Balance your life – balanser livet ditt (51)

132

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (13)

Ønsket om balanse i livet (7)

Si »ja« til avhengigheten. Bare da er vi frie (5)

Likegyldighet og mistro er følelsestilstander, som forhindrer opprettelser av relasjoner som også aksepteringen av avheng-igheter. Si »ja« til avhengigheter forutsetter, at vi ikke er likegyldige, at vi tvertimot vet, hva vi virkelig vil – hva vi igjen vil gjøre mht. aktiv livsutforming og life-leadership.

105b copy

På hvilke personer kan du støtte deg, når du er i en krise på et av de fire livsområdene?

Livsområde

Profesjonell
hjelp

Emosjonell, „mental“ hjelp

Arbeid/prestasjon Eksempel:
Yrkesveileder
Eksempel: Venner
Hensikt/kultur Eksempel: Sjelesørger Eksempel:
Foreldre
Kropp/helse Eksempel:
Fastlege
Eksempel:
Partner
Familie/kontakt Eksempel:
Ekteskapsrådgiver
Eksempel:
Søsken

Analyser på bakgrunn av listen, hvilke personer som er de viktigste støttespillerne. På hvilke områder må du enda bygge opp relasjoner, som kan støtte deg i tilfelle kriser?

________
bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Reklame

Livsvisdom

100

_______

«Det er enkelt å kikke uten å se,

å høre uten å lytte,

å spise uten å smake,

å ikke få med seg lukten av fuktig jord etter en regnskur,

ja selv det å berøre andre

uten å erfare følelsene vi overfører og mottar.»

Jon Kabat-Zinn

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Livsvisdom

IMG_2047

_______

«For fullt ut å forstå hvem du er,

må du først erfare deg slik du er.»

Shinzen Young

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (50)

094

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (12)

Ønsket om balanse i livet (6)

Si »ja« til avhengigheten. Bare da er vi frie (4)

Ut ifra følelsen »jeg blir båret« øser vi en stor del av vår kraft til pro-aktivt å reagere på livets krav.

Dette utsagnet kan enhver følge, som allerede en gang har vært i en eksistensiell krise. Da er følelsen »jeg blir båret« ekstrem viktig.

Her  eksempl 2: 

104 copy

Eksempel 2: For et par måneder siden traff jeg på et seminar en mann som arbeidet som pilot i et flyselskap. Han fortalte, at han mange år hadde prossedert med arbeidsgiveren sin vedrørende sin stilling. Hva hadde hendt? På et fly til London hadde en diresjonsmedlem fra selskapet satt seg sammen med ham i cockpiten. Han spurte piloten, hvordan han bedømte ledelsen av medarbeiderne i flyselskapet. Animiert av dette spørsmålet og den uttalte »åpne forretningskulturen« i bedriften, sa piloten åpent sin mening. Direksjonsmedlemmets ansikt ble stadig rødere, og da han i London forlot flyet, sa han: »Du kan søke en ny arbeidsgiver.« Kort tid senere bygynte sjikanene, som kort fortalt sluttet med, at bedriften ville attestere piloten uduglighet mht. flyvning. Plioten forsvarte seg. Flere år prossederte han mot sin arbeidsgiver. Tilslutt ble han »tilbudt det gyldne håndtrykk«. Han skulle la seg førtidspensjonere, men til tross for dette få sin pilotlønn ut livet.

Piloten aksepterte ikke dette. Hvorfor? »Dette å gi litt etter ville ha brukket ned min følelse av egenverdi.« Flere prosesser fulgte, som endte opp i at mannen i dag fremdeles arbeider som pilot for dette flyselskapet. Imidlertid lyder hans fasit: »Uten min kone hadde jeg jeg ikke holdt ut denne årelange kampen, som også stilte spørsmålstegn ved vår finansielle eksistens. Uten henne hadde jeg måttet gi opp, da jeg fikk tilbud om det gyldne håndtrykk.«

Følelsen av »jeg blir båret« kan vi ikke utvikle, når vi skammer oss over våre (selvvalgte) avhengigheter.

Hvis vi skammer oss over våre avhengigheter, er verken en oppbygging av tillit eller forpliktelse mot et felles mål mulig. Der det ikke er tillit, oppstår likegyldighet og mistro.
________
bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (49)

083

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (11)

Ønsket om balanse i livet (5)

Si »ja« til avhengigheten. Bare da er vi frie (3)

I et relasjonsnettverk som er balansert i å gi og ta er vi som selvstendige voksne i stand til å støtte oss på andre, når situasjonen krever det. Dette å kunne støtte seg vil sterkere enn i fortiden bestemme vår lykke i livet. Når vi nemlig på grunn av biografiske krasjlandinger som arbeidsløshet, ødelagte (livs-) parterskap, tvungen steds- og yrkesveksel osv. stadig oftere utsettes for faren for å komme inn i mentale (og/eller finansielle) kriser, blir bevisstheten »jeg kan støtte meg på« og »jeg blir båret« være med på å avgjøre,

  • med hvilke følelser vi imøteser slike krasjlandinger og
  • hvordan vi kan bearbeide disse krasjlandingene.
Ut ifra følelsen »jeg blir båret« øser vi en stor del av vår kraft til pro-aktivt å reagere på livets krav.

Dette utsagnet kan enhver følge, som allerede en gang har vært i en eksistensiell krise. Da er følelsen »jeg blir båret« ekstrem viktig.

Her et par eksempler: 

104 copy

Eksempel 1: For en tid siden snakket jeg med en mann som på grunn av sterk alkoholavhengighet hadde mistet jobben sin. Kort tid senere skilte kona seg fra ham. Dette traff han som et sjokk og lenge drakk han enda mer alkohol. Men en eller annen gang modnet beslutningen i ham. Jeg må forandre noe. Han begynte først et avveninngskur og litt senere en omskolering. »Det som ga meg størst emosjonal støtte, også da alkolholen falt vekk, som en krykke, var det å vite, hvis jeg ikke klarer det, kan jeg alltids søke ly hos mine foreldre. Riktignok forstår de ikke min atferd, men til tross for det vil de alltid støtte meg, hvis jeg ber dem om det. Bare å vite, at jeg ikke er helt alene, var ekstremt viktig for meg i denne situasjonen. Det var for meg den siste støtten.«

________
bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (48)

066

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (10)

 

Ønsket om balanse i livet (4)

 

Si »ja« til avhengigheten. Bare da er vi frie (2)

Avhengigheter

Av hvilke personer er du avhengig? Hvordan er du avhengig av denne personen, f.eks. emosjonell, finansiell, yrkesmessig, privat osv.?

Person

Avhengighetens art

   
   
   
   
   
   
   
   

Hvilke personer er avhengig av deg? Hvordan er den personen det gjelder avhengig av deg?

Person

Avhengighetens art

   
   
   
   
   
   
   

For eksempel sier prinsippet du-sentrert tenkning, at alt hva man gjør godt mot andre, en eller annen gang kommer tilbake til en selv. Flere ledere bygger inn denne erkjennelsen i sin omgang med sine medarbeidere. Jo flere medarbeidere de hjelper til suksess, desto mer vil dette innvirke på lederens egen karriere.

Ensidig eller gjensidig

Sammenlign hos hvilke personer avhengigheten er ensidig og hos hvilke den er gjensidig. Reflekter deretter over hvilke av-hengigheter du vil kunne si »ja« til og hvilke du vil løse deg fra.

ensidig

Kan du
si »ja«?

gjensidig

Kan du
si »ja«?

  ž ja

ž nei

  ž ja

ž nei

  ž ja

ž nei

  ž ja

ž nei

  ž ja

ž nei

  ž ja

ž nei

  ž ja

ž nei

  ž ja

ž nei

  ž ja

ž nei

  ž ja

ž nei

 

Øvelse: Ta et tomt ark, tegn en liten sirkel i midten, der du skriver »jeg«. Rundt denne sirkelen »jeg« tilordner du på papiret alle personene som forekommer på listen din. Jo nærmere, desto mer avhengig. Slik får du et bilde på relasjonsnettverket som du lever i.
________
 
bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

 

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (47)

IMG_0518

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder. 24

Balance Your Life: Life-Leadership (9)

Ønsket om balanse i livet (3)

Si »ja« til avhengigheten. Bare da er vi frie (1)

Life-leadership forutsetter et annet punkt. Vi må på nytt lære å akseptere, at vi er sosiale vesener, og det gjelder også på nytt å definere vår forståelse av »frihet«.

