Balance your life – balanser livet ditt (70)

IMG_1910

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (32)

Forskjellig vektlegging, avhengig av livsfase (1)

Balansen i livet vårt må stadig vekk opprettes på nytt – blandt annet fordi våre forestillinger om et fullverdig liv endrer seg i løpet av livet vårt. Til tross for dette gjelder det å være oppmerksom på:

 

I mange livsfaser kreves det med hensyn til de krav som blir stilt oss, at vi må konsentrere oss om et bestemt livsområde. Vi må vie dette området mer oppmerksomhet enn de andre.

 

Dette gjelder for eksempel for startfasen i yrkeslivet. Her må vi forskyve fokuset i retning av »arbeid/prestasjon, i det minste hvis vi vil starte yrkeskarrieren med suksess. Likeledes er det hvis vi er truet av arbeidsløshet eller må skifte stilling.

134 copy

Et eksempel: Forutsatt at vi vil gjøre karriere, da er det lite strategisk lurt, i en tid hvor bedriften regelmessig har flaskehalser, å si:

»I dag har jeg dessverre ikke tid. Jeg må på tenniskurs« eller:
»I kveld ville jeg egentlig gå ut å spise med en venn.«

Da kan vi sannsynligvis se langt etter det ønskede avansementet, fordi til syvende og sist signaliserer vi med vår atferd: Egentlig er noe annet viktigere for meg. Hvis vi arbeider mot et avansement må vi dermed rydde mer plass til området »arbeid/prestasjon« i forhold til området »familie/ kontakt«.

_______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Reklamer

Balance your life – balanser livet ditt (69)

IMG_1913

_____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (31)

Si ja vil også bety å si nei (7)

Hovedårsaker

Kryss av på listen, hva som er hovedårsakene til, at det faller deg vanskelig, henholdsvis lett med beslutninger. Suppler listen.

Hvorfor faller det vanskelig for deg å treffe beslutninger?

ž Jeg kan ikke si «nei«.
ž Jeg kan ikke gi avkall.
ž Jeg vet ikke hva jeg vil.
ž Jeg mangler informasjoner.
ž Jeg er for bekvem.
ž Jeg er redd for konflikter.
ž Jeg kan ikke vurdere konsekvensene.
ž
ž
ž
ž

Hvorfor faller det lett for deg å treffe beslutninger?

ž Jeg kan lett si «nei«.
ž Jeg kan gi avkall.
ž Jeg vet hva jeg vil.
ž Jeg har nok informasjoner.
ž Jeg er ikke redd for å ta på meg ansvar.
ž Jeg er ikke redd for konflikter.
ž Jeg kan lett vurdere konsekvensene.
ž
ž
ž
ž

_______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (68)

IMG_1902

____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (30)

Si ja vil også bety å si nei (6)

Vinne tid –  for hva?

Altså vil det si: Gi gass. Hva som mangler livet i lengde, skal oppveies gjennom intensitet, lidenskap og hurtighet. Stadig befinner de som er sultne på livet seg på turer i høyden og på forbikjøringssporet. Gjennom alle mulige tidsbesparelses-teknikker forsøker de å vinne tid, for å få mer ut av livet og av verdenen.

Den som ikke bestemmer seg, den som ikke vet hva han/hun vil, den som ikke setter prioriteter, mister nødvendigvis balansen i livet. Til tross for dette er det ikke så vanskelig å bestemme seg, fordi:

Jo oftere vi reflekterer over, hva som virkelig er viktig for oss, og jo oftere vi bestemmer oss, desto lettere er det å treffe alle fremtidige beslutninger.

Med tiden blir nemlig vår livsvisjon mer konkret. Også verdiene, som vi lar oss lede av, blir oss mer bevisst. Et stykke ledertråd, henholdvis et indre kompass utvikles i oss, som fører oss gjennom livet. Dessuten vokser vårt mot med enhver beslutning som treffes, til å treffe nye beslutninger og dermed møte utfordringene. Det vil si:

132b copy

Med enhver virkelig viktig beslutning, som vi treffer og omsetter, vokser vår evne til beslutninger og vår evne til å handle pro-aktivt. Desto større blir sannsynligheten, for at vi kan bevare den rette balansen i livet vårt.

_______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (67)

IMG_1901

________

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (29)

Si ja vil også bety å si nei (5)

Enkle beslutninger – vanskelige beslutninger

 

Hvilke beslutninger i livet ditt faller enklere for deg?

Hvilke volder deg vanskeligheter?

 

Enkle beslutninger

Kropp/helse
 
Arbeid/prestasjon
 
Familie/kontakt
 
Hensikt/kultur
 

 

Vanskelige beslutninger

Kropp/helse
 
Arbeid/prestasjon
 
Familie/kontakt
 
Hensikt/kultur
 

 

På hvilket/ hvilke område/r har du spesielt vanskeligheter med å treffe beslutninger, på hvilket/hvilke spesielt lett?

_______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Balance your life – balanser livet ditt (66)

IMG_1925

_____

Menneskene har lært å utnytte tiden sin optimalt. Imidlertid har de glemt noe – familie, venner, letingen etter hensikten og fremfor alt å holde livet sitt i likevekt. Den som retter livet sitt mot å klare mest mulig på så kort tid som mulig, kommer raskt inn i burn-out-fella. Imidlertid kommer det i vår akselererende verden mye mer an på å holde en sunn balanse, for å ivareta alle viktige livsområder.

24

Balance Your Life: Life-Leadership (28)

Si ja vil også bety å si nei (4)

Med enhver beslutning følger det å gi avkall på noe. Dette å gi avkall på noe, kan se ut som følger:

  • Jeg gir avkall på flere karriereskritt for å ha mer tid tiI min familie og mine venner.
  • Jeg gir avkall på regelmessige besøk på treningssenteret, for å videreutdanne meg.
  • Jeg gir avkall på kjøp av en bolig, for å holde mine finansielle belastninger lave og ha mer fritid.

Hver og en av disse beslutningene er verken riktige eller gale. Hvilke beslutninger som er riktige eller gale for oss, er avhengig av, hva som er viktig for oss og hvilke prioriteter vi har satt i livet vårt. Men ingen vei fører forbi det å si ja og nei, og dermed bevisst gi avkall, ,i det minste hvis vi ønsker å utforme livet vårt pro-aktivt.

130 copy

Og akseptere dette faller vanskelig for mange. De er redde for å gå glipp av det meste, det viktigste, det flotteste eller det beste. Redselen for å gå glipp av noe, blir nesten til en plagsom basisfølelse i livet deres. Tilfredsstillelse lover i denne konteksten bare et tidsbudsjett, der vi kan benytte alle mulighetene som verden tilbyr oss i et liv. »Men verden er ikke mulig å klare i et liv. Slik har den verdenssultne og livsgrådige kun muligheten til å forbedre sin livsbalanse. De benyttede anledningene burde stille de ødelagte anledningene i skyggen.

_______

bal150

Fra boken: «Balance your life» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Til ettertanke

172

_______

«Livet er som et kortspill.

Det dreier seg ikke så mye om hva du har på hånden

som hvordan du spiller det du har blitt tildelt.»

David Baird

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Til ettertanke

178

_______

«Om du tror du lykkes eller ikke,

spiller ingen rolle.

Du får rett i begge tilfeller.»

Henry Ford

_______

Copyright © 2009-2013 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150
Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selv
Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150

Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150

SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150

Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.