Livsbalanse F: Livsområdet «KROPP» – 1. Problemet: HVORFOR er området viktig?


Ikke i noe annet livsområde øker kostnadene så sterkt som i HELSEVESENET. Sosialvitenskapsfolk frykter, at størrelsen på kostnadene innen helsevesenet skal overstige bruttososialproduktet.

Den som ønsker å gå veien om en sunn livsførsel, må ikke regne med ekstern hjelp. Selv om helsevesenet, spesielt på forebyggende område tilbyr HJELP TIL SELVHJELP, vil den vesentlige motoren til god helse være hos en selv.

Forebygging er bedre enn å bli behandlet:

 • Med kun få minutter per dag kan du gjøre mye for helsen din. Vi råder i dag over mer FRITID enn våre forfedre i sine dristigste drømmer våget å drømme.
 • Forebyggende tiltak (FORHINDRING) er ikke bare mindre tidsintensiv, men er også mye billigere enn dyr sykehusbehandling.
 • Å være sunn eller forbli sunn kan gi GLEDE. Det sørger et meget rikt tilbud av tiltak for, for enhver smak.

“Det som du kan gjøre i dag,
forskyv
ikke til i morgen!”

Visdomsord

Etter undersøkelser av Dr. Peseschkian og hans medarbeidere star SYKDOM ofte først på slutten av en FEM TRINNS utviklingsprosess:

1. trinn: Nervøsitet og irritasjon

2. trinn: Angst

3. trinn: Aggresjon/depresjon

4. trinn: Funksjonelle forstyrrelser

5. trinn: Organsykdommer

Ofte blir ADVARSLENE til sykdommer som bryter ut oversett eller fortrengt. Tilslutt reager KROPPEN. Den verger seg for å spille spillet – vi blir syke.

Hvert trinn er et varselsignal for det neste.

Fra boken “Kursbuch Lebens-Zeit fra  Seiwert-Institut GmbH


bum150bal150

Du finner mer i  boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” (pris 220 kr) og Balance your life”(pris 160 kr) av Lothar J. Seiwert. Bøkene kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Copyright © 2009 -2010 SIMPLIFY

____________________________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling)

 

Workshop 13: «Min visjon – Hvorfor er jeg her? » kommer mandag 5. april. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Gi150


Les mer om bokenGi livet retning

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame

Workshop 12: Målfoto – å oppdage livsvisjonen – Del B

Å formulere visjonen med ord

For mennesker som har vanskeligheter med visualiseringen er det sikkert bedre å gå veien om språket. Sammenfatt din visjon i ord, og ta hensyn til nøkkelelementene i en god, tiltrekkende og energigivende livsvisjon:

 • Den er skriftlig forfattet.
 • Den er skrevet i presensform, som om den allerede er oppnådd.
 • Den dekker alle områder som yrke, familie, fritid osv..
 • Den er fylt med beskrivende detaljer.

Et eksempel: Min livsvisjon er det å være venn for min kone, mine barn, mine medarbeidere. Jeg hjelper dem med å oppdage, utfolde og leve sitt potensial. Jeg jogger minst to ganger ukentlig for å være i enda bedre form ved 60 år enn jeg er i dag. Minst en gang i livet mitt deltar jeg i en maraton.

Og hva er din livsvisjon? Hvis du beslutter deg for denne varianten av en fremstilling, formuler da visjonen på et separert stykke papir.

________________________________________

Fotoalbumet for ditt liv

Du kan velge en annen retning, og kjøpe deg et tomt fotoalbum. Saml her artikler, tidsskrifter, fotoer, ting som inspirerer deg med henblikk på fremtiden. Stadig vekk når du har tid, for eksempel på din neste drømmedag, går du igjennom dine underlag og klipper ut alt som spontant tiltaler deg. Sorter materialet ditt, og kleb det i rekkefølge inn i albumet ditt. Begynn for eksempel med temaet hus/bolig, kom deretter til ferie/reiser, et annet tema kan være inspirerende artikler til temaet partnerskap eller om et liv fylt med hensikt.

Hvis du har mange gode enkeltønsker og drømmer som ikke uten videre lar seg føye inn i en helhet, da prøver du helt enkelt følgende metode:

 • Kjøp et helt enkelt fotoalbum (fås relativt billig i kjøpesentre).
 • Saml gamle tidsskrifter, billedblader og kataloger.
 • Hent i reisebyråer brosjyrer fra land som interesserer deg.
 • Når du har tid (om kvelden, i pauser eller på din drømmedag), går du igjennom disse underlagene og klipper spontant ut alt som tiltaler deg.
 • Kleb inn bildene og teksten inn i albumet, sortert etter temaer.
 • Begynn for eksempel med temaet hus/bolig, deretter ferie/reiser, så hobbyer, venner, husdyr osv..
 • Bearbeid regelmessig fotoalbumet. Stadig vekk når du kommer over et bilde som fremstiller detaljer i din drøm bedre enn det du har til rådighet, erstatter du det gamle.
 • Litt etter litt vinner alle områdene i visjonen din farge og klarhet, til du en eller annen gang slår opp i albumet og tenker: »Akkurat slik skal livet mitt en gang se ut!«

_________________________________________________

Veikartet for livet ditt

For mange høyrehjerne-orienterte-mennesker (som altså arbeider mer med former, farger, emosjoner, istedenfor med ord og tall), er det muligens lettere å utvikle sitt målfoto i form av en tegning. Et slikt »veikart« kan være helt enkelt. Forsøk å mal et bilde. La det oppstå i ditt indre, bring det så på papir. Det må ikke være noe kunstverk eller gjengi originale størrelser. Det dreier seg fremfor alt om lekende å skissere forløpet på ditt eget liv. Hvis du ikke er noen stor tegner, arbeider du med fyrstikkmennesker eller symboler. Å male aktiverer andre områder av hjernen din og hjelper deg til bevisst å gjøre andre ting bedre enn om du forsøker å pakke det inn i ord.


_____________________________________________________________________

Workshop 13: « Min misjon – hvorfor er jeg her? » kommer mandag 5. april. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

________________________________

Del på bloggen

Bookmark   and Share


Workshop 12: Målfoto – å oppdage livsvisjonen – Del A

Forestill deg at du feirer din 85 års fødselsdag. Mange slektninger, venner, ledsagere på din livsvei er kommet. Man feirer deg og forskjellige talere roser deg. Din partner kommer frem, din tidligere leder, dine barn, en venn, naboen. Hva skal disse ærlig si om deg?  Hva kjennetegnet dine sterke sider? Skulle du være ugift eller ikke ha barn, erstatter du personene helt enkelt med andre som spiller en nøkkelrolle i livet ditt. Ta et stykke papir og sett opp de forskjellige fødselsdagstalene. Du kan gjerne skrive dem inn i tabellen nedenfor. Det hjelper først å formulere utsagnene, deretter reflektere over hvilke verdier som ligger bak dem.

Du kan også variere denne øvelsen, idet du ser for deg følgende situasjon: Det er ikke din 85 års fødselsdag, men din egen begravelse. Forskjellige mennesker som har fulgt deg i livet trår nærmere graven din og snakker om hva som har preget livet ditt. Hva ville disse menneskene ha sagt?

Vær så vennlig å beskrive dette i stikkordsform:

Person Målfoto: Hvilke utsagn ville du ønske deg? Hva ville personen si, hvis han/hun er ærlige?

(Ekteskaps-) partner

Eldste barnet
Venn
Arbeidskollega

Denne øvelsen viser: Det er ikke lett å beskrive vår fremtid. Men bare hvis vi lykkes med det, kan vi selv også bestemme fremtiden vår. Hvordan kan du lage en visjon ut ifra de talene du har notert ned?  Vi foreslår tre muligheter for deg:

 • Du formulerer din visjon i ord.
 • Du setter sammen et (foto-)album som innholder bilder av din visjon.
 • Du tegner selv et bilde (det går lettere enn du tror).

Se fortsettelsen på denne Worshop 12 i morgen tirsdag 30.mars.

_______________________________________________________________

Workshop 13: « Min misjon – hvorfor er jeg her? « kommer mandag 5. april. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

________________________________

Del på bloggen

Bookmark  and Share

… til ettertanke

Livet er en sjanse, utnytt det.
Livet erskjønnhet, beundr den.
Livet er en drøm, gjør det til virkelighet.
Livet er en plikt,oppfyll det.
Livet er en lek, lek det.
Livet er kostbart, omgås det med omhu.
Livet er rikdom, bevar det.
Livet er kjærlighet, gled deg over det.
Livet er en hymne, syng det.
Livet er en utfordring, ta det.
Livet er et eventyr, våg det.
Livet er lykke, fortjen det.
Livet er livet, forsvar det.

Mutter Teresa (1910–1997), Ordenssøster, India


bum150

Du finner mer i  bokenBumerang prinsippet – mer tid til lykke av Lothar J. Seiwert. Boken koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Copyright © 2009 -2010 SIMPLIFY

I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling)

Workshop 12: «Målfoto – å oppdage livsvisjonen » kommer mandag 29. mars. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Gi150


Les mer om bokenGi livet retning

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY


Del på bloggen

Bookmark  and Share

Sjøstjerner

Det var en gang en gammel mann, som hver morgen tok en spasertur langs stranden. En dag så han en gutt, som forsiktig løftet opp noe og kastet i havet. Han ropte: ”God morgen, hva gjør du der?” Gutten rettet seg opp og svarte: ”Jeg kaster sjøstjernen tilbake i havet. Det er lavvann, og solen skinner. Hvis jeg ikke gjør det, dør de.” Men, unge mann. Er du egentlig klar over, at det er kilometer med kilometer med strand her. Og overalt ligger det sjøstjerner. Du kan jo ikke redde alle disse, det har jo ingen hensikt.” Gutten lytter høflig, bøyer seg, tar opp en ny sjøstjerne og kaster den på sjøen, og smiler: ”Men for denne har det en hensikt.”

Etter: ”The Star Thrower” av Loren Eisley


bum150

Du finner mer i  boken Bumerang prinsippet – mer tid til lykke av Lothar J. Seiwert. Boken koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Copyright © 2009 -2010 SIMPLIFY

_____________________________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling)

Workshop 12: «Målfoto – å oppdage livsvisjonen » kommer mandag 29. mars. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Gi150


Les mer om bokenGi livet retning

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_________________________________

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse E – Livsområdet yrke- 4. Aksjon: HVA realiserer jeg?

Ta deg tid et øyeblikk til å styrke dine avtaler med deg selv. Fasthold hva du konkret vil gjøre.

1. Hvilke FORANDRINGER vil du fra nå av konkret foreta? (Eksempel: Om kvelden planlegg for neste dag)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Hva vil du gjøre for å skaffe TID til dette tiltaket?
(EKSEMPEL: Delegere oppgave X til Y)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. Hvilke indre og/eller ytre MOTSTAND kan hinder deg i å omsette tiltakene? (EKSEMPEL: Treghet, tretthet, terminpress)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4. Hvordan HJELPER du deg selv til likevel å gjøre det?

(EKSEMPEL: Avtale termin med sekretær for felles planlegging av dagen)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. Når tar du det FØRSTE SKRITTET?

(EKSEMPEL: I kveld)

Les mer i serien livsbalanse:

Livsbalanse A

Livsbalanse B

Livsbalanse C

Livsbalanse D

Livsbalanse E – Livsområdet yrket: 1. Problemet- Hvorfor er området viktig?

Fra boken “Kursbuch Lebens-Zeit fra  Seiwert-Institut GmbH


bum150bal150

Du finner mer i  bokenBumerang prinsippet – mer tid til lykke (pris 220 kr) og Balance your life(pris 160 kr) av Lothar J. Seiwert. Bøkene kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Copyright © 2009 -2010 SIMPLIFY

____________________________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling)

Workshop 12: «Workshop: Målfoto – å oppdage livsvisjonen » kommer mandag 29. mars. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Gi150


Les mer om boken Gi livet retning

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse E – Livsområdet yrke- 3. Veien: HVORDAN starter jeg?


SJEKKLISTE “ARBEID”: Arbeids- og tidsplanleggingsteknikker på et brett:

1. KONFERANSER/MØTER

 • Bestem mål, punktene for møtet, begynnelse og slutt på møtene og meddel dette til deltakerne.
 • Begrens underlagene til det absolutt nødvendige.
 • Start punktlig og avslutt punktlig.
 • Fasthold i løpet av hele møtet for alle deltakerne, hvilke møtepunkter som skal bli behandlet, hvor lenge og hvilke tiltak som skal gjøres av hvem og når.

__________________________________________________________

2. TELEFON

 • Reflekter over, hvorfor du ønsker å ringe, når du best kan nå din samtalepartner og hvilke underlag du trenger for samtalen din.
 • Gi straks grunnen til din samtale.
 • Hvis din samtalepartner skal ringe tilbake, si når du er å treffe.

__________________________________________________________

3. DELEGERING

 • Meddel din medarbeider “hvorfor” (mål), “hva” (oppgaven), ”hvordan” (måten å utføre den på) og “når” (termin).
 • Fasthold avtalen i tidsplanleggeren din.

_________________________________________________________

4. DAGSPLANLEGGING

 • Avslutt arbeidet med å planlegge neste dag.
 • Planlegg maksimalt 50 prosent av tiden du har til rådighet.
 • Bestem tidsbehovet for alle oppgavene og vurder hva du kan delegere.

____________________________________________________________

5. PRIORITETER

 • Fastlegg i dagsplanen rekkefølgen på de oppgavene som skal bearbeides.
 • Begynn neste dag med oppgave “1”, og avslutt denne, begynn deretter med “2”, avslutt denne osv.

___________________________________________________________

6. UTSETTELSER

 • Lag en liste med alle oppgaver som ikke er gjort.
 • Gi for hver enkelt en tilsvarende termin for å få gjort de ferdige.
 • Ved vanskelige oppgaver – sikr deg moralsk støtte fra andre. ________________________________________________________

7. FORSTYRRELSER

 • Beskytt deg for forstyrrelser ved viktige oppgaver og terminer (”stille time”).
 • Avstem med andre ”stille tider” på arbeidsplassen, der dere ikke forstyrrer hverandre gjensidig.
  ___________________________________

8. SKRIVEBORDET

 • Skaff deg ubetinget en “straks” kurv for i dag til det som skal gjøres ferdig, en “perm” for arkiv, en “lese” kurv for informasjonsmateriell.
 • Kast så mye som mulig etter at du har lest det i papirkurven.

___________________________________________________________

9. PAPIRFLYT

 • Marker viktige saker med farge, for å lette lesingen for neste gang.
 • Videreformidl informasjoner til andre.

____________________________________________________________

10. SELVDISIPLIN

 • Begynn først en ny aktivitet, når du fullstendig har gjort ferdig en oppgave.

Bevisstgjør deg alltid på målene dine og arbeid konsekvent for å realisere de.

Les mer i serien livsbalanse:

Livsbalanse A

Livsbalanse B

Livsbalanse C

Livsbalanse D

Livsbalanse E – Livsområdet yrket: 1. Problemet- Hvorfor er området viktig?

Fra boken “Kursbuch Lebens-Zeit fra  Seiwert-Institut GmbH

Fra boken “Kursbuch Lebens-Zeit fra  Seiwert-Institut GmbH

bum150bal150

Du finner mer i  bokenBumerang prinsippet – mer tid til lykke(pris 220 kr) og Balance your life(pris 160 kr) av Lothar J. Seiwert. Bøkene kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Copyright © 2009 -2010 SIMPLIFY

____________________________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling)

Workshop 12: «Målfoto – å oppdage livsvisjonen » kommer mandag 29. mars. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Gi150


Les mer om boken Gi livet retning

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_________________________

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse E – Livsområdet yrke- 2. Analysen: Hvilke FLASKEHALSER har jeg?

Identifiser dine “tidsproblemer på OMRÅDET ARBEID/PRESTASJON

TESTRESULTAT:

————

Du får for hvert

———–

A svar: 1 poeng

———–

B svar 0,5 poeng

———–

C svar 0 poeng

————Selvtest: Livsområde “arbeid/prestasjon


1. KONFERANSER/MØTER varer relativt kort, resultatene er relativt praktiske.

A ¨ nesten alltid                    B ¨ ofte                C ¨ nesten aldri


2. TELEFONATER blir forbredt og gjennomført effisient av meg.

A ¨ nesten alltid                    B ¨ ofte                C ¨ nesten aldri

3. DELEGERING klaffer som regel bra – andre gjør ferdig tingene, som jeg ikke ubetinget må gjøre.

A ¨ nesten alltid                    B ¨ ofte                C ¨ nesten aldri


4. For PLANLEGGING av neste dag tar jeg tilstrekkelig tid.

A ¨ nesten alltid                    B ¨ ofte                C ¨ nesten aldri


5. Jeg setter klare PRIORITETER og overholde også disse.

A ¨ nesten alltid                    B ¨ ofte                C ¨ nesten aldri


6. Jeg FORSKYVER ikke UBEHAGLIGE eller vanskelige ting, men gjør ferdig disse til faste terminer.

A ¨ nesten alltid                    B ¨ ofte                C ¨ nesten aldri


7. FORSTYRRELSER har jeg grep om slik at avslutningen av andre av mine oppgaver ikke blir forsinket.

A ¨ nesten alltid                    B ¨ ofte                C ¨ nesten aldri


8. Oversikt og ORDEN på skrivebordet mitt er et eksempel til etter-følgelse.

A ¨ nesten alltid                    B ¨ ofte                C ¨ nesten aldri

9. Den daglige PAPIRFLYTEN behersker jeg, i steden for å bli behersket av den.

A ¨ nesten alltid                    B ¨ ofte                C ¨ nesten aldri


10. Jeg bringer nok SELVDISIPLIN til også konsekvent å gjøre ferdig mine planlagte aktiviteter.


A ¨ nesten alltid                    B ¨ ofte                C ¨ nesten aldri

Min samlet verdi:________________ poeng

TESTRESULTAT:

————

8 – 10 poeng:

Din tidsstyring er på dette området et forbilde!

————

4 – 7 poeng:

Du forsøker på arbeidsområdet å få grep om tiden din – men er ikke konsekvent nok.

———–

0 – 3 poeng:

Gjennom helhetlig tidsstyring vil du vinne mye tid.

———–

Overfør samlet poengtall til balansemodellen nedenfor

Min personlige tids-balanse

Les mer i serien livsbalanse:

Livsbalanse A

Livsbalanse B

Livsbalanse C

Livsbalanse D

Livsbalanse E – Livsområdet yrket: 1. Problemet- Hvorfor er området viktig?

Fra boken “Kursbuch Lebens-Zeit fra  Seiwert-Institut GmbH

bum150bal150

Du finner mer i  boken Bumerang prinsippet – mer tid til lykke (pris 220 kr) og Balance your life(pris 160 kr) av Lothar J. Seiwert. Bøkene kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Copyright © 2009 -2010 SIMPLIFY

_______________________________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling)

Workshop 12: » Målfoto – å oppdage livsvisjonen « kommer mandag 29. mars. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Gi150


Les mer om boken Gi livet retning

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

____________________________

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse E – Livsområdet yrke- 1. Problemet: HVORFOR er området viktig?

Mindre er
mer!


“Hvem angrer på sitt dødsleie,
at han/hun ikke hadde tilbrakt
mer tid på kontoret?”

Steven R. Covey

Du tilbringer ca. halvdelen av din “våkne” TID på arbeidsområdet – forutsatt, at du er yrkesaktiv. Ikke alltid blir denne tiden effektivt benyttet, som eksempelet nedenfor viser.

Som leder eller medarbeider tilbringer du gjennomsnittlig 60 prosent av din yrkesmessige tid med KOMMUNIKASJON.

 • Dårlig forberedte og gjennomførte KONFERANSER/MØTER krever etter gjennomførte undersøkelser inntil 80 prosent ekstra TID!
 • Uforberedte TELEFONATER varer i følge en kanadisk undersøkelse gjennomsnittlig fem minutter lengre enn planlagt. Ved bare tolv telefonsamtaler per dag kan du med minimal forberedelse daglig spare en hel time!

Dårlig utviklet SELVDISIPLIN og manglende konsekvens er en meget utbrett tidstyv på kontoret:

 • Tidstap med inntil 30 prosent oppstår, hvis arbeidet enten blir forskjøvet (UTSETTELSER) eller startet, men ikke blitt avsluttet.

FORSTYRRELSER “gnager” videre på vår tidskonto:

 • Gjennomsnittlig varer det bare ÅTTE MINUTTER før en leder (på nytt) blir forstyrret i arbeidet sitt.

Et dårlig ARKIVERINGSSYSTEM eller en kaotisk organisering på skrivebordet koster også verdifull tid:

 • Gjennomsnittlig varer det ti ganger lengre å finne noe igjen ved manglende ARKIV.

FULLT-BORDS-MENNESKER med uoversiktlig skrivebordsorden tilbringer betydelig mer tid med å finne informasjon enn “tomme-bords mennesker” med enkel, men effektiv skrivebordssystematikk.

I vårt informasjonssamfunn trues vi med å drukne i PAPIRSTRØMMEN:

 • Rundt 50 PROSENT av den informasjonen som sirkulerer rundt i organisasjonene er OVERFLØDIG i følge en rekke forskjellige organisasjonsinterne undersøkelser.

Passer du ikke på blir disse “TIDSTYVENE” for mektige og reduserer energien din. Da overrasker det ikke når du om kvelden drar “utslitt” hjem – uten å ha følelsen av å ha klart noe!

Les mer i serien livsbalanse:

Livsbalanse A

Livsbalanse B

Livsbalanse C

Livsbalanse D

Livsbalanse E – Livsområdet yrket: 1. Problemet- Hvorfor er området viktig?

Fra boken “Kursbuch Lebens-Zeit fra  Seiwert-Institut GmbH


bum150

Du finner mer i  boken Bumerang prinsippet – mer tid til lykke av Lothar J. Seiwert. Boken koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Copyright © 2009 -2010 SIMPLIFY

I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling)

Workshop 12: «Målfoto – å oppdage livsvisjonen » kommer mandag 29. mars.  Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Workshop 11: » Mine viktigste drømmer og ønsker i kappestrid

Ikke ethvert ønske er der for å bli oppfylt. Mange er og blir en drøm, og godt er det! Men hvilke drømmer slumrer i deg – om ditt yrkesmessige liv, mennesker som du vil gjøre noe godt for, din målgruppe, idéer om ting som du vil oppnå?

Bevisst iakttakelse er her et viktig skritt. Ikke uten grunn ser vitenskapsfolk i en usunn omgang med ønsker, en basis for en fare for avhengighet.

Vi foreslår følgende skritt:

 1. Skriv ned i listen nedenfor alle ønskene som du kommer på – fra den nye vaskemaskinen til en reise rundt omkring i verden, til ditt drømmeyrke og ønsker og drømmer for livet ditt.

Benytt analysespalten til å belyse bakgrunnen for ønskene dine.
Hvilke behagelige følelser forbinder du med dette ønsket? Hvis du for eksempel har skrevet ned rikdom som ønske – dreier det seg da fremfor alt om uavhengighet fra andre mennesker eller om privilegiet å kunne nyte luksus?

Ønske Hva motiverer deg, tiltaler deg?

Mens du nettopp har notert ønskene dine som du spontant kom på, kan du nå nedenfor målrettet gå på oppdagelsesreise. De ni livsområder som er listet opp, hjelper deg også til å komme på sporet av de ønskene som det tas mindre hensyn til.

I eksempelet ser du mulige ønsker.

Livsområde Ønskeliste

familiært
 • tre små, sunne barn
 • en vidunderlig partner
finansielt
 • være finansiell uavhengig med 40 år
 • være multimillionær ved livets slutt
mentalt
 • å ha lest alle verkene av Goethe
 • å kjenne alle større diktere og tenkere
sportslig
 • å ha løpt en maraton
 • å være i bedre form ved 60 år enn i dag
sosialt
 • å være høyt ansett
 • å ha mange venner
tro
 • å tro
 • å forstå bedre verdensreligionene
yrkesmessig
 • å ha en steil og konstant karriere
 • å ha det gøy på jobben
fritid
 • en liten hytte ved en sjø i Norge
 • en bobil for turer i Europa
annet
 • en hund som husdyr
 • en stor villa
 • en mercedes (s-klasse)
 • god helse
 • en reise omkring i verdenen
 • etc.
Livsområde

Ønskeliste

familiært
finansielt
mentalt
sportslig
sosialt
tro
yrkesmessig
fritid
annet

Hvis du vil vite hvor du virkelig står, da går du igjennom følgende workshop. Den vil vise deg dine sanne prioriteringer i livet – og det gjennom et »knock-out-system«. Vurder dine drømmer og ønsker som du formulerte på side 134 etter utslagsmetoden. Bare en kan vinne. Pass på. Det går ikke om å konkurrere ut bestemte områder (som for eksempel familie mot yrket). Det dreier seg om tankeeksperimentet: Hvis det virkelig kommer an på noe, og du av en eller annen grunn må velge mellom to ønsker – hvilket vil du da velge?

_____________________________

Workshop 12: « Målfoto – å oppdage livsvisjonen» kommer mandag 29. mars. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

________________________________

Del på bloggen

Bookmark  and Share