Slow Down Your Life (25B)

IMG_0437

I løpet av tiden  juni og til slutten av desember vil vi i bloggen vår

gå over til å ha samme innhold på bloggen fra mandag til fredag.

Dette for at flere skal få mer tid til å sette seg inn i stoffet som presenteres og praktisere øvelsene.

Slow down your life

Stadig flere mennesker lever på forbikjøringssporet. Stress og rådløshet gjør dem anpustne, utilfredse og tomme. Kai Romhardt  innbyr deg til å slå inn på et liv i oppmerksomhet ved hjelp av praktiske øvelser, for å komme til ro, slappe av og få fred. ”Slow down your life” er kunsten å gå våken gjennom livet og finne et fornuftig og selvbestemt tempo med konsentrasjon og bevissthet.

If you want to live life free
take your time go slowly
do few things but do them well
heartfelt work goes purely.

If you want your dreams come true
take your time go slowly
Small beginning, greater end
simple work is holy.

Day by day –  stone by stone
build your secret slowly
day by day – you’ll grow true
you’ll know heaven’s glory.

Sangen til Franz av Assisi

 

 

Slow down your life- en øvelsesbok

Jeg vil nå på de følgende sider vise deg konkrete slowing-down-øvelser. I kapitel 1 lærer vi å kjenne fem nøkler til slowing down. Konsepter, som radikalt kan forandre vår tidserfaring i hverdagen. I kapitel 2 til 5 utforsker vi tilstanden til vår kropp, vårt sinn, våre aktiviteter og omverdenen vår. Hvert kapitel består av fem avsnitt, der jeg tilbyr konkrete ankringspunkter for slowing down, som for eksempel ”vår pust” (se oppstillingen nedenfor).

 Fem nøkler

 • Oppmerksomhet
 • Forandring
 •  Ingen begynnelse/ingen slutt
 • Utvikling
 • Rytme

Vår kropp

 • Vår pust
 •  Våre skritt
 • Våre hender
 • Vår ernæring
 • Vår søvn

Vår sjel

 • Vår tenkning
 • Våre følelser
 • Vår kunnskap
 • Våre verdier
 • Vår åndelige næring

Våre aktiviteter

 • Vår motivasjon
 • Vårt tempo
 • Vår aktivitets-kvalitet
 • Våre vane-energier
 • Vår ro og god tid

 

Vår omverden

 • Vårt arbeid
 • Vårt privatliv
 • Våre røtter
 • Våre relasjoner
 • Våre gaver

 

Våre aktiviteter

 • Vår motivasjon
 • Vårt tempo
 • Vår aktivitetskvalitet
 • Våre vaneenergier
 • Vår ro og god tid

Slow down your activities

Vår ro og god tid

Mål, planer, terminer og avtaler strukturerer dagen vår. Vi er vant til å planlegge livet vårt. Jo høyere vår aktivitetsgrad er, desto mer vi må avstemme oss med andre, desto mindre synes vi å klare oss uten en detaljert terminplanlegging. Foreldre, ledere og studenter benytter i mellomtiden de samme tidsplanleggingssystemene og besøker tidsstyrings-seminarer. Den målorienterte benyttelsen av tid synes å være normal. Oppstår det et hull i dagen vår viser vår tidsplanlegger hvilke prosjekter som ikke er ferdige eller fremtidsprosjekter som vi kan bruke på ”den tiden som fremdeles er tilgjengelig”.

Vi trenger en motvekt i omgangen med tiden vår før nytteorienteringen går over sine bredder. Denne motvekten leverer oss prinsippet med fred og god tid. Ro og god tid er tider for bevisst ikke noe-aktivitet. Tider der livet kan utfolde seg, uten press for å nå mål. Ro og god tid er livet uten bestemte aktiviteter, terminer og resultater. Ro og god tid er når vi glemmer(kan glemme) tiden. Det er rom for natur-lig utvikling. Uten ro og god tid løper vi fra prosjekt til prosjekt og står i fare for å brenne ut.

Min meditasjonslærer kommenterte mangelen på ro og god tid i samfunnet vårt som følger: ”Her i vesten sies det alltid: ’Sitt ikke bare omkring. Gjør noe!’ Jeg mener du burde høre det motsatte: ’ Gjør helt enkelt ikke noe – sett deg helt enkelt bare ned!’ ” Men det synes vanskelig for oss å  ikke å gjøre noe er ikke så vel ansett. Er ikke å gjøre noe det samme som latskap og treghet? Ikke hvis vi kan forbinde livlighet og fortryllelse med sann ro og god tid. Hvordan dette er mulig vil jeg vise i et eksempel fra såkalte dager med ro og god tid (lazy days) i meditasjonssentrumet i Plumvillage:

Også her finnes det en dagsplan, der spising, tider med gåmeditasjon, sittemeditasjon, dharmasamtaler, arbeidsmeditasjon og studier er fastlagt. Disse aktivitetene gir dagen et rekkverk og gir støtte til å dukke ned i oppmerksomhetspraksisen. Men mandag er alltid dagen for ro og god tid. På denne dagen finnes det bare spisetider og en kveldsaktivitet. Ellers finnes det ikke noe program, noe arbeid og ingen prosjekter. Dette bryter våre vaner. I små skritt blir funksjonen på denne dagen med ro og god tid beskrevet på følgende måte:

En dag til ro og god tid er for oss en dag der vi i sannhet kan være sammen med dagen, uten planlagte aktiviteter. Vi lar dagen utfolde seg naturlig, på tidløst vis. Det er en dag der vi kan praktisere som vi vil. Vi kan øve gå meditasjon alene eller med en venn, eller begi oss ut i skogen for sittemeditasjon. Vi kan lese noe lett eller skrive hjem eller til venner. Det kan være en dag der vi kan se dypere inn i vårøvelse og relasjonene til andre.   På denne dagen har vi muligheten til å gjenopprette balansen i livet vårt. Vi kan erkjenne, at vi trenger hvile. … En dag med ro og god tid er en gave til oss og samfunnet. Vi kan glede oss for den, og dukke ned i vår egen tid, i vårt eget rom. Det er en meget rolig dag for enhver av oss.

Denne dagen med ro og god tid er for mange besøkende den vanskeligste dagen i uken.  Ga timeplanen et oppsett og beskjeftigelse, foreligger fremfor dem plutselig en dag uten forpliktelser og prosjekter. For mange for første gang i løpet av mange år. Den første dagen med ro og god tid blir ofte planlagt med mange aktiviteter ut ifra vanen (og redselen for tomhet). Man går lange vandringer, forsøker å skrive ti brev og treffe avtaler. Mye av det tjener til å fylle dagens uvante bredde. En dag med ro og god tid er et klart speil for vår uro, rastløshet og trangen til handling i livet vårt.

Med tiden svekkes presset, og vi lærer å nyte dagen med ro og god tid. Tilegner vi oss evnen til å la en dag utfolde seg harmonisk, vinner vi et friskt perspektiv på livet vårt. Istedenfor å planlegge dagen vår totalt og ”gjennomføre” det planlagte, vises i løpet av dagen ofte uten besvær det uventede, kreative og verdifulle seg. Hvis vi er frie fra forventninger, utvikler vår dag seg lekende og i overensstemmelse med omverdenen.

På mine dager med ro og god tid i Plumvillage har jeg lært ikke å planlegge mitt liv så totalt, men la det være nok rom, slik at livet kan vise seg. Det kan være spontant å ringe en gammel venn som vi nå har tid til, eller den boken som plutselig falt ned i hånden vår som vi for lengst hadde glemt; eller kanskje i stillhet betrakte en fuglesverm. Ikke planlagt, men uforglemmelig. Hvem kjenner ikke det motsatte, den lenge planlagte og bestilte squash- eller tennismatch som virker som et fremmed-legeme på den dagen som er planlagt, og som resten av dagen må planlegges rundt. Våre planer gjør livet vårt kalkulerbart, men tar også ofte vekk den naturlige flyten. Regelmessige dager med ro og god tid er en utmerket forankring til slowing down.

Vi kan nyte dager med ro og god tid alene eller i fellesskap. Vi kan oppdage søndagen på nytt. Å leve i et felleskap der menneskene kultiverer ro og god tid og å gjøre dette til en integrert del av livet er en stor gave. Det være seg i familiens felleskap, det profesjonelle fellesskapet på arbeidsplassen eller et felleskap som har besluttet seg til å leve sammen og dele sine ressurser og erfaringer. Har vi lært å sette pris på dagene med ro og god tid, kan vi stadig sterkere integrere prinsippet med beviste ikke noe-aktivitet i hverdagen vår. Her finnes det mange tilnærminger.

I løpet av dagen kan du bygge inn små pauser på arbeidsplassen og hjemme. Mange ganger rekker et minutt der vi legger til side arbeidet og bare følger pusten. Disse små pausene kan tydelig øke vår friskhet og glede, og gi oss en følelse av indre frihet.

Også vårt forhold til sykdommer kan vi vurdere. Sykdom er tvungen ro og god tid. Den er ofte svaret på vår rastløshet eller udugeligheten til å velge en hensiktmessig aktivitetsgrad for livet vårt. Hvem kjenner ikke historiene til hjerteinfarkt pasienter som lar journalen sin sendes til sykehuset?

Og ferien vår!  Den burde jo være den naturlige tiden til ro og god tid og ustrukturert tid. I realiteten er vi i ferien delvis mer beskjeftiget enn i jobben. Endelig har vi tid til å gjøre alt det som vi privat ikke har fått gjort eller besøk som vi har forskjøvet. Men akkurat disse dagene gjelder det å benytte til slowing down. Reis uten store programmer og legg reiseføreren til side der det står alt det en burde se. Lytt i ferien nøyaktig til hvor mange aktiviteter som gjør deg godt, og stol på ditt personlige tempo.

Hver dag tilbyr oss en rekke små muligheter til å dyrke ro og god tid i livet vårt. Vi kan betrakte som en tidsgave et rødt lys, forsinkelsen til en samtalepartner eller et fly, ventetiden hos tannlegen eller avslaget på en termin. Slike øyeblikk er vidunderlige anledninger til å øve.

Våre tider med ro og god tid kan være våre mest kreative tider. Vi gir våre idéer rom til å utfolde seg. Motstå forsøket på straks å holde fast ved geniale idéer eller erkjennelser, og i løpet av andre faser å bearbeide og fordype de. Instrumentaliser ikke fri-tid. La idéene komme og gå. Å dyrke ro og god tid betyr å legge ifra seg bindingen til programmering og total planlegging av livet vårt skritt for skritt. Dyp slowing down er mulig hvis vi midt i strømmen av tilbud, aktiviteter og prosjekter kan bli sittende rolig. Slik vinner vi klarhet som vi trenger for stadig vekk å bringe oss friskt inn i det som skjer.

Stoppesteder

… ved planleggingen av ferie

! … når en termin faller vekk

! … alltid på søndag

 

1. Legg inn en dag med ro og god tid. Alene eller i felleskap med familie eller venner. Fastlegg bare en minimalstruktur for dagen. Steng av telefonene og rydd til side alle prosjekter som ikke er ferdige. Dykk dypt ned i den ustrukturerte tiden. Utveksle om kvelden dagens erfaringer med familien din eller skriv ned erfaringene dine.

2. I tidsplanleggeren din skriv ned kategorien ”tid for meg”. Reserver både i arbeidet og i hjemmet små tidsøyer i løpet av uken. Pass på, at du ikke fyller denne tiden med personlige prosjekter.

 

Neste uke fra og med mandag 14. desember til og med fredag 18.desember starter vi med Slow Down your enviroment – Vår omverden

 

Les mer om boken her

Slowdown_Forside_600_1311

 

 

 

 

 

 

 

_______

Copyright © 2009-2015 Simplify Your Life

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte ved å sende en e-mail til Jan Vig  med bestillingen og de nødvendige kontaktdataPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK.Din pris 170 NOK

Reklame

Å sette nye anker – en NLP teknikk

_____

Neuro Lingvistisk Programmering (NLP)

NLP eksperten Prof. Barbara Schott fra faghøgskolen i Nürnberg anbefaller, ”å sette nye ankre”. I vanskelige situasjoner blir positive, kreative energier aktivert fra suksessrike, gode øyeblikk. Du kan med denne enkle teknikken forvandle angst eller nervøsitet som dukker opp til en positiv følelse.

Hvert bilde utløser en følelse. Og man trenger i vanskelige situasjoner en god følelse. Til dette henter man frem en kompetanse-, en suksess situasjon fra errindringsskuffen.

Fremfor ditt mentale øye ser du deg selv i en situasjon der du lykkes. Opplev nok en gang situasjonen med alle sanser: Lukt, hør, føl alt.

Den flotte, energiladende, kompetente følelsen, som du hadde i denne situasjonen, kan du knytte opp imot en gjenstand, for eksempel en lykkebringer. Denne tar du med på et foredrag, opptrinn, til en ansettelsessamtale. Det er en fordel på forhånd å øve i tankene.

Begi deg inn i den vanskelige situasjonen, føl på lykkebringeren, og hent frem den gode følelsen, som kveler i fødselen den negative følelsen, angsten, tvilen. Det fungerer, prøv det ut.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 170 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

50 regler for arbeidet (VIII)

36. I den nye verden av forretningsvirksomhet, er alle en del av lederteamet.
37. Ord kan inspirere. Og ord kan ødelegge. Velg dine ord vel.
38. Du blir dine unnskyldninger.
39. Du vil få dineskiftende ideer når du er vekk kontoret versus midt i arbeidet. Ta deg tid til ensomhet. Kreativitet trenger plass forl å presentere seg selv.
40. Menneskene som sladder om andre når de ikke er tilstede, er folk som vil sladre om deg når du ikke tilstede.

Hentet fra Robin Sharma, forfatter av nr. 1 bestselgeren «The Leader Who Had No Title”

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – fjerde element:Livets hensikt (L23)

_______

Det fjerde elementet som utgjør livet ditt heter: Livets hensikt. Når livet ditt har en mening som orienterer seg mot dine verdier trives du og utvikler deg.

Om indre tomhet og oppfyllelse

Den moderne psykologien beskjeftiger seg ofte med livets hensikt. For hvis den mangler, presser det på sjelen. Gjør utilfreds, ulykkelig, ja depressiv.

Spør deg ikke bare, hva du ønsker å oppnå, men fremfor alt hvorfor – hensikten bak. Spørsmålet etter hensikt hjelper nemlig til å oppdage det vesentlige og si ”nei!” til tidstyver og hemmelige boykottørere av livslyst, livsglede, tilfredshet. 

Bumerangen roterer for spørsmålet etter meningen med med livet.  Fordi ikke noe synes mer meningsløst enn å kaste vekk noe, slik at det kommer tilbake. Mangler hensikten med livet, belaster det sjelen tungt. Denne ballasten kan man kaste vekk – og hensikten kommer tilbake. Komplisert? Nei.

 

Metode 4: Ikke livsomstendighetene – men du selv bestemmer din skjebne forts

       Hvis ikke nå,når da?

VerdirangeringRobbins’ kursdeltakere nevner som oftest følgende ti verdier:

       Eventyrlyst Suksess¨         Sunnhet¨       Kjærlighet
Nærhet
¨       ►Bekvemlighet¨       ►Frihet     ►Lidenskap¨       ►Makt
Sikkerhet

Bring disse verdiene i den rekkefølgen som stemmer for deg. Hvis du ikke er sikker på hvilken rekkefølge to verdier har: Tenk da på en situasjon i hverdagen, der begge verdiene kan kolliderer med hverandre. For hvilken verdi ville du da bestemme deg for?

Dessuten vil deltakerne unngå følgende åtte emosjoner:

►Ensomhet
Frustrasjon
Skyldfølelse
Sinne

 

Nedverdigelse¨       Nedstemthet¨       Fiasko¨       Tilbakevisning 

Hvilke ville være de som volder deg mest smerte? Hvilke kunne du best holde ut med? Sett opp rekkefølgen din. Sammenlign begge listene. Oppdag sammenhenger mellom dine verdier og emosjoner, som du gjerne vil tilføye til listen?

Hva har du fått vite om deg selv? Sammenlign begge lister, når du formulerer dine livsmål.

 

________ 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – fjerde element:Livets hensikt (L22)

________

Det fjerde elementet som utgjør livet ditt heter: Livets hensikt. Når livet ditt har en mening som orienterer seg mot dine verdier trives du og utvikler deg.

Om indre tomhet og oppfyllelse

Den moderne psykologien beskjeftiger seg ofte med livets hensikt. For hvis den mangler, presser det på sjelen. Gjør utilfreds, ulykkelig, ja depressiv.

Spør deg ikke bare, hva du ønsker å oppnå, men fremfor alt hvorfor – hensikten bak. Spørsmålet etter hensikt hjelper nemlig til å oppdage det vesentlige og si ”nei!” til tidstyver og hemmelige boykottørere av livslyst, livsglede, tilfredshet. 

Bumerangen roterer for spørsmålet etter meningen med med livet.  Fordi ikke noe synes mer meningsløst enn å kaste vekk noe, slik at det kommer tilbake. Mangler hensikten med livet, belaster det sjelen tungt. Denne ballasten kan man kaste vekk – og hensikten kommer tilbake. Komplisert? Nei.

 

Metode 4: Ikke livsomstendighetene – men du selv bestemmer din skjebne
forts

Den drivende kraft i kondisjoneringen
 

Robbins bruker hele verktøykisten i NLP. Imidlertid er hans viktigste praktiske metode kondisjonering:

Knyt dine mål sammen med positive erfaringer og følelser – og det du vil unngå med negative. Hvis du for eksempel vil slanke deg, innstiller du tankene dine på bildet av ditt yndlingsmåltid, et fantasibilde av deg selv: kortpustet med fettruller, fett rundt magen og dissende lår. Så ser du deg billedlig jogge: slank, lett på foten, smilende. Hver gang, når du blir veldig sulten, tenker du på det første bildet, og når du synker trøtt ned i fjernsynsstolen, fremkaller du det andre. Den som må kjempe med kiloene, lider som regel av den motsatte kondisjoneringen:

Ved tanken på sport ser han/hun seg pustende og pesende og gjennomvåt av svette, mens tanken på mat forbinder han/hun med nytelse og dufter som stimulerer sansene.

Er det da et under, at han/hun ikke holder ut en diett?

________ 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – fjerde element:Livets hensikt (L21)

________

Det fjerde elementet som utgjør livet ditt heter: Livets hensikt. Når livet ditt har en mening som orienterer seg mot dine verdier trives du og utvikler deg.

Om indre tomhet og oppfyllelse

Den moderne psykologien beskjeftiger seg ofte med livets hensikt. For hvis den mangler, presser det på sjelen. Gjør utilfreds, ulykkelig, ja depressiv.

Spør deg ikke bare, hva du ønsker å oppnå, men fremfor alt hvorfor – hensikten bak. Spørsmålet etter hensikt hjelper nemlig til å oppdage det vesentlige og si ”nei!” til tidstyver og hemmelige boykottørere av livslyst, livsglede, tilfredshet. 

Bumerangen roterer for spørsmålet etter meningen med med livet.  Fordi ikke noe synes mer meningsløst enn å kaste vekk noe, slik at det kommer tilbake. Mangler hensikten med livet, belaster det sjelen tungt. Denne ballasten kan man kaste vekk – og hensikten kommer tilbake. Komplisert? Nei.

 

Metode 4: Ikke livsomstendig-hetene – men du selv bestemmer din skjebne
forts

Kraften av egen verdikode
 

Beslutt i første linje å følge din egen verdikode. Ellers utvikler det seg lammende motsetninger mellom dine verdier. Den som elsker risikoen, men samtidig ikke vil oppgi sikkerheten, ser seg snart stilt ovenfor alternativer som ekskluderer hverandre: Å våge et sprang i selvstendighet – eller heller bli en ansatt med sikker månedsinntekt? Bryte ut av rutineforholdet eller bli i den sikre ekteskapshavnen? Utforske eksotiske områder i områder langt vekk fra turiststiene eller heller pakketurer med all komfort? Likt vektlagte motsetninger lammer beslutningskraften og er i siste innstans ansvarlig for, at vi lar det være med vage drømmer.

Verdikonflikter er i følge Robbins årsakene til enhver selvsabotasje. Spør deg selv: ”Hva betyr virkelig noe i livet mitt?” Deretter: ”Hvilke ubehaglige emosjoner vil jeg for enhver pris unn-gå?”
Personligheter med suksess kjenner nøyaktig sine verdier og antipatier og handler deretter. Derfor virker de så målrettet, selvbevisste og fulle av karakter.

________ 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – fjerde element:Livets hensikt (L20)

_________

Det fjerde elementet som utgjør livet ditt heter: Livets hensikt. Når livet ditt har en mening som orienterer seg mot dine verdier trives du og utvikler deg.

Om indre tomhet og oppfyllelse

Den moderne psykologien beskjeftiger seg ofte med livets hensikt. For hvis den mangler, presser det på sjelen. Gjør util-freds, ulykkelig, ja depressiv.

Spør deg ikke bare, hva du ønsker å oppnå, men fremfor alt hvorfor – hensikten bak. Spørsmålet etter hensikt hjelper nemlig til å oppdage det vesentlige og si ”nei!” til tidstyver og hemmelige boykottørere av livslyst, livsglede, tilfredshet. 

Bumerangen roterer for spørsmålet etter meningen med med livet.  Fordi ikke noe synes mer meningsløst enn å kaste vekk noe, slik at det kommer tilbake. Mangler hensikten med livet, belaster det sjelen tungt. Denne ballasten kan man kaste vekk – og hensikten kommer tilbake. Komplisert? Nei.

Metode 4: Ikke livsomstendig-hetene – men du selv bestemmer din skjebne
forts
 

Sett spørsmålstegn ved verdispørsmålet 

Hvis du for eksempel sier, at velstand og penger kun er en mellomstasjon til å sikre helsa, eventyrlysten og tid til dine hobbyer – foreta tankemessig en motsatt test. Hvis du uten et eneste øre i bukselomma kunne sykle rundt jordkloden sunn som bare det, og kunne utforske din yndlingsbeskjeftigelse: Ville du da lett om hjertet gi avkall på hjemmet ditt, bilen din og alle tingene dine, som du har samlet i løpet av årene? Hvis ikke, ranger penger lenger oppover din verdiskala, enn du i første øyeblikk trodde.

Forlokkelsen er stor til å ordne verdiene etter anerkjente normer, altså kjærlighet helt øverst, helse litt lengre ned og penger heller lengre nede. Har vi ikke siden barndommen hørt setningen om at ”penger alene gjør en ikke lykkelig”? Hvis du i det stille er stolt av din inntekt – stå inne for det!

________ 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – fjerde element:Livets hensikt (L19)

 ______

Det fjerde elementet som utgjør livet ditt heter: Livets hensikt. Når livet ditt har en mening som orienterer seg mot dine verdier trives du og utvikler deg.

Om indre tomhet og oppfyllelse

Den moderne psykologien beskjeftiger seg ofte med livets hensikt. For hvis den mangler, presser det på sjelen. Gjør util-freds, ulykkelig, ja depressiv.

Spør deg ikke bare, hva du ønsker å oppnå, men fremfor alt hvorfor – hensikten bak. Spørsmålet etter hensikt hjelper nemlig til å oppdage det vesentlige og si ”nei!” til tidstyver og hemmelige boykottørere av livslyst, livsglede, tilfredshet. 

Bumerangen roterer for spørsmålet etter meningen med med livet.  Fordi ikke noe synes mer meningsløst enn å kaste vekk noe, slik at det kommer tilbake. Mangler hensikten med livet, belaster det sjelen tungt. Denne ballasten kan man kaste vekk – og hensikten kommer tilbake. Komplisert? Nei.

Metode 4: Ikke livsomstendig-hetene – men du selv bestemmer din skjebne
 forts

Hva er dine verdier?

Det er forunderlig, hvor vanskelig det faller de fleste menneskene å definere sine verdier.

► Hvilke verdier har du? Hvis du spontant ramser opp en rekke nøkkelbegreper, som sunnhet, kjærlighet, frihet, sikkerhet, velstand –  er dette meget godt!

Vet du også hvilke av disse som har høyest prioritet for deg? Og hvilke som bare er midler til å oppfylle dine høyere verdier?

________ 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

 

Del på bloggen

 

Bookmark and Share

 

Livsbalanse – fjerde element:Livets hensikt (L18)

_______

Det fjerde elementet som utgjør livet ditt heter: Livets hensikt. Når livet ditt har en mening som orienterer seg mot dine verdier trives du og utvikler deg.

Om indre tomhet og oppfyllelse

Den moderne psykologien beskjeftiger seg ofte med livets hensikt. For hvis den mangler, presser det på sjelen. Gjør utilfreds, ulykkelig, ja depressiv.

Spør deg ikke bare, hva du ønsker å oppnå, men fremfor alt hvorfor – hensikten bak. Spørsmålet etter hensikt hjelper nemlig til å oppdage det vesentlige og si ”nei!” til tidstyver og hemmelige boykottørere av livslyst, livsglede, tilfredshet.

Bumerangen roterer for spørsmålet etter meningen med med livet.  Fordi ikke noe synes mer meningsløst enn å kaste vekk noe, slik at det kommer tilbake. Mangler hensikten med livet, belaster det sjelen tungt. Denne ballasten kan man kaste vekk – og hensikten kommer tilbake. Komplisert? Nei.

 

Metode 4: Ikke livsomstendig-hetene – men du selv bestemmer din skjebne

Lykkelig og suksessrik blir den som treffer beslutninger – jo oftere, desto bedre. Slik som en vektløfter daglig trener sine biceps, for å vinne sine kamper, holder toppledere i næringslivet seg så lenge på toppen, som de daglig holder sine ”beslutningsmuskler” i bevegelse. De beste beslutningene treffer den som oftere øver seg i å ta beslutninger.

Det er den sentrale kjernen i ”power prinsippene” av Anthony Robbins, Amerikas yngste og den motivasjonstrener med mest suksess, hvis publikum fyller fotballplasser. Han skapte en spesiell variant av NLP: Neuro-Assoziative conditioning (NAC). Den består av to skritt:

►      1. trinn:
Beslutningen om ikke å underkaste seg omstendighetene noe mer, men ta på seg risikoen for egne beslutninger og være ansvarlig.

Og gå besluttsomt  mot  et mål,selv  bestemme retningen –
det gjør deg  suksessrik  og lykkelig.

Hva er viktigere for deg? Foreta en nøyaktig avveining.
Verdier
 som motsir hverandre lammer beslutningsevnen, det blir med drømmene.

 

►      2. trinn:
Kondisjoner dine vaner og forkjærligheter på nytt, erstatt gamle atferdsstrategier med nye. Robbins’ suksessformel orienterer seg mot den epikureiske filosofi: ”Lev ditt liv på en måte som forårsaker mye glede og meget lite smerte.” For å virkeliggjøre denne livskunsten, er det i følge Robbins ikke nok å ha klare mål: ”Mange av de berømte personlighetene i vårt samfunn har riktignok oppfylt sine drømmer, men ikke funnet noen vei til å nyte disse (…) De har ikke erkjent forskjellen som består i mellom å nå et mål og et liv i tråd med sine egne verdiforestillinger.”

________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – fjerde element:Livets hensikt (L17)

________

Det fjerde elementet som utgjør livet ditt heter: Livets hensikt. Når livet ditt har en mening som orienterer seg mot dine verdier trives du og utvikler deg.

Om indre tomhet og oppfyllelse

Den moderne psykologien beskjeftiger seg ofte med livets hensikt. For hvis den mangler, presser det på sjelen. Gjør utilfreds, ulykkelig, ja depressiv.

Spør deg ikke bare, hva du ønsker å oppnå, men fremfor alt hvorfor – hensikten bak. Spørsmålet etter hensikt hjelper nemlig til å oppdage det vesentlige og si ”nei!” til tidstyver og hemmelige boykottørere av livslyst, livsglede, tilfredshet. 

Bumerangen roterer for spørsmålet etter meningen med med livet.  Fordi ikke noe synes mer meningsløst enn å kaste vekk noe, slik at det kommer tilbake. Mangler hensikten med livet, belaster det sjelen tungt. Denne ballasten kan man kaste vekk – og hensikten kommer tilbake. Komplisert? Nei.

 

Metode 3: Programmer deg selv til lykke og suksess forts

 Bumerang – STRATEGIEN (fortsettelse)

Hva hindrer deg i å være det mennesket du gjerne vil være? Gale trossetninger i hjernen.  Derfor: let de opp, slett de og
bli et nytt menneske!

To, tre positive erfaringer er som regel nok, til å ”slukke” tidligere atferd med å unngå situasjonen.

►     Chunking (danne deler).
Du spør deg selv: ”Hvorfor gjør jeg overhodet dette? Hvorfor er jeg i min familie et potet for alt?” Da bør du danne delmål. Og angripe de en for en. Eksempel: ”Jeg ønsker helt enkelt å ha det rent, derfor gjør jeg rent for alle. Jeg vil om kvelden, at min mann er i godt lune, derfor lager jeg mat. Jeg vil, at min sønn lærer å spille fløyte, derfor kjører jeg ham til undervisning.” For hvert av disse delmålene reflekter over, om ikke en annen kan overta disse oppgavene. Eller om målet virkelig er viktig for deg (”han kan være så sur han vil, jeg går på kino med en venninne …”).

►      Modelling:
Finnes det forbilder som har løst lignende problemer med suksess?

NLP(Neuro Lingvistisk Programmering) anbefaler ikke imitasjonen av en læremester, men i større grad å oppdage sine strategier og bruke de på sin egen situasjon.

►      Sorting:
De fleste mennesker forfølger motstridende hensikter på samme tid.

Deres mål står i veien for hverandre. For å fjerne blandingen fra trossetningene, formulerer man hver overbevisning hver for seg og etter hverandre. Den som gjerne vil være sjenerøs og sparsom på samme tid, lar begge disse delkarakterene føre en fiktiv dialog. En gang snakker han/hun som en gjerrigknark, som bruker hvert øre tre ganger. En annen gang en sjenerøs velgjører, som fordeler 1000 kroners sedler. Han/hun lar hver delkarakter snakke om sine ønsker og sine bekymringer, og vinner slik klarhet i sine forskjellige motiver.

________ 

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share