Til ettertanke

IMG_0285

_______

«Mange av oss skammer seg over lurvete klær og loslitte møbler.

Det ville vært bedre om vi skammet oss over lurvete tanker og loslitt livssyn.»

Albert Einstein

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Reklame

Balance your life – balanser livet ditt (95)

IMG_0154

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (57)

Lær å strukturere hverdagen (9)

161 copy
Det finnes fire mønstre på å omgås tiden og strukturere hverdagen. Det skjelnets mellom fire typer: »kontrollører«, »disiplinerte«, »sjonglører« og »ansvarsbevisste«.

For mange utfordringer vil vi måtte utvikle helt nye løsninger, som vi på forhånd ikke vet om de fungerer.

Vi må gjøre utkast til nye kreative utforminger, fordi våre gamle atferdsmønstre ikke egner seg for å mestre fremtiden. Det vil si:

Vi må i fremtiden springe over skyggen vår og kanskje gjøre det motsatte, av det som vi hadde suksess med i fortiden.

At dette er vanskelig for oss, er selvsagt. Til syvende og sist har vi som oftest lært å befestige våre tanke- og atferdsmønstre eller paradigmer over mange år. De er blitt en del av oss selv. Tilsvarende kan vi vanskelig kvitte oss med dem. Men de tilvendte tankemønstrene hindrer oss i ny kreativ utforming. For eksempel er mange ansatte overbevisst, om at en fast ansettelse tilbyr de mest sikkerhet. Men dette er bare til dels riktig. Hvis konsernsentralen langt borte beslutter å selge bedriften, da kan du være arbeidsløs i morgen. Selv om du  mange år har gjort et meget godt arbeid. Ofte er det derfor sikrere å gjøre seg selvstendig – naturligvis bare hvis du har en god forretningsidé og den nødvendige besluttsomhet. Da ligger den yrkesmessige skjebnen ikke mer hos en fjern konsernsentral, men i din egen hånd.

170 copy

Hvis vi inntar en fremtidsorientert holdning og stadig vekk våger forsøk på å utforme livet vårt aktivt, reduserer vi med tiden også farene for å mislykkes.

_____
bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (94)

IMG_0173

___

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (56)

Lær å strukturere hverdagen (8)

161 copy
Det finnes fire mønstre på å omgås tiden og strukturere hverdagen. Det skjelnets mellom fire typer: »kontrollører«, »disiplinerte«, »sjonglører« og »ansvarsbevisste«.

En nødvendig oppgave består dermed i å treffe nødvendige tiltak, slik at vi kan bli eller forbli en life-leader. Vi må sikre oss, at vi alltid har flere realistiske valgmuligheter. For eksempel gjennom helsemessig bevisst atferd, da en alvorlig sykdom automatisk reduserer våre valgmuligheter.

169a copy

Eller idet vi passer på, at våre kvalifikasjoner ikke bare er etterspurt hos vår nåværende arbeidsgiver. Da har vi hvis vi blir sagt opp eller ikke er tilfreds med stillingen, fremdeles flere valgmuligheter. Eller idet vi utenom vår livsledsager har en voksen vennekrets, slik at vi lettere kan omgås kriser i parrelasjoner, fordi vi ikke må frykte, i tilfelle et brudd å være fullstendig alene

Det vil si: Hvis vi ønsker å være leader-of-our-life, må vi sikre oss igjennom en pro-aktiv-handling, at vi alltid har flere realistiske valgmuligheter. Bare slik kan vi styre vekk fra kriser, henholdsvis bearbeide de bedre, hvis disse ikke kan unngås.

Selv om det faller deg vanskelig å leve med tankene, om at miljøet rundt deg stadig vekk forandrer seg raskere, og at en prognose for fremtiden nesten ikke er mulig mer: Vi må ikke lukke øynene for denne usikkerheten; vi må i enda større grad lære å leve med den. Ingen kan i dag lenger si: Hvis jeg gjør det, er jeg om fem år med sikkerhet i mål. Tvert imot må vi alltid plassere et spørsmålstegn bak det.

169b

Bare hvis vi aksepterer dette, er vi beredt til å skaffe oss alternative handlingsperspektiver, slik at vi også i fremtiden har flere valgmuligheter, i tilfelle vår fremtid utvikler seg annerledes enn vi formodet.

_____
bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (93)

IMG_0270

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (55)

Lær å strukturere hverdagen (7)

161 copy
Det finnes fire mønstre på å omgås tiden og strukturere hverdagen. Det skjelnets mellom fire typer: »kontrollører«, »disiplinerte«, »sjonglører« og »ansvarsbevisste«.

Likedan forholder det seg med forsøket på, å unngå en akselererende verden gjennom målrettet å gi avkall på valgmulighetene. Og gi avkall på valgmulighetene, kan vi bare hvis vi har de. Det vil si: Verken idet vi akselererer alle våre aktiviteter eller idet vi skrur ned tempoet, kommer vi til mål.

Forsøket på å akselerere alt mislykkes, fordi det på mellomlang sikt fører til kollaps. Forsøket på å skru ned tempoet, mislykkes fordi forutsetningene her er, at vi ikke er del av denne akselererende verden. Dessuten er det å skru ned tempoet bare mulig når vi har valget mellom å skru ned tempoet og akselerere.

167 copy


Life-leadership betyr, at vi utvikler en strategi og benytter den målrettet, og som tillater oss å nyte „fruktene“ av det moderne multiopsjonssamfunnet. Dette er bare mulig, hvis vi arbeider mot å alltid ha flere valgmuligheter til rådighet. Ellers kan vi ikke fritt ta beslutninger.

Her noen eksempler:

Eksempel 1: Hvis vi står finansielt med ryggen mot veggen og vi allerede trues med innkasso, lyder vårt eneste valg: Vi må raskest mulig få tak i penger.

Eksempel 2: Hvis vi er arbeidsløse og våre kvalifikasjoner ikke mer er etterspurt, har vi bare to muligheter (i det minste kortsiktig): Enten aksepterer vi enhver stilling, bare for å ha en jobb, samme hvor godt eller dårlig den blir betalt eller vi lever fra sosial-/ arbeidsløshetsstøtte.

Eksempel 3: Hvis relasjonen med vår livspartner allerede er strandet, lyder vår eneste valgmulighet; Bearbeide bruddet og leve videre enten som single eller lete etter en ny livsledsager.

Med andre ord:

Hvis barnet faller ned i brønnen, har vi bare to muligheter. Enten springer vi i det kalde vannet og henter barnet opp av brønnen eller vi lar det drukne. Vil vi unngå disse ubehaglige alternativene, må vi handle pro-aktivt. Det vil si vi må handle før barnet faller ned i brønnen.
_____
bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (92)

017

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (54)

Lær å strukturere hverdagen (6)

161 copy
Det finnes fire mønstre på å omgås tiden og strukturere hverdagen. Det skjelnets mellom fire typer: »kontrollører«, »disiplinerte«, »sjonglører« og »ansvarsbevisste«.

Hvilken tidstype er du?

Kryss av for hvert spørsmål. Summér så poengene fra de enkelte spørsmålene etter følgende skjema:

a) = 1 poeng, b) = 3 poeng, c) = 5 poeng, d) = 7 poeng.

Yrkesmessig

Når begynner du arbeidsdagen din?

a) Hver morgen nøyaktig på samme tid

ž

b) Innenfor en fastlagt (fleksi-)tid

ž

c) Av og til tidligere, av og til senere

ž

d) Alltid i siste liten

ž

Hvordan planlegger du din arbeidsdag?
a) Hver kveld lager jeg en nøyaktig plan for neste dag

ž

b) Om morgenen på kontoret inndeler jeg dagen min

ž

c) Jeg planlegger alltid bare for de neste timene

ž

d) Jeg planlegger overhodet ikke

ž

Hvor strengt holder du deg til en tidsplan?
a) Jeg overholder strengt tidsplanen min

ž

b) Jeg kontrollerer min tidsplan og tilpasser den eventuelt

ž

c) Jeg holder meg bare omtrent til tidsplanen min

ž

d) Jeg kontrollererer ikke tidsplanen min

ž

 

Privat

Hvor ofte vasker du bilen din?

a) Regelmessig, likegyldig hvor skitten den er

ž

b) Alltid når den er skitten

ž

c) Når den er skitten og jeg har tid til det

ž

d) Når jeg har lyst til det

ž

Hvor ofte handler du inn dagligvarer?

a) Hver uke på en fast ukedag

ž

b) Når kjøleskapet er tomt

ž

c) Når jeg har tid og lyst til det

ž

d) Når jeg er sulten

ž

Når går du til lege?

a) Regelmessig

ž

b) Straks når jeg føler smerte

ž

c) Bare hvis jeg over lengre tid har smerter

ž

d) Først når det er ikke går på annen måte

ž

Testresultat

0-6 poeng: Du er en kontrollør. Du planlegger helst på lengre sikt og alt i minste detalj. Du overholder dine planer strengt. Pass på, at din (tids-)kortsett ikke blir for stram.

7-18 poeng: Du tilhører de disiplinerte. Du synes det er hensiktmessig å planlegge tiden din, og anstrenger deg for i stor grad og overholde dine planer. Men du gjør deg heller ikke til slave av din plan. Videre slikt!

19-30 punkter: Som jonglør er du en sann livskunstner. Du planlegger riktignok, men bare det nødvendigste. Resten lar du heller komme som det kommer. Din planlegging kan man absolutt betrakte som fleksibel. Hvis du ikke snurrer rundt og rundt , er du å misunne.

31-42 punkter. Du tilhører de ansvarsbevisste. Uten tvil har du en nådegave. Såfremt livet ditt ikke hver dag har fem overraskelser parat for deg, kan du unne deg denne bemerkelsesverdige luksusen. Ellers ville litt mer planlegging ikke skade deg.

