Balance your life – balanser livet ditt (75)

IMG_2013

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (37)

Akselerasjon og  nedbremsning – to sider av en mynt (1)

»Vi hadde så mye å gjøre med å være en god ektefelle, en god mor, en god far, den gode sønnen, den gode datteren, den fremragende ansatte, gründeren med suksess og oppfylle andres forestilling om perfeksjon, at vi har mistet forbindelsen til hvem vi selv er.

 142 copy

Faren, for at vi mister oss selv blir stadig større. Blant annet på grunn av det stigende antall valgmuligheter, som det moder-ne samfunnet tilbyr. Satt på spissen måtte våre foreldre og besteforeldre om kvelden, for knapt femti år siden kun beslutte: Blir jeg hjemme hos mine kjære og spiller kort med dem, mens radioen lyder i bakgrunnen eller besøker jeg den lokale fotball- eller sangforening? I dag derimot blir vi på hjemmelig og utenomhjemmelig område tilbudt mange flere fritidsmuligheter. Alene det sportslige tilbudet som vi kan velge mellom eller reisemulighetene som tilbys oss er nesten uoversiktlige.

Like tallrike er valgmulighetene på andre områder. For 30 til 40 år siden var våre yrkesmessige valgmuligheter meget begrenset. Ved siden av bønder, murere, lærere og prester fantes det bare ett, to dusin yrker. Og i dag? I dag stiger antallet utrolig og daglig kommer nye i tillegg. Eller kjente du for få år siden til yrkesområder som webdesigner, content- og event-manager?

At vi har flere valgmuligheter er positivt. Men også denne medaljen har to sider:

Jo større våre valgmuligheter er, desto større blir våre vanskeligheter med å bestemme oss.

_______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Reklame

Balance your life – balanser livet ditt (74)

IMG_2055

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (36)

Forskjellig vektlegging, avhengig av livsfase (5)

Balansen i livet vårt må stadig vekk opprettes på nytt – blandt annet fordi våre forestillinger om et fullverdig liv endrer seg i løpet av livet vårt. Til tross for dette gjelder det å være oppmerksom på:

I mange livsfaser kreves det med hensyn til de krav som blir stilt oss, at vi må konsentrere oss om et bestemt livsområde. Vi må vie dette området mer oppmerksomhet enn de andre.

Sette tyngdepunkter med tidsfrist (3)

Med hva kan man “lokke” deg?

Hvordan kan man lettest overføre oppgaver til deg, som du ikke ønsker? Kryss av for det som stemmer og utvid listen.

ž Finansielle lovnader
ž La oppgaver bli liggende, til du ikke kan se de mer
ž Ros/smigring (f.eks. »det kan du godt».)
ž Trusler
ž Appelering til din ansvarsfølelse/ din pliktfølelse
ž Sosial annerkjennelse
ž Appelering til din medfølelse/din beredskap til å hjelpe
ž
ž

Vær oppmerksom!

I hvilken av situasjonene nevnt ovenfor, ved hvilke personer må du passe spesielt på, at du ikke tildeles oppgaver?

“Farlige” situasjoner

“Farlige” personer

Selv om du ikke er noen skytterbror eller -søster, kjenner du antagelig slike kretsløp. Til syvende og sist finnes det stadig vekk situasjoner – yrkesmessig eller privat – der det tilsynslatende kommer flyvende ut av lufta noen oppgaver, funksjoner, ansvarligheter eller roller. Som oftest er det bagateller, som vi også kan gjøre, vil eller bør. Men før vi vet ordet av det, har vi mistet balansen i livet. I begynnelsen merker vi det slett ikke. Bare av og til sniker det inn et ubehag hos oss. Etter litt tid får vi en beklemmende følelse: Jeg re-agerer egentlig bare, jeg føler meg i økt grad presset og hetset. Senest da bør du ta deg en pause på nytt og spørre deg selv:

141 copy

  • Hva er virkelig viktig for meg?
  • Befinner livet mitt seg i riktig balanse for å realisere min livsvisjon?

Hvilke (nye) skritt og tiltak må jeg gripe, for at jeg ikke skal få et fullt liv, men et full-verdig liv? 

_______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (73)

IMG_2023

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder. 24

Balance Your Life: Life-Leadership (35)

Forskjellig vektlegging, avhengig av livsfase (4)

Balansen i livet vårt må stadig vekk opprettes på nytt – blandt annet fordi våre forestillinger om et fullverdig liv endrer seg i løpet av livet vårt. Til tross for dette gjelder det å være oppmerksom på:

I mange livsfaser kreves det med hensyn til de krav som blir stilt oss, at vi må konsentrere oss om et bestemt livsområde. Vi må vie dette området mer oppmerksomhet enn de andre.

Sette tyngdepunkter med tidsfrister (2)

For at vi skal opprettholde likevekten igjen, må vi være bevisst på, at vi har forskjøvet vektleggingen. Men ofte kommer denne forskyvelsen av vektlegging mellom de enkelte livsområdene snikende. Den er et resultat av mange små beslutninger, som vi treffer dag for dag. Derfor legger vi ofte slett ikke merke til det, når vi er i ferd med å miste balansen i livet.

 138 copy

Som oftest er tapet av balanse i livet resultatet av mange små beslutninger som vi treffer i hverdagen.

Slik går det for eksempel mange »multifunksjonærer«, som bærer så mange hatter på hodet, at han/hun bryter sammen av vekten. Som oftest ser hans/hennes liv slik ut:

Egentlig vil Knut kun en gang per uke i den lokale foreningen praktisere hobbyen sin som er å skyte luftgevær. Men så sier skytebasen fra seg vervet, og fordi alle sier: »Det er ikke for mye arbeid«, overtar Knut posisjonen. Kort tid etter dør kassereren, og fordi »en eller annen må ha kontroll over kassa«, overtar Knut i tillegg også denne posisjonen. »Men bare til neste valg.« Men alt blir annerledes. Når valget står for tur, begynner plutselig alle hans kollegaer å lovprise arbeidet hans og sier: » Knut, du er egnet til å sitte i styret«, og før Knut l får snudd seg, er han også i styret. Knapt etter  at han har sittet noen uker i styret, sier en skytterkollega over en øl: »Knut, du vet jo, at snart har vi lokalvalg, og alle kjenner deg. Kan du ikke la deg stille opp på listen til vårt parti. Da får vi sikkert flere stemmer. Så blir Knut også lokalpolitiker. Og fordi en politiker også må pleie kontakten med basisen, blir han medlem av turnforeningen. Den vil snart bygge en idrettshall, og fordi Knut som lokalpolitiker har så gode kontakter, blir han også medlem i byggekomiteen. Slik går dette videre og videre, til Knut som hobbyskytter har blitt til en multifunksjonær, som hver kveld iler fra et møte til et annet.

Tildelte oppgaver

Hvilke oppgaver har du blitt tildelt i de siste to årene? Hvilke ønsker du helst å skille deg fra?

Oppgave

Avgi?

ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei
ž ja        ž nei

_______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (72)

IMG_1942

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (34)

Forskjellig vektlegging, avhengig av livsfase (3)

Balansen i livet vårt må stadig vekk opprettes på nytt – blandt annet fordi våre forestillinger om et fullverdig liv endrer seg i løpet av livet vårt. Til tross for dette gjelder det å være oppmerksom på:

I mange livsfaser kreves det med hensyn til de krav som blir stilt oss, at vi må konsentrere oss om et bestemt livsområde. Vi må vie dette området mer oppmerksomhet enn de andre.

Sette tyngdepunkter med tidsfrister (1)

Fullstendig galt ville det være hvis vi ville forsøke å oppnå balansen i livet vårt med formelen: Daglig tre timer for området »hensikt/kultur«, tre timer for området »familie/kontakt«, tre timer for området »arbeid/prestasjon« og tre timer for området »kropp/helse« Så automatisk kan vi programmere en maskin, men slik bør vi ikke utforme livet vårt. Bortsett fra, at de fleste av oss daglig må arbeide mer enn tre timer, avviser vi, hvis vi går frem så mekanisk, at vårt liv er en dynamisk prosess. Livsbalanse er ikke noe kvanti-tativt, men noe kvalitativt. Vi tenderer dessuten til å være flettet inn i et sosialt nettverk av relasjoner, og disse stiller krav til oss som vi må reagere spontant på.

136 copy

I arbeidshverdagen oppstår stadig vekk situasjoner der vi må være litt lenger, eller må ta med arbeid hjem. Likeledes kan det uventet forekomme, at en venn ringer, som akkurat befinner seg i en krise og trenger trøst. Hvis du så sier til ham: »Jeg er lei for det, men tidsbudsjettet som jeg i dag har forutsatt for livs-området ›familie/kontakt‹, er dessverre allerede oppbrukt. Kom tilbake igjen i morgen«. Da mister du med sikkerhet noe som virkelig er viktig for deg, nemm-elig en venn. Med en slik mekanisk tankegang vinner vi ikke den ønskede balansen i livet. Tvert imot, med et slikt atferdsmønster feiler vi med sikkerhet vårt mål, med å leve et fullverdig liv i denne verden.

137 copy

Mål for life-leadership er ikke å opprette dag for dag, måned for måned den nødvendige balansen mellom de fire livsområdene, men i livet vårt å finne den nødvendige balansen mellom dem.

Dette forutsetter, at vektleggingen på et livsområde er tidsmessig begrenset. Etter litt tid bør det følge en slags utjevning, slik at likevekten igjen kan oppnås. Enhver relasjon tåler litt tid der partneren vektlegger (eventuelt avtalt) området »arbeid/prestasjon« og daglig arbeider tolv eller tretten timer. Men blir denne fokusforskyvelsen til en varig tilstand over måneder og til og med år, lider relasjonen under dette. Likeledes er det hvis området »kropp/helse« blir neglisjert, fordi vi yrkesmessig eller privat står under stress. Over litt tid går det godt, men ikke over lengre tid.

_______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (71)

IMG_2020

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (33)

Forskjellig vektlegging, avhengig av livsfase (2)

Balansen i livet vårt må stadig vekk opprettes på nytt – blandt annet fordi våre forestillinger om et fullverdig liv endrer seg i løpet av livet vårt. Til tross for dette gjelder det å være oppmerksom på:

I mange livsfaser kreves det med hensyn til de krav som blir stilt oss, at vi må konsentrere oss om et bestemt livsområde. Vi må vie dette området mer oppmerksomhet enn de andre.

Likedan er det når vi er far eller mor. Da forskyves fokuset vårt nesten automatisk i retning av livsområdet »familie/ kontakt« – i det minste når vi har gledet oss til å få barn og vi ønsker å få med mer av det enn kun barnets søvn.

135 copy

Og det er akseptabelt:

Ofte må vi tidsbegrenset sette fokuset sterkere på et livsområde enn på de andre. Ikke bare, slik at vi kan mestre utfordringer i øyeblikket, men også for å kunne opprettholde den nødvendige balansen i livet vårt på sikt.

Det lyder paradoksalt, at vi av og til må fremheve et livsområde mer, slik at vi på sikt kan ivareta balansen i livet. Dette er imidlertid i mange livssituasjoner tilfelle.

Eksempel 1: Hvis en for oss viktig person ligger for døden og vi ikke tar oss den nødvendige tiden til omsorg eller ikke tar oss tid til å sørge etter dennes død, trenger vi etterpå desto mer tid til å bearbeide det vi forsømte og opprette balansen i livet vårt igjen.

Eksempel 2: Hvis vi etter et stykt uhell ikke unner oss til-strekkelig tid til å bli frisk igjen og for eksempel avstår fra rehabiliteringstiltak, fordi vi ønsker så raskt som mulig å arbeide for fullt igjen, kjemper vi etterpå sannsynligvis over år med påfølgende skader.

_______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Til ettertanke

178

_______

«Med kritikk kan du oppnå noe,

med oppmuntring enda mer.»

Ukjent

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

 

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Til ettertanke

178

_______

«Hver generasjon tror at verden går fremover

fordi den alltid er i bevegelse.

En pendel beveger seg også.»

G.B.Shaw

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (70)

IMG_1910

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (32)

Forskjellig vektlegging, avhengig av livsfase (1)

Balansen i livet vårt må stadig vekk opprettes på nytt – blandt annet fordi våre forestillinger om et fullverdig liv endrer seg i løpet av livet vårt. Til tross for dette gjelder det å være oppmerksom på:

 

I mange livsfaser kreves det med hensyn til de krav som blir stilt oss, at vi må konsentrere oss om et bestemt livsområde. Vi må vie dette området mer oppmerksomhet enn de andre.

 

Dette gjelder for eksempel for startfasen i yrkeslivet. Her må vi forskyve fokuset i retning av »arbeid/prestasjon, i det minste hvis vi vil starte yrkeskarrieren med suksess. Likeledes er det hvis vi er truet av arbeidsløshet eller må skifte stilling.

134 copy

Et eksempel: Forutsatt at vi vil gjøre karriere, da er det lite strategisk lurt, i en tid hvor bedriften regelmessig har flaskehalser, å si:

»I dag har jeg dessverre ikke tid. Jeg må på tenniskurs« eller:
»I kveld ville jeg egentlig gå ut å spise med en venn.«

Da kan vi sannsynligvis se langt etter det ønskede avansementet, fordi til syvende og sist signaliserer vi med vår atferd: Egentlig er noe annet viktigere for meg. Hvis vi arbeider mot et avansement må vi dermed rydde mer plass til området »arbeid/prestasjon« i forhold til området »familie/ kontakt«.

_______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (69)

IMG_1913

_____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (31)

Si ja vil også bety å si nei (7)

Hovedårsaker

Kryss av på listen, hva som er hovedårsakene til, at det faller deg vanskelig, henholdsvis lett med beslutninger. Suppler listen.

Hvorfor faller det vanskelig for deg å treffe beslutninger?

ž Jeg kan ikke si «nei«.
ž Jeg kan ikke gi avkall.
ž Jeg vet ikke hva jeg vil.
ž Jeg mangler informasjoner.
ž Jeg er for bekvem.
ž Jeg er redd for konflikter.
ž Jeg kan ikke vurdere konsekvensene.
ž
ž
ž
ž

Hvorfor faller det lett for deg å treffe beslutninger?

ž Jeg kan lett si «nei«.
ž Jeg kan gi avkall.
ž Jeg vet hva jeg vil.
ž Jeg har nok informasjoner.
ž Jeg er ikke redd for å ta på meg ansvar.
ž Jeg er ikke redd for konflikter.
ž Jeg kan lett vurdere konsekvensene.
ž
ž
ž
ž

_______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (68)

IMG_1902

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (30)

Si ja vil også bety å si nei (6)

Vinne tid –  for hva?

Altså vil det si: Gi gass. Hva som mangler livet i lengde, skal oppveies gjennom intensitet, lidenskap og hurtighet. Stadig befinner de som er sultne på livet seg på turer i høyden og på forbikjøringssporet. Gjennom alle mulige tidsbesparelses-teknikker forsøker de å vinne tid, for å få mer ut av livet og av verdenen.

Den som ikke bestemmer seg, den som ikke vet hva han/hun vil, den som ikke setter prioriteter, mister nødvendigvis balansen i livet. Til tross for dette er det ikke så vanskelig å bestemme seg, fordi:

Jo oftere vi reflekterer over, hva som virkelig er viktig for oss, og jo oftere vi bestemmer oss, desto lettere er det å treffe alle fremtidige beslutninger.

Med tiden blir nemlig vår livsvisjon mer konkret. Også verdiene, som vi lar oss lede av, blir oss mer bevisst. Et stykke ledertråd, henholdvis et indre kompass utvikles i oss, som fører oss gjennom livet. Dessuten vokser vårt mot med enhver beslutning som treffes, til å treffe nye beslutninger og dermed møte utfordringene. Det vil si:

132b copy

Med enhver virkelig viktig beslutning, som vi treffer og omsetter, vokser vår evne til beslutninger og vår evne til å handle pro-aktivt. Desto større blir sannsynligheten, for at vi kan bevare den rette balansen i livet vårt.

_______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.