Livsbalanse – andre element:Kropp og helse (K32)

 

_________

Intervju- spørsmål til vårt indre ur

”Hvis du har det travelt, gå langsomt” – trikser man på denne måten det indre uret ut?

”Sett ned tempoet” heter hemmeligheten for vår hurtiglevende liv. Når vi tar hensyn til vår rytme og ikke glemmer pauser, lever vi ikke bare behagligere, sunnere – vi er også mer effektive. Setningen ”jeg har ikke tid” er ikke bare uhøflig og for å gjøre seg viktig, men er rett og slett meningsløs.

_________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – andre element:Kropp og helse (K9)

Alt trenger sin tid

 

 

_______

Tid for rytmen med  å føle seg vell

Mal hver dag en bumerang i tids-planleggeren din. Den skal et par minutt-er minne deg om din balanse i livet. En tidsøy, der ingen kan nå deg – og du ikke gjør noe. Slett ingen ting. Konsentrer deg bare om en eneste ting: deg selv, din rytme, din kropp.

_________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – andre element:Kropp og helse (K5)

_________

Alt trenger sin tid

 Også disse rytmene finnes det

      Circardian beskriver de mange forskjellige dagsrytmene. Ikke bare rytmen for søvn og våkenhet, men også timer, der medikamenter virker best.

►      Circalunar settes i relasjon til månerytmen, av og på med hormonene, kvinnens syklus.

Solen, lyset, trekker opp vårt
indre ur. Dag for dag.

      Circannual – årsrytmen. Våren er den beste tiden for en diett. Med lengre dager, mer lys blir vi om våren mer mobil og seksuell aktiv. Mai øker lysten på kjærlighet.At sommeren er tiden med mest aktivitet, lar seg til og med måle på cellelivet. Neglene på fingrene vokser i juli mer enn alle de andre månedene. Når dagene blir kortere og lyset stadig mindre, tiltar tristheten: November kommer med depresjoner (SAD, vinterdepresjon).

►      Tidsforskerne kjenner til helt korte, ultradiane rytmer som fra for eksempel nerve- og hjerneaktiviteter.

      Og naturligvis er hele det mennesk elige liv underlagt en rytme. Barndom, ungdom, første og andre voksenalder (side 85) og alderdommen.

_______________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Livsbalanse – andre element:Kropp og helse (K3)

_______ 

Alt trenger sin tid

 Lys trekker opp det indre uret

 

Hanen galer, solen blinker gjennom vinduet og innbyr deg til å tilbringe dagen med den. Og få timer etter at solen har tatt avskjed, smyger man seg trett under dyna. I fagsjargong blir vårt indre ur kalt Suprachiasmatisk Nukleus (SCN). Det er to knappenålsstore nervebunter i hjernen. Vårt indre ur liker daglig å bli trukket opp av lyset. Og for et regelmessig dagsløp takker den, idet den holder kropp og sjel i takt.

Hvordan gjør det dettte? Idet vår SCN styrer den indre rytmen: Kroppstemperatur, blod-trykk, synsskarphet, hormon- og sæd- produksjon, hjernebølger. Alle funksjoner i kroppen vår har dermed sitt tidspunkt. Det indre uret regulerer, om vi sover eller er våken, er aktiv eller treg, om vi mentalt er kreativ eller musklene i toppform. Ja, det sier om vi er spesielt var for smerte – eller om en halv asperin rekker. Det indre uret dikterer også vårt behov mht. timene, dagen, året, livet. Til og med døden har sin kjærlighetstid.

”Vi verdsetter, at hver og en av våre 70 milliarder celler har sin egen rytme”, sier Dr. Jürgen Zulley, Regensburg. Og denne rytmen, kodert som gener, er kronos-biologene (kronos = gammelgresk for tid) over hele verden på sporet etter. ”Hver ting har sin tid”, står det allerede i bibelen. Vitenskaplig har man først de siste 100 årene beskjeftiget seg med kroppens tidsplaner. Resultatene er løfterike: Den som lever i takt med sin indre rytme, høster velvære, livsglede og suksess.

_______________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !_

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert   som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

De 10 budene for tidsforskyvelse


1. Enhver har en livsarbeidskonto
Tenk i 30 minutter over, om du og hva du hektisk går glipp av i din livstid, og hva du investerer fornuftig.

2. Planlegg fast i din terminkalender – hver dag for seg selv. Og hold denne terminen.

3. Legg alltid inn en pause. Ideelt: hvert 90 minutt. Gå så, hvis det blir spesielt hektisk på en kafé.

4. Kast rolig av og til bort tid. Det bringer balanse på dager der tiden er planlagt fullt ut.

5. Din tid er tett knyttet opp mot andres tid. Utøv mindre tidspress på andre, da blir du heller ikke satt så mye under press.

6. Gi tid. Det gjør deg lykkelig og tilfreds. Så gir man også deg tid. Du vinner.

7. Finn din rytme. Ditt indre ur (side 70). Hvis du lever etter det, behersker du tiden og ikke tiden deg.

8. Si ikke mer: ”Jeg har ikke tid. Du har all tid i verden – som enhver, 24 timer daglig.

9. Ditt fremtidige tidsmotto lyder: Riktig tidsplanlegging er en resept for å lykkes med meningsfull bruk av tid.

10. Alltid når du har det travelt, går du langsomt.

_________

Fra boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert somkoster 220 kr og kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort:-)


bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

Øvelse G: Den femte nøkkelen:Rytme

Den femte nøkkelen er rytme.

Vårt liv er omsluttet av mangfoldige indre og ytre rytmer. Når vi erkjenner og respekterer disse rytmene, blir vi båret av dem.

Alt har sin takt og sin rytme: vårt hjerte, bølgene på stranden og pustingen vår. Takt og rytme er i naturen ikke noe stivnet. Vårt hjerte slår ikke som en maskin. Vår puls er underlagt mangfoldige svingninger, influert av våre følelser, tanker, av sykdom og fysisk aktivitet. Hvis vi mister følelsen for vår moderate rytme, havner vårt liv i ubalanse. Hvis vårt tempo i økt grad blir bestemt av ytre krefter, mister vi vår frihet.  Rytme spør etter inn-flytelseskreftene, som bestemmer takten på vårt liv. Virkningen av forskjellige krefter på vårt velbehag erfares direkte. Hvis vi beveger oss og utfolder oss i vår egen rytme, får livet vårt en ny kvalitet.

Stoppesteder

Stopp opp … når det spilles musikk i bakgrunnen

Stopp opp … ved soloppgang og solnedgang

Stopp opp … når jeg hører kirkeklokker

 • Søk en uforstyrret plass. Spør deg selv, hvilke rytmer og hvilken takt som bestemmer livet ditt nå for tiden.  Lukk øynene og lytt inn i deg selv. Stå opp og dans til din livsrytme. Hvordan føles det? Hva stiger opp i deg? Ta en kort pause. Dans nå din drøm om et godt liv. Hva føles annerledes? Ta denne følelsen med deg i dagen din og forsøk og forsterk den i hverdagen din.
 • Velg et flott tre i nærheten. Besøk det daglig i løpet av en uke og berør stammen, grenene og bladene. Betrakt det oppmerksomt i minst ett minutt.  Forsøk å gjør deg til venns med det. Gjør dette treet til din veiviser gjennom årstidene.
 • Tilbring en dag uten noen kontakt med klokketiden. Det være seg i naturen eller hjemme. Ta kun hensyn til din indre rytme. Når er du trøtt? Når er du sulten? Følg disse impulsene.

________________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen øvelser i oppmerksomhet så følg med:

 

Øvelse H: «Fem nøkler til vår kropp» kommer i mandag 19. juli. Ved å gå inn påkategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken
Slow down your lifeav Kai Romhardt

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                    and Share

Slow Down Your Life A

Jeg vil på de følgende sider vise deg konkrete slowing-down-øvelser. I kapittel 1 lærer vi å kjenne fem nøkler til slowing down. Konsepter, som radikalt kan forandre vår tidserfaring i hverdagen. I kapittel 2 til 5 utforsker vi tilstanden til vår kropp, vårt sinn, våre aktiviteter og omverdenen vår. Hvert kapitel består av fem avsnitt, der jeg tilbyr konkrete ankringspunkter for slowing down, som for eksempel ”vår pust” (se oppstillingen nedenfor).

Fem nøkler

 • Oppmerksomhet
 • Forandring
 • Ingen begynnelse/slutt
 • Utvikling
 • Rytme
Vår kropp

 • Vår pust
 • Våre skritt
 • Våre hender
 • Vår ernæring
 • Vår søvn
Vår sjel

 • Vår tenkning
 • Våre følelser
 • Vår kunnskap
 • Våre verdier
 • Vår mentale næring
Våre aktiviteter

 • Vår motivasjon
 • Vårt tempo
 • Vår aktivitetskvalitet
 • Våre vaneenergier
 • Vår ro og god tid
Vår omverden

 • Vårt arbeid
 • Vårt privatliv
 • Våre røtter
 • Våre relasjoner
 • Våre gaver

Områder og ankerpunkter for slowing down

På slutten av hvert avsnitt finner du såkalte stoppesteder (øvelser). Disse er kjennetegnet av en liten pekefinger. Stoppestedene tjener til i dypere forankring av slowing down i hverdagen.

___________
Et eksempel fra avsnittet ”Våre hender”
Stopp … før du overrekker en gave.
Dette skal minne deg på å iaktta hendene før du overrekker en gave. Å reflektere og stoppe opp er essensielt, for å erkjenne vaner som driver deg og forandre dem. Vær så vennlig og velg de stoppe-stedene som passer for deg og finn opp andre.
__
Slowing down lever av din personlige erfaring. Å lese er bra – men øvelse er bedre. Intellektuell innsikt uten tilsvarende handling kan lamme oss. Derfor finner du på slutten av hvert kapitel flere øvelsesoppgaver, som du intuitivt kan velge fra.
_
Vær så vennlig å les denne boken i små porsjoner og i en avslappet atmosfære. Hvis det lykkes deg i leseprosessen å kultivere slowing down, har allerede forandringsprosessen begynt. Iaktta indre impulser mens du leser. Er det noe som driver deg? Er du fullt og helt involvert i det du leser? Forsøker du å lese diagonalt, bla om hurtig og unngå distrahering. Slow down your life kan bli til ditt personlige ”stoppesignal”. Jeg ønsker, at du stadig vekk husker på å stoppe opp og finne glede i øvelsen.

_________

I tiden fremover vil vi ta for oss noen øvelser i oppmerksomhet så følg med:

 

Øvelse B: «Den første nøkkelen: Oppmerksomhet» kommer i morgen torsdag 8. juli. Ved å gå inn på kategorien øvelser kan du gjennomgå øvelsene etter tur, da de er merket fra A og oppover.

________

Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye verdifullt  og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 120 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.

slow150


Les mer om boken
Slow down your lifeav Kai Romhardt

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

_______________________________

Del på bloggen

Bookmark                 and Share

Workshop 22: Min treningsplan for nye gode vaner

Fastslå – helst straks –, hvilke nye gode vaner du vil forankre i livet ditt.

Velg overskrifter etter et inndelingsskjema som er forståelig for deg. I egeninteressen av din helhetlige helse bør du passe på, at henholdsvis områdene selvet, yrke, hensikt, kontakt dukker opp på en eller annen måte.

Det går ikke om å fylle ut arket fullstendig, men i mye større grad å erkjenne noen nøkkelvaner og å integrere disse.

Livsområde Vane Rytme
f.eks. yrke Rydde på skrivebordet Daglig 15 minutter før jeg forlater kontoret

Profiter på den positive kraften av vanen og uskadeliggjør dermed dårlige og ødeleggende vaner for livskvaliteten. Det er ditt liv, utform det!

________________

Workshop 23: » Min masterplan» kommer mandag 14 . juni. Ved å gå inn på kategorien workshop kan du gjennomgå workshopene etter tur, da de er merket fra 1 og oppover. Jeg anbefaller å kjøpe boken, da den innholder mye annet verdifulle ting og kan brukes som oppslagsverk. Boken koster 160 kr og kan bestilles hos Simplify eller via e-mail.


Gi150


Les mer om boken «Gi livet retning»

Copyright © 2009-2010 SIMPLIFY

________________________________

Del på bloggen

Bookmark       and Share

Slow down your life – En øvelsesbok

  IMG_5433

Jeg vil på de følgende sider vise deg konkrete slowing-down-øvelser. I kapittel 1 lærer vi å kjenne fem nøkler til slowing down. Konsepter, som radikalt kan forandre vår tidserfaring i hverdagen. I kapittel 2 til 5 utforsker vi tilstanden til vår kropp, vårt sinn, våre aktiviteter og omverdenen vår. Hvert kapitel består av fem avsnitt, der jeg tilbyr konkrete ankringspunkter for slowing down, som for eksempel ”vår pust” (se oppstillingen nedenfor).

Fem nøkler

·    Oppmerksomhet

·    Forandring

·    Ingen begynnelse/slutt

·    Utvikling

·   Rytme

Vår kropp

·          Vår pust

·          Våre skritt

·          Våre hender

·          Vår ernæring

·          Vår søvn

Vår sjel

·          Vår tenkning

·          Våre følelser

·          Vår kunnskap

·          Våre verdier

·          Vår mentale næring

 

Våre aktiviteter

·          Vår motivasjon

·          Vårt tempo

·         Vår aktivitetskvalitet 

·          Våre vaneenergier

·          Vår ro og god tid

 

Vår omverden

·          Vårt arbeid

·          Vårt privatliv

·          Våre røtter

·          Våre relasjoner

·          Våre gaver

Områder og ankerpunkter for slowing down

På slutten av hvert avsnitt finner du såkalte stoppesteder. Disse er kjennetegnet av en liten pekefinger. Stoppestedene tjener til i dypere forankring av slowing down i hverdagen.

 

  

 

 

 

 

Et eksempel fra avsnittet ”Våre hender”

 

Stopp … før du overrekker en gave.

 

 
Dette skal minne deg på å iaktta hendene før du overrekker en gave. Å reflektere og stoppe opp er essensielt, for å erkjenne vaner som driver deg og forandre dem. Vær så vennlig og velg de stoppe-stedene som passer for deg og finn opp andre.

 

 

 

 

Slowing down lever av din personlige erfaring. Å lese er bra – men øvelse er bedre. Intellektuell innsikt uten tilsvarende handling kan lamme oss. Derfor finner du på slutten av hvert kapitel flere øvelsesoppgaver, som du intuitivt kan velge fra.

 

 

 

 Vær så vennlig å les denne boken i små porsjoner og i en avslappet atmosfære. Hvis det lykkes deg i leseprosessen å kultivere slowing down, har allerede forandringsprosessen begynt. Iaktta indre impulser mens du leser. Er det noe som driver deg? Er du fullt og helt involvert i det du leser? Forsøker du å lese diagonalt, bla om hurtig og unngå distrahering. Slow down your life kan bli til ditt personlige ”stoppesignal”. Jeg ønsker, at du stadig vekk husker på å stoppe opp og finne glede i øvelsen.

slow150

Fra boken «Slow down your life» av Kai Romhardt

Copyright © 2009 SIMPLIFY

 

 

 

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

 

 

 

 

Alt trenger sin tid

Hvis ikke nå,når da?

Etter ro følger akslerasjon► Mål pulsen din. Så tar du tjue kne-bøyninger og måler nok en gang puls-en din. Og du erkjenner naturens prinsipper: Etter ro følger akslera-sjon, så ro igjen … Naturlige rytmer. Hent disse tilbake i livet ditt: Bring arbeid og ro og god tid, prestasjon og hvile i balanse. 

”Vi verdsetter, at hver og en av våre 70 milliarder celler har sin egen rytme”, sier Dr. Jürgen Zulley, Regensburg. Og denne rytmen, kodert som gener, er kronos-biologene (kronos = gammelgresk for tid) over hele verden på sporet av. ”Hver ting har sin tid”, står det allerede i bibelen. Vitenskaplig har man først de siste 100 årene beskjeftiget seg med kroppens tidsplaner. Resultatene er løfterike: Den som lever i takt med sin indre rytme, høster velvære, livsglede og suksess.

Også disse rytmene finnes det

 • Circardian beskriver de mange forskjelige dagsrytmene. Ikke bare rytmen for søvn og våkenhet, men også timer der medikamenter virker best.
 • Circalunar settes i relasjon til månerytmen, av og på med hormonene, kvinnens syklus.
 • Circannual – årsrytmen. Våren er den beste tiden for en diett. Med lengre dager, mer lys blir vi om våren mer mobil og seksuell aktiv. Mai øker lysten på kjærlighet. At sommeren er tiden med mest aktivitet, lar seg til og med måle på cellelivet. Neglene på fingrene vokser i juli mer enn alle de andre månedene. Når dagene blir kortere og lyset stadig mindre, tiltar tristheten: November kommer med depresjoner (SAD, vinterdepresjon).
 • Tidsforskerne kjenner til helt korte, ultradiane rytmer som fra for eksempel nerve- og hjerneaktiviteter.
 • Naturligvis er hele det menneskelige liv underlagt en rytme. Barndom, ungdom, første og andre voksenalder og alderdommen.

 

Solen, lyset, trekker opp vårt
indre ur. Dag for dag.

 

 Et liv imot det indre ur koster oss livstid

Den knøttlille nervebunten med navnet SCN blir i vårt non-stop-samfunn sperret.

Langt vekk fra galende haner, sol, regelmessighet. Vi lever og arbeider i betongsiloer, kunstig lys gjør natt til dag. Vekkerklokken ringer mot menneskenes natur. Helgen bringer vår tidsmessig stramt organiserte hverdag ut av takt. Mandag morgen presenterer kroppen vår regningen: Tretthet, dårlig konsentrasjon, null motivasjon.

Vi flyr igjennom tidssonene med stor hastighet. Jetlaget straffer oss for sprangene over kontinentene med kvalmhet, vondt i magen, søvn- og konsentrasjonsforstyrrelser.

Kjenner du historien fra indianerhøvdingen fra ville vesten som reiste tvers over det amerikanske kontinentet til Washington med jernbanen, for å tale til parlamentet? Da han kom dit så han seg ikke i stand til å holde sin tale. Han sa, at riktignok var kroppen hans på plass, men sjelen hans var ennå ikke ankommet.

Når en venninne av meg flyr med et fly fra en tidssone til en annen, sier hun alltid de første to dagene: ”Min indianer er ennå ikke her.”

På tide med  tidsstyring av kroppen

Vi spurter gjennom dagen, uten å ta oss tid når den indre rytmen fordrer ro og god tid.

Det gjør en raskt gammel og syk: Depresjoner, angst, nerveforstyrrelser, hjertekarsykdommer og fordøyelsesbesvær. ja til og med kreft går på kontoen for gal tidsstyring av egen kropp.

Et klassisk eksperiment viser: Fluer hadde en lav livsforventning, når de stadig ble tvunget til å omstille sitt indre ur. Hamstere gikk det på samme måte, da man i et eksperiment hver uke forskjøv dags- og nattsyklusene. Eksperimenter med mennesker er naturligvis umoralsk. Men: mennesket deltar – mer eller mindre frivillig. Tjue prosent av befolkningen arbeider til fullstendig unaturlige tider. Og på grunn av økt globalisering av økonomien vil dette antagelig bare bli forsterket.

Sommertid – nei takk

Hvor sensibelt det indre uret reagerer på en times tidsforskyvelse, viser mandagen etter at klokkene har blitt omstilt til sommertid: Flere trafikkuhell enn alle andre mandager.

Et liv mot det indre uret betaler vi med livstid. Dyreeksperimenter dokumenterer, at biologiske rytmer som over lengre tid har blitt forstyrret fører til tidligere død.

I tillegg kommer: Undersøkelser vedrørende innføring av sommertid har vist, at sommertiden overhodet ikke bringer noe. Man sparer verken energi eller forbedrer livskvaliteten.

Dette bør man tenke over – og aksjonere: I de fleste europeiske land begynner skolen klokken ni, i overensstemmelse med den biologiske rytmen til barna. Men vi sender våre barn klokken åtte om morgenen eller til og med tidligere til skolen. Arbeidstiden til voksne begynner som oftest klokken ni. Også krisen i økonomien er en rytmekrise, sier den kjente amerikanske tidsforskeren Jeremy Rifkin. Og han gir følgende råd for å unngå det truende rytmeinnfarktet:

”Hvis vi ønsker å tilpasse vår konto i overensstemmelse med naturen, må vi sette ned tempoet i våre aktiviteter, slik at de passer sammen med naturens tidsplaner.”

Hjernen og opplevelsestid

Også vår subjektive tidsfornemmelse avviker ofte fra den regelmessige tikk-takk- lyden av det ytre uret. Allerede ved å se på uret synes de første sekundene å være lengre. Fenomenet har britiske forskere nylig oppklart:

  BUMERANG
TIPSET
Tid for rytmen med å føle seg vell► Mal hver dag en bumerang i tids-planleggeren din. Den skal et par minutter minne deg om din balanse i livet. En tidsøy, der ingen kan nå deg – og du ikke gjør noe. Slett ingen ting. Konsentrer deg bare om en eneste ting: Deg selv, din rytme, din kropp.   

Illusjonen oppstår fordi hjernen adderer tiden vi bruker på å kaste et blikk på klokka, helt enkelt til det første sekundet. Begrunnelsen: Denne illusjonen lar oss oppfatte verden stabil. Det vi ikke ser, hviler. Bare når vi flytter uret til et annet sted, regner ikke hjernen tiden, som blikket søker, som tillegg. Sekundet er ikke om et øyeblikk lengre. Hvor langt et minutt forekommer, er avhengig av hva som hender i denne tiden. Du kjenner sannsynligvis situasjonen: Et minutt varer forskjellig, avhengig av på hvilken side av toalettdøren du befinner deg.

Som tiden går …

Også erindringen er ansvarlig for hvordan du oppfatter tiden. Ventetid og kjedsomlighet synes lang for oss, fordi ikke noe skjer. Av samme grunn smelter erindringene sammen til et punkt. Omvendt flyr tiden raskt ved spennende opplevelser. Men i erindringen blir disse avvekslingsrike opplevelsene bevart og tar en mye større plass i hukommels-en enn den objektive lange ventetiden av opplevelsene.

En lignende mekanisme er i virksomhet når vi blir eldre. Barn synes et år er veldig lenge, fordi deres fortid og dermed erindring bare innholder få opplevelser. Nåtiden dominerer. For eldre folk flyr årene stadig raskere. Deres nåtid inntar til sammenligning med deres voksende erindring et relativ kortere tidsrom. Dette kan man bremse: gjennom mange erfaringer. Bli helt enkelt aktiv.

bum150

Fra boken «Bumerang prinsippet – mer tid til lykke» av Lothar J. Seiwert

Copyright © 2009 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share