Slik blir du i 7 skritt til herre over tiden din (26)

_________

Blikk for det vesentlige (F)

 

5.Trinn: Ukentlig planlegging (1)

 

Fra pressende til det viktige

Den amerikanske general og president Eisenhower – også han hadde kun 24 timer til rådighet – var en meget praktisk mann. Da han kontinuerlig  måtte treffe beslutninger som hadde betydelige konsekvenser, lærte han seg til å skille mellom hvor viktige de var og hvor pressende.

►      Stoppeurets rike: Handlet det om en kritisk situasjon, som straks forlangte handling, for å forhindre det verste eller for å begrense tap? Da er problemet viktig og pressende samtidig og må som oftest tas hånd om av deg selv og bli løst.

►      Virvarets rike: Handler det om pressende aktiviteter, som ikke ubetinget er viktige? Som oftest går om rutineoppgaver til en bestemt termin og forvaltningsdokumenter, om telefoner og konferanser som ikke er så viktige, som man kan redusere og delegere.

Prioritets-matrisen skjerper blikket
for det vesentlige og hjelper til med å spare
kostbar tid, benytte den fornuftig.

     Banalitetenes rike:    Mange beskjeftigelser er ved nøye betraktning, verken viktige eller pressende. De kan man med god samvittighet eliminere – det vil si: Ned i søppelets rike.

     Kompassets rike:Sette mål, planlegge fremtiden, definere verdier, bearbeide prosjekter, forebygge problemer, utvikle seg selv og sine medarbeidere, forbedre relasjonene til mennesker, virkelig komme til hektene: Her befinner du deg i området for det viktige. Denne sonen er stadig i fare, fordi slike aktiviteter stadig vekk blir fortrengt av noe pressende – til de selv plutselig blir problematisk, og bare kan bli gjennomført langt under våre muligheter.

_______

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Stress som motor


_______________ 

Om du nå opplever arbeidet ditt, livet ditt som positivt stress, som stimulerer deg eller som negativt stress som stjeler enhver livsglede fra deg og gjør deg syk, er avhengig av din indre dialog.

Hvordan reagerer du selv på opplevelser, det som skjer og inntrykk utenifra? Med å gruble og bekymre deg – eller med et ”hei dette klarer du”?

Den som oppfatter utfordringer som sjanser, den stresser ikke stresset. Stresset fører personen til suksess.

I boken nedenfor finner du mange impulser for i fremtiden å omgås stress annerledes på.  Å forvandle den fra en som dreper til en drivkraft.  Stress er ikke bare en trussel. Stress er også en utfordring. Stress gjør deg mentalt lys våken, kroppen klar til handling. Og har man klart alt, gleder man seg, er tilfreds og avslappet. Og lever i serotonin-tidsalderen.

__________

Se forøvrig artikklelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Øvelse N: Fem nøkler til vår sjel


Oppmerksomhet.

Bare hvis vi fullstendig er til stede kan vi se hvilke sinnstilstander, følelser eller tanker som manifesterer seg i oss. Med et samlet, konsentrert sinn kan vi fullstendig trenge igjennom en situasjon. Vi ser oss selv som i et klart speil. Å være tilstede i øyeblikket vil si å møte og akseptere våre skyggesider, at vi også bærer i oss voldelige, misunnelige og skremmende sider. Vi er ikke bare gode. Men hvis vi ikke flykter fra vårt speilbilde kan vi vinne tilbake det nåværende øyeblikk som vårt hjem, istedenfor å flykte i fremtiden eller fortiden.

Forandring.

Iakttar vi permanent og nøyaktig vårt sinn ser vi klart forandringen i våre følelser og tanker. Tanker stiger opp som såpebobler og synker igjen. Vi kan ikke holde dem fast. Ingen følelse er varig.  Behagelige og ubehagelige tilstander forgår. Aksepterer vi forandringen av sinnet, blir vi riktignok ikke kvitt vår negative sinnstilstand, men den mister sin makt over oss. Den største lidelsen oppstår når vi tenker at noe dårlig aldri vil opphøre. Iakttakelsen av vår sinn som forandrer seg, lærer oss at bak hver sky gjemmer solen seg.

Ingen begynnelse/ingen slutt.

Vi kan ikke bestemme begynnelsen eller slutten på en tanke eller følelse. De er ingen sanselyn ut ifra intet. En tanke, som synes å forsvinne fra vår bevissthet er ikke slutt.  Den synker kanskje tilbake i dybden av vår bevissthet og vil vise seg igjen når betingelsene er modne. Vår sinnstilstand er ikke uten konsekvenser. Er vi optimistiske, energiske og medfølende influer-er dette positivt på omverdenen vår, våre barn og relasjoner. Vårt sinn er ikke individuelt isolert. Vårt sinn finner sted igjen i marerittet til våre barn. Vi profiterer fra kjærligheten og livskraften til våre bestefedre og føler lengslene til våre foreldre i oss. Vi er del av et kollektiv sinn der erfaringene fra mange generasjoner er samlet.

Utvikling.

Med tiltagende ro, de riktige rammebetingelsene og oppmerksom trening kan sinnet vårt utvikle mange positive egenskaper som beriker livet vårt.  Modnes sinnet i retning av forståelse, medfølelse og visdom, avtar kontinuerlig våre indre og ytre konflikter. Den som en gang har møtt mennesker hvis sinnstilstand er langt fremskredet, den er ofte dypt berørt av den kjærlige godhet, klarhet og tilstedeværelse til disse menneskene, men også av deres naturlighet og deres dype innsikt. Å se dette høye potensialet av sinnet virkeliggjort hos andre er meget inspirerende. Potensialet i vårt sinn vises langt utover treningen og perfeksjoneringen av vår analytiske tankegang. Det viser inn i det spirituelle og mot et liv i mental frihet der vi får undersøkt vårt sinn i dybden.

Rytme.

Også sinnet vårt følger rytmer. Den kjenner faser med ekspansjon og tider for tilbaketrekning. Det forlanger stimulasjon og still-het. Disse rytmene kan vi iaktta i løpet av en dag, et år eller et liv. Etter to timers intensiv utveksling kan vårt sinn være mettet, og det kan forlange stillhet. Med alderen finner sinnet andre temaer enn i ungdommen. Stadig vekk går det om balanse mellom det ekstreme og å finne en middelvei der det kan finne sted en harmonisk utvikling.

_______________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen øvelser i oppmerksomhet så følg med:

 

Øvelse O: «Vår tenkning» kommer i fredag 13.august. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken
Slow down your lifeav Kai Romhardt

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Kraftfulle spørsmål om kvelden

 

Applevelse

 

Reflekter hver kveld over følgende:

 • Hva har jeg gitt i dag? på hvilken måte har jeg vært en bidragsyter?

 

 • Hva har jeg lært i dag? Hvilke nye forskjeller har jeg gjort?

 

 • Hvordan har dagen i dag forbedret kvaliteten på livet mitt? hvordan kan jeg bruke dagen i dag som en investering for fremtiden min?

 

 Fra boken «Awaken the giant within» av Anthony Robbins

I tiden fremover vil vi ta for oss noen workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

Workshop 6: «Pregende impulser» kommer mandag 15. februar. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail. 

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

 Copyright © 2009 SIMPLIFY

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Personlig revy av dagen i dag

 • Har dagen brakt meg bærmere mine mål?

 

 • Hva har jeg lært i dag og som jeg gjør annerledes i fremtiden?

 

 • Kunne jeg ha gitt avkall på bestemte aktiviteter?

 

 • Har jeg notert alle mine idéer og innfall i min livssplanlegger?

 

 • Hva har jeg gjort i dag for å «gjøre kniven min skarpere»?

 

 • Hvordan kan jeg belønne meg selv og la det gå godt med meg?

 

 • Hva er det fineste jeg fremdeles kan gjøre i dag?

 

 • Hvordan planlegger jeg morgendagen?

 

Hver mandag vil vi ta for oss workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

Workshopt 5: «Min utdannelsesvei» kommer  mandag 8. februar. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. 

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mailPå den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort.

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY  

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

 

  

Tips til forenkling (A)

Hver mandag vil vi ta for oss workshoper ved hjelp av tre skritt, så følg med:

1. Å oppdage potensialet ditt (dine talenter, evner etc.)

2. Å gi retning (visjon og mål)

3. Å være offensiv (det vil si handling) 

Workshopt 2: Familiearven din kommer mandag 18. januar. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. 

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr – 20% på ordinær pris  og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort 🙂

Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning«

 Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY  

Til tross for at vi i dag må jobbe mindre enn tidligere, er vårt liv mer fullstappet med ting vi føler vi må gjøre enn det det var før. Vårt liv blir stadig mer komplisert. Det er så mange ting vi må gjøre. Det er for mange ting som vi må ta hensyn til. Det er for mange ting som krever energi av oss. Hvis vi ønsker å unnslippe det daglige stresset i hamsterhjulet finnes det en enkel oppskrift: Forenkl livet ditt. Her finner du råd.

Konsentrer deg mer på indre verdier enn ytre ting

 
Hvis vi skal være ærlige trenger vi slett ikke så mye for i det hele tatt å være lykkelige: Nok å spise, tak over hodet, hyggelige mennesker og en tilfredsstillende jobb. Selv om reklamen vil ha oss til å tro at vår lykke ligger i ytre ting, er det rett og slett ikke sant. Større forbruk gjør oss ikke automatisk lykkeligere.
Selv om det ikke drives propaganda for å leve som en asket eller eremitt, ligger nøkkelen til et enkelt og fullverdig liv for mange mennesker i å fokusere mer på indre verdier. Slik som egen tilfredsstillelse, harmoni og sin egen indre ro og fred. Istedenfor å strebe etter  materielle ting, kan det være mye bedre å ta seg mer tid til sin egen utvikling og sin egen vekst. Glede, oppfyllelse og indre fred komme innenfra og ikke utenfra. Vi kan ikke kjøpe lykken for alle pengene i verden. Munken, som ikke eier mer enn klærne han har på seg kan være lykkeligre enn stoppsjefen som tjener 4 millioner kroner årlig.

Derfor lag nå en liste over alle de tingene du vil gjøre i fremtiden for å vie mer oppmerksomhet mot indre verdier, og lag samtidig en liste over alt som ønsker å fjerne fra livet ditt. Du trenger dermed ikke gi slipp på høyt skattede ting.  Vanligvis er det nok å redusere unødvendig forbruk og unne deg det du innerst inne ønsker deg.

Bøker om forenkling:

Andrews, Cecile: The circle of Simplicity – Return to the Good Life
Davidson, Jeff: The Joy of Simple Living
Elkin, Bruce: Simplicity and Success
Luhrs, Janet: The Simple Living Guide
Marco von Münchenhausen. Entrümpeln mit dem inneren Schweinehund
Roth, Susanne: Einfach aufgeräumt!
Pierce, Linda Breen: Simplicity Lessons
Simperl, Michael: Lessness – Weniger ist mehr – geniesse es
St. James, Elaine: Simplicity – Easy Ways to Simplify and Enrich your Life
St. James, Elaine: Simplify your Work Life
St. James, Elaine: Inner Simplicity
St. James, Elaine: Living the Simple Life
Werner Küstenmacher mit Lothar Seiwert: Simplify your Life

Kjøp vår bok – 20% på ordinær pris – nå 210 kr:

simpl150

Boken «Simplify your life« av Werner Tiki Kustenmacher med Lothar J. Seiwert kan du kjøpe hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort 🙂

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Tenk ikke hva livet ville vært, hvis …

IMG_2052

Hvis du stadig grubler over hva som kunne vært hvis noe  hadde vært  gjort annerledes i livet ditt, oppnår du ikke noe, og gjør deg selv kun ulykkelig. Reflekter heller over hva du kan gjøre bedre i fremtiden.

Det finnes undersøkelser av idrettsfolk som deltok i finaler i de olympiske leker, men som der tapte. De som ikke brukte tid på hva-ville-vært-tanker, som altså ikke tenkte på hvordan tingene kunne ha tatt en bedre vending, var de som var mest tilfredse.

(Kilde: Gilovich og Medvec)

Del på bloggen

Bookmark and Share

Tre skritt for å leve her og nå

 

 IMG_3586

Det er egentlig kun tre skritt, som lar deg leve i her og nå:

Lev ikke i fortiden

Vi kjenner alle til det. Vi tenker på ting som har skjedd som vi ennå ikke har fullført. Igjen og igjen vender tankene våre tilbake til fortiden, og vi tenker tanker som f.eks. «Hvis jeg bare kunne … hadde bare…». Populært er det også å føle seg skyldig for noe som vi ikke kan endre på. Men det er som det er: Fortiden er borte for alltid, og vi kan ikke endre noe på det.

Når det gjelder fortiden kan du kun gjøre følgende ”her og nå”:

 • Du kan lære av fortiden.
 • Du kan tilgi deg selv og andre.
 • Du kan slutte fred med spøkelser fra fortiden
 • Du kan føle deg rike og  vellykkete i dag for det du har opplevd, lært og gjort i fortiden.  

Sørg ikke lenger over ting som du ikke kan endre mer. Disse energiene er bortkastet. Fjern deg fra det som har skjedd og ta alt det positive du har lært og opplevd med deg inn i hverdagen, her og nå. Nå og da kan du se tilbake i takknemlighet  og glede, men ikke for å forbli i fortiden. Ikke gårsdagen, men dagen i dag trenger deg!

Lev ikke i fremtiden

Den som retter sitt mentale fokus for mye i fremtiden, lever ikke i nuet. Mange mennesker som ser for mye inn i fremtiden, bekymrer seg enten for mye og tenker : ”Hva hvis det og det hender?” eller forskyver livet og lykken inn i fremtiden: ”Når jeg   bare har nok penger, da er jeg fornøyd. Når bare barna har forlatt hjemmet, så jeg gjør det jeg vil.» Begge atferdene holder deg vekk fra å nyte livet her og nå. Ingen kan vite hva morgendagen vil bringe og folk som prøver ”å spare” på sine liv «, kan i morgen være utsatt for noe som gjør slutt på alt.

Naturligvis er det vikig fra tid til annen å se inn i fremtiden for å bestemme vårt bestemmelsessted. Å fastlegge personlige mål er et viktig skritt mot en mer bevisst og verdifullt liv. Men så snart som du er klar over hva du vil, bør du vende tilbake fra fremtiden til livet i dag. For det er kun i nåværende øyeblikk  du kan gjøre noe for å nå dine mål.

Lev i nuet

Lev altså ikke i fremtiden og lev heller ikke i fortiden. Lev i dag. Lev i her og nå. Nyt livet i seg selv. Nyt det med alle dine sanser her og nå.

Lev slik at livet i morgen kan være slutt, uten at du angrer på at du ikke har gjort nok. Oppfyll drømmene dine og gjør ferdig det som er ugjort. Lev slik at du slutter fred med spøkelser fra fortiden. Ta enhver erfaring med deg. Nyt det som er her nå. Dra nytte av alle muligheter som livet gir.

Bli en ekspert på å nyte livete. Prøv på i alt det du gjør å se det positive. Nyt for å nyte.  Få mer ut av livet. Hvert minutt. Hvert sekund. Gi ikke bort noe. Fordi i morgen kan det være over.

Interessante bøker til temaet 

Thich Nhat Hahn – Øyeblikkets under
Eckhardt Tolle – Det er nå du lever
Eckhardt Tolle – Lev her og nå
Mihaly Csikszentmihaly – Flow
Mihaly Csikszentmihaly – Find Flow

Del på bloggen

Bookmark and Share

Det nødvendige «CLICK» i hodet vårt

Ingen kan med sikkerhet si hvordan omverdenen i livet vårt vil se ut om ti, tyve år. Bare ett er sikkert: Vi vil i fremtiden, både yrkesmessig som privat hyppigere orientere oss på nytt og omorientere oss. Dessuten vil vi med vår kunnskap, som vi i dag har suksess med, ikke nødvendigvis også ha suksess med den i fremtiden.

kunnskap

Kunnskap


Omverdenen til vårt liv vil bli så kompleks, at vi ikke vil ha til rådighet all den kunnskap som er nødvendig for å kunne treffe en rasjonell fundert beslutning. Og samle inn alle relevante fakta vil antagelig vare så lenge, at situasjonen i mellomtiden fullstendig har forandret seg. Som et resultat må vi, så snart alle fakta foreligger, begynne på nytt med undersøkelsene. Med rasjonalitet og faktakunnskap alene kommer vi dermed ikke videre.

Trendforskeren Faith Popcorn antar derfor, at vi for eksempel ved ansettelsesamtaler i fremtiden, ved siden av den klassiske intelligenstesten også må bearbeide »tester for emosjonell intelligens«. Også på skolene vil ved siden av klassisk læringsinnhold »aspekter som mental likeverdighet, talentrikdom og innsats for samfunnet få en ny, betydningsfull rolle«.
Med denne antagelsen ligger Popcorn sannsynligvis meget riktig.
Hva jeg kan
Med logikk kommer vi ikke langt. For å foregripe fremtidige situasjoner eller komplekse sammenhenger, trenger vi også intuisjon. Men så snart det går om å trekke konsekvenser ut ifra våre handlinger, er igjen analytisk tenkning etterspurt. Derfor bør ikke formelen lyde: Emosjonell istedenfor klassisk intelligens eller intuisjon istedenfor logikk, men tvert imot emosjonell og klassisk intelligens, intuisjon og logikk.
 

Men intuisjon og logikk alene betyr ikke, at vi også er aktive og suksessrike. Det som skiller mennesker med suksess fra mindre suksessrike mennesker sammenfatter Faith Popcorn i et ord: »CLICK«.

Bokstavene står for følgende kjennetegn:

·          C  = Courage = Mot

·          L  = Letting Go = La gå

·          I  = Insight = Intuisjon

·          C  = Commitment = Karaktérstyrke

·          = Know-how

» Alt for mange av oss går gjennom livet og føler seg som om de er kommet ute av takt, som om de stadig løper etter sine forventninger. Et eller annet klikker helt enkelt ikke: Jobben, en idé, et produkt, et sted, summen av disse, hva vi gjør og hvor vi går. Vi famler om oss og forsøker å finne den rette kombinasjonen, for å kunne begynne et nytt liv. Og så helt plutselig sier det click.« 

Courage = Mot

nøkkelen


Dette ordet står med rette helt øverst. Mange mennesker mangler helt enkelt motet til å ta skjebnen sin i hånden. Istedenfor å handle, tier de i selvmedlidenhet over urettferdigheten i verden. Hvorfor har min nabo en kjær livsledsager og ikke jeg? Hvorfor tjener en bekjent 40.000 NOK måneden og ikke jeg? Hvorfor kommer min kollega høyere opp på karrierestigen og ikke jeg? De overser imidlertid, at »suksessrike« mennesker adskiller seg fra dem på grunn av følgende: De er aktive og risikerer mulighen av å mislykkes.

Hvis jeg for eksempel ønsker meg en ny stilling, som gir meg et mer fullverdig liv og/eller lover høyere lønn, må jeg ta det første skrittet. Bare få mennesker blir ringt opp av headhuntere, som tilbyr dem nye stillinger på sølvfat. Først forsøker jeg å dele den store utfordringen »søknad« opp i flere delmål. Det vil si: Jeg må analysere stillingsannonser. Jeg må beslutte for meg selv, om jeg er villig til å flytte til en annen by. Jeg må eventuelt videreutdanne meg, før jeg søker stillinger, fordi jeg bare da får en bedre jobb. Og så videre. Dermed skaper jeg forutsetningene for å lykkes. Men jeg kan til tross for alle anstrengelsene bare få avslag, og dermed (foreløpig) mislykkes med mine anstrengelser.

På mange områder er mot det første skrittet til suksess. Hvis jeg aldri sier til min leder, at jeg interesserer meg for en annen oppgave, må jeg ikke undre meg over, at han ikke tilbyr meg denne oppgaven. Hvis jeg i et selskap rygger tilbake for å gå bort til personer som interesserer meg for å snakke til dem, kommer jeg kanskje aldri i kontakt med dem.

 

Motløs?

 

 I hvilke situasjoner mangler du regelmessig mot til å være aktiv? Hvorfor ?

Situasjon Jeg mangler motet … Hvorfor?
Eksempel: Strid med partneren … å innrømme feil redd for å bli angrepet
Eksempel: Be om høyere lønn … å snakke med lederen redd for at min leder skal si “nei”

 Letting go = Slippe løs

De fleste mennesker har et bestemt bilde av seg selv, som de vil formidle til sine omgivelser. Vi ønsker, at andre skal se oss slik vi ser oss selv. Dermed reagerer vi på krav og forventninger, som stilles til oss. Men dette selvbildet kan hindre oss i å bli aktive. Vi tør for eksempel ikke å gå til andre personer og vise de våre følelser og behov, fordi vi tror at de oppfatter oss som svake. Isteden holder vi på fasaden som vi har bygget opp med møye. Men suksess kan vi bare ha, hvis vi har mot til å slippe løs. Så lenge det å holde fast på selvbildet vårt hindrer oss i å bli aktive, kan vi ikke komme nærmere lykken til livet vårt. Her et eksempel:
En av mine bekjente er overlege på en klinikk. Yrkesmessig har han stor suksess. Til tross for dette har han i mange år vært utilfreds og fra tid til annen til og med depressiv. Han fortalte meg følgende:
 
»Jeg har hele livet mitt bare fungert og reagert. På skolen var jeg alltid den beste i klassen, fordi mine foreldre forventet det.  Isteden ville jeg heller tilhørt de ville elevene, som ofte ergret læreren. Jeg studerte bare medisin, fordi min far også var lege og forventet, at jeg skulle være en elev med bare de beste karakterene. Og i dag er jeg lege, fordi min kone er stolt av å være gift med en overlege. Men egentlig ville jeg heller blitt musiker.«
slippe balast

Slippe balast


I ti år har jeg kjent overlegen. Og selv om han kan artikulere sitt problem, lykkes han ikke med å løse seg fra kravene som stilles til ham fra omverdenen. Det å fastholde selvbildet sitt tillater ham ikke, å ikke tilfredsstille forventningene fra andre. Men slik vil han ikke lykkes med tilfredshet og et liv i balanse.

Selvbildet som hindring

                                      Hvilket selvbilde bærer du, som hindrer deg?

Selvbilde

Mitt selvbilde hindrer meg
i  å …

Eksempel: Jeg trenger aldri hjelp.

… vise svakheter og be om hjelp.

Eksempel: Jeg må alltid være hyggelig.

… vise berettiget sinne og forsvare mine interesser.

Dette målet når vi bare, hvis vi løser oss fra de negative tankene, som vi har gjort til våre egne.

Min dommer

Setninger som:

·         Det kan jeg ikke.

·         Det gjør man ikke.

·         I fortiden har jeg gjort det slik. Derfor vil dette også i fremtiden være riktig.

·         Til dette er jeg for gammel/for tykk.

som vi har gjort til våre egne er delvis et resultat av vår oppdragelse, delvis et resultat av vår erfaring. Sålenge vi lar oss lede av disse, finner vi alltid en unnskyldning til hvorfor vi ikke har motet til å ta grep om livet vårt i. Først når vi slipper løs slike negative tanker kan vi utvikle nye tanke- og styringssetninger, som forstørrer vårt handlingsspillerom.

Insight = Intuisjon

Med forsøket på å handle proaktivt, må vi ikke henfalle til blind aksjonisme. Ellers er faren stor for at vi uten ende dreier oss rundt og rundt som en gylden hamster i sitt løpehjul. Føler vi nemmelig, at vi ikke kommer nærmere målet, er det stor sannsynlighet for, at vi kontinuerlig høyner tempoet vårt og forsøker å gjøre mer på stadig kortere tid. Slik mister vi ut av syne akkurat det som vi hadde som livsmål: Istedenfor å føre et fullverdig liv fører vi et liv som er fyllt opp. Derfor er intuisjonen så viktig.

Men hva sier begrepet intuisjon egentlig? Når oppfatter vi en situasjon intuitiv? Akkurat når vi umiddelbart oppfatter en rekke av enkeltresultater og erkjennelser – det vil si uten en refleksjonsprosess som er vesentlig og virkelig viktig. Ut ifra dette kan vi avlede, hva de riktige tingene er, som det gjelder å gjøre.

Sannsynligvis lyder disse setningene kjent for deg. Det er kjernesetningene i klassisk selvstyring:

·         Vi må lære å skille mellom det viktige og det uviktige.

·         Det er bedre å gjøre de riktige tingene(effektivitet), enn å gjøre tingene riktig(effisiens).

Dette er ingen tilfeldighet. Til syvende og sist er den klassiske tids- og selvstyringen de sentrale verktøyene for å realisere life-leadership.

Men å forstå en situasjon intuitivt, betyr mer. Intuisjon forutsetter en helhetsforståelse. Det vil si vi må ha en visjon for livet vårt; en visjon som omfatter alle fire livsområdene.

bygge en livsvisjon

Bygge en livsvisjon

Bare hvis vi har i syne et mest mulig konkret bilde av livet vårt i fremtiden, kan vi intuitivt forstå sammenhenger og ut av dette avlede hvilke handlinger som er nødvendige, slik at vi når vårt mål.

Ofte kan vi ikke begrunne vår teft ovenfor en tredje person, hva som virkelig er viktig eller hva som er de riktige tingene. Men vi vet umiddelbart: Dette er viktig for meg! Dette er riktig for meg! Men vi kan bare utvikle denne sikkerheten, hvis vi regelmessig lytter inne i oss selv og spør: Hva er viktig for meg? Da lærer vi litt etter litt bedre å skille mellom det viktige og det uviktige.

 Commitment = Karaktérstyrke

Når vi føler »dette er viktig for meg« er et viktig skritt tatt, slik at vi når vårt mål, suksess i livet. Men dette er ikke nok. For å nå et mål, trenger vi karaktérstyrke. Dette ordet omfatter flere egenskaper. Blandt annet evnen til å holde fast ved vår strategi og lytte til vår indre stemme, til tross for motstand og innvendinger utenifra. Det er ikke alltid lett, fremfor alt ikke når vi får innvendinger fra mennesker som er viktige for oss. Knapt ytrer noen en innvending, trekker vi tilbake atferd eller posisjoner, skjønt vi egentlig vet hva vi vil.  

anstrengelser


På samme måte er det hvis suksessen ikke dukker opp raskt. Det å mislykkes kan føre til, at vi igjen faller tilbake i gamle tankemønstre: »Det kan jeg ikke«, »at dette ikke fungerer, kunne jeg tenke meg«, »det kan jeg også gjøre i morgen.« Derfor trenger vi for å bli leader-of-our-life, også en hvis konsekvens og hardhet mot oss selv.

Det vil si to ting: For det ene må vi lære å våge nye forsøk, til tross for at vi har mislykkes.

Indre latskap

Indre latskap

Dette er spesielt viktig ved nye atferdsmønstre, fordi vi ofte har vendt oss til og i en årrekke trent inn de gamle. Tilsvarende vanskelig er det og overvinne de. For det andre må vi lære å overvinne vår egen indre latskap.

For å overvinne sin indre latskap tilhører også det, at vi mange ganger må utsette bestemte behov til en bestemt tid, fordi andre ting er viktigere for oss. Dette kan vi bare, hvis vi har vunnet klarhet i hva som virkelig er viktig for oss. Her inngår det, at vi aksepterer, at hver beslutning for en sak er forbundet med en beslutning imot mange andre ting.

Eksempel 1: Hvis jeg beslutter meg for en karriere som konsulent og to tredjedeler av året har prosjekter i bedrifter som er spredd utover landet, kan jeg ikke samtidig gi hjelp til mine barn med lekser.

Den indre latskap

Hvor mangler du til dels nødvendig hardhet og konsekvens mot deg selv, for å nå dine mål i livet?
Hvor må du overvinne din indre latskap?

Livsmål

Hvilke indre latskap må jeg overvinne

Eksempel: Jogge regelmessig.

Treghet, lathet om kvelden.

Eksempel: Yrkesmessig suksess.

Løpe vekk fra vanskelige oppgaver.

Eksempel 2: Når jeg har besluttet meg for å  være far eller mor for flere barn og bruttoinntekten er bare 25.000 NOK per måned, kan jeg ikke fly årlig flere uker til Karibia for å dykke, til Davos en uke på ski, og ta en uke wellness-ferie på Mallorca på våren.

Sålenge vi ikke lærer å si ja og nei, og stå for vårt ja og nei, vil vi aldri nå vårt livsmål lykke i livet. Tvertimot vil vi alltid bli stående på middelmådig nivå, fordi en dveler ved et ubesluttsomt ja-nei.

Know-how

brainstorming
Å tilegne seg nødvendige fagkunnskaper for yrket og andre områder er naturligvis en vesentlig forutsetning for å lykkes med bestemte ting. Men vår kunnskap er bare et hjelpemiddel, for på den ene siden å treffe de riktige beslutningene og på den annen side å sette våre beslutninger ut i live. All vår know-how er bare til nytte, hvis vi benytter vår kraft og mot til å bli aktive og drive igjennom våre beslutninger mot indre og ytre motstand.

Eksempel: For å beslutte oss for den for oss riktige utdannelsen, må vi først kjenne våre interesser, evner og styrker. Dessuten må vi være klar over hva som er viktig med hensyn til yrkeslivet. En sikker stilling? Gode muligheter for å utfolde seg? Gode karrieremuligheter? Høy lønn? Først da kan vi målrettet nyttegjøre oss av kunnskapen, som vi har om de enkelte yrkene, for å treffe den riktige beslutningen.

bal150

Fra boken «Balance your life» av Lothar J. Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Gode hensikter

Ofte finnes det også konkrete anledninger til ettertanke. For eksempel, hvis vi plutselig har vondt i ryggen eller vi lider under søvnforstyrrelser. Da spør vi oss: Hvorfor dette endeløse stresset, når jeg
ruinerer helsen min?

gode hensikter, men...

Men kanskje blir du også ettertenksom når du endelig sitter hyggelig sammen med venner eller leker med barna dine. Da føler du: Egentlig burde jeg gjøre dette oftere. Men dessverre har jeg for liten tid i hverdagen.

 I slike situasjoner har du antagelig fattet en beslutning: Jeg vil endre noe i livet mitt.

·         Jeg vil fremtidig drive mer sport, slik at jeg blir i bedre form.

·         Jeg vil straks tilbringe mer tid med barna, slik at jeg ikke blir en fremmed for de.

·         Jeg vil regelmessig gå ut å spise med partneren min eller gå i teater, slik at vi ikke bare deler den grå hverdagen med hverandre.

·         Jeg vil fra nå av tilbringe mer tid med mine venner, slik at jeg ikke en eller annen gang blir ensom.

·         Jeg vil i fremtiden regelmessig lese »en god« bok, slik at jeg mentalt ikke mister gnisten.

De gode hensiktene som vi i slike situasjoner fatter er endeløse. Men dessverre har vi glemt dem igjen neste morgen. Da ringer på nytt vekkerklokken. Så begynner kretsløpet på nytt. Stå opp, vaske seg, kle på seg …

Men mange ganger er ikke de gode hensiktene glemt. Vi skyver de foran oss:

Til ettertanke

·         Egentlig ville jeg gjerne regelmessig lese bøker , men dessverre …

·         Egentlig ville jeg gjerne oftere leke sammen med barna mine, men dessverre …

·         Egentlig ville jeg gjerne besøke et videreutdannelseskurs, men dessverre …

Gode hensikter

Skriv ned dine gode hensikter i tabellen og hva som hindrer deg å omsette de til handling.

Egentlig ville jeg gjerne……… ………………………………………. Men dessverre…………………….. …………………………………………

Egentlig ville jeg gjerne……… ……………………………………….

Men dessverre……………………. ………………………………………….

Egentlig ville jeg gjerne……… ………………..………………..

Men dessverre……………………. …………………………………………

Egentlig ville jeg gjerne……… ……………………………………….

Men dessverre……………………. ………………………………………….

Egentlig ville jeg gjerne……… ……………………………………….

Men dessverre……………………. ………………………………………….

Egentlig ville jeg gjerne……… ……………………………………….

Men dessverre……………………. ………………………………………….

Egentlig ville jeg gjerne……… ……………………………………….

Men dessverre……………………. ………………………………………….

Egentlig ville jeg gjerne……… ……………………………………….

Men dessverre………………….. ………………………………………….

Egentlig ville jeg gjerne……… ……………………………………….

Men dessverre………………….. ………………………………………….

Hva er hovedårsaken, til at du ikke realiserer dine hensikter?………………………………………..……………………………..

Egentlig ville jeg gjerne regelmessig gå for å svømme, men desverre …

Slike tanker bærer alle på, og som oftest ender de med ordene: »Men dessverre har jeg ikke tid.« Denne setningen sier vi så lenge til oss selv, til vi ikke må ta oss tid til det – fordi det er for sent.
Hvis vi først har kronisk vondt i ryggen, kan vi kun lindre den, men ikke kurere den, Hvis våre barn er voksne, trenger vi ikke å ta oss tid mer til å leke »hjemsel« eller leke playmobil med dem. Er vår ekteskaps- eller livspartner akkurat flyttet ut av fellesboligen, trenger vi ikke å ta oss tid til å gå i teater med han/henne. Da må vi kun avtale en termin hos en skillsmisse-advokat. Ligger vår oppsigelse på skrivebordet vårt, trenger vi ikke å ta oss tid til å tilegne oss kunnskaper, som vi kunne trenge i jobben vår. Da er det fornuftig å skrive en jobbsøknad.
 

 

bal150
 
Fra boken «Balance your life» av Lothar J. Seiwert
 
Copyright © 2009 SIMPLIFY
 

 

 

Del på bloggen

Bookmark and Share