Stå ikke i veien for din lykke

 

»Kunsten å være lykkelig, ligger i innskrenkningen.«

  Wilhelm Schmid

Hvorfor løper så mange mennesker etter lykken sin og har på følelsen
aldri å komme frem? Det er mulig, at deres krav til lykke helt enkelt er
for stort.

Vi tenderer til å strebe etter lykke som en vedvarende tilstand.
Vi ønsker ikke å rydde plass til smerte og tristhet i livet vårt.
Men den som stadig er på leting etter den ultimative lykke-
opplevelsen, blir aldri riktig lykkelig. Men lykke kunne være så
enkelt: Hvis vi lytter til vår indre stemme
, kunne vi erkjenne
hva vi virkelig trenger, og det er ofte mye mindre enn det vi er
i nærheten av å tro.

Tallrike studier bekrefter: For mye av alt gjør oss ulykkelige. To biler, tre fjernsyn, fem klokker, et overfylt skrivebord og en overfylt terminkalender – den som sleper for mye med seg, har ikke rom for lykken. For mange saker, for mange oppgaver, for mye ståhei, alt dette bringer ingen lykke, men skaper stress. Mindre er nettopp mer – mer lykke.

 Hvorfor lengter vi stadig mer etter de enkle tingene i livet? Det har mindre å gjøre med å avslå konsum, minimalisme eller være asket. I større grad er det ønsket etter en avslappet livsstil, etter et liv der verdiene igjen har fått plass. Stadig flere mennesker konstaterer, at deres store livsmål som suksess, anseelse og eiendeler ikke er synonyme med lykke. Imidlertid kommer ofte denne erkjennelsen først, når relasjonen går i stykker, når man i nødssituasjoner ikke finner en ekte venn, som kan snakke med oss, eller når kroppen gir fra seg massive helsemessige varselsignaler.

Test: Hva betyr lykke for deg?Den lille lykketesten kan hjelpe deg til å erkjenne om du er din egen »lykkesmed«. Gi hver enkelt poeng, avhengig av hvilke tre svar som først og fremst passer på deg:Prinsipielt ja         2 poengAv og til              1 poengNei                     0 poeng

1.    Streber du etter velstand? Tror du at mer penger gjør deg lykkeligere?

¨

2.    Unner du deg gjerne flotte ting? Tror du, at f.eks. et high-tech-fjernsyn på lengre sikt gir deg mer glede enn et teater- eller kinobesøk?

¨

3.    Sammenligner du dine mål og livsomstendigheter med andres?  Tror du at det hjelper deg å orientere deg mot materielt bedre stilte?

¨

4.    Ønsker du å lykkes enda mer i yrket ditt? Tror du, at et avansement vil gjøre deg lykkeligere?

¨

5.    Kalkulerer du hver risiko nøyaktig? Tror du, at man lever lykkeligere, hvis man ikke risikerer noe?

¨

6.    Besøker du mange fester og selskaplige events?  Tror du at en stor bekjentskapskrets bidrar til din lykke?

¨

Vær så vennlig og tell sammen poengene dine: ___. Har du oppnådd mindre enn seks poeng – Gratulere! Du er på god vei til lykke. Ved mer enn seks poeng bør du ubetinget lese videre, for å erkjenne hvordan du skal komme på sporet av lykken din.

Hindringer på vei mot lykken

Befri deg

Befri deg

Det er viktig, at du gjør noe for lykken, men like viktig er det å unngå saker, som står i veien for lykken din. Det kan være:

Ville alt. Lykke kan man ikke kjøpe. En bankkonto som er godt fylt opp og luksus er ingen garanti for et lykkelig liv. Selv det dyre sportsflyet vil før eller senere ikke være mer enn en bil. Sann lykke viser seg i gleden over de enkle ting, som man som oftest ikke kan kjøpe.

Misunnelse.  Alltid å være misunnelig på de som finansielt er bedre stillet, gjør deg under ingen omstendigheter lykkelig. Misunnelse er tvert imot en garanti for vedvarende å være ulykkelig. Rett oppmerksomheten på mennesker som har mindre enn deg selv, og vær takknemmelig, at det går deg bedre enn disse. Takknemlighet er nøkkelen til lykke.

Uoppnåelige mål. For høyt satte mål fører ikke til suksess, men direkte i ulykke. Sikt deg ikke inn på mål, som ikke tilsvarer dine evner eller dine tidsmessige og finansielle muligheter. Med enhver forventning der en blir skuffet synker motivasjonen, for å nå sine mål. Til slutt blir en frustrert istedenfor lykkelig.

Safety first. Den som sjelden våger noe, minimerer sikkert risikoen, men psykologer har funnet ut: Alltid å være på den sikre siden, fører ikke til noen fare, men lar heller ikke lykkefølelsen utfolde seg. Den som aldri mislykkes, den kan heller ikke utvikle seg, og han/hun kan heller ikke bli lykkelig, fordi han/hun mangler erfaringen av sine egne styrker, som gir mot og selvtillit. Altså risiker også du ett eller annet for din lykke.

Ta en risiko

Ta en risiko

Falske venner. Den som bare omgir seg med overfladiske vennskap, for den består akutt fare for lykken. Bare ekte vennskap formidler en følelse av trygghet og fører til lykke. Omgi deg med mennesker som inspirerer og motiverer deg, og unngå de evig kritiserende pessimistene.

Falske venner

Falske venner

nar150

Fra boken «Når du har det travelt, gå langsomt» av Lothar J.Seiwert    

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share