Slik blir du i 7 skritt til herre over tiden din (26)

_________

Blikk for det vesentlige (F)

 

5.Trinn: Ukentlig planlegging (1)

 

Fra pressende til det viktige

Den amerikanske general og president Eisenhower – også han hadde kun 24 timer til rådighet – var en meget praktisk mann. Da han kontinuerlig  måtte treffe beslutninger som hadde betydelige konsekvenser, lærte han seg til å skille mellom hvor viktige de var og hvor pressende.

►      Stoppeurets rike: Handlet det om en kritisk situasjon, som straks forlangte handling, for å forhindre det verste eller for å begrense tap? Da er problemet viktig og pressende samtidig og må som oftest tas hånd om av deg selv og bli løst.

►      Virvarets rike: Handler det om pressende aktiviteter, som ikke ubetinget er viktige? Som oftest går om rutineoppgaver til en bestemt termin og forvaltningsdokumenter, om telefoner og konferanser som ikke er så viktige, som man kan redusere og delegere.

Prioritets-matrisen skjerper blikket
for det vesentlige og hjelper til med å spare
kostbar tid, benytte den fornuftig.

     Banalitetenes rike:    Mange beskjeftigelser er ved nøye betraktning, verken viktige eller pressende. De kan man med god samvittighet eliminere – det vil si: Ned i søppelets rike.

     Kompassets rike:Sette mål, planlegge fremtiden, definere verdier, bearbeide prosjekter, forebygge problemer, utvikle seg selv og sine medarbeidere, forbedre relasjonene til mennesker, virkelig komme til hektene: Her befinner du deg i området for det viktige. Denne sonen er stadig i fare, fordi slike aktiviteter stadig vekk blir fortrengt av noe pressende – til de selv plutselig blir problematisk, og bare kan bli gjennomført langt under våre muligheter.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – andre element:Kropp og helse (K36)

_________

Intervjuspørsmål til vårt indre ur

Må vi om kvelden meddele vårt indre ur, at det er tid for …?

Ja. 30 minutter før du går for å sove unngå skarpt lys, kun varmt lys.Avslapping er både kroppslig og mentalt avgjørende. For å komme til ro, må vi først skape ro. Gå en liten tur, lytt til rolig musikk, ikke arbeid, ingen problemer.

_________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Den proaktive handling

_______________

En utfordring kan i prinsippet takles på fire forskjellige måter:

Inaktiv

Vi reagerer ikke på verden omkring oss, ignorerer enhver utfordring og krysser fingrene for at problemene løser seg selv, hvis vi lar være å tenke for mye på dem.

Reaktiv

Vi reagerer kun hvis det er absolutt nødvendig, og løser problemer «etter beste evne» og «med midlene vi har for hånden» i den rekkefølgen de oppstår.

Preaktiv

Med utgangspunkt i fortiden forsøker vi å planlegge realistisk for fremtiden og tar høyde for alle de problemene som kan oppstå underveis. Vi utvikler i beste fall en bedre evne til å klare nye utfordringer ved å bygge videre på tidligere erfaringer. I verste fall gjør vi bare, som vi pleier.

____________

De tre metodene har til felles at de er problemorienterte – de fokuserer mer på trusler enn på muligheter i utfordringen. Her er det også bygget inn en fare for å overdrive problemenes omfang.

______

Proaktiv

Vi beslutter, hvordan vi ønsker, at fremtiden skal se ut og arbeider målbevisst imot den ønskede situasjonen. Vi skaper med andre ord et bilde av «en mulig løsning i en mulig fremtid». Målet skal være så ambisiøst, at det gir et sug i magen, når du tenker på det. Et ambisiøst mål skaper motivasjon, fordi det er verdt å kjempe for. Motto: «»If you can dream it, you can do it».

Fra boken «Stifinderen av Kim Hundevadt»

____________

Boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert koster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Øvelse i oppmerksomhet-nysgjerrighet og åpenhet

Betrakt verden nok en gang med et barns øyne.

Tillat deg selv å være nysgjerrig og innta nye og kanskje også uvanlige perspektiver.

Se hva som hender. Bruk denne synsvinkelen på alt som du treffer på i hverdagen: problemer, mennesker, ting, situasjoner osv.

Iakta hva som forandrer seg.

______________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling)

Workshop 23: «Min masterplan» kommer mandag 14 . juni.Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. 

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Gi150


Les mer om bokenGi livet retning

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark            and Share

Ønsker du å endre deg selv?

Før du kan endre noe i livet ditt,
må du endre deg selv.

Hvis du fremdeles håndterer alt som før, da blir alt som det var. Hvis noe skal endre seg i livet ditt, da må du handle anderledes. Det betyr muligens, at du må konfronteres med dine problemer og ikke løpe fra dem. Det betyr muligens, at du må oppgi dine negative holdninger og må erstatte dem med positive. Først når du tenker og handler anderledes vil noe endre seg.

_____________________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling)

Workshop 22: «Min treningsplan for nye gode vaner» kommer mandag 7 . juni.Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. 

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Gi150


Les mer om bokenGi livet retning

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark           and Share

Hvordan reagerer du på følgende situasjoner?

Tenk over hvordan du reagerer (eller ville reagert)  i de situasjonene som beskrives nedenfor.

Synes du din partners atferd er  akseptabel eller ikke? Spør du eventuelt hvorfor eller gjør du det ikke? Er du sur,
uroligt, fornærmet? Hvor viktig er saken for deg?  Konfronterer du  partneren den med situasjonen eller irettesetter du  ham/henne? Forventer du at han/hun vil endre sin atferd?

 • Din partner gjør et stort innkjøpav sine oppsparte midler som du anser  for unødvendig
 • Din partner møtes regelmessig med en gjeng venner som du anser som utpreget usympatisk.
 • Din partner har valgt en ny jobb uten først å ha snakket med deg om det
 • Din partner var på besøk hos sin familie. Tilsynelatende har det oppstått problemer. Men han/hun sier ingenting om det.
 • Din partner ønsker å  gå alenepå et  klubbmøte.
 • Din partner har bookett ferie i en uke for seg selv.
 • Du ser i partneren din sin skrivebordsskuff en pakke kondomer.  (Sammen bruker dere ikke noen.)
 • Den beste vennen / beste venninden til  din partner er etter din mening  en ubehagelig, overfladisk og forfengelige person.
 • Din partner sier farvel med ordene: «Jeg må gå nå, jeg har noe jeg må få gjort. «
 • Din partner har en sønn fra sitt første ekteskap – nå han vil ha flytte en planlagt helg med deg, fordi gutten har problemer på skolen og  mener at han ubetinget må snakke med ham.
 • Du ser partneren din ved en tilfeldighet på en pub fordypet i en svært livlig diskusjon fordypes – han/hun trives tydeligvis med sin samtalepartneren.
 • Din partner ringer deg på kort varsel for å meddele at han/hun må bryte en avtale – Han/hun er ikke ferdig med  årsavslutningen.
 • Din partner har en avtale, men han/hun sier ikke hvor han/hun går .Etter at han/hun er ute av huset, ser du, at hans/hennes almanakk   fortsatt ligger på bordet …

___________________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling)

Workshop 16: « På leting etter hensikten» kommer mandag 26 . april.Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. 

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

Gi150


Les mer om boken Gi livet retning

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark     and Share

Workshop 9: Min personlighetsstruktur

 

Oversikten på de to neste sidene er ingen fullstendig DISG-profil, men den viser antydningen av hva en slik profil gir. Hvis du interesserer deg for metodens detaljer, så finner du flere informasjoner under http://www.disg.de.

Les alle adjektivene i den høyre spalten konsekvent igjennom (resultatorientert, beslutningsglad osv), og marker de utsagn som passer på deg.

Dominerende
(D)
 
• Styrker • resultatorientert• beslutniongsglad

• elsker utfordring

• uavhengig

• får ting til å skje

• i team: motor for retningen

• i lederrollen. får ting til å skje, håndterer problemer og uro

  Svakheter • utålmodig• kontaktarm

• dårlig lytter

• eventuelt for hurtige beslutninger

• vanskelig teammedarbeider

• stiller for høye krav til andre

• overser risikoene

  • Ideelle omgivelser • beslutningsfrihet• utfordring

• større prosjekter

• selvstendig arbeid

• så lite kontroll som mulig
• så lite detaljarbeid som mulig

• klare mål

Initiativrik 
 (I)
 
• Styrker • knytte kontakter• spre optimisme og begeistring

• kan nyte livet

• kommuniserer godt og gjerne

• skaper en motiverende atmosfære

• i team: produserer kontakter

• i lederrollen: muliggjør åpen kommunikasjon, søker etter enighet vedrørende endelige beslutninger

  • Svakheter • avhengig av anerkjennelse• uorganisert

• skyr konfrontasjon

• fører ikke det som er påbegynt til avslutning 

• snakker for mye

• er ikke nøyaktig nok

• har problemer med å være alene

  • Ideelle omgivelser • avveksling
• mennesker• tid til å leve og nyte

• så lite detaljarbeid som mulig

• fleksible betingelser

• anledning til å kommunisere

• offentlig anerkjennelse

 

Stabil
 (S) 
• Styrker • skaper harmoni• god teamarbeider

• lytter godt

• lojal

• skaper stabile omgivelser

• i team: harmoniserer, utfører spesialisert arbeid

• i lederrollen: hjelper andre med å gjøre deres arbeid

 
  • Svakheter • ubesluttsom• kan ikke si »nei«

• for defensiv

• skyr konflikter

• for ivrig med kompromisser

• stiller egne ønsker bak i køen

• har vanskeligheter med forandringer

  • Ideelle omgivelser • sikkerhet, stabilitet• tid til å innstille seg på forandringer

• arbeid i team

• anerkjennelse av egen person
• klarlagte forventninger

• harmoniske omgivelser

• klare, gode relasjoner

Samvittig-hetsfull
(G)
• Styrker • detaljrikdom• kvalitetsbevist

• tenker kritisk, spør

• utholdende

• tar hensyn til regler og normer

• i team: konsentrasjon på de viktige detaljene

• i lederrollen: legger vekt på å fullføre oppgaver, vil at prosedyrer skal bli fulgt

  • Svakheter • mister seg selv i detaljer• tendens til perfeksjonisme

• fare for å trekke seg tilbake til iakttagelsesposisjoner

• »å gjøre det riktig« har for stor betydning

• lite fleksibilitet

• treffer beslutninger for langsomt
• pessimistisk

  • Ideelle omgivelser • klarlagte forventninger• regler, normer

 begrunnelse for forandringer
• anerkjennelse for arbeidet som er prestert

• klar oppgavebeskrivelse

• anledning til å spørre

• oppgaver som trenger nøyaktighet

 

Workshop 10: «Klarlegging av personlige verdier» kommer mandag 15. mars.  Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail. 

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Hva kan du gi avkall på?

Se deg rundt i dine omgivelser og still deg selv spørsmålet: Hva trenger jeg ikke mer? Noen av skoene, bildene på veggen? Lag en liste med alle de ”materielle” tingene in dine omgivelser som du straks kan gi avkall på.

Gå igjennom listen enda en gang og spør deg selv om du virkelig ikke trenger den og den tingen. Vil du likevel beholde den? Fordi du forbinder tingene med bekvemlighet eller status?

Lag en liste med vaner, problemer eller andre ting som du frivillig gerne gir avkall på.

Er du ikke sikker på om du virkelig vil gi avkall på det? Hvorfor klamrer du deg fremdeles til det?

Reflekter over hvilke punkter du først må slippe løs eller gi avkall på.

I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

  

Workshop 9: «Min personlighetsstruktur» kommer mandag 8. mars.  Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning«

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Å formulere effektive mål – Den språklige formuleringen (del B)

fugl

Her følger flere regler på hvordan du kan formulere målene dine mest mulig effektive.

Regel nr. 3: Skriv ned så mange detaljer som mulig om målet ditt

Beskriv ditt mål så detaljert som mulig. Det har to grunner: For det første gir du underbevisstheten din på dette viset bilder som gjør det lettere for den å jobbe mot målet. På den annen side kan du minske risikoen for at målet ditt senere utvikler seg helt annerledes enn du hadde forestilt deg.

Pass på at du oppnår det du virkelig ønsker deg

La oss si at du leter etter en leilighet. Du vurdere alt det ønsker deg og formulerer dine mål: ”Jeg eier tidlig i desember en 3-roms leilighet i et stille, grønt område.» I denne formuleringen, forblir et stort antall kjennetegn ved  ditt fremtidige hjem åpne. Du har for eksempel ikke sagt noe om at leiligheten skal være lys, hvor stor den bør være, i hvilken tilstand den skal være, osv.

Se på din målformulering som en bestillingsseddel

Forestill deg, at du bestiller ditt mål som det å bestille en kjole eller en dress i en katalog eller på internett. Her angir du størrelse, farge og pris, slik at du får det riktige plagget. Med mål er dette like viktig, fordi hvis du lar viktige detaljer være åpne, så blir resultatet av målet slik at du eventuell ikke liker det etterpå.

Eksempler

Hvis du f.eks. ønsker å eie mye penger, så skrive du ned nøyaktig hvor mye penger du ønsker, i hvilken valuta og hvordan du investerer disse pengene, F.eks. ”Om to år har jeg investert  500.000, – NOK i aksjer. Dersom du ønsker å gå ned i vekt, da skriver du ned hvor mye du ønsker å veie og hvor lenge du vil beholde din nye vekt. For eksempel: «Jeg reduserer vekten min med 10 kg i løpet av to måneder på en så naturlig måte, at  jeg uten problemer kan holde denne vekten i de neste årene. »

En ekstra detalj: Fokuser på motivasjonen din for å nå målet

Til en nøyaktig detaljert beskrivelse av et mål  hører også  motivasjonen din, hvorfor du ønsker å oppnå dette målet. Dette vil hjelpe deg, spesielt i perioder hvor du føler deg nedfor og kanskje tviler på målet. Du kan deretter stadig minne deg selv på hvorfor målet er så viktig for deg. Dessuten kan kanskje underbevisstheten din vise deg en måte hvordan du lettere kan oppnå det du ønsker.

Hvordan motivere deg selv til å nå målet

 

Still deg selv følgende spørsmål:

 • Hva er det som spesielt gjør dette målet så attraktiv for meg?
 • Hvilke fordeler får jeg om jeg oppnår dette målet?
 • Hvilke vidunderlige fordeler har  er målet mitt på meg og andre?

Skriv ned hva som motiverer deg ved siden av målet ditt

Eksempel på en formulering av mål, med motivasjon:
Jeg seile i et halvt år rundt i  Karibia, fordi jeg ønsker å føle meg fri og uavhengig og fordi jeg kan reflektere over fremtiden min, og jeg dessuten er fri fra alle hverdagslige problemer.

Regel nr. 4: Du må også alltid skrive om hva du ønsker å beholde i livet ditt

Tips

Ulemper kan også motivere. En nyttig strategi kan det derfor være å forestille seg de personlige ulempene dersom målet ikke nås. Det kan motivere deg til å fortsatt å kjempe iherdig for å nå målet.

Hvis vi når et mål i livet vårt, da mister vi vi ofte et annet. Du kan f.eks. ha oppnådd ditt mål og fått den godt betalte jobben i drømmedirmaet dittt. I tilknytning til den jobben må du kanskje jobbe mye overtid og  mister tid som du tidligere har tilbrakt sammen med familien din. For at tapene ikke skulle bli for smertefulle, bør du alltid formulere hva du vil beholde.

Vær klar over hva du kan miste

 Det er veldig nyttig, allerede ved formuleringen av et mål, å formulere tanker om mulige negative konsekvenser. Spør deg selv alltid: «Hva er de mulige negative konsekvensene ve målet eller veien til målet mitt? Hva kan jeg eventuelt miste eller skade? Hvordan kan jeg på forhånd forhindre disse negative konsekvensene?

 

Artikler i samme serie

Å formulere effektive mål – Å formulere målene dine
Å formulere effektive mål – Riktig størrelse
Å formulere effektive mål – Uavhengig av andre personer
Å formulere effektive mål – Språklig formulering(A)
Å formulere effektive mål – Språklig formulering(B)
Å formulere effektive mål – Å gjøre målene målbare
Å formulere effektive mål – Å visualisere målene dine
Å formulere effektive mål – De første skrittene

Relatert lesning:

Allen, David: Getting things done
Blair, Gary Ryan: What Are Your Goals: Powerful Questions to Discover What You Want Out of Life
Bryant, Theodore: Self-Discipline in 10 Days: How to Go from Thinking to Doing
Burn, Gillian: Personal Development AllInOne For Dummies
Davidson, Jeff: The Complete Idiot’s Guide to Getting Things Done
Knobloch, Jörg: Gi livet retning
Koch, Richard: 80/20 Way
McWilliams, John-Roger: Do It!: A Guide to Living Your Dreams
Mumford, Jeni: Life Coaching for Dummies
O’Connell, Fergus: How to Get More Done: Seven Days to Achieving More
Seiwert, Lothar: Balance your life
Seiwert, Lothar: Mer tid til lykke
Seiwert, Lothar: Når du har det travelt gå langsomt
Sher, Barbara: Wishcraft
Sher, Barbara: Live the life you love
Tracy, Brian: Goals
Tracy, Brian: Thinking Big

Del på bloggen

Bookmark and Share

Unngå stress

Hvordan du alltid klarer å tilpasse tiden til dine aktiviteter

 IMG_0790

Det er en kunst å gjøre ting slik at det ikke oppstår stress og unnødvendig hektisk aktivitet. Hvis du ikke mestrer denne kunsten kan de mest harmløse oppgaver forårsake panikk og føre til et utrolig stress: Du befatter deg mer med  din dårlig tid enn med selve temaet. Dette er ikke bare usunt, men også svært ineffektivt. Men hvis du lære ferdigheten med å matche din tilgjengelig tid og dine aktiviteter, vil arbeidet ditt tilføre deg energi og moro, og du vil overvinne permanent stress. Med følgende tips fra det amerikanske konsulent Julie Fuimano ser du hva du bør gjøre.

Brems stress og hektisk aktivitet
Det finnes de travle, stappfulle med forpliktelser, fylt opp med stress. Å være opptatt betyr ikke å være produktiv. Du kan ha hendene dine fulle, uten å komme et steg nærmere dine mål. Akkurat når du føler stress og er fullt og helt i den såkalte «operative hektiske aktivitet”,» burde du være meget skeptisk til  kravene fra omverdenen: Er de aktuelle avtalene virkelig nødvendige?  Lar de seg flytte eller helt enkelt stryke? Vurder: I en stresset situasjon er som oftest din iaktagelsesevne for det viktige eller uviktige uklar.

IMG_0789

Redusere stress: Hold fast på prioriteringene dine
Skriv ned hva som belaster deg, hva stress forårsaker og hva som må bli gjort, slik at du igjen kan slappe av.  Gjør det virkelig.Ta deg tid til å gjøre dette. Dette er forøvrig den beste bruken av tiden din.  Skriv din liste så snart du er ferdig med å lese denne artikkelen. Det finnes ingen planlegging av prioriteringer, uten at du gjør det skriftelig. Forenklingstips mot stress: Skriv ned hver viktig oppgave på en enkelt post-it-lapp, så kan du enkelt endre rekkefølgen.

Sett deg selv på plass nummer 1
Din helse, regelmessig mosjon, riktig kosthold, nok søvn og tid for partnerskap og kjærlighet er viktigere enn noe annet. Hvis du ikke er helt frisk, mister alle andre prioriteringer plutselig sin verdi.

Stressreduksjon: Den riktige rekkefølgen
Du er alltid under stress på kontoret og ønsker å redusere dette stresset og  være lykkelig? Skriv ned alle ”de fine små ønskene” og alle aktivitetene som du gjerne ville gjøre nederst på listen.  På øverste plass skriver du ned de oppgavene som er viktige, men som du av ulike grunner, igjen og igjen forskyver. Hovedsakelig fordi de inneholder en liten ulempe. Når du har fullført ubehagelighetene, er det dobbelt så gøy å gjøre  de «fine små » ting.

Stressreduksjon: Det å gjøre det selv teller
Stryk alle oppgavene fra listen din som ikke kan gjøres av deg selv. Andres problemer tilhører prioriteringslisten til den berørte personen. ”Bedre karakterer for Svein «er en oppgave som Svein selv har ansvaret for! Gjør det klart at du overlater problemet til ham selv og  stoler på at han løser det.  

IMG_0699

Få hjelp
Er det elementer på listen der du kan dra nytte av andres hjelp? Vær forberedt på å dele byrden med andre,hvis du ønsker å lindre stress! Vis din ektefelle oppgavelisten din – også pliktene som du skammer deg over og som du har latt deg overtale til å ta på deg. Ditt arbeid faller lettere for deg hvis du vet at partneren din kjenner alle dine oppgaver og problemer.

Bestemm de tre viktigste prioriteringer
Velg dine tre viktigste prioriteringer. Ikke velg de 3 som haster mest, men de 3 viktigste oppgavene. F.eks på plass 1 ”min helse” . Plasser disse 3 prioriteringene i skriftlig form på skrivebordet ditt eller der du som oftest arbeider.

Mot stress: Lov lite
Venn deg til å stresse mindre når du tar på deg en oppgave: Lever (litt mer enn avtalt, raskere enn forventet, men ikke for tidlig, ellers regnes du som underbeskjeftiget). Gjør det å sette prioriteringer til din øverste maksime. Bli en mester i å gjøre det viktige og en klønekopp når du gjør det  uviktige. Aldri omvendt hvis du vil unngå stress.

Del på bloggen

Bookmark and Share