 

_____
bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (91)

008

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (53)

Lær å strukturere hverdagen (5)

161 copy
Det finnes fire mønstre på å omgås tiden og strukturere hverdagen. Det skjelnets mellom fire typer: »kontrollører«, »disiplinerte«, »sjonglører« og »ansvarsbevisste«.

Ansvarsbevisste

De ansvarsbevisste gir i stor grad avkall på å strukturere og planlegge dagen sin på forhånd. De gir avkall på å innførre regelmessigheter. De regulerer sin daglig livsførsel isteden »spontant« og stoler dermed på sin kompetanse og evne til å utforme livet sitt ad hoc.

Ved analysen, hvilke personer praktiserer hvilken omgang med sin tid, viser det seg: Kontrollørene var nesten utelukkende menn. Hvorfor? Menn kan ofte delegere huslige oppgaver til andre personer og kan derfor punktlig overholde sin tidsplan. Også de ansvarsbevisste var utelukkende menn, som kunne delegere huslige oppgaver og hadde finansiell sikkerhet. De måtte ikke arbeide daglig syv til åtte timer konsentrert, for måned etter måned å tjene til nødvendig livsopphold. Derfor utviklet de den nødvendige avslappethet til å gi avkall på en tidsplanlegging og –kontroll.

Derimot tilhørte til de disiplinerte og sjonglørene fremfor alt kvinner, henholdsvis personer som måtte få yrkesmessige og private krav til å passe i en hatt. De måtte legge en hvis disiplin for dagen for å klare alle kravene. Men på samme tid var en hvis jonglering nødvendig, for å synkronisere de forskjellige kravene.

Undersøkelsen viser:

Hvis vi er bundet inn i et sosialt nettverk, som konfronterer oss med forskjellige krav, kan vi ikke lenger koble oss fullstendig ifra rytmen som omverdenen vår krever.

Vi kan verken etter behag akselerere eller redusere tempoet i livet vårt. Det vi kan gjøre er å utvikle en adekvat (livs-)rytme i livet vårt, som forener akselerasjon og slowing-down. I så måte gjelder:

Antagelsen, om at vi ved hjelp av en redusering i tempoet av våre aktiviteter kan flykte fra akselereringen, er en illusjon. Den går ut i fra den gale forutsetningen, at vi lever som en aleneboer på en øy.
_____
bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Til ettertanke

040

_______

«Mennesket har mistet evnen til å forutse og komme i forkjøpet.

Det vil ende med at de ødelegger jorden.»

Albert Schweitzer

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Til ettertanke

026

_______

«Verden har tilstrekelig til menneskenes behov,

men ikke til menneskenes begjær.»

Gandhi

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (90)

017

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (52)

Lær å strukturere hverdagen (4)

161 copy
Det finnes fire mønstre på å omgås tiden og strukturere hverdagen. Det skjelnets mellom fire typer: »kontrollører«, »disiplinerte«, »sjonglører« og »ansvarsbevisste«.

Sjonglører

Sjonglører forsøker likeledes, tidsmessig å strukturere hverdagen sin, slik at de finner både tid til yrket sitt som til partneren sin og barna sine. Også de planlegger daglig små og større tidsblokker, der de kan arbeide konsentrert. Men de har vanskeligheter med å overholde disse. Dessuten faller det vanskelig for dem å bringe sine forskjellige oppgaver og interesser i et balansert og for dem tilfredsstillende forhold. Dette fordi så mange krav blir stilt til de, som ikke er planlagt på forhånd. Derfor kaster de ofte sine planlagte tidsskjemaer på avfallshaugen, for å erstatte de med nye. 

163 copy

_____
bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (89)

IMG_0091

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder. 24

Balance Your Life: Life-Leadership (51)

Lær å strukturere hverdagen (3)

161 copy Det finnes fire mønstre på å omgås tiden og strukturere hverdagen. Det skjelnets mellom fire typer: »kontrollører«, »disiplinerte«, »sjonglører« og »ansvarsbevisste«.
Disiplinerte
Tidsplanleggingen til de disiplinerte er mindre stiv enn den til kontrollørene. De har ingen faste tidsblokker som de holder seg strengt til. Isteden forsøker de å overholde en bestemt rytme ved utformingen av arbeidstiden sin. Elementer av planlegging og en »la det komme« og »la det løpe« står således ved siden av hverandre. Også de vil for eksempel arbeide daglig syv til åtte timer og overholde bestemte tidsblokker. Imidlertid varierer det hvor lenge tidsblokkene varer og når de begynner med arbeidet. Så setter de seg for eksempel ved skrivebordet sitt klokken 8, mange ganger klokken 9 om morgenen. Likeledes tar de mange ganger om formiddagen en eller ofte to timers pause. Ofte blir rytmen deres bestemt av omgivelsene. For eksempel av at barna må hentes i barnehagen. De disiplinerte planlegger så mye som mulig og så langt som mulig.
162b copy
_____  
bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.