Livsbalanse – fjerde element:Livets hensikt (L14)

________

Det fjerde elementet som utgjør livet ditt heter: Livets hensikt. Når livet ditt har en mening som orienterer seg mot dine verdier trives du og utvikler deg.

Om indre tomhet og oppfyllelse

Den moderne psykologien beskjeftiger seg ofte med livets hensikt. For hvis den mangler, presser det på sjelen. Gjør util-freds, ulykkelig, ja depressiv.

Spør deg ikke bare, hva du ønsker å oppnå, men fremfor alt hvorfor – hensikten bak. Spørsmålet etter hensikt hjelper nemlig til å oppdage det vesentlige og si ”nei!” til tidstyver og hemmelige boykottørere av livslyst, livsglede, tilfredshet. 

Bumerangen roterer for spørsmålet etter meningen med med livet.  Fordi ikke noe synes mer meningsløst enn å kaste vekk noe, slik at det kommer tilbake. Mangler hensikten med livet, belaster det sjelen tungt. Denne ballasten kan man kaste vekk – og hensikten kommer tilbake. Komplisert? Nei.

Metode 3: Programmer deg selv til lykke og suksess

Overbevisning lar seg forandre

NLP bruker et utall av metoder som alle har vist seg å være en suksess i andre terapiformer, fra å forvandle tullete trossetninger til meningsfulle, og på den måten optimere atferden.

 Re-imprinting (Ny- innprenting): Et negativt resultat fra tidligere blir slettet og erstattet med nye, bedre erfaringer. Først spore opp: Hvilken forferdelig opplevelse fra fortiden utløser i dag hemninger og angst? For eksempel:Angst for å tale. Var det den spolerte fremførelsen av et dikt for den mektige faren, som sier: ”Jeg viste at du ikke kan det”? Den daværende situasjon blir analysert vedrørende omstendighetene.

Hva utløste det ugunstige resultatet?

(Farens rynker i panna.) Hva er annerledes i dag (faren er ikke der.) Hva kan det skrekkslagne offeret gjøre annerledes enn den gang, for å sikre en opplevelse av å lykkes? (Gjøre klart for seg selv: Jeg taler ikke til min far, jeg kan det, for jeg må ikke være perfekt. Forbrede seg godt.) Etter å ha gjort disse vurderingene på forhånd og eventuell gjort en atferdstrening begir man seg godt forbredt inn i en sammenlignbar situasjon.

________ 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share