Balance your life – Kunsten å lede seg selv (80)

IMG_2014

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (75)

Balance Your Life: Life-Leadership (36)

Akselerasjon og nedbremsning – to sider av en medalje (6)

Overbelastning som varig tilstand gjør oss aggresive(2)

 

Når blir du aggresiv?

 

Du kjører om morgenen til arbeidet. Du er sent ute. På motorveien “sneiler” en bil i 80 km/t i venstre kjørebane fem minutter foran deg. Hvor lenge varer det før du blir urolig? Banner du? Trommer du på rattet? Svetter du på pannen? Kjører du tett innpå? Bruker du lyshornet? Forsøker du å kjøre forbi på høyre side? Gir du opp?

Hvordan reagerer du?

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Hvilken atferd ville være passende i situasjonen?

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Du kommer fra et møte med lederen din, som ikke er inneforstått med ditt siste prosjekt. Du har enda ti minutter til å forberede en viktig telefonsamtale med en kunde. I dette øyeblikket ringer telefonen. Din mor vil vite, når du neste gang besøker henne, noe du selv ikke vet. Du sier til henne, at du i øyeblikket ikke har tid til å snakke med henne, men det holder deg ikke tilbake fra å fortelle henne det nyeste sladderet. I mellomtiden har du bare fem minutter tid til forberedelser. Løper du i løpet av samtalen frem og tilbake? Knapper du opp den øverste knappen i skjorten din eller blusen din? Sier du
»ha det, mamma« og legger helt enkelt på? Gjentar du stadig høyere, at du nå ikke har noe tid?

Hvordan reagerer du?

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Hvilken atferd ville være passende i situasjonen?

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Du har hatt en dårlig dag på kontoret. Du kommer først hjem henimot klokken 8 om kvelden, fordi du sto en halv time i kø. I gangen snubler du over skoene til barna. Knapt har du satt fra deg dokumentmappen din, før de kjære små kommer løpende mens de skriker, uten og si “hallo”, for  sammen å fortelle deg de siste »rampestrekene« de har gjort. Skriker du »ro«? Sender du barna inn på barnerommet? Sender du de til partneren din? Forsøker du nødtvungen å bilegge striden?

Hvordan reagerer du?

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Hvilken atferd ville være passende i situasjonen?

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Vi kjenner alle slike situasjoner fra hverdagen vår. Vi eksploderer ofte bokstavlig og viser en aggresiv atferd, som ikke er tilpasset situasjonen. Grunnen er, at vår øyeblikklige forventningsholdning og vårt behov etter ro ikke blir ivaretatt.

Når kravene som stilles til oss om alltid å være tilgjengelig, til å snakkes med og tilstede forsterkes, er en slik atferd forstålig. »Mange mennesker vil ikke stadig bli bombardert med informasjoner, telefonsamtaler, faks, meddelelser og reklame.

153 copy

Blir du ikke mange ganger rett og slett forbanna når en telefon-samtale venter på deg, mobil-telefonen piper eller at ekspressbudet står fremfor døra? Ikke noe ønsker vi oss så inderlig, som tid til å være uforstyrret, og ha tid helt alene for oss selv. Men det er ikke lett å finne indre fred, når man dag og natt skal være tilgjengelig.«

Indre fred finner vi ikke, idet vi forsøker å gjøre alt raskere.

 

For det ene, fordi bestemmte oppgaver, som for eksempel det å treffe viktige beslutninger, trenger sin tid. For det andre, fordi selv om vi stadig arbeider raskere, ingenting endrer på det faktum, at antall

 • utfordringer, som vi står ovenfor,
 • forlokkelsene som vi blir konfrontert med og
 • beslutningene, som vi må treffe,

stadig stiger. I motsetning: Jo mer vi må gjøre på stadig mindre tid, desto mer forlokkelser strømmer på oss, desto flere beslutninger må vi treffe og med desto flere utfordringer blir vi konfrontert.

_____


bal150
_____

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Reklame

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (79)

IMG_1939

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (74)

Balance Your Life: Life-Leadership (35)

Akselerasjon og nedbremsning – to sider av en medalje (5)

Overbelastning som varig tilstand gjør oss aggresive(1)

Det er ikke ille, hvis denne tilstanden er tidsbegrenset og det følger en fase med avslapping etterpå. Men farlig blir det, hvis det å »stå under spenning« blir til en varig tilstand eller til og med blir forklart som et ideal. Da består faren i, at vi en eller annen gang kollapser fysisk og psykisk. I tillegg kommer, at vi kanskje griper til medikamenter, for å være topfit og for alltid å kunne bringe toppytelser.

Vi hangler fra et adrenalinkick til det neste, Men vi har stadig følelsen,

 • ikke å ha levd nok,
 • ikke vært aktiv nok og
 • ikke har følt nok og dermed ikke virkelig å ha levd.


Normalt krever det å føle, at vi innlater oss på en ting, henholdvis en person, som igjen forutsetter, at vi har tid. Da vi tror, at vi ikke kan ta oss denne tiden, erfarer vi heller ikke dypden, som vi søker, Følgelig legger vi til litt mer, slik at vi får det neste adrenalinkicket. Kanskje formidler det oss den dype følelsen vi ønsker oss.

Ved å hangle fra et adrenalinkick til det neste overser vi, at vi riktignok opplever mer, men ikke føler mer.

Dette preger våre sosiale relasjoner. Også her blir våre opplevelser preget av følelsen; »Hvis jeg bare kunne føle mer, da kunne jeg innlede en relasjon til en annen eller pleie en ›virkelig‹ relasjon til han/henne. Men i øyeblikket har jeg hver gang følelsen av å ikke føle nok.«  Konsekvensene er indre tomhet, og latent utilfredshet. En vesenlig grunn til, at vi stadig leter videre etter oppfyllelse.

En eller annen gang resulterer vår vedvarende leting etter en dypere opplevelse en tilstedeværelse av overbelastning og nervøsitet,
fordi vi ikke lenger kan bearbeide forlokkelses-strømmen, og samtidig ikke finner det vi ønsker oss.

Dette å være overbelastet slår ofte om i aggresjon, som enten retter seg mot oss selv eller omverdenen vår. Ofte bemerker vi dette fenomenet hos ungdommer, som er på leting etter sin vei. Da de til tross for vedvarende leting ikke finner det de ønsker seg, lever de i en vedvarende forlokkelsestilstand. De finner ingen ro, raskt kan deres indre uro forvandle seg til aggresjon. Ut fra tilsynelatende ubetyd-elige grunner eksploderer de, fordi de har følelsen av, at de aldri blir latt i ro.

150a copy

At overbelastning slår om i aggresivitet er heller ikke fremmed for oss voksne. Også vi viser slike atferdsmønstre, hvis vi tror at vi ikke klarer bestemte krav. En klassisk situasjon for dette er tiden før jul, når vi ved siden av våre hverdagsaktiviteter besørger gaver og forbereder festen, og på samme tid har forventningen: Nå må det bli en riktig flott jul. Da er det på forhånd i mange familier programmert strid.At ungdommer befinner seg i denne tilstanden er normalt. Dette er et resultat av, at de »ikke lenger« er barn og »ennå ikke« voksen. Men problematisk blir det, hvis denne svevetilstanden av »ikke lenger« og »ennå ikke« også preger oss i vårt voksne liv, fordi vi ikke finner den indre balansen.

150b copy

 

_____

bal150______

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (78)

IMG_1902

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (73)

Balance Your Life: Life-Leadership (34)

Akselerasjon og nedbremsning – to sider av en medalje (4)

Iaktagelser istedenfor å skanne

Dette stadig mer og stadig raskere har sin pris. Å være dratt frem og tilbake mellom de mange interessene er en konsekvens av å ville ha alt på en gang, en annen er en økt overfladiskhet. Den siste manifisterer seg i en minkende evne til å konsentrere seg om en sak. Fordi:

Jo lenger jeg konsentrerer meg om en sak, desto mer tid går tapt for meg til resten av tilbudene.

For å kunne ta opp det voksende antall inntrykk, opplevels-er og impulser, skanner vi ofte bare hendelsene.Dette å ikke kunne konsentrere seg manifisterer seg i barndommen i en stadig voksende haug av leker. Og i ungdoms- og voksenalderen til stadig vekslende vennskap og livspartnerskap.

Vi skanner i økt grad inntrykkene, som virker inn på oss, istedenfor å befatte oss med dem.

 

Alt blir bare overfladisk berørt. Vi filtrerer ut ifra de mange optiske og akustiske signalene som strømmer inn over oss, kun ut en brøkdel, slik at vi kan bearbeide strømmen. Mange viteskapsfolk er av den oppfatning, at vi i fremtiden i »for-mye-sivilisasjonen« bare kan bestå, hvis vi behersker evnen til å skanne.


I og for seg har vi allerede denne evnen. Samme hva vi gjør, fornemmer vi bare selektiv forlokkelser. Ingen kan bevisst ta opp og lagre alle inntrykkene, som virker inn på en. Da ville en enkelt slentring gjennom byen være en overbelastning. Vi kan ikke virkelig iaktta hver utstilling i butikkvinduet, ansiktet og klærne til enhver som går forbi, eller iaktta fasadene på ethvert hus. At vi iakttar omverdenen vår selektivt, er altså ikke problemet. Dette er en nødvendighet, slik at vi kan konsentrere oss om de tingene som er viktige for oss og ikke bli distrahert av bagateller. Her ligger forskjellen mellom den selektive iaktagelsen og skanning.

147 copy

Den selektive iaktagelsen hjelper oss til å konsentrere oss om de tingene som er viktige for oss.
Derimot ved skanning kan vi ikke mer fornemme ting, som virkelig er viktige (henholdsvis burde være det),
fordi alle ting kun bare blir betraktet overfladisk, for å slippe unna overfloden av forlokkelser. Vi ser så å si ikke skauen for bare trær.

 

Tilsvarende mål- og planløst haster vi frem og tilbake. Midt i skauen er vi på leting etter trær. I USA snakker man allerede om en ny folkesykdom, den såkalte ADD, dvs. Attention Deficit Disorder. Her handler det om en oppmerksomhetsforstyrrelse, en art læringssykdom. Den ytrer seg i tre atferdsmønstre:

 • Spontanitet,
 • Hyperaktivitet og
 • Åndsfraværenhet.

Fremmed er ikke disse symptomene for oss. Også vi viser de når vi står under stress eller tidspress, fordi vi må eller ønsker å gjøre mange oppgaver på kort tid. Hvis vi ikke kan bestemme oss, springer også vi spontant fra en aktivitet til den neste. Da tenderer også vi til hyperaktivitet, er distrè, og kan vanskelig konsentrere oss.

148 copy

 

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (77)

IMG_1926

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (72)

Balance Your Life: Life-Leadership (33)

Akselerasjon og nedbremsning – to sider av en medalje (3)

Vi lærer å gjøre flere aktiviteter parallelt og befatte oss med stadige flere ting innen stadig kortere tidsrom.

 


Denne utviklingen vil fortsette. En antydning gir atferden til den såkalte generasjon @ oss. Som generasjon @ blir dagens 14- til 30-åringer betegnet, som har vokst opp med nye medier som computer, internett og mobil og som ungdom, henholsvis ung voksen allerede har lært å oppgås disse.

145 copy

Denne generasjonen vil prege samfunnet vårt om ti år. Derfor tillater et blikk på deres livsstil konklusjoner for vårt liv i fremtiden. De er pionerer for morgendagens verden.

For knapt 20 år siden var dette helt annerledes. Jeg kan godt huske da de første joggerne løp rundt med walkman. De ble smilt av. Og i dag? I dag betrakter vi dette som selvsagt. Likeledes er det med fjernsynet. For ca. 20 år siden spottet vi over amerikanerne fordi fjernsynet der var slått på i hjemmet deres hele dagen. Og i dag? I dag skru mange av oss på frokost tv om morgenen og lytter til rapportene når vi drikker kaffe og pusser tennene. Dette tilhører i det minste morgenritualet hos alenebeboerne.For generasjon @ gjelder ikke alternativene »enten-eller« mer. Deres livsstil er preget av, at de presser flere aktiviteter inn i tiden sin og gjør alt mulig raskt og samtidig. »Generasjon @ agerer ikke alternativt – for eksempel benytte PC istedenfor å lese bøker eller DVD istedenfor radio. For de vil det heller si: DVD pluss radio pluss bok pluss free-TV pluss pay-TV pluss teleshopping pluss innkjøpstur. De vil alt og fremfor alt enda mer«Dette fenomenet beskriver også den amerikanske trendforskeren Faith Popcorn. For henne er forsøket, »å leve 99 liv på en gang«, en sentral trend i vår tid: »I dag stirrer ingen mer på folk som hamrer på laptopen sin på toget eller brøler forretnings-messige anvisninger inn i en mobiltelefon på gata «.

Vi har vendt oss til å benytte oss av stadig flere »hjelpende hender«. Selvsagt skyver vi ferdigmat inn i mikrobølgeovnen for å spare tid. Selvsagt benytter vi oss av vaskemaskiner, opp-vaskmaskiner og tørketromler for å spare tid. Og for hva sparer vi tid? Slik at vi kan leve »99 liv på en gang«. Og alt vil bare bli raskere, forutser Popcorn: »Vi vil styrte oss over alt som kan spare oss for tid og som letter og akselerer kommunikasjonen. Og vi vil stadig ha mer av det. Tiden vil ikke bli målt i minutter, men i nano sekunder.«

_____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (76)

SAMSUNG

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (71)

Balance Your Life: Life-Leadership (32)

Akselerasjon og nedbremsning – to sider av en medalje (2)

 

At vi har flere valgmuligheter er positivt. Men også denne medaljen har to sider:

Jo større våre valgmuligheter er, desto større blir våre vanskeligheter med å bestemme oss.

Ikke bare fordi det blir vanskeligere å skaffe seg et overblikk over alle muligheter, men også fordi vi ved hver beslutning for en ting må si »nei« til mange andre muligheter. Hos et stort antall mennesker forårsaker dette stress.

143 copy

For det første fordi de på grunn av det store utvalget er redde for å treffe den gale beslutningen, og for det andre fordi de frykter å gå glipp av noe.

Vår yrkesmessige og private miljø endrer seg stadig raskere. Av den grunn er det i dag et unntak, at vi fra starten på vår karriere til pensjonering arbeider for den samme arbeidsgiveren og utøver samme yrke. For tretti år siden var dette fremdeles regelen. I dag utvikler det seg dessverre til et unntak, at vi tilbringer hele livet vårt med den samme (ekteskaps-)partneren. For tretti år siden var det fremdeles regelen. Hvert av disse bruddene stiller oss ovenfor nødvendigheten av å treffe nye beslutninger og å orientere oss på nytt.

Dessuten øker tidspresset som vi står ovenfor. Til syvende og sist, trenger hver beslutning sin tid. Også enhver flytting krever tid. Tilsvarende gjelder for oppbygging av en ny venne- og bekjentskapskrets, for letingen etter en ny arbeidsplass og for enhver nyorientering mht. yrke. Også disse krever tid. Og oppbyggingen av et nytt livspartnerskap? Hvis vi ikke tar oss tid til dette, vil vi aldri lykkes. Alle disse faktorene bidrar til, at følelsen tiltar »jeg haster fra en ting til en annen« og »jeg har alltid mindre tid«.

Vi kan reagere forskjellig på dette tidspresset. Vi kan forsøke å gjøre alt raskere, slik at vi på samme tid gjør og opplever mer. Det er til en hvis grad mulig med en målrettet tids- og selv-styring. Fremfor alt hjelper mange maskiner oss med det. I mellomtiden beskjeftiger 64 prosent av alle mennesker seg når de ser fjernsyn om kvelden, samtidig med andre aktiviteter. De leser ved siden av, de stryker ved siden av eller de spiser kvelds ved siden av. I 1991 var dette kun 56 prosent.

144 copy

»Bare å se fjernsyn« opplever vi i økt grad som sløsing med tiden.

Vi lærer å gjøre flere aktiviteter parallelt og befatte oss med stadige flere ting innen stadig kortere tidsrom.

_____

bal150______

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Til ettertanke

IMG_3847

_____

«Enkelte øyeblikk er valgøyeblikk for hele livet.«

Bjørnstjerne Bjørnson

________

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.
MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Til ettertanke

IMG_3847

_____

«Våre liv er det tankene våre gjør det til.«

Marcus Aurelius

________

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.
MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (75)

SAMSUNG

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (70)

Balance Your Life: Life-Leadership (31)

Akselerasjon og nedbremsning – to sider av en medalje (1)

»Vi hadde så mye å gjøre med å være en god ektefelle, en god mor, en god far, den gode sønnen, den gode datteren, den fremragende ansatte, gründeren med suksess og oppfylle andres forestilling om perfeksjon, at vi har mistet forbindelsen til hvem vi selv er.

Faren, for at vi mister oss selv blir stadig større. Blant annet på grunn av det stigende antall valgmuligheter, som det moder-ne samfunnet tilbyr. Satt på spissen måtte våre foreldre og besteforeldre om kvelden, for knapt femti år siden kun beslutte: Blir jeg hjemme hos mine kjære og spiller kort med dem, mens radioen lyder i bakgrunnen eller besøker jeg den lokale fotball- eller sangforening? I dag derimot blir vi på hjemmelig og utenomhjemmelig område tilbudt mange flere fritidsmuligheter.

142 copy

 

Alene det sportslige tilbudet som vi kan velge mellom eller reisemulighetene som tilbys oss er nesten uoversiktlige.

Like tallrike er valgmulighetene på andre områder. For 30 til 40 år siden var våre yrkesmessige valgmuligheter meget begrenset. Ved siden av bønder, murere, lærere og prester fantes det bare ett, to dusin yrker. Og i dag? I dag stiger antallet utrolig og daglig kommer nye i tillegg. Eller kjente du for få år siden til yrkesområder som webdesigner, content- og event-manager?

At vi har flere valgmuligheter er positivt. Men også denne medaljen har to sider:

Jo større våre valgmuligheter er, desto større blir våre vanske-ligheter med å bestemme oss.


_____

bal150______

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (74)

SAMSUNG

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (69)

Balance Your Life: Life-Leadership (30)

Forskjellig vektlegging, avhengig av livsfase (4)

Sette tyngdepunkter med tidsfrister (3)

Med hva kan man “lokke” deg?

Hvordan kan man lettest overføre oppgaver til deg, som du ikke ønsker? Kryss av for det som stemmer og utvid listen

ž Finansielle lovnader
ž La oppgaver bli liggende, til du ikke kan se de mer
ž Ros/smigring (f.eks. »det kan du godt».)
ž Trusler
ž Appelering til din ansvarsfølelse/ din pliktfølelse
ž Sosial annerkjennelse
ž Appelering til din medfølelse/din beredskap til å hjelpe
ž
ž

Vær oppmerksom!

I hvilken av situasjonene nevnt ovenfor, ved hvilke personer må du passe spesielt på, at du ikke tildeles oppgaver?

“Farlige” situasjoner
 
 
 
“Farlige” personer

Selv om du ikke er noen skytterbror eller -søster, kjenner du antagelig slike kretsløp. Til syvende og sist finnes det stadig vekk situasjoner – yrkesmessig eller privat – der det tilsynslatende kommer flyvende ut av lufta noen oppgaver, funksjoner, ansvarligheter eller roller. Som oftest er det bagateller, som vi også kan gjøre, vil eller bør. Men før vi vet ordet av det, har vi mistet balansen i livet. I begynnelsen merker vi det slett ikke. Bare av og til sniker det inn et ubehag hos oss. Etter litt tid får vi en beklemmende følelse: Jeg re-agerer egentlig bare, jeg føler meg i økt grad presset og hetset. Senest da bør du ta deg en pause på nytt og spørre deg selv:

141 copy

 • Hva er virkelig viktig for meg?
 • Befinner livet mitt seg i riktig balanse for å realisere min livsvisjon?
 • Hvilke (nye) skritt og tiltak må jeg gripe, for at jeg ikke skal få et fullt liv, men et full-verdig liv?

______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (73)

SAMSUNG

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (68)

Balance Your Life: Life-Leadership (29)

Forskjellig vektlegging, avhengig av livsfase (3)

Sette tyngdepunkter med tidsfrister (2)

Mål for life-leadership er ikke å opprette dag for dag, måned for måned den nødvendige balansen
mellom de fire livsområdene, men i livet vårt å finne den nødvendige balansen mellom dem.


Dette forutsetter, at vektleggingen på et livsområde er tidsmessig begrenset. Etter litt tid bør det følge en slags utjevning, slik at likevekten igjen kan oppnås. Enhver relasjon tåler litt tid der partneren vektlegger (eventuelt avtalt) området »arbeid/prestasjon« og daglig arbeider tolv eller tretten timer. Men blir denne fokusforskyvelsen til en varig tilstand over måneder og til og med år, lider relasjonen under dette. Likeledes er det hvis området »kropp/helse« blir neglisjert, fordi vi yrkesmessig eller privat står under stress. Over litt tid går det godt, men ikke over lengre tid.

For at vi skal opprettholde likevekten igjen, må vi være bevisst på, at vi har forskjøvet vektleggingen. Men ofte kommer denne forskyvelsen av vektlegging mellom de enkelte livsområdene snikende. Den er et resultat av mange små beslutninger, som vi treffer dag for dag. Derfor legger vi ofte slett ikke merke til det, når vi er i ferd med å miste balansen i livet.

138 copy

Som oftest er tapet av balanse i livet resultatet av mange små beslutninger som vi treffer i hverdagen.

Slik går det for eksempel mange »multifunksjonærer«, som bærer så mange hatter på hodet, at han/hun bryter sammen av vekten. Som oftest ser hans/hennes liv slik ut:
Egentlig vil Knut kun en gang per uke i den lokale foreningen praktisere hobbyen sin som er å skyte luftgevær. Men så sier skytebasen fra seg vervet, og fordi alle sier: »Det er ikke for mye arbeid«, overtar Knut posisjonen. Kort tid etter dør kassereren, og fordi »en eller annen må ha kontroll over kassa«, overtar Knut i tillegg også denne posisjonen. »Men bare til neste valg.« Men alt blir annerledes. Når valget står for tur, begynner plutselig alle hans kollegaer å lovprise arbeidet hans og sier: » Knut, du er egnet til å sitte i styret«, og før Knut  får snudd seg, er han også i styret. Knapt etter  at han har sittet noen uker i styret, sier en skytterkollega over en øl: »Knut, du vet jo, at snart har vi lokalvalg, og alle kjenner deg. Kan du ikke la deg stille opp på listen til vårt parti. Da får vi sikkert flere stemmer. Så blir Knut også lokalpolitiker. Og fordi en politiker også må pleie kontakten med basisen, blir han medlem av turnforeningen. Den vil snart bygge en idrettshall, og fordi Knut som lokalpolitiker har så gode kontakter, blir han også medlem i byggekomiteen. Slik går dette videre og videre, til Knut som hobbyskytter har blitt til en multifunksjonær, som hver kveld iler fra et møte til et annet.

Tildelte oppgaver

Hvilke oppgaver har du blitt tildelt i de siste to årene? Hvilke ønsker du helst å skille deg fra?

Oppgave Avgi?
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei

 

____

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO