Hva driver oss og hva bremser oss?(4)

_____

Hvorfor gjør folk det som de gjør? forts

Hvorfor løper eselet?

Et esel løper. Det gjør det, fordi dagen er flott, og fordi det setter en hove foran den andre. Da sier psykologen: Det er intrinsisk motivert. Innenifra, det vil gå. Men som oftest løper ikke et esel, når det skal. Det har ikke lyst.  Esler er som kjent stae. Og hva gjør så det lure mennesket som sitter i vognen for å få eselet til å bevege seg? Han binder en gulrot i en snor og holder den foran eselets nese bundet fast til en stokk.  Og slik kommer hovene i gang. Psykologen sier til dette: ekstrinsisk motivasjon – bevegelsgrunnen utenifra.

Også mennesket kjenner slike bevegelses-grunner. I det indre brenner det for en sak: Han/hun vil. De ytre motivasjonsfaktoene – høyere lønn, designsofaen, Porschen i garasjen – driver det, til å yte mer. Men aldri vil det bli til dets beste.

________ 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame

Hva driver oss og hva bremser oss?(3)

  

____

Bumerang tipset – man må brenne for noe

Hvis du kaster en bumerang, kommer den til og med tilbake, takket være teknikken som du med besvær har lært.

Men den vil aldri fylle deg med en følelse av uendelig tilfredsstillelse, som et menneske føler, når bumerangen brenner i hånden, fordi han/hun kaster den med begeistring.

For å være en mester, for å nå et mål, trenger vi begge deler: Teknikken – og begeistringen. Du vil skrive en bestseller. Du vil klatre oppover på stigen til suksess. Du ønsker å forandre noe i livet ditt. Til det trenger du begeistringens drivkraft. Dette fordi du kan beherske så mange kunster, teknikker, regler du vil, men uten begeistring når du ikke noe mål.

Skriv opp hva som virkelig begeistrer deg i livet ditt. Og så skriver du opp ved siden av, hva som kunne begeistre deg. Deretter bygg disse målene inn i livet ditt.

________ 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Hva driver oss og hva bremser oss?(2)

___

Hvorfor gjør folk det som de gjør?

Ved alt hva vi gjør, beveger vi oss som bumerangen mellom to poler – mellom det som motiverer eller driver oss, og det som bremser oss.

Motivasjonens kraft

Motivasjon er bare et annet ord for ”bevegelsesrom” – en indre drivkraft, som setter oss i bevegelse, som ønsket om å kaste bumerangen.

Det finnes knapt et tema, der det har blitt forsket så mye, skrevet og spekulert over, som over menneskenes bevegelsesgrunner for handling.

Hvorfor står du hver morgen tidlig opp, for å gå på jobben? Hvorfor blir du helt enkelt ikke liggende?

Hva motiverer deg egentlig til å gjøre de daglige gjøremål?

Hva hjelper deg til å bekjempe ditt indre dovendyr, når du ikke har lyst til å gjøre det som du skal gjøre?
I dag vet vi, at menneskelige holdninger og atferd ikke lar seg presse inn i et skjema, men at det er forskjellige motiver eller motivasjonspakker, som styrer vår atferd.

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Hva driver oss og hva bremser oss? (1)

Kjenner du motivene som driver deg? Da segler du som bumerangen på livets oppdriftskrefter. Kjenner du klampen, som holder deg nede på jorda? Dine mentale gitterstenger, tyranniet ”jeg må …”? Overvinn disse hindringene som sperrer blikket ditt for det vesentlige.

Kjenner du blåfotdumpappen?
 

Det er en fugl som lever på Galapagos-øyene. Den har som navnet sier blå føtter. Utrolig blå. De ser ut som gummisvømmeføtter. Og disse føttene strekker han for å lokke sin elskede til seg. Venstre fot høyt, høyre fot høyt, dreie. Halen opp. Dreie. Viser blå såle. Meget komisk. Og av og til bringer han sin utvalgte igjen og igjen en kvist. Med denne kvisten kan hun ikke gjøre noe. Fordi blåfotdumpappen bygger ikke rede, men graver en grop på stranden. Hvorfor gjør han alt dette? Viser føtter, gir kvister? Tull? Nei. Han vil utkonkurrere sine konkurrenter, vil imponere henne, vil ha anerkjennelse. Vi gir også kvister i form av briljantringer, som man ikke kan bygge noe hus av. Vi kaster jo også bumeranger …

Slik en lekende blåfotdumpapp kan få mennesker som meg til igjen og igjen å huske på å spørre oss selv om, hvorfor vi gjør det vi gjør. Og at mye har en hensikt, skjønt det synes å være tull.

________ 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsvisdom

_____

«Den korteste veien

mellom to mennesker

er et smil.»

Kinesisk visdom

________ 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsvisdom

_____

«Den som vil starte på nytt,

bør gjøre det straks,

da en vanskelighet som er overvunnet

gjør at hundre andre unngås.»

Konfuzius

________ 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

 

Del på bloggen

 

Bookmark and Share

 

Livsvisdom

____

«Hvis du har til hensikt

å fornye deg,

da gjør det hver dag».

Konfuzius

________ 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

 

Del på bloggen

 

Bookmark and Share

 

Livsfilosofi

________

Ikke kun synes,

men også å være.

Alfred Bexell

________ 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

 

Del på bloggen

 

Bookmark and Share

 

Livsvisdom

Kunnskap er for sjelen

hva en god helse er for kroppen.

Alfred Bexell

________ 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

 

Livsvisdom

____

Å forsake er vanskelig.

Å nyte er enda vanskeligere.

Alfred Bexell

________ 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen