Hva driver oss og hva bremser oss?(4)

_____

Hvorfor gjør folk det som de gjør? forts

Hvorfor løper eselet?

Et esel løper. Det gjør det, fordi dagen er flott, og fordi det setter en hove foran den andre. Da sier psykologen: Det er intrinsisk motivert. Innenifra, det vil gå. Men som oftest løper ikke et esel, når det skal. Det har ikke lyst.  Esler er som kjent stae. Og hva gjør så det lure mennesket som sitter i vognen for å få eselet til å bevege seg? Han binder en gulrot i en snor og holder den foran eselets nese bundet fast til en stokk.  Og slik kommer hovene i gang. Psykologen sier til dette: ekstrinsisk motivasjon – bevegelsgrunnen utenifra.

Også mennesket kjenner slike bevegelses-grunner. I det indre brenner det for en sak: Han/hun vil. De ytre motivasjonsfaktoene – høyere lønn, designsofaen, Porschen i garasjen – driver det, til å yte mer. Men aldri vil det bli til dets beste.

________ 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share