Gi livet retning (75-77)

165trans copy

»Et folk uten visjoner går til grunne.«

Livsvisdom  29,18

 

Vi vil i bloggen vår å ha samme innhold på bloggen fra mandag til fredag. Denne uken vil «Gi livet retning (75-7)»  være tilgjengelig fra  mandag til fredag. 

Dette for at flere skal få mer tid til å sette seg inn i stoffet som presenteres. 

I tiden fremover vil vi ta for oss denne boken som inneholder en rekke workshoper ved hjelp av tre skritt:

1.Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2.Å gi retning (visjoner og mål)

3.Å være offensiv(det vil si handling)

Tredje skritt: Å være offensiv ……………………………………………..  165
Hvordan det blir mål av dine ønsker……………………………………..170
Hva gode mål består av ……………………………………………………….174
Fra det som haster til det viktige…………………………………………..183
Vanens makt ………………………………………………………………………  198
Din masterplan……………………………………………………………………  206
Styre ukeplanleggingen gjennom prioriteter………………………….212
Å utforme dagen effektivt……………………………………………………. 215

Tredje skritt: Være offensiv (6)

Hva gode mål består av (3)

Mål er ikke kun mål. Å sette mål er en kunst som må bli lært. Det er som med verktøy: Jo dyktigere man kan bruke dem, desto bedre resultater. Øvelse gjør mester: Kast ikke hammeren med en gang vekk, bare fordi den ved første slag fargelegger tommelen din. Det var ikke hammerens skyld; Og du er prinsipielt ikke »for dum«, til å omgås den. Det var helt enkelt manglende erfaring.  Øvelse gjør mester!

En helt enkelt huskeregel er de tre »M-kriteriene« for mål.

Mål må være:

  • målbare,
  • mulige og
  • motiverende

Denne miniformelen har allerede hjulpet mange mennesker videre med å formulere gode mål.

Motiverende mål (1)

Det tredje viktige punktet som dessverre ofte glemmes: Er det målet som du vil nå, motiverende for deg? Mål som har liten eller ingen motiverende virkning på deg, er som oftest akkurat like uegnet som uklare og urealistiske beslutninger.

I første kapittel har vi fremstilt hva som motiverer mennesker: »Pain & pleasure«, unngåelsen av smerte og oppnåelse av glede og fornøyelse. Hvis du har disse moti-vasjonsfaktorene synlig foran deg, vil du lettere komme til målet. Målet med å slanke seg 5 kilo i løpet av måneden som kommer, er målbart og (med en viss hardhet mot seg selv) også mulig. Men motivasjonsevnen går ikke ut ifra nakne tall, men ut ifra følelsene som forbinder deg til resultatene. Forstill deg det billedlig. Den flotte kveldskjolen som du kjøpte det siste året, vil passe igjen. Løpstreningen vil ikke gjøre deg utslitt mer (og leddene blir også mindre belastet med mindre kroppsvekt). Med moderat næringsopptak vil du igjen kunne tenke og arbeide bedre! Føler du allerede nå hva du streber etter?

179trans copy

Med mindre vekt vil du føle deg mer attraktiv, mer sportslig og øke prestasjonsevnen din. De klare følelsesmessige forestillingene vil allerede hjelpe deg i avgjørende situasjoner til å si nei til sjokolade som lokker.

Tredje skritt: Være offensiv (5)

Hva gode mål består av(2)

Mål er ikke kun mål. Å sette mål er en kunst som må bli lært. Det er som med verktøy: Jo dyktigere man kan bruke dem, desto bedre resultater. Øvelse gjør mester: Kast ikke hammeren med en gang vekk, bare fordi den ved første slag fargelegger tommelen din. Det var ikke hammerens skyld; Og du er prinsipielt ikke »for dum«, til å omgås den. Det var helt enkelt manglende erfaring.  Øvelse gjør mester!

En helt enkelt huskeregel er de tre »M-kriteriene« for mål.

Mål må være:

  • målbare,
  • mulige og
  • motiverende

Denne miniformelen har allerede hjulpet mange mennesker videre med å formulere gode mål.

Mulige mål

Hva nytter det med de beste målbare målene hvis de slett ikke lar seg realisere? Eller hvis det er for mange på en gang?

Mange ganger er våre mål helt enkelt satt for høyt, og det frustrerer også på sikt. Regelmessig møter jeg dette i bedrifter på salgssiden. Da blir »det-ville-jo-være-flott«-tall straks formu-lert som mål. Det må bestå en realistisk mulighet til å oppnå målet. For kort tid siden ga jeg råd til en bedrift der det ble arbeidet med dramatisk urealistiske målstørrelser. I samtalen rettferdiggjorde den ansvarlige lederen seg: Vi trengte slike ekstraordinære høye mål, for at mennesker overhodet anstrenger seg. Han følte noe riktig, men gjorde en stor feil. Vi mennesker trenger mål som krever noe av oss og utfordrer oss, men å kreve for mye er igjen en sykelig form for denne dynamikken.

Vi bør alltid lete etter den langsiktige sunne varianten. Livet forlanger holdningen til en langdistanseløper og ikke den til en sprinter. Så nødvendig som det kan være forbigående å ha et stort tempo, så ødeleggende kan det være stadig vekk å bevege seg i det røde turtallsområde. Å finne en sunn målestokk for seg selv og leve etter denne har noe med modenhet å gjøre. Vi vil »bevege mye« med vårt liv, og det vil si: Mål må være utfordrende, men må ikke føre til overbelastning. Kanten er smal, men mulig å gå på.

Teknikerne fikk et prosjekt med en ferdigstillelsestermin »i forgårs.« Terminen var med vilje manipulert for å stimulere til høyest mulig prestasjon. I det skjulte regnet hver og en med to ukers varighet, både lederen og medarbeiderne. Konsekvensen var: Alle avtalene for aktivitetene var gale. Imidlertid var dette en del av spillereglene i bedriften. Internt i huset eksisterte en annen, ikke skriftlig plan med reelle terminer. Alle viste dette og arbeidet etter dette, skjønt muntlig og skriftlig ble stadig vekk den urealistiske terminen tilkjennegjort. Hele situasjonen endret seg raskt, da en konkurrent med realistiske terminer forsøkte å vinne medarbeidere og kunder for seg selv.

Prøv: Er det realistisk, eller har du med det du har satt deg fore allerede planlagt 25 timer per dag? I tidsstyringsseminarer lar vi deltakerne stadig vekk skrive ned hva de har planlagt for neste dag. Som oftest får vi en fantastisk liste med hensiktmessige, konkrete, gode oppgaver. Som neste skritt lar vi deltakerne for hver enkelt oppgave vurdere varigheten (foreløpig uten de egentlig nødvendige buffertider). Deretter ber vi deltakerne å summere sammen alle aktiviteter for morgendagen. Ofte er det sjokkerende hvor urealistiske aktivitetene kan være hos ellers kloke mennesker. Mange har i løpet av livet ikke lært noe ekstra, men går hver kveld frustrert hjem.  »I dag har jeg igjen ikke klart alt det som var viktig!«

Det som du setter deg fore må altså være mulig å oppnå – som enkeltaktivitet, som i sum! Dine mål kan være krevende, utfordringer er bra, men ikke for mye. En liten advarsel: I årene som har gått, har vi fått lov til å hjelpe uttallige bedrifter med å omstille til målstyrt ledelse. »Management by Objectives«.  Når du setter opp mål for andre må du ubetinget lytte til dine medarbeidere, ellers går du i samme fella. Mange slike prosesser har mislykkes eller resultatet har vært langt unna det som har vært mulig, fordi de arbeider med mål som er forhånds-bestemmte, istedenfor mål som er avtalte. Avtalt vil si, at begge sider må akseptere dette ut ifra indre overbevisning.

Tredje skritt: Være offensiv (4)

Hva gode mål består av(1)

Mål er ikke kun mål. Å sette mål er en kunst som må bli lært. Det er som med verktøy: Jo dyktigere man kan bruke dem, desto bedre resultater. Øvelse gjør mester: Kast ikke hammeren med en gang vekk, bare fordi den ved første slag fargelegger tommelen din. Det var ikke hammerens skyld; Og du er prinsipielt ikke »for dum«, til å omgås den. Det var helt enkelt manglende erfaring.  Øvelse gjør mester!

En helt enkelt huskeregel er de tre »M-kriteriene« for mål.

Mål må være:

  • målbare,
  • mulige og
  • motiverende

Denne miniformelen har allerede hjulpet mange mennesker videre med å formulere gode mål.

Målbare mål

Er det målbart om du har oppnådd et mål? Den verste fienden til å realisere mål er generelle planer med å ha til hensikt å …

Du vil realisere noe, en eller annen gang, på en eller annen måte. Hvordan angriper du dette?

En setning en hører ofte er: »Jeg vil ubetinget ta meg mer tid til familien min.« Er dette et mål? Nei! Hvorfor ikke? Fordi formuleringen »mer tid« enda ikke innholder noe målbart. Når har du oppnådd dette målet? Vil du kun tilbringe to dager med din familie? Eller tenkte du heller på en fredagskveld eller en felles sommerferie? Du har merket det: I denne formen er det ikke konkret nok. Men hvis du ikke bestemmer deg, er det fare for at du ikke vet når og hvordan du skal gi deg i kast med målet og når du skal være ferdig.

Anta at en del av din livsfilosofi er et rikt familieliv. Hensikten din er å styrke fellesskapet. For å formulere dette som et mål kunne dette da hete: Jeg lar bevisst fjernsynet være slått av på hverdagene etter middagsmåltidet og tar meg en halv times tid til å lytte og forstå hva min partner og mine barn er opptatt av. Du kan med denne formuleringen i ettertid si om du har nådd målet eller ikke. Det handler naturligvis ikke om å måle dette med en stoppeklokke på sekundet. Men hensikten er konkret.

175trans copy

Et annet eksempel: Du må raskt forbedre dine engelsk-kunnskaper i yrket ditt. Er det et mål? Nei. Fordi det ble formulert for lite konkret. Et mål er som følger: Du vil hver mandag kveld ta deg to timer tid til å gjennomarbeide et kapittel i din bok forretningsengelsk. Forøvrig taler ikke noe imot etter hver leksjon, å belønne seg med det du liker best!

Mål knytter sammen krefter og frigjør energi. Men krever at de er klare og entydige. Forestill deg at du er full av energi, men ikke vet hva du skal gjøre med den. Jo klarere og mer konkret beslutningen din er, desto mer energi flyter for å oppnå målet og blir ikke ødslet bort på spørsmålet »hva kan jeg gjøre?«. Å planlegge målrettet og så realisere planen målrettet, det er nøkkelen. Du vil med den dynamikken som er nevnt ovenfor, på nytt oppdage hvor godt det lar seg gjøre å videreutvikle seg.

_______

Gi150


Fra boken «Gi livet retning» av Jürgen Knobloch.

_______

Copyright © 2009-2022 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. :-)

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

 Gi livet retningBoken I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

Simplify your lifeSimplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

________

Balance your lifeBalance Your life – Kunsten å¨lede seg selv. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

Når du har det travelt, gå langsomtNår du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

SimplifyGuidenSimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-Balance. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

Reklame

Livsfilosofi

IMG_2210

_______

«Den virkelige oppdagelsesreise går ikke ut på å lete etter nye land,

men å se med nye øyne.»

Ukjent

________

Copyright © 2009-2022 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

Gi livet retningBoken I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 3 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

Livsfilosofi

IMG_1927

_______

«Jeg drømte om tusen nye veier jeg skulle gå;

jeg våknet opp og gikk på den samme gamle.»

Kinesisk visdomsord

________

Copyright © 2009-2022 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

Gi livet retningBoken I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 3 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

Gi livet retning (72-74)

165trans copy

»Et folk uten visjoner går til grunne.«

Livsvisdom  29,18

 

Vi vil i bloggen vår å ha samme innhold på bloggen fra mandag til fredag. Denne uken vil «Gi livet retning (72-74)»  være tilgjengelig fra  mandag til fredag. 

Dette for at flere skal få mer tid til å sette seg inn i stoffet som presenteres. 

I tiden fremover vil vi ta for oss denne boken som inneholder en rekke workshoper ved hjelp av tre skritt:

1.Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2.Å gi retning (visjoner og mål)

3.Å være offensiv(det vil si handling)

Tredje skritt: Å være offensiv ……………………………………………..  165
Hvordan det blir mål av dine ønsker……………………………………..170
Hva gode mål består av ……………………………………………………….174
Fra det som haster til det viktige…………………………………………..183
Vanens makt ………………………………………………………………………  198
Din masterplan……………………………………………………………………  206
Styre ukeplanleggingen gjennom prioriteter………………………….212
Å utforme dagen effektivt……………………………………………………. 215

Tredje skritt: Være offensiv (3)

Hvordan det blir mål av dine ønsker (2)

Forestill deg, at du stiger inn i en buss som bringer deg et eller annet sted. Kanskje beroliger det deg allerede å sitte i en buss som beveger seg. Men etter at du den tiende gangen passerer holdeplassen der du steg på bussen, merker du at bussen stadig vekk kjører i ring. Tilfredsstiller det deg? Mennesker med en mangel på ro og avbalanserthet tender til å snakke pent om slike tider. Det beveger seg jo litt. Det gjør godt endelig å sitte i en buss, slappe av og ikke å måtte gjøre noe. Kanskje sitter også du i en buss som slett ikke beveger seg i ring, men som kontinuerlig kjører i gal retning – en retning som kanskje passer for andre, men ikke for deg. En eller annen gang oppfatter du faren med å ikke nå den korresponderende bussen. Da starter stresset – eller resignasjonen!

Det finnes alltid håp, men bare når du stiger av. Jo lengre tid du venter med å ta hånd om livet ditt og utforme det bevisst, desto lengre er veien tilbake og desto mer kraft koster det deg å nå målet ditt. Velg reisemålet og velg i overensstemmelse med dette reiseruten din! Hvis du er trett og utbrent, sørg bevisst for påfyll. Ta deg tid til fred og ro for å gjenvinne kraft, men bestig kun en buss som bringer deg nærmere målet ditt.

Klare og riktige mål hjelper til med å utvikle gode planer for å oppnå målet. Den som vet hvor han/hun vil, kan gjøre seg tanker om hvordan han/hun kommer dit. En god plan lar deg erkjenne de enkelte skrittene som du vil gå. Er disse små skrittene realisert, styrkes dermed din selvsikkerhet og din motivasjon, som du igjen kan gjenvinne kraft ifra til nye, fremtidige skritt.
Merk en gang forskjellen: Bestem deg for å rydde opp i et bestemt rom (ditt kontor, soverommet ditt, garasjen …). Utvikl en realistisk slagplan, og del opp din aksjon i hensiktsmessige skritt. Først hyllene, så tomkassene, så gulvet … Avsnitt for avsnitt får du en opplevelse av suksess som motiverer deg og fører deg mot målet.

173trans copy

Ta hensyn til den menneskelige grunnstruktur (positiv spiral)

Tredje skritt: Være offensiv (2)

Hvordan det blir mål av dine ønsker (1)

Den kaliforniske kysten lå i tåke om morgenen 4. Juli 1952. 34 kilometer vestlig, på øya Catalina vadet en kvinne i 34 årene i vannet for å gjøre seg klar til å svømme i retning California – fast bestemt på som første kvinne å klare denne strekningen. Vannet var iskaldt og tåken så tykk at hun knapt kunne se båten som fulgte henne.

Millioner fulgte med på det nasjonale fjernsynet. Mange ganger måtte haier bli fordrevet med geværer for å beskytte den ensomme skikkelsen. Trettheten var aldri et stort problem med denne svømmeprestasjonen – det var den isende kulda som skapte bryderi for henne. 15 timer senere ba hun, stiv av kulde, om å bli hentet opp av vannet. Hun kunne ikke mer. Hennes mor og hennes trener som kjørte ved siden av henne, sa at kysten var ganske nærme. Hun oppfordret henne til ikke å gi opp, men da hun så over til den kaliforniske kysten, så hun ikke noe annet en tykk tåke og gjentok igjen sitt ønske, om å bli trukket opp av vannet. Noen timer senere, da hennes kropp hadde varmet seg kom sjokket over nederlaget. Kort før målet, kun en halv mile før kysten, hadde hun gitt opp! En reporter spurte henne: »Miss Chadwick, hva hindret deg i å svømme den siste strekningen?« »Det var tåken«, svarte hun. »Hvis jeg hadde sett land hadde jeg klart det. Men når man svømmer der ute og ikke kan se målet sitt …« To måneder senere forsøkte Florence Chadwick på nytt. Skjønt det igjen var tåke, klarte hun strekningen – hun hadde målet i hodet!

Mål er så enkle og dog så mektige verktøy. Som oftest setter vi de ubevisst og profitter på deres positive virkning. De er forutsetningen, for at livet vårt beveger seg i riktig retning.

171trans copy

Ignorering av den menneskelige grunnstrukturen (negativ spiral)

Hvis du ikke vet hvor du vil, kan du heller ikke sette opp planer. Målløshet fører som oftest til planløshet eller uproduktiv aktivisme. Jeg vet hva jeg snakker om, etter som jeg i årevis selv har opplevd denne fella. Man føler seg viktig og arbeider ofte veldig mye, men det skjer ingen virkelig positiv forandring. En plan hjelper deg imidlertid til å se, om og hvilke fremskritt du gjør. Uten plan mangler opplevelsene av suksess, den manglende »bevisste erfaringen av fremskritt« i hverdagen.

Det forårsaker frustrasjon: »Jeg arbeider som bare det, men på en eller annen måte beveger jeg meg i ring« – og forsterker mindreverdighetsfølelsen og andre negative følelser som har som konsekvens en demotivering og påfølgende lammelse. For et deprimerende kretsløp!

Tredje skritt: Være offensiv (1)

Helt sikkert kjenner du følgende ordtak: »Veien til helvete er plastret med gode hensikter«, »utsettelser er djevelens beste møbel« og så videre. Vi vet mye, veldig mye, men hva omsetter vi i handling? I dag har vi mer teoretisk kunnskap, så mange bøker og hjelpemidler som aldri før. Men hva bringer oss virkelig til å handle, slik at vi forandrer livet vårt?

En leder i en bedrift inviterte meg en dag til sitt kontor, låste døren og tok ut et papir av skrivebordsskuffen sin som han stolt brettet ut. Han hadde en nedtegnet en perfekt plan. Nå lå denne planen allerede minst to år ubearbeidet i skrivebordsskuffen hans. Ingen andre enn ham selv visste om dette papiret, dessuten hadde han ikke omsatt noe av det i handling: »Hverdagen krever så mye og er så utfyllende at det slett ikke blir noe tid til å tenke på å omsette den i praksis.  «I løpet av den videre rådgivningsprosessen viste det seg at hans plan virkelig var genial. Men planen kunne nesten kun ha blitt en idé.

I konsekvent handling er den gjennomsnittlige begavete det ikke konsekvente geni høyt overlegen. Jeg har ofte trist og forskrekket opplevd høyt begavete mennesker som helt enkelt ikke »hadde fast grunn under føttene«. I forrige kapitel har du utviklet en visjon for forskjellige livsområder. Men hvordan kan denne kunnskapen bli oversatt i livet? Et kinesisk ordtak sier: »Man må stå med åpen munn ganske lenge før en stekt due flyr inn.«

Så viktig det enn er gjennom en visjon å gi livet retning, trenger den berøring med hverdagen for ikke å forbli en drøm. Forestill deg en bonde som kjenner helt nøyaktig til åkerjordens beskaffenhet og utvikler ut av dette et genialt konsept, hva, når og hvor han planter.  Men hva nytter det med den beste åkerjorden hvis han drømmende blir sittende i stuen sin? Profitere kan bonden kun hvis han begynner å arbeide. Hva ville det ha blitt av mor Theresa som bare hadde drømt om å hjelpe mennesker? Bøker om gode drømmer finnes det mange av; men vår verden trenger mennesker som også handler.

168trans copy

Min visjon gir meg retning, men jeg må bryte idealene ned i konkrete kort- og mellomlange trinnDet finnes mennesker som gjerne drømmer lidenskaplige drømmer, men som hater å bli konkret. Omvendt finnes det, praktikere som heller lar seg spise opp av hverdagen enn å gjøre seg tanker hvorfor han/hun gjør dette, og hva som egentlig er hans/hennes mål. Begge deler er viktig! Bare kombinasjonen av visjon og handlingsvilje fører til det etterlengtete målet.

De skritt som er foreslått i dette kapitelet hjelper deg til ikke å bli sittende fast i teoretiske overveielser, men også i realiteten kunne høste velsignelsen av et proaktivt liv.  Den som går et riktig skritt kommer nærmere målet sitt, og ikke den som vet tusen ting.

_______

Gi150


Fra boken «Gi livet retning» av Jürgen Knobloch.

_______

Copyright © 2009-2022 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. :-)

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

 Gi livet retningBoken I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

Simplify your lifeSimplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

________

Balance your lifeBalance Your life – Kunsten å¨lede seg selv. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

Når du har det travelt, gå langsomtNår du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

SimplifyGuidenSimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-Balance. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

Gi livet retning (72-74)

165trans copy

»Et folk uten visjoner går til grunne.«

Livsvisdom  29,18

 

Vi vil i bloggen vår å ha samme innhold på bloggen fra mandag til fredag. Denne uken vil «Gi livet retning (72-74)»  være tilgjengelig fra  mandag til fredag. 

Dette for at flere skal få mer tid til å sette seg inn i stoffet som presenteres. 

I tiden fremover vil vi ta for oss denne boken som inneholder en rekke workshoper ved hjelp av tre skritt:

1.Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2.Å gi retning (visjoner og mål)

3.Å være offensiv(det vil si handling)

Tredje skritt: Å være offensiv ……………………………………………..  165
Hvordan det blir mål av dine ønsker……………………………………..170
Hva gode mål består av ……………………………………………………….174
Fra det som haster til det viktige…………………………………………..183
Vanens makt ………………………………………………………………………  198
Din masterplan……………………………………………………………………  206
Styre ukeplanleggingen gjennom prioriteter………………………….212
Å utforme dagen effektivt……………………………………………………. 215

Tredje skritt: Være offensiv (3)

Hvordan det blir mål av dine ønsker (2)

Forestill deg, at du stiger inn i en buss som bringer deg et eller annet sted. Kanskje beroliger det deg allerede å sitte i en buss som beveger seg. Men etter at du den tiende gangen passerer holdeplassen der du steg på bussen, merker du at bussen stadig vekk kjører i ring. Tilfredsstiller det deg? Mennesker med en mangel på ro og avbalanserthet tender til å snakke pent om slike tider. Det beveger seg jo litt. Det gjør godt endelig å sitte i en buss, slappe av og ikke å måtte gjøre noe. Kanskje sitter også du i en buss som slett ikke beveger seg i ring, men som kontinuerlig kjører i gal retning – en retning som kanskje passer for andre, men ikke for deg. En eller annen gang oppfatter du faren med å ikke nå den korresponderende bussen. Da starter stresset – eller resignasjonen!

Det finnes alltid håp, men bare når du stiger av. Jo lengre tid du venter med å ta hånd om livet ditt og utforme det bevisst, desto lengre er veien tilbake og desto mer kraft koster det deg å nå målet ditt. Velg reisemålet og velg i overensstemmelse med dette reiseruten din! Hvis du er trett og utbrent, sørg bevisst for påfyll. Ta deg tid til fred og ro for å gjenvinne kraft, men bestig kun en buss som bringer deg nærmere målet ditt.

Klare og riktige mål hjelper til med å utvikle gode planer for å oppnå målet. Den som vet hvor han/hun vil, kan gjøre seg tanker om hvordan han/hun kommer dit. En god plan lar deg erkjenne de enkelte skrittene som du vil gå. Er disse små skrittene realisert, styrkes dermed din selvsikkerhet og din motivasjon, som du igjen kan gjenvinne kraft ifra til nye, fremtidige skritt.
Merk en gang forskjellen: Bestem deg for å rydde opp i et bestemt rom (ditt kontor, soverommet ditt, garasjen …). Utvikl en realistisk slagplan, og del opp din aksjon i hensiktsmessige skritt. Først hyllene, så tomkassene, så gulvet … Avsnitt for avsnitt får du en opplevelse av suksess som motiverer deg og fører deg mot målet.

173trans copy

Ta hensyn til den menneskelige grunnstruktur (positiv spiral)

Tredje skritt: Være offensiv (2)

Hvordan det blir mål av dine ønsker (1)

Den kaliforniske kysten lå i tåke om morgenen 4. Juli 1952. 34 kilometer vestlig, på øya Catalina vadet en kvinne i 34 årene i vannet for å gjøre seg klar til å svømme i retning California – fast bestemt på som første kvinne å klare denne strekningen. Vannet var iskaldt og tåken så tykk at hun knapt kunne se båten som fulgte henne.

Millioner fulgte med på det nasjonale fjernsynet. Mange ganger måtte haier bli fordrevet med geværer for å beskytte den ensomme skikkelsen. Trettheten var aldri et stort problem med denne svømmeprestasjonen – det var den isende kulda som skapte bryderi for henne. 15 timer senere ba hun, stiv av kulde, om å bli hentet opp av vannet. Hun kunne ikke mer. Hennes mor og hennes trener som kjørte ved siden av henne, sa at kysten var ganske nærme. Hun oppfordret henne til ikke å gi opp, men da hun så over til den kaliforniske kysten, så hun ikke noe annet en tykk tåke og gjentok igjen sitt ønske, om å bli trukket opp av vannet. Noen timer senere, da hennes kropp hadde varmet seg kom sjokket over nederlaget. Kort før målet, kun en halv mile før kysten, hadde hun gitt opp! En reporter spurte henne: »Miss Chadwick, hva hindret deg i å svømme den siste strekningen?« »Det var tåken«, svarte hun. »Hvis jeg hadde sett land hadde jeg klart det. Men når man svømmer der ute og ikke kan se målet sitt …« To måneder senere forsøkte Florence Chadwick på nytt. Skjønt det igjen var tåke, klarte hun strekningen – hun hadde målet i hodet!

Mål er så enkle og dog så mektige verktøy. Som oftest setter vi de ubevisst og profitter på deres positive virkning. De er forutsetningen, for at livet vårt beveger seg i riktig retning.

171trans copy

Ignorering av den menneskelige grunnstrukturen (negativ spiral)

Hvis du ikke vet hvor du vil, kan du heller ikke sette opp planer. Målløshet fører som oftest til planløshet eller uproduktiv aktivisme. Jeg vet hva jeg snakker om, etter som jeg i årevis selv har opplevd denne fella. Man føler seg viktig og arbeider ofte veldig mye, men det skjer ingen virkelig positiv forandring. En plan hjelper deg imidlertid til å se, om og hvilke fremskritt du gjør. Uten plan mangler opplevelsene av suksess, den manglende »bevisste erfaringen av fremskritt« i hverdagen.

Det forårsaker frustrasjon: »Jeg arbeider som bare det, men på en eller annen måte beveger jeg meg i ring« – og forsterker mindreverdighetsfølelsen og andre negative følelser som har som konsekvens en demotivering og påfølgende lammelse. For et deprimerende kretsløp!

Tredje skritt: Være offensiv (1)

Helt sikkert kjenner du følgende ordtak: »Veien til helvete er plastret med gode hensikter«, »utsettelser er djevelens beste møbel« og så videre. Vi vet mye, veldig mye, men hva omsetter vi i handling? I dag har vi mer teoretisk kunnskap, så mange bøker og hjelpemidler som aldri før. Men hva bringer oss virkelig til å handle, slik at vi forandrer livet vårt?

En leder i en bedrift inviterte meg en dag til sitt kontor, låste døren og tok ut et papir av skrivebordsskuffen sin som han stolt brettet ut. Han hadde en nedtegnet en perfekt plan. Nå lå denne planen allerede minst to år ubearbeidet i skrivebordsskuffen hans. Ingen andre enn ham selv visste om dette papiret, dessuten hadde han ikke omsatt noe av det i handling: »Hverdagen krever så mye og er så utfyllende at det slett ikke blir noe tid til å tenke på å omsette den i praksis.  «I løpet av den videre rådgivningsprosessen viste det seg at hans plan virkelig var genial. Men planen kunne nesten kun ha blitt en idé.

I konsekvent handling er den gjennomsnittlige begavete det ikke konsekvente geni høyt overlegen. Jeg har ofte trist og forskrekket opplevd høyt begavete mennesker som helt enkelt ikke »hadde fast grunn under føttene«. I forrige kapitel har du utviklet en visjon for forskjellige livsområder. Men hvordan kan denne kunnskapen bli oversatt i livet? Et kinesisk ordtak sier: »Man må stå med åpen munn ganske lenge før en stekt due flyr inn.«

Så viktig det enn er gjennom en visjon å gi livet retning, trenger den berøring med hverdagen for ikke å forbli en drøm. Forestill deg en bonde som kjenner helt nøyaktig til åkerjordens beskaffenhet og utvikler ut av dette et genialt konsept, hva, når og hvor han planter.  Men hva nytter det med den beste åkerjorden hvis han drømmende blir sittende i stuen sin? Profitere kan bonden kun hvis han begynner å arbeide. Hva ville det ha blitt av mor Theresa som bare hadde drømt om å hjelpe mennesker? Bøker om gode drømmer finnes det mange av; men vår verden trenger mennesker som også handler.

168trans copy

Min visjon gir meg retning, men jeg må bryte idealene ned i konkrete kort- og mellomlange trinnDet finnes mennesker som gjerne drømmer lidenskaplige drømmer, men som hater å bli konkret. Omvendt finnes det, praktikere som heller lar seg spise opp av hverdagen enn å gjøre seg tanker hvorfor han/hun gjør dette, og hva som egentlig er hans/hennes mål. Begge deler er viktig! Bare kombinasjonen av visjon og handlingsvilje fører til det etterlengtete målet.

De skritt som er foreslått i dette kapitelet hjelper deg til ikke å bli sittende fast i teoretiske overveielser, men også i realiteten kunne høste velsignelsen av et proaktivt liv.  Den som går et riktig skritt kommer nærmere målet sitt, og ikke den som vet tusen ting.

_______

Gi150


Fra boken «Gi livet retning» av Jürgen Knobloch.

_______

Copyright © 2009-2022 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. :-)

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

 Gi livet retningBoken I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

Simplify your lifeSimplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

________

Balance your lifeBalance Your life – Kunsten å¨lede seg selv. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

Når du har det travelt, gå langsomtNår du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

SimplifyGuidenSimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-Balance. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

Gi livet retning (72-74)

165trans copy

»Et folk uten visjoner går til grunne.«

Livsvisdom  29,18

 

Vi vil i bloggen vår å ha samme innhold på bloggen fra mandag til fredag. Denne uken vil «Gi livet retning (72-74)»  være tilgjengelig fra  mandag til fredag. 

Dette for at flere skal få mer tid til å sette seg inn i stoffet som presenteres. 

I tiden fremover vil vi ta for oss denne boken som inneholder en rekke workshoper ved hjelp av tre skritt:

1.Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2.Å gi retning (visjoner og mål)

3.Å være offensiv(det vil si handling)

Tredje skritt: Å være offensiv ……………………………………………..  165
Hvordan det blir mål av dine ønsker……………………………………..170
Hva gode mål består av ……………………………………………………….174
Fra det som haster til det viktige…………………………………………..183
Vanens makt ………………………………………………………………………  198
Din masterplan……………………………………………………………………  206
Styre ukeplanleggingen gjennom prioriteter………………………….212
Å utforme dagen effektivt……………………………………………………. 215

Tredje skritt: Være offensiv (3)

Hvordan det blir mål av dine ønsker (2)

Forestill deg, at du stiger inn i en buss som bringer deg et eller annet sted. Kanskje beroliger det deg allerede å sitte i en buss som beveger seg. Men etter at du den tiende gangen passerer holdeplassen der du steg på bussen, merker du at bussen stadig vekk kjører i ring. Tilfredsstiller det deg? Mennesker med en mangel på ro og avbalanserthet tender til å snakke pent om slike tider. Det beveger seg jo litt. Det gjør godt endelig å sitte i en buss, slappe av og ikke å måtte gjøre noe. Kanskje sitter også du i en buss som slett ikke beveger seg i ring, men som kontinuerlig kjører i gal retning – en retning som kanskje passer for andre, men ikke for deg. En eller annen gang oppfatter du faren med å ikke nå den korresponderende bussen. Da starter stresset – eller resignasjonen!

Det finnes alltid håp, men bare når du stiger av. Jo lengre tid du venter med å ta hånd om livet ditt og utforme det bevisst, desto lengre er veien tilbake og desto mer kraft koster det deg å nå målet ditt. Velg reisemålet og velg i overensstemmelse med dette reiseruten din! Hvis du er trett og utbrent, sørg bevisst for påfyll. Ta deg tid til fred og ro for å gjenvinne kraft, men bestig kun en buss som bringer deg nærmere målet ditt.

Klare og riktige mål hjelper til med å utvikle gode planer for å oppnå målet. Den som vet hvor han/hun vil, kan gjøre seg tanker om hvordan han/hun kommer dit. En god plan lar deg erkjenne de enkelte skrittene som du vil gå. Er disse små skrittene realisert, styrkes dermed din selvsikkerhet og din motivasjon, som du igjen kan gjenvinne kraft ifra til nye, fremtidige skritt.
Merk en gang forskjellen: Bestem deg for å rydde opp i et bestemt rom (ditt kontor, soverommet ditt, garasjen …). Utvikl en realistisk slagplan, og del opp din aksjon i hensiktsmessige skritt. Først hyllene, så tomkassene, så gulvet … Avsnitt for avsnitt får du en opplevelse av suksess som motiverer deg og fører deg mot målet.

173trans copy

Ta hensyn til den menneskelige grunnstruktur (positiv spiral)

Tredje skritt: Være offensiv (2)

Hvordan det blir mål av dine ønsker (1)

Den kaliforniske kysten lå i tåke om morgenen 4. Juli 1952. 34 kilometer vestlig, på øya Catalina vadet en kvinne i 34 årene i vannet for å gjøre seg klar til å svømme i retning California – fast bestemt på som første kvinne å klare denne strekningen. Vannet var iskaldt og tåken så tykk at hun knapt kunne se båten som fulgte henne.

Millioner fulgte med på det nasjonale fjernsynet. Mange ganger måtte haier bli fordrevet med geværer for å beskytte den ensomme skikkelsen. Trettheten var aldri et stort problem med denne svømmeprestasjonen – det var den isende kulda som skapte bryderi for henne. 15 timer senere ba hun, stiv av kulde, om å bli hentet opp av vannet. Hun kunne ikke mer. Hennes mor og hennes trener som kjørte ved siden av henne, sa at kysten var ganske nærme. Hun oppfordret henne til ikke å gi opp, men da hun så over til den kaliforniske kysten, så hun ikke noe annet en tykk tåke og gjentok igjen sitt ønske, om å bli trukket opp av vannet. Noen timer senere, da hennes kropp hadde varmet seg kom sjokket over nederlaget. Kort før målet, kun en halv mile før kysten, hadde hun gitt opp! En reporter spurte henne: »Miss Chadwick, hva hindret deg i å svømme den siste strekningen?« »Det var tåken«, svarte hun. »Hvis jeg hadde sett land hadde jeg klart det. Men når man svømmer der ute og ikke kan se målet sitt …« To måneder senere forsøkte Florence Chadwick på nytt. Skjønt det igjen var tåke, klarte hun strekningen – hun hadde målet i hodet!

Mål er så enkle og dog så mektige verktøy. Som oftest setter vi de ubevisst og profitter på deres positive virkning. De er forutsetningen, for at livet vårt beveger seg i riktig retning.

171trans copy

Ignorering av den menneskelige grunnstrukturen (negativ spiral)

Hvis du ikke vet hvor du vil, kan du heller ikke sette opp planer. Målløshet fører som oftest til planløshet eller uproduktiv aktivisme. Jeg vet hva jeg snakker om, etter som jeg i årevis selv har opplevd denne fella. Man føler seg viktig og arbeider ofte veldig mye, men det skjer ingen virkelig positiv forandring. En plan hjelper deg imidlertid til å se, om og hvilke fremskritt du gjør. Uten plan mangler opplevelsene av suksess, den manglende »bevisste erfaringen av fremskritt« i hverdagen.

Det forårsaker frustrasjon: »Jeg arbeider som bare det, men på en eller annen måte beveger jeg meg i ring« – og forsterker mindreverdighetsfølelsen og andre negative følelser som har som konsekvens en demotivering og påfølgende lammelse. For et deprimerende kretsløp!

Tredje skritt: Være offensiv (1)

Helt sikkert kjenner du følgende ordtak: »Veien til helvete er plastret med gode hensikter«, »utsettelser er djevelens beste møbel« og så videre. Vi vet mye, veldig mye, men hva omsetter vi i handling? I dag har vi mer teoretisk kunnskap, så mange bøker og hjelpemidler som aldri før. Men hva bringer oss virkelig til å handle, slik at vi forandrer livet vårt?

En leder i en bedrift inviterte meg en dag til sitt kontor, låste døren og tok ut et papir av skrivebordsskuffen sin som han stolt brettet ut. Han hadde en nedtegnet en perfekt plan. Nå lå denne planen allerede minst to år ubearbeidet i skrivebordsskuffen hans. Ingen andre enn ham selv visste om dette papiret, dessuten hadde han ikke omsatt noe av det i handling: »Hverdagen krever så mye og er så utfyllende at det slett ikke blir noe tid til å tenke på å omsette den i praksis.  «I løpet av den videre rådgivningsprosessen viste det seg at hans plan virkelig var genial. Men planen kunne nesten kun ha blitt en idé.

I konsekvent handling er den gjennomsnittlige begavete det ikke konsekvente geni høyt overlegen. Jeg har ofte trist og forskrekket opplevd høyt begavete mennesker som helt enkelt ikke »hadde fast grunn under føttene«. I forrige kapitel har du utviklet en visjon for forskjellige livsområder. Men hvordan kan denne kunnskapen bli oversatt i livet? Et kinesisk ordtak sier: »Man må stå med åpen munn ganske lenge før en stekt due flyr inn.«

Så viktig det enn er gjennom en visjon å gi livet retning, trenger den berøring med hverdagen for ikke å forbli en drøm. Forestill deg en bonde som kjenner helt nøyaktig til åkerjordens beskaffenhet og utvikler ut av dette et genialt konsept, hva, når og hvor han planter.  Men hva nytter det med den beste åkerjorden hvis han drømmende blir sittende i stuen sin? Profitere kan bonden kun hvis han begynner å arbeide. Hva ville det ha blitt av mor Theresa som bare hadde drømt om å hjelpe mennesker? Bøker om gode drømmer finnes det mange av; men vår verden trenger mennesker som også handler.

168trans copy

Min visjon gir meg retning, men jeg må bryte idealene ned i konkrete kort- og mellomlange trinnDet finnes mennesker som gjerne drømmer lidenskaplige drømmer, men som hater å bli konkret. Omvendt finnes det, praktikere som heller lar seg spise opp av hverdagen enn å gjøre seg tanker hvorfor han/hun gjør dette, og hva som egentlig er hans/hennes mål. Begge deler er viktig! Bare kombinasjonen av visjon og handlingsvilje fører til det etterlengtete målet.

De skritt som er foreslått i dette kapitelet hjelper deg til ikke å bli sittende fast i teoretiske overveielser, men også i realiteten kunne høste velsignelsen av et proaktivt liv.  Den som går et riktig skritt kommer nærmere målet sitt, og ikke den som vet tusen ting.

_______

Gi150


Fra boken «Gi livet retning» av Jürgen Knobloch.

_______

Copyright © 2009-2022 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. :-)

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

 Gi livet retningBoken I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

Simplify your lifeSimplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

________

Balance your lifeBalance Your life – Kunsten å¨lede seg selv. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

Når du har det travelt, gå langsomtNår du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

SimplifyGuidenSimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-Balance. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

Gi livet retning (72-74)

165trans copy

»Et folk uten visjoner går til grunne.«

Livsvisdom  29,18

 

Vi vil i bloggen vår å ha samme innhold på bloggen fra mandag til fredag. Denne uken vil «Gi livet retning (72-74)»  være tilgjengelig fra  mandag til fredag. 

Dette for at flere skal få mer tid til å sette seg inn i stoffet som presenteres. 

I tiden fremover vil vi ta for oss denne boken som inneholder en rekke workshoper ved hjelp av tre skritt:

1.Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2.Å gi retning (visjoner og mål)

3.Å være offensiv(det vil si handling)

Tredje skritt: Å være offensiv ……………………………………………..  165
Hvordan det blir mål av dine ønsker……………………………………..170
Hva gode mål består av ……………………………………………………….174
Fra det som haster til det viktige…………………………………………..183
Vanens makt ………………………………………………………………………  198
Din masterplan……………………………………………………………………  206
Styre ukeplanleggingen gjennom prioriteter………………………….212
Å utforme dagen effektivt……………………………………………………. 215

Tredje skritt: Være offensiv (3)

Hvordan det blir mål av dine ønsker (2)

Forestill deg, at du stiger inn i en buss som bringer deg et eller annet sted. Kanskje beroliger det deg allerede å sitte i en buss som beveger seg. Men etter at du den tiende gangen passerer holdeplassen der du steg på bussen, merker du at bussen stadig vekk kjører i ring. Tilfredsstiller det deg? Mennesker med en mangel på ro og avbalanserthet tender til å snakke pent om slike tider. Det beveger seg jo litt. Det gjør godt endelig å sitte i en buss, slappe av og ikke å måtte gjøre noe. Kanskje sitter også du i en buss som slett ikke beveger seg i ring, men som kontinuerlig kjører i gal retning – en retning som kanskje passer for andre, men ikke for deg. En eller annen gang oppfatter du faren med å ikke nå den korresponderende bussen. Da starter stresset – eller resignasjonen!

Det finnes alltid håp, men bare når du stiger av. Jo lengre tid du venter med å ta hånd om livet ditt og utforme det bevisst, desto lengre er veien tilbake og desto mer kraft koster det deg å nå målet ditt. Velg reisemålet og velg i overensstemmelse med dette reiseruten din! Hvis du er trett og utbrent, sørg bevisst for påfyll. Ta deg tid til fred og ro for å gjenvinne kraft, men bestig kun en buss som bringer deg nærmere målet ditt.

Klare og riktige mål hjelper til med å utvikle gode planer for å oppnå målet. Den som vet hvor han/hun vil, kan gjøre seg tanker om hvordan han/hun kommer dit. En god plan lar deg erkjenne de enkelte skrittene som du vil gå. Er disse små skrittene realisert, styrkes dermed din selvsikkerhet og din motivasjon, som du igjen kan gjenvinne kraft ifra til nye, fremtidige skritt.
Merk en gang forskjellen: Bestem deg for å rydde opp i et bestemt rom (ditt kontor, soverommet ditt, garasjen …). Utvikl en realistisk slagplan, og del opp din aksjon i hensiktsmessige skritt. Først hyllene, så tomkassene, så gulvet … Avsnitt for avsnitt får du en opplevelse av suksess som motiverer deg og fører deg mot målet.

173trans copy

Ta hensyn til den menneskelige grunnstruktur (positiv spiral)

Tredje skritt: Være offensiv (2)

Hvordan det blir mål av dine ønsker (1)

Den kaliforniske kysten lå i tåke om morgenen 4. Juli 1952. 34 kilometer vestlig, på øya Catalina vadet en kvinne i 34 årene i vannet for å gjøre seg klar til å svømme i retning California – fast bestemt på som første kvinne å klare denne strekningen. Vannet var iskaldt og tåken så tykk at hun knapt kunne se båten som fulgte henne.

Millioner fulgte med på det nasjonale fjernsynet. Mange ganger måtte haier bli fordrevet med geværer for å beskytte den ensomme skikkelsen. Trettheten var aldri et stort problem med denne svømmeprestasjonen – det var den isende kulda som skapte bryderi for henne. 15 timer senere ba hun, stiv av kulde, om å bli hentet opp av vannet. Hun kunne ikke mer. Hennes mor og hennes trener som kjørte ved siden av henne, sa at kysten var ganske nærme. Hun oppfordret henne til ikke å gi opp, men da hun så over til den kaliforniske kysten, så hun ikke noe annet en tykk tåke og gjentok igjen sitt ønske, om å bli trukket opp av vannet. Noen timer senere, da hennes kropp hadde varmet seg kom sjokket over nederlaget. Kort før målet, kun en halv mile før kysten, hadde hun gitt opp! En reporter spurte henne: »Miss Chadwick, hva hindret deg i å svømme den siste strekningen?« »Det var tåken«, svarte hun. »Hvis jeg hadde sett land hadde jeg klart det. Men når man svømmer der ute og ikke kan se målet sitt …« To måneder senere forsøkte Florence Chadwick på nytt. Skjønt det igjen var tåke, klarte hun strekningen – hun hadde målet i hodet!

Mål er så enkle og dog så mektige verktøy. Som oftest setter vi de ubevisst og profitter på deres positive virkning. De er forutsetningen, for at livet vårt beveger seg i riktig retning.

171trans copy

Ignorering av den menneskelige grunnstrukturen (negativ spiral)

Hvis du ikke vet hvor du vil, kan du heller ikke sette opp planer. Målløshet fører som oftest til planløshet eller uproduktiv aktivisme. Jeg vet hva jeg snakker om, etter som jeg i årevis selv har opplevd denne fella. Man føler seg viktig og arbeider ofte veldig mye, men det skjer ingen virkelig positiv forandring. En plan hjelper deg imidlertid til å se, om og hvilke fremskritt du gjør. Uten plan mangler opplevelsene av suksess, den manglende »bevisste erfaringen av fremskritt« i hverdagen.

Det forårsaker frustrasjon: »Jeg arbeider som bare det, men på en eller annen måte beveger jeg meg i ring« – og forsterker mindreverdighetsfølelsen og andre negative følelser som har som konsekvens en demotivering og påfølgende lammelse. For et deprimerende kretsløp!

Tredje skritt: Være offensiv (1)

Helt sikkert kjenner du følgende ordtak: »Veien til helvete er plastret med gode hensikter«, »utsettelser er djevelens beste møbel« og så videre. Vi vet mye, veldig mye, men hva omsetter vi i handling? I dag har vi mer teoretisk kunnskap, så mange bøker og hjelpemidler som aldri før. Men hva bringer oss virkelig til å handle, slik at vi forandrer livet vårt?

En leder i en bedrift inviterte meg en dag til sitt kontor, låste døren og tok ut et papir av skrivebordsskuffen sin som han stolt brettet ut. Han hadde en nedtegnet en perfekt plan. Nå lå denne planen allerede minst to år ubearbeidet i skrivebordsskuffen hans. Ingen andre enn ham selv visste om dette papiret, dessuten hadde han ikke omsatt noe av det i handling: »Hverdagen krever så mye og er så utfyllende at det slett ikke blir noe tid til å tenke på å omsette den i praksis.  «I løpet av den videre rådgivningsprosessen viste det seg at hans plan virkelig var genial. Men planen kunne nesten kun ha blitt en idé.

I konsekvent handling er den gjennomsnittlige begavete det ikke konsekvente geni høyt overlegen. Jeg har ofte trist og forskrekket opplevd høyt begavete mennesker som helt enkelt ikke »hadde fast grunn under føttene«. I forrige kapitel har du utviklet en visjon for forskjellige livsområder. Men hvordan kan denne kunnskapen bli oversatt i livet? Et kinesisk ordtak sier: »Man må stå med åpen munn ganske lenge før en stekt due flyr inn.«

Så viktig det enn er gjennom en visjon å gi livet retning, trenger den berøring med hverdagen for ikke å forbli en drøm. Forestill deg en bonde som kjenner helt nøyaktig til åkerjordens beskaffenhet og utvikler ut av dette et genialt konsept, hva, når og hvor han planter.  Men hva nytter det med den beste åkerjorden hvis han drømmende blir sittende i stuen sin? Profitere kan bonden kun hvis han begynner å arbeide. Hva ville det ha blitt av mor Theresa som bare hadde drømt om å hjelpe mennesker? Bøker om gode drømmer finnes det mange av; men vår verden trenger mennesker som også handler.

168trans copy

Min visjon gir meg retning, men jeg må bryte idealene ned i konkrete kort- og mellomlange trinnDet finnes mennesker som gjerne drømmer lidenskaplige drømmer, men som hater å bli konkret. Omvendt finnes det, praktikere som heller lar seg spise opp av hverdagen enn å gjøre seg tanker hvorfor han/hun gjør dette, og hva som egentlig er hans/hennes mål. Begge deler er viktig! Bare kombinasjonen av visjon og handlingsvilje fører til det etterlengtete målet.

De skritt som er foreslått i dette kapitelet hjelper deg til ikke å bli sittende fast i teoretiske overveielser, men også i realiteten kunne høste velsignelsen av et proaktivt liv.  Den som går et riktig skritt kommer nærmere målet sitt, og ikke den som vet tusen ting.

_______

Gi150


Fra boken «Gi livet retning» av Jürgen Knobloch.

_______

Copyright © 2009-2022 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. :-)

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

 Gi livet retningBoken I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

Simplify your lifeSimplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

________

Balance your lifeBalance Your life – Kunsten å¨lede seg selv. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

Når du har det travelt, gå langsomtNår du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

SimplifyGuidenSimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-Balance. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

Gi livet retning (72-74)

165trans copy

»Et folk uten visjoner går til grunne.«

Livsvisdom  29,18

 

Vi vil i bloggen vår å ha samme innhold på bloggen fra mandag til fredag. Denne uken vil «Gi livet retning (72-74)»  være tilgjengelig fra  mandag til fredag. 

Dette for at flere skal få mer tid til å sette seg inn i stoffet som presenteres. 

I tiden fremover vil vi ta for oss denne boken som inneholder en rekke workshoper ved hjelp av tre skritt:

1.Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2.Å gi retning (visjoner og mål)

3.Å være offensiv(det vil si handling)

Tredje skritt: Å være offensiv ……………………………………………..  165
Hvordan det blir mål av dine ønsker……………………………………..170
Hva gode mål består av ……………………………………………………….174
Fra det som haster til det viktige…………………………………………..183
Vanens makt ………………………………………………………………………  198
Din masterplan……………………………………………………………………  206
Styre ukeplanleggingen gjennom prioriteter………………………….212
Å utforme dagen effektivt……………………………………………………. 215

Tredje skritt: Være offensiv (3)

Hvordan det blir mål av dine ønsker (2)

Forestill deg, at du stiger inn i en buss som bringer deg et eller annet sted. Kanskje beroliger det deg allerede å sitte i en buss som beveger seg. Men etter at du den tiende gangen passerer holdeplassen der du steg på bussen, merker du at bussen stadig vekk kjører i ring. Tilfredsstiller det deg? Mennesker med en mangel på ro og avbalanserthet tender til å snakke pent om slike tider. Det beveger seg jo litt. Det gjør godt endelig å sitte i en buss, slappe av og ikke å måtte gjøre noe. Kanskje sitter også du i en buss som slett ikke beveger seg i ring, men som kontinuerlig kjører i gal retning – en retning som kanskje passer for andre, men ikke for deg. En eller annen gang oppfatter du faren med å ikke nå den korresponderende bussen. Da starter stresset – eller resignasjonen!

Det finnes alltid håp, men bare når du stiger av. Jo lengre tid du venter med å ta hånd om livet ditt og utforme det bevisst, desto lengre er veien tilbake og desto mer kraft koster det deg å nå målet ditt. Velg reisemålet og velg i overensstemmelse med dette reiseruten din! Hvis du er trett og utbrent, sørg bevisst for påfyll. Ta deg tid til fred og ro for å gjenvinne kraft, men bestig kun en buss som bringer deg nærmere målet ditt.

Klare og riktige mål hjelper til med å utvikle gode planer for å oppnå målet. Den som vet hvor han/hun vil, kan gjøre seg tanker om hvordan han/hun kommer dit. En god plan lar deg erkjenne de enkelte skrittene som du vil gå. Er disse små skrittene realisert, styrkes dermed din selvsikkerhet og din motivasjon, som du igjen kan gjenvinne kraft ifra til nye, fremtidige skritt.
Merk en gang forskjellen: Bestem deg for å rydde opp i et bestemt rom (ditt kontor, soverommet ditt, garasjen …). Utvikl en realistisk slagplan, og del opp din aksjon i hensiktsmessige skritt. Først hyllene, så tomkassene, så gulvet … Avsnitt for avsnitt får du en opplevelse av suksess som motiverer deg og fører deg mot målet.

173trans copy

Ta hensyn til den menneskelige grunnstruktur (positiv spiral)

Tredje skritt: Være offensiv (2)

Hvordan det blir mål av dine ønsker (1)

Den kaliforniske kysten lå i tåke om morgenen 4. Juli 1952. 34 kilometer vestlig, på øya Catalina vadet en kvinne i 34 årene i vannet for å gjøre seg klar til å svømme i retning California – fast bestemt på som første kvinne å klare denne strekningen. Vannet var iskaldt og tåken så tykk at hun knapt kunne se båten som fulgte henne.

Millioner fulgte med på det nasjonale fjernsynet. Mange ganger måtte haier bli fordrevet med geværer for å beskytte den ensomme skikkelsen. Trettheten var aldri et stort problem med denne svømmeprestasjonen – det var den isende kulda som skapte bryderi for henne. 15 timer senere ba hun, stiv av kulde, om å bli hentet opp av vannet. Hun kunne ikke mer. Hennes mor og hennes trener som kjørte ved siden av henne, sa at kysten var ganske nærme. Hun oppfordret henne til ikke å gi opp, men da hun så over til den kaliforniske kysten, så hun ikke noe annet en tykk tåke og gjentok igjen sitt ønske, om å bli trukket opp av vannet. Noen timer senere, da hennes kropp hadde varmet seg kom sjokket over nederlaget. Kort før målet, kun en halv mile før kysten, hadde hun gitt opp! En reporter spurte henne: »Miss Chadwick, hva hindret deg i å svømme den siste strekningen?« »Det var tåken«, svarte hun. »Hvis jeg hadde sett land hadde jeg klart det. Men når man svømmer der ute og ikke kan se målet sitt …« To måneder senere forsøkte Florence Chadwick på nytt. Skjønt det igjen var tåke, klarte hun strekningen – hun hadde målet i hodet!

Mål er så enkle og dog så mektige verktøy. Som oftest setter vi de ubevisst og profitter på deres positive virkning. De er forutsetningen, for at livet vårt beveger seg i riktig retning.

171trans copy

Ignorering av den menneskelige grunnstrukturen (negativ spiral)

Hvis du ikke vet hvor du vil, kan du heller ikke sette opp planer. Målløshet fører som oftest til planløshet eller uproduktiv aktivisme. Jeg vet hva jeg snakker om, etter som jeg i årevis selv har opplevd denne fella. Man føler seg viktig og arbeider ofte veldig mye, men det skjer ingen virkelig positiv forandring. En plan hjelper deg imidlertid til å se, om og hvilke fremskritt du gjør. Uten plan mangler opplevelsene av suksess, den manglende »bevisste erfaringen av fremskritt« i hverdagen.

Det forårsaker frustrasjon: »Jeg arbeider som bare det, men på en eller annen måte beveger jeg meg i ring« – og forsterker mindreverdighetsfølelsen og andre negative følelser som har som konsekvens en demotivering og påfølgende lammelse. For et deprimerende kretsløp!

Tredje skritt: Være offensiv (1)

Helt sikkert kjenner du følgende ordtak: »Veien til helvete er plastret med gode hensikter«, »utsettelser er djevelens beste møbel« og så videre. Vi vet mye, veldig mye, men hva omsetter vi i handling? I dag har vi mer teoretisk kunnskap, så mange bøker og hjelpemidler som aldri før. Men hva bringer oss virkelig til å handle, slik at vi forandrer livet vårt?

En leder i en bedrift inviterte meg en dag til sitt kontor, låste døren og tok ut et papir av skrivebordsskuffen sin som han stolt brettet ut. Han hadde en nedtegnet en perfekt plan. Nå lå denne planen allerede minst to år ubearbeidet i skrivebordsskuffen hans. Ingen andre enn ham selv visste om dette papiret, dessuten hadde han ikke omsatt noe av det i handling: »Hverdagen krever så mye og er så utfyllende at det slett ikke blir noe tid til å tenke på å omsette den i praksis.  «I løpet av den videre rådgivningsprosessen viste det seg at hans plan virkelig var genial. Men planen kunne nesten kun ha blitt en idé.

I konsekvent handling er den gjennomsnittlige begavete det ikke konsekvente geni høyt overlegen. Jeg har ofte trist og forskrekket opplevd høyt begavete mennesker som helt enkelt ikke »hadde fast grunn under føttene«. I forrige kapitel har du utviklet en visjon for forskjellige livsområder. Men hvordan kan denne kunnskapen bli oversatt i livet? Et kinesisk ordtak sier: »Man må stå med åpen munn ganske lenge før en stekt due flyr inn.«

Så viktig det enn er gjennom en visjon å gi livet retning, trenger den berøring med hverdagen for ikke å forbli en drøm. Forestill deg en bonde som kjenner helt nøyaktig til åkerjordens beskaffenhet og utvikler ut av dette et genialt konsept, hva, når og hvor han planter.  Men hva nytter det med den beste åkerjorden hvis han drømmende blir sittende i stuen sin? Profitere kan bonden kun hvis han begynner å arbeide. Hva ville det ha blitt av mor Theresa som bare hadde drømt om å hjelpe mennesker? Bøker om gode drømmer finnes det mange av; men vår verden trenger mennesker som også handler.

168trans copy

Min visjon gir meg retning, men jeg må bryte idealene ned i konkrete kort- og mellomlange trinnDet finnes mennesker som gjerne drømmer lidenskaplige drømmer, men som hater å bli konkret. Omvendt finnes det, praktikere som heller lar seg spise opp av hverdagen enn å gjøre seg tanker hvorfor han/hun gjør dette, og hva som egentlig er hans/hennes mål. Begge deler er viktig! Bare kombinasjonen av visjon og handlingsvilje fører til det etterlengtete målet.

De skritt som er foreslått i dette kapitelet hjelper deg til ikke å bli sittende fast i teoretiske overveielser, men også i realiteten kunne høste velsignelsen av et proaktivt liv.  Den som går et riktig skritt kommer nærmere målet sitt, og ikke den som vet tusen ting.

_______

Gi150


Fra boken «Gi livet retning» av Jürgen Knobloch.

_______

Copyright © 2009-2022 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. :-)

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

 Gi livet retningBoken I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

Simplify your lifeSimplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

________

Balance your lifeBalance Your life – Kunsten å¨lede seg selv. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

Når du har det travelt, gå langsomtNår du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

SimplifyGuidenSimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-Balance. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

Livsfilosofi

IMG_1927

_______

«Bokfør feil

og fiaskoer

på kontoen

livserfaringer»

Ukjent

________

Copyright © 2009-2022 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

Gi livet retningBoken I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 3 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

Livsfilosofi

Grønne investeringer: Keiserens nye klær eller godt tiltak ...

_______

«Jeg drømte om tusen nye veier jeg skulle gå;

jeg våknet opp og gikk på den samme gamle.»

Kinesisk visdomsord

________

Copyright © 2009-2022 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

Gi livet retningBoken I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 3 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK