Livsfilosofi

_____

Krise er en produktiv tilstand.

Man må bare fjerne bismaken av katastrofen.

Max Frisch

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok ! 

____________ 

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-) 

bum150 

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert 

_____________ 

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse B

En for intensiv tidsmessig fremhevelse av et livsområde, fører nødvendigvis til en forsømmelse av de andre områdene: Dette underskuddet influerer igjen negativt på prestasjonen, og dermed blir det ut av »mer« heller »mindre«.

Øvelse til personlige livs-balanse

La oss anta at summen av alle fire livsområder er 100 prosent. Betrakt rent tankemessig din nåværende livssituasjon. Men betrakt ikke din ønske situasjon, men din virkelige situasjon:

  • Hvor mange prosent av din aktive tid,(= “våken tid”, dvs. ca. en tredjedel »søvn« tas ikke hensyn til), din energi og prioritet bruker du på området arbeid og prestasjon?
  • Hvor mange prosent investerer du i din kropp og helse?
  • Hvor mange prosent reserverer du for kontakter og private relasjoner?
  • Hvor mange prosent beskjeftiger du deg med spørsmålene om hensikt og fremtid?

LIVS-
BALANSE

————

På området arbeid/prestasjon finner du ofte verdier på 50, 60 eller 70 prosent, mange ganger også mer; på området hensikt blir som oftest 5, 10 eller 15 prosent nevnt – hvis overhodet.

Hvordan ser din nåværende LIVSBALANSE UT? Vår kulturkrets viser seg mindre som et hensiktsorientert samfunn enn som et PRESTASJONS-SAMFUNN. Sannsynligvis befinner de fleste av oss i en yrkesmessig livsfase og har dermed en tilsvarende høy verdi på prestasjonsområdet. Denne rent kvantitative forskjellen viser seg i CHRONOS ånd i første omgang som helt naturlig og normalt. BALANSE PROBLEMET kan man ikke helt enkelt løse regnemessig, etter formelen ”100 delt på antall livsområder” gir fire like deler på nøyaktig 25 prosent.

Den personlige VELBEHAGS-BALANSEN med henblikk på de fire livsområdene blir høyst forskjellig fornemmet og det nemlig i subjektiv TIDSKVALITET – KAIROS hilser. En time konsertbesøk om kvelden som flyr utrolig fort blir vanligvis annerledes og mer intensivt opplevd, enn ti timers utfylling av den »hete og kjære« selvangivelsen i løpet av helgen.

Er et eller to livsområder havnet UT AV LIKEVEKT, så virker dette også inn på de andre.

  • For mye på for eksempel området YRKE/PRESTASJON kan føre til psykosomatiske forstyrrelser på området helse, til konflikter i familien og i vennekretser eller til og med en krise mht. hensikten med livet.
  • Konsekvensene av en ensidig betoning på PRESTASJON OG KROPP viser seg hos verdensberømte mannlige og kvinnelige tennisproffer, plages av forskjellige skader, som forsømmer relasjonene og en eller annen gang ikke ser noen hensikt mer i denne blindveien av ufrihet.
  • Likeså ender den som ene og alene søker etter LIVETS HENSIKT og permanent befinner seg på bevissthetsutvidelsestur. Høyst sannsynlig i en mørk blindvei eller hos en dubiøs sekt.

Nøkkelen til suksess ligger i den
kvalitative tids-balansen mellom
ALLE fire livsområdene.

TIL ETTERTANKE

————

“Etter at jeg lå på intensivstasjonen etter et hjerteinnfark, ble jeg endelig klar over, at jeg fullstendig ødela meg i yrket mitt.”

(49 årig salgsleder)

Følg med neste del kommer i morgen

Les mer i serien livsbalanse:

Livsbalanse A

Livsbalanse B

Livsbalanse C

LivsbalanseD

LivsbalanseE – Livsområdet yrket: 1. Problemet- Hvorfor er området viktig?

Fra boken “Kursbuch Lebens-Zeit fra  Seiwert-Institut GmbH

bum150

Du finner mer i  boken Bumerang prinsippet – mer tid til lykke av Lothar J. Seiwert. Boken koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Copyright © 2009 -2010 SIMPLIFY

I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling)

Workshop 11: «Workshop: Mine viktigste drømmer og ønsker i kappestrid» kommer mandag 22. mars.  Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning«

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Å oppdage sjansen i krisen

 

Lofoten

Lofoten

Kinserne har ikke noe eget skrifttegn for krise. Tegnet som de bruker for dette er sammensatt av to tegn, nemlig av det for sjanse og det for problem.

Selv om en eller annen befinner seg i krise har vedkommende alltid begge aspekter til rådighet. De utviklingsbetingede krisene som er beskrevet som eksempel ovenfor er uunngåelige for ethvert menneske, selv om de kan være forskjellig utformet. De er del av utviklingsoppgaven for mennesker som vil modnes.

 

Krise

 

Det kinesiske tegnet for krise

 

Tegnet for problem - Tegnet for sjanse 

Det kinesiske tegnet for problem.  Det kinesiske tegnet for sjanse

Krise – Problem – Sjanse

La oss være bevisst på: Det finnes ikke noen forkortelser. Uten disse elementære krisene modnes vi ikke, vår personlighet blir underutviklet. En larve spinner seg inn i en kokong og må først befri seg fra dette hylsteret i en kraftfull prosess i forvandlingen til en sommerfugl. Den som hjelper den smyg-ende sommerfuglen med denne oppgaven gjør insektet en bjørnetjeneste. For det er akkurat denne kraftanstrengelsen som gir insektet dens flygeferdighet. Denne »krisen« bevirker først full utfolding av flygeorganet. En sommerfugl som blir hentet ut av kokongen av fremmede hender kan ikke stige opp i luften, men går bedrøvelig til grunne på bakken.


Mennesket og dens omgivelser forandrer seg. Ting som gikk fantastisk i en livsfase, som var passende og riktig, viser seg plutselig ikke mer å være bærekraftig. Vår oppgave er å finne et personlig konstruktivt svar på denne nye situasjonen.

 

Uavhengig av hvorfor du befinner deg i en krise, er den samtidig en utfordring og en sjanse. Det synes først å virke som en trussel, men det er muligheten til å oppdage noe nytt, videreutvikle seg og finne ansvaret for en forandret livs-situasjon. Derfor finnes det dypsindige mottoet: Hvis gud vil gi deg en gave, pakker han den inn i en krise.

 

Firmaer som vinner etablererpriser kommer påfallende ofte i to tredjedeler av tilfellene fra samme bransje. Sannsynligvis antar du at det her dreier seg om tjenesteytende bransjer eller om hightech firmaer. Helt galt! Det er bilbransjen og deres leverandører. Intet sted er den globale konkurransen hardere enn i denne sektoren. Leverandørene ser seg regelmessig konfrontert med prisreduksjoner. Den som ikke tar del blir erstattet. Slike kriser fører til forandring og som konsekvens hos mange, til fremragende prestasjoner.
Kriser er en spennende tid. En kjempesjanse å stige ut av fastlagte atferdsmønstre og forbedre seg. Du kan gripe denne sjansen – fortrenge den eller gjøre opprør mot den. Kjenner du også mennesker som biologisk er 50 år gammel, men aldri virkelig har opphørt å være tenåring? Mange mennesker forsvarer seg krampaktig mot å bli eldre (for øvrig uten suksess). Men hvert alderstrinn har sin egen skjønnhet og attraktivitet. For et samfunn er det en kjempemessig gevinst, hvis hver generasjon bevisst gjensidig kan berike livet til hverandre med sine styrker

 

og begrensninger.
Under dette synspunktet bør vi forøvrig også betrakte overgangen til pensjonsalderen: Ikke som å sette ifra seg livet på en parkeringsplass, men som en veksling til en ny fase med utfordringer. Hvor mange storartede prestasjoner er ikke gjennomført av mennesker over 65! Trendforskeren Elisabeth Noelle-Neumann som selv er et forbausende eksempel på fruktbart skaperverk på eldre dager, mente i et intervju: »Si til de eldre menneskene, at de bare kan bli lykkelige når de er så aktive som mulige. For eksempel idet de hjelper den unge generasjonen, uten å forvente takk. Hjelp de unge menneskene selv om de er utakknemlige. Det kommer ikke an på det. Det grunnleggende er, at jeg ser at jeg har hjulpet mine barn. «Fru Noelle-Neumann viste stadig vekk innen rammene av sin forskning at mestringen av utfordringer gir et menneske ny kraft og fremstiller en kilde til lykkefølelse

 

. Det gjelder for hver livsfase!

 

Hver krise som du ikke mestrer, men kun fortrenger, er ikke løst, men slumrer i beste fall bare. Ved neste anledning blir du igjen konfrontert med de gamle »leksene« som ikke er gjort. Da blir det som oftest vanskeligere fordi de eventuell må bli overvunnet i tillegg til uløste gamle kriser.
Bli mer moden, ikke bare eldre! For mennesker som karaktermessig blir mer modne er det å bli eldre en kjempemessig gevinst i livskvalitet og livsglede. Mennesker som nekter seg dette, forsøker i en håpløs kamp å opprettholde et bedrageri som til slutt enhver gjennomskuer. Kjenner du eventyret Keiserens nye klær? En dreven skredder forsøker her å lure en konge og hans folk. Pantomeaktig kler han for dyre penger kongen, men i virkeligheten uten kledning. Trikset: Han sier at bare de dumme ikke kan se klærne. Ut ifra angsten for å stå der blamert lovpriser kongen og hans undersåtter det nye klesstykket. Svindelen blir først oppdaget da et barn roper »Kongen står jo i bare underbuksene der!«

 

 

Det finnes typiske spørsmålsstillinger som man i enhver krise blir konfrontert med i forskjellige formuleringer: Hva har jeg egentlig gjort alle de siste årene? Hvem er jeg? Hva kan jeg? Hva vil jeg gjøre de neste årene? Hvordan vil jeg leve videre? Hvordan kan jeg bruke dette? Avgjørende for dette er at du ikke viker unna disse spørsmålene.
  
Hamsterhulet

Hamsterhulet

 
Gi150

F
ra boken «
Gi livet retning« av Jürgen Knobloch

Copyright © 2009

SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share