Livsvisdom

Høsten

____

» Vårt sinn har kraft til å gjøre hva som helst.

Det er bedre enn noen mirakelmedisin, som har blitt utviklet

til hvilket som helst formål i dag.»

Bear Hearts

_______

Copyright © 2009-2012 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort 

MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg,

Gi livet retningBoken Gi livet retning. I tre skritt til en selvbestemt fremtid av Jörg W. Knobloch. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

__________

Slow down your lifeBoken Slow down your life av Kai Romhardt.  Last ned informasjon her. Ordinær pris: 150 NOK. Din pris 90 NOK.

Simplify your lifeSimplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

________

Balance your lifeBalance Your life – Kunsten å¨lede seg selv. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

Når du har det travelt, gå langsomtNår du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

ImageSimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-Balance. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_______

Bumerang prinsippet - Mer tid til lykkeBumerang prinsippet mer tid til lykke. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK.

Øvelse S: Vår åndelige næring

Kvaliteten på vår fysiske næring blir beskyttet gjennom lovmessige bestemmelser. Bevisstheten om verdien av en balansert, sunn og økologisk ernæring vokser. I dag åpnes det ene tyske økologiske kjøpesenter etter det andre.

Men hvordan ser det ut med hensyn til mental næring? Hvem beskytter vårt sinn mot forgiftning, forvirring eller besvær? Hvordan velger vi vår åndelige næring? Ja, hva er forøvrig åndelig næring?

Åndelig næring består av alt som vi med vilje eller motvillig tilfører vår bevissthet. Åndelig næring er alle inntrykk som vi opptar med våre fem sanseorganer. I tillegg kommer indre og ytre følels-er, ideer og tanker som vår bevissthet kommer i kontakt med. I øyeblikket med kontakt blir vi i ett med disse objektene av vår iaktagelse.

Enhver kontakt har dessuten et speed-up og et slow-down-potensial. Det finnes åndelig næring som opprører oss, gjør oss urolig, forstyrrer, anspenner eller vekker grådighet eller voldelighet i oss. Og det finnes åndelig næring som inspirerer oss, får oss til å slappe av, gir glede og fordyper forståelsen vår. Vår bevissthet lar seg lett forvirre, stresse eller til og med forgifte oss, når vi bringes i kontakt med kinofilmer, reklamebudskap, fjernsynsprogrammer, tidskrifter, bøker, samtaler eller foredrag som fremmer negative åndelige tilstander, som angst, vold eller sinne. Test deg selv hvilke stemninger som konsumeringen av forskjellige media og inntrykk utløser i deg.

For tiden produserer vårt samfunn enorme mentale gifstoffer, og bringer disse gjennom massemediene i disposisjonsområdet til voksende og barn. Forherligelse av voldelige videospill, filmer og leketøy er blitt fast bestanddel av ungdoms-kulturen. Spesielt privatfjernsynet øver en ødeleggende virkning på kvaliteten av vår kollektive bevissthet. Sammenhengene mellom ungdommelig amokløpere og voldelige videospill ligger i kortene.

I dag har vi skapt teknologier og produkter som gjennom sin sterke virkning på våre sanseorganer og vår bevissthet har potensialet til å skade vårt sinn, men dessuten også alvorlig vår kollektive bevissthet. Da jeg var fjorten år så jeg en skrekkfilm som i sitt billedspråk og handling var utrolig grusom og menneskeforaktende. Ennå i dag glimter enkelte scener fra denne filmen opp i min bevissthet, pulsen min akselererer og jeg føler en lett trang til å kaste opp. Vårt sinn kan bli forgiftet. Gal åndelig næring kan lenge forstyrre vår indre fred.

Det er skremmende hvor lite i det offentlige rom vårt sinn blir beskyttet. Under henvisning til økonomisk, menings- og kunstnerfrihet blir utbredelsen av destruktiv åndelig næring beskyttet. Samtidig blir i det offentlige rom stadig mer frigitt for reklamen. Den som vil unngå denne utviklingen, må snart gå med skylapper gjennom byen.

En stor del skadelige sanseinntrykk blir i dag visuelt tilbudt oss. Reklameindustrien snakker om ”war for eyeballs”, krigen om våre øyeepler. Man snakker ofte om ”oppmerksomhetsøkonomien”. Vi bør derfor begynne å passe bedre på våre øyne. På hva blir de hvilende på? Når vi går igjennom byen kan vi velge ut et rolig forankringspunkt, og unngå kontakten med reklameplakater og blinkende logoer eller billedskjermer.

Stoppesteder mindfullness

Stopp opp … når du får trykket noe i hånden

Stopp opp … når samtalepartneren din har drukket for mye

Stopp opp … når du tar fjernkontrollen fra fjernsynet ditt i hånden

 • Ta et fastekur fra media. Fast helst i tre uker, men minst en uke.
  Gi avkall på fjernsyn, radio, kino, aviser, tidsskrifter, internett og andre media. Belys dine konsumimpulser i løpet av denne tiden.
  Les per dag kun en halv time i bøkene i ”skattehyllen” din. Kanskje leser du for partneren din og skaper et flott morgen- eller kveldsritual. Iaktta i løpet av fastekuren hvordan sinnet ditt forandrer seg og hvilke virkning som den inspirerende lektyren har på deg.
 • Forsøk i løpet av en dag å unngå kontakten med reklamen.
  Det være seg reklameplakater, internettbannere, løpesedler, annonser eller små reklameinnslag. Se ikke hen eller vend deg vekk. Forsøk og minsk den hverdagslige reklamefloden.
 • Gjør deg bevisst på hvilken åndelig føde som er spesielt bra for deg.
  Gi denne føden – det være seg musikk, lektyre, samtaler eller kontakt med naturen – en fast plass i dagen din.

___________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen øvelser i oppmerksomhet så følg med:

 

Øvelse T: «Fem nøkler til våre aktiviteter» kommer i onsdag 25.august. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken
Slow down your lifeav Kai Romhardt. Han har gått i lære hos Thich Nhat Hahn, som er en av verdens mest berømte lærere i mindfullness» og grunnleggeren av Plum Village i Frankrike

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Øvelse N: Fem nøkler til vår sjel


Oppmerksomhet.

Bare hvis vi fullstendig er til stede kan vi se hvilke sinnstilstander, følelser eller tanker som manifesterer seg i oss. Med et samlet, konsentrert sinn kan vi fullstendig trenge igjennom en situasjon. Vi ser oss selv som i et klart speil. Å være tilstede i øyeblikket vil si å møte og akseptere våre skyggesider, at vi også bærer i oss voldelige, misunnelige og skremmende sider. Vi er ikke bare gode. Men hvis vi ikke flykter fra vårt speilbilde kan vi vinne tilbake det nåværende øyeblikk som vårt hjem, istedenfor å flykte i fremtiden eller fortiden.

Forandring.

Iakttar vi permanent og nøyaktig vårt sinn ser vi klart forandringen i våre følelser og tanker. Tanker stiger opp som såpebobler og synker igjen. Vi kan ikke holde dem fast. Ingen følelse er varig.  Behagelige og ubehagelige tilstander forgår. Aksepterer vi forandringen av sinnet, blir vi riktignok ikke kvitt vår negative sinnstilstand, men den mister sin makt over oss. Den største lidelsen oppstår når vi tenker at noe dårlig aldri vil opphøre. Iakttakelsen av vår sinn som forandrer seg, lærer oss at bak hver sky gjemmer solen seg.

Ingen begynnelse/ingen slutt.

Vi kan ikke bestemme begynnelsen eller slutten på en tanke eller følelse. De er ingen sanselyn ut ifra intet. En tanke, som synes å forsvinne fra vår bevissthet er ikke slutt.  Den synker kanskje tilbake i dybden av vår bevissthet og vil vise seg igjen når betingelsene er modne. Vår sinnstilstand er ikke uten konsekvenser. Er vi optimistiske, energiske og medfølende influer-er dette positivt på omverdenen vår, våre barn og relasjoner. Vårt sinn er ikke individuelt isolert. Vårt sinn finner sted igjen i marerittet til våre barn. Vi profiterer fra kjærligheten og livskraften til våre bestefedre og føler lengslene til våre foreldre i oss. Vi er del av et kollektiv sinn der erfaringene fra mange generasjoner er samlet.

Utvikling.

Med tiltagende ro, de riktige rammebetingelsene og oppmerksom trening kan sinnet vårt utvikle mange positive egenskaper som beriker livet vårt.  Modnes sinnet i retning av forståelse, medfølelse og visdom, avtar kontinuerlig våre indre og ytre konflikter. Den som en gang har møtt mennesker hvis sinnstilstand er langt fremskredet, den er ofte dypt berørt av den kjærlige godhet, klarhet og tilstedeværelse til disse menneskene, men også av deres naturlighet og deres dype innsikt. Å se dette høye potensialet av sinnet virkeliggjort hos andre er meget inspirerende. Potensialet i vårt sinn vises langt utover treningen og perfeksjoneringen av vår analytiske tankegang. Det viser inn i det spirituelle og mot et liv i mental frihet der vi får undersøkt vårt sinn i dybden.

Rytme.

Også sinnet vårt følger rytmer. Den kjenner faser med ekspansjon og tider for tilbaketrekning. Det forlanger stimulasjon og still-het. Disse rytmene kan vi iaktta i løpet av en dag, et år eller et liv. Etter to timers intensiv utveksling kan vårt sinn være mettet, og det kan forlange stillhet. Med alderen finner sinnet andre temaer enn i ungdommen. Stadig vekk går det om balanse mellom det ekstreme og å finne en middelvei der det kan finne sted en harmonisk utvikling.

_______________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen øvelser i oppmerksomhet så følg med:

 

Øvelse O: «Vår tenkning» kommer i fredag 13.august. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken
Slow down your lifeav Kai Romhardt

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                     and Share

Slow Down Your Life A

Jeg vil på de følgende sider vise deg konkrete slowing-down-øvelser. I kapittel 1 lærer vi å kjenne fem nøkler til slowing down. Konsepter, som radikalt kan forandre vår tidserfaring i hverdagen. I kapittel 2 til 5 utforsker vi tilstanden til vår kropp, vårt sinn, våre aktiviteter og omverdenen vår. Hvert kapitel består av fem avsnitt, der jeg tilbyr konkrete ankringspunkter for slowing down, som for eksempel ”vår pust” (se oppstillingen nedenfor).

Fem nøkler

 • Oppmerksomhet
 • Forandring
 • Ingen begynnelse/slutt
 • Utvikling
 • Rytme
Vår kropp

 • Vår pust
 • Våre skritt
 • Våre hender
 • Vår ernæring
 • Vår søvn
Vår sjel

 • Vår tenkning
 • Våre følelser
 • Vår kunnskap
 • Våre verdier
 • Vår mentale næring
Våre aktiviteter

 • Vår motivasjon
 • Vårt tempo
 • Vår aktivitetskvalitet
 • Våre vaneenergier
 • Vår ro og god tid
Vår omverden

 • Vårt arbeid
 • Vårt privatliv
 • Våre røtter
 • Våre relasjoner
 • Våre gaver

Områder og ankerpunkter for slowing down

På slutten av hvert avsnitt finner du såkalte stoppesteder (øvelser). Disse er kjennetegnet av en liten pekefinger. Stoppestedene tjener til i dypere forankring av slowing down i hverdagen.

___________
Et eksempel fra avsnittet ”Våre hender”
Stopp … før du overrekker en gave.
Dette skal minne deg på å iaktta hendene før du overrekker en gave. Å reflektere og stoppe opp er essensielt, for å erkjenne vaner som driver deg og forandre dem. Vær så vennlig og velg de stoppe-stedene som passer for deg og finn opp andre.
__
Slowing down lever av din personlige erfaring. Å lese er bra – men øvelse er bedre. Intellektuell innsikt uten tilsvarende handling kan lamme oss. Derfor finner du på slutten av hvert kapitel flere øvelsesoppgaver, som du intuitivt kan velge fra.
_
Vær så vennlig å les denne boken i små porsjoner og i en avslappet atmosfære. Hvis det lykkes deg i leseprosessen å kultivere slowing down, har allerede forandringsprosessen begynt. Iaktta indre impulser mens du leser. Er det noe som driver deg? Er du fullt og helt involvert i det du leser? Forsøker du å lese diagonalt, bla om hurtig og unngå distrahering. Slow down your life kan bli til ditt personlige ”stoppesignal”. Jeg ønsker, at du stadig vekk husker på å stoppe opp og finne glede i øvelsen.

_________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen øvelser i oppmerksomhet så følg med:

 

Øvelse B: «Den første nøkkelen: Oppmerksomhet» kommer i morgen torsdag 8. juli. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken
Slow down your lifeav Kai Romhardt

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                 and Share

10 hemmeligheter for hvordan du styrker sinnet, kroppen og karaktéren(T)

 • Vær den mest ærlige personen som du kjenner. Vær troverdig – verdig andres tillit.

 

 • Styr dine verdslige lyster og du vil styrke viljen din. Han som er dypt bundet til materielle ting løper inn i vanskeligheter og ulykkelighet når de er tatt bort. Lykkelige folk nyter verdslige objekter, men blir ikke bundet eller knyttet til dem. Lev et enkelt, ryddig og produktivt liv. For å forenkle livet ditt i dag, bør du vurdere å selge fjernsynet, stoppe uønsket e-post og reklame, bruke mindre, lære yoga, selge bilen, øve meditasjon hver morgen og gjøre deg av og til utilgjengelig på mobiltelefon og vanlig telefon.

 

 • Hvis du ikke har ledd i dag, har du ikke levd i dag. Le hardt og høyt. Som William James sa: «Vi ler ikke fordi vi er fornøyde, vi er glade fordi vi ler.»

 

 • Les ”The Charisma Factor – How to Develop Your Natural Leadership Ability” av Robert J. Richardson og S. Katharine Thayer. Det er en ypperlig bok for alle vordene ledere, eller en nåværende en, som søker å avansere til neste nivå.

 

 • Reis ofte. Perspektivet som tilbys ved å besøke nye land er viktig, og tillater deg å verdsette tilværelsen som du vanligvis tar for gitt.

 

 • Sett hver måned et fysiske mål for deg selv. Begynn å svømme i juli eller lære å gå på ski i januar. Nøkkelen er å komme fram til et mål for måneden. Skriv det ned, vurder hvordan du skal gjennomføre det og såsom NIKE annonsen sier: «Just Do It!».

 

 • Ting opprettes alltid to ganger. Den mentale skapelsen er alltid før den fysiske skapelsen. Akkurat som planene for et hus først må bli satt ned på papiret før huset bygges, så skal også dagen være planlagt i ditt sinn tidlig på morgenen før dagen starter. Visualiser de undrene du ønsker dette livet skal bringe deg og de vil materialisere seg etter som underbevisstheten din begynner å fokusere på oppnåelsen av målene. Dette er en sann naturlov.

 

 • Gå til jobben og legg merke til naturens fantastiske skjønnhet.

 

 • Sov mindre, bruk mindre, gjør mer, lev lenger og vær storsinnet.

 

 • Les alle artiklene «10 hemmeligheter»(A-T)  igjen og igjen og del dem  med andre!

 

Les mer i følgende bøker:

Sharma, Robin, Megaliving
Sharma, Robin, The Greatness Guide
Sharma, Robin, The Greatness Guide 2
Sharma, Robin, Munken som solgte sin ferrari
Sharma, Robin, Den som søker sin skjebne
Sharma, Robin, The saint, the surfer and the ceo

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

10 hemmeligheter for hvordan du styrker sinnet, kroppen og karaktéren(N)

 

 

Bildet tatt av PK Ubøe

 

 • Utvikl en følelse av undring over verdenen. Vær en oppdagelsesreisende. Finn glede i ting som andre tar for gitt. Stopp opp og faktisk lytt til den vidunderlige gatemusikanten som spiller trompet. Les klassikeren som din far elsket så mye. Planlegg å dra bort fra byen i neste uke og besøk et bortgjemt, kraftfullt naturlig sted i et par dager. Ta en mini-retrett og ta vare på sinnet, kroppen og sjelen din. Det vil virkelig forbedre kvaliteten på livet ditt.
 • Å sende kort til bursdager og små notater fra tid til annen viser at du bryr deg om og tenker på relasjonen. Vi er alle travelt opptatt, men hvis du bruker kun fem minutter i uken til å sende et kort til en venn eller et familiemedlem, vil du ved utgangen av året ha sendt ut 52 kort. Dette er en liten investering for det utbyttet som garantert følger av å gjøre dette.
 • Husk og bruk folks navn når du snakker til dem. En persons navn er en unik søt lyd for dem.
 • Gå utendørs og se opp mot himmelen i en halvtime. Merk de supersterke følelsene du får når du er koblet til naturen. Fjern deg fra den stive timeplanen din  i dag, og tilbring ettermiddagen i vakre omgivelser. Gå i skogen og sitt ved en elv som strømmer forbi. Fisk eller lei en kano. Å komme deg vekk fra rutinen vil gi deg en forfriskende frigivelse og få deg til å føle deg fantastisk når du til slutt vender tilbake.
 • Annenhver uke, la klokken bli hjemme. I dette samfunnet blir vi ofte bundet til klokken og snart styrer den enhver av våre handlinger,  som en rigid mester for oppgaver. Tilbring dagen nøyaktig slik du ønsker og så lenge du ønsker å gjøre. Tilbring tid med en spesiell person, uten å måtte dra til din neste avtale. Nyt øyeblikkene og fokuser på hva som virkelig er viktig istedenfor de dagligdagse tingene som virker mer betydningsfulle enn de virkelig er. Løs deg fra klokken og få litt kvalitetstid.
 • Le på jobb og vær kjent som en positiv gjennomfører.

  

 • En idé gir opphav til et mentalt bilde. Et mentalt bilde vil da generere en mental vane som til slutt blomstrer som en mental karaktéregenskap Mestr tankene dine og du mestrer sinnet ditt; mestr sinnet ditt og du mestrer livet ditt,  mestr livet ditt, og du mestrer skjebnen din.

  

 • Gjenkjenn den enorme kraften i motsetningstenkning. Denne enkle teknikken involverer å erstatte en negativ tanke eller en tanke som begrenser sinnet ditt og som fjerner deg fra fokuseringen hver eneste gang med en positiv tanke For eksempel på en søndag kveld, kan du tenke «jeg skulle ønske jeg ikke måtte dra tilbake pål jobben i morgen, etter en slik hyggelig og avslappende helg.» Umiddelbart erstatt dette negative tankenmønsteret med å tenke motsatt. For eksempel kan du tenke «jeg kan ikke vente med å dra tilbake på kontoret pga. alle de spennende prosjektene som står for tur og den herlige følelsen av resultatoppnåelse jeg får etter en produktiv, utfordrende uke.» Deretter tenk hvor heldig du er som har en jobb, som du  utvikle videre gjennom egen innsats og produktivitet. Lag en liste over alle de positive egenskapene til stillingen din og gjenta dem om og om igjen. Snart vil det negative mønsteret bli brutt, og du vil imøtese den spennende uken du har foran deg med den mest fantastiske kvaliteten som finns: nemmelig med entusiasme.

   

 • Fordyp deg i vanen med personlige observasjon. Benjamin Franklin kalte dette en av de viktigste strategiene for personlig effektivitet. Tilbring ti minutter hver kveld før du går til sengs med selvransakelse. Tenk på de gode tingene du gjorde i løpet av dagen og de dårlige beslutningene du har tatt, som du må forandre for å utmerke deg og vokse. Vellykkete folk er rett og slett mer reflekterte enn andre. Daglig refleksjon vil snart tillate deg å  utrydde negative egenskaper (fra sommel, til å sladre, til å fornærme andre), og vil skjerpe sinnet ditt. Etter jevn og stødig praktisering vil eventuell en tid omsider komme , der feilene du gjør blir færre og din personlig kraft flyttes til det høyeste nivået.

 

 • Den mest effektive alarmklokken noensinne som er utviklet ligger innenfor vårt eget sinn. Hvis du ikke tror dette, kan du prøve følgende: 1. Sitt i en lenestol i omlag ti minutter før du går til sengs. 2. Lukk øynene og hvil forsiktig hendene dine på knærne. 3. Pust dypt inn og ut noen minutter (pust dypt inn og tell til fem, hold pusten og tell til ti og pust dypt ut igjen).  4. Gjenta følgende kommando for deg selv minst tjue ganger: «Jeg vil våkne på (det ønskete tidspunktet) og føle meg frisk, våken og entusiastisk.» Denne kommandoen må sies med følelse og emosjon. Deretter bruk noen sekunder til å visualisere at du våkner opp til ønsket tid (jo mer detaljert det mentale bildet er, desto bedre) og forestill deg hvor vel du vil føle deg. Du vil snart våkne opp på ønsket tidspunkt etter liten eller ingen praksis.

Les mer i følgende bøker:

Sharma, Robin, Megaliving
Sharma, Robin, The Greatness Guide
Sharma, Robin, The Greatness Guide 2
Sharma, Robin, Munken som solgte sin ferrari
Sharma, Robin, Den som søker sin skjebne
Sharma, Robin, The saint, the surfer and the ceo 

Del på bloggen

Bookmark and Share

10 hemmeligheter for hvordan du styrker sinnet, kroppen og karaktéren(I)

 • Utvikl den vidunderlige vanen med en daglig svømmetur. Det vil fremme god helse, holde deg avslappet og konsentrert, mager og i form. Svømming er ikke belastende for kroppen, gir flott trening for lungene, og krever liten tid til å gjøre det effektivt. Husk at en sund kropp innholder et sundt sinn.

 

 • Folk som gjør noe godt i dag sikrer sin lykke i morgen.

 

 • Nøkkelen til vellykket tidsledelse er å gjøre det du har planlagt å gjøre,  når du har planlagt å gjøre det. Fokuser tankene ditt helt og fullt på oppgaven. Bare da vil du oppnå dine mål og ha tid til det som betyr mest. Selv om det er viktig å være fleksibel  så krever ikke din planlagte tidsplan noe mer enn enkel disiplin.

 

 • Et utmerket visualiseringsteknikk: hvis du bekymrer deg for noe,  forestille deg ordene billedlig av din bekymring på et stykke papir. Deretter tenn på papiret og se bekymringen gå opp i flammer. Bruce Lee, den store kampsportmesteren brukte regelmessig denne mentale teknikken.

 

 • Vurder bekymringen din. Avsett en viss tid til å tenke over problemet og kartlegg en effektiv plan for å angripe problemet og undersøk hvilke alternativer du har. Det menneskelige sinn er en merkelig skapning – ting vi ønsker å glemme vender stadig tilbake, og de tingene vi ønsker å huske er ikke der når vi vil ha dem. Men sinnet er lik en muskel,  jo mer du trener det, desto sterkere vil det bli. Gjør det til din tjener. Gi det kun den beste ernæringen og informasjonen. Det vil tjene deg godt og være magi hvis du tror på det.

 

 • Topputøvere er fysisk avslappet og mentalt engasjert.

 

 • For mentalt å være på topp må kroppen din være fysisk avslappet. Det er ikke noe tvil om at det er en mental-kropp-forbindelse, og når kroppen er smidig, fri for spenning, er tankene klare, rolige og i tillegg fokusert. Dette er grunnen til at yoga er en så gunstig aktivitet. Yoga holder kroppen avslappet, slik at tankene kan slå følge. Grunnleggende strekking i 15 minutter om dagen er også en utmerket måte å frigjøre spenninger som bygger seg opp som et resultat av livet vårt i denne svært komplekse og hurtige, men herlige verden. Prøv å få massasje eller slapp av i et boblebad. Slapp av i kroppen og du slappe av i sinnet.

 

 • Utarbeid en detaljert økonomisk plan for de neste årene, og følg den. Søk finansielle råd hvis du trenger dem. En kraftfull strategi for økonomisk mestring er også denne: spar 10% av alt du tjener til langsiktig vekst (spar månedlige beløp før du har en sjanse til å bruke det). Hvis du kan investere  200 kroner  i måneden i de neste 30 år med en årlig avkastning på 15%, vil du ende opp med  1,4 millioner kroner. Å være klok med pengene dine er en av de aller beste investeringer du kan gjøre. Økonomisk sikkerhet fører til personlig frihet.

 

 • Leserne er ledere. USAs president Bill Clinton leste mer enn 300 bøker i løpet av sin korte tid ved Oxford University. Noen topputøvere leser en bok om dagen. Oppsøk kunnskap og informasjon. Vi har virkelig gått inn i en alder av massiv informasjon og de som er proaktive kan bruke dette har en fordel. Jo mer du vet, desto mindre frykter du.

 

 • Gjør det til en god vane å lese noe positivt og inspirerende før du går til sengs og så snart du våkner om morgenen. Du vil snart merke fordelene som disse tankene vil støtte deg med igjennom hele dagen.

 

Les mer i følgende bøker:

Sharma, Robin, Megaliving
Sharma, Robin, The Greatness Guide
Sharma, Robin, The Greatness Guide 2
Sharma, Robin, Munken som solgte sin ferrari
Sharma, Robin, Den som søker sin skjebne
Sharma, Robin, The saint, the surfer and the ceo

Del på bloggen

Bookmark and Share

10 hemmeligheter for hvordan du styrker sinnet, kroppen og karaktéren(G)

 • Bli en eventyrer. Revitaliser din ånd og følelse av lekenhet. Bli et barn igjen. Annenhver måned planlegg  en ny, spennende aktivitet som rafting, dykking, windsurfing, fjellklatring, bli med i en  kampsport klubb, seiling, havfiske eller camping. Dette vil holde livet ditt i perspektiv, bringe deg nærmere dem du deler aktiviteten med og få deg til å  føle deg oppkvikket og ung.

 

 • Tilbring tid ute i naturen. Naturen har en kraftig effekt på sansene dine, som igjen vil føre til en følelse av fornyelse, forfriskninger og ro.Toppidrettsuttøvere gjennom tidene har forstått viktigheten av å finne tilbake til naturen. Start camping eller bare ta rolige turer i skogen. Slapp av ved en sprudlende bekk. Dyrk din egen lille hage som vil fungere som din personlige oase midt i en overfylt by. Ved å dyrke et vennskap med naturen, vil du raskt finne mer ro, tilfredshet og rikdom i livet ditt.

 

 • Gjennta det kloke ordtak «Mens sana in Corpore Sano» som betyr et sundt sinn i et sundt legeme. Forsøm aldri kroppen som er nært knyttet til sinnet. Dette er ditt tempel. Mat det med den fineste brensel, daglig mosjon og omsorg slik som for dine  verdifulle eiendelen.

 

 • Vær så sterk at ingenting forstyrrer din sinnsro. Et velkjent bokser var en gang ulykkelig. På spørsmålet om hvorfor, sa han at han hadde tillatt seg å tenke en negativ tanke. Demp dine ønsker og bli sentrert og fokusert – det blir enklere med praksis. Du har virkelig ikke råd til luksusen med en eneste negativ tanke.

 

 • Ikke spis senere enn tre timer før du sovner inn. Dette gir jevnere fordøyelse og en mer avslappet søvn. For dypere, mer fornyende søvn, husk at en daglig dose mosjon fremmer god søvn. Likeleledes gjør en periode med avslapning en time før sengetid. Bring heller ikke arbeidet med til sengs eller tenk på noe som kan opprøre deg. Lull deg selv i søvn som en baby som blir sunget for,  en myk, beroligende ”lulling”. Og til slutt, som Leonardo da Vinci, sa «en godt brukt dag bringer gjerne en lykkelig søvn».

 

 • Vær forsiktig med omdømmet ditt. Hvis det er godt vil det ta deg til det høyeste av høydene. Men en gang ødelagt, vil det være vanskelig å hente tilbake. Vær alltid reflektert med hensyn til retningen på din handling. Gjør aldri noe du ikke ville være stolt over å fortelle moren din. Ha det alltid gøy, men med sunn fornuft og forsiktighet.

 

 • Finn mentorer som rollemodeller som vil veilede deg i fremdriften din. Verdens mistak  har alle blitt gjort en gang før – hvorfor skal du ikke nyttiggjøre deg andres erfaringer? Finn noen som har både mot og omtanke for andre, noen som er modne mennesker. Din mentor må kun ha dine beste interesser i tankene, og bør være tilstrekkelig vis for å kunne tilby deg god veiledning i det  du søker hjelp til. Alle trenger å føle seg verdsatt og selv de travleste mennesker finner tid til å hjelpe en person som respekterer dem og verdsetter deres råd.

 

 • Lag en liste over alle dine svakheter. En virkelig trygg og opplyst person vil merke en svakhet og forsøke metodisk å  forbedre den. Husk at selv de største og mektigste mennesker har svakheter. Noen er bedre enn andre i å skjule dem. På den annen side, bli kjent med dine beste kvaliteter og dyrk dem.

 

 • Klag aldri. Vær kjent som en positiv, sterk, energisk og entusiastisk person. Den som klager, er kynisk og ser alltid etter det negative i alt, vil skremme bort folk og vil sjelden lykkes i noe. Fra et rent psykologisk synspunkt, blir ting alltid laget to ganger: en gang i sinnet, og deretter i virkeligheten. Fokuser på det positive. Vær mentalt så tøff, at ingen fører deg vekk fra din planlagte kurs mot suksess. Visualiser og har stor tro på det du ønsker. Det vil ganske sikkert gå i oppfyllelse.

 

 • Overse dine venners svakheter. Hvis du ser etter feil vil du mest sikkerthet  finne dem. Vær moden nok til å overse de små svakhetene til andre og se det gode som hver og en besitter. Vi kan lære av alle. Alle har en historie å fortelle, en vits å dele og en lekse å lære. Åpn sinnet ditt for dette, og du vil lære mye. Venner er veldig viktig for et lykkelig liv – spesielt de som du har delt mange erfaringer med og som ler sammen med deg. Arbeid hardt for å gjøre vennskap og alle forholdene dine sterkere og rikere. Ring vennene dine, kjøp små bøker i gaver til dem eller andre gjenstander du mener de kan nyte. «Loven om åkeren» gjelder i forhold til dine relasjoner og for resten av livet ditt  – du høster hva du sår og for å få gode venner må du først selv være en god venn.

Les mer i følgende bøker:

Sharma, Robin, Megaliving
Sharma, Robin, The Greatness Guide
Sharma, Robin, The Greatness Guide 2
Sharma, Robin, Munken som solgte sin ferrari
Sharma, Robin, Den som søker sin skjebne
Sharma, Robin, The saint, the surfer and the ceo

Del på bloggen

Bookmark and Share

10 hemmeligheter for hvordan du styrker sinnet, kroppen og karaktéren(D)

 • Stress er helt enkelt et svar som du skaper i tolkningen av en hendelse. To personer kan oppleve at en gitt hendelse resulterer i helt forskjellige respons. For eksempel, en tale etter middag kan få en uerfaren taler meget nervøs, mens en moden taler ser dette som en fin anledning  til å få dele sine tanker. Å forstå, at det som oppfattes som negative effekter av en hendelse eller som kan være mentalt manipulert kan kondisjoneres mot det positive, noe som vil tillate deg å bli en topp utøver i alle tilfeller.
 • Les «The Seven Habits of Highly Effective People» av Stephen Covey. Den inneholder et vell av visdom og mektig innsikt i å videreutvikle karakterén din og forbedre dine personlige relasjoner.
 • Bli en engasjert MP3 bruker. De fleste personlige utviklingsprogrammer og bøker tilbys nå i dette formatet. Lytt til dette inspirerende materiale på vei til arbeidet, mens du venter i kø i en bank eller mens du gjør noe med hendene om kvelden. Gjør bilen din til et universitet på hjul, og bruk kjøretiden  til å gjøre kunnskap til den beste vennen din. All ventetid kan bli svært effektiv brukt på denne produktiv måten. Bruk slike muligheter til å lære og kontinuerlig utvide dint mentale tilstand og ditt enorme potensial.
 • Prøv fasting en dag annenhver uke. I løpet av disse faste dagene, drikk fruktjuice og spis kun fersk frukt. Du vil føle deg mer energisk, renset og våken. Fastingen har også en sunn effekt på viljekraften din, når du manipuleres mentalt til å spise mer.
 • Ha en MP3 spiller på kontoret ditt og lytt til myk, beroligende musikk hele dagen. Plaser behagelige dufter og inspirerende bilder på arbeidsplassen din. Ved hjelp ab assosiasjonens magi magi vil  arbeidet ditt bli noe du nyter enda mer, og vil vekke en meget behagelig følelse inne i deg. Budsjetter tiden din på turene dine, slik at du kan tilbringe en halvtime på flyplassen i bokhandelen. De inneholder alltid de siste og beste selvutviklingsbøker og CDer, gitt at de som reiser med fly er av en gruppe som finner verdien i dette materialet.
 • Les «As a Man Thinketh » av James Allen. Og ikke bare les denne lille boken en gang, les den om og om igjen. Det finnes et vell av tidløs visdom til å leve et mer utfyldende og lykkeligere liv.
 • Husk at tilgivelse er en dyd som få utvikler, men en som er viktigst for å opprettholde fred i sinnet. Mark Twain skrev at tilgivelse er den duften som blomsten kaster på hælen som har knust den. Praktiser tilgivelse spesielt i de situasjoner hvor det er tilsynelatende vanskelig. Ved å bruke dine emosjonelle muskler for tilgivelse  regelmessig, vil smålig urett, kommentarer og forskjellige småligheter ikke berøre  deg og ingenting vil trenge igjennom din konsentrerte, rolige tenkemåte.
 • Tøm koppen. En full kopp kan ikke akseptere noe mer. Tilsvarende vil en person som mener at han ikke kan lære noe mer  raskt stagnere og ikke utvikle seg på et høyere nivå. Et ekte tegn på en sikker,moden individ er en som ser på alle muligheter som en sjanse til å lære. Selv lærerne har lærere.
 • ”The Two Minute Mind” er en glimrende øvelse for å utvikle konsentrasjonen. Bare stirr på  armbåndsuret ditt  i to minutter og ikke tenk på noe annet i den tiden. Først vil tankene dine vandre, men etter 21 dager med praksis vil oppmerksomheten din ikke vakle når du praktiserer. En av de største kvalitetene en person kan utvikle for å sikre sin suksess er evnen til å fokusere for lengre perioder. Lær å bygge opp dine muskler for konsentrasjon og ingen oppgave vil være for vanskelig for deg.
 • Drikk en kopp varmt vann før en tale. Ronald Reagan hadde denne strategien for å sikre at han opprettholdt sin jevne honningsstemme. Å mestre offentlig tale er et edelt mål. Så vie deg til det. Du vil bli bedømt på grunnlag av dine kommunikasjonsferdigheter.

Les mer i følgende bøker:

Sharma, Robin, Megaliving
Sharma, Robin, The Greatness Guide
Sharma, Robin, The Greatness Guide 2
Sharma, Robin, Munken som solgte sin ferrari
Sharma, Robin, Den som søker sin skjebne
Sharma, Robin, The saint, the surfer and the ceo

Del på bloggen

Bookmark and Share

10 hemmeligheter for hvordan du styrker sinnet, kroppen og karaktéren(B)

 • Tenn et lys ved siden av deg når du leser om kvelden. Det er mest avslappende og skaper en flott, beroligende atmosfære. Gjør hjemmet ditt til en oase fra den hastige verden utenfor. Fyll den med god musikk, gode bøker og gode venner.

 

 •  For å forbedre konsentrasjonen og fokuseringen tell skrittene dine når du går. Dette er en spesiell sterk teknikk. Ta seks trinn mens du puster dypt inn, hold pusten i ytterligere seks skritt og pust dypt ut med de neste seks skrittene. Hvis seks skritt er for langt for åndedragene dine, gjør det du føler deg komfortabel med. Du vil føle deg veldig våken, uthvilt, rolig i ditt indre og sentrert etter denne øvelsen. Veldig mange mennesker lar  sinnet sitt være fylt opp med mental skravling. Alle topputøvere verdsetter kraften i et rolig, klart sinn som konsentrerer seg jevnt på alle viktige oppgaver.
 • Lær å meditere effektivt. Sinnet er naturligvis en svært støyende maskin som ønsker å flytte fra ett emne til et annet som en ape som ikke er i lenker. Man må lære å holde disiplin hvis man skal oppnå noe av substans og være i fred med seg selv. Meditasjon i tyve minutter om morgenen og tjue minutter om  kvelden vil sikkert gi deg enestående resultater med regelmessig praktisering i seks måneder. Lærde vismenn i øst har fremmet de mange fordelene ved meditasjon i over 5000 år.
 • Lær å være stille. Den gjennomsnittlige personen bruker ikke selv mer enn 30 minutter i måneden  til total stillhet og ro. Utvikl ferdigheter til å sitte stille,å nyte den mektige stillheten i minst ti minutter om dagen. Bare tenk på hva som er viktig for deg i livet ditt. Reflekter over hensikten med livet ditt. Stillhet er faktisk gull. Som en Zen master en gang sa, det er rommet mellom stengene som holder buret.
 • Forbedr viljestyrken, det er sannsynligvis et av de beste treningsprogrammene du kan investere i. Her er noen ideer for å styrke viljen din og bli en sterkere person:
  a) Ikke la tankene flyte som et stykke papir i vinden. Jobb hardt for å holde fokus hele tiden. Når du utfører en oppgave, tenk ikke på noe annet. Når du går til jobben, tell skrittene som det tar å komme hele veien til kontoret. Dette er ikke lett, men tankene dine vil snart forstå, at du holder sinnet ditt i tømmene og ikke omvendt. Ditt sinn må etter hvert bli like stille som en stearinslysflamme i et hjørne der det ikke blåser.
   b) Din vilje er som en muskel. Du må først trene den før den blir sterkere. Dette innebærer nødvendigvis kortvarige smerter, men vær sikker på at forbedringene kommer og som vil  forbedre kroppen din på en svært positiv måte. Når du er sulten, vent en time ekstra før måltidet. Når du arbeider med med en vanskelig oppgave, og hjernen din ber deg om å plukke opp det siste fagbladet for å få en pause eller å stå opp og gå å snakke med en venn, demp impulsen. Snart vil du kunne sitte i timevis i en presis konsentrert tilstand. Sir Issac Newton, en av de største klassiske fysikerne verden har produsert, sa en gang: «hvis jeg har gjort det offentlige tjenester, er det på grunn av tolmodige tanker.» Newton hadde en bemerkelsesverdig evne til å sitte stille og tenke uten avbrudd i svært lang tid. Hvis han kan utvikle dette, så kan du også det.
   c) Du kan også utvikle din viljestyrke med tilbakeholdenhet i oppførselen din med andre. Snakk mindre (bruk 60/40 regelen = lytt 60% av tiden og snakk kun 40%, (hvis ikke mindret). Dette vil ikke bare gjøre deg mer populær, men du vil samle mye visdom, da alle vi møter, hver dag har noe å lære oss. Hold deg også for god til å sladre eller å fordømme noen som du mener har gjort en feil. Stopp klagingen og utvikl en munter, vital og sterk personlighet. Du vil i stor grad da påvirke andre.
   d) Når en negativ tanke dukker opp i hjernen din , erstatt den umiddelbart med en som er positiv. Positive dominerer alltid over de negative og hjernen din må være kondisjonert til kun å tenke de beste tankene. Negativ tenkning er en kondisjoneringsprosess der de negative mønstrene er etablert på nytt og på nytt. Bli kvitt eventuelle begrensninger og bli en kraftig positiv tenker.
 • Gjør et forsøk på å være humoristisk hele dagen. Ikke bare er det gunstig fra et fysisk synspunkt, men det hindrer spenning under vanskelige omstendigheter, og skaper en god atmosfære hvor du enn er. Det ble nylig rapportert at medlemmer av Tauripan stammen i Sør-Amerika har et ritual der de våkne midt på natten for å fortelle hverandre vitser. Selv stammefolk i den dypeste søvn våkner opp for å nyte latteren og deretter gå tilbake til sin søvntilstand i løpet av sekunder.
 • Bli en svært disiplinert tidsleder. Du har 168 timer til rådighet i en uke. Dette tillater god tid til å oppnå de mange målene du ønsker å oppnå. Vær nådeløs med din tid. Sett av noen minutter hver morgen til å planlegge dagen. Planlegg rundt dine prioriteringer og fokuser ikke bare på de oppgavene som umiddelbar er forestående, men ikke viktig (dvs. mange telefonsamtaler), men fokuser spesielt på dem som er viktige, men ikke haster, for disse gir den største personlige og faglige utvikling. Viktige aktiviteter er aktiviteter som ikke haster, men som produserer langsiktige, bærekraftige fordeler og som inkluderer trening, strategisk planlegging, utvikling av relasjoner og faglig utdanning. Ikke la ting som har størst betydning bli plassert i baksetet i forhold til dem som teller minst.
 • Knytt relasjoner med positive, fokuserte folk som du kan lære av og som ikke tapper verdifull energi fra deg med klaging og uinspirerende holdninger. Ved å utvikle relasjoner med dem som  forplikter seg til kontinuerlig forbedring og som tilstreber det beste som livet har å tilby vil du ha nok av selskap på veien til toppen av det fjellet du ønsker å klatre.
 • Det er rapportert, at Stephen Hawking, en av de store moderne fysikere i hele verden har sagt, at vi er på en asteroide med en veldig gjennomsnittlig stjerne plassert innenfor yttergrensen av én av hundre tusen millioner galakser. Er problemene virkelig betydelige i lys av dette? Du er på moder jord en kort stund. Hvorfor ikke være opptatt av å ha en herlig opplevelse hele tiden. Hvorfor ikke bestemme deg for å etterlate en mektig arv til verden? Sett deg ned og skriv  en liste over alt som du har i livet ditt. Begynn først med helsen din eller familien din – de tingene vi ofte tar for gitt. Skriv opp fordelene med landet du lever i og maten du spiser. Ikke stopp før du har skrevet ned femti eksempler. Gå igjennom denne listen annenhver dag, og du vil føle deg priviligert og gjenkjenne rikdommen med tilværelsen din.
 • Du må ha et ”mission statement”(en formålsparagraf ) med livet ditt. Dette er helt enkelt et sett med veiledende prinsipper som tydeligviser hvor du går og hvor du ønsker å være på slutten av livet ditt. En formålsparagraf legemliggjør dine verdier. Det er ditt personlige fyrtårn somholder deg fokusert mot dine drømmer. Over en periode på en måned, sett av et par timer til å skrive ned fem eller ti prinsipper som skal styre livet ditt og som vil holde deg fokusert hele tiden. Eksempler kan være konsekvent å tjene andre, å være en hensynsfull borger, i å bli svært rik eller til å tjene samfunnet som en mektig leder. Uansett formålsparagraf i livet ditt, avgrens den og gjennomgå den regelmessig. Så når noe skjer uønsket eller noen prøver å trekke deg ut av kurs, kan du raskt og presist gå tilbake til den veien du har valgt, med full viten om at du beveger deg i den retningen du har valgt.

Les mer i følgende bøker:

Sharma, Robin, Megaliving
Sharma, Robin, The Greatness Guide
Sharma, Robin, The Greatness Guide 2
Sharma, Robin, Munken som solgte sin ferrari
Sharma, Robin, Den som søker sin skjebne
Sharma, Robin, The saint, the surfer and the ceo

Del på bloggen

Bookmark and Share