Livsvisdom

____

» Å beseire sin angst

er nøkkelen til

et fullverdig liv.»

Ukjent

_______

Copyright © 2009-2012 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg,

Gi livet retningBoken Gi livet retning. I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken Slow down your life av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

Simplify your lifeSimplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

________

Balance your lifeBalance Your life – Kunsten å¨lede seg selv. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

Når du har det travelt, gå langsomtNår du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

ImageSimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-Balance. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_______

Bumerang prinsippet - Mer tid til lykkeBumerang prinsippet mer tid til lykke. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Reklamer

Vekk fra stress inn i flow (26)

______

Stress-flow-bumerang-prinsipp(15)

 

Drøvtyggerprinsippet: Stress søker sitt offer i hodet

Stressorene kan man ikke slå av. Man kan ikke si opp lederen, stenge telefonen, unngå bilkø, sende bort kranglete barn. Men man kan leve med dem. Og mange mennesker kan nettopp det bedre enn andre. Hvorfor det? Helt enkelt: Negativt stress oppstår først, når man mener, å ikke kunne influere på situasjonen. Hvis man er utlevert stresset som offer. Stress -situasjoner som vi opplevde i barndommen, ledsager oss ofte hele livet. Vi tisser med ellve år i sengen, blamerer oss på danseskolen, mister tråden i et foredrag … Dette eter seg inn i erindringsskuffen. – og dukker igjen opp i lignende situasjoner. Vi trenger bare å se en talerstol. Og allerede da sjalter kroppen om til stress: Hjertet raser, hendene svetter, munnen er tør, hodet blokkerer.

Trossetninger, som kan stresser oss evig. ”Med meg går likevel alt galt, jeg klarer det ikke, det holder jeg ikke ut, ingen elsker meg, ingen bør vite, at jeg …”, slik heter pådriverne, som fører til, at stresset aldri ender; og som gjør flow umulig. Ofte sitter røttene dypt, ble programmert tidlig inn i underbevisstheten.

Mennesker som sier: Det klarer jeg, som tror på sin egen effektivitet, som psykologene kaller det, er overbevisst, stoler på sine evner og innflytelsesmuligheter, besitter et nivå av stressmotstand.

Den som ikke har et sterkt ego, kan trene det. Studier viser: stress- styringstrening bygger ned blokader. Og det fungerer i hodet. Fordi stress lager vi selv, i hjernen, med negative tanker.

Et gammelt kinesisk visdomsord sier:

”Du kan ikke forhindre, at bekymringens fugler flyr over hodet ditt.

Men du kan forhindre, at de bygger et reir i hodet ditt.”

Negativt stress blir holdt liv i gjennom mental drøvtygging. Den som tenderer til grubling, er mindre motstandsdyktig mot stress.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 170 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Vekk fra stress inn i flow (24)

______

Stress-flow-bumerang-prinsipp(13)

Intervju (8)

Hva gjør deg lykkelig,  professor  flow?

Psykologiprofessor Mihaly Csikszentmihalyi oppdaget og  gjorde ”flow” kjent. Her er et intervju med den berømte lykke-forskeren.

 Hva gjør deg lykkelig?

Jeg finner lykke opplevelser på forskjellige områder i livet – og det råder jeg også andre til. Fikseringen på en eneste vei til mulig flow-erfaringer bærer i seg en fare av avhengighet. Og når man da av en eller annen grunn slett ikke kan ha denne bestemte arten av flow-erfaringer mer (man var for eksempel arbeidsnarkoman, og skaffet seg sine flow-opplevelser utelukkende fra arbeidet, går så av som pensjonist, eller får ikke lov til å være yrkesaktiv mer), kan man bli meget ulykkelig. Dette fordi muligheten til flow-erfaringen plutselig forsvinner. Det kan regelrett føre til avvenningstendenser. Det er tilrådelig å omgås flow-opplevelsene meget bevisst: På den ene siden lykkes en bare, som jeg allerede har sagt, hvis man konsentrerer seg fullt ut til en bestemt tid om en eneste sak. På den andre siden burde man søke sine flow-erfaringer innen flere temaområder i livet og ikke redusere det til en eneste art av flow og bevege seg inn i en avhengighet.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 170 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Vekk fra stress inn i flow (23)

______

Stress-flow-bumerang-prinsipp(12)

Intervju (7)

Hva gjør deg lykkelig,  professor  flow?

Psykologiprofessor Mihaly Csikszentmihalyi oppdaget og  gjorde ”flow” kjent. Her er et intervju med den berømte lykke-forskeren.

Vil det si, at man prinsipielt skal unngå stress, for å være lykkelig?

Nei, her må jeg straks være noe tydeligere, slik at jeg ikke blir misforstått. Hvis man vil spare menneskene for angst og stress, vil ikke det si, at de da ville være lykkelige. For å være lykkelig, må man utnytte ferdighetene, gi seg i kast med omverdenen og kunne omgås denne, må kunne bygge opp relasjoner, må f.eks. kunne underholde seg med mennesker, lage musikk eller ha annet interessant arbeid. Flow-erfaringer kommer kun i stand, hvis man lar seg utfordre, og det vil si å innstille seg på et visst nivå av stress. Men det må bare ikke utarte i permanent overbelastning, og stresset bør ikke prege livet for sterkt, slik at konsentrasjonen i øyeblikket ikke mer er mulig.

Gjennom mestringen av utfordringene vokser egne ferdigheter. Opplevelsen av å besitte større kompetanse i tilnytning til ildprøven, som man innlater seg på, er det avgjørende, fra drivkreftene som virker innen ifra.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 170 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Vekk fra stress inn i flow (14)

 _______

Stress-flow-bumerang-prinsipp(3)

Det optimale fører til flow

Mest effektivt arbeider og lever du altså, hvis det lykkes å holde stresset på det midtre optimale nivået

De flotteste erindringene fra ”gamle dager”: med venner underveis,
spille musikk sammen, feire, ha  det helt enkelt gøy… Det var ren flow.

Å komme i optimal balanse med litt sindighet. Der – i bøyningen på bumerangen – befinner du deg på det riktige nivået for flow. Du går opp i din aktivitet. Utfordringen er minimalt høyere enn hva du kan. Hvis vi overdriver, befinner vi oss på den høyre vingen av den omvendte bumerangen – på den nedadstigende grenen.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 170 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Vekk fra stress inn i flow (13)


_____

Stress-flow-bumerang-prinsipp(2)

Stress-prestasjonsparabelen

Nå forestiller du deg en bumerang som hviler på en av sine vinger, helt nede er det null stress, null aktivering, kjedsomhet, vi gjør ikke noe, null lyst. Jo sterkere stresset aktiverer oss, desto bedre flyter alt. Vår atferd blir stadig mer effektiv. Oppe, der bumerangen når sitt høyeste punkt, er vi i stand til høyeste ytelse. Men aktiverer stresset oss ennå litt mer, slår dette om. Portneren til hjernen blir nervøs, blir forstyrret i sin konsentrasjon. En pipende SMS- melding i en ansettelsesprosess eller at en plutselig tviler på en prøve kan føre til blackout – stresset blokkerer oss.

Middels stressnivå aktiverer oss til
høy prestasjon og vi fungerer godt

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 170 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Vekk fra stress inn i flow (9)

______

Hva gjør en mottakelig for stress?

Mange mennesker reagerer avslappet, og andre er prisgitt stresshormonenes dans. Hva skyldes dette?

►   Genene: Stressforskere anslår, at mottagelighet for stress er tretti prosent betinget av gener.

►   Moren: Kvinner, som i løpet av svangerskapet viser høye kortisolverdier, får babyer som er mer mottagelige for stress.

►   Erfaringer i barndommen: Traumatiske opplevelser i de første syv livsårene, i tiden der identiteten utvikles, kan gjøre en livslang mer mottagelig for stress.

►  Personlighet: Suksessorienterte, ærgjerrige, meget engasjerte, utålmodige og urolige mennesker er spesielt mottagelig for stress.

►   Karakter: Fiendskap, kynisme, sinne, irritabilitet og mistro øker risikoen for infarkt om 250 prosent. Derimot tar humor brodden av stresset.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 170 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share