Balance your life – balanser livet ditt (52)

135

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (14)

Ønsket om balanse i livet (8)

Si »ja« til avhengigheten. Bare da er vi frie (6)

Life-leadership går ut ifra, at både vår prestasjon som også vår måte å reagere på utfordringer på, er avhengig av hvilken ryggdekning vi erfarer fra for eksempel slektninger, venner og bekjente. Dessuten av hvor sterkt vi er forankret i et verdisys-tem. Dvs.:

Life-leadership betrakter ikke mennesker som isolerte individer, men som del av et sosialt system.

Derfor tillegger life-leadership-konseptet ved siden av livsområdet »arbeid/ prestasjon« og »kropp/ helse« også områdene »hensikt/kultur«og »familie/kontakt« en meg- et stor betydning, og krever pro-aktiv handling av deg.

107 copy

Hvor viktig disse to områdene er, for at vi kan mestre kravene, vet sannsynligvis hver av oss. Jo tryggere vi føler oss i vårt sosiale miljø, desto bedre kan vi prestere i yrket vårt. Jo sikrere vi kan være, at vi blir båret av venner etc., desto modigere og mer selvbevisste kan vi møte nye utfordringer. Jo mer overbevist vi er av hensiktmessigheten med våre handling-er, desto mer besluttsomt kjemper vi mot motstand.

Life-leadership baserer på overbevisningen om, at riktignok forskyver vi våre menneskelige grenser, men vi kan ikke over-vinne de. Derfor er våre sosiale relasjoner så viktige, slik at vi kan støtte oss til dem, når vi støter på våre grenser.

Life-leadership-konseptet forutsetter, at vår fysiske forfatning innfluerer på hvordan vi opplever og mestrer utfordringer. Og, at det fremmer vår lykkefølelse, når vi føler oss vell i kroppen vår. Selvsagt faller ikke denne følelsen av å føle seg vell ned fra himmelen, men forutsetter en viss fysisk aktivitet, en helsemessig bevisst ernæring og en beskjeftigelse med stoffene, som påvirker vårt liv – for eksempel hormoner, vitaminer, sporelementer. Ubestritt er også, at det å drive sport påvirker nedbyggingen av stress og styrker sterkt vårt immunsystem. Alle vet vi dette, selv om vi ikke lever på den måten

_______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Reklamer