De seks veiene til flow

 

 

BUMERANG
TIPSET

 1. Finn aktiviteter som opptar deg fullt og helt.
Skjeln mellom hva du selv vil – ikke lederen din, din partner, dine venner eller barn, men du selv!
2. Benytt bevisst tiden din.
Prof. Csikszentmihalyi råd: Skriv i løpet av to uker hvert 15 minutt nøyaktig opp hva du akkurat gjør, fra du står opp til du går til sengs. Skriv ned dine følelser til aktivitetene. Spor opp de tidene du tilbringer med unyttig kram. Og de, der du føler deg spesielt lykkelig.

3. Utform fritiden din aktiv. Timene foran fjernsynet fører ikke til flow, men til kjedsommelighet. Men desto mer musikk, sport , spill, hobbyer.
4. Ta vare på kroppen din.
Når den kniper og plager, og du ikke føler deg vell på grunn av mangel på søvn, bevegelse og vitalitetsstoffer, erfarer du heller ikke flow.

5. Sett deg realistiske mål.
Sett målene akkurat så høyt at de kan nåes når du fullt ut bruker dine ferdig-heter, men vær ikke urealistisk. Fordi du akkurat må kunne mestre utfordringen.

6. Skriv opp hva du liker i arbeidet ditt.
Studier viser: Flow dukker oftere opp i arbeidet enn i fritiden. Mange mennesker er slett ikke bevisst på hvor mye de elsker arbeidet sitt.

 

bum150

Fra boken «Bumerang prinsippet – mer tid til lykke» av Lothar J. Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share