Vårt moderne samfunn setter   – uriktig – frihet lik uavhengighet.
Nesten uten å reflektere aksepterer vi parolen: Den som er avhengig er svak, den som er uavhengig er sterk. Denne tankegangen gjennomsyrer hele livet vårt. Delvis er dette forstålig. I yrkeslivet erfarer vi, hvordan samfunnet streber etter og gjøre seg mer uavhengig av arbeidstakerene. Mennesker blir erstattet av maskiner, faste ansatte av freelancere og (tilsynslatende-) selvstendige. Følgelig streber også vi etter å bli uavhengig av våre arbeids- og oppdragsgivere. Likeledes er det på privat område. Også her blir uavhengighet til øverste livsmaksime. Tilsvarende mange enslige befolker om kvelden, spesielt i storbyer, kneiper eller forsøker å formidle hjemme foran fjernsynet når de betrakter et talkshow en følelse av: »Jeg er med.« Eller de tilbringer tiden sin i chat-rooms. Anonym og uforpliktende – med et klikk er det ute igjen. De fleste av dem – spesielt menn – innrømmer ikke sin ensomhet.  Isteden forsøker de – i det minste i kontakten med andre –, og skjule sin relasjonsudugelighet og ensomhet med begrep som »frihet«, »uavhengighet« og »selvrealisering«.»Etter den nye regelen er avhengighet en synd.«
99b copy
Mange mennesker skammer seg i mellomtiden, hvis de må innrømme avhengigheter. Hvor galt dette er, merker vi når vi gjør det klart for oss:

  • Den som elsker, er alltid emosjonell avhengig.
  • Den som står i vennskaplig relasjon til en person, er avhengig av denne. Ellers er det ikke noe sant vennskap.
  • Den som grunnlegger en familie, begir seg frivillig i avhengighet.

Generelt gjelder:

Uten avhengighet er det ikke mulig med et felles liv og et fullverdig liv.
Det å være avhengig er ikke noe negativt i seg selv. Negativt er avhengighet bare når vi som voksne ikke har truffet en be-slutning av fri vilje eller når avhengighetsforholdet er ensidig, slik at vi ikke kan løse oss fra det, såfremt det er ønsket. For eksempel, hvis vi føler et arbeidsforhold som kval, men ikke kan oppgi det, fordi vi (tilsynelatende) ikke har noe alternativ. Eller når vi forblir i et ulykkelig partnerskap, fordi vi tror, at vi må gi våre barn en fiksjon av en hel familie. Avhengighet fungerer, når relasjonen mellom å gi og ta er i likevekt, både i privatlivet som i yrkeslivet.
________
bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert _______ Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK. __________ bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK ____________ nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______ 30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK _____ bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (46)

IMG_0518

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (8)

Ønsket om balanse i livet (2)

Livet vårt lar seg riktignok inndele i fire livsområder, men disse står imidlertid i en uutslokkelig vekslende relasjon til hverandre. Life-leadership-konseptet representerer et helhetlig forsøk og oppfordrer oss til å betrakte livet vårt som en enhet.

 

 

Vi må lære å finne balansen mellom de fire livsområdene:

  • Kropp/helse,
  • Arbeid/prestasjon,
  • Familie/kontakt,
  • Hensikt/kultur.

Vår moderne livsførsel lider under, at vi ofte reagerer på kravene utenifra og forsømmer over tid et eller flere av de fire livsområdene. Dette har konsekvenser.

Den som ensidig setter fokuset på området »kropp/helse«, våger seg en eller annen gang ikke mer ut av døren, fordi han/hun frykter infeksjon. Også gleden ved å spise blir ødelagt. Og senest når tidens tann, det vil si aldringsprosessen merkbart gnager på kroppen hans/hennes havner personen i en krise. Ofte ytrer en for sterk fremhevelse av området »kropp/helse« seg i en manglende evne til å akseptere sin egen alder. Konsekvensen er en overdrevet sportslig aktivitet for å gjøre aldringsprosessen langsommere og å bevise for seg selv: »Jeg er ennå ung«. En indre utilfredshet og ubalanserthet er prisen, fordi vi til syvende og sist vet, at vi ikke evig vil være ung.

•   Den som ensidig fokuserer på området »hensikt/kultur«, den … Ja, hva er det med han/hun? Et vanskelig spørsmål. Han/hun har i det minste funnet en sentral nøkkel til et fullverdig liv, hvis han/hun finner et svar på spørsmålet etter hensikten, da spørsmålet om hensikten gjennomsyrer alle de andre tre livsområdene. Imidlertid er det påfallende, at det ofte er de som mest intensivt befatter seg med spørsmålet om hensikt, som mislykkes i besvarelsen av den. Som for eksempel de som går fra en terapeut til den neste for å undersøke selvets røtter. Mange finner knapt nok svar, fordi spørsmålet etter hensikten kobbles vekk fra de andre livsområdene. Life-leadership konseptet på den annen side går utifra:

Hensikten er bare å erfare i sammenheng med de tre andre livsområdene.

 

________
bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Livsfilosofi

IMG_2047

_______

«Vær tro mot de små tingene.

Det er i dem styrken din ligger.»

Mother Teresa

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Livsfilosofi

IMG_1925

_______

«Vi vil aldri oppnå fred i den ytre verden 

før vi slutter fred med oss selv.»

Dalai Lama

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.