Til ettertanke

IMG_1928

_____

«Man kan forandre elver og fjell,

men man kan ikke forandre mennesker.»

Kinesisk ordspråk

________

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.
MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Reklame

Til ettertanke

018

_____

«Mennesket bygger for mange broer,

og for få broer.»

Isaac Newton

________

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.
MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (35)

IMG_4003

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (35)

Livet i morgendagens samfunn (32)

Tids- og selvstyring er ikke tilstrekkelig (3)

Prioritets-matrise

73

For en effektiv prioritetsstyring gir denne matrisen følgene konklusjon:
Prio A

 • Kvadrant A: Viktige og oppgaver som haster må straks angripes og som oftest av en selv. Det dreier seg om kritiske situasjoner, problemer eller til og med kriser, da viktige saker aldri skal bli hastesaker eller gjøres under stort tidspress.

Prio B

 • Kvadrant B: Viktige, men aktiviteter som ikke haster blir som oftest forskjøvet, til de en eller annen gang blir »pressende« og til »skippertaks«-aksjoner, som gjøres i siste liten. De bør planlegges og bli terminfestet

Prio C

 • Kvadrant C: Haster, men uviktige aktiviteter som gjennomgående tar størst andel av yrkesbudsjettet. Her ligger de største tidsreservene til mer effektivitet.
  Uviktige oppgaver som haster bør så godt det er mulig reduseres, elimineres eller delegeres.

Prio P

 • Kvadrant P: Det som verken virker viktig eller som haster, kan man i grunn og bunn la være og med god samvittighet kaste i den reelle eller virtuelle papirkurv. Viser de seg i ettertid som viktig eller pressende, vil en eller annen spørre etter det eller analogt sende en oppfording. Prinsipielt gjelder:

Det viktige haster sjeldent, og det som haster er sjeldent viktig!

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (34)

IMG_4004

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (34)

Livet i morgendagens samfunn (31)

Tids- og selvstyring er ikke tilstrekkelig (2)

Delegere, men til hvem?

Skriv ned i listen oppgaver fra din yrkesmessige/private hverdag, som du kan delegere til andre personer. Hva er grunnen til at delegeringen mislykkes?

 

Oppgave Delegere til … Hvorfor ikke?
Yrkesmessig
 
 
 
 
Privat
 
 
 
 
 • Alle oppgavene som er igjen er så viktige, at vi må gjøre de selv.
 • Personene som vi teoretisk kunne delegere oppgaver til, er selv overbelastet og forsvarer seg mot nye oppgaver.

En annen grunn er, at delegering ofte koster penger. Naturligvis kan vi for eksempel la boligen vår bli rengjort av en rengjøringshjelp. Men bare når vi har de nødvendige pengene til dette. Det samme gjelder for en barnepike til å passe på barna. Likeledes er det i mange bedrifter. Også her kan mange oppgaver delegeres til eksterne tjenesytere, for å avlaste medarbeiderne. Men i mange (små-)bedrifter mangler rett og slett penger til dette.

Oppgave: Reflekter over, henholdvis snakk med din livsledsager, din leder, din kollega
om hvordan forutsetningene for en delegering kan skapes.

Likegyldig hvor årsakene til det å ikke kunne delegere ligger: Stadig flere personer sitter om kvelden foran en stabel med ugjorte oppgaver til tross for en god tid- og selvstyring. Resultatet: Arbeidsdagens slutt forskyver seg til sent på kvelden og mange »viktige« oppgaver, som ikke »haster«, blir liggende til tross for de beste hensikter.

____

 

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (33)

IMG_4007

 

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (33)

Livet i morgendagens samfunn (30)

Tids- og selvstyring er ikke tilstrekkelig (1)

Likevel støter også tids-og selvstyring på sine grenser. Mange mennesker gjør i dag erfaringen: Selv når jeg konsekvent anvender tidsstyringens regler, kan jeg ikke oppfylle de krav som stilles til meg. Det går med deg som med mureren som forsøkte med en 500 gramms hammer å rive ned en vegg. Før eller senere blir han bevisst: Med denne hammeren kan jeg riktignok hugge ned pussen på veggene, men ikke rive ned noen mur. For dette må jeg bruke presslufthammeren. Lykkes jeg da med å komme igjennom kan jeg igjen arbeide med 500 gramms hammeren.

 Stadig flere mennesker skjønner, at de ikke kan klare kravene som blir stilt til dem
kun med rene tids- og selvstyringsteknikker.

Riktignok forsøker mange å oppfylle kravene gjennom mer omfattende tidsstyring. Men som oftest ender dette opp i en fysisk eller psykisk kollaps. Grunnene til dette er flere.

For eksempel kan vi bare klare et begrenset pensum med oppgaver – likegyldig om det dreier seg om private eller yrkesmessige oppgaver.

70a copy

Med en effektiv tids- og selvstyring kan vi riktignok forskyve våre prestasjonsgrenser,
idet vi strukturerer arbeidet vårt annerledes, men en eller annen gang er grensen nådd.
Da omvandles det å imøtekomme fornuftige krav til å bli til en overbelastning.

Da er riktignok vår (arbeids-)dag godt strukturert, men til tross for dette er fremdeles mange oppgaver ugjort om kvelden.

Ut ifra mine seminarer vet jeg, at flere og flere mennesker gjør denne erfaringen. De konstaterer: Selv om jeg planlegger og strukturer dagen min godt, klarer jeg ikke pensumet mitt. Svaret på denne situasjonen fra den klassiske tidsstyringen lyder: Du må gjennomgå dine oppgaver for å finne oppgaver som kan delegeres og slike som du kan kaste i papirkurven. Men mange mennesker er ikke hjulpet med det. De kan meget nøye analysere oppgavene sine, men de finner ingen oppgaver mer, som de kan avgi.

70b

Dessuten kan det å ikke ha mer å delegere ha mange årsaker. Blant annet:

 • Arbeidsmengden er effektivt for stor.
 • Det mangler personer, som vi kan delegere til.

____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (32)

IMG_3638

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (32)

Livet i morgendagens samfunn (29)

Utprøvde hjelpemidler: Tids- og selvstyring (7)

Av tidsstyring ble selvstyring (6)

I dag haster det ikke, men i morgen haster det

63

 

Tiden lar seg ikke styre. Vi kan bare styre oss selv. Vi kan bare utnytte den tiden vi har til rådighet effektivt, idet vi for eksempel strukturerer våre oppgaver anner-ledes og koordinerer bedre våre oppgaver og interesser.

67 copy

Tid- og selvstyring har dermed utviklet seg til viktige arbeidsteknikker. De blir stadig viktigere, jo mer kompleks vår arbeids- og livshverdag blir, og desto mer forskjellig våre oppgaver blir, som vi må utføre.

Det er derfor ikke mulig å følge det som høyskolelæreren Karlheinz A. Geißler fra München skriver: Tidsstyring er »en modernisert form for helbredelsesforventning«. Det blir riktignok tilbudt »praktikabel hjelp for tidsmessig utforming av arbeids- henholdsvis livshverdagen. Men altfor ofte skjer dette i sammenheng med forventninger som ikke kan innfris, gale anvisning-er for å lykkes og fargerike løfter om lykke.

Kort sagt: Tidsstyring er et attraktivt moderne eventyr.

Det må jeg imøtegå ved å si: Tidsstyring er ingen livsfilosofi. Derfor kan det heller ikke vekke noen forventninger om helbredelse.

Tidsstyring er en arbeidsteknikk, som hjelper oss til å strukturere hverdagen vår
og å konsentrere oss om det som er viktig for oss.

Vår knapphet på tid er et resultat av det stigende antall krav, som blir stilt til oss henholdvis vi stiller oss selv. Den er resultatet av en akslererende prosess som preger vårt samfunn. Tidsstyring er det første skrittet til å bli herre over seg selv og overbelastningen.

68 copy

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (31)

IMG_3679

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (31)

Livet i morgendagens samfunn (28)

Utprøvde hjelpemidler: Tids- og selvstyring (6)

Av tidsstyring ble selvstyring (5)

I dag haster det ikke, men i morgen haster det

63

 

Hvilke oppgaver som ikke haster skyver du så lenge fremfor deg, at de haster? Lar disse oppgavene seg tilordne til bestemte oppgavetyper? For eksempel administrative oppgaver, som å skrive brev, rutineaktiviteter som å stryke, eller økonomiforhold som å betale regninger. Tenk over, om og til hvem du kan delegere “disse oppgavene du ikke liker” i hverdagen, og som stadig vekk forårsaker stress. I tilfelle disse ikke kan delegeres, kan du utføre de som “en må oppgave”, sålenge de “ikke brenner inne” – en selvstyringsteknikk som formidler deg en følelse av å ha befridd deg fra noe som er ubehaglig og nå åpner deg for noe virkelig spennende.

Oppgaver Oppgavetype Delegere til …
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Innordningen av oppgaver blir vanskeliggjort av, at deres karakter forvandler seg. Således synes for eksempel det å reparere en dryppende vannkran mindre pressende, når det bare drypper alle tre til fire minutter. Men strømmer vannet ut av ledningen når kranen er skrudd igjen, og vi lenge har unngått å bestille en håndverker, så blir en lite pressende oppgave plutselig til en oppgave som haster.

Ofte produserer vi selv oppgavens press og dermed stresset i hverdagen.

_______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Til ettertanke

IMG_4002

_____

«Ha mot til å gripe etter det du vil ha ut av livet.«

Ukjent

________

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.
MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Til ettertanke

018

_____

«Den som kjenner andre, er livserfaren,

den som kjenner seg selv, er klok.»

Kinesisk ordtak

________

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.
MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (30)

DSC_0031

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (30)

Livet i morgendagens samfunn (30)

Utprøvde hjelpemidler: Tids- og selvstyring (5)

Av tidsstyring ble selvstyring (4)

Ved hjelp av forskjellen mellom »viktig« og »haster« blir det i tid- og selvstyring definert fire oppgavetyper

63

 

Får du kanskje til dels motforestillinger ved å lese eksemplene for pressende og viktige oppgaver ovenfor? Som for eksempel til innordningen av oppgaven »undertøy eller stryke kjøkkenhåndkler« som D-oppgave, som  kan bli kastet i «papirkurven«, altså ikke må bli gjort? Kanskje er det viktig for deg, at undertøyet ditt er strøket, og at kjøkkenhåndklærne ligger fint sammenbrettet i en stabel. Da ordner du disse oppgavene inn i en annen kategori. Likedan er det hvis vannkranen i kjøkkenet drypper. Kanskje ergrer du deg så mye over det eller er prinsipielt mot ethver sløseri med vann. At du ikke anser det å bestille en håndverker som en B-oppgave (haster mindre, men viktig), men som en A-oppgave (viktig og haster). Dette viser: Hvilken betydning vi tillegger enkelte oppgaver, er avhengig av vårt personlige verdisystem.

Virkelig viktig – haster virkelig?

Analyser oppgavene som du har skrevet ned på side 61, og tilordn disse til de fire forskjellige oppgavetypene.

A-oppgaver
 • Gjør det straks
B-oppgaver
 • Planlegg og bestem termin   tidsnok
C-oppgaver
 • Reduser, eleminer, deleger
D-oppgaver
 • Rett i papirkurven

____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO