Livsbalanse – fjerde element:Livets hensikt (L13)

__________

Det fjerde elementet som utgjør livet ditt heter: Livets hensikt. Når livet ditt har en mening som orienterer seg mot dine verdier trives du og utvikler deg.

Om indre tomhet og oppfyllelse

Den moderne psykologien beskjeftiger seg ofte med livets hensikt. For hvis den mangler, presser det på sjelen. Gjør util-freds, ulykkelig, ja depressiv.

Spør deg ikke bare, hva du ønsker å oppnå, men fremfor alt hvorfor – hensikten bak. Spørsmålet etter hensikt hjelper nemlig til å oppdage det vesentlige og si ”nei!” til tidstyver og hemmelige boykottørere av livslyst, livsglede, tilfredshet.

Bumerangen roterer for spørsmålet etter meningen med med livet.  Fordi ikke noe synes mer meningsløst enn å kaste vekk noe, slik at det kommer tilbake. Mangler hensikten med livet, belaster det sjelen tungt. Denne ballasten kan man kaste vekk – og hensikten kommer tilbake. Komplisert? Nei.

Metode 3: Programmer deg selv til lykke og suksess

Meta program: Hensikt

Hensikten, som vi gir våre handlinger, er chiffrert i de såkalte meta-programmer i hjernen. Det er indre overordnede retnings-linjer, som blir foregitt i øyeblikket for hver enkelt beslutning. De bestemmer hvilke mål man setter seg, hvordan man handler. Slikt et meta-program kan hete: Jeg ønsker å hjelpe andre. Og det fører til, at man griper legeyrket. Det kan lyde: Jeg vil bringe et fotballteam av barn til verden. Nå kan blokaden på veien mot målet ”hensikt” være programmert i hjernen. Det vil si: ”Jeg må være perfekt.” Medisinstudenten skjærer et galt snitt i den første obduksjonen. Og tenker: Tenk om han hadde levd! – og avstår fra målet sitt. Moren gir opp etter sitt første barn, fordi hverdagen løper alt annet enn perfekt, når et lite levevesen bringer inn virvel.

Disse blokadene ”Jeg må være perfekt”,” ”jeg kan det ikke” kan være programmert i barndommen. Men man kan også hente seg en virus igjen og igjen i løpet av livet.

Har en ansatt trukket det dårligste kortet i en konflikt med lederen og blitt straffet for sin trassighet, idet lederen forbigår han/ henne i den neste forfremmelsesprosessen, utvikler han/hun eventuelt meta-programm-et: ”Si aldri mer imot.”  Dermed mister han/hun alle sjanser til å få igjennom sine interesser.

Endelig omprogrammere:
fra tvil, sorger, engstelse til
aksjon, selvsikkerhet, suksess.

Avgjørende er som hos  Ellis trossetningene. De sier hva et menneske ser som sannhet. Den ansatte vil omprogrammere seg til suksess, hvis han/hun er overbevist om at kooperasjon er bedre enn konfrontasjon. Med NLP- metoden spør den ansatte seg, hva han/hun ønsker å oppnå, og utleder passende atferds-strategier for på andre måter å nå sine mål, enn gjennom en håpløs kamp med sin leder. For eksempel: Å konfrontere lederen med hans interesser, og gjøre ham/henne til en alliert for egne mål. Slik blir det ut av et ”ham/henne eller jeg program” et konstruktivt ”vi-felleskapsprogram”. Medisinstudenten kan tenke: Jeg må jo ikke bli kirurg. Moren blir lykkelig med to barn.

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share