Tidsbevissthet i en akselerende verden

·      »Tiden er for knapp til å holde terminen!«

·         »Ennå et møte? Glem det! Jeg har ikke tid!«

·         »Jeg klarer ikke å ta meg tid til min familie og mine hobbyer.«

·         »Jeg vet, at jeg burde spise sunnere, men jeg har ikke tid til å bry meg om det.«

·         »Jeg har ikke tid til å planlegge alt på forhånd eller å skrive opp alt.«

·         »Jeg har ikke engang tid til å besøke et tidsstyringsseminar.«

Lyder dette kjent for deg? Vårt liv blir akselerert med uhyre tempo. Den teknologiske utviklingen skrider stadig raskere fremover. Faks, e-mail, internett og satellitt telefon sørger for, at vi kan kommunisere med hele verden i sann tid. Det er derfor ikke rart, at informasjonsflyten som daglig strømmer på oss fordobler seg hver tjuende måned. For de fleste av oss betyr dette, at:

·         vi dag for dag får uhyre mengder av post, fakser og e-mail,

·         det forlanges stadig mer av oss i løpet av stadig kortere tid,

·         vi vet ofte ikke hva vi skal gjøre som det neste.

Tidsbevissthet

Tidsbevissthet

»Til det har jeg helt enkelt ikke tid!«       

nar150

Fra boken «Når du har det travelt, gå langsomt» av Lothar J.Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share