Reflekter – og vinn livstid!

__________

Den som tar seg tid til å reflektere over spørsmål etter hensikten, mister ingen tid, men vinner derimot frie timer.

Bumerangen fjerner seg fra oss, dreier og dreier seg og kommer tilbake til oss.

Refleksjonene hjelper til med å skille mellom det viktige og uviktige; sette prioriteter; erkjenne og unngå aktiviteter som er hensiktløse, og som koster mye tid, som bringer liten tilfredsstillelse.

Refleksjoner hjelper til med å si nei til tidstyver og sabotører av livslykken og tilfredsheten.

_________

Se forøvrig artikklelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame

Visdom

__________

«Visdom er å være i stand til

å forutsi en feil

og unngå den.

Erfaring er å gjenkjenne

den samme feilen

hvr gang du gjør den.»

David Baird

____________

Se forøvrig artikklelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Begeistring

___________

» Uten begeistring

er det aldri

oppnådd noe stort.»

Ralph Waldo Emersson

____________

Se forøvrig artikklelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Rikelig med ressurser

 

 

___________

» Det er rikelig

med ressurser

i verden

til alles behov,

men ikke

til alles

grådighet.»

Mahatma Gandi

_____________

Se forøvrig artikklelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Gleder er gratis!

________

«Fornøyelser har sin pris,

men gleder er gratis»

Ukjent

____________

Se forøvrig artikklelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Et smil!

___________

«Den korteste veien til et

annet menneske

er et smil.»

Viktor Borge

___________

Se forøvrig artikklelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Om å leve!

________

Du får ikke livet ved fødselen.

Du får bare en mulighet til å leve.

Du må selv prege ditt liv.

Finn ut hvorfor du lever.

Da vil du tåle nesten hvilken som

helst hvordan.

De fleste lever ikke.

De fleste holder seg bare i livet.

Jan Vincent Johannessen fra boka «Kunsten å leve»

___________

Se forøvrig artikklelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Ta deg tid

 

 

17

Livet består i mer enn bare å
øke farten på det.

__________

Se forøvrig artikklelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Hvor ofte griper du sjansen med Kairos?


__________

Vi lever i et kronometrisk samfunn. Kronos var guden for den sekvensielle tiden, den lineære tiden, den norske tiden: punktlig, pålitelig, ordentlig, planlagt.

Kairos ble som øyeblikkets gud dyrket for sin spontanitet i det gamle Olympia.  

Han symboliserte vendepunktet i Kronos sin strøm. Han kom helt enkelt, uten å melde ifra, uten planlegging. Han trengte en gunstig anledning, personlig øyeblikk av lykke. Denne anledningen måtte man bare  ”gripe ved roten”:

I et gammelt relieff blir Kairos fremstilt med tykt hår over pannen, bart bakhode og ilende, flyende føtter – den som ikke tidsnok forsynte seg, hadde brukt opp sin sjanse …

I vår kultur dominerer Kronos. I de sydlige land Kairos. For å føre et lykkelig liv med suksess, trenger vi begge. Dette fordi hvis vi lar oss involvere for mye med krono-metrisk tidsløp (planer & co.), fornemmer vi ikke de tilfeldige, viktige anledningene i livet.

Gjensyn med Kairos

Ta deg tid til et par minutter med ro og god tid. Reflekter: Hvor mye tid deler du med Kairos, med lykken? Nå rynker du pannen. Og det blir klart for deg: mindre enn med Kronos. Mindre enn med terminer, med ligningsvesenet, mindre enn med computeren, 

,__________

Se forøvrig artikklelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Den som slår ned på tempoet, lokker serotonin

Hvor mye tid tilbringer du med lykken?

Reflekter på nytt: Fra tidsforbruk til tidsutnyttelse. Lær av de som slapper av.

Be Kairos inn i ditt liv, guden for ro og god tid. 

Og stimuler produksjonen av det kroppslige stoffet for lykke, serotonin.

Mange mennesker tenker i går- i dag- i morgen.

Deres tid løper i uker, dager, timer, minutter.

De planlegger, deler inn, sparer.

Man kan også betrakte tiden annerledes: kvalitativ verdifull. Som de gamle romerne.

”Carpe diem” – benytt (ordrett: grip) dagen!

For det går ikke om å utnytte timene best mulig, men å benytte dem for deg selv.

__________

Se forøvrig artikklelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share