Livsbalanse – andre element:Kropp og helse (K42a)

 

 _________

7-ganger tid for kroppen!

Forutsetningen for et lengre liv er altså, at du lever etter ditt indre ur. Nå må du bare investere nok tid i kroppen din – så holder du deg ung lenge. Formelen heter: 7-ganger litt tid.

 

Øk løpende dine aktiva på
livstidskontoen: Bevegelse.

1. Bygg ned kalorier

Den sikreste veien til din maksimale livstid, går igjennom bevegelse.

Forskere har fastslått: Den som trener vekk 2500 kalorier i uken, lever lengre. Inkluder inn i hverdagen din de fire bevegelsesreglene som forlenger livet ditt.

Bevegelsesregler

Løp, gå, sykl minst 30 minutter fire – til syv ganger i uken.

Hvis du ikke gjør det alene, så bestiller du en fitnesstrener, avtal med en venn eller en venninne eller start i en idrettsgruppe.

Invester hver dag 10 minutter i dine muskler. Etter nyeste US- forskningsres-ultater rekker 10 minutter for maksimal gevinst. Kjøp en fleksistrikk og/eller manual fra en sportsbutikk med forklaring.

Inkluder så mange små bevegelsespauser inn i hverdagen, som du kan. Benytt trapper, gå for å kopiere, strekk ut musklene dine, mens du telefonerer. Gå til fots for å handle.  Still deg på tå når du pusser tennene og vipp aktivt opp og ned.

_________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – andre element:Kropp og helse (K26)

Lerke eller ugle?

 

Slik gjør jeg det

Vinne en time med å løpe

Jeg er en ugle. Sengen holder fast på meg om morgenen! Jeg trenger 90 minutter for riktig å komme i gang. Nå har kronobiologene funnet ut, hva som trekker opp det indre ur: Lys og bevegelse. Og det utnytter jeg: Jeg småjogger hver morgen. Minst 30 minutter. Deretter er jeg frisk og rørlig. Og det sparer meg anløpstiden på de andre 60 minuttene. Slik vinner jeg hver dag en time. I løpet av året blir det 365 timer. Det er vel noe – eller?

_________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Øvelse V: Vårt tempo


Slowing down vil ikke lovprise langsomheten som et prinsipp. Langsomheten har ingen verdi i seg selv. Langsomhet og hurtighet er som brødre og søstre, de utfyller hverandre. Bare hvis vi forstår og mestrer langsomheten kan vi være raske, uten å miste oss selv. Bare hvis vi mestrer hurtigheten kan vi være langsomme, uten å stivne.

Alt som er, har et absolutt og et relativt tempo. Det absolutte tempoet referer til hastigheten på en aktivitet. Det relative tempoet betrakter hastigheten av en aktivitet i forhold til omverdenen. Både absolutt som også relativt tempo er relevant for slowing down.

Når det gjelder absolutt tempo: Ethvert objekt, hver prosess, hvert menneske, hver maskin, hver bevegelse og hver aktivitet beveger seg i et mulig hastighetsintervall. Hver aktivitet har sin egentid. Vi kan ikke skrive hvilken som helst tekst med fyllepennen på et stykke pergament raskt eller langsomt. Skriver vi for langsomt lager vi blekkflekker. Skriver vi for raskt blir skriften vår uleselig. Slowing down spør derfor alltid først etter det hensiktmessige tempoet med hensyn til aktiviteten selv.

Hva er de positive effektene som vi vinner gjennom å senke det for høye absolutte tempoet?

 • Våre feil har mindre konsekvenser.
 • Våre feil blir mer kalkulerbare i sin virkning.
 • Vekselvirkningene til andre prosesser blir lettere å fornemme.
 • Energiforbruket synker eksponensielt.
 • Ressursene som settes inn blir mindre belastet og brukes langsommere opp.
 • Bremseveien forkorter seg, reaksjonstiden forlenger seg og å veksle retning blir lettere.
 • Det blir mer tid til å verdsette og bearbeide aktivitetene.

En skilærer sa en gang til meg: ”Om en kan stå på ski eller ikke, ser jeg lettest, når han/hun kjører langsomt.”  Den som kan være rask, den er ofte også en mester i langsomhet. Langsomhet tvinger en til å være eksakt. Den gjør feil synlig og utvider fornemmelsesområdet. Mange lærere i asiatisk kampsport bruker denne bevisste nedsettelsen av tempo som læringsprinsipp. Deres elever gjennomfører grunnbevegelsene ofte over måneder og år kun i tidslupetempo. Når de har mestret langsomheten får de lov til også å agere raskt. Hvilken bemerkelsesmessig forskjell til vår kollektive utålmodighet. Bevisst nedsettelse av tempoet er de største skattene på vår slowing-down-vei.

Stoppesteder mindfullness

Stopp opp … hvis du tenker: ”Du verden, så langsom han er”

Stopp opp … hvis du overstiger dine hastighetsreserver

Stopp opp … før du melder deg på et crashkurs

 • Lukk øynene og tenk på personer som har kommet i vanskeligheter på grunn av for høyt tempo.
  Tenk på venner, slektninger, kjente, kollegaer og prominente. La ansiktene deres passere i revy. Hvordan lever disse menneskene i dag? Hvilken pris har de betalt for sitt tempo?
 • Søk et uforstyrret sted, der du ikke kan bli iakttatt.
  Mål opp en strekning på fem meter. Ta deg nå fem minutter tid til å gå disse fem meterne. Skritt for skritt, med full konsentrasjon. Gi akt på hvert skritt. Gjenta denne øvelsen to ganger. Forsøk i en hektisk situasjon å huske denne følelsen.

__________

Øvelse W: «Vår aktivitetskvalitet» kommer onsdag  1. september. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken Slow down your life” av Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness” og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Sjekkliste for utvikling av nye ideer

Kra16_250

 

Kan det gjøres større?

Legge til? Gjøre sterkere? Lengre? Tilføre ekstra verdi? m.fl.

Kan vi gjøre det mindre?

Kan noe trekkes fra? Mindre? Miniatyr? Lavere? Kortere? Lettere? Utelate? Gjøre strømlinjeformet? Oppdele?

Kan det arrangeres på en annen måte?

Annen rekkefølge? Annen lay-out? Bytte om årsak og virkning? Bytte om posistiv og negativ? Bytte om rollene? Bytte om stillingene?

Kan det gjøres annet bruk av det?

Nye måter i eksisterende utførelse? Nye bruksområder hvis modifisert?

Kan noe etterlignes?

Hva annet ligner det på? Har noe lignende skjedd tidligere? Hva kan jeg kopiere? Hvem bør jeg etterligne?

Kan det forandres?

Hvordan kan vi forandre det til det bedre? Kan vi endre fremstillingsprosessen? Kan vi forandre farve, bevegelse, lyd, lukt, smak, form? Andre forandringer?

Hva kan vi sette i stedet?

Kan vi skifte det ut med noe annet? Andre prosesser? Andre steder? Annen drivkraft? Annen metode? Annen tid?

Kan det gjøres omvendt?

Kan vi dreie det rundt? Hvorfor ikke snu det opp ned? Kan vi bytte om utside og innside? Kan vi se saken fra en annen synsvinkel?

Kan det kombineres?

Hva med en blanding, en legering, et sortiment? Kan vi kombinere delene, fomålet eller ideene?

Del på bloggen

Bookmark and Share

De seks veiene til flow

 

 

BUMERANG
TIPSET

 1. Finn aktiviteter som opptar deg fullt og helt.
Skjeln mellom hva du selv vil – ikke lederen din, din partner, dine venner eller barn, men du selv!
2. Benytt bevisst tiden din.
Prof. Csikszentmihalyi råd: Skriv i løpet av to uker hvert 15 minutt nøyaktig opp hva du akkurat gjør, fra du står opp til du går til sengs. Skriv ned dine følelser til aktivitetene. Spor opp de tidene du tilbringer med unyttig kram. Og de, der du føler deg spesielt lykkelig.

3. Utform fritiden din aktiv. Timene foran fjernsynet fører ikke til flow, men til kjedsommelighet. Men desto mer musikk, sport , spill, hobbyer.
4. Ta vare på kroppen din.
Når den kniper og plager, og du ikke føler deg vell på grunn av mangel på søvn, bevegelse og vitalitetsstoffer, erfarer du heller ikke flow.

5. Sett deg realistiske mål.
Sett målene akkurat så høyt at de kan nåes når du fullt ut bruker dine ferdig-heter, men vær ikke urealistisk. Fordi du akkurat må kunne mestre utfordringen.

6. Skriv opp hva du liker i arbeidet ditt.
Studier viser: Flow dukker oftere opp i arbeidet enn i fritiden. Mange mennesker er slett ikke bevisst på hvor mye de elsker arbeidet sitt.

 

bum150

Fra boken «Bumerang prinsippet – mer tid til lykke» av Lothar J. Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share