Balance your life – balanser livet ditt (8)

IMG_1809

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Livet i morgendagens samfunn (6)

På leting etter et full-verdig liv (6)

Håndtere relasjoner (A)

I klassisk tidsstyring forsøker vi fremfor alt, og utnytte (arbeids-) tiden effektivt. Ved selvstyring går det i første rekke om å styre seg selv. Men begge tilnærmingene neglisjerer fullstendig, at det ved vårt forsøk på å føre et full-verdig liv først og fremst går om styringen av relasjoner.

Nemlig på to nivåer: For det første må vi utforme en forbindelse mellom de fire livsområdene, slik at det oppstår en balanse mellom dem. Den som kun arbeider, får på sikt automatisk problemer på de tre andre områdene. Og ikke bare der: Den som er fysisk og psykisk utbrent eller er ensomme, vil en eller gang i yrket heller ikke kunne bringe topp prestasjoner. Avgjørende er den rette balansen i livet vårt, og det vil si det rette forholdet mellom de fire livsområdene.

25

For det andre må vi styre relasjonene til omverdenen. Også dette er viktig. Hva gavner det deg, hvis du bestemmer deg for: »Jeg jogger hver kveld«, men livsledsageren din sier: »Hvis du kommer sent hjem, kan du da i det minste ta deg tid til barna og meg.« Da har du et problem. Eller hva gavner det deg, hvis du har satt deg som mål om to år å bli avdelingsleder og tjene 7500 kroner mer per måned, men lederen din foretrekker en av kollegaene dine og nekter å gi deg en lønnsøkning? Også da har du et problem.

Det vil si: Vårt virkelige problem er som oftest et resultat av relasjonene til omverdenen som vi er en del av. De oppstår ut ifra det faktum, at våre ønsker og behov ikke harmoniserer med de til våre relasjoner.

Dette med »å være innvevd« må vi vurdere nøyere i vår livsplanlegging og – utforming. Life-leadership-konseptet hjelper deg til å utvikle en forståelse av deg selv, som aksepterer vår avhengighet. På samme tid viser det deg veier, hvordan du kan bli en life-leader, det vil si å utforme livet ditt aktivt og ansvarlig og holde det i balanse.

26

______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Reklame

Balance your life – balanser livet ditt (7)

IMG_1933

_____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Livet i morgendagens samfunn (5)

På leting etter et full-verdig liv (5)

Balance your life

Mange av oss fører et slikt high-speed-liv, at man allerede i dag kan forutsi: Om ti år har du enten hjerteinnfark eller du er utbrent. Eller du neglisjerer dine private relasjoner så sterkt, at man kan forutsi, at du om fem til ti år kan finne deg en ny livsledsager, og at du vil lide under ensomhet. Eller du tillegger det å tjene penger så dominerende betydning i livet ditt, at man allerede kan forutsi, at om ti år har du en identitetskrise, da penger alene ikke gjør deg lykkelig.

Hvorfor lar dette seg forutsi? Dem det gjelder har riktignok klare mål for livsområdet »arbeid/prestasjon«. Men de glemmer, at vårt liv omfatter flere dimensjoner. Ved siden av området »arbeid/prestasjon« kan vi inndele disse i områdene »familie/ kontakt«, »hensikt/kultur« og »kropp/helse«.

Og bare hvis vi holder disse fire områdene i balanse, kan vi på sikt føre et fullverdig liv. Neglisjerer vi et av disse livsområdene, er det programmert, at vi mislykkes.

Du er ikke bare truet av dette hvis du streber etter en toppkarriere og først og fremst ensidig vektlegger området »arbeid/prestasjon«. Likeledes går det deg som husmor, hvis du fullt og helt definerer hele livet ditt på området »familie/ kontakt«. Det vil si, hvis du utelukkende sørger for å ta vare på dine barn og mann. Men likeledes går det, hvis du først og fremst prioriterer din vennekrets og fritidsaktiviteter og derfor knapt finner tid til å rettferdiggjøre

22

kravene som området »arbeid/prestasjon« stiller til deg. Da er også en krise forprogrammert. Det kan være, at barna forlater hjemmet eller at partneren din mister hjertet sitt til en yngre  »utgave«. Eller, at det plutselig ligger en oppsigelse på bordet. I begge tilfeller har du ikke lykkes med å ivareta balansen på de fire livsområdene.

Å ivareta balansen i samfunnet vårt blir stadig vanskeligere. Kanskje merker du også: Selv om jeg kan omgås tiden min godt, klarer jeg ikke å møte alle kravene. Hvis jeg tillegger problem jobben min nødvendig betydning, blir det automatisk liten tid til min familie. Hvis jeg omvendt vier mye tid til min familie, mine venner, mine bekjente og slektninger, får jeg automatisk vanskeligheter i yrket. Og mitt behov for å drive mer sport og av og til å gå på kino? Eller mitt ønske, helt enkelt ikke å gjøre noe eller og engasjere meg sosialt? Alt dette skyves under bordet, hvis jeg må oppfylle alle kravene som stilles til meg på områdene »arbeid/prestasjon« og »familie/ kontakt«.

23

______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (6)

IMG_1994
____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

 

Livet i morgendagens samfunn (4)

På leting etter et full-verdig liv (4)

Gjør de viktige tingene

Hvorfor omgås vi så ubekymret ting, som betyr så mye for oss i eller hverdagen? Hvorfor gjør vi ikke ofte det som virkelig er viktig for oss?Fordi vi i hverdagen ofte glemmer: At vi jogger, haster aldri. Det kan vi forskyve til i morgen. At vi treffes med venner, haster aldri. Det kan vi også forskyve til neste uke. At vi utdanner oss videre, haster aldri. Det kan vi også begynne med til neste år. Men en eller annen gang er det til slutt for sent.

Alle virkelige viktige ting i livet vårt haster ikke.

De haster eventuelt, hvis vi lenge forsømmer dem.

Faren for at vi stadig oftere forskyver viktige saker foran oss, blir stadig større. Av en enkelt grunn: I vårt moderne samfunn blir det stadig stilt større krav til oss. Men jo større presset på kravene blir, desto større er sannsynligheten, for at vi skyver på de virkelig viktige tingene. Dette fordi ingen tvinger oss til å befatte oss med dem – uten at vi gjør det selv. Derfor skal vi regelmessig spørre oss selv:

 • Hva er virkelig viktig for meg?
 • Hva må jeg gjøre for å nå mitt livsmål, et full-verdig liv?

Det finnes mennesker som regelmessig stiller seg dette spørsmålet. Men dessverre kun mht. arbeidet sitt. De vet hva de vil oppnå i yrket sitt. Om tre år vil jeg være avdelingsleder. Jeg vil tjene 1 million kroner. I arbeidet sitt vet de også hva som er vesentlig for (dem selv). Her er de sanne »leader«, som man betegner ledelsespersonligheter i USA. Men med hensyn til andre livsområder er de ingen leader-of-her/his-life, og mange ganger er de regelrette »tapere«.

21

______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Livsfilosofi

IMG_1925

_____

«Å elske mennesket vil si å elske gode og verdifulle

egenskaper side om side med «feil» som ikke lar seg rette på.»

Paul Geraldy

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Livsfilosofi

IMG_2069

_____

«Den største tragedien er ikke de ondes menneskers

brutalitet, men de gode menneskers taushet..»

Martin Luther King

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (5)

IMG_1843

_____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Livet i morgendagens samfunn (3)

På leting etter et full-verdig liv (3)

Gode hensikter (B)

Skriv ned dine gode hensikter i tabellen og hva som hindrer deg å omsette de til handling.

Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..……………….. Men dessverre……………………… ……………………………………..
Hva er hovedårsaken, til at du ikke realiserer dine hensikter?……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….

Egentlig ville jeg gjerne regelmessig gå for å svømme, men desverre …

Slike tanker bærer alle på, og som oftest ender de med ordene: »Men dessverre har jeg ikke tid.« Denne setningen sier vi så lenge til oss selv, til vi ikke må ta oss tid til det – fordi det er for sent.

Hvis vi først har kronisk vondt i ryggen, kan vi kun lindre den, men ikke kurere den, Hvis våre barn er voksne, trenger vi ikke å ta oss tid mer til å leke »hjemsel« eller leke playmobil med dem. Er vår ekteskaps- eller livspartner akkurat flyttet ut av fellesboligen, trenger vi ikke å ta oss tid til å gå i teater med han/henne. Da må vi kun avtale en termin hos en skillsmisseadvokat. Ligger vår oppsigelse på skrivebordet vårt, trenger vi ikke å ta oss tid til å tilegne oss kunnskaper, som vi kunne trenge i jobben vår. Da er det fornuftig å skrive en jobbsøknad.

______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (4)

IMG_1940

_______

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Livet i morgendagens samfunn (2)

På leting etter et full-verdig liv (2)

Gode hensikter (A)

Ofte finnes det også konkrete anledninger til ettertanke. For eksempel, hvis vi plutselig har vondt i ryggen eller vi lider under søvnforstyrrelser. Da spør vi oss: Hvorfor dette endeløse stresset, når jeg ruinerer helsen min?

Men kanskje blir du også ettertenksom når du endelig sitter hyggelig sammen med venner eller leker med barna dine. Da føler du: Egentlig burde jeg gjøre dette oftere. Men dessverre har jeg for liten tid i hverdagen.

I slike situasjoner har du antagelig fattet en beslutning: Jeg vil endre noe i livet mitt.

17b

 • Jeg vil fremtidig drive mer sport, slik at jeg blir i bedre form.
 • Jeg vil straks tilbringe mer tid med barna, slik at jeg ikke blir en fremmed for dem.
 • Jeg vil regelmessig gå ut å spise med partneren min eller gå i teater, slik at vi ikke bare deler den grå hverdagen med hverandre.
 • Jeg vil fra nå av tilbringe mer tid med mine venner, slik at jeg ikke en eller annen gang blir ensom.
 • Jeg vil i fremtiden regelmessig lese »en god« bok, slik at jeg mentalt ikke mister gnisten.

De gode hensiktene som vi i slike situasjoner fatter er endeløse. Men dessverre har vi glemt dem igjen neste morgen. Da ringer på nytt vekkerklokken. Så begynner kretsløpet på nytt. Stå opp, vaske seg, kle på seg …

Men mange ganger er ikke de gode hensiktene glemt. Vi skyver dem foran oss:

18

 • Egentlig ville jeg gjerne regelmessig lese bøker , men dessverre …
 • Egentlig ville jeg gjerne oftere leke sammen med barna mine, men dessverre …
 • Egentlig ville jeg gjerne besøke et videreutdannelseskurs, men dessverre …

______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (3)

IMG_1957

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Livet i morgendagens samfunn (1)

På leting etter et full-verdig liv (1)

Hverdag i kjøpesenteret. Foran kassen er det kø. Fem, seks menn og kvinner venter på, at det er deres tur. En mann i grå dress ser raskt på klokken. Åpenbart har han det travelt. En mor drar i et barn som maser. Langsomt beveger køen seg fremover. Men så oppstår en kort kork. Papirrullen i kassa er oppbrukt. Straks lyder en høy stønning fra flere struper. Øynene ruller frem og tilbake som et utrykk for utilfredshet. Mange ser på armbåndsuret. Hver og en er åpenbart stresset av, at han eller hun må vente et til to minutter lenger enn forventet. Tilsvarende nervøs er stemingen.

Hverdag på veien. Vi kjører på motorveien og kjører akkurat forbi en lastebil. Plutselig kommer en annen bil kjørende opp i bakparten på bilen vår. Lysene signaliserer oss: Ut av veien! Jeg vil forbi. Men vi kan ikke kjøre raskere. Foran oss befinner det seg en lastebil. Altså blinker kjøreren med lysene. Ut av veien! Vårt adrenalinnivå øker. Etter at vi har kjørt forbi lastebilen, veksler vi raskt igjen over til høyre spor, mens det koker inne i oss.

Hverdag på kontoret. Samlet går deltakerne igjennom dagsordenen på et møte. Et punkt etter det andre blir haket av. Så forkynner lederen, at arbeidet i fremtiden vil bli strukturert annerledes. En medarbeider har innvendinger. Etter hans mening er det nye forslaget ikke praktikabelt. Men nesten før medarbeideren har begynt å forklare sine argumenter, avbryter lederen ham. »Har du ikke hørt, at vi gjør det slikt og ikke på noen annen måte? Eller skal vi evig debattere om dette?« Dermed er temaet haket av.

Slike situasjoner kjenner du antagelig også. Stadig oftere gjør vi erfaringen:

Tid er for oss og våre medmennesker en kostbar eiendom.
Og denne eiendommen blir stadig »knappere» og dermed mer verdifull.

Tilsvarende ofte er vi stresset i hverdagen. Knapt er vi på et sted, så vil vi være på et annet sted. Knapt har vi begynnt på en aktivitet, gripes vi av indre uro, fordi vi har hundrevis av andre ting som vi må få gjort. Det synes nesten som om vi har mindre tid, jo mer maskiner vi omgir oss med i hjemmet og på arbeidsplassen, som egentlig skal lette arbeidet og hjelpe oss med å spare tid.

Men stresset begynner allerede tidlig om morgenen. Vi står opp. Vi vasker oss. Vi kaster raskt i oss en kopp te eller kaffe, mens vi tar på oss en genser eller skjorte. Vi sluker rundstykkene, mens vi allerede holder inngangsnøkkelen i hånden og tar på oss jakken. Og hvis vi i tillegg også har et til to barn å forsørge, pusser vi i mellomtiden også nesen deres og knyter igjen skoene. Og på kontoret? Her går stresset videre. En termin jager den andre. Knapt har vi lagt på telefonrøret, står en kollega i døren.

17
I dette tempoet går det hele dagen videre. Og sitter vi da endelig om kvelden på sofaen foran fjernsynsapparatet, føler vi ofte ved siden av å være utslitt, også en følelse av indre uro og utilfredshet. Det blir klart for oss:
Hvis jeg skal føre et liv i high-speed-tempo, fører jeg riktignok et liv som er fullt,
men ikke et fullverdig liv. Mitt livsmål når jeg ikke slik.

Når vi om kvelden, i helgen eller i løpet av ferien endelig får tid til oss selv og kan tenke over vår hverdag og vårt liv, får du av og til den diffuse anelsen, om at et eller annet er galt. Tidligere var jeg slikt et kreativt menneske, men i dag fungerer jeg bare?

______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (2)

IMG_1956

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Innledning (2)

Du kjenner sikkert følgende situasjon: Du har ennå mye å gjøre. Til tross for dette er du sikker på, at du vil klare alt innen tidsfristen. Men så skjer det uventede. Lederen din står i døra  og sier, at du må få gjort ferdig prosjekt xy til i morgen. Eller: Barnet ditt blir syk. Og så må du snu om på tidsplanen din. Men ikke bare det. I tillegg er du involvert i en indre konflikt. Hvordan reagerer min livsledsager, når jeg igjen ringer han eller henne og sier: »Jeg er lei for det, men det blir litt senere idag …«? Eller: Hvordan reagerer lederen min og mine kollegaer, når jeg igjen må bli hjemme pga. et sykt barn?

Du er bevisst: Selv hvis jeg utnytter tiden min effektivt og planlegger livet mitt intensivt, klarer jeg ikke å møte alle de kravene som blir stilt til meg. Jeg fører ikke et full-verdig liv, men dagene mine er stadig mer fylt-opp. Jeg stresser fra en termin til den andre, men til tross for dette kommer noe til kort. Hvis det ikke er arbeidet eller venner, da er det muligens behovet for regelmessig å drive sport, for å holde seg i form. Eller mitt behov for å lene meg tilbake og lese en god bok, for å tanke kraft og idéer.

7

Slik føler flere og flere mennesker det. Det er ingen tilfeldig het og heller ikke et uttrykk for individuell fiasko. Det er mer et fenomen i vår tid. Den er preget av stadige forandringer. Det

Len deg som gjelder i dag, er foreldet i morgen. Vi blir konfrontert, både regelmessig privat og yrkesmessig, med tilsvarende mange nye krav og utfordringer. Egentlig burde vi lene oss tilbake og spørre oss selv

om:

 • Hva vil jeg?
 • Hva er virkelig viktig for meg?
 • Og hvordan kan jeg i fremtiden nå mine mål?

8

Men ofte mangler vi tiden og fred og ro til dette. I vårt non-stop-samfunn blir det stadig stilt krav til oss om alltid å være tilgjengelig. En bevisst tilbaketrekning blir stadig vanskeligere.

Og naturligvis skal vi være fleksible og mobile – spesielt når det gjelder jobben. Der skal vi ikke bare tilpasse oss arbeidstiden vår til firmaets behov, men dessuten i morgen arbeide i Bergen og over i morgen i Chicago. Denne graden av fleksibilitet og mobilitet blir ikke bare forventet av oss, men også av vår familie.

Hvem forundrer det, at flere og flere mennesker har problemer med å ivareta balansen mellom
de fire livsområdene »arbeid/«, »kropp/helse«, »familie/kontakt« og »hensikt/ kultur områder

Regelmessig tvinger omstendigheter i livet vårt, oss til ensidig å rette fokuset mot et av de fire livsområdene. Blir dette en varig tilstand, da er veien til en krise mht. hensikten med livet, til utbrenthet, til hjerteinfarkt eller til å hoppe av, ikke langt vekk.

Mange krav som blir stilt til oss, og ønsker og behov som vi har, lar seg i dag vanskelig eller overhodet ikke forenes. Så lar det seg f.eks. vanskelig realisere, at begge livsledsagere gjør krav på en topp karriere og samtidig på sikt fører et harmonisk forhold. Også de krav som arbeidslivet og foreldrerollen stiller, er ytterst vanskelige å mestre. Her hjelper selv den beste tids- og selvstyring ikke noe videre i livets hverdag. Dette fordi den neglisjerer, at vi alltid må avstemme vår livsplanlegging med andre mennesker, som er viktige for oss og som vi er avhengige av, da disse på samme måte har sine egne interesser.

9a

Det er et faktum, at vårt liv i fremtiden vil være kjennetegnet av broer – samme hva det dreier seg om (tvungen) yrkes-, steds- eller arbeidsgiverveksel eller atskillelse fra en livs (ekteskaps-)partner. Desto viktigere er det, at vi har klare forestillinger, har utviklet en visjon hvordan vi kan utforme vårt liv aktivt, og utviklet strategier for å styre unna mulige kriser og å føre et fullverdig liv.

Dette kan det fremstilte life-leadership-konseptet i denne boken hjelpe deg med. Konseptet vil hjelpe deg, til å ivareta balansen i livet ditt i en verden preget av forandring. Idet du stoler på dine ferdigheter og evner, til å utforme livet ditt aktivt og på eget ansvar. Konseptet hjelper deg, til ikke å forveksle frihet med uavhengighet, og lærer deg å akseptere din (emosjonelle) avhengighet av mennesker som du elsker. Bare hvis vi målrettet pleier våre relasjoner, kan vi tilegne oss kraften som vi trenger for å mestre de utfordringer som vi blir stilt ovenfor.

______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (1)

DSC00328

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Innledning (1)

Du kjenner sikkert følgende situasjon: Du har ennå mye å gjøre. Til tross for dette er du sikker på, at du vil klare alt innen tidsfristen. Men så skjer det uventede. Lederen din står i døra  og sier, at du må få gjort ferdig prosjekt xy til i morgen. Eller: Barnet ditt blir syk. Og så må du snu om på tidsplanen din. Men ikke bare det. I tillegg er du involvert i en indre konflikt. Hvordan reagerer min livsledsager, når jeg igjen ringer han eller henne og sier: »Jeg er lei for det, men det blir litt senere idag …«? Eller: Hvordan reagerer lederen min og mine kollegaer, når jeg igjen må bli hjemme pga. et sykt barn?

Du er bevisst: Selv hvis jeg utnytter tiden min effektivt og planlegger livet mitt intensivt, klarer jeg ikke å møte alle de kravene som blir stilt til meg. Jeg fører ikke et full-verdig liv, men dagene mine er stadig mer fylt-opp. Jeg stresser fra en termin til den andre, men til tross for dette kommer noe til kort. Hvis det ikke er arbeidet eller venner, da er det muligens behovet for regelmessig å drive sport, for å holde seg i form. Eller mitt behov for å lene meg tilbake og lese en god bok, for å tanke kraft og idéer.

7

Slik føler flere og flere mennesker det. Det er ingen tilfeldig het og heller ikke et uttrykk for individuell fiasko. Det er mer et fenomen i vår tid. Den er preget av stadige forandringer. Det

Len deg som gjelder i dag, er foreldet i morgen. Vi blir konfrontert, både regelmessig privat og yrkesmessig, med tilsvarende mange nye krav og utfordringer. Egentlig burde vi lene oss tilbake og spørre oss selv

om:

 • Hva vil jeg?
 • Hva er virkelig viktig for meg?
 • Og hvordan kan jeg i fremtiden nå mine mål?

8

Men ofte mangler vi tiden og fred og ro til dette. I vårt non-stop-samfunn blir det stadig stilt krav til oss om alltid å være tilgjengelig. En bevisst tilbaketrekning blir stadig vanskeligere.

______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.