale, men solen skinte, ikke noe hadde influert på dens gange.

Kilde: Nossrat Peseschkian, Der Kaufmann und der Papagei.

_____

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK