Hva motiverer deg?

 

lofoten

Lofoten

 

Det finnes to hovedmotiver, som driver oss til å handle. På engelsk heter de »pain & pleasure«, altså smerte og fornøyelse. Det som driver oss sterkere enn alt annet, er anstrengelsene for å unngå smerte og oppleve fornøyelser.  

Begge disse motivene fungerer prinsipielt hos alle mennesker. Hvis vi betrakter mønsteret som reklamen benytter seg av, erkjenner vi nøyaktig denne lovnaden: Den som kjøper produkt xy opplever ikke mer smerter på et bestemt livsområde, men opplever tvert imot behaglige følelser. Tenk Marlboro-cowboyen som ikke informerer oss om kreftfaren med sigaretter, men løfterik gir oss følelsen av frihet og eventyr ved den inhalerte røyken.
 
 
  
En annen forretningsmann med suksess bygget opp flere profitable bedrifter, krysset Atlanterhavet i Concorden, var en lidenskaplig pilot, og gjorde mye godt med formuen sin. Han hadde bare to svakheter: Ernæring og bevegelse. Disse svakhetene kostet han med 53 år livet.
Mange av oss merker gjennom alarmsignaler av forskjellig art: »Slik kan det ikke gå videre!« Relasjonen til partneren er meget spent eller bare »et eller annet liv ved siden av«. Med barna er det så godt som ingen kontakt mer. Gjelden har vokst dramatisk. Man veier 10 kilo mer enn for to år siden. De fleste medarbeiderne forlater litt etter litt firmaet. Egentlig har vi ingen venner mer. Forretningsmessig reagerer vi bare og kjefter over mennesker som ikke er til å stole på og den slemme omverdenen. Naturligvis vet enhver: Det finnes ikke noe liv uten arbeid og smerte. Veldig mange er hjemmelaget, inneffektive, unødvendige og til å unngå, hvis vi tidsnok tar hensyn til alarmsignalene og reagerer på dem. 

Er vår smerte stor nok i en sak, er vi med en gang beredt til å påta oss saker som vi før syntes var »alt for anstrengende«. Eksempler på dette. Anders var en dynamisk leder i begynnelsen av førtiårene.  Han hadde publisert flere bøker, ledet en stor organisasjon, reiste mye for å holde foredrag og seminarer og gi råd til mennesker. Tilbakemeldingene på hans arbeid var overveldende. Mennesker berettet takknemlig om storartet positiv livshjelp som de fikk gjennom hans engasjement. Hjemme var han en god far for sin store familie, til han en dag til sin store overraskelse fikk et hjerteinfarkt som signaliserte at det var for mye. Etter en spennende rekreasjonspause lærte han å ikke akseptere enhver innbydelse. Han lærte å si nei, lytte til kroppen sin og integrere en sunn dose av bevegelse i hverdagen sin. Tidligere hadde han dessverre ofte ikke tid til det …

 

 

hva motiverer deg

hva motiverer deg?

 

 
Et av våre tidsstyringsseminarer fant sted på en fantastisk beliggende hjerteklinikk. Huset var på grunn av sine hyggelige seminarrom blitt anbefalt oss. Da vi diskuterte om de helsemessige konsekvensene av varig stress, kunne vi parallelt fra vinduene på terrassen iaktta menn i vår alder som tilsynelatende hadde mye tid. I pausen spurte noen av disse pasientene hva slags seminar vi gjennomførte. På svaret »tidsstyring for ledere« sa de at de også var »forretningsfolk«, »ansatt i bilbransjen« og lignende. Naturligvis hadde deres livsstil ført til at de var her. På spørsmål fra deltakerne hva pasientene i fremtiden ville gjøre annerledes, begynte denne gruppen å skryte av hvem av dem som hadde hatt de fleste operasjonene. En dyp erkjennelse og ettertenksomhet hadde tydeligvis ikke inntruffet hos dem. Seminardeltakerne som hadde iakttatt det hele ble helt rolige og ristet lett på hodet. Etter arrangementet takket en forretningsmann for seansen – det kunne ikke ha vært mer overbevisende.    

Selvsagt kan man vente til den egne smerten blir stor nok, slik at tilstrekkelig forandringsvillighet oppstår. Vi har i vår rådgivningsvirksomhet møtt mange mennesker som bare brakte med seg litt forandringsvillighet og håpet at rådgiveren hadde trolldomsdrikken i sin besittelse, som de uten anstrengelser kunne ”drikke” og forandre seg positivt med. Disse menneskene tar feil. Forandringer er kun mulig, hvis du vil endre deg selv. Noen vil det ut i fra fornuftsgrunner, andre ut ifra smertelige, lidelsesfulle erfaringer. Vi foreslår for å skåne nervene dine, å forandre deg ut ifra det første motivet et og ikke nå dit du egentlig vil. Du beslutter deg derfor for å øve inn en ny og bedre atferd. Og forandre gamle vaner er imidlertid meget hardt arbeid.

Hva betyr det å forandre seg? Du har gjort ting inntil i dag på en bestemt måte. Imidlertid har erfaringene vist deg: Slik som du gjør det i dag, er det ødeleggende. Livskvaliteten stjeles fra deg, tærer på firmaet ditt og dine relasjoner. Du lever permanent med følelsen av å leve forbi mål

Mennesker blir automatisk eldre, men ikke ubetinget mer modne. Moden vil si å lære ut ifra opplevd »unngåelig« smerte og tidsnok korrigere til en annen atferd.
 
Mange erfaringer kan man få betydelig gunstigere på »bruktmarkedet« Hovedmotivene »pain & pleasure« viser seg i drivkreftene gjennom forbilder. Forestill deg at en av dine kollegaer gjør noe fantastisk ved hjelp av en bestemt metode. Er du ikke også i slike tilfeller (i det minste i det skjulte) motivert til å prøve den på samme måte? Denne prosessen foregår som oftest ubevisst.  
Visdom betyr å stoppe opp, ikke bare reagere, men reflektere, veie for og imot og gjøre det som er bærekraftig. Det gleder meg når jeg ser at mine kollegaer har klart det. Men mine kollegaer er mine kollegaer og jeg er meg. Hva passer for meg? Hva er for meg det riktige? Jeg vil ikke kopiere andre, men vil finne ut hva som er så fasinerende i hans/hennes tankesett, tale og handling at jeg ivrer etter å etterligne det.

 

Gi150

F
ra boken «Gi livet retning» av Jürgen Knobloch

Copyright © 2009
SIMPLIFY
 
 

Del på bloggen

Bookmark and Share
Reklame

Ingen angst for nye livsfaser!

   

Lofoten

Lofoten

Det menneskelige liv er genialt utformet: Vi mennesker er slikt skapt, at vi går igjennom forskjellige faser i livet. Hver fase har sin egen utviklingsoppgave. Uten at mennesket kan mestre disse, kan han/hun ikke modnes. Du kjenner de forskjellige livsfasene: Utvikling i morslegemet – barndom – ung voksen og så videre.  
Mellom de tidsrommene som er beskrevet ovenfor mangler noe avgjørende: overgangsfasen fra en fase til en annen. Mennesker som akkurat gjennomlever disse overgangene, opp-fatter som oftest disse som kriser. Tiden i morens legeme, varm, et liv som i badekaret, med dempet lys, en behagelig rytme av morens hjerteslag, stadig vekk kjente stemmer i familiekretsen – alt blir aldri avbrutt av ytre press. Babyen blir presset ut gjennom en trang åpning, Der er det kaldt, fryktelig lyst, støyende, man må til og med arbeide for å ta opp næring. Psykologene sier at fødselen er den største krisen i livet vårt.  Hjertelig til lykke: Alle dere som akkurat nå leser denne boken har mestret den vanskeligste krisen.

Barndommens fase er en sterkt pregende tid. Her lærer vi ikke bare å løpe, skrive og lese. Vi lærer hvordan man omgås andre mennesker. Vi lærer hvordan vi angriper oppgaver og hvordan vi avslutter dem. Vi lærer å lære. For hele vårt selvbilde, verdens- og menneskebildet blir grunnlaget dannet. Så kommer den berømte »krisen« (overgangsfasen) puberteten. Man er verken barn eller voksen, vil være begge samtidig og dog ikke. Ingen enkel tid for tenåringer og omverdenen. Du kjenner det sannsynligvis ikke bare fra fortellinger …

Endelig har en klart spranget til å være voksen. Storm og press er annonsert. Den nye friheten nytes i fulle drag. Jeg får komme hjem når jeg vil, har min egen bolig, min egen bil, kan treffe mine egne beslutninger.   
 
Plutselig står vi igjen ovenfor en overgang, Romano Guardini kaller den for den ideale-reelle-krisen. Vi ville jo bygge opp den største softwaresmien i verden, gjøre hele jorden til en atomfri sone, bereise fjerne land hele livet – men støter på realitetenes grenser. Ikke det at de enkelte ønskene ubetinget var gale, men vår idealisme blir i denne fasen brutalt konfrontert med virkeligheten.     
De gamle grekerne lot først de over 50 år få innpass i politikken for å sikre at personen positivt hadde taklet forutgående kriser. Dette er en fase der man på grunn av sin livserfaring kan arbeide riktig effektivt. Ved en prestasjonssammenligning mellom erfarende, normalt arbeidende »godt-voksene« (50+) og studenter som hadde gjennomført eksamen, og som hadde en 50 til 60 timers arbeidsuke, produserte de »godt-voksene« bedre bærekraftige resultater med betydelig mindre arbeidstid. Denne iakttakelsen står forøvrig i sterk kontrast til dagens økonomi som er preget av »ungdoms-vanviddet« – spesielt med henblikk på ansettelser. De unge arbeidstakerne er riktignok i gjennomsnitt sjeldnere syke. Men mer tilstedeværelse på arbeidsplassen kan imidlertid ikke konkurrere med årelang yrkeserfaring. 
 
Den neste livskrisen kommer med 65 år. Her lyder oppgaven slipp løs og overfør til andre ditt livsverk. Det handler om å oppdage det å bli eldre som en mulighet og ikke resignere på grunn av angst og bekvemlighet, eller krampaktig klamre seg til alt som er oppnådd. Mange steder kommer tidligere ledere sammen i denne alderen for å være mentorer for unge etablerere med råd og dåd. Dette er en stor sjanse, fri fra operativ forretningsdrift og også fra finansielt press, til å få til noe stort. Mange kjente personligheter har i denne fasen skaffet seg sitt tredje livsverk. Et eksempel er hollenderen Corrie Ten Boom som i en alder av 70 år, våget seg på et filmprosjekt om sitt liv under naziregimet.
 
Når en blir eldre står det helt nye tidsrom for relasjoner til rådighet. Mange ledere beskriver hvilken viktige personligheter besteforeldrene var for dem. Kanskje vil deres datterdatter bli preget, som første president, av deres tanker og deres verdier og beriket av deg! For øvrig: Selv om hun ikke blir president er hun verdt en investering! Alderen er en viktig fase for å være i virksomhet som rådgiver, medtenker og påvirker i samfunnet.
Livsfaser

Livsfaser

 
Gi150

Fra boken «Gi livet retning» av Jürgen Knobloch

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

  

Å oppdage sjansen i krisen

 

Lofoten

Lofoten

Kinserne har ikke noe eget skrifttegn for krise. Tegnet som de bruker for dette er sammensatt av to tegn, nemlig av det for sjanse og det for problem.

Selv om en eller annen befinner seg i krise har vedkommende alltid begge aspekter til rådighet. De utviklingsbetingede krisene som er beskrevet som eksempel ovenfor er uunngåelige for ethvert menneske, selv om de kan være forskjellig utformet. De er del av utviklingsoppgaven for mennesker som vil modnes.

 

Krise

 

Det kinesiske tegnet for krise

 

Tegnet for problem - Tegnet for sjanse 

Det kinesiske tegnet for problem.  Det kinesiske tegnet for sjanse

Krise – Problem – Sjanse

La oss være bevisst på: Det finnes ikke noen forkortelser. Uten disse elementære krisene modnes vi ikke, vår personlighet blir underutviklet. En larve spinner seg inn i en kokong og må først befri seg fra dette hylsteret i en kraftfull prosess i forvandlingen til en sommerfugl. Den som hjelper den smyg-ende sommerfuglen med denne oppgaven gjør insektet en bjørnetjeneste. For det er akkurat denne kraftanstrengelsen som gir insektet dens flygeferdighet. Denne »krisen« bevirker først full utfolding av flygeorganet. En sommerfugl som blir hentet ut av kokongen av fremmede hender kan ikke stige opp i luften, men går bedrøvelig til grunne på bakken.


Mennesket og dens omgivelser forandrer seg. Ting som gikk fantastisk i en livsfase, som var passende og riktig, viser seg plutselig ikke mer å være bærekraftig. Vår oppgave er å finne et personlig konstruktivt svar på denne nye situasjonen.

 

Uavhengig av hvorfor du befinner deg i en krise, er den samtidig en utfordring og en sjanse. Det synes først å virke som en trussel, men det er muligheten til å oppdage noe nytt, videreutvikle seg og finne ansvaret for en forandret livs-situasjon. Derfor finnes det dypsindige mottoet: Hvis gud vil gi deg en gave, pakker han den inn i en krise.

 

Firmaer som vinner etablererpriser kommer påfallende ofte i to tredjedeler av tilfellene fra samme bransje. Sannsynligvis antar du at det her dreier seg om tjenesteytende bransjer eller om hightech firmaer. Helt galt! Det er bilbransjen og deres leverandører. Intet sted er den globale konkurransen hardere enn i denne sektoren. Leverandørene ser seg regelmessig konfrontert med prisreduksjoner. Den som ikke tar del blir erstattet. Slike kriser fører til forandring og som konsekvens hos mange, til fremragende prestasjoner.
Kriser er en spennende tid. En kjempesjanse å stige ut av fastlagte atferdsmønstre og forbedre seg. Du kan gripe denne sjansen – fortrenge den eller gjøre opprør mot den. Kjenner du også mennesker som biologisk er 50 år gammel, men aldri virkelig har opphørt å være tenåring? Mange mennesker forsvarer seg krampaktig mot å bli eldre (for øvrig uten suksess). Men hvert alderstrinn har sin egen skjønnhet og attraktivitet. For et samfunn er det en kjempemessig gevinst, hvis hver generasjon bevisst gjensidig kan berike livet til hverandre med sine styrker

 

og begrensninger.
Under dette synspunktet bør vi forøvrig også betrakte overgangen til pensjonsalderen: Ikke som å sette ifra seg livet på en parkeringsplass, men som en veksling til en ny fase med utfordringer. Hvor mange storartede prestasjoner er ikke gjennomført av mennesker over 65! Trendforskeren Elisabeth Noelle-Neumann som selv er et forbausende eksempel på fruktbart skaperverk på eldre dager, mente i et intervju: »Si til de eldre menneskene, at de bare kan bli lykkelige når de er så aktive som mulige. For eksempel idet de hjelper den unge generasjonen, uten å forvente takk. Hjelp de unge menneskene selv om de er utakknemlige. Det kommer ikke an på det. Det grunnleggende er, at jeg ser at jeg har hjulpet mine barn. «Fru Noelle-Neumann viste stadig vekk innen rammene av sin forskning at mestringen av utfordringer gir et menneske ny kraft og fremstiller en kilde til lykkefølelse

 

. Det gjelder for hver livsfase!

 

Hver krise som du ikke mestrer, men kun fortrenger, er ikke løst, men slumrer i beste fall bare. Ved neste anledning blir du igjen konfrontert med de gamle »leksene« som ikke er gjort. Da blir det som oftest vanskeligere fordi de eventuell må bli overvunnet i tillegg til uløste gamle kriser.
Bli mer moden, ikke bare eldre! For mennesker som karaktermessig blir mer modne er det å bli eldre en kjempemessig gevinst i livskvalitet og livsglede. Mennesker som nekter seg dette, forsøker i en håpløs kamp å opprettholde et bedrageri som til slutt enhver gjennomskuer. Kjenner du eventyret Keiserens nye klær? En dreven skredder forsøker her å lure en konge og hans folk. Pantomeaktig kler han for dyre penger kongen, men i virkeligheten uten kledning. Trikset: Han sier at bare de dumme ikke kan se klærne. Ut ifra angsten for å stå der blamert lovpriser kongen og hans undersåtter det nye klesstykket. Svindelen blir først oppdaget da et barn roper »Kongen står jo i bare underbuksene der!«

 

 

Det finnes typiske spørsmålsstillinger som man i enhver krise blir konfrontert med i forskjellige formuleringer: Hva har jeg egentlig gjort alle de siste årene? Hvem er jeg? Hva kan jeg? Hva vil jeg gjøre de neste årene? Hvordan vil jeg leve videre? Hvordan kan jeg bruke dette? Avgjørende for dette er at du ikke viker unna disse spørsmålene.
  
Hamsterhulet

Hamsterhulet

 
Gi150

F
ra boken «
Gi livet retning« av Jürgen Knobloch

Copyright © 2009

SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Vårt grunnbehov etter enkelthet

Lengter også du mange ganger etter ren nytelse. En godt glass rødvin med oliven og brød. Et fantastisk blikk på valmueengen. Løpe barfotet over en eng. Et gammelt hus i Toscana hvor man ikke må bruke tid på en betjeningsveiledning for elektriske trøffelhøvler, dusje i det fri under stjernehimmelen, lysende stearinlys på nattbordet … Da befinner du deg sannsynligvis akkurat i en forvirrende og kompleks fase i livet ditt.
Du blir daglig konfrontert med uttalige oppgaver, jonglerer veldig mange relasjoner til forskjellige mennesker. Selv om livet ditt synes hektisk og fullpakket: Målet for livet vårt er til syvende og sist enkeltheten, der summen av et oppfylt og modent liv gjenspeiles.  På kompliserthetens høydepunkt er savnet etter enkelthet størst.

 

Vårt grunnbehov etter enkelthet

 

 
Lengsel etter enkelthet? Da rydd opp i boligen din. Du skaper
dermed symbolskt rom for mer indre klarhet og mental frihet.

 Som en kuriositet utvikles så godt som alle kompliserte aktiviteter, oppfinnelser, krav i livet vårt, ut ifra behovet for enkelthet. Den kompliserte oppvaskmaskinen ble oppfunnet, slik at vi kunne tilbringe tiden med å slappe av, istedenfor ubekvemt å måtte vaske opp.
E-mail, slik at vi slapp å klistre igjen brev mer, og bringe det til postkontoret. Pensjon, husholdningsapparater, byråkrati og mye fra vår kompliserte verden ble skaffet, slik at vi kunne få det enklere.

Men den gode hensikten forsvant ut av syne. Huset som vi slet med å nedbetale, der vi håpet på tilbaketrekning, ro og ikke å gjøre noen ting, avslørte seg som en fulltidsbeskjeftigelsesmaskin. Tekniske anskafelser kan utvikle en skjebnesvanger egendynamikk: Den som ikke forstår det nye telefonanlegget er avhengig.

Ut ifra streben etter forenkling er det blitt en historie om løpende kompleksitet. Simplify-veien forsøker å snu dynamikken, slå en spalte inn i hvert livsområde med effekten: Det går også enkelt. Men denne omvendelsen er ingen vei tilbake ”til de gode gamle dager”.Simplify-veien avdekker enkeltheten som ligger foran oss og bak oss.
Simplify er ingen motetrend og kan ikke kjøpes ferdig. Den er resultatet av en spennende og individuell vei for den enkelte som ikke er til å ta feil av. Reisen går fra det ytre til det indre. 

 

Start på veien

Statistikerne sier at vi eier i gjennomsnitt mer enn 10 000 gjenstander. Hva trenger du virkelig? 17 par sko, syv forskjellige dagskremer, tilleggsforsikring for … Skill deg fra alt som belaster deg – fjern søppel fra livet ditt. Du vet: Bare den som slipper løs, har to hender frie. Det kan være huset som du kun arbeider for. Det bør først og fremst være
alle tingene som du ikke har hatt i hånden det siste året.

På skrivebordet ditt bør du slå den første åpningen for å kunne nyte følelsen av, at du behersker dine papirhauger og ikke de deg. For dette gir Werner Tiki Küstenmacher  deg tips som har vist seg effektive. Han er en ekspert på forenkling i livet og redaktør i rådgivningstjenesten ”simplify your life”.

Og deretter gå igjennom hele huset, til garasjen … For øvrig: Bumerangen din kan du rolig kaste vekk – Det viktige kommer igjen. 

 

BUMERANG
TIPSET

Rydd boligen din

Se boligen din som et speilbilde av sjelen din. I den grad du klarer å skape klarhet, orden på hvert område, blir du i ditt indre mer tilfreds og mer avslappet. Hvert rom symboliserer slik et område: 

 <    Kjelleren:
Fortid, det ubevisste.
<    Skrot:
binder en til gamle oppfatninger.
   Loftet:
Ideer og fremtid – et fullt loft blokkerer veksten din.
<    Inngangen:
gjenspeiler forholdet ditt til andre mennesker.  
   Stuen:
Ditt hjerte – slik som du utformer sentrumet i boligen din, føler du deg.
<    Kjøkkenet:
Din mage – et fullstappet kjøkken taler om usunn ernæring
<    Gulvet:
Dine finanser – et fullstappet gulv signaliserer finansielle blokkeringer
<    Klesskapet:
Din kropp –  mindre er mer.

 

bum150

Fra boken «Bumerang prinsippet – mer tid til lykke» av Lothar J. Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Test: Hvor tilfreds er du med livet ditt?

 

De følgende spørsmål skal hjelpe deg til å erkjenne, hvordan det ser ut med din tilfredshet. Gi her poeng avhengig av hvilken av de tre svarene som først og fremst er passende for deg:
Prinsipielt ja
Av og til
Nei
2 poeng
1 poeng
0 poeng
Er jeg tilfreds …… generelt med livet mitt?
(hensikt/selvrealisering/fremtidsspørsmål)
¨
… med mitt partnerskap? ¨
… med mitt familieliv? ¨
… med min jobb? ¨
… med mine sosiale omgivelser?
(venner/kjente/kollegaer)
¨
… med min finansielle situasjon? ¨
… med min velvære? …
… helse/form/seksualitet)?
¨
… med utformingen av min fritid? ¨
Her går det oppover

Her går det oppover

Har du tatt testen? Meget bra, da har du allerede gjort det første skrittet i retning av ny livsstyring: Tell nå sammen poengtallet ditt: ____   Er resultatet mindre enn syv punkter er det på høy tid, at du forandrer livet ditt grunnleggende! Start allerede i dag med det.

 Sett deg tilfredshetsmål 

 • Søk først og fremst det området som belaster deg mest, og list opp hva du vil forandre og oppnå:
 • kortsiktig (innen de neste fire ukene),
 • på mellomlang sikt (innen de neste seks månedene),
 • langsiktig (innen det kommende året og utover det).

Start med å beskrive så nøyaktig som mulig dine mål, gå også inn på detaljer. Men pass på, at målene dine er oppnålige: Ikke noe er mer demotiverende enn et mål som er satt for høyt. Istedenfor suksess oppnår en frustrasjon.

Vane

Vane

Veier til tilfredshet 

Oppdag de følgende veier til tilfredshet og integrer disse litt etter litt i hverdagen din:

 • Lev ditt liv i øyeblikket: Forskyv ikke dine ønsker til senere, når du ikke arbeider mer, når barna er store eller når du har de nødvendige pengene – det er rent tidssløseri.
 • Finn din livsvisjon: Erkjenn hvem du er og hva du virkelig vil. Utvikl ditt personlige livsmål .
 • Overta ansvaret selv: Lær å ta beslutninger om hva du ønsker å gjøre og hva som er godt for deg, uavhengig av andres dom.
 • Ta hensyn til helsen din: Gjør alt for å forbli frisk. Dette er en av de viktigste forutsetningene for et liv i balanse.
 • Ta deg tid til kjærlighet, familie og vennskap.
 • Lev i ditt eget tempo.
Praksis-tips Befri deg fra tvang og reduser presset om å lykkes: Ta farvel med »må-setninger«. Formuler de positive. Si ikke: »Jeg må være tilfreds«, men si: »jeg vil gjerne være tilfreds

nar150

Fra boken «Når du har det travelt, gå langsomt» av Lothar J.Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

25 spilleregler mot stress

Bumerangen står for balanse i livet:
Er man for ensidig fiksert, kipper alt i en retning, og man styrter ned. La deg fra og med i  dag ikke stresse så mye.
 

1. Kjenn igjen fienden.Hva forårsaker intensivt, vedvarende negative følelser som sinne, ergrelse, irritasjon, tristhet, dårlig følelse av egenverdi? Og hvilke aktiviteter fører til så negative tanker, at en begynner å gruble? Iaktta en uke, og skriv ned fiendene. Dine tanker.  

2. Snakk om det. Den beste måte å bearbeide stress på er gjennom samtalen (til og med den med deg selv). Snakk stresset vekk fra sjelen.   

3. Pust dypt ut og inn. Når du har funnet stressfaktorene, da bekjemp dem ikke, men ta deg tid. Pust godt inn og ut. Og reflekter.   

4. Magiske bilder. Hent inn gjennom ditt mentale bilde en lignende situasjon fra fortiden din i en stress-situasjon, der du lykkes eller var spesielt lykkelig.

5. Ta straks en beslutning.  Utsatte beslutninger lammer og setter deg under stress. Enhver beslutning som treffes setter fri energi og skaper tilfredshet. Og beslutte direkte vil si: direkte handling eller direkte delege-ring eller arkivering eller direkte fjerning.

6. Planlegge dagen på forhånd. Lag på forhånd for neste dag en to-do-liste. Fastsett prioriteter og gjør disse når prestasjonen er på topp om formiddagen eller ettermiddagen.  

7. Plus-minus-null-regel.  Når du tar på deg en ekstra oppgave – likegyldig om det er yrkesmessig eller privat –, avgir du konsekvent en gammel en. Du bør aldri summerere, uten at du et annet sted trekker i fra. Dessverre må stadig færre mennesker arbeide mer i vårt samfunn. La deg ikke innvolvere. Bli til en slobbie(slower but better working people).Det beste argumentet: Kvantitet minsker kvalitet.

8. Belastning forlanger belastning. Den beste veien ut av stressfella er stadig vekk bevegelse, Regelmessig, helst daglig 30 minutter. Avslappet, uten tidspress. Ikke løp rett etter en middagspause. I det fri: Frisk luft, lys fordobler effekten.

9. Lær å si nei.  Ikke helt enkelt et dumt ”nei!”, men et som begrunner og beskriver ditt ja til en prioritet som du setter. Det forstår også kollegaene, også lederen.

10. Det klarer jeg.Føler du at stresset øker hos deg, så setter du din anti-setning imot: Jeg har tiden som jeg trenger. Jeg kan rolig også gjøre feil. Jeg må ikke være perfekt

11. Lytt til kroppen din. Den viser deg, når det er for mye: Du puster flatere. Da puster du regelmessig dypt inn og ut – og unn deg en liten pause. Den burde du likevel ta hvert 90 minutt. 

12. Deleger. Du må ikke gjøre alt selv. Det finnes andre som også kan gjøre det. Ikke bare på jobben, men også i familien.  

13. Slipp løs. Jo mer du tar på deg – likegyldig om det er arbeid, materielle ting eller forpliktelser –, desto sterkere setter du deg selv under press. Prøv ved hver beslutning må-jeg-ha, må-jeg-gjøre, om mindre ikke er mer.

14. Tråkk ikke å fella mht. hastesaker.  Vurder om det arbeidet som foreligger, virkelig er viktig akkurat nå.     

15. Skriv problemene mindre. Emosjoner lar seg best bearbeide, når de skrives ned. Sett deg behaglig ned om kvelden, og skriv et brev til deg selv.    

16. Søk solen. En ti minutters spasertur i sollyset kan fylle opp tomme batterier. Allerede få UV-stråler kan berolige belastningspulsen. Lys utløser dannelsen av serotonin – det kjemiske lykkesstoffet som får problemene til å skrumpe.  

17. Meld deg på et avspenningskurs allerede i dag.  Eller skriv det i hvert fall på to-do-listen din. Og gjør det innen de neste 72 timene.

18. Overhold pauser.  Ta hvert år minst tre ukers ferie i ett – den kan også være på balkongen din. Unn deg regelmessig en langhelg til pause. Forskere har fastslått, at korttidsferien lader en effektivt opp med energi.

19. Drikk daglig et glass tomatsaft – den ideelle antistressoppkvikker. Det hjelper til med å senke det stressbetingede økte blodtrykket. Den som tåler det: Litt tabasco pepret med den skarpe legeurten chili.  

20. Spis sundt, lett og ikke for mye. Minst fem ganger om dagen frukt og grønnsaker. Unngå dyrefett, sukker og ferdigprodukter med en lang rekke med E-nummer. Det stresser kroppen din. 

21. Fyll opp din tomme tank med antioksidanter (vitamin C og E, beta-carotin, selen). Ideelle leverandører: sitrusfrukter, olivenolje, røde grønnsaker, nøtter. Den som er i stress, bør også få dekket behovet hos apoteket. Slik ruster du dine kroppsceller mot konsekvensene av stress.

22. Drikk daglig tre liter vann. Fordi vann er elixier som spyler konsekvensene av stress(avleiring, avfalls-produkter) ut av kroppen – gjør deg motstandsdyktig mot stress gjennom å ta bort syren. 

23. Tidsøy etter arbeidet. I partnerskapet krangler en som regel oftest direkte etter arbeidet. Først vær alene og slapp av litt, for å trappe ned fra jobben. Ofte hjelper det også å skifte klærne. Så tar du partneren i armene – og gir et kompliment. 

24. Plei relasjoner. Det beste polstret mot stress: Venner. Og samtalen med dem. Du bør derfor reservere tid med dine venner i din tidsplanlegger.

25. Godt er bedre enn perfekt. Den sterkeste flow-dreperen er perfeksjon. 

 
Du synes muligens, at dette er for mange spilleregler for ditt nye liv? La deg ikke stresse av det. Tenk på bumerangprinsippet: Også bumerangen skrur seg dreining for dreining videre og befinner seg ethvert sekund på et annet sted.
 

Søk helt enkelt ut de spillereglene som virker spesielt nyttige, for å bringe mer ro og god tid inn i livet ditt, hver dag, hver time. 

bum150

Fra boken «Bumerang prinsippet – mer tid til lykke» av Lothar J. Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY 

Del på bloggen

Bookmark and Share

De seks veiene til flow

 

 

BUMERANG
TIPSET

 1. Finn aktiviteter som opptar deg fullt og helt.
Skjeln mellom hva du selv vil – ikke lederen din, din partner, dine venner eller barn, men du selv!
2. Benytt bevisst tiden din.
Prof. Csikszentmihalyi råd: Skriv i løpet av to uker hvert 15 minutt nøyaktig opp hva du akkurat gjør, fra du står opp til du går til sengs. Skriv ned dine følelser til aktivitetene. Spor opp de tidene du tilbringer med unyttig kram. Og de, der du føler deg spesielt lykkelig.

3. Utform fritiden din aktiv. Timene foran fjernsynet fører ikke til flow, men til kjedsommelighet. Men desto mer musikk, sport , spill, hobbyer.
4. Ta vare på kroppen din.
Når den kniper og plager, og du ikke føler deg vell på grunn av mangel på søvn, bevegelse og vitalitetsstoffer, erfarer du heller ikke flow.

5. Sett deg realistiske mål.
Sett målene akkurat så høyt at de kan nåes når du fullt ut bruker dine ferdig-heter, men vær ikke urealistisk. Fordi du akkurat må kunne mestre utfordringen.

6. Skriv opp hva du liker i arbeidet ditt.
Studier viser: Flow dukker oftere opp i arbeidet enn i fritiden. Mange mennesker er slett ikke bevisst på hvor mye de elsker arbeidet sitt.

 

bum150

Fra boken «Bumerang prinsippet – mer tid til lykke» av Lothar J. Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Hva bremser oss?

Mange løpere drømte lenge om å bli den første til å løpe 1 mile, altså 1609 meter på mindre enn fire minutter. Dette syntes uoppnåelig. Økonomiske studier hevder til og med, at menneskets luftmotstand er for stor, utvekslingsvolumet i lungen for liten for en slik ytelse. Men: 6. mai 1954 løp Roger Bannister en mile på 3 minutter og 59,4 sekunder.

Allerede i samme år forbedret 37 løpere rekorden til Roger Bannister. 1955 kunne i beste fall en atlet på en fest på bygda vinne på en tid på mer enn 4 minutter.

Rundt i verden løp allerede 300 løpere under fire minutter. Hva hadde hendt? Fire minutter var en magisk grense, en trossetning: ”Man kan ikke løpe en mile under fire minutter.” Slike holdninger eller trossetninger har en stor kraft. Roger Bannister overvant denne trossetningen – og rev dermed mentalt ned en mur.

Mentale sperrer

Nei. Jeg setter meg ikke på en hest – et stort dyr er sterkere enn meg selv, også farligere.

Nei. Jeg skriver ikke en bok – jeg var allerede på skolen dårlig i norsk. Nei. Jeg drar ikke til Indonesia – i tropene finnes det så mange farlige viruser. Nei, jeg søker ingen ny jobb – bedriftsklimaet er riktignok en katastrofe, men andre steder vil det være akkurat det samme.

I hjernen romsterer bremsene, som hindrer oss i å ha suksess, leve lykkelig. De heter paradigmer.

 

Paradigmer er som steinmurer i hjernen,
som hindrer oss i å være lykkelig.

Troen på at et stort dyr er farlig, avholder en ifra å galoppere over engene på en hest. Troen på å ikke kunne noe, fordi en lærer for lenge siden ikke likte stilen din, avholder en voksen med mange nyttige erfaringer fra å skrive en bestseller . Troen, på at tropene er et utklekningssted for farlige viruser avholder en fra å bli kjent i verden. Og troen på at det er mer komfortabelt å beholde arbeidsplassen hvor en ikke trives, kan gjøre en meget utilfreds.

Er glasset med vin virkelig halvtomt?

Paradigmer er mentale modeller, trossetninger, som styrer livet. Paradigmer setter på oss en brille, som vi ser verden igjennom eller vil se. Et paradigme er som vannet for en fisk, der han riktignok svømmer, men som han vanskelig erkjenner og kan beskrive.

Et hinder er bare så stort som det vi fornemmer.
En liten forandring i tankesettet gir dyp innsikt – vinger …

 Paradigmer beskriver måten vi fornemmer, forstår, forklarer omgivelsene på.

De bestemmer om et glass er halvtomt eller halvfullt. Slik som vi ser et problem, er problemet – stort eller lite, løsbart eller ikke. Paradigmer betegner individuelle, men også kollektive betraktningsmåter av vår selvbestemte realitet.

 En liten opplysning: Paradigmeveksel

Paradigmer bestemmer ikke bare våre holdninger, men også vår atferd – i partnerskapet, i jobben, i omgangen med tiden. Bare en forandring i tankemåten, en paradigmeveksel, fører til nye, dypere innsikter og gir oss en sjanse til å utvikle oss. En paradigmeveksel kan sette i gang en nytenkningsprosess: Hvordan vil vi utforme vår tid og dermed livet vårt. Gjennom en paradigmeveksel ser vi det gamle i et nytt lys. Gjennom denne ”lille” opplysningen lykkes det oss å endre atferd og etablere nye vaner. Her må vi kjenne våre paradigmer, våre mentale sperrer. De hyppigste paradigmene, som bremser livet heter:

 • Anstreng deg!
 • Skynd deg!
 • Vær perfekt!
 • Vær imøtekommende!
 • Vær sterk!

