Livsbalanse – andre element:Kropp og helse (K18)

________

 Lerke eller ugle?

 

Klokken 15 til 17: Andre høydepunkt på dagen

 Prestasjonskurven stiger videre. Nå kommer høytiden for uglen. Pust og puls når toppverdier, hår og negler vokser raskest. Manuell aktivitet, som krever ferdigheter og tempo, gjøres nå lettest. Ånden er villig. Fremfor alt langtids-hukommelsen.  Nå burde de viktigste aktivitetene bli gjort. Pugge gloser eller holde et foredrag.

Du er sensibel – en god tid for kjærlighet. Fra og med klokken 16 er du mer mottagelig for stress. I denne tiden passer det godt med monotone aktiviteter.  I tillegg synker smertesensibiliteten med to tredjedeler. Den beste tiden for å besøke legen. Den som lar seg vaksinere på denne tiden, er mindre sensibel for bivirkninger.

_________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Øvelse 8: Simplify ( å forenkle) – Deg selv

Deg selv. Det siste punktet handler om livsmål, tilfredshet og lykke, meningen med livet ditt. Når alle de forutgående områdene er blitt forenklet, vil personligheten din komme frem i et langt klarere lys, slik at du kan utfolde dine sterke sider. Her brukes enneagrammet som et redskap til å løse gåten om deg selv.

Spørsmål til leksjonen

Fra ditt personlige ståsted …

  • Ser du deg selv som en spirituell eller relgiøs person?  Hva betyr dette for deg? Beskriv hvordan du spirituelt eller relgiøst praktiserer dette.
  • Tilbringer du noen tid i naturen? Hvis det er slik beskriv dine erfaringer. Ser du noen sammenheng mellom å være i naturen og din spiritualitet? Hvis det er slik, beskriv hva du føler.
  • Er du engasjert i noen kreative aktiviteter eller praksiser? Hvis de er slik, så beskriv dine erfaringer . Hvilke sammenhenger, hvis noen, er det mellom dine kreative aktiviteter og din spiritualitet?
  • Har du noen erfaringer som taler om et indre liv? Ikke begrens deg til det som blir diskutert i denne leksjonen. Beskriv disse erfaringene og hva de mener for deg.
  • Tenk på hva som bidrar i livet ditt til din følelse av indre fred og hva som kommer i veien for denne følelsen. Hvordan kan du modifisere ditt livsmønster for å stimulere til en følelse av indre fred?
  • Føler du en sammenheng mellom spiritualitet og det å leve enkelt? Hvis det er slik, beskriv hva denne sammenhengen betyr for deg.

   Image

   Se på det store bildet …

    • Vektlegger din kultur  det indre livet høyt? Beskriv måter dette gjøres på eller ikke gjøres på.
    • Tenk på sosiale og offentlige policyer som vil støtte opp om mulighetene for folk til å erfrare indre enkelthet. Beskriv disse så detajert som mulig.
    • Føler du at spiritualitet har en rolle med å  fremme global fred og rettferdighet på? Hvis det er slik, beskriv hvordan spiritualitet kan innfluere på disse globale resultatene.

     Simplify your life øvelser

     • Start en takknemmelighetsjournal. Skriv hver dag ned tre ting som du er takknemmelig for. Gjør dem spesifikke for hver dag. «Jeg er takknemmelig for å ha en partner som elsker meg,” kan du skrive.
     • Praktiser din «stillhetstid«.  Start med 5 til 10 minutter og utvid den gradesvis til 30 minutter hver dag. For mange mennesker  er dette best og lettest om morgenen. Men det viktigste er å finne en tid som passer best for deg personlig. Mediter, skriv i din journal, praktiser yoga, gå ut i naturen, sitt rolig, gjør det du har lyst til, så lenge du er alene og i stillhet.
     • Vær alene ute i naturen.  Gå på stier som er godt skiltet. Vær våken og til stede i øyeblikket.
     • Hvis du trives med kunstneriske og kreative aktiviteter, unn deg tid til dette hver uke til å praktisere din aktivitet. Hvis du er ny til et medium som du velger, vurder å ta et kurs for å få startet. Etter som du  gjør fremskritt i å lære aktiviteten, spør deg selv om, og hvordan din aktivitet er knyttet til din spirituelle del.
     • Hvis du er interesert iI å få ting til å gro, vurder å lese noen av de mange bøkene om spirituelle aspekter ved hagearbeid. Ditt bibliotek bør ha noen bøker om emnet. Tenk på dine egne erfaringer med hagen din. Er det en sammenheng der til din spiritualitet?

     Simplify – Deg selv – Årlig sjekkliste

      • Ta et tilbakeblikk på din spirituelle praksis det siste året. Hva fant du som ga deg best belønning? Hva ønsker du å fortsette med, tilføye eller fjerne fra livet ditt?
      • Ta et tilbakeblikk “Simplify your life øvelser “ for å se om noe interesserer deg, eller stimulerer deg til flere spirituelle eventyr.

       __________

       Øvelse 9 : «Simplify ( å forenkle – Ta vare på jorden og miljøet » kommer fredag 15. oktober. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover.

       ________

       Boken “Simplify your life“ av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert kan du kjøpe hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

       simpl150

       Les mer i “Simplify your life” av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert.

       __________

       De følgende bøkene og andre ressurser vil gi deg en omfattende oversikt over ”simplify your life”:

       Andrews, Cecile: The circle of Simplicity – Return to the Good Life
       Davidson, Jeff: The Joy of Simple Living
       Elkin, Bruce: Simplicity and Success¨
       Küstenmacher, Werner mot Seiwert, Lothar: Simplify your life
       Luhrs, Janet: The Simple Living Guide
       Marco von Münchenhausen. Entrümpeln mit dem inneren Schweinehund
       Roth, Susanne: Einfach aufgeräumt!
       Pierce, Linda Breen: Simplicity Lessons
       Simperl, Michael: Lessness – Weniger ist mehr – geniesse es
       St. James, Elaine: Simplicity – Easy Ways to Simplify and Enrich your Life
       St. James, Elaine: Simplify your Work Life
       St. James, Elaine: Inner Simplicity
       St. James, Elaine: Living the Simple Life

       _____________

       Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

       Del på bloggen

       Bookmark and Share

       Øvelse 4: Simplify ( å forenkle) – Din tid

       Din tid. Også her kan det være god grunn til opprydning og forenkling. De fleste lider av tidsnød, og det forårsaker stress. Her inngår emner som aktiviteter, perfeksjonisme, tempo, nei takk og pauser.

       Spørsmål til leksjonen

       Fra ditt personlige ståsted …

       • Fullfør et tidsarbeidsark på hvordan du bruker tiden din, fra morgen til kveld. Skriv ned estimert tid, å gi hver aktivitet poeng, og hva som er din ideale tidsfordeling.
       • Tenk på hva du har lært av å forberede dette tidsarket. Var det noen overraskelser? Er du fornøyd med hvordan du spanderte tiden? Hvis ikke hvilke områder føler du er ute av balanse?
       • Skriv ned 10 ting som du vil gjøre hvis du hadde mer fritid i livet ditt. Hvor mye tid bruker du på hver av disse i dag?
       • Vurder måter du kan skifte livsstilen din på, mer i retning av modellen for ideell bruk av tiden din. Identifiser både korttids-og langtidsløsninger. Vær kreativ og vågal. Drøm stort. Skriv ned så mange ideer som du kan.
       • Har du noengang erfart at du mister all følelse av tid? (Dvs. på fagspråket FLOW). Hva gjør du når dette hender? Beskriv hvordan dette føles.
       • Hovordan føler du deg når du gjør ting som å gjøre rent, lage mat, havearbeid eller reperasjoner? Nyter du disse aktivitetene eller føler du at de er kjedelige eller kun en byrde? Hvilke andre faktorer influerer på din erfaring å arbeide med hendene eller kroppen? F.eks. hvis du arbeider sammen med andre, forandres da erfaringen? Gjør tiden du må bruke på aktiviteten en forskjell?

       Image

       Se på det store bildet …

       • Hva er det største tidsbeskjeftigelsen i samfunnet vårt i dag? Hva bidrar til vår bruk av tid på lavt prioriterte aktiviteter?
       • Betrakt implikasjonene av offentlige rettningslinjer/lovverk/politikk som favoriserer redusert arbeidstid. Hva taler for og i mot? Hvordan kan en slik politikk iverksettes på best mulig måte? Hvordan kan du selv høste fordeler av dette?
       • Hvilke annen sosial og offentlig politikk kan ha en positive virkning på hvordan tiden erfares? Beskriv slike rettningslinjer/lovverk så godt du kan i detalj.

       Simplify your life øvelser

       • I en uke observer når og hvorfor du føler at tiden din berøves. Skriv ned disse tidene. Å bli oppmerksom på din erfaring med tidstyver er ditt første skritt for å skape tidsoverflod(tilstrekkelighet).
       • Ta en aktivitet med lav verdi fra din tidsfortegnelse og erstatt det med en verdifull aktivitet. Den kan kun være en dag i uken, men det er en start.
       • Ta deg en avslappingsdag—lev en hel dag uten planer. Bare gjør det du føler at du ønsker å gjøre.  Lev denne dagen uten noen forventning om å gjøre noen spesielle ting.
       • La klokken være hjemme når du virkelig trenger en. F.eks. hvis du planlegge å gå på kino og deretter dra hjem igjen, trenger du ingen klokke. Eller prøv å å gå en hel dag uten å bære et armbåndsur.
       • Prøv å la være å konsumere media i en uke. I løpet av denne uken avstå fra å se fjernsyn, lytte til radio eller lese aviser eller tidsskrifter. På slutten av «fastekuren» fra media, skriv ned hvordan du følte det, hva som var positivt og/eller negetivt ved det, og vurder hvor mye mediastimulering du ønsker  i livet ditt.
       • Hvis du finner ut at du tilbringer regelmessig tid sammen med folk eller med aktiviteter som ikke er av høy verdi for deg , prøv denne øvelsen. Først finn ut hvor mye tid du trenger for dine topp prioriteter – ditt arbeid og transporttid, tid til famlien, tid til deg selv, daglig trening, søvn, måltider og nødvendig rutinearbeid. Hvis du har en sterk lidenskap eller hobby. Kan det være at du ønsker å inkludere denne aktiviteten på din liste over topp prioriteter? Deretter bestemmer du hvor mye tid du har til overs til andre interesser, folk og aktiviteter hver uke. Slik kan du f.eks. konkludere med at du kun har 10 timer i uken som du kan bruke etter behag. Bestem deg deretter for ikke å planlegge ut over dette antallet timer.

       Simplify – Din tid – Årlig sjekkliste

       • Fullfør skjemaet for hva du bruker tiden din til.  Sammenlign resultatet av tiden med rsultatet fra forrige år. Er du kommet nærmer din ideale bruk av tiden din?
       • Sett noen spesifikke mål for året som kommer for å nærme deg ditt ideal. Vær spesifikk og sett realistiske mål.

       ____________

       Øvelse 5 : «Simplify ( å forenkle – Din helse » kommer mandag 4. oktober. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover.

       ________

       Boken “Simplify your life“ av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert kan du kjøpe hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

       simpl150

       Les mer i “Simplify your life” av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert.

       __________

       De følgende bøkene og andre ressurser vil gi deg en omfattende oversikt over ”simplify your life”:

       Andrews, Cecile: The circle of Simplicity – Return to the Good Life
       Davidson, Jeff: The Joy of Simple Living
       Elkin, Bruce: Simplicity and Success¨
       Küstenmacher, Werner mot Seiwert, Lothar: Simplify your life
       Luhrs, Janet: The Simple Living Guide
       Marco von Münchenhausen. Entrümpeln mit dem inneren Schweinehund
       Roth, Susanne: Einfach aufgeräumt!
       Pierce, Linda Breen: Simplicity Lessons
       Simperl, Michael: Lessness – Weniger ist mehr – geniesse es
       St. James, Elaine: Simplicity – Easy Ways to Simplify and Enrich your Life
       St. James, Elaine: Simplify your Work Life
       St. James, Elaine: Inner Simplicity
       St. James, Elaine: Living the Simple Life

       _____________

       Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

       Del på bloggen

       Bookmark and Share

       Øvelse W: Vår aktivitetskvalitet

       I politikk, teknikk og økonomi blir det snakket mye om kvalitet. Kvalitet vurderer forskjellige egenskap-er av et produkt, en prosess eller en tjeneste med hensyn til ytelsesrelevante størrelser som kostnader, arbeid og tid. Kvalitet er et blandet begrep som vi selv definerer ut ifra verdensanskuelser, profesjon, krav og målsetting.  Kvalitet tjener alltid en bestemt hensikt. Når slowing down blir viktig for livet vårt stiller vi andre krav til kvaliteten av våre handlinger enn tidligere. Slowing down bedømmer vesentlig sterkere de indre enn de ytre virkningene av en handling. Vi vil vurdere, hvordan våre handlinger influerer på fred, sindighet og frihet i livet vårt eller hvordan stress og uro fremkalles.

       Aktsomhet eller i hvilken mental tilstand utfører jeg en aktivitet?

       Vår mentale tilstand er en integrert del av enhver situasjon. I kinesiske klostre var det lenge vanlig, at kun de fredligste, vennligste og de mest stabile medlemmene av fellesskapet fikk lov til å lage mat. Måltider som har vært laget med kjærlighet og oppmerksomhet kan ernære oss i dybden. Vi spiser ikke kun grønnsakene som er tilberedet, men også tankene, følelsene og oppmerksomheten i matlagningen.

       En forsoning er en større suksess, jo mindre vi fornemmer bitre følelser, og desto mer vi føler fred i vårt indre. Bevisstheten for det rette tidspunktet vokser ut ifra oppmerksomheten for situasjonen og vår egen mentale tilstand.

       __________

       Takknemlighet eller verdsetter jeg de aktuelle aktivitetene tilstrekkelig?

       Vi tar mange ting som selvsagt som ikke er selvsagt. Når vi verdsetter enkle ting – som møtet med en venn eller evnen til å gå uten kunstig hjelp –, oppstår takknemlighet. Der takknemlighet mangler, flytter ofte fortvilelsen inn. Verdsette vil si å bøye seg for de mange små og store undre. Disse små forbøyningene smykker dagen vår. Ofte er det først tapet som lærer oss noe om verdien av en tilstand. Hvor bevisst tok ofrene fra 11. september 2001 farvel fra sine familier? Dager der jeg ikke i tilstrekkelig grad har verdsatt det positive i mitt liv, er dager som jeg føler en atskillelse fra livet.

       ___________

       Fullstendighet eller etterlater mine aktiviteter rester?

       På engelsk finnes det flotte uttrykket ”completed action”, den fullstendige aksjon. En fullstendig aksjon etterlater ingen rester. Naturligvis virker også de inn på fremtiden, men de er samtidig i seg selv runde og avsluttet. Vi må ikke bekymre oss om dem mer. Etter at vi har laget mat, rengjør vi serviset og stiller alt tilbake på sin plass. Ingen skitten tallerken vil i dagevis stirre på oss. Får vi i oppdrag å formidle en nyhet, da overrekker vi denne eller informerer oppdragsgiveren omgående, at den ikke kunne formidles. Det som vi bevisst begynner og bevisst avslutter kan bli avsluttet i det indre og i det ytre. Når derimot våre aksjoner etterlater rester blir livet vårt komplisert. I våre skuffer begynner halvferdige ting å samle seg. Det som ikke er avsluttet, vender tilbake, holder oss i ånde og sprer energien vår.

       _________

       Transisjon eller hvordan utformer jeg overgangen mellom to aktiviteter?

       Mellom to aktiviteter ligger også vår sjanse til kort å stoppe opp og puste ut. Slowing down trenger denne fasen med bevist overgang, denne naturlige pausen som vi lærer å kjenne på slutten av en aksjon. Mange ganger rekker et par sekunder, mange ganger trengs det lenger tid. Må vi virkelig kjøre tilbake til kontoret direkte etter begravelsen til en venn? Må vi virkelig styrte rett inn i den neste relasjonen etter et brudd? Uten bevisste overganger kan vi ikke riktig bearbeide og innordne våre aktiviteter. Uten overgang faller det vanskelig for oss å se at vår neste aktivitet kan være flukten fra smerten av den aktuelle aktiviteten. Uten bevisste overganger øker misforståelsene og uhellene i hverdagen.

       _____________

       Reduksjon eller når er det nok?

       Mindre er ofte mer. Mer aktivitet betyr ikke, at vårt liv må bli lykkeligere. Tvert imot. En av de mest effektive metodene til slowing down kan være reduksjonen av våre aktiviteter. Færre prosjekter. Færre avtaler. Mindre arbeid. Mindre konsum. Vi går ikke ut over våre grenser. Jo mindre vårt ”pliktprogram” blir, desto friere kan livet utfolde seg. Timer med fritid blir lettere mulig. Denne bevisste reduksjonen av vår aktivitetsgrad kan ha konsekvenser på andre områder. Kanskje tjener vi mindre penger, har mindre makt eller nyter mindre offentlig anseelse. Dette tapet er ikke alltid enkelt å holde ut. Men vår streben etter ”mer!” er det som fører oss på villspor. I kinesisk ”Toa-te-king” finner vi setningen: ”Når du vet, at nok er nok da vil du alltid ha nok.” Denne setningen kan vi bevege lenge i hjertet vårt, spesielt før vi styrter oss inn i et nytt prosjekt.

       __________

       Hierarkiløst eller hvor sterkt skiller jeg mellom mine yndlingsaktiviteter og aktiviteter som jeg ikke liker?

       Vi streber ofte etter å utføre våre yndlingsaktiviteter mens vi helst unngår aktiviteter som vi ikke liker. ”Teater, gå ut å spise og reise: Ja!” – ”å vaske toaletter, selvangivelsen og besøk hos tannlegen: Nei!” Hver og en av oss har sin personlige preferanseliste. Jo mer vi vil unngå en aktivitet eller strebe etter en annen, desto mer speed-up-energi generer vi. Klarer vi derimot skritt for skritt å gjøre oss til venn med de aktivitetene vi ikke liker, vinner vi fred. I Plumvillage lærte jeg forbausende mye om min forestilling av lykke ved å gjøre rent toalettet. De dagene, der jeg med glede kunne gjøre rent de franske utedoene, var dager da jeg også kunne glede meg over mange andre tilsynelatende uinteressante aktiviteter – og ikke bare mine yndlingsaktiviteter. Vårt aktivitetshierarki står mellom oss og den enkle gleden.

       _______

       Stoppesteder mindfullness

       Stopp opp …  når noe faller ut av hånden din

       Stopp opp … når du absolutt må utføre en aktivitet

       Stopp opp … når du planlegger helgen

       • Skriv i en uke opp alle aktivitetene som du tilbringer mer enn tretti minutter med i løpet av en dag.
        Vær så detaljert som mulig i kategoriene arbeid, fjernsyn, spising, avislesing, hygiene, lek, sport etc. Detaljer disse i trinn nummer to i større tidsblokker som for eksempel fjernsyn i kategoriene ”nyheter”, ”filmer”, ”serier” etc. Se mer nøyaktig på listen du har laget. Dette er livet ditt! Hvilken kvalitet har de enkelte aktivitets-blokkene med hensyn til spørsmålene stilt ovenfor? Kontroller om du kan stryke aktiviteter med mindre handlingskvalitet fra hverdagen din.
       • Verdsett før starten på hvert måltid maten og kokken.
        Formuler en enkel formel som du kan uttrykke takknemlighet med, og si denne lavt eller høyt før begynnelsen på måltidet.

       ______________

       Øvelse X: «Våre vaneenergier» kommer i fredag  3. september. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

       ________

       Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

       slow150


       Les mer om boken Slow down your lifeav Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness” og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike


       Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

       _______________________________

       Del på bloggen

       Bookmark                     and Share

       Øvelse V: Vårt tempo


       Slowing down vil ikke lovprise langsomheten som et prinsipp. Langsomheten har ingen verdi i seg selv. Langsomhet og hurtighet er som brødre og søstre, de utfyller hverandre. Bare hvis vi forstår og mestrer langsomheten kan vi være raske, uten å miste oss selv. Bare hvis vi mestrer hurtigheten kan vi være langsomme, uten å stivne.

       Alt som er, har et absolutt og et relativt tempo. Det absolutte tempoet referer til hastigheten på en aktivitet. Det relative tempoet betrakter hastigheten av en aktivitet i forhold til omverdenen. Både absolutt som også relativt tempo er relevant for slowing down.

       Når det gjelder absolutt tempo: Ethvert objekt, hver prosess, hvert menneske, hver maskin, hver bevegelse og hver aktivitet beveger seg i et mulig hastighetsintervall. Hver aktivitet har sin egentid. Vi kan ikke skrive hvilken som helst tekst med fyllepennen på et stykke pergament raskt eller langsomt. Skriver vi for langsomt lager vi blekkflekker. Skriver vi for raskt blir skriften vår uleselig. Slowing down spør derfor alltid først etter det hensiktmessige tempoet med hensyn til aktiviteten selv.

       Hva er de positive effektene som vi vinner gjennom å senke det for høye absolutte tempoet?

       • Våre feil har mindre konsekvenser.
       • Våre feil blir mer kalkulerbare i sin virkning.
       • Vekselvirkningene til andre prosesser blir lettere å fornemme.
       • Energiforbruket synker eksponensielt.
       • Ressursene som settes inn blir mindre belastet og brukes langsommere opp.
       • Bremseveien forkorter seg, reaksjonstiden forlenger seg og å veksle retning blir lettere.
       • Det blir mer tid til å verdsette og bearbeide aktivitetene.

       En skilærer sa en gang til meg: ”Om en kan stå på ski eller ikke, ser jeg lettest, når han/hun kjører langsomt.”  Den som kan være rask, den er ofte også en mester i langsomhet. Langsomhet tvinger en til å være eksakt. Den gjør feil synlig og utvider fornemmelsesområdet. Mange lærere i asiatisk kampsport bruker denne bevisste nedsettelsen av tempo som læringsprinsipp. Deres elever gjennomfører grunnbevegelsene ofte over måneder og år kun i tidslupetempo. Når de har mestret langsomheten får de lov til også å agere raskt. Hvilken bemerkelsesmessig forskjell til vår kollektive utålmodighet. Bevisst nedsettelse av tempoet er de største skattene på vår slowing-down-vei.

       Stoppesteder mindfullness

       Stopp opp … hvis du tenker: ”Du verden, så langsom han er”

       Stopp opp … hvis du overstiger dine hastighetsreserver

       Stopp opp … før du melder deg på et crashkurs

       • Lukk øynene og tenk på personer som har kommet i vanskeligheter på grunn av for høyt tempo.
        Tenk på venner, slektninger, kjente, kollegaer og prominente. La ansiktene deres passere i revy. Hvordan lever disse menneskene i dag? Hvilken pris har de betalt for sitt tempo?
       • Søk et uforstyrret sted, der du ikke kan bli iakttatt.
        Mål opp en strekning på fem meter. Ta deg nå fem minutter tid til å gå disse fem meterne. Skritt for skritt, med full konsentrasjon. Gi akt på hvert skritt. Gjenta denne øvelsen to ganger. Forsøk i en hektisk situasjon å huske denne følelsen.

       __________

       Øvelse W: «Vår aktivitetskvalitet» kommer onsdag  1. september. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

       ________

       Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

       slow150


       Les mer om boken Slow down your life” av Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness” og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike

       Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

       _______________________________

       Del på bloggen

       Bookmark                     and Share

       Øvelse T: Fem nøkler til våre aktiviteter

        

       Oppmerksomhet.

       Det sentrale spørsmålet her er: ”Hva gjør jeg akkurat nå?” I løpet av en dag kan vi miste oss selv hundrevis av ganger i våre aktiviteter. Når vi sitter, tenker vi allerede på å stå opp, når vi står opp, tenker vi allerede på å gå, når vi går, tenker vi allerede på å komme frem. Blir vi derimot ved en sak, kan tilsynelatende uinteressante aktiviteter som å pusse tenner bli interessante. Det trengs ingen dyre eller spesielt opphissende aktiviteter, for å føle seg levende og våken. I nåværende øyeblikk blir hverdagen til opplevelse. Dyp opplevelse har i første omgang lite med den konkrete aktiviteten å gjøre, men er avhengig av graden av vår bevissthet. Er vi til stede i øyeblikket, utføres aktivitetene våre lett og lekende.  Denne fullstendige sammensmeltingen av bevissthet og handling kaller buddhistiske meditasjonslærere for samadhi. Bevisste handlinger gir livet vårt friskhet og konsentrasjon.  Oppmerksomhet i alle våre aktiviteter er ytterst tilfredsstillende og en livslang øvelse.

       Forandring.

       Selv om vi tusen ganger har utført en aktivitet, er den dog aldri den samme. Hver situasjon er ny. I oss og om oss har forandringer funnet sted på forskjellige nivåer.  Ser vi på de mange små hverdagssyslene blir vår åpenhet opprettholdt. Vi unngår faren med å stivne i rutiner. Denne indre åpenheten kaller vi begynnersinn.

       Ingen begynnelse/ingen slutt.

       Vår fortid er alltid til stede i nåværende øyeblikk.  To mennesker kan tilsynelatende gjøre nøyaktig det samme, men det har fullstendig forskjellig konsekvenser.  Den ene blir feiret, den andre blir sagt opp. Handlingene i fortiden kan hjelpe oss og beskytte oss og skade oss. Og hver aktivitet sår nye frø for fremtiden. Alt, som vi gjør er bundet sammen i dette tidsmessige nettverket av årsak og virkning. Derfor er det lite hensiktmessig å betrakte en enkelt aktivitet isolert.

       Ingen handling er ubetydelig. I det små vises det store. En mester i kalligrafi fører hvert forberedt håndgrep akkurat like aktsomt som den egentlige tegningen. Rengjøringen av malebordet, utbredelsen av penslene, utrøringen av blekket, tegningen, rengjøringen av penslene, utrullingen av pergamentene, sluttrengjøringen – ingen ting er uviktig. De små ting skaper det store.

       Utvikling.

       Livet har sine årstider og i hver årstid kan vi utvikle andre evner. Bevistgjør vi dette ovenfor oss, kan vi uten forbitrelse ta avskjed med aktiviteter som vi ikke kan utføre mer på grunn av vår helse, vår alder eller pengepung. Vi må ikke gjøre noe drama av tapene. Livet er evig gevinst og tap av aktivitesspillerom.  Hver gevinst kan beskrive en utviklingshemsko. Hvert tap er en utviklingssjanse.  Der noe går tapt kan noe nytt vise seg. Ser vi slik på livet vårt kan vi selv i tider med tap se nye muligheter for livet vårt.

       Rytme.

       Hver aktivitet har sin rette målestokk, sin egentid og sin naturlige plass i forhold til alle andre aktiviteter. Blir vi for ensidige, skader vi oss. Vier vi en aktivitet forholdsmessig mye eller lite tid og energi, kan andre områder i livet vårt komme ut av balanse. Slowing down forsøker å unngå ekstremer. Natur og by. Yrke og familie. Sinn og kropp. I livet vårt kan mange rytmer forenes.

       _________

       Øvelse U: «Vår motivasjon» kommer i fredag 27. august. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

       ________

       Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

       slow150


       Les mer om boken Slow down your life” av Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness” og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike

       Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

       _______________________________

       Del på bloggen

       Bookmark                     and Share

       Reflekter over hva som virkelig er viktig for deg

        

       Skriv ned en liste over saker og gjøremål som er viktig for deg personlig. Bruk uken til stadig l å reflektere og handle etter det som er viktig for deg personlig, nemlig din prioriteringsliste. På slutten av uken kan du gjøre en «gap-analyse» for å se om du virkelig har konsentrert deg om det som er viktig for deg personlig, eller har brukt tiden din på mange små uvesentligheter.

       Vil du f.eks. gjerne meditere eller jogge, men du klarer ikke å gjøre dette regelmessig, fordi det er så mye annet som presser på og du mangler energi? Hvis dette ergrer deg, da øv med din skriftlige prioriteringsliste.

       Lag en liste over dine daglige gjøremål og aktiviteter som er viktig for deg. Skriv først opp alt det du kommer på.

       Deretter gir du fra 1 til 5 punkter, der 1 er minst viktig og 5 er mest viktig for hvert gjøremål eller aktivitet. Hver ærlig og realistisk. Husk «alt» er ikke viktig 🙂

       Lykke til 🙂

       I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

       1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

       2. Å gi retning (visjon og mål)

       3. Å være offensiv (det vil si handling) 

       Workshop 8: «Hva motiverer meg» kommer mandag 1. mars.  Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail

       Gi150


       Les mer om boken «Gi livet retning«

        Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

        

       Del på bloggen

       Bookmark and Share

       10 hemmeligheter for hvordan du styrker sinnet, kroppen og karaktéren(S)

        

       • Studer følgende bevis på høy karaktér:
        1. Presisjon og klarhet i tanke og tale
        2. Raffinerte og milde manerer
        3. Kraften og vanen med  selviaktagelse
        4. Kraften til personlig vekst
        5. Makt til å oppnå dine mål og drømmer
       • «Ungdom er ikke en tid i  livet, det er en sinnstilstand. Folk eldes bare når de forlater sine idealer og ved å gro vekk fra ungdommens bevissthet. År rynker huden, men å gi opp entusiasmen rynker sjelen … Du er like gammel som din tvil, din frykt, din fortvilelse. Måten å holde seg ung på er å beholde troen.  Hold selvtilliten din ung. Hold håpet ung. – Dr. L. F. Phelan
       • Utforsk de helbredende krefter av kinesisk urtemedisin og lignende østlige strategier for å opprettholde en tilstand av perfekt helse.

        

       • Vær sikker på å organisere tiden rundt sanne prioriteringer i livet ditt. Som Stephen Covey har bemerket: «det er lett å si nei når det et dypere ja brenner inne i deg.»
       • Slå ned på tempoet i livet ditt. I denne komplekse tiden, styrer vi vårt liv i retning av et vannvittig tempo. Fokuser på hva som virkelig er viktig og start med aktiviteter som vil senke tempoet og gjenninnføre den naturlige roen i oss. Sitt i gresset og se opp på den blå himmelen i en halv time. I første omgang er det ikke så enkelt som en skulle tro, og en føler trangen til å stå opp etter bare noen få minutter av en slik nyttig avslapning. Når du er vant til en sunnere livstempo, med regelmessige perioder dedikert til de enkle gleder i livet, vil enhver annen aktivitet bli mer effektiv og hyggelig.
       • Prøv å spise kun frukt og drikk melk en hel dag. Fasting er en kraftig vellykket strategi i østen, som millioner bruker regelmessig for å opprettholde topp helse og mental klarhet. Ved å prøve denne enkle praksisen regelmessig vil du merke en økning i energinivået ditt og en letthet i stegene dine. Store måltider krever en betydelig mengde energi som kunne vært bedre rettet mot mer produktive sysler.
       • Verdsett ektefellens latter og ha partnerens bilde like ved skrivebordet ditt til inspirasjon og hyggelige tanker i løpet av dagen.

        

       • Hvis du er gift, ha partnerens initialer og dine egne inngravert på innsiden av gifteringen din sammen med datoen for ditt ekteskap. Dette er nyttig ikke bare i tilfelle ringene mistes, men sørger for personlige holdbarhet som kan leveres videre til etterfølgende generasjoner.
       • Sinnet er som en hage – som du sår, skal du høste. Når du dyrker det og gir det næring, vil det blomstre hinsides dine villeste forventninger. Men hvis du lar ugresset ta over vil du aldri nå ditt potensial. Det du putter inn,er det du får ut. Så unngå voldelige filmer, dårlige romaner og alle andre negative påvirkninger. Topputøvere er grundige mht. de tanker de lar komme inn i sinnet, i sine hager. Du har virkelig ikke råd til luksusen med en eneste negativ tanke.
       • Ta hundre armbøyninger om dagen og ikke bryt denne vanen. Sterke magemusklene er svært nyttige for å sikre at du nyter topphelse og skadefrie dager. De opprettholder også utseendet og nivået på selvtilliten.

       Les mer i følgende bøker:

       Sharma, Robin, Megaliving
       Sharma, Robin, The Greatness Guide
       Sharma, Robin, The Greatness Guide 2
       Sharma, Robin, Munken som solgte sin ferrari
       Sharma, Robin, Den som søker sin skjebne
       Sharma, Robin, The saint, the surfer and the ceo

        

       Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

       Del på bloggen

       Bookmark and Share

        

        

       10 hemmeligheter for hvordan du styrker sinnet, kroppen og karaktéren(H)

       • Vær snill, hensynsfull og høflig. Menvær  også klok og vit når du skal være tøff og modig. Dette er kjennetegnet på en godt definert karaktér og du vil sikkert få respekt. Det er mest nyttig å lese bøker om vennlighet og styrke relasjoner ved å være en god lytter, vise andre oppriktige takknemlighet og raffinere andre mellommenneskelige ferdigheter. Men for virkelig å lykkes må man også innse, at verdslig visdom og skarpsindighet er essensielle ferdigheter å fostre. Bli ekspert på menneskelig psykologi og kunne lese essensen av mennesker,og vær klar over politikken rundt deg. Overse smålig sladder og kontorpolitikk, men sett pris på at de faktisk eksisterer, og vit hva som foregår bak ryggen din.

        

       • Skap bildet ditt som en svært kompetent, sterk, disiplinert, rolig og anstendig individ. Finn den avgjørende balansen mellom å arbeide på bildet du viser til resten av verden og din indre karaktér. Skap en følelse av mystikk vedrørende deg selv som de virkelig kloke. Ikke fortell alle alt om deg selv, strategier og dine ambisjoner. De vellykkede borgere av denne verden tenker tre ganger før de snakker, fordi et ord ytret kan aldri trekkes tilbake. Gjør saker slik at de ser enkle ut , og folk vil si at du er naturlig begavet. Snakk bare god om folk og folk vil flokke seg rundt deg. Aldri snakk stygt om andre, og la alle vite at du ikke sverter dem bak ryggen deres. Bygg opp karaktéren din og lev et svært prinsipielt liv.

        

       • Å vise familiær fortrolighet er en meget god regel. Stjernene forblir fjernt fra jorden. Du må beholde en avstand fra alt, alle bortsett fra din nærmeste relasjoner. Når folk ser alt en leder representerer,  mister han sin aura og med den autoritet og mystikken han kan ha skapt.

        

       • Lær å organisere tiden din. Det er feil å si, at ved å være en nitidig  tidsleder og leve etter en nøye definert tidsplan blir du stiv og ikke spontan. Snarere tillater en  god organisering deg  å oppnå de målene som  virkelig er viktige, samt å nyte fritiden. God tidsledelse gir mer tid til å ha det gøy og til å slappe av – ikke mindre. Disse viktige periodene er planlagt i løpet av uken akkurat som andre forpliktelser som kan synes mer presserende. Ingting blir ofret. Disipliner deg selv og slutt å kaste bort tiden din på alle de umiddelbare og pressende, men uviktige oppgavene (dvs. f.eks. telefoner som ringer), og konsentrer deg om aktiviteter som virkelig er meningsfulle i livet ditt. Slike aktiviteter omfatter tid for selvfornyelse og refleksjon, tid å bygge relasjoner bygd på tillit og gjensidig respekt, tid til fysisk trening, tid til å lese og tenke dypt, og tid å tjene andre i ditt lokalsamfunn.

        

       • Hold deg oppdatert på aktuelle begivenheter, de nyeste bøkene og populære trender. Mange topputøvere leser fem-seks aviser hver dag. Du trenger ikke å lese hver historie i enhver avis. Vit hva du skal fokusere på, hva du skal hoppe over og hva du bør klippe ut og lese på et senere tidspunkt. Mange vellykkede mennesker skanner blader og aviser, og klipper ut artikler av interesse, og legger disse artiklene i en mappe som de kan lese i roligere perioder. Kunnskap er makt. Enten du er en gründer, en bedriftsleder eller en som har en familie, kan du forandre livet ditt og livene til de rundt deg på en avgjørende måte med en enkel idé. Bare spør Gates, Edison og Bell.

        

       • Når du velger din livspartner, husk at dette er den viktigste beslutningen i din levetid. Det partnerskaplige forholdet tilbyr 90% av all støtte, lykke og oppfyllelse så velg  klokt. Vurder egenskaper som kjærlighet, humor, intelligens, integritet, modenhet, temperament, kompatibilitet og den  personlige kjemien. Hvis disse er til stede, har ditt forhold en utmerket sjanse til stor suksess. Beveg deg sakte og la ingen presse deg til en ubehagelig beslutning.

        

       • Diskutere aldri dine personlige utviklingsaktiviteter med noen. Dine strategier for å utvide ditt sinn og ånd er dine egne. Andre forstår kanskje ikke verdien av personlig mestring og dessuten vil de ta bort æren når du får suksess ved å si at du var avhengig av teknikker. Hold disse selvutviklingsaktivitetene for deg selv.

        

       • Planlegg avslappingstid  i uken og vær hensynsløs med å beskytte den. Du planlegger ikke noen annen aktivitet i denne planlagte tiden. Verken til fordel for din leder eller f.eks. en kunde. Du må ha tid for deg selv til å reflektere, slappe av og lade batteriene. Dette er fornyelsesaktiviteter som tillater deg å opprettholde toppytelser og er eksepsjonelle verdifulle perioder.

        

       • 83% av våre sanseinntrykk kommer fra våre øyne. For virkelig å konsentrere deg om noe, lukk øynene og du vil fjerne mange distraksjoner.

        

       • Vær herre over  viljen din, men tjener for samvittigheten din.

        

       Les mer i følgende bøker:

       Sharma, Robin, Megaliving
       Sharma, Robin, The Greatness Guide
       Sharma, Robin, The Greatness Guide 2
       Sharma, Robin, Munken som solgte sin ferrari
       Sharma, Robin, Den som søker sin skjebne
       Sharma, Robin, The saint, the surfer and the ceo

       Del på bloggen

       Bookmark and Share

       Unngå stress

       Hvordan du alltid klarer å tilpasse tiden til dine aktiviteter

        IMG_0790

       Det er en kunst å gjøre ting slik at det ikke oppstår stress og unnødvendig hektisk aktivitet. Hvis du ikke mestrer denne kunsten kan de mest harmløse oppgaver forårsake panikk og føre til et utrolig stress: Du befatter deg mer med  din dårlig tid enn med selve temaet. Dette er ikke bare usunt, men også svært ineffektivt. Men hvis du lære ferdigheten med å matche din tilgjengelig tid og dine aktiviteter, vil arbeidet ditt tilføre deg energi og moro, og du vil overvinne permanent stress. Med følgende tips fra det amerikanske konsulent Julie Fuimano ser du hva du bør gjøre.

       Brems stress og hektisk aktivitet
       Det finnes de travle, stappfulle med forpliktelser, fylt opp med stress. Å være opptatt betyr ikke å være produktiv. Du kan ha hendene dine fulle, uten å komme et steg nærmere dine mål. Akkurat når du føler stress og er fullt og helt i den såkalte «operative hektiske aktivitet”,» burde du være meget skeptisk til  kravene fra omverdenen: Er de aktuelle avtalene virkelig nødvendige?  Lar de seg flytte eller helt enkelt stryke? Vurder: I en stresset situasjon er som oftest din iaktagelsesevne for det viktige eller uviktige uklar.

       IMG_0789

       Redusere stress: Hold fast på prioriteringene dine
       Skriv ned hva som belaster deg, hva stress forårsaker og hva som må bli gjort, slik at du igjen kan slappe av.  Gjør det virkelig.Ta deg tid til å gjøre dette. Dette er forøvrig den beste bruken av tiden din.  Skriv din liste så snart du er ferdig med å lese denne artikkelen. Det finnes ingen planlegging av prioriteringer, uten at du gjør det skriftelig. Forenklingstips mot stress: Skriv ned hver viktig oppgave på en enkelt post-it-lapp, så kan du enkelt endre rekkefølgen.

       Sett deg selv på plass nummer 1
       Din helse, regelmessig mosjon, riktig kosthold, nok søvn og tid for partnerskap og kjærlighet er viktigere enn noe annet. Hvis du ikke er helt frisk, mister alle andre prioriteringer plutselig sin verdi.

       Stressreduksjon: Den riktige rekkefølgen
       Du er alltid under stress på kontoret og ønsker å redusere dette stresset og  være lykkelig? Skriv ned alle ”de fine små ønskene” og alle aktivitetene som du gjerne ville gjøre nederst på listen.  På øverste plass skriver du ned de oppgavene som er viktige, men som du av ulike grunner, igjen og igjen forskyver. Hovedsakelig fordi de inneholder en liten ulempe. Når du har fullført ubehagelighetene, er det dobbelt så gøy å gjøre  de «fine små » ting.

       Stressreduksjon: Det å gjøre det selv teller
       Stryk alle oppgavene fra listen din som ikke kan gjøres av deg selv. Andres problemer tilhører prioriteringslisten til den berørte personen. ”Bedre karakterer for Svein «er en oppgave som Svein selv har ansvaret for! Gjør det klart at du overlater problemet til ham selv og  stoler på at han løser det.  

       IMG_0699

       Få hjelp
       Er det elementer på listen der du kan dra nytte av andres hjelp? Vær forberedt på å dele byrden med andre,hvis du ønsker å lindre stress! Vis din ektefelle oppgavelisten din – også pliktene som du skammer deg over og som du har latt deg overtale til å ta på deg. Ditt arbeid faller lettere for deg hvis du vet at partneren din kjenner alle dine oppgaver og problemer.

       Bestemm de tre viktigste prioriteringer
       Velg dine tre viktigste prioriteringer. Ikke velg de 3 som haster mest, men de 3 viktigste oppgavene. F.eks på plass 1 ”min helse” . Plasser disse 3 prioriteringene i skriftlig form på skrivebordet ditt eller der du som oftest arbeider.

       Mot stress: Lov lite
       Venn deg til å stresse mindre når du tar på deg en oppgave: Lever (litt mer enn avtalt, raskere enn forventet, men ikke for tidlig, ellers regnes du som underbeskjeftiget). Gjør det å sette prioriteringer til din øverste maksime. Bli en mester i å gjøre det viktige og en klønekopp når du gjør det  uviktige. Aldri omvendt hvis du vil unngå stress.

       Del på bloggen

       Bookmark and Share