Motivasjon

IMG_5001

‘______

«Den største fienden av roen,

er det trykket vi utsetter oss selv  for»

Anselm Grün

______

Copyright © 2009-2012 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg,

Simplify your lifeSimplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.___________

Balance your lifeBalance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

____________

Når du har det travelt, gå langsomtNår du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

ImageSimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_______

Bumerang prinsippet - Mer tid til lykkeBumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

I roen ligger kraften

ro

____

«Også den lengste reisen

begynner med det første skrittet.»

Laotse

_______

Copyright © 2009-2012 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg,

Gi livet retningBoken Gi livet retning. I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken Slow down your life av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

Simplify your lifeSimplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

________

Balance your lifeBalance Your life – Kunsten å¨lede seg selv. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

Når du har det travelt, gå langsomtNår du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

ImageSimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-Balance. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_______

Bumerang prinsippet - Mer tid til lykkeBumerang prinsippet mer tid til lykke. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Livsfilosofi

ro og stillhet

_____

«Den største åpenbaringen

er stillheten.»

Laotse

_______

Copyright © 2009-2012 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg,

Gi livet retningBoken Gi livet retning. I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken Slow down your life av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

Simplify your lifeSimplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

________

Balance your lifeBalance Your life – Kunsten å¨lede seg selv. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

Når du har det travelt, gå langsomtNår du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

ImageSimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-Balance. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_______

Bumerang prinsippet - Mer tid til lykkeBumerang prinsippet mer tid til lykke. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Vekk fra stress inn i flow (32)

________

Stress-flow-bumerang-prinsipp(21)

Ingen sjanse for stresset

  Den som kan dele inn arbeidet sitt selv, den påvirkes ikke, selv under sterkt press. Slik blir stress til utfordring.

   Jeg kjenner styrkene til alle mine medarbeidere. Og på de områdene har de fullstendig frie hender.

   Siden jeg startet for meg selv, eksisterer ikke stresset mer for meg. Tvert imot: Jeg oppfatter arbeidet mitt som spennende og stimulerende. Har jeg klart noe føler jeg meg emosjonelt og intellektuelt ladet opp.

   Jeg tar mine pauser. Hvis det blir for hektisk, går jeg på kafé. Etter 90 minutters arbeid, går jeg ti minutter ut i frisk luft. Eller jeg bruker min tid på min hobby. Blar i et bjørnetidsskrift.

►   Jeg bygger ned stresset gjennom mitt daglige helseprogram. Og naturligvis lader  jeg opp kroppen min hver morgen med en hel ladning av antioksidanter.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 170 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsfilosofi

_______

«Den person er intet fritt menneske

som ikke en gang kan

la være å ikke gjøre noe.»

Cicero

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Slik blir du i 7 skritt til herre over tiden din (27)

_________

Blikk for det vesentlige (F)

 

5.Trinn: Ukentlig planlegging (2)

 Lede med kompasset i hånden

Det ligger i dagen, at vi yter vårt beste bi-drag i kompassets kongerike.

På pressende ting reagerer vi, på viktige ting agerer vi, med kompasset i hånden styrer vi. Altså må virkelig viktige ting ha absolutt prioritet for oss. Bieffekt: Flow og ro …

Men hvordan beskytter vi oss mot strømmen av pressende aktiviteter? Det finnes et middel:

Terminer med seg selv

Rydd regelmessige tidsvinduer til det viktige, som du forsvarer egoistisk mot ytre påvirkning.

Hvor finner du tiden til disse ”terminene med deg selv”? Se på området ”pressende & uviktig”, da vil du garantert finne de! Du vil konstatere: Jo mer konsekvent du som kompassarbeider styrer, desto mer unød-vendig blir akutt krisehåndtering.

Den som tidsnok i yrket treffer kloke beslutninger, vil bidra til bedriftens suksess – også med å finne sjanser, når avdelingen blir lagt ned.

Den som anstrenger seg for kjærlige relasjoner i partnerskapet og familien, vil neppe bli rystet av en skillsmisse og at barna flipper ut.

Den som regelmessig gjør noe for helsen sin, og ernærer seg sundt, blir mindre mottakelig for hjerteinfarkt.

Den som stadig vekk stiller seg selv spørsmålet om hensikten og finner delsvar, han/hun lagrer kraft for vanskelige faser i livet.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Slik blir du i 7 skritt til herre over tiden din (12)

_______

Drøm ditt liv – lev dine drømmer (A)

1. trinn: Utvikl et livsmål(IX)

Livsplan for de neste 15 år

Svar bare på disse fem spørsmålene:

Hva vil jeg ha oppnådd i år …, hvilke ønsker skal være oppfylt til da?

Hvordan skal andre oppfatte meg?

Hvilke ytelse må jeg sannsynligvis bringe, hvilke nytte må jeg tilby andre for å oppnå dette?

Hvilken betydning oppnår jeg gjennom dette for meg selv? For min familie og venner? For firmaet, medarbeiderne, kollegaene, kundene?

Hvilken virkning har alt dette på livet mitt om syv år. Om tjue år? På slutten av mitt liv?

Det var det. Gratulerer – du har gjort noe stort for deg selv. Var det fælt? Jeg vedder på det. Du er begge deler: utmattet og vibrerende av lykke. Du har din leder-stjerne. Du kan la det være slik. Du kan en eller annen gang skrive videre. Du kan forandre den og forbedre den. Men ingen kan ta den fra deg. Og hvis du vil, skriver du i morgen din ”Mission Statement” (misjon).Altså din trosbekjennelse, din livsfilosofi, det utsagnet som viser din plass og dine oppgaver i denne verden.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Slik blir du i 7 skritt til herre over tiden din (11)

______

Drøm ditt liv – lev dine drømmer (A)

1. trinn: Utvikl et livsmål(VIII)

Ideal utkast

Beskriv din livsvisjon, din livsdreiebok.

● Første regel: Nåtid. Skriv ikke i fremtidsform og ikke i mulighetsform.

Selv ikke om ditt mål ligger 12 år frem. Skriv som om det allerede er nådd. ”Jeg er, jeg kan, jeg hjelper …”

● Andre regel: Straks, straks! Skriv fem minutter, uten å heve pennen fra papiret.

Reflekter ikke, ha tillit til visdommen i hånden som skriver. Din underbevissthet leder den. Etter fem minutter: Stopp!

Nå får du først lov til å reflektere over det som står der. Hvor selvsagt det står der. Og hvor godt det stemmer. Utnytt straks dette springbrettet, det er sannhetens time!

For nå formulerer du din livsplan for de neste 15 år.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Slik blir du i 7 skritt til herre over tiden din (10)

______

Drøm ditt liv – lev dine drømmer (A)

1. trinn: Utvikl et livsmål(VII)

Montere autovernet

Nå stiller du deg selv alvorlige dyptgående spørsmål:

Hvorfor er jeg her?

Hvis tid, suksess og penger ikke spiller noe rolle, hva ville jeg helst gjøre?

Hvilke aktivitet i yrkeslivet og privatlivet ville være av størst nytte for andre?

Hvilke egenskaper, begavelser, ferdig-heter beundrer jeg høyest hos andre mennesker?

Hvorfor er andre mennesker lykkelige?

Hva er mine største øyeblikk av lykke, suksess og oppfyllelse?

Hva ønsker jeg ubetinget å fullføre som er stort i livet mitt?

  Nå må du i hvert fall ta en pause.

Gå en times tur, eller du gjør noe annet avslappende, slik at hodet ditt er fritt til neste runde.

Når du igjen vender tilbake til skrivebordet ditt, ta gjerne i all ro et glass vin. Du har øvet nok. Nå forfatter du et ideal utkast.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Kinesisk visdom

_____

«Ro bringer balanse og letthet.
Letthet og balanse
bringe indre fred og ro.»

Tschuang-Tse

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok ! 

____________ 

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-) 

bum150 

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert 

_____________ 

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY 

Del på bloggen

Bookmark and Share