Hva trossetninger kan stelle i stand

Har du absorbert negative trossetninger i ditt indre, for eksempel ”vær perfekt!”, da vil du forsøke hele livet å rettferdiggjøre feil. Eller, ennå verre: Du gjør rett og slett ikke bestemte ting på grunn av angsten for å gjøre feil. Et eksempel: Et utsagn som ”jeg har absolutt ikke talent, for å lære språk”, kan ha sin bakgrunn i trossetningen ”jeg må være perfekt.” Dette mennesket har besluttet seg til aldri å lære et språk. Personens rettferdiggjørelse for dette er en negativ trossetning. Nå kjøper dette mennesket seg – jeg kjenner det, det er en henne – en Finca på Mallorca. Hva hender? Hun må snakke, fordi hun vil noe. Og det gjør hun også. Slik som munnen hennes er vokst. Hun sier til sin nabo: ”Mange gaver (regalos)” – istedenfor hilsner (recuerdos) – ”til din kone.” Han ler og spør, hva det skal det være: ”En genser …” Hun sier: ”Jeg går og spiser hestene.” istedenfor å gi hestene mat. Naboen ler. Og ønsker: ”God appetitt!” Hun ler så tårene triller over sine feil, og har en historie å fortelle – og glemmer aldri glosene som ble forvekslet. Forestill deg, dette mennesket endrer sin verdensoppfatning og merker, at den ene ikke er velsignet med språktalent og den andre belastet med uforstandens forbannelse av den kjære Gud. Besjelet av sitt mål, legger det sine negative trossetninger vekk. Sier til seg selv: ”jeg kan, det jeg vil” – og behersker etter kort tid språket.

Er en slik skifting av trossetninger, et slikt paradigmeskife virkelig fullbyrdet, da er det svært vanskelig å falle tilbake til det gamle paradigmet.

 

BUMERANG
TIPSET


Trossetninger kan man fjerne.

Trossetninger har dype røtter, er fast programmert i underbevisst-heten. Men man kan fjerne dem. Fordi de er ikke medfødte, men tillærte. Derfor kan du om-programmere negative tros-setninger i positive trossetninger. Med antisetninger, som du stadig sier, når de negative driverne dukker opp. Slik som du i barn-dommen ut ifra den engstelige, omsorgsfulle og godt mente setn-ingen, ”du kan det ennå ikke” fra din mor, utviklet det seg den negative trossetningen ”jeg kan det allikevel ikke”. På samme måte kan du omprogrammere den: helt enkelt gjennom gjentakelser.  
► Overskriv den gamle bremsen med en ny trossetning, for eksempel: ”jeg kan alt det jeg bestemmer meg for.” Idet du hver morgen foran speilet sier setningen til deg selv, som en positiv affirmasjon. Og alltid når det gamle paradigmet dukker opp. Fordi du vet ja, at feil er de største byggesteinene til suksess. Du vet, at du kan det som du har bestemt deg for, og forsøker det derfor så ofte, til du lykkes.

 

 

bum150

Fra boken «Bumerang prinsippet – mer tid til lykke» av Lothar J. Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

På leting etter ditt sanne jeg

Kjenner du barberapparatets runddans? Sosialøkonomen Nicholas Georgescu-Roegen beskriver den: »Jeg barberer meg raskere, fordi jeg da får mer tid til å finne opp en maskin, som jeg kan barbere meg raskere med …«  I denne runddansen sitter mange bedrifter fast.  Stadig forsøker de og deres medarbeidere å nå fastlagte mål. Men knapt nærmer de seg målet, før en eller annen skriker, som i fabelen med haren og pinnsvinet: Jeg er allerede der. Som et resultat anstrenger de seg enda mer. Men forgjeves. De har knapt rukket å
Klokkennærme seg sitt neste mål, før det skrikes på nytt: Jeg er allerede der.
Det kan være fordi en konkurrent har brakt produktet raskere på markedet eller en omstruktureringsprosess har blitt raskere avsluttet. Eller, fordi finansmarkedet har lagt målsnøret høyere. Istedenfor 20 må den nå oppnåes en omsetningsvekst på 30 prosent per år. Istedenfor en avkastning på 15 prosent må den nå oppnåes 18 prosent, som er en grunn til at bedriften aldri når sine mål.

Det er det samme på vårt private område. Også her samler vi i økt grad erfaringen: Jeg kommer aldri i mål. Hvis jeg bruker energien min til å imøtekomme de yrkesmessige kravene, får jeg automatisk problemer i privatlivet. Hvis jeg derimot forsøker å imøtekomme kravene fra min familie, mine bekjente eller slektninger, når jeg ikke mine yrkesmessige mål.

Mange krav som blir stilt til oss, er ikke forenlige med hverandre ! 

Mange av oss forsøker i stress-situasjoner å løse våre konflikter gjennom rigid tidsstyring. Istedenfor å planlegge en halv time for møtet, planlegger en 20 minutter. Istedenfor å begynne arbeidet klokken 8 begynner en klokken 7. Det ukentlige besøket i svømmehallen droppes helt ,og hjemme finnes det bare suppeposer istedenfor fersk grønnsaks-suppe. Som oftest lykkes man kun for kort tid med denne »krise-styringen«. Ikke bare fordi vi i den tiden som står oss til rådighet bare begrenset kan oppfylle en rekke av oppgaver, men også ut ifra en annen grunn:

 I vår verden som er kjennetegnet av fleksibilitet lar mange krav seg ikke forene.

Her noen eksempler:

 • En mor, som regelmessig punktlig klokken 16 må hente sine barn i barnehagen, vil alltid ha problemer på arbeidsplassen, der hun ikke kan forlate kontoret sitt på slaget 15.30, fordi hun ofte må gjøre noe uforutsett.
 • En ung kvinne eller en ung mann, som akkurat vil bevise sin bedrift, at hun/han egner seg til å overta en kvalifisert ledelssesposisjon, vil alltid ha problemer med å bygge et hus, parallelt til dette.
 • En salgsmedarbeider som ofte må besøke kunder i byer som er mer enn hundre kilometer vekk eller som til og med må besøke de i utlandet, vil alltid ha vanskeligheter med regelmessig å ta videreutdannelse, der han/hun må være tilstede på en bestemt kveld og bestemt klokkeslett.
 • En person som akkurat har våget skrittet ut i selvstendighet, vil spesielt i startfasen ha liten tid til sin familie og for sportslige og sosiale aktiviteter.
 • En leder som lar seg forflytte til et annet sted av sin arbeidsgiver og bare er hjemme over helgen, vil alltid ha vanskeligheter med å pleie sine sosiale og vennskaplige kontakter som tidligere.

Ved hjelp av rigorøs tidsstyring alene lar ikke slike konflikter seg løse. Forsøker vi på tross av dette, er en krise programmert på forhånd. Det være seg, idet vi plutselig får et hjerteinnfark, fordi vi har neglisjert kroppen over lengre tid. Eller det være seg, fordi vi stiller spørsmålstegn ved det hele: »Hvorfor dette stresset?

Reflekter over hvorfor behovene/kravene er vanskelige å forene?  Hvilke livsområder kolliderer oftest med hverandre?

 

Hoppe av?

Hoppe av?

 

Stadig oftere ytres ønsket om å pensjonere  seg med 50, henholdvis hoppe av karusellen. Bak dette ønsket ligger »erkjennelsen«: I mitt nåværende liv dominert av arbeid, kan jeg ikke realisere mine ønsker, mine lengsler og meg selv. Derfor vil jeg gjøre det om 10 eller 20 år. Men dette håpet vil aldri bli oppfyllt. Fordi hvis vi skal være ærlige mot oss selv, må vi innrømme:

Hvorfor skal vi lykkes å finne en balanse i livet vårt om 10 til 20 år, når vi ikke har klart det i dag?

Åpenbar blir denne konflikten mellom krav og realitet på arbeidsplassen. Her fungerer vi bare, og blir eksternt påvirket. Her blir det bestemt utenifra, hva vi skal gjøre og hvordan vi skal forholde oss, og i denne rollen føyer vi oss. Dette er stedet der vi bærer masker. Vårt »sanne jeg« kommer dermed frem i vår fritid. Her er stedet hvor vi viser våre ekte følelser og behov og åpenbarer våre sanne handlingsmotiver. Her virkliggjør vi oss selv. 

At vi på arbeidsplassen bærer masker som en skuespiller, er ikke ubetinget negativt. Til syvende og sist er det et tegn på, at vi anerkjenner visse livsnødvendigheter. Ofte er det å bære en maske til og med et tegn på profesjonalitet.

Maske

Maske


·         En lege kan ikke ha medlidenhet med enhver som er alvorlig syk. Da ville han/hun i løpet av kort tid være en hylende nervebundt.
·         En lærer kan ikke like alle elever like godt. Mange er nemlig noen som går en stadig på nervene. Tross dette må han/ hun forsøke og være rettferdig ovenfor alle.
·         En selger kan ikke ovenfor enhver kunde til enhver tid opptre med samme høflighet. Mange ganger har hun/han også en dårlig dag. Tross dette må han/hun i det minste forsøke å vise en like stor interesse for alle.  

Men virkelige problemer får vi, hvis vår maske avviker for mye fra vårt »sanne jeg«. Denne rollekonflikten gjør deg på sikt syk.

 bal150

Fra boken «Balance your life« av Lothar J. Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Syv basiser for din personlige balanse

Balanse er veien og måletBare hvis vi lever i balanse, kan vi mestre utfordringene i livet.Vi må bearbeide kraften, den biografiske broen som vi blir konfrontert med. Da har vi også den nødvendige energien og det motet som kreves for å utforme livet pro-aktivt, slik at vi unngår mange brudd, henholdsvis kunne segle rundt krisene som er forbundet med disse. Vi kan føre et fullverdig liv.

Dette lyder flott. Men hvordan får jeg en slik balanse i livet? Det finnes ingen patentresept på dette. Til syvende og sist er vi mennesker og ingen maskiner i et byggekompleks, der alt mer eller mindre er likt. Vi er alle unike. Det gjør det menneskelige liv så spennende og så komplisert på samme tid.

Balanse

Balanse

Hver av oss har  forskjellige forestillinger om lykke, suksess og oppfyllelse. Den ene erfarer de mest intensive øyeblikk av lykke, når han/hun leker med barna i hagen. Den andre gjennomstrømmes av lykkefølelse når han/hun sitter i en konsertsal og lytter til en symfoni. Den ene føler seg mest vell, når han/hun kan gjøre »rutineoppgaver«, som han/hun kjenner på forhånd: For dette er jeg fagmann/-kvinne.

Den andre blir utålmodig av slike oppgaver. Full av begeistring styrter han/hun seg inn i nye oppgaver, som han/hun i begynnelsen ikke vet om han/hun kan mestre i siste innstans. Enhver må stille seg spørsmålet: Hva betyr et liv i balanse for meg? Imidlertid lar noen grunnleggende forutsetnnger formuleres for hvordan vi finner balanse i livet og dermed lykke og oppfyllelse.

 Regel 1: Balansen i livet vårt faller ikke ned fra himmelen. Vi må produsere den selv.

Regel 2: Når vi oppretter den ønskede balansen i livet vårt eller ønsker å opprettholde den, må vi vite, hva som virkelig er viktig for oss.

Kunne slappe av

Kunne slappe av

Regel 3: Svaret på spørsmålet »Hva er virkelig viktig for meg?« må omfatte alle fire livsområdene

Regel 4: Letingen etter svaret på »hva er virkelig viktig for oss?« krever tid.

Regel 5: For å kunne svare på spørsmålet »Hva er virkelig viktig for meg?«, trenger vi en visjon av vårt (fremtidige) liv.

Regel 6: Realiseringen av vår livsvisjon og letingen etter balansen i livet er en prosess »med å bli bevisst«.

Regel 7: Vi må finne den »røde tråden« i livet vårt. Bare da kan vi bevare vår identitet.

 

bal150

Fra boken «Balance your life» av Lothar J. Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share