Gi Livet retning (63)

IMG_2890

 

I tiden fremover vil vi ta for oss denne boken som innholder en rekke workshoper ved hjelp av tre skritt:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjoner og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling)

 

Annet skritt: Gi retning (13)

119trans copy

»Et folk uten visjoner går til grunne.«

Livsvisdom  29,18

Å leve med mål(-foto) (6)

Hvordan visjoner modnes(1)  

Visjoner vokser og modnes, de utvikler seg i løpet av livet. Vi anbefaler deg regelmessig å bearbeide dem, for eksempel årlig. I mange coaching-samtaler med ledere har vi iakttatt hvilken positiv dynamikk som oppstår når visjoner ikke blir en enkelt aksjon, men utvikler seg og kan modne over tid.

Det finnes i historien forbausende eksempler på hvordan en visjon har gitt et helt liv en retning. Margret That­cher levde til hun var 21 år over kolonialbutikken til sin far. Det er blitt fortalt at hun ved å se ut av vinduet betraktet menneskene, og begynte å drømme om hvordan hun en dag ville drive politikk for disse menneskene.

Adriano Olivetti, en ung italiener sto som student en høstdag foran Underwood-verket i Connecticut/USA og stirret på det røde mursteinshuset. Underwood var den gang den største og mest kjente produsenten av skrivemaskiner. Adriano drømte at en dag ville et slikt byggverk tilhøre ham og navnet Olivetti ville garantere for den samme kvaliteten som Underwood. 34 år senere kom Adriano igjen til Amerika og kjøpte opp Underwood for 8,7 million dollar. Hans livsdrøm hadde gått i oppfyllelse.

Vi vil på dette tidspunktet ikke fortie, at det også kan finnes grenser for drømmer og visjoner.  Vi advarer mot falske vrangforestillinger om hva som er mulig, som mange motiva-sjonstrenere er opptatt av. Ordtaket som sirkulerer i Amerika, »If you can dream it, you can do it« (»Kan du drømme det, kan du gjøre det«) er i sin absolutthet galt. En 60-åring har ingen mulighet mer til å bli fotballproff; På dette stadiet må han akseptere sine naturlige grenser. Forfeilede visjoner styrter mennesker som til tross for sine store drømmer og enda større anstrengelser ikke når sine mål, inn i tvil og skyldfølelse. Den kjempemessige visjonen som først var inspirerende, viser seg dermed som lammende – fordi den visjonære føler i sitt indre, at han aldri vil oppnå den. Vi er ikke noe imot store visjoner, men regn med at veien dit er steinete, og at verden tilbyr en forbausende mengde av barrierer for at du skal snuble.

____

Gi150
Les mer om boken «Gi livet retning»

Copyright © 2009-2015  Simplify your life

 

 

_______

Copyright © 2009-2015 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Balance your life – Kunsten å lede seg selv (104)

IMG_4776

Balance Your Life: Hva som venter deg som  life-leader (99)

Balance Your Life: Life-Leadership (60)

Utvikl ro og sindighet(2)

Hvis vi utvikler en  grunnholdning av egenverdi, selvtillit og selvsikkerhet, er vi bevåpnet for vårt fremtidige liv. Selv om vi er redd for å mislykkes ved bestemte oppgaver, tar vi likevel risikoen. Derfor kan vi også ta fatt på komplekse oppgaver, der det ikke er forutsigbart om vi klarer de eller ikke. Fordi vi opplever ikke det å mislykkes i første rekke som et nederlag og derfor stilles det heller ikke spørsmålstegn ved vår følelse av egenverdi. Tvertimot styrker den kjensgjerning, at vi har våget et forsøk, vår selvsikkerhet.

198 copy

For et år siden ble jeg kjent i løpet av ferien med en far som formidlet sine barn en slik livsgrunnholdning. Ved å tumle omkring skjedde det ofte at hans fireårige og seksårige barn stadig vekk falt eller støtte på hverandre. Begynte en av de å gråte, gikk faren bort til barnet og trøstet det. Etter litt tid løftet han den venstre hånden som i lek og sa humrende: »men …«, hvorpå barnet det gjaldt som regel tilføyde: »… det gjør ikke noe.« Som oftest begynte da begge å le, og barnet begynte igjen å tumle omkring. Tydelig fornemmet man, at denne måten å reagere på »nederlag«, hadde utviklet seg til et riktig ritual mellom faren og sine barn. Faren forsøkte å vise, at det å mislykkes er en normal del av vårt liv.

Avgjørende er ikke om vi mislykkes, men om vi deretter står opp igjen og forsøker på nytt.

 

_____


bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 Slow Down

Del på bloggen

Bookmark and Share
____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (101)

012

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

Tidsstyring som nøkkelen til Work-Life-Balance (16)

Din vei til lykke (2)

For mye stress hindrer suksess, gnager på relasjonsbåndet og gjør oss syke. Det riktige nivået på stress, aktiverer oss imidlertid til maksimal ytelse, skynder på kropp og sjel. Men hvordan finner man det »riktige nivået« på »riktig stress«?

Fra stress til flow (2)

189_23

Slik finner du din flow

 • Erkjenn hva du virkelig vil – du selv helt personlig, ikke din leder, din partner, dine venner eller barn. Søk utfordringene – privat og yrkesmessig –, som du synes er mest moro. Bli »egen-rådig«.
 • Sett deg klare og oppnålige mål. Stak ut disse målene slik, at du til fulle og hele kan bruke evnene dine. Se til at utfordringene kun er minimalt høyere enn dine kunn-skaper. Det å mestre oppgaven må utfordre deg, men må ikke overbelaste deg.
 • Ikke sløs bort tiden din – mindre er ofte mer: Heller arbeid med en sak av fullt hjerte, enn å gjøre mange saker halvhjertet. Konsentrer deg om dine styrker.
 • Ikke glem: Planlegg feedback! Tilbakemeldinger tjener ikke bare til kontroll, men skaper også suksessopplevelser. Lettest er det å sette seg selv delmål.
 • Behold kontrollen: Du vet hva som må gjøres. Men du må også være klar over, at ikke alt alltid går som planlagt. Og akkurat denne kunnskapen setter ekstra energi og konsen-trasjon fri.
 • Avvik ikke fra temaet – konsentrer deg fullt og helt på det som du akkurat gjør.
 • Feir selv de minste suksesser. Slik vokser du selv på de minste sakene, som du har mestret.
 • Pass på ditt kroppslige velbehag. Bare hvis du føler deg vell, kan du oppnå flow.
 • Søk ikke bare flow i fritiden din. Studier har vist, at mange mennesker nettopp i arbeidet har sin flow-opplevelse.

___

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (100)

016

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

Tidsstyring som nøkkelen til Work-Life-Balance (15)

 

Din vei til lykke (1)

For mye stress hindrer suksess, gnager på relasjonsbåndet og gjør oss syke. Det riktige nivået på stress, aktiverer oss imidlertid til maksimal ytelse, skynder på kropp og sjel. Men hvordan finner man det »riktige nivået« på »riktig stress«?

Fra stress til flow (1)

Positivt stress, kalt eustress, lader oss med energi, tenner skaper-trangen, gjør oss konsentrert, setter uhorvlig kreativitet fri, fyller oss med glede og optimisme – ren lykke. Man oppslukes fullstendig i det en gjør. Vår følelse, vår vilje og våre tanker er i overensstemmelse. Tingene synes å gå av seg selv: Alt rundt en flyter i hverandre, og verken sorger eller tid spiller noen rolle. Man føler seg i ett med seg selv og omverdenen. Forholdet mellom utfordring og kunnskap stemmer. Man har suksess og nyter den også.

Kjenner du denne følelsen? Mange mennesker opplever denne tilstanden, når de bruker sin tid på sin hobby eller sportsart. Dette berusende lykkeøyeblikket kaller psykologen Mihaly Csikszentmihalyi »flow«. I mange års intensive studier rundt om på kloden, har Csikszentmihalyi viet tiden sin til denne spesielle form for lykke.

Flow-erfaringene kommer kun i stand, når man stilles ovenfor utfordringer og innlater seg på et visst nivå av stress, men lar ikke denne ta overhånd. Mest effektivt lever og arbeider du, hvis du lykkes med å møte stress med sindighet: Da har du den ideelle utgangsposisjonen for å oppnå flow-tilstanden.

189_23

___

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (99)

021

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

Tidsstyring som nøkkelen til Work-Life-Balance (14)

 

Egen-rådig til et liv i balanse (14)

Godt mot stress (4)

Naturligvis kan man ikke alltid unngå stress, men å ha stress, er jo heller ikke det virkelige problemet. Problemet er, at vi akkurat i stress-situasjoner forsømmer å skaffe oss nok alburom for stressnedbygging og til stresskompensasjon.Samtidig finnes det mange raskeog effektive strategier for å tøyle stresset:

Vann mot stress

Alle drikker vi entydig for lite. Men vann er botemiddelet mot stress. Drikk minst to liter vann daglig, det skyller stresset bok-stavlig talt ut av kroppen din.

Dessuten kan du overliste nervesystemet ditt med vann: Drikk et glass vann, men så raskt som bare mulig. Ved slurken blir para-sympathicus, nerven som er ansvarlig for avspenningen din, stimulert, og spenningen reduseres merkbart.

Kanskje kan du få firmaet ditt til å installere en vannbeholder eller watercooler – på et sted som er godt besøkt. Når man går forbi tar man gjerne en slurk, og det summerer seg.

186_20

Ennå mer vann mot stress

Den ideale avslutningen på en stresset dag er et bad i badekaret. Forvandl baderommet ditt til en oase hvor du føler deg vell. Dempet belysning eller stearinlys sørger for en koselig stemning. Behaglig varme og duftende badesalt er balsam for sjelen. Ta med deg den boken du setter mest pris på og ha all tid i verden.

 

Pusting mot stress

Er man stresset, puster man hurtig og flatt, og kroppen får så avgjort for lite surstoff. Pust derfor i stress-situasjoner helt bevisst inn og ut: Det virker som en surstoffsdusj. Spesielt viktig er det å puste ut. Bevisst lang utpustning lar kalsiumnivået stige; Du blir roligere og mer avslappet. Pust dypt inn og langsomt ut – ca. 10 til 15 sekunder. Konsentrer deg helt bevisst om pusten din.

Likegyldig, hvor perfekt du inndeler tiden din, likegyldig hvor mange metoder du behersker for å bygge ned stress: Uten stress går det ikke. En hvis dose av stress vekker sjelen, aktiverer kropp-en og gir oss den nødvendige kraften til å løse vanskelige opp-gaver. Men stress må ikke bli en varig tilstand!

Håp ikke på, at stresset avtar av seg selv, og fortreng det ikke, men vær helt bevisst på stresset ditt. Bryt igjennom stress-spiralen: Tillat ikke, at du overhodet ikke kommer til ro mer, og stresset stadig utløser ny stress.

187_21

___

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (98)

043

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

Tidsstyring som nøkkelen til Work-Life-Balance (13)

 

Egen-rådig til et liv i balanse (13)

Godt mot stress (3)

Naturligvis kan man ikke alltid unngå stress, men å ha stress, er jo heller ikke det virkelige problemet. Problemet er, at vi akkurat i stress-situasjoner forsømmer å skaffe oss nok alburom for stressnedbygging og til stresskompensasjon.Samtidig finnes det mange raskeog effektive strategier for å tøyle stresset:

Kobl av fra stress

Unn deg ro. Ta deg små pauser, men tilbring ikke disse foran fjernsynet. Bli rolig i sjelen din. Overfôr ikke hjernen stadig med nye bilder og informasjoner, men kobl bevisst av.

Innred et avslapningssted. Det må ikke alltid være et eget rom, en bekvem lenestol eller en hengkøye rekker fullt og helt. Meget viktig: Her arbeides det ikke – ingen dokumenter, ingen stress. Her er det rom for avslapping.

Pauser mot stress

Etter ca. to timers arbeid synker prestasjonskurven din steilt nedover. Ideelt bør man legge inn en 20 minutters pause, men hvem kan vel det? Men i det minste unn deg selv en kort pause med avslapning. Stå opp, gå et par skritt og løs opp skuldrene dine.

Men også de »store pausene« er viktige. Ta hvert år minst to til tre ukers ferie i ett, og unn deg av og til en langhelg eller en kort ferie.

Spis riktig mot stress

Stress fratar kroppen vitaminer og mineralstoffer. Ta derfor fremfor alt i stress-situasjoner frisk frukt, fullkornprodukter og grønnsaker.

Unn deg selv hver annen til tredje time et mellommåltid: En jogurt, fullkornkjeks eller en banan. Slik omgår du sulten rundt formiddagen, der du ønsker å bli fullstoppet med kalorier. Av og til er det ikke noe som taler imot en hamburger, hvis du har lyst på det. Men fast food bør ikke inntas daglig.

Isteden pass på en bevisst, avvekslingsrik og fremfor alt nytelsesrik ernæring. Ta deg tid til spisingen, da selv det sunneste måltidet bringer lite, når det bare blir slukt ned.

___

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (97)

049

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

Tidsstyring som nøkkelen til Work-Life-Balance (12)

 

Egen-rådig til et liv i balanse (12)

Godt mot stress (2)

Naturligvis kan man ikke alltid unngå stress, men å ha stress, er jo heller ikke det virkelige problemet. Problemet er, at vi akkurat i stress-situasjoner forsømmer å skaffe oss nok alburom for stressnedbygging og til stresskompensasjon.Samtidig finnes det mange raskeog effektive strategier for å tøyle stresset:

Natur mot stress

Gå så ofte det er mulig ut i naturen. Frisk luft er et sant vidunder-middel mot stress. La bekymringene dine fly med vinden og ta imot solens energi. Ikke glem: Sørg for tilstrekkelig frisk luft i løpet av arbeidsdagen og åpn flere ganger daglig vinduet.

Prating mot stress

Prat bort stresset fra sjelen. Søk en tilhører, som ikke irriterer deg med godt mente råd, men som er ubrukbare. Naturligvis vil jeg ikke oppfordre deg til å bli en pratemaker, som stadig jamrer over noe til venner og bekjente.

En leder som er en venn av meg prater seg fri fra stress, fortrinnvis i bilen. Når han er spesielt stresset, kjører han inn på en parkeringsplass og skjeller og smeller med en imaginær forretningspartner. I mobilens tidsalder vekker han slett ikke oppmerksomhet. Etter en klargjørende samtale med seg selv, går han ut, lufter bilen og kjører vesentlig mer avslappet videre. Kanskje prøver du også dette en gang?

Latter mot stress

Latter er sundt og virker fremragende mot stress. Grunn: Ved latter blir ikke bare lykkehormoner satt fri, men latteren hemmer også produksjonen av stresshormonene adrenalin og kortisol. Samtidig sørger latter for en bedre surstoffstilgang. Du puster automatisk dypere inn, og gassutvekslingen i lungene firedobles. Dessuten gjør latteren en lykkelig – et minutt latter hever påviselig stemningen. Altså: Keep smiling!

184_18

___

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NO

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (12)

IMG_4094

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

På leting etter en ny tidkultur (12)

 

»Den som lar tiden gli ut av hånden,
lar livet sitt gli ut av hånden;
den som holder tiden sin i hånden,
holder livet sitt i hånden.«

Alan Lakein

Det er viktig, at vi gjør noe for vår lykke,

men minst like viktig er det

ikke å stå i veien for vår egen lykke.

TimeShift – forandringer i tidsstyringen (5)

 Teksten stammer fra Ann McGee-Cooper, Dallas/Texas og har blitt bearbeidet av Lothar J. Seiwert.

Ekstrinsisk versus intrinsisk motivasjon 

Hvis du vil bekjempe din stress-sykdom, må du først komme på sporet av dine mål, ønsker og drømmer. Bare slik er du i stand til å konsentrere deg, om det virkelig viktige og ikke gå deg vill i uvesentligheter. Her er et spesielt spørsmål av avgjørende betydning: Er du ekstrinsisk eller intrinsisk motivert?

Ekstrinsisk motivasjon er »middel-mål-motivasjonen«. Ekstrinsisk motiverte mennesker arbeider for å tjene penger, ha sikkerhet og få anerkjennelse. De gjør som regel det som omverdenen forlanger av dem, mens de tar mindre hensyn til sin indre stemme.

Ekstrinsisk motiverte mennesker står i fare for rett og slett å bli spist opp av kravene fra andre. De har knapt tid mer for seg selv, til moro og livsglede.

Intrinsisk motivasjon kan man derimot betegne som »ønske-og-behovs-motivasjonen«. Intrinsisk motiverte mennesker arbeider ut ifra egen indre drivkraft – her spiller faktorer som personlig interesse for å ha det gøy en viktig rolle. De avveier mellom sine egne behov og kravene fra omverdenen. I tvilstilfeller lytter de først og fremst til sin indre stemme, trekker grenser og konsentrerer seg om sine egne behov.

Hvis du forsømmer dine egne behov og arbeider til du bryter sammen, gir avkall på ferie og å ha det gøy og ikke tar hensyn til helsen din, da er du på et eller annet tidspunkt fullstendig stresset, overarbeidet, utbrent og sprer bare dårlig humør rundt deg. Du kaster bort tiden din på gale saker, gjør slurvefeil, blokkerer sta for innovasjoner og skaper et klima med irritasjon, som gjør et samarbeid med andre nesten helt umulig.

Kjenner du til alt dette? Da er på høy tid med en pause. Ta deg tid til i all ro å tenke over hva du ubetinget burde endre på og hvordan livet ditt fremover bør se ut. Kanskje kan det følgende avsnittet med de nyeste erkjennelsene innen hjerneforskningen være til hjelp?

______

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (11)

IMG_4094

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

På leting etter en ny tidkultur (11)

 

»Den som lar tiden gli ut av hånden,
lar livet sitt gli ut av hånden;
den som holder tiden sin i hånden,
holder livet sitt i hånden.«

Alan Lakein

Det er viktig, at vi gjør noe for vår lykke,

men minst like viktig er det

ikke å stå i veien for vår egen lykke.

TimeShift – forandringer i tidsstyringen (4)

 Teksten stammer fra Ann McGee-Cooper, Dallas/Texas og har blitt bearbeidet av Lothar J. Seiwert.

27

Men hva taler imot high speed – yrkesmessig som privat? Er det ikke ettertraktelsesverdig å være helt foran? Den som i olympiaden kommer først til mål får jo til syvende og sist medalje!

Problemet er ikke tempoet i seg selv. Problemet begynner først når tempoet blir det avgjørende kriterium. Er vi først angrepet av stress-sykdommen, skynder vi oss uten mål og mening: Vi haster oss igjennom et møte for å bli ferdig til fastlagt tid. Men vi konstaterer senere at vi har glemt det viktigste. Hadde vi bare tatt oss tid! Eller vi telefonerer med vår partner, mens vi samtidig gjør tre andre saker, men hører ikke bekymringene i stemmen til den andre og mister dermed dennes tillit.

Mangt et menneske hetser slik gjennom hele livet sitt – som perfekt hustru, husmor og mor, som yngste generaldirektør gjennom alle tider, som en som på kortest mulig tid har tjent sin første million – bare for en eller annen gang å fastslå, at han eller hun aldri hadde tid til virkelig å bruke tiden på familien eller venner eller å nyte de flotte øyeblikkene, som gjør livet verdt å leve. Ofte kommer denne erkjennelsen dessverre for sent …

Benytt sjansen til å forandre livet ditt, så lenge det ennå går!

Men hvordan skal man endre seg, hvis man hele livet har blitt bedt om om å skynde seg? Ha mot til og bekjenn deg til stress- sykdommen din. Sett imot en balansert miks av forskjellige hastigheter. Pass på helsen din og ta deg på sikt tid til å øke dine prestasjoner og din livskvalitet. Forsøk konsekvent å kurer din stress-sykdom:

Hva kan gjøres mot hurry sickness

 • Ta av klokken din på fritiden, om det er kveld eller i helgen.
 • Planlegg helt bevisst avspenningstid.
 • Belønn deg selv når du har brakt »å gjøre« og »å være«,
  effisiens og livskvalitet i balanse.
 • Unn deg perioder med ro og stillhet. Lytt til kroppen din, følelsene dine, intuisjonen din. Fordi: Inspirasjon har sitt utspring i taushet. 
 • Stopp opp så ofte som mulig, nyt de små gleder i hverdagen: Kaffeduft, synet av en rose som blomstrer, smilet til et vennlig menneske …
_____

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (4)

IMG_4094

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

På leting etter en ny tidkultur (4)

 

»Den som lar tiden gli ut av hånden,
lar livet sitt gli ut av hånden;
den som holder tiden sin i hånden,
holder livet sitt i hånden.«

Alan Lakein

Det er viktig, at vi gjør noe for vår lykke,

men minst like viktig er det

ikke å stå i veien for vår egen lykke.

Avskjed fra tidsstyringen? (2)

Historie om sjelens langsomhet

Den gang, som ingen veier gikk gjennom landet og det ikke fantes biler som fraktet mennesker raskt som vinden fra havet opp i fjellene, kjempet en misjonær seg gjennom den afrikanske bushen med en flokk med bærere. Han hadde det travelt og drev sine førere i stadig høyere tempo, da han innen tre dager ville nå målet sitt.

16

Den tredje morgenen klarnet opp, strålende sto solen på himmelen, luften flimret, det høye gresset beveget seg sakte, og fuglene sang. Misjonæren presset på for å bryte opp, men bærerne slo fortsatt leir og ville ikke stå opp. Ingen overtalelse gjalp, ingen befalning, ingen trusler. Endelig spurte han om grunnen til at de nølte og fikk som svar: »Våre kropper er riktignok her, men vi må ennå vente, til våre sjeler er kommet etter oss.«

Kilde: Nossrat Peseschkian, Den nakne keiseren.

Hurtighet er ikke alt, og derfor er et skifte fra tradisjonell
tidsstyring»  til »ny« tidsstyring fokuset her.

De tradisjonelle konseptene for tidsstyring blir satt spørsmålstegn ved og omarbeidet med henblikk på kravene i vår tid.

Tidsstyring bestemmes av to vidt forskjellige måter å tenke på:

 • Tidsstyring som hurtighetsstyring,
 • Tidsstyring som et middel til tidsøkologi, til en måteholden økonomisering med tiden.
_____

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK